Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

 • Loading branch information...
1 parent 1a39706 commit 6bbe47031b94a077b2ac5362975f311d1714f805 AMOS bot committed May 24, 2012
Showing with 185 additions and 186 deletions.
 1. +1 −1 install/lang/ar/admin.php
 2. +2 −2 install/lang/ast/install.php
 3. +1 −1 install/lang/az/admin.php
 4. +8 −8 install/lang/az/install.php
 5. +9 −9 install/lang/bn/install.php
 6. +1 −1 install/lang/ca/admin.php
 7. +5 −5 install/lang/ca/install.php
 8. +12 −12 install/lang/cy/install.php
 9. +15 −16 install/lang/da/install.php
 10. +1 −1 install/lang/de/admin.php
 11. +1 −1 install/lang/de/install.php
 12. +5 −5 install/lang/es/install.php
 13. +1 −1 install/lang/et/admin.php
 14. +4 −4 install/lang/eu/install.php
 15. +3 −3 install/lang/gl/install.php
 16. +1 −1 install/lang/he/admin.php
 17. +5 −5 install/lang/he/install.php
 18. +8 −8 install/lang/hr/install.php
 19. +6 −6 install/lang/hu/install.php
 20. +4 −4 install/lang/hy/install.php
 21. +7 −7 install/lang/ka/install.php
 22. +2 −2 install/lang/ko/install.php
 23. +10 −10 install/lang/lv/install.php
 24. +4 −4 install/lang/mk/install.php
 25. +1 −1 install/lang/mn/install.php
 26. +1 −1 install/lang/nl/admin.php
 27. +1 −1 install/lang/no/install.php
 28. +1 −1 install/lang/pl/install.php
 29. +2 −2 install/lang/pt/admin.php
 30. +1 −1 install/lang/pt/install.php
 31. +3 −3 install/lang/ru/install.php
 32. +13 −13 install/lang/sl/install.php
 33. +7 −7 install/lang/sm/install.php
 34. +2 −2 install/lang/sr_cr/install.php
 35. +2 −2 install/lang/sr_lt/install.php
 36. +14 −14 install/lang/ta/install.php
 37. +2 −2 install/lang/ta_lk/install.php
 38. +3 −3 install/lang/th/install.php
 39. +3 −3 install/lang/tl/install.php
 40. +6 −6 install/lang/to/install.php
 41. +7 −7 install/lang/vi/install.php
View
2 install/lang/ar/admin.php
@@ -36,7 +36,7 @@
$string['cliincorrectvalueretry'] = 'قيمة غير صحيحة، حاول مرة أخرى';
$string['clitypevalue'] = 'أدخل القيمة';
$string['clitypevaluedefault'] = 'ادخل القيم أو اضغط انتر (Enter) لإستخدام القيم الأفتراضية ({$a})';
-$string['cliunknowoption'] = 'خيارات غير معروفة
+$string['cliunknowoption'] = 'خيارات غير معروفة
{$a}
الرجاء استخدام خيار المساعدة';
$string['cliyesnoprompt'] = 'ادخل (Y) تعني نعم أو (N) تعني لأ';
View
4 install/lang/ast/install.php
@@ -44,10 +44,10 @@
<p>Esto va facer que Moodle tenga problemes de memoria más tarde, especialmente si tien munchos módulos y/o munchos usuarios.</p>
-<p>Recomendamos que configure PHP con una llende más grande si ye posible, como por exemplu 40M.
+<p>Recomendamos que configure PHP con una llende más grande si ye posible, como por exemplu 40M.
Esisten varies formes nes que pue intentar facer esta modificación:</p>
<ol>
-<li>Si pue, recompile PHP con <i>--enable-memory-limit</i>.
+<li>Si pue, recompile PHP con <i>--enable-memory-limit</i>.
Esto va permitir que\'l propiu Moodle modifique la llende de memoria.</li>
<li>Si tien accesu al so ficheru php.ini pue modificar el valor de <b>memory_limit</b> a daqué paecío a 40M. Si nun tien accesu a esi ficheru igual pue pidir al alministrador del sistema que lo faiga.</li>
<li>En dellos servidores PHP pue crear un ficheru .htaccess nel direutoriu Moodle cola ringlera que vien darréu:
View
2 install/lang/az/admin.php
@@ -36,7 +36,7 @@
$string['cliincorrectvalueretry'] = 'Qiymət səhvdir, zəhmət olmasa yenidən cəhd edin';
$string['clitypevalue'] = 'Qiyməti daxil edin';
$string['clitypevaluedefault'] = 'Qiyməti daxil edin, ({$a}) qiymətindən avtomatik olaraq istifadə etmək üçün Enter düyməsini basın';
-$string['cliunknowoption'] = 'Təyin olunmayan parametrlər:
+$string['cliunknowoption'] = 'Təyin olunmayan parametrlər:
{$a}
Zəhmət olmasa help parametrindən istifadə edin';
$string['cliyesnoprompt'] = 'y (bəli) və n (xeyr) düyməsini basın';
View
16 install/lang/az/install.php
@@ -71,23 +71,23 @@
$string['pathssubadmindir'] = 'Veb-hostinqlərin sayı az olduqda yol/admin idarəetmə panelinə və ya digər bir yerə keçmək üçün xüsusi URL-dir. Təəssüf ki, bu Moodlun idarəetmə səhifələrinin standart mövqeyi ilə ziddiyyət təşkil edir. Bunu Moodle kataloqunda admin qovluğunun adını dəyişməklə və burada yeni adı göstərməklə aradan qaldırmaq olar. Məsələn, <em>moodleadmin</em>. Bu zaman Moodlun idarəetmə panelinə bütün keçidlər avtomatik olaraq dəyişir.';
$string['pathssubdataroot'] = 'Moodlun yüklənmiş faylları harada saxlayacağını mütləq göstərmək lazımdır Veb-server istifadəçisinin (usually \'nobody\' or \'apache\') bu kataloqda oxuma və YAZMA üçün icazəsi olmalıdır, lakin bu zaman İnternetdən birbaşa müraciət mümkün ola bilməz. Əgər bu kataloq mövcud deyilsə, quraşdırma proqramı onu yaratmağa cəhd edir. ';
$string['pathssubdirroot'] = 'Moodlun quraşdırılması kataloquna tam yol';
-$string['pathssubwwwroot'] = 'Moodla keçidin mümkün olduğu tam veb-ünvan.
-Moodla keçid üçün bir neçə ünvandan istifadə etmək mümkün deyil. Əgər sizin saytın bir neçə açıq ünvanı varsa, siz həmişə bu ünvanlardan göstərilən ünvana keçidi təmin etməlisiniz.
-əgəgr sizin sayta həm İnternetdən və həm də lokal şəbəkədən keçid mümkündürsə, burada ümumi ünvanı göstərin və DNS-i elə sazlayın ki, lokal istifadəçilər də bu ünvandan istifadə edə bilsin.
-Əgər göstərilən ünvan düzgün deyilsə, quraşdırmanı digər qiymətlə yenidən başlamaq üçün brauzerin ünvan sətirində URL-i dəyişin. ';
+$string['pathssubwwwroot'] = 'Moodla keçidin mümkün olduğu tam veb-ünvan.
+Moodla keçid üçün bir neçə ünvandan istifadə etmək mümkün deyil. Əgər sizin saytın bir neçə açıq ünvanı varsa, siz həmişə bu ünvanlardan göstərilən ünvana keçidi təmin etməlisiniz.
+əgəgr sizin sayta həm İnternetdən və həm də lokal şəbəkədən keçid mümkündürsə, burada ümumi ünvanı göstərin və DNS-i elə sazlayın ki, lokal istifadəçilər də bu ünvandan istifadə edə bilsin.
+Əgər göstərilən ünvan düzgün deyilsə, quraşdırmanı digər qiymətlə yenidən başlamaq üçün brauzerin ünvan sətirində URL-i dəyişin.';
$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Verilənlər kataloqunun mövqeyi təhlükəsizlik tələblərinə cavab vermir.';
$string['pathswrongadmindir'] = 'Admin kataloqu mövcud deyil';
$string['phpextension'] = '{$a} PHP geniçlənməsi';
$string['phpversion'] = 'PHP versiyası';
-$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle üçün PHP-nin 4.3.0 və ondan yuxarı və ya 5.1.0 və ondan yuxarı versiyaları(5.0.versiyasının bəzi problemləri məlumdur) lazımdır.</p>
-<p>İndi Siz, {$a} versiyasından istifadə edirsiniz</p>
-<p>Siz PHP-ni yeniləməlisiniz və ya PHP-nin daha yeni versiyası olan xostinqə keçməlisiniz!<br />
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle üçün PHP-nin 4.3.0 və ondan yuxarı və ya 5.1.0 və ondan yuxarı versiyaları(5.0.versiyasının bəzi problemləri məlumdur) lazımdır.</p>
+<p>İndi Siz, {$a} versiyasından istifadə edirsiniz</p>
+<p>Siz PHP-ni yeniləməlisiniz və ya PHP-nin daha yeni versiyası olan xostinqə keçməlisiniz!<br />
(5.0.x verisyası olarsa 4.4.x versiyasına qayıda bilərsiniz)</p>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
$string['welcomep20'] = 'Siz bu səhifəni ona görə görürsünüz ki, <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> proqram paketini öz kompyüterinizdə müvəffəqiyyətlə qurmusunuz. Təbrik edirik!';
$string['welcomep30'] = '<strong>{$a->installername}</strong> proqram paketinin bu versiyasında <strong>Moodle</strong>un işləyəcəyi mühiti yaratmaq üçün aşağıdakı proqramlar var:';
$string['welcomep40'] = 'Paketə həmçinin <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong> daxildir.';
-$string['welcomep50'] = 'Bu paketə daxil olan əlavələrdən istifadə edilmə ardıcıllığı, müvafiq lisenziyalarla müəyyən edilir. <strong>{$a->installername}</strong> tam proqram paketi
+$string['welcomep50'] = 'Bu paketə daxil olan əlavələrdən istifadə edilmə ardıcıllığı, müvafiq lisenziyalarla müəyyən edilir. <strong>{$a->installername}</strong> tam proqram paketi
<a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">mənbəni açır</a> və <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> lisenziyasının şərtlərinə uyğun olaraq yayılır.';
$string['welcomep60'] = 'Növbəti səhifələrdə Siz, bir neçə sadə addımla öz kompyüterinizdə <strong>Moodle</strong>-un parametrlərini sazlaya və quraşdıra bilərsiniz. Siz sazlama parametrlərini susmaya görə qəbul edə və ya öz tələblərinizdən asılı olaraq dəyişə bilərsiniz.';
$string['welcomep70'] = '<strong>Moodle</strong> quraşdırma prosesini davam etmək üçün "Növbəti" düyməsini sıxın.';
View
18 install/lang/bn/install.php
@@ -52,25 +52,25 @@
<p>ফলে মুডলে পরবর্তীতে মেমরি সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিতে পারে, বিশেষ করে অনেকগুলো মুডল সক্রিয় করা থাকলে/বেশিসংখ্যক ব্যবহারকারী থাকলে। </p>
-<p>এজন্য আমরা সুপারিশ করি উচ্চসীমার, যেমন ৪০M মেমরি সহ PHP কমপাইল করতে।
+<p>এজন্য আমরা সুপারিশ করি উচ্চসীমার, যেমন ৪০M মেমরি সহ PHP কমপাইল করতে।
এটা করার অনেকগুলো উপায় রয়েছে:</p>
<ol>
-<li>আপনি যদি <i>--enable-memory-limit</i> দ্বারা PHP কমপাইল করতে পারেন তবে।
