Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Updates

 • Loading branch information...
commit 6c3cea8877a905f16384b9aa435e6d96a5237377 1 parent 47bb59f
authored May 02, 2004
143  lang/fi/auth.php
... ...
@@ -1,71 +1,72 @@
1  
-<?PHP // $Id$ 
2  
-   // auth.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
3  
-
4  
-
5  
-$string['auth_dbdescription'] = 'Tämä moduli tarkistaa ulkoisen tietokannan taulusta käyttäjätunnuksen ja salasanan. Jos käyttäjätunnus on uusi, myös muita tietoja voidaan kopioda Moodleen.';
6  
-$string['auth_dbextrafields'] = 'Nämä kentät ovat valinnaisia. Voit asettaa Moodlen hakemaan valmiiksi joitakin käyttäjätietoja <b>ulkoisesta tietokannasta</b>.<p>Jos jätät nämä kentät tyhjiksi, käytetään oletusasetusarvoja.</p> Käyttäjä voi joka tapauksessa muuttaa omia henkilötietojaan myöhemmin.';
7  
-$string['auth_dbfieldpass'] = 'Salasanakentännimi';
8  
-$string['auth_dbfielduser'] = 'Käyttäjätunnuskentän nimi';
9  
-$string['auth_dbhost'] = 'Tietokantapalvelin';
10  
-$string['auth_dbname'] = 'Tietokannan nimi';
11  
-$string['auth_dbpass'] = 'Salasana käyttäjätunnukselle';
12  
-$string['auth_dbpasstype'] = 'Määritä salasanakentän käyttämä muoto. MD5-salaus on hyödyllinen, jos haluat käyttää muita web-sovelluksia kuten PostNukea.';
13  
-$string['auth_dbtable'] = 'Tietokannan taulun nimi';
14  
-$string['auth_dbtitle'] = 'Käytä ulkoista tietokantaa';
15  
-$string['auth_dbtype'] = 'Tietokannan tyyppi (Katso <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb dokumentoinnista</A> yksityiskohdat)';
16  
-$string['auth_dbuser'] = 'Käyttäjätunnus tietokantaan lukuoikeuksin';
17  
-$string['auth_emaildescription'] = 'Sähköpostivarmistus on oletusarvoinen tunnistusmetodi käyttäjälle.
18  
-Kun käyttäjä luo itselleen tunnuksen, lähetetään varmistusviesti
19  
-käyttäjälle. Viesti sisältää linkin, minkä avulla käyttäjä voi aktivoida tunnuksensa.';
20  
-$string['auth_emailtitle'] = 'Käytä sähköpostivarmistusta';
21  
-$string['auth_imapdescription'] = 'Tämä tapa käyttää IMAP-palvelinta käyttäjätunnuksen ja salasanan tarkistamiseen.';
22  
-$string['auth_imaphost'] = 'IMAP-palvelimen osoite. Käytä IP-numeroa, älä domainnimeä.';
23  
-$string['auth_imapport'] = 'IMAP-palvelimen portti, yleensä 143 tai 993.';
24  
-$string['auth_imaptitle'] = 'Käytä IMAP-palvelinta';
25  
-$string['auth_imaptype'] = 'IMAP-palvelimen tyyppi. Katso ohjeesta (yllä) lisätietoja.';
26  
-$string['auth_ldap_bind_dn'] = 'Jos haluat käyttää välityskäyttäjää yhteyden muodostamiseen, määritä se tähän. Esim. \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
27  
-$string['auth_ldap_bind_pw'] = 'Salasana välityskäyttäjälle.';
28  
-$string['auth_ldap_contexts'] = 'Lista konteksteista, missä käyttäjät sijaitsevat. Erota kontekstit toisistaan \';\'-merkillä. Esim: \'ou=users,o=org; ou=others,o=org\'';
29  
-$string['auth_ldap_create_context'] = 'Jos luodaan sähköpostiviestillä tunnuksensa varmentaneet käyttäjät automaattisesti ldap-hakemistoon, määritä tässä konteksti, minne käyttäjät luodaan. On hyvä käyttää jotain eritystä kontekstia, jotta vältyt tietoturvariskeiltä. Tätä kontekstia ei tarvitse erikseen lisätä yllä olevaan muuttujaan.';
30  
-$string['auth_ldap_creators'] = 'Lista ryhmistä, minkä jäsenet voivat luoda uusia kursseja Moodleen. Erota useat ryhmät toisistaan \';\'-merkillä. Esimerkiksi \'cn=teachers,ou=staff,o=myorg;\'';
31  
-$string['auth_ldap_host_url'] = 'Määritä LDAP-palvelin URL-muodossa. Esim. \'ldap://ldap.myorg.com/\' tai \'ldaps://ldap.myorg.com/\' ';
32  
-$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Määritä käyttäjän ryhmäjäsenyysattribuutti. Yleensä \'member\' tai \'groupMembership\' ';
33  
-$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Aseta arvo &lt;&gt; 0, jos haluat hakea käyttäjiä myös alikonteksteista.';
34  
-$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Päivitä käyttäjätiedot LDAP:ista Moodleen (etunimi, sukunimi, osoite..). Katso <a href=\"/auth/ldap/attr_mappings.php\">/auth/ldap/attr_mappings.php</a> tarkempia määrittelytietoja.';
35  
-$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Attribuutti käyttäjänimille. Yleensä \'cn\'.';
36  
-$string['auth_ldapdescription'] = 'Tämä tapa tarjoaa käyttäjätunnistuksen LDAP-palvelimelta. Jos salasana ja tunnus täsmäävät, Moodle luo uuden käyttäjän tietokantaansa. Jos olet valinnut \'auth_ldap_update_userinfo\'-option, myös käyttäjätiedot kopioidaan LDAP:sta Moodleen.
37  
-
38  
-Seuraavilla kerroilla ainostaan tunnus ja salasana tarkistetaan.';
39  
-$string['auth_ldapextrafields'] = 'Nämä kentät ovat valinnaisia. Voit asettaa Moodlen hakemaan käyttäjätietoja tässä määritellyistä <b>LDAP-kentistä</b>. Mikäli jätät nämä tyhjiksi, mitään tietoja ei haeta LDAP-palvelimelta ja käytetään Moodlen oletusarvoja.
40  
-<p>Käyttäjä voi joka tapauksessa muuttaa omia henkilötietojaan jälkeenpäin.</p>';
41  
-$string['auth_ldaptitle'] = 'Käytä LDAP-palvelinta';
42  
-$string['auth_manualdescription'] = 'Käyttäjät eivät voi itse luoda omia tunnuksiaan. Pääkäyttäjien pitää luoda kaikki käyttäjät käsin.';
43  
-$string['auth_manualtitle'] = 'Käsinluonti';
44  
-$string['auth_multiplehosts'] = 'Voit määritellä useita osoitteita ( joku.jossain.com;joku.toinen.com;... )';
45  
-$string['auth_nntpdescription'] = 'Tämä tapa käyttää NNTP-palvelinta käyttäjän tunnistukseen.';
46  
-$string['auth_nntphost'] = 'NNTP-palvelimen osoite. Käytä IP-numeroa, älä domainnimeä.';
47  
-$string['auth_nntpport'] = 'NNTP-palvelimen portti (yleensä 119)';
48  
-$string['auth_nntptitle'] = 'Käytä NNTP-palvelinta';
49  
-$string['auth_nonedescription'] = 'Käyttäjät voivat luoda vapaasti uuden tunnuksen ilman sähköpostivarmistusta. 
50  
-Jos käytät tätä tapaa, mieti, mitä tietoturva- tai ylläpito-ongelmia tämä voi aiheuttaa.';
51  
-$string['auth_nonetitle'] = 'Ei tunnistusta';
52  
-$string['auth_pop3description'] = 'Tämä tapa käyttää POP3-palvelinta käyttäjän tunnistukseen.';
53  
-$string['auth_pop3host'] = 'POP3-palvelimen osoite. Käytä IP-numeroa, älä domainnimeä.';
54  
-$string['auth_pop3port'] = 'POP3-palvelimen portti (yleensä 110 )';
55  
-$string['auth_pop3title'] = 'Käytä POP3-palvelinta';
56  
-$string['auth_pop3type'] = 'Palvelimen tyyppi. Jos käytätte salattua yhteyttä, valitse pop3cert.';
57  
-$string['auth_user_create'] = 'Käyttäjän luonti';
58  
-$string['auth_user_creation'] = 'Käyttäjät voivat itse luoda tunnuksensa. Käyttäjätiedot tarkistetaan sähköpostin avulla. Jos aktivoit tämän vaihtoehdon, muista myös määritellä autentikointi-modulin muut tähän liittyvät asetukset.';
59  
-$string['auth_usernameexists'] = 'Käyttäjätunnus on jo käytössä. Valitse joku toinen.';
60  
-$string['authenticationoptions'] = 'Käyttäjätunnistuksen asetukset';
61  
-$string['authinstructions'] = 'Tähän voi kirjoittaa ohjeet opiskelijoille, mitä tunnusta ja salasanaa heidän tulisi käyttää. Tämä teksti näkyy kirjautumissivulla.';
62  
-$string['changepassword'] = 'Salasananvaihto-URL';
63  
-$string['changepasswordhelp'] = 'Tässä osoitteessa käyttäjät voivat vaihtaa unohtamansa salasanan. Käyttäjille tämä näkyy painikkeena kirjautumissivulla ja heidän käyttäjätietosivullaan.';
64  
-$string['chooseauthmethod'] = 'Valitse käyttäjäntunnistusmetodi: ';
65  
-$string['guestloginbutton'] = 'Kirjaudu vieraana-painike';
66  
-$string['instructions'] = 'Ohjeet';
67  
-$string['md5'] = 'MD5-salaus';
68  
-$string['plaintext'] = 'Selväkielinen teksti';
69  
-$string['showguestlogin'] = 'Voit näyttää tai piilottaa Kirjaudu vieraana-painikkeen kirjautumissivulla.';
70  
-
71  
-?>
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+   // auth.php - created with Moodle 1.3 development (2004050200)
  3
+
  4
+
  5
+$string['auth_dbdescription'] = 'Tämä moduli tarkistaa ulkoisen tietokannan taulusta käyttäjätunnuksen ja salasanan. Jos käyttäjätunnus on uusi, myös muita tietoja voidaan kopioda Moodleen.';
  6
+$string['auth_dbextrafields'] = 'Nämä kentät ovat valinnaisia. Voit asettaa Moodlen hakemaan valmiiksi joitakin käyttäjätietoja <b>ulkoisesta tietokannasta</b>.<p>Jos jätät nämä kentät tyhjiksi, käytetään oletusasetusarvoja.</p> Käyttäjä voi joka tapauksessa muuttaa omia henkilötietojaan myöhemmin.';
  7
+$string['auth_dbfieldpass'] = 'Salasanakentännimi';
  8
+$string['auth_dbfielduser'] = 'Käyttäjätunnuskentän nimi';
  9
+$string['auth_dbhost'] = 'Tietokantapalvelin';
  10
+$string['auth_dbname'] = 'Tietokannan nimi';
  11
+$string['auth_dbpass'] = 'Salasana käyttäjätunnukselle';
  12
+$string['auth_dbpasstype'] = 'Määritä salasanakentän käyttämä muoto. MD5-salaus on hyödyllinen, jos haluat käyttää muita web-sovelluksia kuten PostNukea.';
  13
+$string['auth_dbtable'] = 'Tietokannan taulun nimi';
  14
+$string['auth_dbtitle'] = 'Käytä ulkoista tietokantaa';
  15
+$string['auth_dbtype'] = 'Tietokannan tyyppi (Katso <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb dokumentoinnista</A> yksityiskohdat)';
  16
+$string['auth_dbuser'] = 'Käyttäjätunnus tietokantaan lukuoikeuksin';
  17
+$string['auth_emaildescription'] = 'Sähköpostivarmistus on oletusarvoinen tunnistusmetodi käyttäjälle.
