Skip to content
Browse files

Updates

  • Loading branch information...
1 parent 60bd11c commit 6cd150cbb978393d330b98578ccb5a61a6475a6c paca70 committed Oct 21, 2004
View
5 lang/fi/activitynames.php
@@ -1,10 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // activitynames.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // activitynames.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['filtername'] = 'Aktiviteettien automaattinen linkitys';
$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
-$string['thischarset'] = 'KÄÄNYTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
+$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko \'ltr\' tai rtl\'.';
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
?>
View
6 lang/fi/admin.php
@@ -1,12 +1,16 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // admin.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+$string['blockinstances'] = 'ilmentymät';
+$string['blockmultiple'] = 'monenkertainen';
$string['cachetext'] = 'Tekstivälimuistin kesto';
+$string['change'] = 'muutos';
$string['filteruploadedfiles'] = 'Suodata lähetettyjä tiedostoja';
$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko \'ltr\' tai rtl\'.';
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
$string['upgradelogs'] = 'Tapahtumalokien sisällöt pitää päivittää uuteen muotoon. <a href=\"$a\">Lisätietoja</a>';
$string['upgradelogsinfo'] = 'Tapahtumalokien tallennuksessa on tapahtunut muutoksia. Jotta voisit tarkastella lokeja uudella tavalla, vanhat lokimerkinnät pitää päivittää uuteen muotoon. Tämä tapahtuu automaattisesti eikä häiritse sivustosi muuta käyttöä. Riippuen sivustosi koosta tähän saattaa kuitenkin mennä aikaa jopa useita tunteja. Kun aloitat päivityksen, pitää se antaan mennä loppuun asti keskeyttämättä.
<br /><br />
View
3 lang/fi/algebra.php
@@ -1,10 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // algebra.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // algebra.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['filtername'] = 'Matemaatiset kaavat';
$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko \'ltr\' tai rtl\'.';
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
?>
View
4 lang/fi/appointment.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // appointment.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // appointment.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['allowresubmit'] = 'Salli uudelleenlähetys';
@@ -23,11 +23,13 @@
$string['overwritewarning'] = 'Varoitus: Uudelleen lähetys KORVAA aiemman lähetyksen ';
$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT:Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
$string['saveallfeedback'] = 'Tallenna kaikki palautteet';
+$string['submissionfeedback'] = 'tarkastettavaksi jätetty palaute';
$string['submissions'] = 'tarkastettavaksi jätetyt';
$string['submitappointment'] = 'Lähetä tapaamiset tällä lomakkeella';
$string['submitted'] = 'Lähetetty';
$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
$string['timeend'] = 'Tapaamisen loppu';
$string['timestart'] = 'Tapaamisen alku';
$string['typeoffline'] = 'Offline aktiviteetti';
View
3 lang/fi/assignment.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['allowresubmit'] = 'Salli uudelleenlähetys';
@@ -42,6 +42,7 @@
$string['submitted'] = 'Palautettu';
$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
$string['typeoffline'] = 'Offline-tehtävä';
$string['typeuploadsingle'] = 'Lähetä yksi tiedosto';
$string['uploadbadname'] = 'Tiedostonimessä on tuntemattomia merkkejä. Tiedostoa ei voida lähettää.';
View
3 lang/fi/attendance.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // attendance.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // attendance.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['absentlong'] = 'Puuttuva';
@@ -61,6 +61,7 @@
$string['teacheredit'] = 'Osallistu';
$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
$string['thursday'] = 'To';
$string['tuesday'] = 'Ti';
$string['viewall'] = 'Katsele kaikkia läsnäololistoja';
View
12 lang/fi/auth.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // auth.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['auth_common_settings'] = 'Yleiset asetukset';
@@ -24,8 +24,11 @@
$string['auth_emailtitle'] = 'Käytä sähköpostivarmistusta';
$string['auth_fccreators'] = 'Tämän ryhmän(ryhmien) jäsenet saavat luoda uusia kursseja. Erottele useat ryhmänimet \';\'-merkillä. Nimet on oltava täysin samoin kuin FirstClass palvelimella.';
$string['auth_fcdescription'] = 'Tämä menetelmä käyttää FirstClass palvelinta tarkistaakseen ovatko annetttu käyttäjänimi ja salasana voimassa olevia.';
+$string['auth_fcfppport'] = 'Palvelin portti (3333 on yleisin)';
+$string['auth_fchost'] = 'FisrtClass palvelimen osoite. Käytä IP numeroa tai DNS nimeä.';
$string['auth_fcpasswd'] = 'Salasana yllä olevalle tilille';
$string['auth_fctitle'] = 'Käytä FirstClass palvelinta';
+$string['auth_fcuserid'] = 'Käyttäjätunnus FirstClass tilille etuoikeutetulla \"alaylläpitäjä\" asetuksella.';
$string['auth_imapdescription'] = 'Tämä tapa käyttää IMAP-palvelinta käyttäjätunnuksen ja salasanan tarkistamiseen.';
$string['auth_imaphost'] = 'IMAP-palvelimen osoite. Käytä IP-numeroa, älä domainnimeä.';
$string['auth_imapport'] = 'IMAP-palvelimen portti, yleensä 143 tai 993.';
@@ -71,6 +74,7 @@
Jos käytät tätä tapaa, mieti, mitä tietoturva- tai ylläpito-ongelmia tämä voi aiheuttaa.';
$string['auth_nonetitle'] = 'Ei tunnistusta';
$string['auth_pamdescription'] = 'Tämä menetelmä käyttää PAM:ia päästäkseen käsiksi tämän palvelimen alkuperäisiin käyttäjänimiin. Sinun täytyy asentaa <a href=\"http://www.math.ohio-state.edu/~ccunning/pam_auth/\" target=\"_blank\">PHP4 PAM Authentication</a> päästäksesi käyttämään tätä moduulia.';
+$string['auth_pamtitle'] = 'PAM ( kytkettävät oikeuksien tarkistamis moduulit)';
$string['auth_passwordisexpired'] = 'Salasanasi on vanhentunut. Haluatko vaihtaa salasanasi nyt?';
$string['auth_passwordwillexpire'] = 'Salasanasi vanhentuu $a päivässä. Haluatko vaihtaa salasanasi nyt?';
$string['auth_pop3description'] = 'Tämä tapa käyttää POP3-palvelinta käyttäjän tunnistukseen.';
@@ -82,6 +86,9 @@
$string['auth_updatelocal'] = 'Päivitä sisäinen arvo';
$string['auth_updatelocal_expl'] = '<p><b>Päivitä sisäinen arvo:</b> Jos ei onnistu, kenttä päivittyy joka kerta käyttäjän kirjautuessa tai käyttäjäsynkronoinnin yhteydessä. Kentät jotka on asetettu päivittymään paikallisesti tulisi lukita.</p> ';
$string['auth_updateremote'] = 'Päivitä ulkoinen arvo';
+$string['auth_updateremote_expl'] = '<p><b>Päivitä ulkoinen tieto:</b> Jos tämä ei onnistu, ulkoinen tieto päivitetään samalla kun käyttäjä rekisteri päivitetään. Kenttien pitäisi olla lukitsemattomia, jotta editointi sallitaan.</p>';
+$string['auth_updateremote_ldap'] = '<p><b>Huomautus:</b> Ulkoisen LDAP tiedon päivitys vaatii, että asetetaan binddn ja bindpw
+kaikilla sidoskäyttäjille muotoiluoikeus kaikkiin käyttäjärekistereihin. Se ei tällä hetkellä säilytä moniarvoisia määreitä, eikä poista ylimääräisiä arvoja päivityksessä. </p>';
$string['auth_user_create'] = 'Käyttäjän luonti';
$string['auth_user_creation'] = 'Käyttäjät voivat itse luoda tunnuksensa. Käyttäjätiedot tarkistetaan sähköpostin avulla. Jos aktivoit tämän vaihtoehdon, muista myös määritellä autentikointi-modulin muut tähän liittyvät asetukset.';
$string['auth_usernameexists'] = 'Käyttäjätunnus on jo käytössä. Valitse joku toinen.';
@@ -100,7 +107,10 @@
$string['plaintext'] = 'Selväkielinen teksti';
$string['showguestlogin'] = 'Voit näyttää tai piilottaa Kirjaudu vieraana-painikkeen kirjautumissivulla.';
$string['stdchangepassword'] = 'Käytä norminmukaista Vaihda salasana Sivua';
+$string['stdchangepassword_expl'] = 'Jos ulkoinen oikeuksien tarkistaminen sallii salasanojen vaihdot Moodlen kautta, vaihda tämä muotoon kyllä. Tämä asetus syrjäyttää \"Vaihda salasana URL\".';
+$string['stdchangepassword_explldap'] = 'HUOMAUTUS: On suositeltavaa, että käytetään ennemmin LDAP kuin SSL salakirjoitettua tunnelia (ldaps://)jos LDAP palvelin on etäkäytössä.';
$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
?>
View
4 lang/fi/block_course_list.php
@@ -1,12 +1,14 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_list.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // block_course_list.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['allcourses'] = 'Ylläpitäjä näkee kaikki kurssit';
$string['blockname'] = 'Kurssilista';
+$string['configadminview'] = 'kokoonpanon ylläpitäjän näkymä';
$string['owncourses'] = 'Ylläpitäjä näkee omat kursssit';
$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
?>
View
7 lang/fi/block_course_summary.php
@@ -1,11 +1,12 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
-$string['blockname'] = 'Kurssin yhteenveto';
+$string['coursesummary'] = 'Kurssi yhteenveto';
+$string['pagedescription'] = 'Kurssi/ sivuston kuvaus';
$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
-$string['siteinfo'] = 'Tietoja sivustosta';
$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
?>
View