+<li>আপনি যদি <i>--enable-memory-limit</i> দ্বারা PHP কমপাইল করতে পারেন তবে।
ফলে মুডল নিজে মেমরি সীমা নির্ধারণ করে নিবে।</li>
-<li>আপনি php.ini ফাইল ব্যবহার করতে পারলে <b>memory_limit</b>
+<li>আপনি php.ini ফাইল ব্যবহার করতে পারলে <b>memory_limit</b>
পরিবর্তন করে ৪০M এর মত করা যেত। আপনি যদি নিজে ব্যবহার করতে না পারেন তবে আপনার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আপনার জন্য এ কাজ করে দিবে।</li>
<li>কিছু PHP সার্ভারে মুডল ডিরেক্টরিতে:
<blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
লাইনটিসহ .htaccess ফাইল তৈরি করে নিতে পারেন
- <p>কিছু সার্ভারে <b>সকল</b> PHP পৃষ্ঠা কাজ নাও করতে পারে
+ <p>কিছু সার্ভারে <b>সকল</b> PHP পৃষ্ঠা কাজ নাও করতে পারে
(পৃষ্ঠায় আপনার কিছু ত্রুটি চোখে পড়বে) সুতরাং আপনাকে .htaccess ফাইল অপসারন করতে হবে।</p></li>
</ol>';
$string['paths'] = 'পাথ';
$string['pathserrcreatedataroot'] = 'ইনস্টলারের সাহায্যে ডাটা ডিরেক্টরি ({$a->dataroot}) তৈরি করা যায় না';
$string['pathshead'] = 'পাথ নিশ্চিত';
$string['pathsrodataroot'] = 'ডাটারুট ডিরেক্টরি লেখার মত নয়।';
$string['pathsroparentdataroot'] = 'প্যারেন্ট ডিরেক্টরি ({$a->parent}) লেখার যোগ্য নয়। ইনস্টলারের সাহায্যে ডাটা ডিরেক্টরি ({$a->dataroot}) তৈরি করা যায় না।';
-$string['pathssubadmindir'] = 'খুব কম সংখ্যক ওয়েবহোস্ট কন্ট্রোল প্যানেল বা এই ধরনের কিছু ব্যবহার করতে /admin কে বিশেষ URL হিসাবে ব্যবহার করে। দূর্ভাগ্যবশত এর সাথে মুডল এডমিন পৃষ্টার স্ট্যান্ডার্ড স্থান নিয়ে ঝামেলা হয়। ইনস্টলেশনে অ্যাডমিন ডিরেক্টরির
+$string['pathssubadmindir'] = 'খুব কম সংখ্যক ওয়েবহোস্ট কন্ট্রোল প্যানেল বা এই ধরনের কিছু ব্যবহার করতে /admin কে বিশেষ URL হিসাবে ব্যবহার করে। দূর্ভাগ্যবশত এর সাথে মুডল এডমিন পৃষ্টার স্ট্যান্ডার্ড স্থান নিয়ে ঝামেলা হয়। ইনস্টলেশনে অ্যাডমিন ডিরেক্টরির
নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম দিয়ে এ সমস্যার সমাধান করতে পারেন। যেমন: <em>moodleadmin</em>। এর ফলে মডুলে অ্যাডমিনে লিঙ্কগুলো নির্ধারণ করে দিবে।';
$string['pathssubdataroot'] = 'মুডলের ফাইল সংরক্ষণের জন্য জায়গা প্রয়োজন। ওয়েব সার্ভার ব্যবহারকারী
(সাধরনত কেউই না বা apache) যাতে অবশ্যই এই ডিরেক্টরি পড়তে ও লিখতে পারে, কিন্তু যাতে ওয়েবের সাহায্যে এটা সরাসরি ব্যবহার করা না যায়। ডিরেক্টরি না থাকলে, ইনস্টলার এটা তৈরি করে নেয়ার চেষ্টা করবে।';
@@ -88,16 +88,16 @@
<p>PHP সংস্করন অবশ্যই আপগ্রেড করতে হবে বা PHP এর নতুন সংস্করনসহ হোস্ট ব্যবহার করতে হবে!<br />
(5.0.x এর ক্ষেত্রে আপনি 4.4.x সংস্করনেও ডাউনগ্রেড করতে পারেন)</p>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
-$string['welcomep20'] = 'আপনি সফলভাবে
+$string['welcomep20'] = 'আপনি সফলভাবে
আপনার কম্পিউটারে <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> প্যাকেজ ইনস্টল করে চালু করেছেন বলেই এই পৃষ্ঠাটি দেখতে পাচ্ছেন। অভিনন্দন!';
$string['welcomep30'] = '
অ্যাপ্লিকেশনসহ <strong>{$a->installername}</strong> রিলিজের ফলে একটি এনভায়রনমেন্ট তৈরি করা হয় যেখানে <strong>মুডল</strong> কাজ করবে, যেমন:';
$string['welcomep40'] = 'প্যাকেজে <strong>মুডল {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong> ও থাকে।';
$string['welcomep50'] = 'এই প্যাকেজের সকল অ্যাপ্লিকেশন তাদের মূল্যবান
- লাইসেন্স অনুসরন করে। সম্পূর্ন <strong>{$a->installername}</strong> প্যাকেজ <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">ওপেন সোর্স</a> এবং <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> লাইসেন্সের আওতায়
+ লাইসেন্স অনুসরন করে। সম্পূর্ন <strong>{$a->installername}</strong> প্যাকেজ <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">ওপেন সোর্স</a> এবং <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> লাইসেন্সের আওতায়
বন্টিত।';
-$string['welcomep60'] = 'নিম্নোক্ত পৃষ্ঠায় আপনার কম্পিউটারে <strong>মুডল</strong>
- কনফিগার করে নির্ধারন করার জন্য কিছু সহজ উপায় দেয়া আছে। আপনি পূর্বনির্ধারিত
+$string['welcomep60'] = 'নিম্নোক্ত পৃষ্ঠায় আপনার কম্পিউটারে <strong>মুডল</strong>
+ কনফিগার করে নির্ধারন করার জন্য কিছু সহজ উপায় দেয়া আছে। আপনি পূর্বনির্ধারিত
সেটিং গ্রহন করতে পারেন অথবা ঐচ্ছিকভাবে তাদেরকে আপনার প্রয়োজনানুসারে সংশোধন করে নিতে পারেন।';
$string['welcomep70'] = '<strong>মুডল</strong> সেট আপের সাহায্যে অগ্রসর হওয়ার জন্য "পরবর্তী" বোতামে ক্লিক।';
$string['wwwroot'] = 'ওয়েব ঠিকানা';
View
2 install/lang/ca/admin.php
@@ -36,7 +36,7 @@
$string['cliincorrectvalueretry'] = 'Valor incorrecte, si us plau, torneu-ho a provar.';
$string['clitypevalue'] = 'Valor de tipus';
$string['clitypevaluedefault'] = 'valor de tipus, premeu Intro per fer servir un valor per defecte ({$a})';
-$string['cliunknowoption'] = 'Opcions invàlides:
+$string['cliunknowoption'] = 'Opcions invàlides:
{$a}
L\'opció --help us orientarà.';
$string['cliyesnoprompt'] = 'Escriu y (significa Sí) o n (significa No)';
View
10 install/lang/ca/install.php
@@ -67,10 +67,10 @@
$string['pathssubadmindir'] = 'Uns pocs servidors webs utilitzen /admin com una adreça URL per permetre-vos el control del panell o altres coses. Desafortunadament això entra en conflicte amb l\'estàndard de Moodle per situar les pàgines d\'administració. Podeu resoldre això reanomenant el directori d\'administració a la vostra instal·lació, i posant el nou nom aquí. Per exemple: <em>moodleadmin</em>. Això resoldrà els enllaços en Moodle.';
$string['pathssubdataroot'] = 'Necessiteu un espai on Moodle pugui desar els fitxers penjats. Aquest directori hauria de tenir permisos de lectura I ESCRIPTURA per a l\'usuari del servidor web (normalment \'nobody\' o \'apache\'), però no cal que sigui accessible directament via web. L\'instal·lador provarà de crear-lo si no existeix.';
$string['pathssubdirroot'] = 'Camí complet al directori d\'instal·lació de Moodle.';
-$string['pathssubwwwroot'] = 'Adreça web completa des d\'on es pot accedir a Moodle.
-No és possible accedir a Moodle utilitzant múltiples direccions.
+$string['pathssubwwwroot'] = 'Adreça web completa des d\'on es pot accedir a Moodle.
+No és possible accedir a Moodle utilitzant múltiples direccions.
Si el vostre lloc disposa de diverses adreces públiques us caldrà configurar redireccions permanents en totes elles, excepte aquesta.
-Si el vostre lloc és accessible tant des de la Intranet i Internet, poseu la direcció pública aquí i configureu el DNS perquè els usuaris d\'Intranet puguin utilitzar l\'adreça pública també.
+Si el vostre lloc és accessible tant des de la Intranet i Internet, poseu la direcció pública aquí i configureu el DNS perquè els usuaris d\'Intranet puguin utilitzar l\'adreça pública també.
Si la direcció no és correcta, si us plau canviï l\'adreça URL al seu navegador per reiniciar la instal.lació amb un valor diferent.';
$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Dataroot no està situada en un lloc segur.';
$string['pathswrongadmindir'] = 'El directori d\'admin no existeix.';
@@ -84,8 +84,8 @@
$string['welcomep20'] = 'Esteu veient aquesta pàgina perquè heu instal·lat amb èxit i heu executat el paquet <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong>. Felicitacions!';
$string['welcomep30'] = 'Aquesta versió de <strong>{$a->installername}</strong> inclou les aplicacions necessàries per crear un entorn en el qual funcioni <strong>Moodle</strong>:';
$string['welcomep40'] = 'El paquet inclou també <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
-$string['welcomep50'] = 'L\'ús de totes les aplicacions d\'aquest paquet és governat per les seves llicències respectives. El paquet <strong>{$a->installername}</strong> complet és
-<a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">codi font obert</a> i es distribueix
+$string['welcomep50'] = 'L\'ús de totes les aplicacions d\'aquest paquet és governat per les seves llicències respectives. El paquet <strong>{$a->installername}</strong> complet és
+<a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">codi font obert</a> i es distribueix
sota llicència <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a>.';
$string['welcomep60'] = 'Les pàgines següents us guiaran per una sèrie de passos fàcils de seguir per configurar <strong>Moodle</strong> en el vostre ordinador. Podeu acceptar els paràmetres per defecte o, opcionalment, modificar-los perquè s\'ajustin a les vostres necessitats.';
$string['welcomep70'] = 'Feu clic en el botó "Següent" per continuar la configuració de <strong>Moodle</strong>.';
View
24 install/lang/cy/install.php
@@ -42,21 +42,21 @@
$string['langdownloaderror'] = 'Yn anffodus, ni osodwyd yr iaith ganlynol: "{$a}". Bydd y broses osod yn cario ymlaen yn Saesneg.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>Mae maint y cof PHP yn eich gweinydd ar hyn o bryd yn {$a}.</p>
-<p>Gall hyn arwain at broblemau â\'r cof yn nes ymlaen, yn enwedig
+<p>Gall hyn arwain at broblemau â\'r cof yn nes ymlaen, yn enwedig
os ydych wedi galluogi llawer o fodiwlau a/neu lawer o ddefnyddwyr.</p>
-<p>Rydym yn argymell eich bod yn ffurfweddu PHP gyda mwy o gof os yn bosib, megis 40M.
+<p>Rydym yn argymell eich bod yn ffurfweddu PHP gyda mwy o gof os yn bosib, megis 40M.
Mae sawl ffordd o wneud hyn:</p>
<ol>
-<li>Os ydych yn gallu, ceisiwch ail-grynhoi PHP gyda <i>--enable-memory-limit</i>.
+<li>Os ydych yn gallu, ceisiwch ail-grynhoi PHP gyda <i>--enable-memory-limit</i>.