  18
+Kun käyttäjä luo itselleen tunnuksen, lähetetään varmistusviesti
  19
+käyttäjälle. Viesti sisältää linkin, minkä avulla käyttäjä voi aktivoida tunnuksensa.';
  20
+$string['auth_emailtitle'] = 'Käytä sähköpostivarmistusta';
  21
+$string['auth_imapdescription'] = 'Tämä tapa käyttää IMAP-palvelinta käyttäjätunnuksen ja salasanan tarkistamiseen.';
  22
+$string['auth_imaphost'] = 'IMAP-palvelimen osoite. Käytä IP-numeroa, älä domainnimeä.';
  23
+$string['auth_imapport'] = 'IMAP-palvelimen portti, yleensä 143 tai 993.';
  24
+$string['auth_imaptitle'] = 'Käytä IMAP-palvelinta';
  25
+$string['auth_imaptype'] = 'IMAP-palvelimen tyyppi. Katso ohjeesta (yllä) lisätietoja.';
  26
+$string['auth_ldap_bind_dn'] = 'Jos haluat käyttää välityskäyttäjää yhteyden muodostamiseen, määritä se tähän. Esim. \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
  27
+$string['auth_ldap_bind_pw'] = 'Salasana välityskäyttäjälle.';
  28
+$string['auth_ldap_contexts'] = 'Lista konteksteista, missä käyttäjät sijaitsevat. Erota kontekstit toisistaan \';\'-merkillä. Esim: \'ou=users,o=org; ou=others,o=org\'';
  29
+$string['auth_ldap_create_context'] = 'Jos luodaan sähköpostiviestillä tunnuksensa varmentaneet käyttäjät automaattisesti ldap-hakemistoon, määritä tässä konteksti, minne käyttäjät luodaan. On hyvä käyttää jotain eritystä kontekstia, jotta vältyt tietoturvariskeiltä. Tätä kontekstia ei tarvitse erikseen lisätä yllä olevaan muuttujaan.';
  30
+$string['auth_ldap_creators'] = 'Lista ryhmistä, minkä jäsenet voivat luoda uusia kursseja Moodleen. Erota useat ryhmät toisistaan \';\'-merkillä. Esimerkiksi \'cn=teachers,ou=staff,o=myorg;\'';
  31
+$string['auth_ldap_host_url'] = 'Määritä LDAP-palvelin URL-muodossa. Esim. \'ldap://ldap.myorg.com/\' tai \'ldaps://ldap.myorg.com/\' ';
  32
+$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Määritä käyttäjän ryhmäjäsenyysattribuutti. Yleensä \'member\' tai \'groupMembership\' ';
  33
+$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Aseta arvo &lt;&gt; 0, jos haluat hakea käyttäjiä myös alikonteksteista.';
  34
+$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Päivitä käyttäjätiedot LDAP:ista Moodleen (etunimi, sukunimi, osoite..). Katso <a href=\"/auth/ldap/attr_mappings.php\">/auth/ldap/attr_mappings.php</a> tarkempia määrittelytietoja.';
  35
+$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Attribuutti käyttäjänimille. Yleensä \'cn\'.';
  36
+$string['auth_ldap_version'] = 'Palvelimella käytettävä LDAP protokolla versio';
  37
+$string['auth_ldapdescription'] = 'Tämä tapa tarjoaa käyttäjätunnistuksen LDAP-palvelimelta. Jos salasana ja tunnus täsmäävät, Moodle luo uuden käyttäjän tietokantaansa. Jos olet valinnut \'auth_ldap_update_userinfo\'-option, myös käyttäjätiedot kopioidaan LDAP:sta Moodleen.
  38
+
  39
+Seuraavilla kerroilla ainostaan tunnus ja salasana tarkistetaan.';
  40
+$string['auth_ldapextrafields'] = 'Nämä kentät ovat valinnaisia. Voit asettaa Moodlen hakemaan käyttäjätietoja tässä määritellyistä <b>LDAP-kentistä</b>. Mikäli jätät nämä tyhjiksi, mitään tietoja ei haeta LDAP-palvelimelta ja käytetään Moodlen oletusarvoja.
  41
+<p>Käyttäjä voi joka tapauksessa muuttaa omia henkilötietojaan jälkeenpäin.</p>';
  42
+$string['auth_ldaptitle'] = 'Käytä LDAP-palvelinta';
  43
+$string['auth_manualdescription'] = 'Käyttäjät eivät voi itse luoda omia tunnuksiaan. Pääkäyttäjien pitää luoda kaikki käyttäjät käsin.';
  44
+$string['auth_manualtitle'] = 'Käsinluonti';
  45
+$string['auth_multiplehosts'] = 'Voit määritellä useita osoitteita ( joku.jossain.com;joku.toinen.com;... )';
  46
+$string['auth_nntpdescription'] = 'Tämä tapa käyttää NNTP-palvelinta käyttäjän tunnistukseen.';
  47
+$string['auth_nntphost'] = 'NNTP-palvelimen osoite. Käytä IP-numeroa, älä domainnimeä.';
  48
+$string['auth_nntpport'] = 'NNTP-palvelimen portti (yleensä 119)';
  49
+$string['auth_nntptitle'] = 'Käytä NNTP-palvelinta';
  50
+$string['auth_nonedescription'] = 'Käyttäjät voivat luoda vapaasti uuden tunnuksen ilman sähköpostivarmistusta. 
  51
+Jos käytät tätä tapaa, mieti, mitä tietoturva- tai ylläpito-ongelmia tämä voi aiheuttaa.';
  52
+$string['auth_nonetitle'] = 'Ei tunnistusta';
  53
+$string['auth_pop3description'] = 'Tämä tapa käyttää POP3-palvelinta käyttäjän tunnistukseen.';
  54
+$string['auth_pop3host'] = 'POP3-palvelimen osoite. Käytä IP-numeroa, älä domainnimeä.';
  55
+$string['auth_pop3port'] = 'POP3-palvelimen portti (yleensä 110 )';
  56
+$string['auth_pop3title'] = 'Käytä POP3-palvelinta';
  57
+$string['auth_pop3type'] = 'Palvelimen tyyppi. Jos käytätte salattua yhteyttä, valitse pop3cert.';
  58
+$string['auth_user_create'] = 'Käyttäjän luonti';
  59
+$string['auth_user_creation'] = 'Käyttäjät voivat itse luoda tunnuksensa. Käyttäjätiedot tarkistetaan sähköpostin avulla. Jos aktivoit tämän vaihtoehdon, muista myös määritellä autentikointi-modulin muut tähän liittyvät asetukset.';
  60
+$string['auth_usernameexists'] = 'Käyttäjätunnus on jo käytössä. Valitse joku toinen.';
  61
+$string['authenticationoptions'] = 'Käyttäjätunnistuksen asetukset';
  62
+$string['authinstructions'] = 'Tähän voi kirjoittaa ohjeet opiskelijoille, mitä tunnusta ja salasanaa heidän tulisi käyttää. Tämä teksti näkyy kirjautumissivulla.';
  63
+$string['changepassword'] = 'Salasananvaihto-URL';
  64
+$string['changepasswordhelp'] = 'Tässä osoitteessa käyttäjät voivat vaihtaa unohtamansa salasanan. Käyttäjille tämä näkyy painikkeena kirjautumissivulla ja heidän käyttäjätietosivullaan.';
  65
+$string['chooseauthmethod'] = 'Valitse käyttäjäntunnistusmetodi: ';
  66
+$string['guestloginbutton'] = 'Kirjaudu vieraana-painike';
  67
+$string['instructions'] = 'Ohjeet';
  68
+$string['md5'] = 'MD5-salaus';
  69
+$string['plaintext'] = 'Selväkielinen teksti';
  70
+$string['showguestlogin'] = 'Voit näyttää tai piilottaa Kirjaudu vieraana-painikkeen kirjautumissivulla.';
  71
+
  72
+?>
7  lang/fi/block_course_summary.php
... ...
@@ -0,0 +1,7 @@
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+   // block_course_summary.php - created with Moodle 1.3 development (2004050200)
  3
+
  4
+
  5
+$string['blockname'] = 'Kurssin yhteenveto';
  6
+
  7
+?>
9  lang/fi/block_online_users.php
... ...
@@ -0,0 +1,9 @@
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+   // block_online_users.php - created with Moodle 1.3 development (2004050200)
  3
+
  4
+
  5
+$string['blockname'] = 'Online käyttäjät';
  6
+$string['configtimetosee'] = 'Montako minuuttia käyttäjän näytetään olevan online tilassa';
  7
+$string['periodnminutes'] = 'viimeinen $a minuuttia';
  8
+
  9
+?>
7  lang/fi/block_social_activities.php
... ...
@@ -0,0 +1,7 @@
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+   // block_social_activities.php - created with Moodle 1.3 development (2004050200)
  3
+
  4
+
  5
+$string['blockname'] = 'Sosiaaliset aktiviteetit';
  6
+
  7
+?>
6  lang/fi/calendar.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // calendar.php - created with Moodle 1.3 development (2004040500)
  2
+   // calendar.php - created with Moodle 1.3 development (2004050200)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['april'] = 'Huhtikuu';
@@ -38,6 +38,7 @@
38 38
 $string['explain_lookahead'] = 'Tämä oletusasetus määrittää, kuinka monen päivän päässä tulevaisuudessa tapahtuman pitää olla, jotta se näytettäisiin \"tulevana tapahtumana\". Tapahtumia, jotka alkavat myöhemmin, ei näytetä koskaan tulevien tapahtumien listassa. Huomaa, että <strong>ei ole mitään takeita</strong> siitä, että kaikki tämän ajan sisällä olevat tapahtumat näytettäisiin tulevien listassa; mikäli niitä on paljon (enemmän kuin asetus \"Tulevien tapahtumien listan maksimikoko\", kaukaisimmat tulevista tapahtumista eivät näy listassa.';
39 39
 $string['explain_maxevents'] = 'Tämä asetus määrittää tulevien tapahtumien listan maksimikoon. Mikäli valitset tähän suuren luvun, saattaa tulevien tapahtumien lista viedä huomattavan paljon tilaa ruudultasi.';
40 40
 $string['explain_startwday'] = 'Tämä asetus määrittää tavan, jolla kuukausittainen kalenteri näytetään. Käytä tätä asettaaksesi näkymälle tavan, johon olet tottunut.';
  41
+$string['explain_timeformat'] = 'Voit nättää ajatjoko 12 tai 24 tunnin muodossa. Jos valitset \"oletus\", valinta suoritetaan sivuston asetusten maukaisesti.';
41 42
 $string['february'] = 'Helmikuu';
42 43
 $string['fri'] = 'Pe';
43 44
 $string['friday'] = 'Perjantai';
@@ -61,6 +62,7 @@
61 62
 $string['pref_lookahead'] = 'Tulevien tapahtumien tarkastelu';
62 63
 $string['pref_maxevents'] = 'Tulevien tapahtumien listan maksimikoko';
63 64
 $string['pref_startwday'] = 'Viikon ensimmäinen päivä';
  65
+$string['pref_timeformat'] = 'Aikojen muoto';
64 66
 $string['preferences'] = 'Asetukset';
65 67
 $string['preferences_available'] = 'Henkilökohtaiset asetuksesi';
66 68
 $string['sat'] = 'La';
@@ -72,6 +74,8 @@
72 74
 $string['sunday'] = 'Sunnuntai';
73 75
 $string['thu'] = 'To';
74 76
 $string['thursday'] = 'Torstai';
  77
+$string['timeformat_12'] = '12-tuntinen (AP/IP)';
  78
+$string['timeformat_24'] = '24-tuntinen';
75 79
 $string['today'] = 'Tänään';
76 80
 $string['tomorrow'] = 'Huomenna';
77 81
 $string['tt_deleteevent'] = 'Poista tapahtuma';
3  lang/fi/countries.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // countries.php - created with Moodle 1.3 development (2004040500)
  2
+   // countries.php - created with Moodle 1.3 development (2004050200)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['AD'] = 'Andorra';
@@ -13,6 +13,7 @@
13 13
 $string['AO'] = 'Angola';
14 14
 $string['AQ'] = 'Antarktis';
15 15
 $string['AR'] = 'Argentiina';
  16
+$string['AS'] = 'Amerikan Samoa';
16 17
 $string['AT'] = 'Itävalta';
17 18
 $string['AU'] = 'Austraalia';
18 19
 $string['AW'] = 'Aruba';
277  lang/fi/forum.php
... ...
