Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

 • Loading branch information...
AMOS bot
AMOS bot committed May 24, 2012
1 parent 1a39706 commit 6bbe47031b94a077b2ac5362975f311d1714f805
Showing with 185 additions and 186 deletions.
 1. +1 −1 install/lang/ar/admin.php
 2. +2 −2 install/lang/ast/install.php
 3. +1 −1 install/lang/az/admin.php
 4. +8 −8 install/lang/az/install.php
 5. +9 −9 install/lang/bn/install.php
 6. +1 −1 install/lang/ca/admin.php
 7. +5 −5 install/lang/ca/install.php
 8. +12 −12 install/lang/cy/install.php
 9. +15 −16 install/lang/da/install.php
 10. +1 −1 install/lang/de/admin.php
 11. +1 −1 install/lang/de/install.php
 12. +5 −5 install/lang/es/install.php
 13. +1 −1 install/lang/et/admin.php
 14. +4 −4 install/lang/eu/install.php
 15. +3 −3 install/lang/gl/install.php
 16. +1 −1 install/lang/he/admin.php
 17. +5 −5 install/lang/he/install.php
 18. +8 −8 install/lang/hr/install.php
 19. +6 −6 install/lang/hu/install.php
 20. +4 −4 install/lang/hy/install.php
 21. +7 −7 install/lang/ka/install.php
 22. +2 −2 install/lang/ko/install.php
 23. +10 −10 install/lang/lv/install.php
 24. +4 −4 install/lang/mk/install.php
 25. +1 −1 install/lang/mn/install.php
 26. +1 −1 install/lang/nl/admin.php
 27. +1 −1 install/lang/no/install.php
 28. +1 −1 install/lang/pl/install.php
 29. +2 −2 install/lang/pt/admin.php
 30. +1 −1 install/lang/pt/install.php
 31. +3 −3 install/lang/ru/install.php
 32. +13 −13 install/lang/sl/install.php
 33. +7 −7 install/lang/sm/install.php
 34. +2 −2 install/lang/sr_cr/install.php
 35. +2 −2 install/lang/sr_lt/install.php
 36. +14 −14 install/lang/ta/install.php
 37. +2 −2 install/lang/ta_lk/install.php
 38. +3 −3 install/lang/th/install.php
 39. +3 −3 install/lang/tl/install.php
 40. +6 −6 install/lang/to/install.php
 41. +7 −7 install/lang/vi/install.php
@@ -36,7 +36,7 @@
$string['cliincorrectvalueretry'] = 'قيمة غير صحيحة، حاول مرة أخرى';
$string['clitypevalue'] = 'أدخل القيمة';
$string['clitypevaluedefault'] = 'ادخل القيم أو اضغط انتر (Enter) لإستخدام القيم الأفتراضية ({$a})';
-$string['cliunknowoption'] = 'خيارات غير معروفة
+$string['cliunknowoption'] = 'خيارات غير معروفة
{$a}
الرجاء استخدام خيار المساعدة';
$string['cliyesnoprompt'] = 'ادخل (Y) تعني نعم أو (N) تعني لأ';
@@ -44,10 +44,10 @@
<p>Esto va facer que Moodle tenga problemes de memoria más tarde, especialmente si tien munchos módulos y/o munchos usuarios.</p>
-<p>Recomendamos que configure PHP con una llende más grande si ye posible, como por exemplu 40M.
+<p>Recomendamos que configure PHP con una llende más grande si ye posible, como por exemplu 40M.
Esisten varies formes nes que pue intentar facer esta modificación:</p>
<ol>
-<li>Si pue, recompile PHP con <i>--enable-memory-limit</i>.
+<li>Si pue, recompile PHP con <i>--enable-memory-limit</i>.