Bydd hyn yn gadael i Moodle osod maint y cof ei hun.</li>
-<li>Os ydych yn gallu mynd i mewn i\'ch ffeil php.ini, gallwch newid y gosodiad <b>memory_limit</b>
- yn y fan honno i tua 40M. Os nad ydych chi\'n gallu gwneud hyn eich hun, efallai
+<li>Os ydych yn gallu mynd i mewn i\'ch ffeil php.ini, gallwch newid y gosodiad <b>memory_limit</b>
+ yn y fan honno i tua 40M. Os nad ydych chi\'n gallu gwneud hyn eich hun, efallai
y gallech ofyn i\'ch gweinyddwr wneud hyn i chi.</li>
-<li>Ar rai gweinyddion PHP, gallwch greu ffeil .htaccess yng nghyfeiriadur Moodle
+<li>Ar rai gweinyddion PHP, gallwch greu ffeil .htaccess yng nghyfeiriadur Moodle
sy\'n cynnwys y llinell hon:
<p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
- <p>Fodd bynnag, ar rai gweinyddion bydd hyn yn atal <b>pob</b> tudalen PHP rhag gweithio
+ <p>Fodd bynnag, ar rai gweinyddion bydd hyn yn atal <b>pob</b> tudalen PHP rhag gweithio
(bydd gwallau\'n ymddangos pan fyddwch yn edrych ar dudalennau) felly bydd rhaid i chi dynnu\'r ffeil .htaccess file.</p></li>
</ol>';
$string['phpversion'] = 'Fersiwn PHP';
@@ -65,15 +65,15 @@
<p>Rhaid i chi uwchraddio PHP neu newid i westeiwr â fersiwn diweddarach o PHP!<br/>
(Os oes gennych 5.0.x gallwch hefyd is-raddio i fersiwn 4.4.x)</p>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
-$string['welcomep20'] = 'Rydych chi\'n gweld y dudalen hon gan eich bod wedi gosod a
+$string['welcomep20'] = 'Rydych chi\'n gweld y dudalen hon gan eich bod wedi gosod a
lansio\'r pecyn <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> yn llwyddiannus ar eich cyfrifiadur. Llongyfarchiadau!';
-$string['welcomep30'] = 'Mae\'r fersiwn <strong>{$a->installername}</strong> yn cynnwys rhaglenni
+$string['welcomep30'] = 'Mae\'r fersiwn <strong>{$a->installername}</strong> yn cynnwys rhaglenni
i greu amgylchedd y gall <strong>Moodle</strong> weithio ynddo, sef:';
$string['welcomep40'] = 'Mae\'r pecyn hefyd yn cynnwys <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
-$string['welcomep50'] = 'Y trwyddedau perthnasol sy\'n llywodraethu dros yr holl raglenni yn y pecyn hwn. Y pecyn cyflawn yw <strong>{$a->installername}</strong>
+$string['welcomep50'] = 'Y trwyddedau perthnasol sy\'n llywodraethu dros yr holl raglenni yn y pecyn hwn. Y pecyn cyflawn yw <strong>{$a->installername}</strong>
<a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">open source</a> a chaiff ei ddosbarthu dan y drwydded <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a>.';
-$string['welcomep60'] = 'Bydd y tudalennau canlynol yn eich arwain drwy\'r camau syml i
- ffurfweddu a gosod <strong>Moodle</strong> ar eich cyfrifiadur. Gallwch ddewis derbyn y gosodiadau
+$string['welcomep60'] = 'Bydd y tudalennau canlynol yn eich arwain drwy\'r camau syml i
+ ffurfweddu a gosod <strong>Moodle</strong> ar eich cyfrifiadur. Gallwch ddewis derbyn y gosodiadau
diofyn, neu gallwch eu newid eich hun ar gyfer eich dibenion chi.';
$string['welcomep70'] = 'Cliciwch y botwm "Nesaf" i fwrw ymlaen i osod <strong>Moodle</strong>.';
$string['wwwroot'] = 'Cyfeiriad ar y we';
View
31 install/lang/da/install.php
@@ -48,21 +48,21 @@
$string['errorsinenvironment'] = 'Systemtjekket mislykkedes!';
$string['installation'] = 'Installation';
$string['langdownloaderror'] = 'Sproget "{$a}" blev desværre ikke installeret. Installationen vil fortsætte på engelsk.';
-$string['memorylimithelp'] = '<p>Den mængde hukommelse PHP kan bruge, er sat til {$a}.</p>
+$string['memorylimithelp'] = '<p>Den mængde hukommelse PHP kan bruge, er sat til {$a}.</p>
-<p>Dette kan forårsage at der opstår problemer senere, især hvis du har mange moduler aktiveret eller mange brugere.</p>
+<p>Dette kan forårsage at der opstår problemer senere, især hvis du har mange moduler aktiveret eller mange brugere.</p>
-<p>Vi anbefaler at du konfigurerer PHP med mere hukommelse, f.eks. 40M.
-Der er flere måder hvorpå du kan rette det.</p>
-<ol>
-<li>Hvis du har mulighed for det, kan du rekompilere PHP med <i>--enable-memory-limit</i>.
-Det vil tillade at Moodle selv kan definere hvor meget hukommelse der er brug for.</li>
+<p>Vi anbefaler at du konfigurerer PHP med mere hukommelse, f.eks. 40M.
+Der er flere måder hvorpå du kan rette det.</p>
+<ol>
+<li>Hvis du har mulighed for det, kan du rekompilere PHP med <i>--enable-memory-limit</i>.
+Det vil tillade at Moodle selv kan definere hvor meget hukommelse der er brug for.</li>
-<li>Hvis du har adgang til php.ini filen kan du ændre <b>memory_limit</b>-indstillingen til noget i retning af 40M.
-Hvis du ikke har direkte adgang til den kan du bede systemadministratoren om at gøre det for dig.</li>
+<li>Hvis du har adgang til php.ini filen kan du ændre <b>memory_limit</b>-indstillingen til noget i retning af 40M.
+Hvis du ikke har direkte adgang til den kan du bede systemadministratoren om at gøre det for dig.</li>
<li>På nogle servere kan du oprette en \'.htaccess\' fil og gemme den i moodle-mappen med linjen:
-<blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
+<blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
<p>Det kan dog på nogle servere forhindre <b>alle</b> PHP-siderne i at virke (du vil se fejl når du ser på siderne). I så fald kan du blive nødt til at fjerne \'.htaccess\' filen igen.</p></li> </ol>';
$string['paths'] = 'Stier';
$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Datamappen ({$a->dataroot}) kan ikke oprettes af installationsprogrammet.';
@@ -72,19 +72,18 @@
$string['pathssubadmindir'] = 'Enkelte webhoteller bruger /admin som speciel URL til kontrolpanelet el. lign. Desværre konflikter det med Moodles standardplacering af admin-sider. Du kan klare dette ved at give admin-mappen et andet navn i din installation og skrive det her. Det kan f.eks. være <em>moodleadmin</em>. Det vil fikse admin-links i Moodle.';
$string['pathssubdataroot'] = 'Du har brug for et sted, hvor Moodle kan gemme uploadede filer. Denne mappe skal kunne læses OG SKRIVES I af webserverbrugeren (oftest \'ingen\' eller \'apache\'), men må ikke være tilgængelig direkte via internettet. Installationsprogrammet vil forsøge at oprette mappen, hvis ikke den allerede eksisterer.';
$string['pathssubdirroot'] = 'Den fulde sti til Moodleinstallationen.';
-$string['pathssubwwwroot'] = 'Moodles fulde web-adresse.
+$string['pathssubwwwroot'] = 'Moodles fulde web-adresse.
Det er ikke muligt at komme ind på Moodle fra mere end en adresse.
Hvis dit websted har flere offentlige adresser skal du opsætte permanent viderestilling til dem alle undtagen denne.
Hvis dit websted er tilgængeligt fra både internet og intranet skal du bruge internetadressen her og opsætte din DNS sådan at intranet-brugerne kan bruge den offentlige adresse også.
-Hvis ikke adressen er korrekt må du ændre URL\'en i din browser og genstarte installationen med den rigtige adresse.
-';
+Hvis ikke adressen er korrekt må du ændre URL\'en i din browser og genstarte installationen med den rigtige adresse.';
$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Datamappen er ikke sikret';
$string['pathswrongadmindir'] = 'Adminmappe eksisterer ikke';
$string['phpextension'] = '{$a} PHP-extension';
$string['phpversion'] = 'PHP version';
-$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle kræver mindst PHP version 4.3.0. eller 5.1.0 (5.0.x er behæftet med fejl).</p>
-<p>Webserveren bruger i øjeblikket version {$a}</p>
-<p>Du bliver nødt til at opdatere PHP eller flytte systemet over på en anden webserver der har en nyere version af PHP!</p>
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle kræver mindst PHP version 4.3.0. eller 5.1.0 (5.0.x er behæftet med fejl).</p>
+<p>Webserveren bruger i øjeblikket version {$a}</p>
+<p>Du bliver nødt til at opdatere PHP eller flytte systemet over på en anden webserver der har en nyere version af PHP!</p>
(Har du ver. 5.0.x kan du også nedgradere til 4.4.x)</p>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
$string['welcomep20'] = 'Du ser denne side fordi du med succes har installeret og åbnet pakken <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> på din computer.
View
2 install/lang/de/admin.php
@@ -36,7 +36,7 @@
$string['cliincorrectvalueretry'] = 'Falscher Wert - bitte nochmal';
$string['clitypevalue'] = 'Wert eingeben';
$string['clitypevaluedefault'] = 'Wert eingeben oder Standardwert benutzen ({$a})';
-$string['cliunknowoption'] = 'Nicht erkannte Optionen:
+$string['cliunknowoption'] = 'Nicht erkannte Optionen:
{$a}
Hilfe wird über die Option -help angezeigt.';
$string['cliyesnoprompt'] = 'y (yes=ja) oder n (no=nein) eingeben';
View
2 install/lang/de/install.php
@@ -65,7 +65,7 @@
$string['pathssubadmindir'] = 'Einige Webserver benutzen /admin als speziellen Link, um auf Einstellungsseiten oder Ähnliches zu verweisen. Unglücklicherweise kollidiert dies mit dem standardmäßigen Verzeichnis für die Moodle-Administration. Sie können dieses Problem beheben, indem Sie das Verzeichnis admin in Ihrer Moodle-Installation umbenennen und den neuen Namen hier eingeben (z.B. <em>moodleadmin</em>). Mit dieser Änderung werden alle Admin-Links korrigiert.';
$string['pathssubdataroot'] = 'Sie benötigen einen Platz, wo Moodle hochgeladene Dateien abspeichern kann. Dieses Verzeichnis muss Lese- und Schreibrechte für das Nutzerkonto besitzen, mit dem Ihr Webservers läuft (üblicherweise \'nobody\', \'apache\' oder \'www\'). Außerdem sollte das Verzeichnis nicht direkt aus dem Internet erreichbar sein. Das Intallationsskript wird versuchen, ein solches Verzeichnis zu erstellen, falls es nicht existiert.</p>';
$string['pathssubdirroot'] = 'Vollständiger Pfad der Moodle-Installation';
-$string['pathssubwwwroot'] = 'Vollständige Webadresse für den Zugriff auf Moodle. Es ist nicht möglich, über unterschiedliche Adressen auf Moodle zuzugreifen. Sollte Ihre Website mehrere öffentliche Adressen verwenden, so müssen Sie eine Adresse festlegen und für die übrigen Adressen dauerhafte Weiterleitungen dorthin einrichten.
+$string['pathssubwwwroot'] = 'Vollständige Webadresse für den Zugriff auf Moodle. Es ist nicht möglich, über unterschiedliche Adressen auf Moodle zuzugreifen. Sollte Ihre Website mehrere öffentliche Adressen verwenden, so müssen Sie eine Adresse festlegen und für die übrigen Adressen dauerhafte Weiterleitungen dorthin einrichten.
<p>Falls Ihre Website gleichzeitig im Intranet und im Internet erreichbar ist, so tragen Sie die öffentliche Adresse ein. Konfigurieren Sie den DNS so, dass Moodle auch aus dem Intranet über die öffentliche Adresse erreichbar ist.