@@ -1,137 +1,140 @@
1  
-<?PHP // $Id$ 
2  
-   // forum.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
3  
-
4  
-
5  
-$string['addanewdiscussion'] = 'Lisää uusi keskustelu';
6  
-$string['addanewtopic'] = 'Lisää uusi aihe';
7  
-$string['allowchoice'] = 'Anna kaikkien valita';
8  
-$string['allowdiscussions'] = 'Voiko $a avata uusia keskusteluja?';
9  
-$string['allowratings'] = 'Voidaanko viestejä arvioida?';
10  
-$string['allowsdiscussions'] = 'Tämä keskustelualue antaa jokaisen aloittaa yhden uuden keskustelun.';
11  
-$string['anyfile'] = 'Mikä tahansa tiedosto';
12  
-$string['attachment'] = 'Liite';
13  
-$string['bynameondate'] = '$a->name - $a->date';
14  
-$string['configdisplaymode'] = 'Oletusasetus keskustelujen näyttämiselle, jos sellaista ei ole asetettu.';
15  
-$string['configlongpost'] = 'Tätä pitemmät keskustelut ovat pitkiä (HTML koodia ei lasketa mukaan).';
16  
-$string['configmanydiscussions'] = 'Samalla sivulla näytettävien keskustelujen suurin määrä';
17  
-$string['configmaxbytes'] = 'Oletusasetus liitetiedoston maksimikoolle koko sivustolla.';
18  
-$string['configshortpost'] = 'Tätä lyhyemmät keskustelut ovat lyhyitä (HTML koodia ei lasketa mukaan).';
19  
-$string['couldnotadd'] = 'Viestiäsi ei voida lisätä tuntemattoman virheen takia.';
20  
-$string['couldnotdeleteratings'] = 'Valitettavasti viestiä ei voida poistaa, koska se on jo arvioitu';
21  
-$string['couldnotdeletereplies'] = 'Valitettavasti viestiä ei voida poistaa, koska siihen on jo vastattu';
22  
-$string['couldnotupdate'] = 'Viestiäsi ei voida päivittää tuntemattoman virheen takia';
23  
-$string['delete'] = 'Poista';
24  
-$string['deleteddiscussion'] = 'Keskustelu on poistettu';
25  
-$string['deletedpost'] = 'Viesti on poistettu';
26  
-$string['deletesure'] = 'Oletko varma, että haluat poistaa tämän viestin?';
27  
-$string['discussion'] = 'Keskustelu';
28  
-$string['discussionmoved'] = 'Tämä keskustelu on siirretty paikkaan \'$a\'';
29  
-$string['discussions'] = 'Keskustelut';
30  
-$string['discussionsstartedby'] = 'Keskustelun on aloittanut $a';
31  
-$string['discussionsstartedbyrecent'] = 'Viimeisimmän keskustelun aloittaja $a';
32  
-$string['discussthistopic'] = 'Keskustele aiheesta';
33  
-$string['eachuserforum'] = 'Jokainen avaa uuden keskustelun';
34  
-$string['edit'] = 'Muokkaa';
35  
-$string['editing'] = 'Muokataan';
36  
-$string['emptymessage'] = 'Jotain oli vialla viestissäsi. Ehkä jätit viestisi tyhjäksi tai liitetiedosto oli liian suuri. Muutoksiasi EI tallennettu.';
37  
-$string['everyonecanchoose'] = 'Kaikki voivat tilata tämän keskustelualueen';
38  
-$string['everyoneissubscribed'] = 'Kaikki tilaavat tämän keskustelualueen';
39  
-$string['forcesubscribe'] = 'Pakota kaikki tilaajiksi';
40  
-$string['forcesubscribeq'] = 'Pakota kaikki tilaajiksi?';
41  
-$string['forum'] = 'Keskustelualue';
42  
-$string['forumintro'] = 'Keskustelualueen johdanto';
43  
-$string['forumname'] = 'Keskustelualueen nimi';
44  
-$string['forums'] = 'Keskustelualueet';
45  
-$string['forumtype'] = 'Keskustelualueen tyyppi';
46  
-$string['generalforum'] = 'Keskustelualue yleiseen käyttöön';
47  
-$string['generalforums'] = 'Yleiset keskustelualueet';
48  
-$string['inforum'] = '$a :ssa';
49  
-$string['intronews'] = 'Yleiset uutiset ja tiedotteet';
50  
-$string['introsocial'] = 'Avoin keskustelualue vapaalle keskustelulle';
51  
-$string['introteacher'] = 'Opettajien oma keskustelualue';
52  
-$string['lastpost'] = 'Viimeisin viesti';
53  
-$string['learningforums'] = 'Keskustelualueet opiskelulle';
54  
-$string['maxattachmentsize'] = 'Liitteen maksimikoko';
55  
-$string['maxtimehaspassed'] = 'Valitettavasti suurin sallittu muokkausaika on ylittynyt tämän ($a) viestin osalta!';
56  
-$string['message'] = 'Viesti';
57  
-$string['modeflatnewestfirst'] = 'Näytä vastaukset peräkkäin, uusin ensin';
58  
-$string['modeflatoldestfirst'] = 'Näytä vastaukset peräkkäin, vanhin ensin';
59  
-$string['modenested'] = 'Näytä vastaukset sisäkkäin';
60  
-$string['modethreaded'] = 'Näytä vastaukset säikeittäin';
61  
-$string['modulename'] = 'Keskustelualue';
62  
-$string['modulenameplural'] = 'Keskustelualueet';
63  
-$string['more'] = 'lisää';
64  
-$string['movethisdiscussionto'] = 'Siirrä tämä keskustelu ...';
65  
-$string['namenews'] = 'Uutiset';
66  
-$string['namesocial'] = 'Yleinen keskustelu';
67  
-$string['nameteacher'] = 'Opettajien keskustelualue';
68  
-$string['newforumposts'] = 'Keskustelualueen uudet viestit';
69  
-$string['nodiscussions'] = 'Tällä keskustelualueella ei ole vielä keskusteluja';
70  
-$string['noguestpost'] = 'Vieraat eivät saa kirjoittaa keskustelualueelle';
71  
-$string['nomorepostscontaining'] = 'Viestejä, jotka sisältävät \'$a\' , ei löytynyt.';
72  
-$string['nonews'] = 'Ei vielä uutisia';
73  
-$string['noposts'] = 'Ei viestejä';
74  
-$string['nopostscontaining'] = 'Viestejä jotka sisältävät \'$a\' ei löytynyt';
75  
-$string['nosubscribers'] = 'Tällä keskustelualueella ei ole tilaajia';
76  
-$string['notingroup'] = 'Sinun pitää olla ryhmän jäsen nähdäksesi tämän keskustelualueen.';
77  
-$string['nownotsubscribed'] = '$a->name EI saa kopioita viesteistä\'$a->forum\' sähköpostiinsa.';
78  
-$string['nowsubscribed'] = '$a->name SAA kopiot viesteistä \'$a->forum\' sähköpostiinsa.';
79  
-$string['numposts'] = '$a viestiä';
80  
-$string['olderdiscussions'] = 'Vanhat keskustelut';
81  
-$string['openmode0'] = 'Ei keskusteja, ei vastauksia';
82  
-$string['openmode1'] = 'Ei keskusteluja, mutta vastaaminen sallitaan';
83  
-$string['openmode2'] = 'Keskustelut ja vastaukset sallitaan';
84  
-$string['parent'] = 'Naytä aiempi';
85  
-$string['parentofthispost'] = 'Tämän viestin alku';
86  
-$string['postadded'] = 'Viestisi on lisätty.<P>Sinulla $a aikaa muokata viestiä jos haluat muuttaa sitä.';
87  
-$string['postincontext'] = 'Katso tätä viestiä asiayhteydessään';
88  
-$string['postmailinfo'] = 'Tämä on kopio viestistä sivustolla $a.
89  
-Lisätäksesi vastauksen viestiin suoraan sivustolle, klikkaa seuraavaa linkkiä:';
90  
-$string['postrating1'] = 'Suurimmaksi osaksi eristyvää osaamista';
91  
-$string['postrating2'] = 'Yhtälaisesti eristynyt ja sosiaalinen';
92  
-$string['postrating3'] = 'Suurimmaksi osaksi sosiaalista osaamista';
93  
-$string['posts'] = 'Viestit';
94  
-$string['postupdated'] = 'Viestisi on päivitetty';
95  
-$string['processingpost'] = 'Käsitellään viestiä $a';
96  
-$string['rate'] = 'Arvio';
97  
-$string['rating'] = 'Arviointi';
98  
-$string['ratingeveryone'] = 'Kaikki voivat arvioida';
99  
-$string['ratingno'] = 'Ei arviointeja';
100  
-$string['ratingonlyteachers'] = 'Vain $a voi arvioida';
101  
-$string['ratingpublic'] = '$a voi nähdä kaikkien arvioinnit';
102  
-$string['ratingpublicnot'] = '$a voi nähdä vain omat arvioinnit';
103  
-$string['ratings'] = 'Arvioinnit';
104  
-$string['ratingssaved'] = 'Arviointi tallennettu';
105  
-$string['ratingsuse'] = 'Arviointitapa';
106  
-$string['ratingtime'] = 'Rajoita arviointi ajalle';
107  
-$string['re'] = 'Vast:';
108  
-$string['readtherest'] = 'Lue loput tästä aiheesta';
109  
-$string['replies'] = 'Vastaukset';
110  
-$string['repliesmany'] = '$a vastausta tähän mennessä';
111  
-$string['repliesone'] = '$a vastaus tähän mennessä';
112  
-$string['reply'] = 'Vastaa';
113  
-$string['replyforum'] = 'Vastaa keskustelualueelle';
114  
-$string['search'] = 'Etsi';
115  
-$string['searchforums'] = 'Etsi keskustelualueilta';
116  
-$string['searcholderposts'] = 'Selaa vanhoja viestejä';
117  
-$string['searchresults'] = 'Haun tulokset';
118  
-$string['sendinratings'] = 'Lähetä viimeisimmät arvioinnit viesteistä';
119  
-$string['showsubscribers'] = 'Näytä tilaajat';
120  
-$string['singleforum'] = 'Yksinkertainen keskustelu';
121  
-$string['startedby'] = 'Aloittanut:';
122  
-$string['subject'] = 'Aihe';
123  
-$string['subscribe'] = 'Tilaa tämä keskustelualue';
124  
-$string['subscribed'] = 'Tilaaja';
125  
-$string['subscribers'] = 'Tilaajat';
126  
-$string['subscribersto'] = 'Tilaa \'$a\'';
127  
-$string['subscribestart'] = 'Lähetä kopiot viesteistä tälle keskustelualueelle sähköpostiini';
128  
-$string['subscribestop'] = 'En halua kopioita viesteistä tälle keskustelualueelle';
129  
-$string['subscription'] = 'Tilaus';
130  
-$string['subscriptions'] = 'Tilaukset';
131  
-$string['unsubscribe'] = 'Poista tämän keskustelualueen tilaus';
132  
-$string['unsubscribed'] = 'Tilaamaton';
133  
-$string['youratedthis'] = 'Arvioit tämän';
134  
-$string['yournewtopic'] = 'Uusi keskustelun aihe';
135  
-$string['yourreply'] = 'Vastauksesi';
136  
-
137  
-?>
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+   // forum.php - created with Moodle 1.3 development (2004050200)
  3
+
  4
+
  5
+$string['addanewdiscussion'] = 'Lisää uusi keskustelu';
  6
+$string['addanewtopic'] = 'Lisää uusi aihe';
  7
+$string['allowchoice'] = 'Anna kaikkien valita';
  8
+$string['allowdiscussions'] = 'Voiko $a avata uusia keskusteluja?';
  9