3 lang/fi/block_online_users.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // block_online_users.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // block_online_users.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['blockname'] = 'Online käyttäjät';
@@ -8,5 +8,6 @@
$string['periodnminutes'] = 'viimeinen $a minuuttia';
$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
?>
View
3 lang/fi/block_section_links.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // block_section_links.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // block_section_links.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['blockname'] = 'Osio linkit';
@@ -8,6 +8,7 @@
$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
$string['topics'] = 'Aiheet';
$string['weeks'] = 'Viikot';
View
3 lang/fi/block_social_activities.php
@@ -1,10 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // block_social_activities.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // block_social_activities.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['blockname'] = 'Sosiaaliset aktiviteetit';
$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
?>
View
3 lang/fi/calendar.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // calendar.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // calendar.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['calendar'] = 'Kalenteri';
@@ -71,6 +71,7 @@
$string['sunday'] = 'Sunnuntai';
$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
$string['thu'] = 'To';
$string['thursday'] = 'Torstai';
$string['timeformat_12'] = '12-tuntinen (AP/IP)';
View
3 lang/fi/censor.php
@@ -1,10 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // censor.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // censor.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['filtername'] = 'Sanojen sensurointi';
$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
?>
View
7 lang/fi/chat.php
@@ -1,13 +1,13 @@
<?PHP // $Id$
- // chat.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // chat.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['beep'] = 'kutsu';
$string['chatintro'] = 'Johdanto';
$string['chatname'] = 'Chat-huoneen nimi';
$string['chatreport'] = 'Chat-istunnot';
$string['chattime'] = 'Seuraavan chat-istunnon aika';
-$string['configmethod'] = 'Normaalisti chatin toiminta vaatii selaimen ottavan yhteyttä säännöllisesti palvelimeen. Tämä toimii kaikkialla ja eikä vaadi asetuksia, mutta saattaa samalla aiheuttaa kuormitusta palvelimelle. Chat-palvelu vaatiin unix-komentorivin käyttömahdollisuuden mutta skaalaantuu paremmin laajempaa käyttöön.';
+$string['configmethod'] = 'Normaalisti chatin toiminta vaatii selaimen ottavan yhteyttä säännöllisesti palvelimeen. Tämä toimii kaikkialla ja eikä vaadi asetuksia, mutta saattaa samalla aiheuttaa kuormitusta palvelimelle. Chat-palvelu vaatii unix-komentorivin käyttömahdollisuuden mutta skaalaantuu paremmin laajempaan käyttöön.';
$string['configoldping'] = 'Kuinka pitkän ajan päästä käyttäjä katsotaan poistuneeksi siitä, kun hänestä ei ole kuulunut mitään?';
$string['configrefreshroom'] = 'Kuinka usein chat-huone päivitetään (sekunteina)? Mitä lyhyempi aika, sen nopeampi huone on, mutta serverin kuormitus on silloin suurempi, kun monta käyttäjää on huoneessa samaan aikaan.';
$string['configrefreshuserlist'] = 'Kuinka nopeasti käyttäjälista päivitetään (sekunteina)';
@@ -16,7 +16,7 @@
$string['configservermax'] = 'Maksimi asiakkaden määrä';
$string['configserverport'] = 'Chat-palvelun portti';
$string['currentchats'] = 'Aktiiviset chat-istunnot';
-$string['currentusers'] = 'Tämän hetkiset käyttäjät';
+$string['currentusers'] = 'Tämänhetkiset käyttäjät';
$string['deletesession'] = 'Poista tämä istunto';
$string['deletesessionsure'] = 'Oletko varma, että haluat poistaa tämän istunnon?';
$string['donotusechattime'] = 'Älä julkaise mitään chat-istuntoaikoja';
@@ -53,6 +53,7 @@
$string['studentseereports'] = 'Vanhat istunnot näytetään kaikille';
$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
$string['viewreport'] = 'Näytä vanhat chat-istunnot';
?>
View
7 lang/fi/choice.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // choice.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['allowupdate'] = 'Salli monivalinnan päivitys';
@@ -28,10 +28,9 @@
$string['responsesto'] = 'Vastaukset $a';
$string['savemychoice'] = 'Tallenna valintani';
$string['showunanswered'] = 'Näytä sarake vastaamattomille';
-$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1
-
-';
+$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
$string['timerestrict'] = 'Rajoita vastaaminen ajanjaksolle';
$string['viewallresponses'] = 'Katsele $a vastausta';
View
24 lang/fi/countries.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // countries.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // countries.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['AD'] = 'Andorra';
@@ -33,6 +33,7 @@
$string['BR'] = 'Brasilia';
$string['BS'] = 'Bahamasaaret';
$string['BT'] = 'Bhutan';
+$string['BV'] = 'Bouvet\'n saari ';
$string['BW'] = 'Botswana';
$string['BY'] = 'Valko-Venäjä';
$string['BZ'] = 'Belize';
@@ -42,6 +43,7 @@
$string['CG'] = 'Kongo';
$string['CH'] = 'Sveitsi';
$string['CI'] = 'Norsunluurannikko';
+$string['CK'] = 'Cookinsaaret';
$string['CL'] = 'Chile';
$string['CM'] = 'Kamerun';
$string['CN'] = 'Kiina';
@@ -91,6 +93,7 @@
$string['GW'] = 'Guinea-Bissau';
$string['GY'] = 'Guayana';
$string['HK'] = 'Hong Kong';
+$string['HM'] = 'Heard ja Mc Donald saaret';
$string['HN'] = 'Honduras';
$string['HR'] = 'Kroatia';
$string['HT'] = 'Haiti';
@@ -99,6 +102,7 @@
$string['IE'] = 'Irlanti';
$string['IL'] = 'Israel';
$string['IN'] = 'Intia';
+$string['IO'] = 'Brittiläinen intian valtameren territorio ';
$string['IQ'] = 'Irak';
$string['IR'] = 'Iran';
$string['IS'] = 'Islanti';
@@ -111,6 +115,7 @@
$string['KH'] = 'Kambodsa';
$string['KI'] = 'Kiribati';
$string['KM'] = 'Komorit';
+$string['KN'] = 'Saint Kitts ja Nevis ';
$string['KO'] = 'Kosovo';
$string['KP'] = 'Pohjois-Korea';
$string['KR'] = 'Etelä-Korea';
@@ -137,6 +142,7 @@
$string['MM'] = 'Myanmar';
$string['MN'] = 'Mongolia';
$string['MO'] = 'Macao';
+$string['MP'] = 'Pohjois-Mariaanit';
$string['MQ'] = 'Martinique';
$string['MR'] = 'Mauritania';
$string['MS'] = 'Montserrat';
@@ -150,6 +156,7 @@
$string['NA'] = 'Namibia';
$string['NC'] = 'Uusi-Kaledonia';
$string['NE'] = 'Niger';
+$string['NF'] = 'Norfolkinsaari';
$string['NG'] = 'Nigeria';
$string['NI'] = 'Nikaragua';
$string['NL'] = 'Alankomaat';
@@ -166,8 +173,10 @@
$string['PH'] = 'Filippiinit';
$string['PK'] = 'Pakistan';
$string['PL'] = 'Puola';
+$string['PM'] = 'St. Pierre ja Miquelon ';
$string['PN'] = 'Pitcairn';
$string['PR'] = 'Puerto Rico';
+$string['PS'] = 'Palestiina';
$string['PT'] = 'Portugali';
$string['PW'] = 'Palau';
$string['PY'] = 'Paraguay';
@@ -195,10 +204,13 @@
$string['SV'] = 'El Salvador';
$string['SY'] = 'Syyria';
$string['SZ'] = 'Swazimaa';
+$string['TC'] = 'Turks- ja Caicossaaret ';
$string['TD'] = 'Tshad';
+$string['TF'] = 'Ranskan eteläiset territoriot ';
$string['TG'] = 'Togo';
$string['TH'] = 'Thaimaa';
$string['TJ'] = 'Tadzhikistan';
+$string['TK'] = 'Tokelau';
$string['TM'] = 'Turkmenistan';
$string['TN'] = 'Tunisia';
$string['TO'] = 'Tonga';
@@ -214,20 +226,24 @@
$string['UY'] = 'Uruguay';
$string['UZ'] = 'Uzbekistan';
$string['VA'] = 'Vatikaani';
+$string['VC'] = 'Saint Vincent ja Grenadiinit';
$string['VE'] = 'Venezuela';
+$string['VG'] = 'Brittiläiset neitsytsaaret';
+$string['VI'] = 'Yhdysvaltain Neitsytsaaret';
$string['VN'] = 'Vietnam';
$string['VU'] = 'Vanuatu';
$string['WA'] = 'Wales';
+$string['WF'] = 'Wallis- ja Futunasaaret ';
$string['WS'] = 'Samoa';
$string['YE'] = 'Jemen';
+$string['YT'] = 'Mayotte';
$string['ZA'] = 'Etelä-Afrikka';
$string['ZM'] = 'Zambia';
$string['ZR'] = 'Zaire';
$string['ZW'] = 'Zimbabwe';
$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
-$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1
-
-';
+$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
?>
View
3 lang/fi/dialogue.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // dialogue.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // dialogue.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['addmynewentries'] = 'Lisää viestini';
@@ -64,6 +64,7 @@
$string['teachertostudent'] = 'Opettaja opiskelijalle';
$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
$string['typefirstentry'] = 'Kirjoita ensinmäinen viesti tähän';
$string['typefollowup'] = 'Kirjoita seuraavat tähän';
$string['typeofdialogue'] = 'Vuoropuhelun tyyppi';
View
3 lang/fi/editor.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // editor.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['about'] = 'Tietoja editorista';
@@ -98,6 +98,7 @@
$string['texttop'] = 'Texttop';
$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
$string['top'] = 'Ylös';
$string['type'] = 'Tyyppi';
$string['underline'] = 'Alleviivattu';
View
3 lang/fi/emailprotect.php
@@ -1,10 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // emailprotect.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // emailprotect.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['filtername'] = 'Sähköposti varmennus';
$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