<p>Führen Sie Ihre Moodle-Installation unbedingt mit der richtigen Adresse durch, weil es andernfalls zu Problemen kommen könnte.';
$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Der Speicherort des Verzeichnisses \'dataroot\' ist unsicher';
View
10 install/lang/es/install.php
@@ -80,17 +80,17 @@
$string['phpversion'] = 'Versión PHP';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle requiere al menos una versión de PHP 4.3.0 o 5.1.0 ((5.0.x tiene una serie de problemas conocidos).</p>
<p>En este momento está ejecutando la versión {$a}</p>
-<p>¡Debe actualizar PHP o trasladarse a otro servidor con una versión más reciente de PHP!<br />
+<p>¡Debe actualizar PHP o trasladarse a otro servidor con una versión más reciente de PHP!<br />
(En caso de 5.0.x podría también revertir a la versión 4.4.x)</p>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
$string['welcomep20'] = 'Si está viendo esta página es porque ha podido ejecutar el paquete <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> en su ordenador. !Enhorabuena!';
-$string['welcomep30'] = 'Esta versión de <strong>{$a->installername}</strong> incluye las
+$string['welcomep30'] = 'Esta versión de <strong>{$a->installername}</strong> incluye las
aplicaciones necesarias para que <strong>Moodle</strong> funcione en su ordenador,
principalmente:';
$string['welcomep40'] = 'El paquete también incluye <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
-$string['welcomep50'] = 'El uso de todas las aplicaciones del paquete está gobernado por sus respectivas
- licencias. El programa <strong>{$a->installername}</strong> es
- <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">código abierto</a> y se distribuye
+$string['welcomep50'] = 'El uso de todas las aplicaciones del paquete está gobernado por sus respectivas
+ licencias. El programa <strong>{$a->installername}</strong> es
+ <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">código abierto</a> y se distribuye
bajo licencia <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a>.';
$string['welcomep60'] = 'Las siguientes páginas le guiarán a través de algunos sencillos pasos para configurar
y ajustar <strong>Moodle</strong> en su ordenador. Puede utilizar los valores por defecto sugeridos o,
View
2 install/lang/et/admin.php
@@ -36,7 +36,7 @@
$string['cliincorrectvalueretry'] = 'Vale väärtus(value), palun proovige uuesti';
$string['clitypevalue'] = 'tüübi väärtus';
$string['clitypevaluedefault'] = 'sisesta väärtus, vajuta Enter kasutamaks vaikeväärtust ({$a})';
-$string['cliunknowoption'] = 'Tundmatud valikud:
+$string['cliunknowoption'] = 'Tundmatud valikud:
{$a}
Palun kasuta --help valikut.';
$string['cliyesnoprompt'] = 'kirjuta y (tähendab jah) või n (tähendab ei)';
View
8 install/lang/eu/install.php
@@ -75,13 +75,13 @@
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
$string['welcomep20'] = 'Orri hau ikusten baduzu <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> paketea
zure ordenadorean instalatu ahal izan duzu. Zorionak!';
-$string['welcomep30'] = '<strong>{$a->installername}</strong>ren bertsio honek <strong>Moodle</strong>k
+$string['welcomep30'] = '<strong>{$a->installername}</strong>ren bertsio honek <strong>Moodle</strong>k
zure ordenadorean funtzionatzeko behar diren aplikazioak dauzka,
bereziki:';
$string['welcomep40'] = 'Paketeak ere zera dauka: <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
-$string['welcomep50'] = 'Paketeko aplikazio guztien erabilpena dagozkien lizentziek
- arautzen dute. <strong>{$a->installername}</strong> aplikazioak
- <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">kode irekia</a> dauka eta
+$string['welcomep50'] = 'Paketeko aplikazio guztien erabilpena dagozkien lizentziek
+ arautzen dute. <strong>{$a->installername}</strong> aplikazioak
+ <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">kode irekia</a> dauka eta
<a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> lizentziapean banatzen da.';
$string['welcomep60'] = 'Datozen orriek urrats erraz batzuen bidez gidatuko zaituzte
<strong>Moodle</strong> zure ordenadorean instalatu eta konfiguratzeko. Aholkatzen diren lehentsitako baloreak
View
6 install/lang/gl/install.php
@@ -44,10 +44,10 @@
<p>Isto fará que Moodle teña problemas de memoria máis tarde, especialmente se ten un número de módulos significativo e/ou un gran número de usuarios.</p>
-<p>Recomendamos que configure PHP cun límite maior se é posible, como por exemplo 16M.
+<p>Recomendamos que configure PHP cun límite maior se é posible, como por exemplo 16M.
Existen varias formas que pode tentar para facer esta modificación:</p>
<ol>
-<li>Se pode, recompile PHP con <i>--enable-memory-limit</i>.
+<li>Se pode, recompile PHP con <i>--enable-memory-limit</i>.
Iso permitirá que o propio Moodle modifique o límite de memoria.</li>
<li>Se ten acceso ao seu ficheiro php.ini pode modificar o valor de <b>memory_limit</b> para algo semellante a 16M. Se non ten acceso a ese ficheiro tal vez poida pedir ao administrador do sistema que o faga.</li>
<li>Nalgúns servidores PHP servers pode crear un ficheiro .htaccess no directorio Moodle coa liña seguinte:
@@ -61,7 +61,7 @@
(No caso de ter unha versión 5.0.x pode retornar para unha versión 4.4.x)</p>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
$string['welcomep20'] = 'Está a ver esta páxina porque conseguiu instalar e iniciar o paquete <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> no seu computador. Parabéns!';
-$string['welcomep30'] = 'Esta versión do <strong>{$a->installername}</strong> inclúe as aplicacións
+$string['welcomep30'] = 'Esta versión do <strong>{$a->installername}</strong> inclúe as aplicacións
para crear o ámbito en que <strong>Moodle</strong> pode funcionar, nomeadamente:';
$string['welcomep40'] = 'O paquete tamén inclúe <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
$string['welcomep50'] = 'A utilización de todas as aplicacións deste paquete réxese polas respectivas licenzas. O paquete <strong>{$a->installername}</strong> completo é <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html"> código aberto</a> distribuído nos termos da licenza <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a>.';
View
2 install/lang/he/admin.php
@@ -37,7 +37,7 @@
$string['cliincorrectvalueretry'] = 'ערך שגוי, נסה שנית';
$string['clitypevalue'] = 'סוג הערך';
$string['clitypevaluedefault'] = 'סוג הערך, הקש Enter לשימוש בערך ברירת מחדל ({$a})';
-$string['cliunknowoption'] = 'אפשרויות לא מוכרות :
+$string['cliunknowoption'] = 'אפשרויות לא מוכרות :
{$a}
אנא השתמש באפשרות העזרה.';
$string['cliyesnoprompt'] = 'רשום y (שפרושו כן) או n (שפרושו לא)';
View
10 install/lang/he/install.php
@@ -76,8 +76,8 @@
$string['pathserrcreatedataroot'] = 'ספריית המידע (Data Directory) - ({$a->dataroot}) לא יכולה להיווצר על-ידי המתקין.';
$string['pathshead'] = 'נתיבים מאושרים';
$string['pathsrodataroot'] = 'ספריית המידע (Data Directory) לא ניתנת לכתיבה.';
-$string['pathsroparentdataroot'] = 'ספריית האב - ({$a->parent}) לא ניתנת לכתיבה.
-ספריית המידע (Data Directory) - ({$a->dataroot}) לא יכולה להיווצר על-ידי המתקין. ';
+$string['pathsroparentdataroot'] = 'ספריית האב - ({$a->parent}) לא ניתנת לכתיבה.
+ספריית המידע (Data Directory) - ({$a->dataroot}) לא יכולה להיווצר על-ידי המתקין.';
$string['pathssubdirroot'] = 'הנתיב המלא לספריית ההתקנה של Moodle';
$string['pathsunsecuredataroot'] = 'ספריית המידע (Data Directory) לא מאובטחת';
$string['pathswrongadmindir'] = 'ספריית ה-admin לא קיימת';
@@ -93,11 +93,11 @@
חבילה במחשבך. ברכותינו!';
$string['welcomep30'] = 'גירסת <strong>{$a->installername}</strong> כוללת את היישומים ליצור סביבה אשר בה <strong> Moodle </strong>
יפעל דהיינו:';
-$string['welcomep40'] = 'החבילה כוללת בנוסף
+$string['welcomep40'] = 'החבילה כוללת בנוסף
<strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
-$string['welcomep50'] = 'השימוש בכל היישומים בחבילה זו מפוקח ע"י הרשיונות המתאימים להם. החבילה
+$string['welcomep50'] = 'השימוש בכל היישומים בחבילה זו מפוקח ע"י הרשיונות המתאימים להם. החבילה
<strong>{$a->installername}</strong>
-השלמה היא
+השלמה היא
<a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html"> קוד פתוח
</a>
והיא מבוזרת תחת רישיון
View
16 install/lang/hr/install.php
@@ -49,15 +49,15 @@
$string['errorsinenvironment'] = 'Pogreške u okruženju poslužitelja!';
$string['installation'] = 'Instalacija';
$string['langdownloaderror'] = 'Nažalost, jezik "{$a}" nije instaliran. Proces instalacije će biti nastavljen na engleskom jeziku.';
-$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP ograničenje memorije na poslužitelju je trenutno podešeno na {$a}.</p>
+$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP ograničenje memorije na poslužitelju je trenutno podešeno na {$a}.</p>
-<p>Ova postavka može kasnije rezultirati memorijskim problemima na vašem Moodle sustavu, posebno ako imate veći broj uključenih modula i/ili veći broj korisnika.</p>
+<p>Ova postavka može kasnije rezultirati memorijskim problemima na vašem Moodle sustavu, posebno ako imate veći broj uključenih modula i/ili veći broj korisnika.</p>
<p>Preporučujemo da konfigurirate PHP s većim ograničenjem ako je moguće, recimo 40M. Postoji nekoliko načina na koje to možete napraviti:</p>
-<ol>
-<li>Ako možete, rekompajlirajte PHP s <i>--enable-memory-limit</i>. Ovo će dozvoliti Moodle sustavu samostalno postavljanje memorijskog ograničenja.</li>
-<li>Ako imate pristup php.ini datoteci, možete promijeniti <b>memory_limit</b> vrijednost na 40M. Ako nemate pristup toj datoteci možete pitati svog administratora da to uradi.</li>
-<li>Na nekim PHP poslužiteljima možete napraviti .htaccess datoteku u Moodle mapi koja sadrži red: <p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
+<ol>
+<li>Ako možete, rekompajlirajte PHP s <i>--enable-memory-limit</i>. Ovo će dozvoliti Moodle sustavu samostalno postavljanje memorijskog ograničenja.</li>
+<li>Ako imate pristup php.ini datoteci, možete promijeniti <b>memory_limit</b> vrijednost na 40M. Ako nemate pristup toj datoteci možete pitati svog administratora da to uradi.</li>
+<li>Na nekim PHP poslužiteljima možete napraviti .htaccess datoteku u Moodle mapi koja sadrži red: <p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
<p>Uzmite u obzir da će na nekim poslužiteljima to spriječiti prikazivanje <b>svih</b> PHP stranica (bit će vam prikazana poruka o grešci), pa ćete na takvim poslužiteljima morati ukloniti .htaccess datoteku.</p></li> </ol>';
$string['paths'] = 'Putanje (PATH)';
$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Instalacijska skripta ne može stvoriti \'Mapu s podacima\' ({$a->dataroot}).';
@@ -68,8 +68,8 @@
Ovo će promijeniti administratorsku poveznicu na Moodle sustavu u novu vrijednost.';
$string['pathssubdataroot'] = 'Mora postojati mapa u koju Moodle može pohraniti upload datoteke. Korisnik pod kojim je pokrenut web server (obično \'nobody\' ili \'apache\') bi morao imati mogućnost čitanja/pisanja podataka u toj mapi, ali oni ne bi trebali biti dostupni direktno preko weba. Instalacijska skripta će pokušati stvoriti navedenu mapu ako ista ne postoji.';
$string['pathssubdirroot'] = 'Puna putanja (PATH) do Moodle instalacije.';
-$string['pathssubwwwroot'] = 'Unesite punu web adresu putem koje će se pristupati vašem Moodle sustavu.
-Moodle sustavu NIJE MOGUĆE pristupiti preko više URL-ova, odaberite onaj koji vam najviše odgovara.
+$string['pathssubwwwroot'] = 'Unesite punu web adresu putem koje će se pristupati vašem Moodle sustavu.
+Moodle sustavu NIJE MOGUĆE pristupiti preko više URL-ova, odaberite onaj koji vam najviše odgovara.
Ako vaš poslužitelj ima višestruke javne adrese, onda morate postaviti tzv. permanent redirect na sve osim ove adrese.
Ako je vaš poslužitelj dostupan i putem intraneta i Interneta, onda ovdje unesite javnu adresu i podesite DNS tako da vaši intranet korisnici mogu koristiti tu javnu adresu.