+$string['allowratings'] = 'Voidaanko viestejä arvioida?';
  10
+$string['allowsdiscussions'] = 'Tämä keskustelualue antaa jokaisen aloittaa yhden uuden keskustelun.';
  11
+$string['anyfile'] = 'Mikä tahansa tiedosto';
  12
+$string['attachment'] = 'Liite';
  13
+$string['bynameondate'] = '$a->name - $a->date';
  14
+$string['configdisplaymode'] = 'Oletusasetus keskustelujen näyttämiselle, jos sellaista ei ole asetettu.';
  15
+$string['configlongpost'] = 'Tätä pitemmät keskustelut ovat pitkiä (HTML koodia ei lasketa mukaan).';
  16
+$string['configmanydiscussions'] = 'Samalla sivulla näytettävien keskustelujen suurin määrä';
  17
+$string['configmaxbytes'] = 'Oletusasetus liitetiedoston maksimikoolle koko sivustolla.';
  18
+$string['configshortpost'] = 'Tätä lyhyemmät keskustelut ovat lyhyitä (HTML koodia ei lasketa mukaan).';
  19
+$string['couldnotadd'] = 'Viestiäsi ei voida lisätä tuntemattoman virheen takia.';
  20
+$string['couldnotdeleteratings'] = 'Valitettavasti viestiä ei voida poistaa, koska se on jo arvioitu';
  21
+$string['couldnotdeletereplies'] = 'Valitettavasti viestiä ei voida poistaa, koska siihen on jo vastattu';
  22
+$string['couldnotupdate'] = 'Viestiäsi ei voida päivittää tuntemattoman virheen takia';
  23
+$string['delete'] = 'Poista';
  24
+$string['deleteddiscussion'] = 'Keskustelu on poistettu';
  25
+$string['deletedpost'] = 'Viesti on poistettu';
  26
+$string['deletesure'] = 'Oletko varma, että haluat poistaa tämän viestin?';
  27
+$string['discussion'] = 'Keskustelu';
  28
+$string['discussionmoved'] = 'Tämä keskustelu on siirretty paikkaan \'$a\'';
  29
+$string['discussions'] = 'Keskustelut';
  30
+$string['discussionsstartedby'] = 'Keskustelun on aloittanut $a';
  31
+$string['discussionsstartedbyrecent'] = 'Viimeisimmän keskustelun aloittaja $a';
  32
+$string['discussthistopic'] = 'Keskustele aiheesta';
  33
+$string['eachuserforum'] = 'Jokainen avaa uuden keskustelun';
  34
+$string['edit'] = 'Muokkaa';
  35
+$string['editing'] = 'Muokataan';
  36
+$string['emptymessage'] = 'Jotain oli vialla viestissäsi. Ehkä jätit viestisi tyhjäksi tai liitetiedosto oli liian suuri. Muutoksiasi EI tallennettu.';
  37
+$string['everyonecanchoose'] = 'Kaikki voivat tilata tämän keskustelualueen';
  38
+$string['everyoneissubscribed'] = 'Kaikki tilaavat tämän keskustelualueen';
  39
+$string['forcesubscribe'] = 'Pakota kaikki tilaajiksi';
  40
+$string['forcesubscribeq'] = 'Pakota kaikki tilaajiksi?';
  41
+$string['forum'] = 'Keskustelualue';
  42
+$string['forumintro'] = 'Keskustelualueen johdanto';
  43
+$string['forumname'] = 'Keskustelualueen nimi';
  44
+$string['forums'] = 'Keskustelualueet';
  45
+$string['forumtype'] = 'Keskustelualueen tyyppi';
  46
+$string['generalforum'] = 'Keskustelualue yleiseen käyttöön';
  47
+$string['generalforums'] = 'Yleiset keskustelualueet';
  48
+$string['inforum'] = '$a :ssa';
  49
+$string['intronews'] = 'Yleiset uutiset ja tiedotteet';
  50
+$string['introsocial'] = 'Avoin keskustelualue vapaalle keskustelulle';
  51
+$string['introteacher'] = 'Opettajien oma keskustelualue';
  52
+$string['lastpost'] = 'Viimeisin viesti';
  53
+$string['learningforums'] = 'Keskustelualueet opiskelulle';
  54
+$string['maxattachmentsize'] = 'Liitteen maksimikoko';
  55
+$string['maxtimehaspassed'] = 'Valitettavasti suurin sallittu muokkausaika on ylittynyt tämän ($a) viestin osalta!';
  56
+$string['message'] = 'Viesti';
  57
+$string['modeflatnewestfirst'] = 'Näytä vastaukset peräkkäin, uusin ensin';
  58
+$string['modeflatoldestfirst'] = 'Näytä vastaukset peräkkäin, vanhin ensin';
  59
+$string['modenested'] = 'Näytä vastaukset sisäkkäin';
  60
+$string['modethreaded'] = 'Näytä vastaukset säikeittäin';
  61
+$string['modulename'] = 'Keskustelualue';
  62
+$string['modulenameplural'] = 'Keskustelualueet';
  63
+$string['more'] = 'lisää';
  64
+$string['movethisdiscussionto'] = 'Siirrä tämä keskustelu ...';
  65
+$string['namenews'] = 'Uutiset';
  66
+$string['namesocial'] = 'Yleinen keskustelu';
  67
+$string['nameteacher'] = 'Opettajien keskustelualue';
  68
+$string['newforumposts'] = 'Keskustelualueen uudet viestit';
  69
+$string['nodiscussions'] = 'Tällä keskustelualueella ei ole vielä keskusteluja';
  70
+$string['noguestpost'] = 'Vieraat eivät saa kirjoittaa keskustelualueelle';
  71
+$string['nomorepostscontaining'] = 'Viestejä, jotka sisältävät \'$a\' , ei löytynyt.';
  72
+$string['nonews'] = 'Ei vielä uutisia';
  73
+$string['noposts'] = 'Ei viestejä';
  74
+$string['nopostscontaining'] = 'Viestejä jotka sisältävät \'$a\' ei löytynyt';
  75
+$string['nosubscribers'] = 'Tällä keskustelualueella ei ole tilaajia';
  76
+$string['notingroup'] = 'Sinun pitää olla ryhmän jäsen nähdäksesi tämän keskustelualueen.';
  77
+$string['nownotsubscribed'] = '$a->name EI saa kopioita viesteistä\'$a->forum\' sähköpostiinsa.';
  78
+$string['nowsubscribed'] = '$a->name SAA kopiot viesteistä \'$a->forum\' sähköpostiinsa.';
  79
+$string['numposts'] = '$a viestiä';
  80
+$string['olderdiscussions'] = 'Vanhat keskustelut';
  81
+$string['openmode0'] = 'Ei keskusteja, ei vastauksia';
  82
+$string['openmode1'] = 'Ei keskusteluja, mutta vastaaminen sallitaan';
  83
+$string['openmode2'] = 'Keskustelut ja vastaukset sallitaan';
  84
+$string['parent'] = 'Naytä aiempi';
  85
+$string['parentofthispost'] = 'Tämän viestin alku';
  86
+$string['postadded'] = 'Viestisi on lisätty.<P>Sinulla $a aikaa muokata viestiä jos haluat muuttaa sitä.';
  87
+$string['postincontext'] = 'Katso tätä viestiä asiayhteydessään';
  88
+$string['postmailinfo'] = 'Tämä on kopio viestistä sivustolla $a.
  89
+Lisätäksesi vastauksen viestiin suoraan sivustolle, klikkaa seuraavaa linkkiä:';
  90
+$string['postrating1'] = 'Suurimmaksi osaksi eristyvää osaamista';
  91
+$string['postrating2'] = 'Yhtälaisesti eristynyt ja sosiaalinen';
  92
+$string['postrating3'] = 'Suurimmaksi osaksi sosiaalista osaamista';
  93
+$string['posts'] = 'Viestit';
  94
+$string['postupdated'] = 'Viestisi on päivitetty';
  95
+$string['processingpost'] = 'Käsitellään viestiä $a';
  96
+$string['rate'] = 'Arvio';
  97
+$string['rating'] = 'Arviointi';
  98
+$string['ratingeveryone'] = 'Kaikki voivat arvioida';
  99
+$string['ratingno'] = 'Ei arviointeja';
  100
+$string['ratingonlyteachers'] = 'Vain $a voi arvioida';
  101
+$string['ratingpublic'] = '$a voi nähdä kaikkien arvioinnit';
  102
+$string['ratingpublicnot'] = '$a voi nähdä vain omat arvioinnit';
  103
+$string['ratings'] = 'Arvioinnit';
  104
+$string['ratingssaved'] = 'Arviointi tallennettu';
  105
+$string['ratingsuse'] = 'Arviointitapa';
  106
+$string['ratingtime'] = 'Rajoita arviointi ajalle';
  107
+$string['re'] = 'Vast:';
  108
+$string['readtherest'] = 'Lue loput tästä aiheesta';
  109
+$string['replies'] = 'Vastaukset';
  110
+$string['repliesmany'] = '$a vastausta tähän mennessä';
  111
+$string['repliesone'] = '$a vastaus tähän mennessä';
  112
+$string['reply'] = 'Vastaa';
  113
+$string['replyforum'] = 'Vastaa keskustelualueelle';
  114
+$string['search'] = 'Etsi';
  115
+$string['searchforums'] = 'Etsi keskustelualueilta';
  116
+$string['searcholderposts'] = 'Selaa vanhoja viestejä';
  117
+$string['searchresults'] = 'Haun tulokset';
  118
+$string['sendinratings'] = 'Lähetä viimeisimmät arvioinnit viesteistä';
  119
+$string['showsubscribers'] = 'Näytä/Muokaa tilaajia';
  120
+$string['singleforum'] = 'Yksinkertainen keskustelu';
  121
+$string['startedby'] = 'Aloittanut:';
  122
+$string['subject'] = 'Aihe';
  123
+$string['subscribe'] = 'Tilaa tämä keskustelualue';
  124
+$string['subscribeall'] = 'Tilaa tämä keskustelualue kaikille';
  125
+$string['subscribed'] = 'Tilaaja';
  126
+$string['subscribenone'] = 'Peru tämän keskustelualueen tilaukset kaikilta';
  127
+$string['subscribers'] = 'Tilaajat';
  128
+$string['subscribersto'] = 'Tilaa \'$a\'';
  129
+$string['subscribestart'] = 'Lähetä kopiot viesteistä tälle keskustelualueelle sähköpostiini';
  130
+$string['subscribestop'] = 'En halua kopioita viesteistä tälle keskustelualueelle';
  131
+$string['subscription'] = 'Tilaus';
  132
+$string['subscriptions'] = 'Tilaukset';
  133
+$string['unsubscribe'] = 'Peru tämän keskustelualueen tilaus';
  134
+$string['unsubscribed'] = 'Tilaamaton';
  135
+$string['unsubscribeshort'] = 'Peru tilaus';
  136
+$string['youratedthis'] = 'Arvioit tämän';
  137
+$string['yournewtopic'] = 'Uusi keskustelun aihe';
  138
+$string['yourreply'] = 'Vastauksesi';
  139
+
  140
+?>
14  lang/fi/mediaplugin.php
... ...
@@ -1,7 +1,7 @@
1  
-<?PHP // $Id$ 
2  
-   // mediaplugin.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
3  
-
4  
-
5  
-$string['filtername'] = 'Multimedialaajennokset';
6  
-
7  
-?>
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+   // mediaplugin.php - created with Moodle 1.3 development (2004050200)
  3
+
  4
+
  5
+$string['filtername'] = 'Multimedialaajennukset';
  6
+
  7
+?>
1,845  lang/fi/moodle.php
930 additions, 915 deletions not shown
129  lang/fi/resource.php
... ...