?>
View
3 lang/fi/enrol_database.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_database.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // enrol_database.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['dbhost'] = 'Tietokantapalvelimen nimi';
@@ -17,5 +17,6 @@
$string['remoteuserfield'] = 'Ulkoisen tietokannan userid sarakkeen nimi';
$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
?>
View
3 lang/fi/enrol_flatfile.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['description'] = 'Tämä moduli tarkistaa ajoittain määrittelemäsi tekstiedoston. Tiedoston tulisi näyttää seuraavalta <pre>
@@ -19,5 +19,6 @@
$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
?>
View
3 lang/fi/enrol_internal.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_internal.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // enrol_internal.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['description'] = 'Tämä on Moodlen normaali tapa kursseille rekisteröitymiseen. Käyttäjät voivat rekisteröityä kurseille kahdella tapaa:
@@ -11,5 +11,6 @@
$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
?>
View
3 lang/fi/enrol_paypal.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['business'] = 'PayPal-tilisi sähköpostiosoite';
@@ -9,5 +9,6 @@
$string['sendpaymentbutton'] = 'Lähetä maksu Paypal:lin kautta';
$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
?>
View
3 lang/fi/error.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // error.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // error.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['confirmsesskeybad'] = 'Valitettavasti istuntoavaintasi ei voitu varmistaa toteuttaaksesi tämän toiminnon. Tämä turvaominaisuus ehkäisee vahingossa tapahtuvaa tai tahallista ilkivaltaista tärkeiden toimintojen suoritusta nimelläsi. Varmista, että todella haluat suorittaa tämän toiminnon.';
@@ -18,6 +18,7 @@
$string['sessionipnomatch'] = 'Valitettavasti IP numerosi näyttää muuttuneen siitä, kun aluksi kirjauduit sisään. Tämä turvatoiminto estää hakkereita varastamasta identiteettiäsi sillä välin kun olet rekisteröityneenä tällä sivulla. Normaalien käyttäjien ei pitäisi nähdä tätä viestiä- pyydä sivuston hallinnolta apua.';
$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
$string['unknowncourse'] = 'Tuntematon kurssi nimeltään \"$a\"';
$string['usernotaddederror'] = 'Käyttäjää \"$a\" ei lisätty - tuntematon virhe';
$string['usernotaddedregistered'] = 'Käyttäjää \"$a\" ei lisätty - on jo rekisteröity';
View
9 lang/fi/exercise.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // exercise.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // exercise.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['absent'] = 'Puuttuva';
@@ -43,7 +43,7 @@
$string['element'] = 'Arvosteluperuste';
$string['elementweight'] = 'Arvosteluperusteen painoarvo';
$string['enterpassword'] = 'Anna salasana';
-$string['entriessaved'] = 'Tietueet tallenettu';
+$string['entriessaved'] = 'Tietueet tallennettu';
$string['excellent'] = 'Erinomainen';
$string['exerciseassessments'] = 'Oppimistehtävän arvioinnit';
$string['exercisefeedback'] = 'Oppimistehtävän palaute';
@@ -116,7 +116,8 @@
$string['present'] = 'Nykyinen';
$string['reasonforadjustment'] = 'Tarkennuksen syy';
$string['reassess'] = 'Uudelleen arviointi';
-$string['resubmissionfor'] = 'a$:n palautus uudelleen';
+$string['regradestudentassessments'] = 'Arvostele oppilas arviot uudelleen';
+$string['resubmissionfor'] = '$a:n palautus uudelleen';
$string['resubmitnote'] = '* tarkoitaa, että a$:lla on lupa palauttaa tämä uudelleen.<br />Tämä asetus voidaan antaa mille tahansa palautukselle arvioimalla se uudelleen ja klikkaamalla <br /><b>Salli $a:n uudelleenpalautukset</b>-painiketta. <br /Opiskelija voi palauttaa uudelleen, mikäli tämä asetus on <b>jossakin</b> heidän palautuksistaan.';
$string['rubric'] = 'Otsikko';
$string['savedok'] = 'Tallennettu';
@@ -135,6 +136,7 @@
$string['scaleyes'] = '2 pistettä, asteikko Kyllä/Ei';
$string['specimenassessmentform'] = 'Arvioinnin mallilomake';
$string['standarddeviation'] = 'Normipoikkeavuus';
+$string['strict'] = 'tiukka';
$string['studentallowedtoresubmit'] = 'Salli $a:n uudelleenpalautukset';
$string['studentassessments'] = '$a arvostelut';
$string['studentnotallowed'] = '$a EI voi palauttaa uudelleen (tai palautusta ei tarvita)';
@@ -157,6 +159,7 @@
$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
$string['thisisaresubmission'] = 'Tämä on a$:n palautus uudelleen.<br />Uuden palautuksen katsomisen jälkeen päivitä tämä arviointi<br />ja klikkaa yhtä sivun alalaidan painikkeista.';
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
$string['title'] = 'Otsikko';
$string['typeofscale'] = 'Asteikon tyyppi';
$string['unassessed'] = '$a itsearviointi';
View
6 lang/fi/forum.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // forum.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['addanewdiscussion'] = 'Lisää uusi keskustelu';
@@ -148,8 +148,8 @@
$string['subscription'] = 'Tilaus';
$string['subscriptions'] = 'Tilaukset';
$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = '
-KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
+$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
$string['unsubscribe'] = 'Peru tämän keskustelualueen tilaus';
$string['unsubscribed'] = 'Tilaamaton';
$string['unsubscribeshort'] = 'Peru tilaus';
View
3 lang/fi/glossary.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['addcomment'] = 'Lisää kommentti';
@@ -159,6 +159,7 @@
$string['studentcanpost'] = 'Opiskelijat voivat lisätä tietueita';
$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
$string['totalentries'] = 'Hakusanojen kokonaismäärä';
$string['usedynalink'] = 'Linkitä sanaston tietueet automaattisesti';
$string['waitingapproval'] = 'Odotetaan hyväksyntää';
View
5 lang/fi/hotpot.php
@@ -1,13 +1,16 @@
<?PHP // $Id$
- // hotpot.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // hotpot.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['clearall'] = 'Tyhjää kaikki';
$string['deleteall'] = 'Poista kaikki';
+$string['modulename'] = 'Hot Potatoes kysely';
+$string['modulenameplural'] = 'Hot Potatoes kyselyt';
$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
$string['really'] = 'Haluatko todella poistaa kaikki vastaukset?';
$string['strattemptlabel'] = 'Yritykset: Tulos, Päiväys Aika (kesto), [Virheet]';
$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
?>
View
106 lang/fi/install.php
@@ -1,13 +1,117 @@
<?PHP // $Id$
- // install.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
+ // install.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['admindirerror'] = 'Ylläpito hakemisto on määritetty väärin';
$string['admindirname'] = 'Ylläpito hakemisto';
+$string['admindirsetting'] = 'Jotkut web-isännät käyttävät /ylläpitävät erityistä URL-yhteyttä päästäksesi kytkentätauluun tms. Valitettavasti tämä on ristiriidassa Moodlen ylläpitosivujen normaalin paikan kanssa. Voit korjata tämän nimeämällä asennuksesi ylläpitohakemiston uudelleen, ja laittamalla uuden nimen tähän. Esimerkiksi:
+<br/> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
+Tämä korjaa ylläpito linkit Moodlessa.';
$string['caution'] = 'Varoitus';
$string['chooselanguage'] = 'Valitse kieli';
$string['compatibilitysettings'] = 'Tarkistetaan PHP:n asetukset';
+$string['configfilenotwritten'] = 'Asennettu komento ei pystynyt luomaan automaattisesti config.php tiedostoa, joka olisi sisältänyt valitsemasi asetukset, todennäköisesti koska Moodlen hakemista ei ole kykenevä kirjoitukseen. Voit manuaalisesti kopioida seuraavan koodin tiedostoon nimeltä config.php Moodlen päähakemiston sisällä.';
$string['configfilewritten'] = 'config.php on luotu.';
+$string['configurationcomplete'] = 'kokoonpano suoritettu';
$string['database'] = 'Tietokanta';
+$string['databasesettings'] = 'Nyt sinun täytyy valita tietokannasta, missä suurin osa Moodlen tietoja säilytetään. Tämän tietokannan täytyy jo valmiiksi olla luotu, kuten myös käyttäjänimen ja salasanan, joilla siihen päästään. .<br/>
+<br /> <br />
+<b>Tyyppi:</b> mysql or postgres7<br />
+<b>Isäntä:</b> eg paikallinen isäntä or db.isp.com<br />
+<b>Nimi:</b> tietokannan nimi, eg moodle<br />
+<b>Käyttäjä:</b> tietokantasi käyttäjänimi<br />
+<b>Salasana:</b> tietokantasi salasana<br />
+<b>Taulukon etuliite:</b> omavalintainen etuliite jota käytetään kaikissa taulukoissa ';
+$string['dataroot'] = 'Tietohakemisto';
+$string['datarooterror'] = '\"Tieto hakemistoa\", jonka määrittelit, ei voitu löytää, eikä luoda. Joko korjaa polku, tai luo hakemisto manuaalisesti.';
+$string['dbconnectionerror'] = 'Emme pystyneet kytkeytymään tiedokantaan, jonka määrittelit. Tarkista tietokanta asetuksesi.';
+$string['dbcreationerror'] = 'Tietokannan luomisvirhe. Ei pystytty luomaan annettua tietokannan nimeä tarjotuilla asetuksilla.';
+$string['dbhost'] = 'Isäntä palvelin';
+$string['dbpass'] = 'salasana';
+$string['dbprefix'] = 'taulukon etumerkki';
+$string['dbtype'] = 'Tyyppi';
+$string['directorysettings'] = '<p>Varmista tämän Moodle asennuksen paikka.</p>
+
+<p><b>Web Osoite:</b>
+Täsmennä koko Web osoite, johon Moodlella on pääsy.
