Permalink
Browse files

Some updates

  • Loading branch information...
paca70
paca70 committed Feb 24, 2003
1 parent 9f9f92c commit 6c891932c0133112d3893e2333e3df12863bbcb0
Showing with 76 additions and 34 deletions.
  1. +31 −34 lang/fi/docs/install.html
  2. +45 −0 lang/fi/docs/intro.html
View
@@ -5,8 +5,7 @@
<TITLE>Moodle Docs: Installation</TITLE>
<META NAME="GENERATOR" CONTENT="OpenOffice.org 1.0.2 (Linux)">
<META NAME="CREATED" CONTENT="20030219;554200">
- <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="Petri Asikainen">
- <META NAME="CHANGED" CONTENT="20030219;1062800">
+ <META NAME="CHANGED" CONTENT="20030224;22153000">
</HEAD>
<BODY LANG="fi-FI" BGCOLOR="#ffffff">
<H2>Moodle asennus</H2>
@@ -40,19 +39,19 @@ <H2>Moodle asennus</H2>
<H3><A NAME="requirements"></A>1. Vaatimukset</H3>
<BLOCKQUOTE>Moodle kehitet&auml;&auml;n ensisijaisesti Linux
ymp&auml;rist&ouml;ss&auml; k&auml;ytt&auml;en PHP, Apache ja
-MySQL:ta, sit&auml; testataan jatkuvasti my&ouml;s&nbsp; PostgreSQL ,
+MySQL:ta, sit&auml; testataan jatkuvasti my&ouml;s PostgreSQL ,
Windows XP, Mac OS X ja Solaris ymp&auml;rist&ouml;iss&auml;.</BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>Kaikki mit&auml; tarvitset on:</BLOCKQUOTE>
<OL>
- <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-bottom: 0cm">Toimiva&nbsp; <A HREF="http://www.php.net/">PHP</A>
+ <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-bottom: 0cm">Toimiva <A HREF="http://www.php.net/">PHP</A>
(version 4.1.0 or later) asennus, seuravavat toiminnot pit&auml;&auml;
olla aktivoitu ( n&auml;m&auml; toiminnot avat vakiona p&auml;&auml;ll&auml;
miltei jokaisessa PHP asennuksessa):
</BLOCKQUOTE>
<UL>
<LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="http://www.boutell.com/gd/">GD
- kirjasto</A> joka tukee&nbsp; JPG ja PNG muotoja. ( PHP versio =&gt;
- 4.3 sis&auml;lt&auml;&auml; oman GD-kirjaston)</BLOCKQUOTE>
+ kirjasto</A> joka tukee JPG ja PNG muotoja. ( PHP versio =&gt; 4.3
+ sis&auml;lt&auml;&auml; oman GD-kirjaston)</BLOCKQUOTE>
<LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-bottom: 0cm">Sessio tuki</BLOCKQUOTE>
<LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-bottom: 0cm">Tiedostojen l&auml;hetys
sallittu
@@ -71,16 +70,14 @@ <H3><A NAME="requirements"></A>1. Vaatimukset</H3>
moduli k&auml;ytt&ouml;&ouml;n jotta&nbsp; Moodle voi k&auml;sitell&auml;
kuvia -voit joutua muokkaamaan php.ini-tiedostoa japoistamaan
kommentin (;)rivilt&auml;: 'extension=php_gd.dll'. Muuta my&ouml;s
-hakemisto&nbsp; session.save_path - oletuksesta &quot;/tmp&quot;
-k&auml;ytt&auml;m&auml;&auml;n Windows hakemistoa kuten&nbsp;
-&quot;c:/temp&quot;.</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Mac OS X&nbsp; ymp&auml;rist&ouml;&ouml;n suosittelen the
-<A HREF="http://fink.sourceforge.net/">fink</A> projektia josta
-l&ouml;yd&auml;t helposti ladattavat paketit kaikeen tarvittavaan.