@@ -1,63 +1,66 @@
1  
-<?PHP // $Id$ 
2  
-   // resource.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
3  
-
4  
-
5  
-$string['addresource'] = 'Lisää aineisto';
6  
-$string['chooseafile'] = 'Valitse tai lähetä tiedosto';
7  
-$string['configdefaulturl'] = 'Tätä käytetään esimerkkiosoitteena, kun lisätään uusia URL-osoiteen sisältäviä aineistoja.';
8  
-$string['configfilterexternalpages'] = 'Tämä asetus aiheuttaa kaikkien ulkoisten aineistoiden suodattamisen sivuston suotimien läpi. Tämän toiminnon kytkeminen päälle hidastaa sivustoa, kaytä sitä vain, jos et muuta voi.';
9  
-$string['configframesize'] = 'Kun WWW-sivu tai palvelimelle tallennettu tiedosto on osa kehystä, tämä arvo on yläkehyksen koko pikseleinä (sisältää navigointipalkit).';
10  
-$string['configpopup'] = 'Jos uusi aineisto on mahdollista näyttää ponnahdusikkunassa, otetetaanko ponnahdusikkuna käyttöön?';
11  
-$string['configpopupdirectories'] = 'Näytetäänkö ponnahdusikkunoissa hakemistolinkit?';
12  
-$string['configpopupheight'] = 'Ponnahdusikkunoiden korkeus?';
13  
-$string['configpopuplocation'] = 'Näytetäänkö ponnahdusikkunoissa sijanti?';
14  
-$string['configpopupmenubar'] = 'Näytetäänkö ponnahdusikkunoissa valikkorivi?';
15  
-$string['configpopupresizable'] = 'Voiko ponnahdus ikkunoiden kokoa muuttaa?';
16  
-$string['configpopupscrollbars'] = 'Näytetäänkö ponnahdusikkunoissa vierityspalkit?';
17  
-$string['configpopupstatus'] = 'Näytetäänkö ponnahdusikkunoissa tilarivi?';
18  
-$string['configpopuptoolbar'] = 'Näytetäänkö ponnahdusikkunoissa työkalurivi?';
19  
-$string['configpopupwidth'] = 'Ponnahdusikkunoiden leveys?';
20  
-$string['configwebsearch'] = 'Kun lisätää WWW-sivun tai -linkin osoite, tätä osoitetta tarjotaan käyttäjälle etsimisen helpottamiseksi (esimerkiksi sopivan hakukoneen URL).';
21  
-$string['directlink'] = 'Suora linkki tähän tiedostoon';
22  
-$string['editingaresource'] = 'Aineiston muokkaus';
23  
-$string['example'] = 'Esimerkki';
24  
-$string['examplereference'] = 'Tobin, K. & Tippins, D (1993) Constructivism as a Referent for Teaching and Learning. In: K. Tobin (Ed) The Practice of Constructivism in Science Education, pp 3-21, Lawrence-Erlbaum, Hillsdale, NJ.';
25  
-$string['exampleurl'] = 'http://www.esimerkki.fi/jokuhakemisto/jokutiedosto.html';
26  
-$string['fetchclienterror'] = 'Selaimelle tapahtui virhe sivua haettaessa (ehkä virheellinen osoite)';
27  
-$string['fetcherror'] = 'Tapahtui virhe sivua haettaessa.';
28  
-$string['fetchservererror'] = 'Etäpalvelimella tapahtui virhe haettaessa sivua (ehkä ohjelma virhe)';
29  
-$string['filename'] = 'Tiedoston nimi';
30  
-$string['fulltext'] = 'Teksti';
31  
-$string['htmlfragment'] = 'HTML';
32  
-$string['modulename'] = 'Aineisto';
33  
-$string['modulenameplural'] = 'Aineistot';
34  
-$string['neverseen'] = 'Lukematta';
35  
-$string['newdirectories'] = 'Näytä linkkirivi';
36  
-$string['newfullscreen'] = 'Täytä koko ruutu';
37  
-$string['newheight'] = 'Ikkunan oletuskorkeus pikseleinä';
38  
-$string['newlocation'] = 'Näytä osoiterivi';
39  
-$string['newmenubar'] = 'Näytä valikkorivi';
40  
-$string['newresizable'] = 'Salli ikkunan koon muutos';
41  
-$string['newscrollbars'] = 'Näytä vierityspalkki';
42  
-$string['newstatus'] = 'Näytä tilarivi';
43  
-$string['newtoolbar'] = 'Näytä työkalurivi';
44  
-$string['newwidth'] = 'Ikkunan oletusleveys pikseleinä';
45  
-$string['newwindow'] = 'Uusi ikkuna';
46  
-$string['newwindowopen'] = 'Näytä linkki uudessa ikkunassa';
47  
-$string['note'] = 'Huomaa';
48  
-$string['notefile'] = 'Lisätäksesi tiedostoja kurssille (jotta ne näkysivät tässä listassa) käytä 
49  
-<a href=\"$a\">Tiedostot</A>-työkalua.';
50  
-$string['notypechosen'] = 'Sinun pitää valita luettavan aineiston tyyppi. Käytä selaimen Takaisin-painiketta ja yritä uudelleen.';
51  
-$string['popupresource'] = 'Tämän aineiston tulee näkyä ponnahdusikkunassa.';
52  
-$string['popupresourcelink'] = 'Jos et vielä klikannut, klikkaa tässä: $a';
53  
-$string['resourcetype'] = 'Aineiston tyyppi';
54  
-$string['resourcetype1'] = 'Viittaus';
55  
-$string['resourcetype2'] = 'Web-sivu';
56  
-$string['resourcetype3'] = 'Tiedosto';
57  
-$string['resourcetype4'] = 'Teksti';
58  
-$string['resourcetype5'] = 'WWW-linkki';
59  
-$string['resourcetype6'] = 'HTML';
60  
-$string['resourcetype7'] = 'Ohjelma';
61  
-$string['resourcetype8'] = 'Wiki-teksti';
62  
-
63  
-?>
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+   // resource.php - created with Moodle 1.3 development (2004050200)
  3
+
  4
+
  5
+$string['addresource'] = 'Lisää aineisto';
  6
+$string['chooseafile'] = 'Valitse tai lähetä tiedosto';
  7
+$string['configdefaulturl'] = 'Tätä käytetään esimerkkiosoitteena, kun lisätään uusia URL-osoiteen sisältäviä aineistoja.';
  8
+$string['configfilterexternalpages'] = 'Tämä asetus aiheuttaa kaikkien ulkoisten aineistoiden suodattamisen sivuston suotimien läpi. Tämän toiminnon kytkeminen päälle hidastaa sivustoa, kaytä sitä vain, jos et muuta voi.';
  9
+$string['configframesize'] = 'Kun WWW-sivu tai palvelimelle tallennettu tiedosto on osa kehystä, tämä arvo on yläkehyksen koko pikseleinä (sisältää navigointipalkit).';
  10
+$string['configpopup'] = 'Jos uusi aineisto on mahdollista näyttää ponnahdusikkunassa, otetetaanko ponnahdusikkuna käyttöön?';
  11
+$string['configpopupdirectories'] = 'Näytetäänkö ponnahdusikkunoissa hakemistolinkit?';
  12
+$string['configpopupheight'] = 'Ponnahdusikkunoiden korkeus?';
  13
+$string['configpopuplocation'] = 'Näytetäänkö ponnahdusikkunoissa sijanti?';
  14
+$string['configpopupmenubar'] = 'Näytetäänkö ponnahdusikkunoissa valikkorivi?';
  15
+$string['configpopupresizable'] = 'Voiko ponnahdus ikkunoiden kokoa muuttaa?';
  16
+$string['configpopupscrollbars'] = 'Näytetäänkö ponnahdusikkunoissa vierityspalkit?';
  17
+$string['configpopupstatus'] = 'Näytetäänkö ponnahdusikkunoissa tilarivi?';
  18
+$string['configpopuptoolbar'] = 'Näytetäänkö ponnahdusikkunoissa työkalurivi?';
  19
+$string['configpopupwidth'] = 'Ponnahdusikkunoiden leveys?';
  20
+$string['configwebsearch'] = 'Kun lisätää WWW-sivun tai -linkin osoite, tätä osoitetta tarjotaan käyttäjälle etsimisen helpottamiseksi (esimerkiksi sopivan hakukoneen URL).';
  21
+$string['directlink'] = 'Suora linkki tähän tiedostoon';
  22
+$string['directoryinfo'] = 'Kaikki valitun hakemiston tiedostot näytetään';
  23
+$string['editingaresource'] = 'Aineiston muokkaus';
  24
+$string['example'] = 'Esimerkki';
  25
+$string['examplereference'] = 'Tobin, K. & Tippins, D (1993) Constructivism as a Referent for Teaching and Learning. In: K. Tobin (Ed) The Practice of Constructivism in Science Education, pp 3-21, Lawrence-Erlbaum, Hillsdale, NJ.';
  26
+$string['exampleurl'] = 'http://www.esimerkki.fi/jokuhakemisto/jokutiedosto.html';
  27
+$string['fetchclienterror'] = 'Selaimelle tapahtui virhe sivua haettaessa (ehkä virheellinen osoite)';
  28
+$string['fetcherror'] = 'Tapahtui virhe sivua haettaessa.';
  29
+$string['fetchservererror'] = 'Etäpalvelimella tapahtui virhe haettaessa sivua (ehkä ohjelma virhe)';
  30
+$string['filename'] = 'Tiedoston nimi';
  31
+$string['fulltext'] = 'Teksti';
  32
+$string['htmlfragment'] = 'HTML';
  33
+$string['maindirectory'] = 'Tiedostojen hakemisto';
  34
+$string['modulename'] = 'Aineisto';
  35
+$string['modulenameplural'] = 'Aineistot';
  36
+$string['neverseen'] = 'Lukematta';
  37
+$string['newdirectories'] = 'Näytä linkkirivi';
  38
+$string['newfullscreen'] = 'Täytä koko ruutu';
  39
+$string['newheight'] = 'Ikkunan oletuskorkeus pikseleinä';
  40
+$string['newlocation'] = 'Näytä osoiterivi';
  41
+$string['newmenubar'] = 'Näytä valikkorivi';
  42
+$string['newresizable'] = 'Salli ikkunan koon muutos';
  43
+$string['newscrollbars'] = 'Näytä vierityspalkki';
  44
+$string['newstatus'] = 'Näytä tilarivi';
  45
+$string['newtoolbar'] = 'Näytä työkalurivi';
  46
+$string['newwidth'] = 'Ikkunan oletusleveys pikseleinä';
  47
+$string['newwindow'] = 'Uusi ikkuna';
  48
+$string['newwindowopen'] = 'Näytä linkki uudessa ikkunassa';
  49
+$string['note'] = 'Huomaa';
  50
+$string['notefile'] = 'Lisätäksesi tiedostoja kurssille (jotta ne näkysivät tässä listassa) käytä 
  51
+<a href=\"$a\">Tiedostot</A>-työkalua.';
  52
+$string['notypechosen'] = 'Sinun pitää valita luettavan aineiston tyyppi. Käytä selaimen Takaisin-painiketta ja yritä uudelleen.';
  53
+$string['popupresource'] = 'Tämän aineiston tulee näkyä ponnahdusikkunassa.';
  54
+$string['popupresourcelink'] = 'Jos et vielä klikannut, klikkaa tässä: $a';
  55
+$string['resourcetype'] = 'Aineiston tyyppi';
  56
+$string['resourcetype1'] = 'Viittaus';
  57
+$string['resourcetype2'] = 'Web-sivu';
  58
+$string['resourcetype3'] = 'Tiedosto';
  59
+$string['resourcetype4'] = 'Teksti';
  60
+$string['resourcetype5'] = 'WWW-linkki';
  61
+$string['resourcetype6'] = 'HTML';
  62
+$string['resourcetype7'] = 'Ohjelma';
  63
+$string['resourcetype8'] = 'Wiki-teksti';
  64
+$string['resourcetype9'] = 'Hakemisto';
  65
+
  66
+?>
469  lang/fi/workshop.php
... ...