Esto va permitir que\'l propiu Moodle modifique la llende de memoria.</li>
<li>Si tien accesu al so ficheru php.ini pue modificar el valor de <b>memory_limit</b> a daqué paecío a 40M. Si nun tien accesu a esi ficheru igual pue pidir al alministrador del sistema que lo faiga.</li>
<li>En dellos servidores PHP pue crear un ficheru .htaccess nel direutoriu Moodle cola ringlera que vien darréu:
@@ -36,7 +36,7 @@
$string['cliincorrectvalueretry'] = 'Qiymət səhvdir, zəhmət olmasa yenidən cəhd edin';
$string['clitypevalue'] = 'Qiyməti daxil edin';
$string['clitypevaluedefault'] = 'Qiyməti daxil edin, ({$a}) qiymətindən avtomatik olaraq istifadə etmək üçün Enter düyməsini basın';
-$string['cliunknowoption'] = 'Təyin olunmayan parametrlər:
+$string['cliunknowoption'] = 'Təyin olunmayan parametrlər:
{$a}
Zəhmət olmasa help parametrindən istifadə edin';
$string['cliyesnoprompt'] = 'y (bəli) və n (xeyr) düyməsini basın';
@@ -71,23 +71,23 @@
$string['pathssubadmindir'] = 'Veb-hostinqlərin sayı az olduqda yol/admin idarəetmə panelinə və ya digər bir yerə keçmək üçün xüsusi URL-dir. Təəssüf ki, bu Moodlun idarəetmə səhifələrinin standart mövqeyi ilə ziddiyyət təşkil edir. Bunu Moodle kataloqunda admin qovluğunun adını dəyişməklə və burada yeni adı göstərməklə aradan qaldırmaq olar. Məsələn, <em>moodleadmin</em>. Bu zaman Moodlun idarəetmə panelinə bütün keçidlər avtomatik olaraq dəyişir.';
$string['pathssubdataroot'] = 'Moodlun yüklənmiş faylları harada saxlayacağını mütləq göstərmək lazımdır Veb-server istifadəçisinin (usually \'nobody\' or \'apache\') bu kataloqda oxuma və YAZMA üçün icazəsi olmalıdır, lakin bu zaman İnternetdən birbaşa müraciət mümkün ola bilməz. Əgər bu kataloq mövcud deyilsə, quraşdırma proqramı onu yaratmağa cəhd edir. ';
$string['pathssubdirroot'] = 'Moodlun quraşdırılması kataloquna tam yol';
-$string['pathssubwwwroot'] = 'Moodla keçidin mümkün olduğu tam veb-ünvan.
-Moodla keçid üçün bir neçə ünvandan istifadə etmək mümkün deyil. Əgər sizin saytın bir neçə açıq ünvanı varsa, siz həmişə bu ünvanlardan göstərilən ünvana keçidi təmin etməlisiniz.
-əgəgr sizin sayta həm İnternetdən və həm də lokal şəbəkədən keçid mümkündürsə, burada ümumi ünvanı göstərin və DNS-i elə sazlayın ki, lokal istifadəçilər də bu ünvandan istifadə edə bilsin.
-Əgər göstərilən ünvan düzgün deyilsə, quraşdırmanı digər qiymətlə yenidən başlamaq üçün brauzerin ünvan sətirində URL-i dəyişin. ';
+$string['pathssubwwwroot'] = 'Moodla keçidin mümkün olduğu tam veb-ünvan.
+Moodla keçid üçün bir neçə ünvandan istifadə etmək mümkün deyil. Əgər sizin saytın bir neçə açıq ünvanı varsa, siz həmişə bu ünvanlardan göstərilən ünvana keçidi təmin etməlisiniz.
+əgəgr sizin sayta həm İnternetdən və həm də lokal şəbəkədən keçid mümkündürsə, burada ümumi ünvanı göstərin və DNS-i elə sazlayın ki, lokal istifadəçilər də bu ünvandan istifadə edə bilsin.
+Əgər göstərilən ünvan düzgün deyilsə, quraşdırmanı digər qiymətlə yenidən başlamaq üçün brauzerin ünvan sətirində URL-i dəyişin.';
$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Verilənlər kataloqunun mövqeyi təhlükəsizlik tələblərinə cavab vermir.';
$string['pathswrongadmindir'] = 'Admin kataloqu mövcud deyil';
$string['phpextension'] = '{$a} PHP geniçlənməsi';
$string['phpversion'] = 'PHP versiyası';
-$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle üçün PHP-nin 4.3.0 və ondan yuxarı və ya 5.1.0 və ondan yuxarı versiyaları(5.0.versiyasının bəzi problemləri məlumdur) lazımdır.</p>
-<p>İndi Siz, {$a} versiyasından istifadə edirsiniz</p>