Ako adresa nije točna, molimo unesite točnu adresu u vaš internet preglednik i ponovno pokrenite instalaciju s promijenjenim vrijednostima.';
View
12 install/lang/hu/install.php
@@ -58,18 +58,18 @@
$string['pathssubadmindir'] = 'Egy pár webes gazdagép esetén az /admin speciális URL pl. a vezérlőpanel eléréséhez. Ez ütközik a Moodle admin oldalainak standard helyével. Javítás: a telepítésben nevezze át a rendszergazda könyvtárát, az új nevet pedig írja be ide. Például: <em>moodleadmin</em>. Ezzel helyrehozhatók a Moodle rendszergazdai ugrópontjai.';
$string['pathssubdataroot'] = 'Szüksége van egy helyre, ahol a Moodle mentheti a feltöltött állományokat. Ez a könyvtár a webszerver felhasználója (általában \'nobody\' vagy \'apache\') számára legyen mind olvasható, MIND ÍRHATÓ. Ha nem létezik, a telepítő megpróbálja létrehozni.';
$string['pathssubdirroot'] = 'Teljes útvonal a Moodle telepítéséhez. ';
-$string['pathssubwwwroot'] = 'A Moodle elérésére használandó teljes webcím. A Moodle egyszerre több
-címről nem érhető el. Ha portálja több címet használ, a jelen cím kivételével az összeshez állandó
-átirányítást kell beállítania. Ha portálja mind intranetről, mind az internetről elérhető, a nyilvános
-címet itt adja meg, a DNS-t pedig úgy állítsa be, hogy az intranetről a
+$string['pathssubwwwroot'] = 'A Moodle elérésére használandó teljes webcím. A Moodle egyszerre több
+címről nem érhető el. Ha portálja több címet használ, a jelen cím kivételével az összeshez állandó
+átirányítást kell beállítania. Ha portálja mind intranetről, mind az internetről elérhető, a nyilvános
+címet itt adja meg, a DNS-t pedig úgy állítsa be, hogy az intranetről a
nyilvános cím is elérhető legyen. Ha a cím hibás, módosítsa böngészőjében az URL-t, hogy a telepítés egy másik értékkel induljon újra.';
$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Az adatok gyökérkönyvtára nem biztonságos.';
$string['pathswrongadmindir'] = 'Nem létezik az admin könyvtár.';
$string['phpextension'] = '{$a} PHP-bővítmény';
$string['phpversion'] = 'PHP-verzió';
$string['phpversionhelp'] = 'A Moodle használatához legalább a PHP 4.3.0 vagy 5.1.0 verziója szükséges
- (az 5.0.x több ismert gond miatt nem ajánlott). Az Ön által használt
-verzió {$a}. Frissítse a PHP-verziót, vagy térjen át újabb PHP-verziót
+ (az 5.0.x több ismert gond miatt nem ajánlott). Az Ön által használt
+verzió {$a}. Frissítse a PHP-verziót, vagy térjen át újabb PHP-verziót
működtető gazdagépre! (5.0.x esetén visszatérhet a 4.4.x verzióhoz is)';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
$string['welcomep20'] = 'Azért látja ezt az oldalt, mert sikeresen telepítette és futtatja a(z) {$a->packname} {$a->packversion} csomagot számítógépén. Gratulálunk!';
View
8 install/lang/hy/install.php
@@ -42,17 +42,17 @@
$string['langdownloaderror'] = 'Ցավոք "{$a}" լեզուն տեղակայված չէ և տեղակայման գործընթացը կշարունակվի անգլերենով։';
$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP-ի հիշողության սահմանը սպասարկչի համար ներկայումս սահմանված է՝ {$a}։</p>
-<p>հետագայում կարող եք հիշողության հետ կապված խնդիրներ ունենալ,
+<p>հետագայում կարող եք հիշողության հետ կապված խնդիրներ ունենալ,
եթե Moodle-ում ունենաք շատ մոդուլներ և/կամ մեծ թվով օգտագործողներ։</p>
<p>Խորհուրդ ենք տալիս PHP-ն կազմաձևել հնարավորին շատ հիշողության համար, օրինակ` 40M: Դրա համար կան մի քանի ձևեր, որոնք կարող եք փորձել.</p>
<ol>
<li>Եթե դուք կարող եք, վերակազմարկել PHP-ն <i>--enable-memory-limit</i>-ով։ Այն թույլ կտա Moodle-ին ինքնուրույն կարգաբերել հիշողության սահմանը։</li>
-<li>Եթե Ձեզ մատչելի է php.ini ֆայլը, կարող եք փոխել <b>memory_limit</b>-ը՝
+<li>Եթե Ձեզ մատչելի է php.ini ֆայլը, կարող եք փոխել <b>memory_limit</b>-ը՝
կարգաբերելով մոտավորապես 40M։ </li>
<li>Որոշ PHP սպասարկիչներում Moodle դիրեկտորիայում կարող եք ստեղծել .htaccess ֆայլը, որը պարունակում է այս տողը՝
<blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
- <p>Սակայն որոշ սպասարկիչներում սա կկանխարգելի <b>բոլոր</b> PHP էջերի աշխատելը
+ <p>Սակայն որոշ սպասարկիչներում սա կկանխարգելի <b>բոլոր</b> PHP էջերի աշխատելը
(դուք կտեսնեք սխալներ էջերը դիտելիս), այսպիսով դուք պետք է ջնջեք .htaccess ֆայլը։</p></li>
</ol>';
$string['phpversion'] = 'PHP տարբերակ';
@@ -64,7 +64,7 @@
$string['welcomep20'] = 'Դուք տեսնում եք այս էջը, քանի որ հաջողությամբ տեղակայել և գործարկել <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> փաթեթը։ Շնորհավորանքներ։';
$string['welcomep30'] = '<strong>{$a->installername}</strong> թողարկումը պարունակում է կիրառական ծրագրեր, որոնք ստեղծում են միջավայր, որտեղ <strong>Moodle</strong> կաշխատի, մասնավորապես՝';
$string['welcomep40'] = 'Այս փաթեթը պարունակում է նաև <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>։';
-$string['welcomep50'] = 'Փաթեթի բոլոր կիրառական ծրագրերի օգտագործումը ղեկավարվում է դրանց համապատասխան արտոնագրերով: Ամբողջական <strong>{$a->installername}</strong> փաթեթը
+$string['welcomep50'] = 'Փաթեթի բոլոր կիրառական ծրագրերի օգտագործումը ղեկավարվում է դրանց համապատասխան արտոնագրերով: Ամբողջական <strong>{$a->installername}</strong> փաթեթը
<a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">բաց կոդով է</a> և տրամադրվում է <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> արտոնագրով։';
$string['welcomep60'] = 'Հետևյալ էջերի որոշ հեշտ քայլերին հետևելով՝ կարող եք <strong>Moodle</strong> տեղակայել Ձեր համակարգչում։ Դուք կարող եք համաձայնվել լռելյայն կարգաբերումների հետ կամ փոխել դրանք՝ ձեր պահանջներին համապատասխան:';
$string['welcomep70'] = 'Սեղմեք ստորև գտնվող \'Հաջորդ\' կոճակը, որպեսզի անցնեք <strong>Moodle</strong>-ի կարգաբերման հաջորդ քայլին:';
View
14 install/lang/ka/install.php
@@ -38,21 +38,21 @@
$string['installation'] = 'ინსტალირება';
$string['memorylimithelp'] = '<p>The PHP memory limit for your server is currently set to {$a}.</p>
-<p>This may cause Moodle to have memory problems later on, especially
+<p>This may cause Moodle to have memory problems later on, especially
if you have a lot of modules enabled and/or a lot of users.</p>
-<p>We recommend that you configure PHP with a higher limit if possible, like 40M.
+<p>We recommend that you configure PHP with a higher limit if possible, like 40M.
There are several ways of doing this that you can try:</p>
<ol>
-<li>If you are able to, recompile PHP with <i>--enable-memory-limit</i>.
+<li>If you are able to, recompile PHP with <i>--enable-memory-limit</i>.
This will allow Moodle to set the memory limit itself.</li>
-<li>If you have access to your php.ini file, you can change the <b>memory_limit</b>
-setting in there to something like 40M. If you don\'t have access you might
+<li>If you have access to your php.ini file, you can change the <b>memory_limit</b>
+setting in there to something like 40M. If you don\'t have access you might
be able to ask your administrator to do this for you.</li>
-<li>On some PHP servers you can create a .htaccess file in the Moodle directory
+<li>On some PHP servers you can create a .htaccess file in the Moodle directory
containing this line:
<p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
-<p>However, on some servers this will prevent <b>all</b> PHP pages from working
+<p>However, on some servers this will prevent <b>all</b> PHP pages from working
(you will see errors when you look at pages) so you\'ll have to remove the .htaccess file.</p></li>
</ol>';
$string['phpversion'] = 'PHP ვარიანტი';
View
4 install/lang/ko/install.php
@@ -51,7 +51,7 @@
<p>이는 추후에 무들이 원활히 구동되는 데 문제가 될 것입니다. 특히 여러분이 상당히 많은 모듈을 이용하고 또 사용자가 많아지게 되면 문제가 될 소지가 더 커집니다.</p>
-<p>PHP가 사용할 수 있는 메모리 용랑을 40M 나 아니면 더 큰 값으로 설정하길 권합니다. 설정하는 방법은
+<p>PHP가 사용할 수 있는 메모리 용랑을 40M 나 아니면 더 큰 값으로 설정하길 권합니다. 설정하는 방법은
여러가지가 있습니다.</p>
<ol>
<li>만약 PHP소스를 재컴파일 할 수 있다면 옵션에 <i>--enable-memory-limit</i> 을 포함시켜 컴파일 하십시오. 이렇게 해 놓으면 무들 프로그램으로 메모리 용량을 제어할 수 있게 됩니다.</li>
@@ -71,7 +71,7 @@
$string['pathssubdirroot'] = '무들 설치를 위한 완전한 디렉토리 경로.';
$string['pathssubwwwroot'] = '무들을 접속할 수 있는 전체 웹 주소. 다중 주소를 이용해서는 무들에 접속할 수 없습니다.
만일 사이트가 복수의 공개 주소를 갖고 있는 경우, 여기에 입력한 주소 이외의 곳에서는 영구적인 redirect를 설정해 놓아야만 합니다.
-만약 여러분의 사이트가 인터넷과 인트라넷 모두에서 접속할 수 있다면 여기에 공식적인 주소를 입력하고 DNS를 설정해서 인트라넷 사용자들도 공개 주소를 사용할 수 있게 해야할 것입니다.
+만약 여러분의 사이트가 인터넷과 인트라넷 모두에서 접속할 수 있다면 여기에 공식적인 주소를 입력하고 DNS를 설정해서 인트라넷 사용자들도 공개 주소를 사용할 수 있게 해야할 것입니다.
만일 주소가 올바르지 않다면 브라우저에서 URL을 변경하여 다른 값으로 설치를 다시 시작 하십시요.';
$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Dataroot 경로가 안전하지 않음';
$string['pathswrongadmindir'] = '관리자 경로가 존재하지 않음';
View
20 install/lang/lv/install.php
@@ -43,16 +43,16 @@
$string['langdownloaderror'] = '“{$a}” valodas pakotne diemžēl netika instalēta. Instalēšana tiks turpināta angļu valodā.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>Pašlaik iestatītais PHP atmiņas apjoma ierobežojums jūsu serverī ir {$a}.</p>
-<p>Sistēmā Moodle tas vēlāk var izraisīt atmiņas izmantošanas problēmas, it īpaši tad,
+<p>Sistēmā Moodle tas vēlāk var izraisīt atmiņas izmantošanas problēmas, it īpaši tad,
ja būsit iespējojis lielu skaitu moduļu un/vai lietotāju.</p>
<p>Ja iespējams, ieteicams konfigurēt PHP ar lielāku maksimālās atmiņas apjomu, piemēram, 40 MB. Ir vairāki veidi, kā to var izdarīt, piemēram:</p>
<ol>
-<li>Ja iespējams, atkārtoti kompilējiet PHP, izmantojot <i>--enable-memory-limit</i>.
+<li>Ja iespējams, atkārtoti kompilējiet PHP, izmantojot <i>--enable-memory-limit</i>.