+Jos webs ivustoosi päästään monen URL:n kautta, valitse kaikkein luonnollisin vaihtoehto, se jota oppilaasikin käyttäisivät. Älä sisällytä kenoviivaa.</p>
+
+<p><b>Moodle hakemisto:</b>
+Määritä koko hakemistopolku tähän asennukseen. Varmista, että isot/pienet kirjaimet ovat oikein.</p>
+
+<p><b>Data hakemisto:</b>
+Tarvitset paikan, jossa Moodle voi tallentaa ladatut tiedostot. Tämän hakemiston pitäisi olla luettavissa ja kirjoitettavissa web palvelin käyttäjän taholta (usein \"nobody\" tai \"apache\"), mutta sen ei pitäisi olla käytettävissä suoraan web:in kautta.</p>';
+$string['dirroot'] = 'Moodle hakemisto';
+$string['dirrooterror'] = '\"Moodle hakemisto\" asetus näyttäisi olevan väärä-emme voi löytää Moodle asennusta sieltä. Arvo alapuolella on nollattu.';
+$string['download'] = 'Lataus';
+$string['fileuploads'] = 'tiedostojen palvelimeen kopioinnit';
+$string['fileuploadserror'] = 'Tämän pitäisi olla päällä';
+$string['fileuploadshelp'] = '<p>Tiedostojen lataus näyttää olevan tehty toimimattomaksi palvelimellasi.</p>
+
+<p>Moodle voidaan silti asentaa, mutta ilman tätä kykyä, et pysty lataamaan kurssitiedostoja tai uuden käyttäjän profiili kuvia.
+
+<p>Mahdollistaaksesi tiedostojen latauksen sinun (tai systeemisi ylläpitäjän) täytyy muokata varusohjelmien php.ini tiedosto systeemiisi ja muuttaa asetus <b>file_uploads</b> to \'1\'.</p>';
+$string['gdversion'] = 'GD versio';
+$string['gdversionerror'] = 'GD kirjaston pitäisi olla päällä, että voidaan käsitellä ja luoda kuvia.';
+$string['gdversionhelp'] = '<p>Palvelimellasi ei näyttäisi olevan GD:tä asennettuna.</p>
+
+<p>GD on kirjasto jonka PHP vaatii voidakseen antaa Moodlen käsitellä kuvia (esimerkiksi käyttäjäprofiili kuvakkeita) ja luoda uusia kuvia (esimerkiksi kirjauskuvioita) Moodle toimii ilman GD:täkin, mutta silloin nämä toiminnot eivät ole saatavilla.</p>
+
+<p>Lisätäksesi GD:n PHP:hen Unix:in alaisena, käännä PHP käyttäen --with-gd parametria.</p>
+
+<p>Windowsin alaisena voit yleensä muokata php.ini:ä ja olla kommentoimatta rivivertailua libgd.dll.</p>';
+$string['installation'] = 'asennus';
+$string['magicquotesruntime'] = 'Magic quotes ajoaika';
+$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Tämän pitäisi olla kiinni';
+$string['magicquotesruntimehelp'] = '<p>Magic quotes ajoajan pitäisi olla pois päältä, jotta Moodle voi toimia kunnolla.</p>
+
+<p>Normaalisti se on pois päältä oletuksena... Katso asetukset
+<b>magic_quotes_runtime</b> in your php.ini file.</p>
+
+<p>Jos sinulla ei ole pääsyä php.ini:isi, saatat pystyä asettamaan seuraavan rivin tiedostoon nimeltä .htaccess Moodlen hakemiston sisällä:
+<blockquote>php_value magic_quotes_runtime Off</blockquote>
+</p> ';
+$string['memorylimit'] = 'Muisti raja';
+$string['memorylimiterror'] = 'PHP muistiraja on asetettu aika alas... Se saattaa aiheuttaa ongelmia myöhemmin.';
+$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP muistiraja palvelimellesi on tällä hetkellä asetettu $a:han.</p>
+
+<p>Tämä saattaa aiheuttaa Moodlelle muistiongelmia myöhemmin, varsinkin jos sinulla on paljon mahdollisia moduuleita ja/tai paljon käyttäjiä.
+
+<p>Suosittelemme, että valitset asetuksiksi PHP:n korkeimmalla mahdollisella raja-arvolla, esimerkiksi 16M.
+On olemassa monia tapoja joilla voit yrittää tehdä tämän:
+<ol>
+<li>Jos pystyt, uudelleenkäännä PHP <i>--enable-memory-limit</i>. :llä.
+Tämä sallii Moodlen asettaa muistirajan itse.
+<li>Jos sinulla on pääsy php.ini tiedostoosi, voit muuttaa <b>memory_limit</b> setuksen siellä johonkin kuten 16M. Jos sinulla ei ole pääsyoikeutta, voit kenties pyytää ylläpitäjää tekemään tämän puolestasi.
+<li>Joillain PHP palvelimilla voit luoda a .htaccess tiedoston Moodle hakemistossa, sisältäen tämän rivin:
+<p><blockquote>php_value memory_limit 16M</blockquote></p>
+<p>Kuitenkin, joillain palvelimilla tämä estää <b>all</b> PHP sivuja toimimasta (näet virheet, kun katsot sivuja), joten sinun täytyy poistaa .htaccess tiedosto.
+</ol>';
+$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP:tä ei ole kunnolla valittu asetukseksi MySQL laajennuksen kanssa, jotta se voisi kommunikoida MySQL:n kanssa. Tarkista php.ini tiedostosi tai käännä PHP uudelleen.';
+$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
+$string['pass'] = 'Ohita';
+$string['phpversion'] = 'PHP versio';
+$string['phpversionerror'] = 'PHP version täytyy olla vähintään 4.1.0';
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle vaatii vähintään PHP version 4.1.0.</p>
+<p>Käytät parhaillaan versiota $a<p>
+<p>Sinun täytyy päivittää PHP tai siirtää isäntä uudemman PHP version kanssa!<p>';
+$string['safemode'] = 'turvatila';
+$string['safemodeerror'] = 'Moodlella saattaa olla ongelmia turvatilan ollessa päällä';
+$string['safemodehelp'] = '<p>Moodlella saattaa olla lukuisia ongelmia turvatilan ollessa päällä, joista vähäiosin ei ole se, ettei se todennäköisesti pysty luomaan uusia tiedostoja.</p>
+<p>Turvatila on yleensä tehnyt toimivaksi paranoidinen julkinen web-isäntä, joten sinun ehkä täytyy vaihtaa web-isännöinti yhtiötä Moodleasi varten.</p>
+
+<p>Voit yrittää jatkaa asennusta, mutta varaudu ongelmiin myöhemmin.</p>';
+$string['sessionautostart'] = 'istunnon automaattinen aloitus';
+$string['sessionautostarterror'] = 'Tämän pitäisi olla pois päältä';
+$string['sessionautostarthelp'] = '<p>Moodle vaatii istuntotukea, eikä toimi ilman sitä.</p>
+
+<p>istunto voidaan mahdollistaa php.ini tiedostossa... Etsi istuntoa varten.auto_start parameter.</p>
+
+';
+$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
+$string['wwwroot'] = 'Web -osoite';
+$string['wwwrooterror'] = 'Web- soite ei näyttäisi olevan voimassa- tämä Moodle asennus ei näyttäisi olevan siellä.';
?>
View
6 lang/fi/journal.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // journal.php - created with Moodle 1.5 development (2004082600)
+ // journal.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['alwaysopen'] = 'Aina avoinna';
@@ -32,9 +32,13 @@
$string['notopenuntil'] = 'Tämä tehtävä avautuu vasta';
$string['notstarted'] = 'Et ole aloittanut tätä tehtävää vielä';
$string['overallrating'] = 'Yleinen arviointi';
+$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
$string['rate'] = 'Arviointi';
$string['saveallfeedback'] = 'Tallenna kaikki palaute';
$string['startoredit'] = 'Aloita tai muokkaa vastausta';
+$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
$string['viewallentries'] = 'Katso kaikki vastaukset ($a kappaletta)';
?>
View
22 lang/fi/label.php
@@ -1,9 +1,13 @@
-<?PHP // $Id$
- // label.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
-
-
-$string['labeltext'] = 'Otsikon teksti';
-$string['modulename'] = 'Otsikko';
-$string['modulenameplural'] = 'Otsikot';
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // label.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+
+
+$string['labeltext'] = 'Otsikon teksti';
+$string['modulename'] = 'Otsikko';
+$string['modulenameplural'] = 'Otsikot';
+$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
+$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
+
+?>
View
57 lang/fi/lesson.php
@@ -1,41 +1,82 @@
<?PHP // $Id$
- // lesson.php - created with Moodle 1.3 development (2004040500)
+ // lesson.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['actionaftercorrectanswer'] = 'Toiminto oikean vastauksen jälkeen';
$string['addabranchtable'] = 'Lisää tietopuun haara';
$string['addanendofbranch'] = 'Lisää tietopuun haaran pääte';
$string['addaquestionpage'] = 'Lisää kysymyssivu';
+$string['addcluster'] = 'Lisää ryhmä';
+$string['addendofcluster'] = 'Lisää ryhmän lopetus';
$string['answer'] = 'Vastaus';