-<p>Siz PHP-ni yeniləməlisiniz və ya PHP-nin daha yeni versiyası olan xostinqə keçməlisiniz!<br />
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle üçün PHP-nin 4.3.0 və ondan yuxarı və ya 5.1.0 və ondan yuxarı versiyaları(5.0.versiyasının bəzi problemləri məlumdur) lazımdır.</p>
+<p>İndi Siz, {$a} versiyasından istifadə edirsiniz</p>
+<p>Siz PHP-ni yeniləməlisiniz və ya PHP-nin daha yeni versiyası olan xostinqə keçməlisiniz!<br />
(5.0.x verisyası olarsa 4.4.x versiyasına qayıda bilərsiniz)</p>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
$string['welcomep20'] = 'Siz bu səhifəni ona görə görürsünüz ki, <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> proqram paketini öz kompyüterinizdə müvəffəqiyyətlə qurmusunuz. Təbrik edirik!';
$string['welcomep30'] = '<strong>{$a->installername}</strong> proqram paketinin bu versiyasında <strong>Moodle</strong>un işləyəcəyi mühiti yaratmaq üçün aşağıdakı proqramlar var:';
$string['welcomep40'] = 'Paketə həmçinin <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong> daxildir.';
-$string['welcomep50'] = 'Bu paketə daxil olan əlavələrdən istifadə edilmə ardıcıllığı, müvafiq lisenziyalarla müəyyən edilir. <strong>{$a->installername}</strong> tam proqram paketi
+$string['welcomep50'] = 'Bu paketə daxil olan əlavələrdən istifadə edilmə ardıcıllığı, müvafiq lisenziyalarla müəyyən edilir. <strong>{$a->installername}</strong> tam proqram paketi
<a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">mənbəni açır</a> və <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> lisenziyasının şərtlərinə uyğun olaraq yayılır.';
$string['welcomep60'] = 'Növbəti səhifələrdə Siz, bir neçə sadə addımla öz kompyüterinizdə <strong>Moodle</strong>-un parametrlərini sazlaya və quraşdıra bilərsiniz. Siz sazlama parametrlərini susmaya görə qəbul edə və ya öz tələblərinizdən asılı olaraq dəyişə bilərsiniz.';
$string['welcomep70'] = '<strong>Moodle</strong> quraşdırma prosesini davam etmək üçün "Növbəti" düyməsini sıxın.';
@@ -52,25 +52,25 @@
<p>ফলে মুডলে পরবর্তীতে মেমরি সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিতে পারে, বিশেষ করে অনেকগুলো মুডল সক্রিয় করা থাকলে/বেশিসংখ্যক ব্যবহারকারী থাকলে। </p>
-<p>এজন্য আমরা সুপারিশ করি উচ্চসীমার, যেমন ৪০M মেমরি সহ PHP কমপাইল করতে।
+<p>এজন্য আমরা সুপারিশ করি উচ্চসীমার, যেমন ৪০M মেমরি সহ PHP কমপাইল করতে।
এটা করার অনেকগুলো উপায় রয়েছে:</p>
<ol>
-<li>আপনি যদি <i>--enable-memory-limit</i> দ্বারা PHP কমপাইল করতে পারেন তবে।
+<li>আপনি যদি <i>--enable-memory-limit</i> দ্বারা PHP কমপাইল করতে পারেন তবে।
ফলে মুডল নিজে মেমরি সীমা নির্ধারণ করে নিবে।</li>
-<li>আপনি php.ini ফাইল ব্যবহার করতে পারলে <b>memory_limit</b>
+<li>আপনি php.ini ফাইল ব্যবহার করতে পারলে <b>memory_limit</b>
পরিবর্তন করে ৪০M এর মত করা যেত। আপনি যদি নিজে ব্যবহার করতে না পারেন তবে আপনার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আপনার জন্য এ কাজ করে দিবে।</li>
<li>কিছু PHP সার্ভারে মুডল ডিরেক্টরিতে:
<blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
লাইনটিসহ .htaccess ফাইল তৈরি করে নিতে পারেন
- <p>কিছু সার্ভারে <b>সকল</b> PHP পৃষ্ঠা কাজ নাও করতে পারে
+ <p>কিছু সার্ভারে <b>সকল</b> PHP পৃষ্ঠা কাজ নাও করতে পারে
(পৃষ্ঠায় আপনার কিছু ত্রুটি চোখে পড়বে) সুতরাং আপনাকে .htaccess ফাইল অপসারন করতে হবে।</p></li>
</ol>';
$string['paths'] = 'পাথ';
$string['pathserrcreatedataroot'] = 'ইনস্টলারের সাহায্যে ডাটা ডিরেক্টরি ({$a->dataroot}) তৈরি করা যায় না';
$string['pathshead'] = 'পাথ নিশ্চিত';
$string['pathsrodataroot'] = 'ডাটারুট ডিরেক্টরি লেখার মত নয়।';