Šādā gadījumā sistēma Moodle atmiņas apjoma ierobežojumu varēs iestatīt automātiski.</li>
<li>Ja jums ir piekļuve php.ini failam, varat mainīt tajā esošo parametra <b>memory_limit</b> iestatījumu, piemēram, uz 40 MB. Ja jums nav piekļuves šim failam, palūdziet to izdarīt administratoram.</li>
<li>Dažos PHP serveros Moodle direktorijā var izveidot failu .htaccess, kurā ir šāda rinda: <p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
- <p>Tomēr dažos serveros tas neļaus darboties <b>nevienai</b> PHP lapai
+ <p>Tomēr dažos serveros tas neļaus darboties <b>nevienai</b> PHP lapai
(atverot šīs lapas, tiks parādīti kļūdas ziņojumi), un fails .htaccess būs jānoņem.</p></li>
</ol>';
$string['phpversion'] = 'PHP versija';
@@ -61,17 +61,17 @@
<p>Ir jājaunina PHP vai jāpāriet uz resursdatoru, kurā tiek izmantota jaunāka PHP versija.</p>
(Ja PHP versija ir 5.0.x, var arī atkāpties uz versiju 4.4.x)</p>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
-$string['welcomep20'] = 'Jūs redzat šo lapu, jo esat veiksmīgi instalējis un
+$string['welcomep20'] = 'Jūs redzat šo lapu, jo esat veiksmīgi instalējis un
palaidis savā datorā pakotni <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong>. Apsveicam!';
-$string['welcomep30'] = 'Šajā <strong>{$a->installername}</strong> laidienā ir iekļautas lietojumprogrammas,
+$string['welcomep30'] = 'Šajā <strong>{$a->installername}</strong> laidienā ir iekļautas lietojumprogrammas,
kas paredzētas, lai izveidotu vidi, kurā darbosies sistēma <strong>Moodle</strong>, proti:';
$string['welcomep40'] = 'Pakotnē ir iekļauta arī sistēma <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
-$string['welcomep50'] = 'Visu šīs pakotnes lietojumprogrammu izmantošanu regulē attiecīgo
- licenču nosacījumi. Visā <strong>{$a->installername}</strong> pakotnē ir iekļauts
- <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">atklātais pirmkods</a>, un tā tiek izplatīta
+$string['welcomep50'] = 'Visu šīs pakotnes lietojumprogrammu izmantošanu regulē attiecīgo
+ licenču nosacījumi. Visā <strong>{$a->installername}</strong> pakotnē ir iekļauts
+ <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">atklātais pirmkods</a>, un tā tiek izplatīta
saskaņā ar <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> licences nosacījumiem.';
-$string['welcomep60'] = 'Nākamajās lapās tiks sniegti vienkārši norādījumi par to, kā
- datorā konfigurēt un iestatīt sistēmu <strong>Moodle</strong>. Varat akceptēt noklusējuma
+$string['welcomep60'] = 'Nākamajās lapās tiks sniegti vienkārši norādījumi par to, kā
+ datorā konfigurēt un iestatīt sistēmu <strong>Moodle</strong>. Varat akceptēt noklusējuma
iestatījumus vai varat tos mainīt, lai pielāgotu savām vajadzībām.';
$string['welcomep70'] = 'Noklikšķiniet uz pogas Tālāk, lai turpinātu sistēmas <strong>Moodle</strong> instalēšanu.';
$string['wwwroot'] = 'Tīmekļa adrese';
View
8 install/lang/mk/install.php
@@ -42,16 +42,16 @@
$string['langdownloaderror'] = 'За жал, јазикот "{$a}" не беше инсталиран. Инсталацискиот процес ќе продолжи на англиски.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>Прагот на меморијата кај PHP за Вашиот компјутер моментално е подесена на {$a}. </p>
-<p>Ова може да предизвика проблеми со меморијата подоцна,
+<p>Ова може да предизвика проблеми со меморијата подоцна,
посебно ако имате голем број на овозможени модули (единици) и/или голем број на корисници.</p>
<p>Ви препорачуваме да го конфигурирате PHP со најголем можен праг на меморија, како што е 16М.
Еве неколку начини за да го постигнете тоа : </p>
<ol>
-<li>Ако сте способен, повторно компајлирајте PHP со<i>--enable-memory-limit</i>.
+<li>Ако сте способен, повторно компајлирајте PHP со<i>--enable-memory-limit</i>.
Ова ќе овозможи на Moodle сам да го постави прагот на меморијата. </li>
-<li> Ако имате пристап до Вашата датотека php.ini, можете да го промените <b>memory_limit</b>
- на 16М. Во спротивно, ако немате пристап, можеби ќе бидете способни
+<li> Ако имате пристап до Вашата датотека php.ini, можете да го промените <b>memory_limit</b>
+ на 16М. Во спротивно, ако немате пристап, можеби ќе бидете способни
да го замолите администраторот да ја заврши оваа работа. </li>
<li>На некои PHP сервери, можете да креирате датотека .htaccess во директориумот на Moodle,
која ги содржи следниве линии :
View
2 install/lang/mn/install.php
@@ -60,7 +60,7 @@
$string['welcomep20'] = 'Та <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> багцыг компьютер дээрээ амжилттай суулгаж ажиллуулсан тул энэ хуудсыг харж байна. Баяр хүргэе!';
$string['welcomep30'] = '<strong>{$a->installername}</strong> -ний энэ хувилбар нь <strong>Mooдл</strong> ажиллах орчныг үүсгэх програмууд агуулсан, тэдгээр нь:';
$string['welcomep40'] = 'Энэ багц нь мөн <strong>Mooдл {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>-г агуулсан.';
-$string['welcomep50'] = 'Энэ багц доторх бүх програмууд нь өөрсдийн лизенцтэй. Бүрэн <strong>{$a->installername}</strong> багц нь
+$string['welcomep50'] = 'Энэ багц доторх бүх програмууд нь өөрсдийн лизенцтэй. Бүрэн <strong>{$a->installername}</strong> багц нь
<a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">open source</a> бөгөөд <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> -ийн лизенцийн дор түгээгддэг.';
$string['welcomep60'] = 'Дараагийн хуудсууд нь компьютер дээрээ <strong>Mooдл</strong> тохируулах тааруулах энгийн алхмуудыг агуулсан байгаа. Та анхны утгын тохиргоонуудыг хүлээн авч болно, эсвэл өөрийн хэрэгцээнд нийцүүлэн өөрчилж болно.';
$string['welcomep70'] = '<strong>Mooдлээ</strong> тохируулахын тулд доорх “Үргэлжлүүлэх” товчин дээр дарж цааж явна уу.';
View
2 install/lang/nl/admin.php
@@ -36,7 +36,7 @@
$string['cliincorrectvalueretry'] = 'Foute waarde. Probeer opnieuw';
$string['clitypevalue'] = 'type waarde';
$string['clitypevaluedefault'] = 'type waarde, druk op Enter om de standaardwaarde te gebruiken ({$a})';
-$string['cliunknowoption'] = 'Onherkenbare opties:
+$string['cliunknowoption'] = 'Onherkenbare opties:
{$a}
gebruik --help optie.';
$string['cliyesnoprompt'] = 'typ j (ja) of n (nee)';
View
2 install/lang/no/install.php
@@ -51,7 +51,7 @@
<p>Dette kan skape minneproblemer for Moodle senere, spesielt hvis du har mange moduler tillatt og/eller mange brukere.</p>
<p>Vi anbefaler at du konfigurer PHP med en høyere grense enn mulig, for eksepmel 40M. Det er flere måter å gjøre dette på.:</p>
<ol>
-<li>Hvis du har muligheten, rekompiler PHP med<i>--enable-memory-limit</i>.
+<li>Hvis du har muligheten, rekompiler PHP med<i>--enable-memory-limit</i>.
Dette vil tillate Moodle å sette minnegrensen selv.</li>
<li>Hvis du har tilgang til php.ini fila di, kan du endre <b>memory_limit</b> innstillinga der til omtrent 40M. Hvis du ikke har tilgang kan du be administrator gjøre dette for deg.</li>
<li>På noen PHP-servere kan du lage en .htaccess fil i Moodlemappen som inneholder denne linjen:
View
2 install/lang/pl/install.php
@@ -69,7 +69,7 @@
$string['pathswrongadmindir'] = 'Katalog admin nie istnieje';
$string['phpextension'] = '{$a} rozszerzenie PHP';
$string['phpversion'] = 'Wersja PHP';
-$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle wymaga wersji PHP co najmniej 4.3.0 lub 5.1.0 (5.0.x posiada kilka znanych problemów).</p>
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle wymaga wersji PHP co najmniej 4.3.0 lub 5.1.0 (5.0.x posiada kilka znanych problemów).</p>
<p>Obecnie jest uruchomiona wersja {$a}</p>
<p>Musisz uaktualnić wersję PHP lub przenieść na host z nowszą wersją PHP!<br />(W przypadku wersji 5.0.x możesz dokonać downgrade do wersji 4.4.x)</p>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
View
4 install/lang/pt/admin.php
@@ -36,8 +36,8 @@
$string['cliincorrectvalueretry'] = 'Valor incorreto, por favor tente novamente';
$string['clitypevalue'] = 'valor do tipo';
$string['clitypevaluedefault'] = 'Escreva o valor. Ou Enter para usar o valor por omissão ({$a}).';
-$string['cliunknowoption'] = 'Opções desconhecidas:
-{$a}
+$string['cliunknowoption'] = 'Opções desconhecidas:
+{$a}
Por favor use a opção --help';
$string['cliyesnoprompt'] = 'digite s (para sim) ou n (para não)';
$string['environmentrequireinstall'] = 'é necessário estar instalada/ativa';
View
2 install/lang/pt/install.php
@@ -68,7 +68,7 @@
$string['pathsrodataroot'] = 'A diretoria dataroot não tem permissões de escrita.';
$string['pathsroparentdataroot'] = 'O diretório pai ({$a->parent}) não tem permissões de escrita. O programa de instalação não conseguiu criar o diretório de dados ({$a->dataroot})';
$string['pathssubadmindir'] = 'Alguns (poucos) alojamentos web usam /admin como um URL especial para permitir o acesso ao control panel ou a outras funcionalidades.
-Infelizmente esta designação entra em conflito com a localização que o Moodle atribui às páginas de administração.
+Infelizmente esta designação entra em conflito com a localização que o Moodle atribui às páginas de administração.
A solução passa por renomear o diretório admin da sua instalação do Moodle e colocando o nome escolhido aqui. Por exemplo:
<em>moodleadmin</em>. Isto corrige os links de administração no Moodle.';
$string['pathssubdataroot'] = 'É necessário um local onde o Moodle possa gravar os ficheiros submetidos. Este diretório tem que ter permissões de leitura e ESCRITA pelo servidor web (normalmente \'nobody\' ou \'apache\'), mas não pode estar acessível através da web. O programa de instalação tentará criar este diretório se ele ainda não existir.';
View
6 install/lang/ru/install.php
@@ -53,12 +53,12 @@
<p>Из-за этого у через какое-то время у Moodle могут возникнуть проблемы с памятью, особенно если у Вас будет много модулей и/или пользователей.</p>
-<p>Мы рекомендуем, если возможно, установить в PHP более высокое ограничение памяти, например 40M.
+<p>Мы рекомендуем, если возможно, установить в PHP более высокое ограничение памяти, например 40M.
Это можно попробовать сделать следующими способами:</p>
<ol>
-<li>Если есть возможность, перекомпилируёте PHP с ключом <i>--enable-memory-limit</i>.
+<li>Если есть возможность, перекомпилируёте PHP с ключом <i>--enable-memory-limit</i>.
В этом случае Moodle сможет самостоятельна установить ограничение памяти.</li>
-<li>Если у Вас есть доступ к файлу php.ini, Вы можете изменить параметр <b>memory_limit</b>
+<li>Если у Вас есть доступ к файлу php.ini, Вы можете изменить параметр <b>memory_limit</b>
на что-нибудь типа 40M. Если доступа у Вас нет, может быть у Вас есть возможность попросить администратора сделать это.</li>
<li>На некоторых серверах PHP можно создать в каталоге Moodle файл .htaccess содержащий следующую строку:
<blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
View
26 install/lang/sl/install.php
@@ -52,18 +52,18 @@
<p>To lahko povzroči, da bo imel Moodle pozneje težave s pomnilnikom. Še posebej,
če imate vključenih veliko modulov oziroma veliko uporabnikov.</p>
-<p>Priporočamo, da konfigurirate PHP z višjo omejitvijo, če je možno npr. 40M.
+<p>Priporočamo, da konfigurirate PHP z višjo omejitvijo, če je možno npr. 40M.
To lahko poskusite storiti na več načinov:</p>
<ol>
-<li>Če lahko, ponovno prevedite PHP z <i>--enable-memory-limit</i>.
+<li>Če lahko, ponovno prevedite PHP z <i>--enable-memory-limit</i>.