$string['answersfornumerical'] = 'Numeeristen kysymysten vastauksia pitäisi verrata minimi- ja maksimiarvoihin. Tälle välille osuva arvo katsotaan oikeaksi vastaukseksi.';
+$string['arrangebuttonshorizontally'] = 'Järjestä haarapainikkeet horisontaalisesti diashowtilassa? ';
$string['attempt'] = 'Yritys: $a';
$string['attempts'] = 'Yritykset';
$string['available'] = 'Tehtävissä';
+$string['backtreeview'] = 'Takaisin puunäkymään';
$string['branchtable'] = 'Tietopuun haara';
+$string['cancel'] = 'Peruuta';
$string['canretake'] = '$a voi aloittaa uudelleen';
$string['casesensitive'] = 'Kirjainkoko merkityksellinen (case sensitive)';
$string['checkbranchtable'] = 'Tarkista tietopuun haaran toiminta';
$string['checknavigation'] = 'Tarkista navigointi';
$string['checkquestion'] = 'Tarkista kysymys';
+$string['clicktopost'] = 'Klikkaa tässä sijoittaaksesi arvosanasi Korkeimmat Tulokset listalle.';
+$string['clusterjump'] = 'Kysymys, jota ei ole nähty ryhmässä';
+$string['clustertitle'] = 'ryhmä';
+$string['comments'] = 'sinun kommenttisi';
$string['confirmdeletionofthispage'] = 'Vahvista tämän sivun poistaminen';
$string['congratulations'] = 'Onnittelut - oppitunnin loppu saavutettu';
$string['continue'] = 'Jatka';
+$string['correctanswerjump'] = 'Korjaa Vastaus Hyppy';
+$string['correctanswerscore'] = 'Korjaa Vastaus Tulos';
+$string['correctresponse'] = 'Korjaa Vaste';
+$string['customscoring'] = ' ';
$string['deadline'] = 'Viimeinen suorituspäivä';
+$string['deleteattempts'] = 'Poista opiskelijoiden yritykset tälle oppitunnille (käyttäjätunnus)';
$string['deleting'] = 'Poistetaan';
$string['deletingpage'] = 'Poistetaan sivu $a';
$string['description'] = 'Kuvaus';
+$string['displayhighscores'] = 'Näytä Korkeat Tulokset';
+$string['displayinleftmenu'] = 'Näytä vasemmassa valikossa?';
+$string['displayleftmenu'] = 'Näytä Vasen Valikko';
$string['displayofgrade'] = 'Arvosanan näyttäminen (vain opiskelijoille)';
+$string['displayreview'] = 'Näytä Arvostelu Näppäin';
+$string['editlessonsettings'] = 'Muokkaa tämän oppitunnin asetuksia';
+$string['editpagecontent'] = 'Muokkaa tämän sivun osia';
+$string['email'] = 'Sähköposti';
$string['endofbranch'] = 'Tietopuun haaran pääte';
-$string['endoflesson'] = 'Oppimitunnin loppu';
+$string['endofclustertitle'] = 'Ryhmän pääte';
+$string['endoflesson'] = 'Oppitunnin loppu';
+$string['entername'] = 'Syötä lempinimi korkeat tulokset listalle';
+$string['enterpassword'] = 'Syötä salasana:';
+$string['eolstudentoutoftime'] = 'Huomio: Aika loppui tämän oppitunnin osalta. Viimeinen vastauksesi ei merkinnyt mitään, jos se annettiin ajan päättymisen jälkeen.';
+$string['eolstudentoutoftimenoanswers'] = 'Et vastannut yhteenkään kysymykseen. Sait a 0 tästä oppitunnista.';
+$string['essay'] = 'Essee';
+$string['essays'] = 'Esseet';
+$string['essayscore'] = 'Essee tulos';
$string['fileformat'] = 'Tiedoston tyyppi';
-$string['firstanswershould'] = 'Ensimmäinen vastaus hyppää &quot;oikealle&quot; sivulle.';
+$string['firstanswershould'] = 'Ensimmäinen vastaus hyppää \"oikealle\" sivulle.';
+$string['firstwrong'] = 'Valitettavasti et voi tienata tätä yhtä pistettä, koska vastauksesi ei ollut oikein. Haluatko jatkaa arvaamista vain oppimisen ilosta(enää et saa pisteitä)?';
$string['gradeis'] = 'Arvosana on $a';
$string['handlingofretakes'] = 'Useiden yritysten arvioinnin käsittelytapa';
$string['here'] = 'tänne';
$string['importquestions'] = 'Tuo kysymykset';
$string['jump'] = 'Siirry';
+$string['leftduringtimed'] = 'Olet lähtenyt ajastetun oppitunnin aikana.<br>Ole hyvä ja klikkaa \"jatka\" aloittaaksesi oppitunnin uudelleen.';
+$string['leftduringtimednoretake'] = 'Olet lähtenyt ajastetun oppitunnin aikana, etkä<br> saa aloittaa uudelleen tai jatkaa oppituntia.';
+$string['lessonclosed'] = 'Tämä oppitunti on suljettu $a:ssa';
+$string['lessondefault'] = 'Käytä tämän oppitunnin asetuksia oletuksina';
+$string['lessonmenu'] = 'Oppitunnin valikko';
+$string['lessonopen'] = 'Tämä oppitunti on auki $a:ssa';
+$string['loginfail'] = 'Sisäänkirjautuminen epäonnistui, yritä uudelleen...';
+$string['mainmenu'] = 'Päävalikko';
+$string['maxhighscores'] = 'Kuinka monta korkeaa tulosta näytetään';
$string['maximumnumberofanswersbranches'] = 'Vastausten/haarojen maksimimäärä';
$string['maximumnumberofattempts'] = 'Vastausyritysten maksimimäärä';
+$string['maxtime'] = 'Aika raja (minuuteissa)';
+$string['maxtimewarning'] = 'Sinulla on $a minuutti(a) lopettaa oppitunti.';
$string['minimumnumberofquestions'] = 'Kysymysten minimimäärä';
$string['modulename'] = 'Oppitunti';
$string['modulenameplural'] = 'Oppitunnit';
@@ -44,22 +85,29 @@
$string['movingtonextpage'] = 'Siirrytään seuraavalle sivulle';
$string['multianswer'] = 'Monivastaus';
$string['multipleanswer'] = 'Useita vastauksia';
+$string['nameapproved'] = 'Nimi Hyväksytty';
+$string['namereject'] = 'Valitettavasti nimesi on hylätty suodattimen takia.<br>Yritä toista nimeä.';
$string['nextpage'] = 'Seuraava sivu';
$string['noanswer'] = 'Ei vastausta';
$string['noattemptrecordsfound'] = 'Ei yrityksiä: ei arvosanaa';
+$string['nohighscores'] = 'Ei Korkeita Tuloksia';
+$string['noretake'] = 'Sinulla ei ole lupaa ottaa uudelleen tätä oppituntia.';
$string['normal'] = 'Normaali - seuraa oppitunnin polkua';
$string['notdefined'] = 'Ei määritelty';
+$string['nothighscore'] = 'Et selviytynyt Top $a:n korkeat tulokset listalle.';
$string['notitle'] = 'Otsikko puuttuu';
$string['numberofcorrectanswers'] = 'Oikeiden vastausten lukumäärä: $a';
$string['numberofcorrectmatches'] = 'Oikeiden parikysymysten määrä: $a ';
$string['numberofpagestoshow'] = 'Näytettävien sivujen (korttien) määrä';
$string['numberofpagesviewed'] = 'Katsottujen sivujen määrä: $a';
+$string['ongoing'] = 'Näytä menossa oleva pistemäärä.';
$string['ordered'] = 'Järjestetty';
$string['outof'] = 'maksimipisteet $a';
$string['page'] = 'Sivu $a';
$string['pagecontents'] = 'Sivun sisältö';
$string['pages'] = 'Sivuja';
$string['pagetitle'] = 'Sivun otsikko';
+$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
$string['pleasecheckoneanswer'] = 'Valitse yksi vastausvaihtoehto';
$string['pleasecheckoneormoreanswers'] = 'Valitse yksi tai useampia vastausvaihtoehdoista';
$string['pleaseenteryouranswerinthebox'] = 'Kirjoita vastauksesi';
@@ -77,6 +125,9 @@
$string['thatsthecorrectanswer'] = 'Vastaus on oikein';
$string['thatsthewronganswer'] = 'Vastaus on väärin';
$string['thefollowingpagesjumptothispage'] = 'Seuraavat sivut hyppäävät tälle sivulle';
+$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
$string['thispage'] = 'Tämä sivu';
$string['useeditor'] = 'Käytä editoria';
$string['usemaximum'] = 'Valitse korkein';
View
70 lang/fi/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['action'] = 'Tapahtuma';
@@ -44,7 +44,7 @@
$string['adminhelpeditorsettings'] = 'Määrittele HTML editorin perusasetukset';
$string['adminhelpedituser'] = 'Selaa käyttäjälistaa ja muokkaa tunnuksia';
$string['adminhelpenrolments'] = 'Valitse sisäiset tai ulkoiset tavat kurssijäsenyyksien hallintaan';
-$string['adminhelpfailurelogs'] = 'Selaa epäonnistuneita kirjaantumisia';
+$string['adminhelpfailurelogs'] = 'Selaa epäonnistuneita kirjautumisia';
$string['adminhelplanguage'] = 'Käytössä olevan kielipaketin tarkistus ja editointi';
$string['adminhelplogs'] = 'Selaa sivuston kaikkia tapahtumia';
$string['adminhelpmanageblocks'] = 'Hallitse asennettuja lohkoja ja niiden asetuksia';
@@ -115,7 +115,10 @@
$string['backupuserfileshelp'] = 'Valitse, haluatko sisällyttää käyttäjätiedostot (omat kuvat) automaattiseen varmuuskopiointiin';
$string['backupusershelp'] = 'Haluatko varmuuskopioida kaikki käyttäjät vai vain tarvittavat käyttäjät kurssia kohden';
$string['backupversion'] = 'Varmuuskopion versio';