@@ -1,233 +1,236 @@
1  
-<?PHP // $Id$ 
2  
-   // workshop.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
3  
-
4  
-
5  
-$string['absent'] = 'Poissa';
6  
-$string['accumulative'] = 'Kumulatiivinen';
7  
-$string['action'] = 'Toiminta';
8  
-$string['addacomment'] = 'Lisää kommentti';
9  
-$string['afterdeadline'] = 'Määräajan jälkeen: $a';
10  
-$string['agreetothisassessment'] = 'Hyväksy tämä arviointi';
11  
-$string['allgradeshaveamaximumof'] = 'Kaikkien arvosanojen enimmäismäärä on: $a';
12  
-$string['allowresubmit'] = 'Salli lähettäminen uudelleen';
13  
-$string['alreadyinphase'] = 'Jo vaiheessa $a';
14  
-$string['amendassessmentelements'] = 'Muuta arviointielementtejä';
15  
-$string['amendtitle'] = 'Muuta otsikkoa';
16  
-$string['analysisofassessments'] = 'Arvointien analyysi';
17  
-$string['assess'] = 'Arvioi';
18  
-$string['assessedon'] = 'Arvioitu $a';
19  
-$string['assessment'] = 'Arviointi';
20  
-$string['assessmentby'] = 'Arvioinut $a';
21  
-$string['assessmentdropped'] = 'Arviointi jätetty ottamatta huomioon';
22  
-$string['assessmentgrade'] = 'Arvioinnin arvosana: $a';
23  
-$string['assessmentnotyetagreed'] = 'Arviointia ei ole vielä sovittu';
24  
-$string['assessmentofresubmission'] = 'Tämä arviointi on päivitetystä työstä.<br />Lomakkeelle on haettu pohjaksi edelliset arvosanasi ja kommenttisi.<br />Muokkaa näitä tarvittaessa arvioituasi päivitetyn työn uudelleen.';
25  
-$string['assessmentofthissubmission'] = 'Tämän esityksen arviointi';
26  
-$string['assessments'] = 'Arvioinnit';
27  
-$string['assessmentsareok'] = 'Arvioinnit ovat kunnossa';
28  
-$string['assessmentsby'] = 'Arvioinut $a';
29  
-$string['assessmentsdone'] = 'Arvioinnit on tehty';
30  
-$string['assessmentsexcluded'] = '$a:lle huomiotta jätettyjen arviointien lukumäärä';
31  
-$string['assessmentsmustbeagreed'] = 'Arvioinnit on sovittava';
32  
-$string['assessmentwasagreedon'] = 'Arvioinnista on sovittu $a';
33  
-$string['assessor'] = 'Arvioija';
34  
-$string['assessthissubmission'] = 'Arvioi tämä esitys';
35  
-$string['assignmentnotinthecorrectphase'] = 'Tehtävä ei ole oikeassa vaiheessa';
36  
-$string['authorofsubmission'] = 'Esityksen tekijä';
37  
-$string['averageerror'] = 'Keskimääräinen virhe';
38  
-$string['awaitinggradingbyteacher'] = 'Odottaa arvostelua $a';
39  
-$string['beforedeadline'] = 'Ennen määräaikaa: $a';
40  
-$string['calculationoffinalgrades'] = 'Lopullisten arvosanojen laskeminen';
41  
-$string['closeassignment'] = 'Sulje tehtävä';
42  
-$string['comment'] = 'Kommentti';
43  
-$string['commentby'] = 'Kommentti ';
44  
-$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Vahvista tämän $a poistaminen';
45  
-$string['correct'] = 'Oikein';
46  
-$string['criterion'] = 'Peruste';
47  
-$string['deadline'] = 'Määräaika';
48  
-$string['deadlineis'] = 'Määräaika on $a';
49  
-$string['delete'] = 'Poista';
50  
-$string['deleting'] = 'Poistaa';
51  
-$string['description'] = 'Kuvaus';
52  
-$string['detailsofassessment'] = 'Arvioinnin tiedot';
53  
-$string['disagreewiththisassessment'] = 'Eri mieltä arvostelusta';
54  
-$string['displayoffinalgrades'] = 'Lopulliset arvosanat';
55  
-$string['dontshowgrades'] = 'Älä näytä arvosanoja';
56  
-$string['edit'] = 'Muokkaa';
57  
-$string['editacomment'] = 'Muokkaa kommenttia';
58  
-$string['editingassessmentelements'] = 'Arviointielementtien muokkaus';
59  
-$string['element'] = 'Elementti';
60  
-$string['elementweight'] = 'Elementin painotus';
61  
-$string['errorbanded'] = 'Virhe porrastettu';
62  
-$string['errortable'] = 'Virhetaulukko';
63  
-$string['excellent'] = 'Erinomainen';
64  
-$string['excludingdroppedassessments'] = 'Jätetään ottamatta arviointeja huomioon';
65  
-$string['expectederror'] = 'Oletettava virheen arvo: $a';
66  
-$string['feedbackgoeshere'] = ' Palaute kirjoitetaan tähän';
67  
-$string['generalcomment'] = 'Yleinen kommentti';
68  
-$string['good'] = 'Hyvä';
69  
-$string['grade'] = 'Arvosana';
70  
-$string['gradeassessment'] = 'Arvostele arviointi';
71  
-$string['graded'] = 'Arvosteltu';
72  
-$string['gradedbyteacher'] = 'Arvostellut $a';
73  
-$string['gradeforassessments'] = 'Arvioiden aste';
74  
-$string['gradeforbias'] = 'Puolueellisuuden aste';
75  
-$string['gradeforreliability'] = 'Luotettavuusaste';
76  
-$string['gradeforstudentsassessment'] = 'Oppilasarvioinnin aste';
77  
-$string['gradeforsubmission'] = 'Arvosana esitykselle';
78  
-$string['gradeofsubmission'] = 'Esityksen arvosana: $a';
79  
-$string['gradetable'] = 'Arvosanataulukko';
80  
-$string['gradingstrategy'] = 'Arvostelustrategia';
81  
-$string['hidegradesbeforeagreement'] = 'Piilota arvosanat ennen hyväksymistä ';
82  
-$string['hidenamesfromstudents'] = 'Piilota nimet $a:lta';
83  
-$string['includeteachersgrade'] = 'Liitä opettajan arvosana';
84  
-$string['incorrect'] = 'Virheellinen';
85  
-$string['iteration'] = 'Iterointi $a suoritettu loppuun';
86  
-$string['leaguetable'] = 'Jätetyn työn vertailutaulukko';
87  
-$string['listassessments'] = 'Listaa arvioinnit';
88  
-$string['listofallsubmissions'] = 'Lista kaikista esityksistä';
89  
-$string['liststudentsassessments'] = 'Listaa oppilaan arvioinnit';
90  
-$string['loadingforteacherassessments'] = 'Ladataan $a arviointia';
91  
-$string['mail1'] = 'Tehtävän \'$a\' on arvioinut';
92  
-$string['mail10'] = 'Voit suorittaa arvioinnin työpajan tehtävässäsi';
93  
-$string['mail2'] = 'Kommentit ja arvostelu on nähtävillä työpajan tehtävässä \'$a\'';
94  
-$string['mail3'] = 'Voit nähdä sen työpajan tehtävässäsi';
95  
-$string['mail4'] = 'Tehtävään \'$a\' lisäsi kommentin ';
96  
-$string['mail5'] = 'Tehtävään \'$a\' on lisätty uusi kommentti ';
97  
-$string['mail6'] = 'Tehtävän \'$a\' arvioinnin on katsonut';
98  
-$string['mail7'] = '$a antoi kommentteja ja ne ovat nähtävillä työpajan tehtävässä';
99  
-$string['mail8'] = 'Arviointia $a on päivitetty.';
100  
-$string['mail9'] = 'Arvioi se työpajan tehtävässä $a.';
101  
-$string['managingassignment'] = 'Arvioinnin käsittely';
102  
-$string['maximumsize'] = 'Suurin mahdollinen koko';
103  
-$string['modulename'] = 'Työpaja';
104  
-$string['modulenameplural'] = 'Työpajat';
105  
-$string['movingtophase'] = 'Siirtyy vaiheeseen $a';
106  
-$string['namesnotshowntostudents'] = 'Nimiä ei näytetä $a:lle';
107  
-$string['newassessments'] = 'Uudet arvioinnit';
108  
-$string['newgradings'] = 'Uudet arvostelut';
109  
-$string['newsubmissions'] = 'Uudet esitykset';
110  
-$string['noassessments'] = 'Ei arviointia';
111  
-$string['noassessmentsdone'] = 'Yhtään arviointia ei ole valmiina';
112  
-$string['nosubmission'] = 'Ei esitystä';
113  
-$string['nosubmissionsavailableforassessment'] = 'Arviointia varten ei ole yhtään esitystä';
114  
-$string['notavailable'] = 'Ei käytettävissä';
115  
-$string['noteonassessmentelements'] = 'Ota huomioon, että arvostelu on jaettu \"arviointielementteihin\". Tämä helpottaa ja yhtenäistää arvostelua. Opettajan on lisättävä nämä elementit ennen kuin oppilaat pääsevät tekemään tehtävään. Elementit lisätään klikkaamalla tehtävää oppijaksossa. Jos elementtejä ei ole valmiina, opettajaa pyydetään lisäämään ne. Elementtien määrää voidaan muuttaa Muokkaa tehtävä -näytössä ja itse elementtejä &quot;Arvostelun käsittely&quot; -näytössä.';
116  
-$string['notgraded'] = 'Ei arvostelua';
117  
-$string['notitlegiven'] = 'Otsikko puuttuu';
118  
-$string['numberofassessmentelements'] = 'Kommenttien, arviointielementtien, arvosanajoukkojen, perustelujen tai luokkien lukumäärä otsikossa';
119  
-$string['numberofassessments'] = 'Arviointien lukumäärä';
120  
-$string['numberofassessmentschanged'] = 'Muutettujen arviointien määrä: $a';
121  
-$string['numberofassessmentsofstudentsubmissions'] = 'Oppilasesitysten arviointien lukumäärä';
122  
-$string['numberofassessmentsofteachersexamples'] = 'Opettajan antamien arviointiesimerkkien lukumäärä';
123  
-$string['numberofentries'] = 'Tietueiden lukumäärä';
124  
-$string['numberofnegativeresponses'] = 'Negatiivisten vastausten lukumäärä';
125  
-$string['numberofsubmissions'] = 'Palautusten lukumäärä';
126  
-$string['on'] = ' $a';
127  
-$string['openassignment'] = 'Avoin tehtävä';
128  
-$string['optionaladjustment'] = 'Vaihtoehtoinen tarkennus';
129  
-$string['optionforpeergrade'] = 'Optio vertaisarvosanaan ';
130  
-$string['optionsusedinanalysis'] = 'Analyysissä käytetyt asetukset';
131  
-$string['overallgrade'] = 'Kokonaisarvosana';
132  
-$string['overallpeergrade'] = 'Vertaisryhmän antama kokonaisarvosana: $a';
133  
-$string['overallteachergrade'] = 'Opettajan antama kokonaisarvosana: $a';
134  
-$string['ownwork'] = 'Oma työ';
135  
-$string['percentageofassessments'] = 'Huomiotta jätettävien arviointien prosentti';
136  
-$string['phase'] = 'Vaihe';
137  
-$string['phase1'] = 'Laadi tehtävä';
138  
-$string['phase1short'] = 'Laatiminen';
139  
-$string['phase2'] = 'Salli $a esitykset';
140  
-$string['phase2short'] = 'Palautukset';
141  
-$string['phase3'] = 'Salli $a esitykset ja arvioinnit';
142  
-$string['phase3short'] = 'Molemmat';
143  
-$string['phase4'] = 'Salli $a arvioinnit';
144  
-$string['phase4short'] = 'Arvioinnit';
145  
-$string['phase5'] = 'Lopullisten arvosanojen laskeminen';
146  
-$string['phase5short'] = 'Laskeminen';
147  
-$string['phase6'] = 'Arvosanojen näyttäminen';
148  
-$string['phase6short'] = 'Näytä arvosanat';
149  
-$string['pleaseassesstheseexamplesfromtheteacher'] = 'Arvioi nämä $a:n antamat esimerkit';
150  
-$string['pleaseassessthesestudentsubmissions'] = 'Arvioi nämä $a:n esitykset';
151  
-$string['pleaseassessyoursubmissions'] = 'Arvioi esityksesi';
152  
-$string['poor'] = 'Heikko';
153  
-$string['present'] = 'Läsnä';
154  
-$string['reasonforadjustment'] = 'Tarkennuksen syy';
155  
-$string['reassess'] = 'Arvioi uudelleen';
156  
-$string['repeatanalysis'] = 'Toista analyysi';
157  
-$string['reply'] = 'Vastaa';
158  
-$string['returnto'] = 'Palaa takaisin';
159  
-$string['returntosubmissionpage'] = 'Palaa takaisin esityssivulle';
160  
-$string['rubric'] = 'Otsikko';
161  