To bo omogočilo, da bo Moodle sam nastavil omejitev pomnilnik zase.</li>
-<li>Če imate dostop do vaše datoteke php.ini, lahko spremenite vrednost <b>memory_limit</b>
- v tej datoteki na, recimo, 40M. Če nimate dostopa, boste morda
+<li>Če imate dostop do vaše datoteke php.ini, lahko spremenite vrednost <b>memory_limit</b>
+ v tej datoteki na, recimo, 40M. Če nimate dostopa, boste morda
lahko prosili vašega skrbnika, da to naredi za vas.</li>
-<li>Na nekaterih strežnikih PHP lahko ustvarite datoteko .htaccess v imeniku Moodle,
+<li>Na nekaterih strežnikih PHP lahko ustvarite datoteko .htaccess v imeniku Moodle,
ki naj vsebuje to vrstico:
<p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
- <p>Vendar lahko to prepreči delovanje <b>vseh</b> PHP strani
+ <p>Vendar lahko to prepreči delovanje <b>vseh</b> PHP strani
(ob prikazu strani boste videli napake) in boste morali odstraniti datoteko .htaccess.</p></li>
</ol>';
$string['paths'] = 'Poti';
@@ -84,17 +84,17 @@
<p>Posodobiti in nadgraditi morate PHP ali premakniti program na strežnik s novejšo različico PHP!<br />
(V primeru različice 5.0.x lahko namestite tudi različico 4.4.x)</p>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
-$string['welcomep20'] = 'To stran vidite, ker ste uspešno namestili in
+$string['welcomep20'] = 'To stran vidite, ker ste uspešno namestili in
zagnali paket <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> na vašem računalniku. Čestitamo!';
-$string['welcomep30'] = 'Ta različica <strong>{$a->installername}</strong> vključuje aplikacije
+$string['welcomep30'] = 'Ta različica <strong>{$a->installername}</strong> vključuje aplikacije
za ustvarjanje okolja v katerem bo deloval <strong>Moodle</strong> in sicer:';
$string['welcomep40'] = 'Ta paket vključuje tudi <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
-$string['welcomep50'] = 'Uporabo vseh aplikacij v tem paketu določajo njihove ustrezne
- licence. Celoten paket <strong>{$a->installername}</strong> je
- <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">odprta koda</a> in se razširja
+$string['welcomep50'] = 'Uporabo vseh aplikacij v tem paketu določajo njihove ustrezne
+ licence. Celoten paket <strong>{$a->installername}</strong> je
+ <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">odprta koda</a> in se razširja
pod licenco <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a>.';
-$string['welcomep60'] = 'Naslednje strani vas bodo popeljale skozi nekaj enostavno sledljivih korakov za
- konfiguracijo in nastavitev <strong>Moodle</strong> na vašem računalniku. Sprejmete lahko privzete
+$string['welcomep60'] = 'Naslednje strani vas bodo popeljale skozi nekaj enostavno sledljivih korakov za
+ konfiguracijo in nastavitev <strong>Moodle</strong> na vašem računalniku. Sprejmete lahko privzete
nastavitve ali jih, če tako želite, spremenite, da bodo ustrezale vašim potrebam.';
$string['welcomep70'] = 'Kliknite spodnji gumb "Naprej" za nadaljevanje nastavitve <strong>Moodle</strong>.';
$string['wwwroot'] = 'Spletni naslov';
View
14 install/lang/sm/install.php
@@ -37,21 +37,21 @@
$string['installation'] = 'Fa\'atu/Install';
$string['memorylimithelp'] = '<p>The PHP memory limit for your server is currently set to {$a}.</p>
-<p>This may cause Moodle to have memory problems later on, especially
+<p>This may cause Moodle to have memory problems later on, especially
if you have a lot of modules enabled and/or a lot of users.
-<p>We recommend that you configure PHP with a higher limit if possible, like 40M.
+<p>We recommend that you configure PHP with a higher limit if possible, like 40M.
There are several ways of doing this that you can try:
<ol>
-<li>If you are able to, recompile PHP with <i>--enable-memory-limit</i>.
+<li>If you are able to, recompile PHP with <i>--enable-memory-limit</i>.
This will allow Moodle to set the memory limit itself.
-<li>If you have access to your php.ini file, you can change the <b>memory_limit</b>
- setting in there to something like 40M. If you don\'t have access you might
+<li>If you have access to your php.ini file, you can change the <b>memory_limit</b>
+ setting in there to something like 40M. If you don\'t have access you might
be able to ask your administrator to do this for you.
-<li>On some PHP servers you can create a .htaccess file in the Moodle directory
+<li>On some PHP servers you can create a .htaccess file in the Moodle directory
containing this line:
<p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
- <p>However, on some servers this will prevent <b>all</b> PHP pages from working
+ <p>However, on some servers this will prevent <b>all</b> PHP pages from working
(you will see errors when you look at pages) so you\'ll have to remove the .htaccess file.
</ol>';
$string['phpversion'] = 'Liliuga PHP';
View
4 install/lang/sr_cr/install.php
@@ -68,8 +68,8 @@
$string['pathssubadmindir'] = 'Врло мали број веб сервера користи /admin као специјални URL за приступ разним подешавањима (контролни панел и сл.). Нажалост, то доводи до конфликта са стандардном локацијом за администраторске странице у Moodleu. Овај проблем можете решити тако што ћете променити име администраторског директоријума у вашој инсталацији, и овде уписати то ново име. На пример <em>moodleadmin</em>. Ово подешавање ће преправити администраторске линкове у Moodle систему.';
$string['pathssubdataroot'] = 'Потребан вам је простор где ће Moodle чувати постављене датотеке. Овај директоријум треба да буде подешен тако да се може читати и у њега уписивати од стране корисника веб сервера (обично \'nobody\' или \'apache\'), али истовремено мора бити доступан директно преко веба. Уколико овај директоријум не постоји Moodle ће покушати да га креира током инсталације.';
$string['pathssubdirroot'] = 'Пуна путања до директотијума за инсталацију Moodlea.';
-$string['pathssubwwwroot'] = 'Пуна веб адреса путем које ће се приступати Moodleu. Није могуће приступати Moodleu користећи више адреса.
-Ако ваш сајт има више јавних адреса онда на свима морате да подесите перманентне редирекције осим на овој.
+$string['pathssubwwwroot'] = 'Пуна веб адреса путем које ће се приступати Moodleu. Није могуће приступати Moodleu користећи више адреса.
+Ако ваш сајт има више јавних адреса онда на свима морате да подесите перманентне редирекције осим на овој.
Ако је ваш сајт доступан са интернета али и из интранет окружења овде употребите јавну адресу и подесите DNS тако да и интранет корисници могу да користе јавну адресу.
Ако је адреса нетачна промените URL у свом веб читачу да бисте поново покренули инсталацију са другачијом вредношћу.';
$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Dataroot локација није безбедна';
View
4 install/lang/sr_lt/install.php
@@ -68,8 +68,8 @@
$string['pathssubadmindir'] = 'Vrlo mali broj veb servera koristi /admin kao specijalni URL za pristup raznim podešavanjima (kontrolni panel i sl.). Nažalost, to dovodi do konflikta sa standardnom lokacijom za administratorske stranice u Moodleu. Ovaj problem možete rešiti tako što ćete promeniti ime administratorskog direktorijuma u vašoj instalaciji, i ovde upisati to novo ime. Na primer <em>moodleadmin</em>. Ovo podešavanje će prepraviti administratorske linkove u Moodle sistemu.';
$string['pathssubdataroot'] = 'Potreban vam je prostor gde će Moodle čuvati postavljene datoteke. Ovaj direktorijum treba da bude podešen tako da se može čitati i u njega upisivati od strane korisnika veb servera (obično \'nobody\' ili \'apache\'), ali istovremeno mora biti dostupan direktno preko veba. Ukoliko ovaj direktorijum ne postoji Moodle će pokušati da ga kreira tokom instalacije.';
$string['pathssubdirroot'] = 'Puna putanja do direktotijuma za instalaciju Moodlea.';
-$string['pathssubwwwroot'] = 'Puna veb adresa putem koje će se pristupati Moodleu. Nije moguće pristupati Moodleu koristeći više adresa.
-Ako vaš sajt ima više javnih adresa onda na svima morate da podesite permanentne redirekcije osim na ovoj.
+$string['pathssubwwwroot'] = 'Puna veb adresa putem koje će se pristupati Moodleu. Nije moguće pristupati Moodleu koristeći više adresa.
+Ako vaš sajt ima više javnih adresa onda na svima morate da podesite permanentne redirekcije osim na ovoj.
Ako je vaš sajt dostupan sa interneta ali i iz intranet okruženja ovde upotrebite javnu adresu i podesite DNS tako da i intranet korisnici mogu da koriste javnu adresu.
Ako je adresa netačna promenite URL u svom veb čitaču da biste ponovo pokrenuli instalaciju sa drugačijom vrednošću.';
$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Dataroot lokacija nije bezbedna';
View
28 install/lang/ta/install.php
@@ -42,21 +42,21 @@
$string['langdownloaderror'] = 'Unfortunately the language "{$a}" was not installed. The installation process will continue in English.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>The PHP memory limit for your server is currently set to {$a}.</p>
-<p>This may cause Moodle to have memory problems later on, especially
+<p>This may cause Moodle to have memory problems later on, especially
if you have a lot of modules enabled and/or a lot of users.</p>
-<p>We recommend that you configure PHP with a higher limit if possible, like 40M.
+<p>We recommend that you configure PHP with a higher limit if possible, like 40M.
There are several ways of doing this that you can try:</p>
<ol>
-<li>If you are able to, recompile PHP with <i>--enable-memory-limit</i>.
+<li>If you are able to, recompile PHP with <i>--enable-memory-limit</i>.
This will allow Moodle to set the memory limit itself.</li>
-<li>If you have access to your php.ini file, you can change the <b>memory_limit</b>
- setting in there to something like 40M. If you don\'t have access you might
+<li>If you have access to your php.ini file, you can change the <b>memory_limit</b>
+ setting in there to something like 40M. If you don\'t have access you might
be able to ask your administrator to do this for you.</li>
-<li>On some PHP servers you can create a .htaccess file in the Moodle directory
+<li>On some PHP servers you can create a .htaccess file in the Moodle directory
containing this line:
<p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
- <p>However, on some servers this will prevent <b>all</b> PHP pages from working
+ <p>However, on some servers this will prevent <b>all</b> PHP pages from working
(you will see errors when you look at pages) so you\'ll have to remove the .htaccess file.</p></li>
</ol>';
$string['phpversion'] = 'பிஎச்பி பதிப்பு';
@@ -65,17 +65,17 @@
<p>You must upgrade PHP or move to a host with a newer version of PHP!<br/>
(In case of 5.0.x you could also downgrade to 4.4.x version)</p>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
-$string['welcomep20'] = 'You are seeing this page because you have successfully installed and
+$string['welcomep20'] = 'You are seeing this page because you have successfully installed and
launched the <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> package in your computer. Congratulations!';
-$string['welcomep30'] = 'This release of the <strong>{$a->installername}</strong> includes the applications
+$string['welcomep30'] = 'This release of the <strong>{$a->installername}</strong> includes the applications
to create an environment in which <strong>Moodle</strong> will operate, namely:';
$string['welcomep40'] = 'The package also includes <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
-$string['welcomep50'] = 'The use of all the applications in this package is governed by their respective
- licences. The complete <strong>{$a->installername}</strong> package is
- <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">open source</a> and is distributed
+$string['welcomep50'] = 'The use of all the applications in this package is governed by their respective
+ licences. The complete <strong>{$a->installername}</strong> package is
+ <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">open source</a> and is distributed
under the <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> license.';
-$string['welcomep60'] = 'The following pages will lead you through some easy to follow steps to
- configure and set up <strong>Moodle</strong> on your computer. You may accept the default
+$string['welcomep60'] = 'The following pages will lead you through some easy to follow steps to
+ configure and set up <strong>Moodle</strong> on your computer. You may accept the default
settings or, optionally, amend them to suit your own needs.';
$string['welcomep70'] = 'Click the "Next" button below to continue with the set up of <strong>Moodle</strong>.';
$string['wwwroot'] = 'இணைய முகவரி';
View
4 install/lang/ta_lk/install.php
@@ -55,7 +55,7 @@
<li>சில PHP சேவையகங்களில் நீங்கள் இந்த வரியைக் கொண்டிருக்கின்ற Moodle கோப்புத் தொகுதியிலுள்ள ஒரு .htaccess கோப்பை உருவாக்க முடிகிறது.