$string['pathsroparentdataroot'] = 'প্যারেন্ট ডিরেক্টরি ({$a->parent}) লেখার যোগ্য নয়। ইনস্টলারের সাহায্যে ডাটা ডিরেক্টরি ({$a->dataroot}) তৈরি করা যায় না।';
-$string['pathssubadmindir'] = 'খুব কম সংখ্যক ওয়েবহোস্ট কন্ট্রোল প্যানেল বা এই ধরনের কিছু ব্যবহার করতে /admin কে বিশেষ URL হিসাবে ব্যবহার করে। দূর্ভাগ্যবশত এর সাথে মুডল এডমিন পৃষ্টার স্ট্যান্ডার্ড স্থান নিয়ে ঝামেলা হয়। ইনস্টলেশনে অ্যাডমিন ডিরেক্টরির
+$string['pathssubadmindir'] = 'খুব কম সংখ্যক ওয়েবহোস্ট কন্ট্রোল প্যানেল বা এই ধরনের কিছু ব্যবহার করতে /admin কে বিশেষ URL হিসাবে ব্যবহার করে। দূর্ভাগ্যবশত এর সাথে মুডল এডমিন পৃষ্টার স্ট্যান্ডার্ড স্থান নিয়ে ঝামেলা হয়। ইনস্টলেশনে অ্যাডমিন ডিরেক্টরির
নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম দিয়ে এ সমস্যার সমাধান করতে পারেন। যেমন: <em>moodleadmin</em>। এর ফলে মডুলে অ্যাডমিনে লিঙ্কগুলো নির্ধারণ করে দিবে।';
$string['pathssubdataroot'] = 'মুডলের ফাইল সংরক্ষণের জন্য জায়গা প্রয়োজন। ওয়েব সার্ভার ব্যবহারকারী
(সাধরনত কেউই না বা apache) যাতে অবশ্যই এই ডিরেক্টরি পড়তে ও লিখতে পারে, কিন্তু যাতে ওয়েবের সাহায্যে এটা সরাসরি ব্যবহার করা না যায়। ডিরেক্টরি না থাকলে, ইনস্টলার এটা তৈরি করে নেয়ার চেষ্টা করবে।';
@@ -88,16 +88,16 @@
<p>PHP সংস্করন অবশ্যই আপগ্রেড করতে হবে বা PHP এর নতুন সংস্করনসহ হোস্ট ব্যবহার করতে হবে!<br />
(5.0.x এর ক্ষেত্রে আপনি 4.4.x সংস্করনেও ডাউনগ্রেড করতে পারেন)</p>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
-$string['welcomep20'] = 'আপনি সফলভাবে
+$string['welcomep20'] = 'আপনি সফলভাবে
আপনার কম্পিউটারে <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> প্যাকেজ ইনস্টল করে চালু করেছেন বলেই এই পৃষ্ঠাটি দেখতে পাচ্ছেন। অভিনন্দন!';
$string['welcomep30'] = '
অ্যাপ্লিকেশনসহ <strong>{$a->installername}</strong> রিলিজের ফলে একটি এনভায়রনমেন্ট তৈরি করা হয় যেখানে <strong>মুডল</strong> কাজ করবে, যেমন:';
$string['welcomep40'] = 'প্যাকেজে <strong>মুডল {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong> ও থাকে।';
$string['welcomep50'] = 'এই প্যাকেজের সকল অ্যাপ্লিকেশন তাদের মূল্যবান
- লাইসেন্স অনুসরন করে। সম্পূর্ন <strong>{$a->installername}</strong> প্যাকেজ <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">ওপেন সোর্স</a> এবং <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> লাইসেন্সের আওতায়
+ লাইসেন্স অনুসরন করে। সম্পূর্ন <strong>{$a->installername}</strong> প্যাকেজ <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">ওপেন সোর্স</a> এবং <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> লাইসেন্সের আওতায়
বন্টিত।';
-$string['welcomep60'] = 'নিম্নোক্ত পৃষ্ঠায় আপনার কম্পিউটারে <strong>মুডল</strong>
- কনফিগার করে নির্ধারন করার জন্য কিছু সহজ উপায় দেয়া আছে। আপনি পূর্বনির্ধারিত
+$string['welcomep60'] = 'নিম্নোক্ত পৃষ্ঠায় আপনার কম্পিউটারে <strong>মুডল</strong>
+ কনফিগার করে নির্ধারন করার জন্য কিছু সহজ উপায় দেয়া আছে। আপনি পূর্বনির্ধারিত
সেটিং গ্রহন করতে পারেন অথবা ঐচ্ছিকভাবে তাদেরকে আপনার প্রয়োজনানুসারে সংশোধন করে নিতে পারেন।';
$string['welcomep70'] = '<strong>মুডল</strong> সেট আপের সাহায্যে অগ্রসর হওয়ার জন্য "পরবর্তী" বোতামে ক্লিক।';
$string['wwwroot'] = 'ওয়েব ঠিকানা';
@@ -36,7 +36,7 @@
$string['cliincorrectvalueretry'] = 'Valor incorrecte, si us plau, torneu-ho a provar.';
$string['clitypevalue'] = 'Valor de tipus';
$string['clitypevaluedefault'] = 'valor de tipus, premeu Intro per fer servir un valor per defecte ({$a})';
-$string['cliunknowoption'] = 'Opcions invàlides:
+$string['cliunknowoption'] = 'Opcions invàlides:
{$a}
L\'opció --help us orientarà.';
$string['cliyesnoprompt'] = 'Escriu y (significa Sí) o n (significa No)';
@@ -67,10 +67,10 @@