-$string['blockdeleteconfirm'] = 'Olet poistamassa lopullisesti lohkon \'$a\'. Tämä poistaa kaikki lohkoon liittyvät tiedost tietokannasta. Oletko varma että haluat jatkaa?';
+$string['blockconfiga'] = 'konfiguroidaan $a lohko';
+$string['blockconfigbad'] = 'Tätä lohkoa ei ole toteutettu oikein ja siksi ei konfiguraatio liitäntää voida hankkia.';
+$string['blockconfigin'] = 'Kurssi: konfiguroidaan lohko $a:ssa';
+$string['blockdeleteconfirm'] = 'Olet poistamassa lopullisesti lohkon \'$a\'. Tämä poistaa kaikki lohkoon liittyvät tiedostot tietokannasta. Oletko varma että haluat jatkaa?';
$string['blockdeletefiles'] = 'Kaikki lohkoon \'$a->block\' liityvä tieto on poistettu tietokannasta. Viimestelläksesi poiston ( ja esääksesi lohkoa asentumasta uudelleen) poista seuraavaksi hakemisto $a->dirrectory palvelimelta';
$string['blocks'] = 'Lohkot';
$string['blocksetup'] = 'Asetetaan lohkojen taulut';
@@ -174,14 +177,14 @@
$string['configdebug'] = 'Jos valitset virheenkorjaustilan päälle, PHP:n error_reporting arvo nousee ja useampia virheilmoituksia tulostuu näytölle. Tästä asetuksesta on hyötyä vain Moodlen kehittäjille.';
$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Jos käytät autentikointia sähköpostin kautta, tämän ajan kuluessa käyttäjän vahvistusviesti hyväksytään. Tämän ajan jälkeen vahvistamattomat tunnukset poistetaan.';
$string['configdigestmailtime'] = 'Käyttäjät jotka haluavat postinsa kerättynä saavat viestit alueilta kerran päivässä. Tämä asetus säätää ajan joolloin kerätyt postit lähetetään.';
-$string['configdisplayloginfailures'] = 'Tämä näyttää tiedot epäonnistuneista kirjaantumisista valituille käyttäjille.';
+$string['configdisplayloginfailures'] = 'Tämä näyttää tiedot epäonnistuneista kirjautumisista valituille käyttäjille.';
$string['configenablerssfeeds'] = 'Tämä mahdollistaa RSS sytteet koko sivustolta. Jotta syötteet toimisivat pitää RSS syötteet aktivoida jokaiselta modulilta erikseen. KAtso \"Modulien asetukset\"';
$string['configenablerssfeedsdisabled'] = 'Ei ole valittavissa koska sisvuston RSS sytteet on poissa käytöstä. Voit kytkeä RSS syöteet päälle ylläpito asetusten \"Muuttujat\" sivulta.';
$string['configerrorlevel'] = 'PHP virheilmoitusten määrä. Normal on yleensä hyvä valinta.';
$string['configextendedusernamechars'] = 'Tämä mahdollistaa kaikkien merkkien käyttämisen käyttäjätunnuksissa. Oletuksena tunnuksessa sallitaan vain numerot ja kirjaimet.';
$string['configfilteruploadedfiles'] = 'Tämän kohdan asettaminen pakottaa Moodlen prosessoimaan kaikki Moodleen ladattavat HTML- ja tekstitiedostot tekstisuotimilla ennen niiden näyttämistä.';
-$string['configforcelogin'] = 'Normaalisti sivuston etusivu ja kurssilistaukset ovat kaikkien nähtävillä. Jos haluat, että käyttäjien pitää kirjaantua ennen kuin he voivat tehdä mitään sivustollasi, sinun pitää määritellä tämä asetus.';
-$string['configforceloginforprofiles'] = 'Tämä asetus pakoittaa käyttäjän kirjaantumaan oikealla (ei vieras) tunuuksella ennen kuin he voivat nähdä muiden käyttäjien tietoja. Oletuksena asetus on pois päältä jolloin oppija voi lukea opettajien tiedot ja hakukoneet indeksoida tiedot.';
+$string['configforcelogin'] = 'Normaalisti sivuston etusivu ja kurssilistaukset ovat kaikkien nähtävillä. Jos haluat, että käyttäjien pitää kirjautua sisään ennen kuin he voivat tehdä mitään sivustollasi, sinun pitää määritellä tämä asetus.';
+$string['configforceloginforprofiles'] = 'Tämä asetus pakottaa käyttäjän kirjautumaan oikealla (ei vieras) tunnuksella ennen kuin hän voivat nähdä muiden käyttäjien tietoja. Oletuksena asetus on pois päältä jolloin oppija voi lukea opettajien tiedot ja hakukoneet voivat indeksoida tiedot.';
$string['configframename'] = 'Jos haluat sijoittaa Moodlen sivustolle, joka käyttää kehyksiä, määritä tässä sen kehyksen nimi, jossa Moodle on. Muutoin jätä tämä ennalleen asetukseen \'_top\'';
$string['configfullnamedisplay'] = 'Tämä määrittelee, kuinka käyttäjän koko nimi näytetään. Oletuksena käytetään \"Given names + Surname\", joka toimii tehokkaasti useimmilla yksikielisillä sivustoilla, mutta voit valita sukunimen täydellisen piilottamisen tai antaa nykyisen kielipaketin päättää asiasta.';
$string['configgdversion'] = 'GD-kirjaston versio. Näkyvissä oleva numero on tunnistettu automaattisesti. Älä muuta, ellet tiedä mitä teet.';
@@ -195,14 +198,14 @@
$string['configlanglist'] = 'Jos tämä valinta on tyhjä, voi käyttäjä valita minkä tahansa asennuksessa saatavilla olevan kielen. Voit halutessasi vähentää kielivalintoja luottelemalla pilkulla erotettuna tässä haluamiesi kielten kielekoodit. Esimerkiksi fi, en';
$string['configlangmenu'] = 'Valitse, haluatko kielivalikon näkymään etu- ja kirjautumissivuille. Tämä ei poista käyttäjältä mahdollisuutta asettaa haluamaansa kieltä muokkaamalla omaa käyttäjäprofiiliaan.';
$string['configlocale'] = 'Päivämäärien muotoilu tehdään tämän tiedon mukaan. Annetun locale-koodin pitää olla palvelimen tuntema (Esim. fi_FI). Jos et ole varma, jätä tämä tyhjäksi.';
-$string['configloginhttps'] = 'Tämä asetus ottaa käyttöön salatun https-yhteyden kirjaantumisivua varten, muut sivut ladataan suojaamattoman yhteyden kautta. VARO: palvelimen https asetukset PITÄÄ olla määritetty valmiiksi tai lukitset itsesi ulos sivustolta. ';
+$string['configloginhttps'] = 'Tämä asetus ottaa käyttöön salatun https-yhteyden kirjautumisivua varten, muut sivut ladataan suojaamattoman yhteyden kautta. VARO: palvelimen https asetukset PITÄÄ olla määritetty valmiiksi tai lukitset itsesi ulos sivustolta. ';
$string['configloglifetime'] = 'Tässä määritetään, kuinka pitkältä aikaväliltä haluat tallentaa käyttäjien toimet. Määritettyä aikaa vanhemmat tapahtumat poistetaan automaattisesti. Yleensä on hyvä säilyttää kaikki tapahtumat, mutta jos palvelimesi alkaa hyytyä isojen tapahtuma-lokien kanssa, saatat haluta alentaa säilytysaikaa.';
-$string['configlongtimenosee'] = 'Opiskelijat, jotka eivät ole kirjaantuneet pitkään aikaan, poistetaan kursseilta automaattisesti. Määrittele tässä haluamasi aika.';
+$string['configlongtimenosee'] = 'Opiskelijat, jotka eivät ole kirjautuneet pitkään aikaan, poistetaan kursseilta automaattisesti. Määrittele tässä haluamasi aika.';
$string['configmaxbytes'] = 'Tämä määrittelee suurimman mahdollisen koon, jonka lähetetyt tiedostot voivat viedä sivustoon. Tätä asetusta rajoittaa PHP asetus upload_max_filesize ja Apache asetus LimitRequestBody. Toisin sanoen: järjestelmätaso rajoittaa alueen, jota voit käyttää kurssi-tai moduulitasolla.';
$string['configmaxeditingtime'] = 'Määrittää, kauanko keskustelualueelle lähetettyä viestiä voidaan muokata.';
$string['confignoreplyaddress'] = 'Kun käyttäjille lähetetään postia (esim keskustelualueen viestejä) ja lähettäjä on määritellyt osoitteensa salaiseksi, tätä osoitetta käytetään sähköpostin From: kentässä.';
-$string['confignotifyloginfailures'] = 'Kun kirjaantumisvirheitä havaitaan voidaan niistä lähettää email ilmoitus. Kenelle ilmoitukset tulee lähettää?';
-$string['confignotifyloginthreshold'] = 'Jos kirjaantumisvirheistä lähetetään ilmoitus , monenko kirjaantumis yrityksen jälkeen ilmoitukset lähetetään?';
+$string['confignotifyloginfailures'] = 'Kun kirjautumisvirheitä havaitaan voidaan niistä lähettää email-ilmoitus. Kenelle ilmoitukset tulee lähettää?';
+$string['confignotifyloginthreshold'] = 'Jos kirjautumisvirheistä lähetetään ilmoitus, monenko kirjautumisyrityksen jälkeen ilmoitukset lähetetään?';
$string['configopentogoogle'] = 'Tämä asetus sallii Googlen kirjautumisen sisään vieraskäyttäjätilillä. Lisäksi Googlen hakutoiminnon kautta sivustollesi tulevat käyttäjät kirjataan automaattisesti vierastilille. Huomaa, että tämä vain mahdollistaa läpinäkyvän kirjautumisen kursseille, joilla vierastili on jo käytössä.';