<p><blockquote>php_பெறுமதி நினைவக_வரையறை 40M</blockquote></p>
-
+
<p>எப்படியாயினும், சில சேவையகங்களில் இது வேலை செய்வதிலிருந்து <b>அனைத்து</b> PHP பக்கங்களை தடுக்கும்(நீங்கள் பக்கங்களை பார்க்கின்ற போது தவறுகளை பார்ப்பீர்கள்) ஆகையால் நீங்கள் .htaccess கோப்பை நீக்க வேண்டியிருக்கும்.</p></li>
</ol>';
$string['paths'] = 'பாதைகள்';
@@ -68,7 +68,7 @@
(5.0.x இன் சம்பவத்தில்,நீங்கள் 4.4.x பதிப்பிற்கு கீழ்த்தரப்படுத்த முடிகின்றது)</p>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
-$string['welcomep20'] = 'நீங்கள் வெற்றிகரமாக நிறுவி ஆரம்பித்துள்ளதன் காரணமாக நீங்கள் இப்பக்கத்தை பார்க்கிறீர்கள்
+$string['welcomep20'] = 'நீங்கள் வெற்றிகரமாக நிறுவி ஆரம்பித்துள்ளதன் காரணமாக நீங்கள் இப்பக்கத்தை பார்க்கிறீர்கள்
<strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> உங்கள் கணனியில் உள்ள பொதியில் உள்ளது.வாழ்த்துக்கள்!';
$string['welcomep30'] = '<strong>{$a->installername}</strong>ன் வெளியீடு, <strong>Moodle</strong> இயங்கும் என்கின்ற ஒரு சூழலை உருவாக்குவதற்கு பயன்பாட்டு மென்பொருளை உள்ளடக்குகிறது.';
$string['welcomep40'] = 'பொதி, <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong> ஐயும் உள்ளடக்கியிருக்கின்றது.';
View
6 install/lang/th/install.php
@@ -48,15 +48,15 @@
<ol>
-<li>รีคอมไพล์ PHP ใหม่ โดยเพิ่มคำสั่ง <i>--enable-memory-limit</i> ซึ่งเป็นการตั้งค่าให้ moodle กำหนดขีดจำกัดค่าสูงสุดเอง
+<li>รีคอมไพล์ PHP ใหม่ โดยเพิ่มคำสั่ง <i>--enable-memory-limit</i> ซึ่งเป็นการตั้งค่าให้ moodle กำหนดขีดจำกัดค่าสูงสุดเอง
<li>ถ้าคุณสามารถแก้ไขไฟล์ php.ini ได้ด้วยตนเองก็สามารถเปลี่ยนค่า <b>memory_limit</b> ให้เป็นค่าอื่นได้เช่น 40M แต่ถ้าไม่สามารถเปลี่ยนค่านี้ได้ด้วยตนเองให้แจ้งผู้ดูแลระบบแก้ไข
<li>ในเซิร์ฟเวอร์ PHP บางตัวคุณสามารถสร้าง ไฟล์ .htaccess ภายใต้ไดเรกทอรี moodle ซึ่งมีบรรทัดต่อไปนี้อยู่:
<p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
-<p>อย่างไรก็ตามในบางเซิร์ฟเวอร์คุณไม่สามารถใช้ วิธีนี้ได้ โดยจะมีการแสดง error ขึ้นมาคุณจำเป็นต้องลบไฟล์ดังกล่าวนี้ทิ้ง
+<p>อย่างไรก็ตามในบางเซิร์ฟเวอร์คุณไม่สามารถใช้ วิธีนี้ได้ โดยจะมีการแสดง error ขึ้นมาคุณจำเป็นต้องลบไฟล์ดังกล่าวนี้ทิ้ง
</ol>';
$string['phpversion'] = 'PHP เวอร์ชัน';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle จำเป็นต้องใช้ PHP เวอร์ชัน 4.1.0 เป็นอย่างน้อย</p>
@@ -68,7 +68,7 @@
$string['welcomep20'] = 'ท่านได้ทำการติดตั้ง<strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> สำเร็จแล้ว';
$string['welcomep30'] = 'เวอร์ชั่น <strong>{$a->installername}</strong>รวมโปรแกรมสำหรับสร้างความให้กับระบบซึ่ง Moodle สามารถทำงานได้';
$string['welcomep40'] = 'แพ็กเกจนี้รวม <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
-$string['welcomep50'] = 'การใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ในแพ็กเกจนี้สามารถทำได้โดยไม่ละเมิดสัญญานุญาตของแต่ละโปรแกรม โปแกรม<strong>{$a->installername}</strong>เต็มรูปแบบนั้นจัดเป็นโปรแกรมประเภท
+$string['welcomep50'] = 'การใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ในแพ็กเกจนี้สามารถทำได้โดยไม่ละเมิดสัญญานุญาตของแต่ละโปรแกรม โปแกรม<strong>{$a->installername}</strong>เต็มรูปแบบนั้นจัดเป็นโปรแกรมประเภท
<a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">โอเพ่นซอร์ส</a> และเผยแพร่ภายใต้สํญญานุญาต <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a>';
$string['welcomep60'] = 'หน้าถัดจากนี้ไปจะเป็นการตั้งค่า Moodle บนคอมพิวเตอร์คุณสามารถยอมรับค่าที่ตั้งไว้ทั้งหมดหรือเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับความต้องการ';
$string['welcomep70'] = 'คลิกที่ "ต่อไป" เพื่อติดตั้ง Moodle ต่อไป';
View
6 install/lang/tl/install.php
@@ -48,15 +48,15 @@
<p>Iminumungkahi namin na isaayos mo ang PHP na may mas mataas na limit kung maaari, tulad ng 40M.
May iba\'t-ibang paraan na magagawa kayo upang ito ay maiisakatuparan:</p>
<ol>
-<li>Kunga maaari mong gawin, muling ikompayl ang PHP na may <i>--enable-memory-limit</i>.
+<li>Kunga maaari mong gawin, muling ikompayl ang PHP na may <i>--enable-memory-limit</i>.
Pahihintulutan nito ang Moodle na itakda ang memory limit sa sarili nito.</li>
-<li>Kung mapapasok mo ang iyong sakong php.ini, mababago mo ang <b>memory_limit</b>
+<li>Kung mapapasok mo ang iyong sakong php.ini, mababago mo ang <b>memory_limit</b>
na kaayusan doon at gawin itong mga 40M. Kung wala kang karapatang pasukin ito
baka puwede mong hilingin sa administrador na gawin ito para sa iyo.</li>
<li>Sa ilang PHP serve maaari kang lumikha ng isang sakong .htaccess sa bugsok ng Moodle
na naglalaman ng linyang ito:
<p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
- <p>Subali\'t sa ilang server ay pipigilin nito ang paggana ng <b>lahat</b> ng pahinang PHP
+ <p>Subali\'t sa ilang server ay pipigilin nito ang paggana ng <b>lahat</b> ng pahinang PHP
(makakakita ka ng mga error kapag tumingin ka sa mga pahina) kaya\'t kakailanganin mong tanggalin ang sakong .htaccess.</p></li>
</ol>';
$string['phpversion'] = 'Bersiyon ng PHP';
View
12 install/lang/to/install.php
@@ -39,16 +39,16 @@
<p>\'E malava eni ke fakalanga\'i e Muutolo ke \'iai ha ngaahi memolii palopalema \'a mui ange , tautautefito kapau \'oku ma\'u ha ngaahi motiula \'oku malava pea/mo ha kau \'iusa tokolahi.
-<p>\'Oku mau faka\'ai\'ai koe keke fakafika ho\'o PHP aki ha limiti ma\'olunga kapau \'e lava, hange koe 40M.
+<p>\'Oku mau faka\'ai\'ai koe keke fakafika ho\'o PHP aki ha limiti ma\'olunga kapau \'e lava, hange koe 40M.
Koe ngaahi founga kehekehe eni teke lava \'o \'ahi\'ahi\'i ki hono fai \'o \'eni:
<ol>
-<li>Kapau teke lava,toe fakatahatah\'i e PHP moe <i>--malava-memolii-limiti</i>.
- \'E hanga he\'e me\'a ko\'eni \'o fakangofua e Muutolo kene seti pee e limiti \'oe memolii \'eia pee.
-<li>Kapau \'oku \'iai ha\'o \'ekisesi ki ho\'o php.ini faile, teke lava \'o liliu <b>memolii_limiti</b>
- \'o seti\'i ia ki ha me\'a hangee koe 40M. Kapau \'oku \'ikai ke \'iai ha\'o \'ekisesi, teke kei malava pe keke kole ki ho\'o \'etiminisituleitaa kene fai \'eni ma\'au.
+<li>Kapau teke lava,toe fakatahatah\'i e PHP moe <i>--malava-memolii-limiti</i>.
+ \'E hanga he\'e me\'a ko\'eni \'o fakangofua e Muutolo kene seti pee e limiti \'oe memolii \'eia pee.
+<li>Kapau \'oku \'iai ha\'o \'ekisesi ki ho\'o php.ini faile, teke lava \'o liliu <b>memolii_limiti</b>
+ \'o seti\'i ia ki ha me\'a hangee koe 40M. Kapau \'oku \'ikai ke \'iai ha\'o \'ekisesi, teke kei malava pe keke kole ki ho\'o \'etiminisituleitaa kene fai \'eni ma\'au.
<li>\'i he ni\'ihi \'oe ngaahi seeva PHPtekelava \'o fakatupu ha .ht\'ekisesi faile \'i loto \'ihe fakahinohino Muutolo \'oku \'i loto \'i he laine ko \'eni:
<p><polokakuouti>php_mahu\'inga memolii_limiti 40M</polokakuouti></p>
- <p>Kaekehe, he\'ikai ke lava \'eni ia \'i he ni\'ihi \'oe ngaahi seeva<b>all</b> PHP ngaahi peesi \'oku ngaue
+ <p>Kaekehe, he\'ikai ke lava \'eni ia \'i he ni\'ihi \'oe ngaahi seeva<b>all</b> PHP ngaahi peesi \'oku ngaue
(teke lava \'o sio ki he ngaahi fehalaaki \'i ha\'o sio ki he ngaahi peesi) koia ai kuopau keke to\'o e .ht\'ekisesi faile.
</ol>';
$string['phpversion'] = 'vesiniPHP';
View
14 install/lang/vi/install.php
@@ -38,21 +38,21 @@
$string['installation'] = 'Cài đặt';
$string['memorylimithelp'] = '<p> PHP thiết lập giới hạn bộ nhớ cho máy chủ của bạn hiện tại là {$a}.</p>
-<p>Đây có thể là nguyên nhân Moodle có các vấn đề về bộ nhớ vào một thời điểm nào đó, đặc biệt
+<p>Đây có thể là nguyên nhân Moodle có các vấn đề về bộ nhớ vào một thời điểm nào đó, đặc biệt
nếu bạn có nhiều môđun được cho phép và nhiều người dùng.
-<p>Chúng tôi đề nghị rằng bạn cấu hình PHP với một giới hạn lớn hơn nếu có thể, chẳng hạn như 40M.
+<p>Chúng tôi đề nghị rằng bạn cấu hình PHP với một giới hạn lớn hơn nếu có thể, chẳng hạn như 40M.
Có một số cách để làm điều này mà bạn có thể thử:
<ol>
-<li>Nếu bạn có khả năng, biên tập lại PHP với <i>--giới hạn bộ nhớ cho phép</i>.
+<li>Nếu bạn có khả năng, biên tập lại PHP với <i>--giới hạn bộ nhớ cho phép</i>.
Điều này sẽ cho phép Moodle tự thiết lập giới hạn bộ nhớ.
-<li>Nếu bạn truy cập file php.ini của bạn, bạn có thể thay đổi <b>giới hạn bộ nhớ</b>
- thiết lập trong đó thành một giá trị nào đó chẳng hạn như 40M. Nếu bạn không được phép truy cập
+<li>Nếu bạn truy cập file php.ini của bạn, bạn có thể thay đổi <b>giới hạn bộ nhớ</b>
+ thiết lập trong đó thành một giá trị nào đó chẳng hạn như 40M. Nếu bạn không được phép truy cập
bạn có thể yêu cầu quản trị viên của bạn để làm điều đó cho bạn.</li>
-<li> Trên một số máy chủ chạy PHP bạn có thể tạo một file .htaccess trong thư mục Moodle
+<li> Trên một số máy chủ chạy PHP bạn có thể tạo một file .htaccess trong thư mục Moodle
chứa dòng này:
<p><blockquote> giá trị giới hạn bộ nhớ 40M</blockquote></p>
- <p>Tuy nhiên, trên một số máy chủ điều này có thể ngăn cản <b>tất cả</b> các trang PHP làm việc
+ <p>Tuy nhiên, trên một số máy chủ điều này có thể ngăn cản <b>tất cả</b> các trang PHP làm việc
(bạn sẽ nhìn thấy các lỗi khi bạn xem xét những trang này )vì thế bạn sẽ pahỉ di chuyền file .htaccess.</p></li>
</ol>';
$string['phpversion'] = 'Phiên bản PHP';

0 comments on commit 6bbe470

Please sign in to comment.