Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

fixed short tags

  • Loading branch information...
commit 6c830bc1f6999f58f86532226f85ac8805e48b74 1 parent 1afec13
koenr authored
View
9 lang/gl/help/assignment/mods.html
@@ -1,8 +1 @@
-<p><P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/assignment/icon.gif" /> <b>Tarefas</b></p>
-
-<p>O módulo de tarefas permite que o profesor/a asigne un traballo ao alumnado,
-incluso deberán preparalo nalgún medio dixital (calquera formato) e presentalo
-subíndoo ao servidor. As tarefas típicas inclúen ensaios, proxectos, fotografías, etc. Este módulo
-conta con
-capacidade de cualificación.</p>
-
+<p><P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/assignment/icon.gif" /> <b>Tarefas</b></p>
View
8 lang/gl/help/chat/mods.html
@@ -1,7 +1 @@
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/chat/icon.gif" /> <b>Chat</b></p>
-<p>O módulo de chat permite que os participantes discutan
-en tempo real a través de Internet. Este é un xeito útil de ter unha
-compresión dos outros e do tema de debate --empregar unha sala de chat é bastante diferente a
-utilizar os foros. O módulo de chat contén varias
-utilidades para administrar e revisar as conversas
-anteriores.</p>
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/chat/icon.gif" /> <b>Chat</b></p>
View
9 lang/gl/help/choice/mods.html
@@ -1,8 +1 @@
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif">&nbsp;<b>Consulta</b></p>
-
-<p>A consulta é unha actividade moi sinxela, o profesor/a fai unha
-pregunta e especifica unha serie de respostas entre as cales debe elixir o alumnado.
-Pode ser moi útil para realizar enquisas rápidas sobre o tema, para permitir que
-o grupo
-decida sobre varios temas, para efectos de investigación,
-etc.</p>
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif">&nbsp;<b>Consulta</b></p>
View
12 lang/gl/help/forum/mods.html
@@ -1,11 +1 @@
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/forum/icon.gif">&nbsp;<B>Foros</B></P>
-<UL>
-<P>Esta actividade tal vez sexa a máis importante --é aquí onde se producen a
-maior parte dos debates. Os foros poden estructurarse de diferentes xeitos, e poden
-incluír avaliación de cada mensaxe polos compañeiros/as.<br />
-As mensaxes tamén se poden ver de varios xeitos, incluír mensaxes adxuntas
-e imaxes incrustadas.<br />
-Ao subscribirse a un foro os participantes recibirán copias de cada mensaxe no seu
-buzón de correo electrónico. O profesor/a pode impor a subscrición a todos os
-integrantes do curso se así o desexa.
-</UL>
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/forum/icon.gif">&nbsp;<B>Foros</B></P>
View
10 lang/gl/help/journal/mods.html
@@ -1,9 +1 @@
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/journal/icon.gif" /> <b>Xornal</b></p>
-
-<p>Este módulo fomenta unha importante actividade reflexiva. O profesor/a incita aos
-estudantes a reflexionar sobre un tema
-en particular e o estudante pode editar e pulir a súa resposta
-conforme pasa o tempo. Este xornal é privado, só pode
-ser visto polo profesor/a, o cal pode ofrecer respostas e cualificacións en cada ocasión. Normalmente
-é unha boa
-idea ter cando menos un Xornal por semana.</p>
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/journal/icon.gif" /> <b>Xornal</b></p>
View
14 lang/gl/help/mods.html
@@ -2,7 +2,7 @@
<P>Esta plataforma contén varios módulos de actividades.</P>
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/forum/icon.gif">&nbsp;<B>Foros</B></P>
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/forum/icon.gif">&nbsp;<B>Foros</B></P>
<UL>
<P>Este módulo é moi importante, dado que nel se dá o maior intercambio. Os foros
pódense estructurar de diferentes xeitos, e poden incluír cualificacións. As
@@ -12,7 +12,7 @@
subscrición a determinado foro.