-$string['savedok'] = 'Tallennus OK';
162  
-$string['saveleaguetableoptions'] = 'Tallenna taulukoinnin asetukset';
163  
-$string['savemyassessment'] = 'Tallenna arviointi';
164  
-$string['savemycomment'] = 'Tallenna kommentti';
165  
-$string['savemygrading'] = 'Tallenna arvostelu';
166  
-$string['scale10'] = 'Pistettä 10 pisteestä';
167  
-$string['scale100'] = 'Pistettä 100 pisteestä';
168  
-$string['scale20'] = 'Pistettä 20 pisteestä';
169  
-$string['scalecorrect'] = '2-pisteinen Oikein/Väärin-asteikko';
170  
-$string['scaleexcellent4'] = '4-pisteinen Erinomainen/Välttävä -asteikko';
171  
-$string['scaleexcellent5'] = '5-pisteinen erinomainen/Välttävä -asteikko';
172  
-$string['scaleexcellent7'] = ' 7-pisteinen Erinomainen/Välttävä -asteikko';
173  
-$string['scalegood3'] = ' 3-pisteinen Hyvä/Huono-asteikko';
174  
-$string['scalepresent'] = ' 2-pisteinen Läsnä/Poissaoleva-asteikko';
175  
-$string['scaleyes'] = '2-pisteinen Kyllä/Ei-asteikko';
176  
-$string['select'] = 'Valitse';
177  
-$string['selfassessment'] = 'Itsearviointi';
178  
-$string['showgrades'] = 'Näytä arvosanat';
179  
-$string['specimenassessmentform'] = 'Arviointilomakkeen mallikappale';
180  
-$string['standarddeviation'] = 'Arviointielementin $a keskihajonta';
181  
-$string['standarddeviationnote'] = 'Arvointielementit, joiden keskihajonta on nolla tai hyvin pieni, voivat vääristää analyysiä.<br />Tätä arvosteluelementtiä ei ole otettu huomioon analyysissä.';
182  
-$string['studentassessments'] = '$a Arvioinnit';
183  
-$string['studentgrades'] = '$a Arvosanat';
184  
-$string['studentsubmissions'] = '$a Esitykset';
185  
-$string['studentsubmissionsforassessment'] = '$a Oppilasesitykset arviointia varten';
186  
-$string['submission'] = 'Esitys';
187  
-$string['submissions'] = 'Esitykset';
188  
-$string['submissionsnolongerallowed'] = 'Esityksien tallennusta ei enää sallita';
189  
-$string['submissionsused'] = '$a esitystä käytetty tässä taulukossa';
190  
-$string['submitassignment'] = 'Jätä tehtävä';
191  
-$string['submitassignmentusingform'] = 'Jätä tehtävä käyttäen tätä lomaketta';
192  
-$string['submitexampleassignment'] = 'Jätä esimerkkitehtävä';
193  
-$string['submitrevisedassignment'] = 'Jätä päivitetty tehtäväsi käyttäen tätä lomaketta';
194  
-$string['submitted'] = 'Jätetty';
195  
-$string['submittedby'] = 'Jättänyt';
196  
-$string['suggestedgrade'] = 'Ehdotettu arvosana';
197  
-$string['teacherassessments'] = '$a arviointia';
198  
-$string['teacherscomment'] = 'Opettajan kommentti';
199  
-$string['teachersgrade'] = 'Opettajan arvosana';
200  
-$string['teachersubmissionsforassessment'] = '$a opettajan esitystä arviointia varten';
201  
-$string['thegradeis'] = 'Arvosana on $a';
202  
-$string['thereisfeedbackfromtheteacher'] = 'Olet saanut palautetta $a:lta';
203  
-$string['theseasessmentsaregradedbytheteacher'] = 'Arvioinnit on tehnyt $a';
204  
-$string['timeassessed'] = 'Arvioitu aika';
205  
-$string['title'] = 'Otsikko';
206  
-$string['typeofscale'] = 'Asteikkotyyppi';
207  
-$string['ungradedassessmentsofstudentsubmissions'] = '$a Oppilasesitysten arvioinnit eivät ole verrattavissa';
208  
-$string['ungradedassessmentsofteachersubmissions'] = '$a Opettajan esitysten arvioinnit eivät ole verrattavissa';
209  
-$string['verypoor'] = 'Todella heikko';
210  
-$string['view'] = 'Näytä';
211  
-$string['viewassessmentofteacher'] = 'Näytä $a arviointi';
212  
-$string['viewotherassessments'] = 'Näyttää muut arvioinnit';
213  
-$string['warningonamendingelements'] = 'VAROITUS: Arviointeja on jo tehty. Elementtien määrää, asteikkotyyppejä ja elementtien painotuksia ei saa muuttaa.';
214  
-$string['weight'] = 'Painotus';
215  
-$string['weightederrorcount'] = 'Painotettu virhemäärä: $a';
216  
-$string['weightforbias'] = 'Puolueellisuuden painotus';
217  
-$string['weightforgradingofassessments'] = 'Arviointien arvostelun painotus';
218  
-$string['weightforpeerassessments'] = 'Vertaisarviointien painotus';
219  
-$string['weightforreliability'] = 'Luotettavuuden painotus';
220  
-$string['weightforteacherassessments'] = '$a arviointien painotukset';
221  
-$string['weights'] = 'Painotukset';
222  
-$string['weightsusedforfinalgrade'] = 'Lopullisessa arvosanassa käytetyt painotukset';
223  
-$string['weightsusedforsubmissions'] = 'Esityksien arvioinnissa käytetyt painotukset';
224  
-$string['workshopagreedassessments'] = 'Työpajan huomioidut arvioinnit';
225  
-$string['workshopassessments'] = 'Työpajan arvioinnit';
226  
-$string['workshopcomments'] = 'Työpajan kommentit';
227  
-$string['workshopfeedback'] = 'Työpajan palaute';
228  
-$string['workshopsubmissions'] = 'Työpajan esitykset';
229  
-$string['yourassessments'] = 'Arviointisi';
230  
-$string['yourassessmentsofexamplesfromtheteacher'] = 'a$:n antamien esimerkkien arviointisi';
231  
-$string['yourfeedbackgoeshere'] = ' Kirjoita palautteesi tähän';
232  
-
233  
-?>
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+   // workshop.php - created with Moodle 1.3 development (2004050200)
  3
+
  4
+
  5
+$string['absent'] = 'Poissa';
  6
+$string['accumulative'] = 'Kumulatiivinen';
  7
+$string['action'] = 'Toiminta';
  8
+$string['addacomment'] = 'Lisää kommentti';
  9
+$string['afterdeadline'] = 'Määräajan jälkeen: $a';
  10
+$string['agreetothisassessment'] = 'Hyväksy tämä arviointi';
  11
+$string['allgradeshaveamaximumof'] = 'Kaikkien arvosanojen enimmäismäärä on: $a';
  12
+$string['allowresubmit'] = 'Salli lähettäminen uudelleen';
  13
+$string['alreadyinphase'] = 'Jo vaiheessa $a';
  14
+$string['amendassessmentelements'] = 'Muuta arviointielementtejä';
  15
+$string['amendtitle'] = 'Muuta otsikkoa';
  16
+$string['analysisofassessments'] = 'Arvointien analyysi';
  17
+$string['assess'] = 'Arvioi';
  18
+$string['assessedon'] = 'Arvioitu $a';
  19
+$string['assessment'] = 'Arviointi';
  20
+$string['assessmentby'] = 'Arvioinut $a';
  21
+$string['assessmentdropped'] = 'Arviointi jätetty ottamatta huomioon';
  22
+$string['assessmentgrade'] = 'Arvioinnin arvosana: $a';
  23
+$string['assessmentnotyetagreed'] = 'Arviointia ei ole vielä sovittu';
  24
+$string['assessmentofresubmission'] = 'Tämä arviointi on päivitetystä työstä.<br />Lomakkeelle on haettu pohjaksi edelliset arvosanasi ja kommenttisi.<br />Muokkaa näitä tarvittaessa arvioituasi päivitetyn työn uudelleen.';
  25
+$string['assessmentofthissubmission'] = 'Tämän esityksen arviointi';
  26
+$string['assessments'] = 'Arvioinnit';
  27
+$string['assessmentsareok'] = 'Arvioinnit ovat kunnossa';
  28
+$string['assessmentsby'] = 'Arvioinut $a';
  29
+$string['assessmentsdone'] = 'Arvioinnit on tehty';
  30
+$string['assessmentsexcluded'] = '$a:lle huomiotta jätettyjen arviointien lukumäärä';
  31
+$string['assessmentsmustbeagreed'] = 'Arvioinnit on sovittava';
  32
+$string['assessmentwasagreedon'] = 'Arvioinnista on sovittu $a';
  33
+$string['assessor'] = 'Arvioija';
  34
+$string['assessthissubmission'] = 'Arvioi tämä esitys';
  35
+$string['assignmentnotinthecorrectphase'] = 'Tehtävä ei ole oikeassa vaiheessa';
  36
+$string['authorofsubmission'] = 'Esityksen tekijä';
  37
+$string['averageerror'] = 'Keskimääräinen virhe';
  38
+$string['awaitinggradingbyteacher'] = 'Odottaa arvostelua $a';
  39
+$string['beforedeadline'] = 'Ennen määräaikaa: $a';
  40
+$string['calculationoffinalgrades'] = 'Lopullisten arvosanojen laskeminen';
  41
+$string['closeassignment'] = 'Sulje tehtävä';
  42
+$string['comment'] = 'Kommentti';
  43
+$string['commentby'] = 'Kommentti ';
  44
+$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Vahvista tämän $a poistaminen';
  45
+$string['correct'] = 'Oikein';
  46
+$string['criterion'] = 'Peruste';
  47
+$string['deadline'] = 'Määräaika';
  48
+$string['deadlineis'] = 'Määräaika on $a';
  49
+$string['delete'] = 'Poista';
  50
+$string['deleting'] = 'Poistaa';
  51
+$string['description'] = 'Kuvaus';
  52
+$string['detailsofassessment'] = 'Arvioinnin tiedot';
  53
+$string['disagreewiththisassessment'] = 'Eri mieltä arvostelusta';
  54
+$string['displayoffinalgrades'] = 'Lopulliset arvosanat';
  55
+$string['dontshowgrades'] = 'Älä näytä arvosanoja';
  56
+$string['edit'] = 'Muokkaa';
  57
+$string['editacomment'] = 'Muokkaa kommenttia';
  58
+$string['editingassessmentelements'] = 'Arviointielementtien muokkaus';
  59
+$string['element'] = 'Elementti';
  60
+$string['elementweight'] = 'Elementin painotus';
  61
+$string['errorbanded'] = 'Virhe porrastettu';
  62
+$string['errortable'] = 'Virhetaulukko';
  63
+$string['excellent'] = 'Erinomainen';
  64
+$string['excludingdroppedassessments'] = 'Jätetään ottamatta arviointeja huomioon';
  65
+$string['expectederror'] = 'Oletettava virheen arvo: $a';
  66
+$string['feedbackgoeshere'] = ' Palaute kirjoitetaan tähän';
  67
+$string['generalcomment'] = 'Yleinen kommentti';
  68
+$string['good'] = 'Hyvä';
  69
+$string['grade'] = 'Arvosana';
  70
+$string['gradeassessment'] = 'Arvostele arviointi';
  71
+$string['graded'] = 'Arvosteltu';
  72
+$string['gradedbyteacher'] = 'Arvostellut $a';
  73
+$string['gradeforassessments'] = 'Arvioiden aste';
  74
+$string['gradeforbias'] = 'Puolueellisuuden aste';
  75
+$string['gradeforreliability'] = 'Luotettavuusaste';
  76
+$string['gradeforstudentsassessment'] = 'Oppilasarvioinnin aste';
  77
+$string['gradeforsubmission'] = 'Arvosana esitykselle';
  78
+$string['gradeofsubmission'] = 'Esityksen arvosana: $a';
  79
+$string['gradetable'] = 'Arvosanataulukko';
  80
+$string['gradingstrategy'] = 'Arvostelustrategia';
  81
+$string['hidegradesbeforeagreement'] = 'Piilota arvosanat ennen hyväksymistä ';
  82
+$string['hidenamesfromstudents'] = 'Piilota nimet $a:lta';
  83
+$string['includeteachersgrade'] = 'Liitä opettajan arvosana';
  84
+$string['incorrect'] = 'Virheellinen';
  85
+$string['iteration'] = 'Iterointi $a suoritettu loppuun';
  86
+$string['leaguetable'] = 'Jätetyn työn vertailutaulukko';
  87
+$string['listassessments'] = 'Listaa arvioinnit';
  88
+$string['listofallsubmissions'] = 'Lista kaikista esityksistä';
  89
+$string['liststudentsassessments'] = 'Listaa oppilaan arvioinnit';