-Jos et ole tottunut komentokehoitteen k&auml;ytt&auml;j&auml; niin&nbsp;
-<A HREF="http://www.entropy.ch/software/macosx/php/">Marc Liyanage's
-PHP Apache Module</A> on helpoin tapa saada php-toimimaan apcahen
-kanssa.</BLOCKQUOTE>
+hakemisto session.save_path - oletuksesta &quot;/tmp&quot; k&auml;ytt&auml;m&auml;&auml;n
+Windows hakemistoa kuten&nbsp; &quot;c:/temp&quot;.</BLOCKQUOTE>
+<BLOCKQUOTE>Mac OS X ymp&auml;rist&ouml;&ouml;n suosittelen the <A HREF="http://fink.sourceforge.net/">fink</A>
+projektia josta l&ouml;yd&auml;t helposti ladattavat paketit kaikeen
+tarvittavaan. Jos et ole tottunut komentokehoitteen k&auml;ytt&auml;j&auml;
+niin <A HREF="http://www.entropy.ch/software/macosx/php/">Marc
+Liyanage's PHP Apache Module</A> on helpoin tapa saada php-toimimaan
+apcahen kanssa.</BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>Jos k&auml;yt&auml;t&nbsp; Linuxa tai muuta&nbsp; Unixa
silloin osaat varmaan tehd&auml; kaiken jo itse ;-)
</BLOCKQUOTE>
@@ -100,40 +97,40 @@ <H3><A NAME="downloading"></A>2. Lataus</H3>
<P>&nbsp;</P>
<H3><A NAME="site"></A>3. Sivuston rakenne</H3>
<BLOCKQUOTE>T&auml;ss&auml; lyhyt kuvaus sisuston rakenteesta</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE STYLE="margin-left: 2cm; margin-right: 2cm">config.php -
+<BLOCKQUOTE STYLE="margin-left: 3cm; margin-right: 3cm">config.php -
asetustiedosto, ainut jota sinun pit&auml;&auml; muokata<BR>version.php
- m&auml;&auml;ritt&auml;&auml; moodlen version<BR>index.php -
sivuston etusivu</BLOCKQUOTE>
<UL>
- <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-right: 2cm; margin-bottom: 0cm">admin/
+ <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-right: 3cm; margin-bottom: 0cm">admin/
- yll&auml;pitoon liittyv&auml;t sivut</BLOCKQUOTE>
- <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-right: 2cm; margin-bottom: 0cm">auth/
+ <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-right: 3cm; margin-bottom: 0cm">auth/
- k&auml;ytt&auml;j&auml;n tunnistus modulit</BLOCKQUOTE>
- <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-right: 2cm; margin-bottom: 0cm">course/
+ <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-right: 3cm; margin-bottom: 0cm">course/
- kurssien hallintaan liittyv&auml; koodi</BLOCKQUOTE>
- <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-right: 2cm; margin-bottom: 0cm">doc/ -
+ <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-right: 3cm; margin-bottom: 0cm">doc/ -
ohjeet
</BLOCKQUOTE>
- <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-right: 2cm; margin-bottom: 0cm">files/
+ <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-right: 3cm; margin-bottom: 0cm">files/
- tiedostojen halliintaan liityv&auml; koodi</BLOCKQUOTE>
- <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-right: 2cm; margin-bottom: 0cm">lang/
+ <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-right: 3cm; margin-bottom: 0cm">lang/
- Moodlen k&auml;&auml;nn&ouml;s tiedostot eri kielille kukin omassa
hakemistossaan</BLOCKQUOTE>
- <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-right: 2cm; margin-bottom: 0cm">lib/ -
+ <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-right: 3cm; margin-bottom: 0cm">lib/ -
Moodlen ydinkirjastot</BLOCKQUOTE>
- <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-right: 2cm; margin-bottom: 0cm">login/
+ <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-right: 3cm; margin-bottom: 0cm">login/
- sis&auml;&auml;nkirjautuminen
</BLOCKQUOTE>
- <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-right: 2cm; margin-bottom: 0cm">mod/ -
+ <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-right: 3cm; margin-bottom: 0cm">mod/ -
kurssi modulit</BLOCKQUOTE>
- <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-right: 2cm; margin-bottom: 0cm">pix/ -
+ <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-right: 3cm; margin-bottom: 0cm">pix/ -
yleinen sivusto grafiikka</BLOCKQUOTE>
- <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-right: 2cm; margin-bottom: 0cm">theme/
+ <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-right: 3cm; margin-bottom: 0cm">theme/
- ulkoasu teemat</BLOCKQUOTE>
- <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-right: 2cm">user/ -
+ <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-right: 3cm">user/ -
K&auml;ytt&auml;j&auml;nhallintaan liittyv&auml; koodi</BLOCKQUOTE>
</UL>
-<BLOCKQUOTE STYLE="margin-left: 2cm; margin-right: 2cm">&nbsp;</BLOCKQUOTE>
+<BLOCKQUOTE STYLE="margin-left: 3cm; margin-right: 3cm">&nbsp;</BLOCKQUOTE>
<H3><A NAME="data"></A>4. Luo data-hakemisto</H3>
<BLOCKQUOTE>Moodle tarvitsee levytilaa tallentaakseen palautetut
teht&auml;v&auml;t, osallistujien kuvat ja muuta.</BLOCKQUOTE>
@@ -256,7 +253,7 @@ <H3><A NAME="admin"></A>8. Mene yll&auml;pito sivulle</H3>
<BLOCKQUOTE>Nyt Moodle aloittaa tietokannan luonnin. N&auml;et
tietokannan luotolauseita ja niiden j&auml;lkeen tila-viestin (vihre&auml;
tai punainen) komennon onnistumisesta:</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE STYLE="margin-left: 2cm; margin-right: 2cm">CREATE TABLE
+<BLOCKQUOTE STYLE="margin-left: 3cm; margin-right: 3cm">CREATE TABLE
course ( id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, category
int(10) unsigned NOT NULL default '0', password varchar(50) NOT NULL
default '', fullname varchar(254) NOT NULL default '', shortname
@@ -265,8 +262,8 @@ <H3><A NAME="admin"></A>8. Mene yll&auml;pito sivulle</H3>
default 'Teacher', startdate int(10) unsigned NOT NULL default '0',
enddate int(10) unsigned NOT NULL default '0', timemodified int(10)
unsigned NOT NULL default '0', PRIMARY KEY (id)) TYPE=MyISAM</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE STYLE="margin-left: 2cm; margin-right: 2cm"><FONT COLOR="#006600">SUCCESS</FONT></BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE STYLE="margin-left: 2cm; margin-right: 2cm">.. ja niin
+<BLOCKQUOTE STYLE="margin-left: 3cm; margin-right: 3cm"><FONT COLOR="#006600">SUCCESS</FONT></BLOCKQUOTE>
+<BLOCKQUOTE STYLE="margin-left: 3cm; margin-right: 3cm">.. ja niin
edelleen: <FONT COLOR="#ff0000">Main databases set up successfully</FONT>.
</BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>Jos tietokantaa ei pysty&auml; luomaan virheett&auml;
@@ -299,7 +296,7 @@ <H3><A NAME="admin"></A>8. Mene yll&auml;pito sivulle</H3>
tunnuksen sivustolle. T&auml;yt&auml; henkil&ouml;tietosi, email jne
ja tallenna muutokset &quot;Save changes&quot;. .
</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE STYLE="margin-left: 6cm; margin-right: 6cm"><STRONG>Paina
+<BLOCKQUOTE STYLE="margin-left: 7cm; margin-right: 7cm"><STRONG>Paina
mieleen antamasi yll&auml;pit&auml;j&auml;n tunnus ja salasana,
tarvitset niit&auml; my&ouml;hemmin. ;-)</STRONG></BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>Kun p&auml;&auml;k&auml;ytt&auml;j&auml; on luotu p&auml;&auml;set
View
@@ -0,0 +1,45 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
+<HTML>
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">
+ <TITLE>Moodle Docs: Introduction</TITLE>
+ <META NAME="GENERATOR" CONTENT="OpenOffice.org 1.0.2 (Linux)">
+ <META NAME="CREATED" CONTENT="20030224;22110000">
+ <META NAME="CHANGED" CONTENT="20030224;22133400">
+</HEAD>
+<BODY LANG="en-US" BGCOLOR="#ffffff">
+<H2>Johdanto</H2>
+<P>Moodle ohjelmisto internet-pohjaisten kurssien ja sivustjen
+julkaisuuun. Se on kehittyv&auml; projekti, jonka tarkoituksena on
+tukea <A HREF="http://dougiamas.com/writing/herdsa2002/">sosiaalista
+konstruktionismia</A> opiskelussa.
+</P>
+<P>Moodle on satavana vapaasti l&auml;hdekoodeineen (<A HREF="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">
+Open Source )</A> Ja julkaistu seuraavan lisenssin alaisena <A HREF="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GNU
+Public License</A>. Yksinkertaistettuna t&auml;m&auml; tarkoittaa
+ett&auml; Moodlen tekij&auml;noikeudet suojattu,mutta sinulla lis&auml;
+vapauksia ohjelman suhteen. Voit vapaasti muokata, kopioida ja
+k&auml;ytt&auml;&auml; Moodlea kunhan: annat muokatun l&auml;hdekoodin
+eteenp&auml;in toisille, et muokkaa tai poista alkuper&auml;ist&auml;
+lisenssi&auml;, jak&auml;yt&auml;t samaa GLP lisenssi&auml; kaikissa
+t&ouml;iss&auml; joita johdat Moodlen koodista.
+</P>
+<P>Moodlea voi ajaa mill&auml; tahansa koneella kunhan sinulla on
+www-palvelin <A HREF="http://www.php.net/"> PHP</A>, ja tuettu
+tietokanta asennettuna ( <A HREF="http://www.mysql.com/">MySQL</A>
+tai <A HREF="http://www.postgresql.org/">PostgreSQL</A>).</P>
+<P>Sana Moodle lyhenne sanoista Modular Object-Oriented Dynamic
+Learning Environment. Moodle on my&ouml;s verbi joka tarkoittaa
+asioiden rentoa hoitamista, silloin kun ne tulevat eteen, mukavaa
+n&auml;pertely&auml; joka usein johtaa luovuuteen. Se p&auml;tee sek&auml;
+siihen kuinka Moodlea kehitett&auml;n ett&auml; siihen miten
+opiskelija tai opettaja voi suhtautua opiskeluun/opettamiseen
+kurssilla.</P>
+<P><BR><BR>
+</P>
+<P ALIGN=CENTER><A HREF="" TARGET="_top"><FONT SIZE=1>Moodle
+Documentation</FONT></A></P>
+<P ALIGN=CENTER><FONT SIZE=1>Version: $Id: intro.html,v 1.2
+2003/01/28 03:06:52 moodler Exp $</FONT></P>
+</BODY>
+</HTML>

0 comments on commit 6c89193

Please sign in to comment.