$string['configpathtoclam'] = 'Polku Clam AntiVirus ohjelmistoon. Varmaankin jotakin \"/usr/bin/clamscan\" tai \"/usr/bin/clamdscan\". Tämä pitää olla märiteltynä antivirus tarkastuksia varten.';
$string['configproxyhost'] = 'Jos <b>palvelimen</b> pitää käyttää välityspalvelinta internetyhteyksiin, määritä palvelin ja portti tässä.';
@@ -256,7 +259,7 @@
$string['create'] = 'Luo';
$string['createaccount'] = 'Luo uusi käyttäjätunnus.';
$string['createfolder'] = 'Luo hakemisto kohtaan $a';
-$string['createuserandpass'] = 'Luo uusi käyttäjätunnus ja salasana kirjaantumista varten';
+$string['createuserandpass'] = 'Luo uusi käyttäjätunnus ja salasana kirjautumista varten';
$string['createziparchive'] = 'Luo zip-paketti';
$string['creatingcategoriesandquestions'] = 'Luodaan kategoriat ja kysymykset';
$string['creatingcoursemodules'] = 'Luodaan kurssin modulit';
@@ -345,13 +348,13 @@
$string['editinga'] = 'Muokataan $a';
$string['editlock'] = 'Tätä arvoa ei voi muokata';
$string['editmyprofile'] = 'Muokkaa tietoja';
-$string['editorbgcolor'] = 'Tautaväri';
+$string['editorbgcolor'] = 'Taustaväri';
$string['editorcleanonpaste'] = 'Puhdista Word HTML liitettäessä';
$string['editorcommonsettings'] = 'Yleiset asetukset';
-$string['editordefaultfont'] = 'Oletus kirjasin';
+$string['editordefaultfont'] = 'Oletuskirjasin';
$string['editorenablespelling'] = 'Käytä oikolukua';
$string['editorfontlist'] = 'Kirjasinlista';
-$string['editorfontsize'] = 'Oletus kirjasinkoko';
+$string['editorfontsize'] = 'Oletuskirjasinkoko';
$string['editorresettodefaults'] = 'Palauta oletukset';
$string['editorsettings'] = 'Editorin asetukset';
$string['editsummary'] = 'Muokkaa yhteenvetoa';
@@ -433,6 +436,7 @@
$string['enrolperiod'] = 'Rekisteröitymisjakso';
$string['entercourse'] = 'Klikkaa päästäksesi kurssille';
$string['enteremailaddress'] = 'Anna sähköpostiosoitteesi, jotta uusi salasana voidaan lähettää sinulle.';
+$string['entries'] = 'merkinnät';
$string['error'] = 'Virhe';
$string['errortoomanylogins'] = 'Valitettavasti olet yrittänyt kirjautua sisään virheellisesti liian usein. Käynnistä selaimesi uudelleen ja yritä sitten uudestaan.';
$string['errorwhenconfirming'] = 'Virheen takia sinua ei ole vielä tunnistettu. Jos tulit tänne sähköpostissa olleen linkin kautta, varmista, että linkki ei ole hajonnut osiin usealle riville. Voit ehkä korjata linkin liittämällä osat yhteen.';
@@ -446,8 +450,8 @@
$string['existingcreators'] = 'Kurssiylläpitäjät';
$string['existingstudents'] = 'Opiskelijat';
$string['existingteachers'] = 'Opettajat';
-$string['failedloginattempts'] = '$a->attempts epäonnistunutta kirjaantumisyritysta viime käytisi jälkeen.';
-$string['failedloginattemptsall'] = '$a->attempts epäonnistunutta kirjaantumisyritysta $a->accounts tunnukselle.';
+$string['failedloginattempts'] = '$a->attempts epäonnistunutta kirjautumisyritysta viime käyntisi jälkeen.';
+$string['failedloginattemptsall'] = '$a->attempts epäonnistunutta kirjautumisyritysta $a->accounts tunnukselle.';
$string['feedback'] = 'Palaute';
$string['file'] = 'Tiedosto';
$string['filemissing'] = '$a puuttuu';
@@ -465,10 +469,11 @@
$string['forcelanguage'] = 'Pakota kielivalinta';
$string['forceno'] = 'Älä pakota';
$string['forcepasswordchange'] = 'Pakota salasanan vaihto';
-$string['forcepasswordchangehelp'] = 'Pakoita salasanan vaihto seuraavan kirjaantumisen yhteydessä';
+$string['forcepasswordchangehelp'] = 'Pakota salasanan vaihto seuraavan kirjautumisen yhteydessä';
$string['forgotten'] = 'Unohditko salasanasi?';
$string['format'] = 'Muotoilu';
$string['formathtml'] = 'HTML-muoto';
+$string['formatmarkdown'] = 'hinnanalennus formaatti';
$string['formatplain'] = 'Pelkkä teksti-muoto';
$string['formatsocial'] = 'Keskustelu';
$string['formattext'] = 'Automaattimuotoilu';
@@ -528,7 +533,7 @@
$string['groupremovemembers'] = 'Poista valitut jäsenet';
$string['groups'] = 'Ryhmät';
$string['groupsnone'] = 'Ei ryhmiä';
-$string['groupsseparate'] = 'Erota ryhmät';
+$string['groupsseparate'] = 'Erilliset ryhmät';
$string['groupsvisible'] = 'Näkyvät ryhmät';
$string['guestskey'] = 'Salli vieraat, joilla on avain';
$string['guestsno'] = 'Älä salli vieraita';
@@ -551,7 +556,7 @@
$string['helpwriting'] = 'Kirjoita huolellisesti';
$string['hiddensections'] = 'Piilotetut aiheet';
$string['hiddensectionscollapsed'] = 'Piilotetut osiot näytetään tiivistetyssä muodossa';
-$string['hiddensectionsinvisible'] = 'Piilotetut osAatovat kokonaan näkymättömissä';
+$string['hiddensectionsinvisible'] = 'Piilotetut osat ovat kokonaan näkymättömissä';
$string['hide'] = 'Piilota';
$string['hidepicture'] = 'Piilota kuva';
$string['hidesettings'] = 'Piilota asetukset';
@@ -594,12 +599,12 @@
$string['languagegood'] = 'Tämä kielipaketti on ajantasalla! :-)';
$string['lastaccess'] = 'Viimeksi käytetty';
$string['lastedited'] = 'Viimeksi muokattu';
-$string['lastlogin'] = 'Viimeisin kirjaantuminen';
+$string['lastlogin'] = 'Viimeisin kirjautuminen';
$string['lastmodified'] = 'Viimeksi muutettu';
$string['lastname'] = 'Sukunimi';
$string['latestlanguagepack'] = 'Tarkista moodle.org-sivuilta uusin kielipaketti';
$string['latestnews'] = 'Viimeisimmät uutiset';
-$string['leavetokeep'] = 'Pidä tyhjänä säilyttääksi nykyisen salasanasi.';
+$string['leavetokeep'] = 'Jätä tyhjäksi säilyttääksi nykyisen salasanasi.';
$string['license'] = 'GPL';
$string['list'] = 'Lista';
$string['listfiles'] = 'Lista tiedostoista $a:ssa';
@@ -610,7 +615,7 @@
$string['loggedinas'] = 'Olet kirjautunut nimellä $a.';
$string['loggedinnot'] = 'Et ole kirjautunut.';
$string['login'] = 'Kirjaudu';
-$string['login_failure_logs'] = 'Kirjaantumisvirhelokit';
+$string['login_failure_logs'] = 'Kirjautumisvirhelokit';
$string['loginas'] = 'Kirjaudu toisena';
$string['loginguest'] = 'Kirjaudu vieraana';
$string['loginsite'] = 'Kirjaudu sivustoon';
@@ -637,7 +642,7 @@
$string['mailteachers'] = 'Tiedota opettajia';
$string['mainmenu'] = 'Päävalikko';
$string['makeafolder'] = 'Luo kansio';
-$string['makeeditable'] = 'Jos annat WWW-palveimelle kirjoitusoikeudet kansioon \'$a\', voit muokata tätä tiedostoa suoraan tältä sivulta.';
+$string['makeeditable'] = 'Jos annat WWW-palvelimelle kirjoitusoikeudet kansioon \'$a\', voit muokata tätä tiedostoa suoraan tältä sivulta.';
$string['manageblocks'] = 'Lohkot';
$string['managedatabase'] = 'Tietokanta';
$string['managefilters'] = 'Suotimet';
@@ -761,19 +766,19 @@
$string['noticenewerbackup'] = 'Tämä varmuuskopio on luoto Moodlen versiolla $a->backuprelease ($a->backupversion) ja se uudempi kuin käyttämällesi palvelimelle asennttu versio $a->serverrelease ($a->serverversion). Tämä saattaa aiheuttaa paluttaessa joitain yhteensopivuusongelmia koska vermuukopioiden alaspäin yhteensopivuutta ei voida taata.';
$string['notifyloginfailuresmessage'] = '$a->time, IP: $a->ip, Käyttäjä: $a->info';
$string['notifyloginfailuresmessageend'] = 'Voit katsella näitä tapahtumia osoitteessa $a/course/log.php?id=1&chooselog=1&modid=site_errors. ';
-$string['notifyloginfailuresmessagestart'] = 'Tässä on lista epäonnistuneista kirjaantumisyrityksitä edellisen ilmoituksen jälkeen';
-$string['notifyloginfailuressubject'] = '$ :: Epäonnistuneiden kirjaantumisyritysten ilmoitus';
+$string['notifyloginfailuresmessagestart'] = 'Tässä on lista epäonnistuneista kirjautumisyrityksitä edellisen ilmoituksen jälkeen';
+$string['notifyloginfailuressubject'] = '$ :: Epäonnistuneiden kirjautumisyritysten ilmoitus';
$string['notincluded'] = 'Ei mukana';
$string['notingroup'] = 'Sinun pitää olla ryhmän jäsen nähdäksesi tämän aktiviteetin.';