</UL>
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/journal/icon.gif">&nbsp;<B>Xornais</B></P>
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/journal/icon.gif">&nbsp;<B>Xornais</B></P>
<UL>
<P>Este módulo é moi importante para a actividade reflexiva. O profesor/a propón
ao alumnado reflexionar sobre diferentes temas, e os estudantes
@@ -21,7 +21,7 @@
</P>
</UL>
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/resource/icon.gif">&nbsp;<B>Apuntamentos</B></P>
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/resource/icon.gif">&nbsp;<B>Apuntamentos</B></P>
<UL>
<P>Os materiais son contidos, información que o profesor/a quere que vexa o seu
alumnado. Poden ser documentos preparados e subidos ao servidor, páxinas editadas directamente
@@ -29,7 +29,7 @@
</P>
</UL>
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/assignment/icon.gif">&nbsp;<B>Tarefas</B></P>
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/assignment/icon.gif">&nbsp;<B>Tarefas</B></P>
<UL>
<P>As tarefas permiten ao profesorado asignar actividades aos estudantes,
que consisten en preparar contidos dixitais (de calquera tipo) que o alumno/a
@@ -38,7 +38,7 @@
</P>
</UL>
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/quiz/icon.gif">&nbsp;<B>Cuestionarios</B></P>
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/quiz/icon.gif">&nbsp;<B>Cuestionarios</B></P>
<UL>
<P>Este módulo permite que o profesor/a deseñe e formule cuestionarios. Estes
cuestionarios poden ser: múltiple opción, falso/verdadeiro e respostas curtas.
@@ -49,7 +49,7 @@
unha vez concluído o cuestionario. Ademais posúe cualificación.
</UL>
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif">&nbsp;<B>Consultas</B></P>
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif">&nbsp;<B>Consultas</B></P>
<UL>
<P>As consultas son moi sinxelas: o profesor/a fai unha pregunta e determina
certas opcións, das cales o alumnado elixirá unha. É útil para coñecer rapidamente
@@ -57,7 +57,7 @@
do grupo ou para efectos de investigación.
</UL>
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/survey/icon.gif">&nbsp;<B>Enquisas</B></P>
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/survey/icon.gif">&nbsp;<B>Enquisas</B></P>
<UL>
<P>O módulo de enquisas prové unha serie de instrumentos probados para
estimular a aprendizaxe en ambientes en liña. O profesorado pode empregar este módulo para aprender sobre
View
11 lang/gl/help/quiz/mods.html
@@ -1,10 +1 @@
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/quiz/icon.gif">&nbsp;<B>Cuestionario</B></P>
-<p>Este módulo permite ao profesor/a deseñar e formular
-cuestionarios consistentes en: múltiple opción, falso/verdadeiro e respostas curtas.
-Estas preguntas mantéñense
-ordenadas por categorías nunha base de datos e poden ser
-reutilizadas no mesmo curso ou noutros cursos. Os
-cuestionarios poden permitir múltiples intentos. Cada
-intento é marcado e cualificado e o profesor/a pode decidir amosar algunha
-mensaxe ou as respostas correctas ao
-finalizar o exame. Este módulo ten capacidade de cualificación.</p>
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/quiz/icon.gif">&nbsp;<B>Cuestionario</B></P>
View
5 lang/gl/help/resource/mods.html
@@ -1,4 +1 @@
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/resource/icon.gif">&nbsp;<B>Materiais</B></P>
-<P>Materiais son contidos: información que o profesor/a desexa entregar ao
-alumnado. Poden ser arquivos preparados e cargados no servidor; páxinas
-editadas directamente en Moodle, ou páxinas web externas que aparecen no curso.</P>
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/resource/icon.gif">&nbsp;<B>Materiais</B></P>
View
2  lang/gl/help/survey/mods.html
@@ -1,4 +1,4 @@
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/survey/icon.gif">&nbsp;<B>Encuestas</B></P>
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/survey/icon.gif">&nbsp;<B>Encuestas</B></P>
<UL>
<P>El módulo de Encuestas proporciona un conjunto de instrumentos
verificados que se han mostrado útiles para evaluar y estimular
View
2  lang/gl/help/workshop/mods.html
@@ -1,4 +1,4 @@
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/workshop/icon.gif">&nbsp;<B>Taller</B></P>
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/workshop/icon.gif">&nbsp;<B>Taller</B></P>
<UL>
<P>El Taller es una actividad para el trabajo en grupo con un vasto número de opciones.
Permite a los participantes diversas formas de evaluar los proyectos de los demás, así como
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.