$string['pathssubadmindir'] = 'Uns pocs servidors webs utilitzen /admin com una adreça URL per permetre-vos el control del panell o altres coses. Desafortunadament això entra en conflicte amb l\'estàndard de Moodle per situar les pàgines d\'administració. Podeu resoldre això reanomenant el directori d\'administració a la vostra instal·lació, i posant el nou nom aquí. Per exemple: <em>moodleadmin</em>. Això resoldrà els enllaços en Moodle.';
$string['pathssubdataroot'] = 'Necessiteu un espai on Moodle pugui desar els fitxers penjats. Aquest directori hauria de tenir permisos de lectura I ESCRIPTURA per a l\'usuari del servidor web (normalment \'nobody\' o \'apache\'), però no cal que sigui accessible directament via web. L\'instal·lador provarà de crear-lo si no existeix.';
$string['pathssubdirroot'] = 'Camí complet al directori d\'instal·lació de Moodle.';
-$string['pathssubwwwroot'] = 'Adreça web completa des d\'on es pot accedir a Moodle.
-No és possible accedir a Moodle utilitzant múltiples direccions.
+$string['pathssubwwwroot'] = 'Adreça web completa des d\'on es pot accedir a Moodle.
+No és possible accedir a Moodle utilitzant múltiples direccions.
Si el vostre lloc disposa de diverses adreces públiques us caldrà configurar redireccions permanents en totes elles, excepte aquesta.
-Si el vostre lloc és accessible tant des de la Intranet i Internet, poseu la direcció pública aquí i configureu el DNS perquè els usuaris d\'Intranet puguin utilitzar l\'adreça pública també.
+Si el vostre lloc és accessible tant des de la Intranet i Internet, poseu la direcció pública aquí i configureu el DNS perquè els usuaris d\'Intranet puguin utilitzar l\'adreça pública també.
Si la direcció no és correcta, si us plau canviï l\'adreça URL al seu navegador per reiniciar la instal.lació amb un valor diferent.';
$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Dataroot no està situada en un lloc segur.';
$string['pathswrongadmindir'] = 'El directori d\'admin no existeix.';
@@ -84,8 +84,8 @@
$string['welcomep20'] = 'Esteu veient aquesta pàgina perquè heu instal·lat amb èxit i heu executat el paquet <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong>. Felicitacions!';
$string['welcomep30'] = 'Aquesta versió de <strong>{$a->installername}</strong> inclou les aplicacions necessàries per crear un entorn en el qual funcioni <strong>Moodle</strong>:';
$string['welcomep40'] = 'El paquet inclou també <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
-$string['welcomep50'] = 'L\'ús de totes les aplicacions d\'aquest paquet és governat per les seves llicències respectives. El paquet <strong>{$a->installername}</strong> complet és
-<a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">codi font obert</a> i es distribueix
+$string['welcomep50'] = 'L\'ús de totes les aplicacions d\'aquest paquet és governat per les seves llicències respectives. El paquet <strong>{$a->installername}</strong> complet és
+<a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">codi font obert</a> i es distribueix
sota llicència <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a>.';
$string['welcomep60'] = 'Les pàgines següents us guiaran per una sèrie de passos fàcils de seguir per configurar <strong>Moodle</strong> en el vostre ordinador. Podeu acceptar els paràmetres per defecte o, opcionalment, modificar-los perquè s\'ajustin a les vostres necessitats.';
$string['welcomep70'] = 'Feu clic en el botó "Següent" per continuar la configuració de <strong>Moodle</strong>.';
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 6bbe470

Please sign in to comment.