$string['nousersmatching'] = 'Haku \'$a\' ei löytänyt käyttäjiä';
$string['nousersyet'] = 'Ei vielä käyttäjiä';
$string['now'] = 'nyt';
-$string['numattempts'] = '$a epäonnistunutta kirjaantumisyritystä';
+$string['numattempts'] = '$a epäonnistunutta kirjautumisyritystä';
$string['numberweeks'] = 'Viikkojen/aiheiden määrä';
$string['numdays'] = '$a päivää';
$string['numhours'] = '$a tuntia';
$string['numminutes'] = '$a minuuttia';
-$string['numseconds'] = '$a sekunttia';
+$string['numseconds'] = '$a sekuntia';
$string['numviews'] = '$a näkymiä';
$string['numweeks'] = '$a viikkoa';
$string['numwords'] = '$a sanoja';
@@ -785,11 +790,12 @@
$string['other'] = 'Toinen';
$string['outline'] = 'Rakenne';
$string['page'] = 'Sivu';
+$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
$string['participants'] = 'Osallistujat';
$string['password'] = 'Salasana';
$string['passwordchanged'] = 'Salasana on vaihdettu';
$string['passwordconfirmchange'] = 'Vahvista salasanan vaihto';
-$string['passwordrecovery'] = 'Kyllä, auta minua kirjaantumisessa';
+$string['passwordrecovery'] = 'Kyllä, auta minua kirjautumisessa';
$string['passwordsdiffer'] = 'Salasanat eivät täsmää';
$string['passwordsent'] = 'Salasana on lähetetty';
$string['passwordsenttext'] = ' <p>Viesti on lähetetty osoitteeseen $a->email.</p>
@@ -902,7 +908,7 @@
$string['showsettings'] = 'Näytä asetukset';
$string['showtheselogs'] = 'Näytä nämä tapahtumat';
$string['since'] = 'Alkaen';
-$string['sincelast'] = 'viime kirjaantumisen jälkeen';
+$string['sincelast'] = 'viime kirjautumisen jälkeen';
$string['site'] = 'Sivusto';
$string['siteerrors'] = 'Sivuston virheet';
$string['sitefiles'] = 'Sivuston tiedostot';
@@ -1009,15 +1015,15 @@
$string['uploadlabel'] = 'Otsikko:';
$string['uploadnofilefound'] = 'Tiedostoa ei löytynyt, valitsitko varmasti lähetettävän tiedoston?';
$string['uploadnotallowed'] = 'Tiedostojen latausta sivustolle ei sallita.';
-$string['uploadoldfilesdeleted'] = 'Vanhat tiedostot on poitettu toedostoalueelta.';
+$string['uploadoldfilesdeleted'] = 'Vanhat tiedostot on poistettu tiedostoalueelta.';
$string['uploadpartialfile'] = 'Tiedoston lähetys onnistui vain osittain';
$string['uploadproblem'] = 'Tuntematon virhe tallennettaessa tiedostoa \'$a\'. (Ehkä se oli liian suuri?)';
$string['uploadrenamedchars'] = 'Tiedosto nimettin uudelleen \"$a->oldname\" > \"$a->newname\" nimessä olleiden kiellettyjen merkkien vuoksi.';
$string['uploadrenamedcollision'] = 'Tiedosto nimettin uudelleen \"$a->oldname\" > \"$a->newname\" koska nimi oli ristiriidassa aikeisempien tiedostojan kanssa';
-$string['uploadserverlimit'] = 'Lähetyksen koko oli suurempi kuin www-palvelimelle asetettu maksimi koko.';
+$string['uploadserverlimit'] = 'Lähetyksen koko oli suurempi kuin www-palvelimelle asetettu maksimikoko.';
$string['uploadthisfile'] = 'Lähetä tämä tiedosto';
$string['uploadusers'] = 'Lähetä käyttäjät';
-$string['usedinnplaces'] = 'KÄytössä $a paikassa';
+$string['usedinnplaces'] = 'Käytössä $a paikassa';
$string['user'] = 'Käyttäjä';
$string['userconfirmed'] = 'Vahvistettu $a';
$string['userdata'] = 'Käyttäjän tiedot';
View
16 lang/fi/wiki.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // wiki.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // wiki.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['action'] = '-- Toiminto --';
@@ -37,15 +37,15 @@
$string['deleteversionserror'] = 'Ole hyvä ja anna kelvollinen versioiden määrä';
$string['diff'] = 'Erot';
$string['differences'] = 'Erot versioiden $a->new_ver ja $a->old_ver sivulla $a->pagename.';
-$string['disablecamel'] = 'Estä KamelinKyttyräLinkittäminen';
+$string['disablecamel'] = 'Estä KameliKirjasinLinkittäminen';
$string['disabledpage'] = 'Tämä sivu ei ole tällä hetkellä saatavilla';
$string['doesnotexist'] = 'Tätä sivua ei ole vielä tehty, klikkaa Muokkaa-painiketta jos haluat luoda tämän sivun';
$string['downloadaszip'] = 'Ladattava zip-paketti';
$string['downloadtimes'] = 'Ladattu $a kertaa';
$string['dwnlnofiles'] = 'Tiedostoja ei ole vielä lähetetty';
$string['dwnlsection'] = 'Ladattavat tiedostot';
$string['editform1'] = 'Älä murehdi liikaa tekstin muotoilua, voit muokata sivua aina jälkeenpäin.';
-$string['editform2'] = 'Muokkaa varovaisesti ja muista että kaikki muokkaustapahtumat kirjataan ylös.';
+$string['editform2'] = 'Muokkaa varovasti ja muista että kaikki muokkaustapahtumat kirjataan ylös.';
$string['editthispage'] = 'Muokkataan sivua';
$string['emptypage'] = 'Tyhjä sivu';
$string['errorbinandtxt'] = 'Virhe: Sivu on tyypiltään BIN JA TXT';
@@ -54,7 +54,7 @@
$string['errororreason'] = 'Virhe tai syy';
$string['errorroandwr'] = 'Virhe: Sivu on Muokattava ja Kirjoitussuojattu';
$string['errorsize'] = 'Sivu on suurempi kuin 64k';
-$string['errversionsave'] = 'Pahus, sillä aikaa kun muokkasit sivua joku muu tallensi muuttuneen version. Palaa edelliselle sivulle ja kopioi tekemäsi muutokset koneesi leikepöydälle ja liitä ne uudelleen sivulle.';
+$string['errversionsave'] = 'Pahus, sillä aikaa kun muokkasit sivua joku muu tallensi muuttuneen version. Palaa edelliselle sivulle ja kopioi tekemäsi muutokset koneesi leikepöydälle ja liitä ne uudelleen sivulle.';
$string['ewikiacceptbinary'] = 'Salli binääritiedostot';
$string['ewikiprinttitle'] = 'Pane wikinimi joka sivulle';
$string['export'] = 'Vie';
@@ -101,13 +101,13 @@
$string['mostoftenchangedpages'] = 'Eniten muokatut sivut';
$string['mostvisitedpages'] = 'Eniten katsotut sivut';
$string['newestpages'] = 'Uusimmat sivut';
-$string['noadministrationaction'] = 'Ylä\'pito toimintoa ei annettu';
+$string['noadministrationaction'] = 'Ylläpito toimintoa ei annettu';
$string['nocandidatestoremove'] = 'Ei ehdotettavia sivuja poistettavaksi, valitse \'$a\' nähdäksesi kaikki sivut';
$string['nochangestorevert'] = 'Ei muutoksia peruttavaksi';
$string['nohtml'] = 'Ei HTML';
$string['nolinksfound'] = 'Sivulta ei löytynyt linkkejä';
$string['noregexp'] = 'Asetuksen pitää olla täysi merkkijono, et voi käyttää * tai säännöllisiä lausekkeita (regex). Lisää tähän konee IP-osoite tai koneen nimi, mutta älä porttia ( se vaihtuu aina joka yhteydessä)';
-$string['notadministratewiki'] = 'Sinulla ei ole tämän wikin ylläpitooikeuksia.';
+$string['notadministratewiki'] = 'Sinulla ei ole tämän wikin ylläpito-oikeuksia.';
$string['nothingtostrip'] = 'Ei sivuja joilla olisi useampi kuin yksi versio';
$string['nowikicreated'] = 'Tähän wikiin ei ole luotu sivuja';
$string['of'] = '/';
@@ -130,7 +130,7 @@
$string['preview'] = 'Esikatsele';
$string['readonly'] = 'Kirjoitusuojattu sivu';
$string['refs'] = 'Viittaukset';
-$string['removenotice'] = 'Huomaa että ainostaan orpo sivut ovat listattuna tässä. Ja koska wiki testaa sivujen linkityksen vain osittain, voivat jotkut linkitetytkin sivut näkyä luettelossa.';
+$string['removenotice'] = 'Huomaa että ainostaan orposivut ovat listattuna tässä. Ja koska wiki testaa sivujen linkityksen vain osittain, voivat jotkut linkitetytkin sivut näkyä luettelossa.';
$string['removepagecheck'] = 'Oletko varma että haluat poistaa nämä sivut?';
$string['removepages'] = 'Poista sivuja';
$string['removeselectedpages'] = 'Poista valitut sivut';
@@ -149,7 +149,7 @@
$string['status'] = 'Tila';
$string['strippagecheck'] = 'Oletko varma että haluat siivota vanhat versiot näiltä sivuilta:';
$string['strippages'] = 'Siivoa sivuja';
-$string['studentadminoptions'] = 'Opiskelijan ylläpito oikeudet';
+$string['studentadminoptions'] = 'Opiskelijan ylläpito-oikeudet';
$string['submit'] = 'Lähetä';
$string['tabattachments'] = 'Liitteet';
$string['tabedit'] = 'Muokkaa';

0 comments on commit 6cd150c

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.