  90
+$string['loadingforteacherassessments'] = 'Ladataan $a arviointia';
  91
+$string['mail1'] = 'Tehtävän \'$a\' on arvioinut';
  92
+$string['mail10'] = 'Voit suorittaa arvioinnin työpajan tehtävässäsi';
  93
+$string['mail2'] = 'Kommentit ja arvostelu on nähtävillä työpajan tehtävässä \'$a\'';
  94
+$string['mail3'] = 'Voit nähdä sen työpajan tehtävässäsi';
  95
+$string['mail4'] = 'Tehtävään \'$a\' lisäsi kommentin ';
  96
+$string['mail5'] = 'Tehtävään \'$a\' on lisätty uusi kommentti ';
  97
+$string['mail6'] = 'Tehtävän \'$a\' arvioinnin on katsonut';
  98
+$string['mail7'] = '$a antoi kommentteja ja ne ovat nähtävillä työpajan tehtävässä';
  99
+$string['mail8'] = 'Arviointia $a on päivitetty.';
  100
+$string['mail9'] = 'Arvioi se työpajan tehtävässä $a.';
  101
+$string['managingassignment'] = 'Arvioinnin käsittely';
  102
+$string['maximumsize'] = 'Suurin mahdollinen koko';
  103
+$string['modulename'] = 'Työpaja';
  104
+$string['modulenameplural'] = 'Työpajat';
  105
+$string['movingtophase'] = 'Siirtyy vaiheeseen $a';
  106
+$string['namesnotshowntostudents'] = 'Nimiä ei näytetä $a:lle';
  107
+$string['newassessments'] = 'Uudet arvioinnit';
  108
+$string['newgradings'] = 'Uudet arvostelut';
  109
+$string['newsubmissions'] = 'Uudet esitykset';
  110
+$string['noassessments'] = 'Ei arviointia';
  111
+$string['noassessmentsdone'] = 'Yhtään arviointia ei ole valmiina';
  112
+$string['nosubmission'] = 'Ei esitystä';
  113
+$string['nosubmissionsavailableforassessment'] = 'Arviointia varten ei ole yhtään esitystä';
  114
+$string['notavailable'] = 'Ei käytettävissä';
  115
+$string['noteonassessmentelements'] = 'Ota huomioon, että arvostelu on jaettu \"arviointielementteihin\". Tämä helpottaa ja yhtenäistää arvostelua. Opettajan on lisättävä nämä elementit ennen kuin oppilaat pääsevät tekemään tehtävään. Elementit lisätään klikkaamalla tehtävää oppijaksossa. Jos elementtejä ei ole valmiina, opettajaa pyydetään lisäämään ne. Elementtien määrää voidaan muuttaa Muokkaa tehtävä -näytössä ja itse elementtejä &quot;Arvostelun käsittely&quot; -näytössä.';
  116
+$string['notgraded'] = 'Ei arvostelua';
  117
+$string['notitlegiven'] = 'Otsikko puuttuu';
  118
+$string['numberofassessmentelements'] = 'Kommenttien, arviointielementtien, arvosanajoukkojen, perustelujen tai luokkien lukumäärä otsikossa';
  119
+$string['numberofassessments'] = 'Arviointien lukumäärä';
  120
+$string['numberofassessmentschanged'] = 'Muutettujen arviointien määrä: $a';
  121
+$string['numberofassessmentsofstudentsubmissions'] = 'Oppilasesitysten arviointien lukumäärä';
  122
+$string['numberofassessmentsofteachersexamples'] = 'Opettajan antamien arviointiesimerkkien lukumäärä';
  123
+$string['numberofentries'] = 'Tietueiden lukumäärä';
  124
+$string['numberofnegativeresponses'] = 'Negatiivisten vastausten lukumäärä';
  125
+$string['numberofsubmissions'] = 'Palautusten lukumäärä';
  126
+$string['on'] = ' $a';
  127
+$string['openassignment'] = 'Avoin tehtävä';
  128
+$string['optionaladjustment'] = 'Vaihtoehtoinen tarkennus';
  129
+$string['optionforpeergrade'] = 'Optio vertaisarvosanaan ';
  130
+$string['optionsusedinanalysis'] = 'Analyysissä käytetyt asetukset';
  131
+$string['overallgrade'] = 'Kokonaisarvosana';
  132
+$string['overallocation'] = 'Ylivaraus';
  133
+$string['overallpeergrade'] = 'Vertaisryhmän antama kokonaisarvosana: $a';
  134
+$string['overallteachergrade'] = 'Opettajan antama kokonaisarvosana: $a';
  135
+$string['ownwork'] = 'Oma työ';
  136
+$string['percentageofassessments'] = 'Huomiotta jätettävien arviointien prosentti';
  137
+$string['phase'] = 'Vaihe';
  138
+$string['phase1'] = 'Laadi tehtävä';
  139
+$string['phase1short'] = 'Laatiminen';
  140
+$string['phase2'] = 'Salli $a esitykset';
  141
+$string['phase2short'] = 'Palautukset';
  142
+$string['phase3'] = 'Salli $a esitykset ja arvioinnit';
  143
+$string['phase3short'] = 'Molemmat';
  144
+$string['phase4'] = 'Salli $a arvioinnit';
  145
+$string['phase4short'] = 'Arvioinnit';
  146
+$string['phase5'] = 'Lopullisten arvosanojen laskeminen';
  147
+$string['phase5short'] = 'Laskeminen';
  148
+$string['phase6'] = 'Arvosanojen näyttäminen';
  149
+$string['phase6short'] = 'Näytä arvosanat';
  150
+$string['pleaseassesstheseexamplesfromtheteacher'] = 'Arvioi nämä $a:n antamat esimerkit';
  151
+$string['pleaseassessthesestudentsubmissions'] = 'Arvioi nämä $a:n esitykset';
  152
+$string['pleaseassessyoursubmissions'] = 'Arvioi esityksesi';
  153
+$string['poor'] = 'Heikko';
  154
+$string['present'] = 'Läsnä';
  155
+$string['reasonforadjustment'] = 'Tarkennuksen syy';
  156
+$string['reassess'] = 'Arvioi uudelleen';
  157
+$string['repeatanalysis'] = 'Toista analyysi';
  158
+$string['reply'] = 'Vastaa';
  159
+$string['returnto'] = 'Palaa takaisin';
  160
+$string['returntosubmissionpage'] = 'Palaa takaisin esityssivulle';
  161
+$string['rubric'] = 'Otsikko';
  162
+$string['savedok'] = 'Tallennus OK';
  163
+$string['saveleaguetableoptions'] = 'Tallenna taulukoinnin asetukset';
  164
+$string['savemyassessment'] = 'Tallenna arviointi';
  165
+$string['savemycomment'] = 'Tallenna kommentti';
  166
+$string['savemygrading'] = 'Tallenna arvostelu';
  167
+$string['saveoverallocation'] = 'Tallenna ylivaraustaso';
  168
+$string['scale10'] = 'Pistettä 10 pisteestä';
  169
+$string['scale100'] = 'Pistettä 100 pisteestä';
  170
+$string['scale20'] = 'Pistettä 20 pisteestä';
  171
+$string['scalecorrect'] = '2-pisteinen Oikein/Väärin-asteikko';
  172
+$string['scaleexcellent4'] = '4-pisteinen Erinomainen/Välttävä -asteikko';
  173
+$string['scaleexcellent5'] = '5-pisteinen erinomainen/Välttävä -asteikko';
  174
+$string['scaleexcellent7'] = ' 7-pisteinen Erinomainen/Välttävä -asteikko';
  175
+$string['scalegood3'] = ' 3-pisteinen Hyvä/Huono-asteikko';
  176
+$string['scalepresent'] = ' 2-pisteinen Läsnä/Poissaoleva-asteikko';
  177
+$string['scaleyes'] = '2-pisteinen Kyllä/Ei-asteikko';
  178
+$string['select'] = 'Valitse';
  179
+$string['selfassessment'] = 'Itsearviointi';
  180
+$string['setoverallocation'] = 'Aseta ylivaraustaso';
  181
+$string['showgrades'] = 'Näytä arvosanat';
  182
+$string['specimenassessmentform'] = 'Arviointilomakkeen mallikappale';
  183
+$string['standarddeviation'] = 'Arviointielementin $a keskihajonta';
  184
+$string['standarddeviationnote'] = 'Arvointielementit, joiden keskihajonta on nolla tai hyvin pieni, voivat vääristää analyysiä.<br />Tätä arvosteluelementtiä ei ole otettu huomioon analyysissä.';
  185
+$string['studentassessments'] = '$a Arvioinnit';
  186
+$string['studentgrades'] = '$a Arvosanat';
  187
+$string['studentsubmissions'] = '$a Esitykset';
  188
+$string['studentsubmissionsforassessment'] = '$a Oppilasesitykset arviointia varten';
  189
+$string['submission'] = 'Esitys';
  190
+$string['submissions'] = 'Esitykset';
  191
+$string['submissionsnolongerallowed'] = 'Esityksien tallennusta ei enää sallita';
  192
+$string['submissionsused'] = '$a esitystä käytetty tässä taulukossa';
  193
+$string['submitassignment'] = 'Jätä tehtävä';
  194
+$string['submitassignmentusingform'] = 'Jätä tehtävä käyttäen tätä lomaketta';
  195
+$string['submitexampleassignment'] = 'Jätä esimerkkitehtävä';
  196
+$string['submitrevisedassignment'] = 'Jätä päivitetty tehtäväsi käyttäen tätä lomaketta';
  197
+$string['submitted'] = 'Jätetty';
  198
+$string['submittedby'] = 'Jättänyt';
  199
+$string['suggestedgrade'] = 'Ehdotettu arvosana';
  200
+$string['teacherassessments'] = '$a arviointia';
  201
+$string['teacherscomment'] = 'Opettajan kommentti';
  202
+$string['teachersgrade'] = 'Opettajan arvosana';
  203
+$string['teachersubmissionsforassessment'] = '$a opettajan esitystä arviointia varten';
  204
+$string['thegradeis'] = 'Arvosana on $a';
  205
+$string['thereisfeedbackfromtheteacher'] = 'Olet saanut palautetta $a:lta';
  206
+$string['theseasessmentsaregradedbytheteacher'] = 'Arvioinnit on tehnyt $a';
  207
+$string['timeassessed'] = 'Arvioitu aika';
  208
+$string['title'] = 'Otsikko';
  209
+$string['typeofscale'] = 'Asteikkotyyppi';
  210
+$string['ungradedassessmentsofstudentsubmissions'] = '$a Oppilasesitysten arvioinnit eivät ole verrattavissa';
  211
+$string['ungradedassessmentsofteachersubmissions'] = '$a Opettajan esitysten arvioinnit eivät ole verrattavissa';
  212
+$string['verypoor'] = 'Todella heikko';
  213
+$string['view'] = 'Näytä';
  214
+$string['viewassessmentofteacher'] = 'Näytä $a arviointi';
  215
+$string['viewotherassessments'] = 'Näyttää muut arvioinnit';
  216
+$string['warningonamendingelements'] = 'VAROITUS: Arviointeja on jo tehty. Elementtien määrää, asteikkotyyppejä ja elementtien painotuksia ei saa muuttaa.';
  217
+$string['weight'] = 'Painotus';
  218
+$string['weightederrorcount'] = 'Painotettu virhemäärä: $a';
  219
+$string['weightforbias'] = 'Puolueellisuuden painotus';
  220
+$string['weightforgradingofassessments'] = 'Arviointien arvostelun painotus';
  221
+$string['weightforpeerassessments'] = 'Vertaisarviointien painotus';
  222
+$string['weightforreliability'] = 'Luotettavuuden painotus';
  223
+$string['weightforteacherassessments'] = '$a arviointien painotukset';
  224
+$string['weights'] = 'Painotukset';
  225
+$string['weightsusedforfinalgrade'] = 'Lopullisessa arvosanassa käytetyt painotukset';
  226
+$string['weightsusedforsubmissions'] = 'Esityksien arvioinnissa käytetyt painotukset';
  227
+$string['workshopagreedassessments'] = 'Työpajan huomioidut arvioinnit';
  228
+$string['workshopassessments'] = 'Työpajan arvioinnit';
  229
+$string['workshopcomments'] = 'Työpajan kommentit';
  230
+$string['workshopfeedback'] = 'Työpajan palaute';
  231
+$string['workshopsubmissions'] = 'Työpajan esitykset';
  232
+$string['yourassessments'] = 'Arviointisi';
  233
+$string['yourassessmentsofexamplesfromtheteacher'] = 'a$:n antamien esimerkkien arviointisi';
  234
+$string['yourfeedbackgoeshere'] = ' Kirjoita palautteesi tähän';
  235
+
  236
+?>

0 notes on commit 6c3cea8

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.