Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Updates

 • Loading branch information...
commit 6cd150cbb978393d330b98578ccb5a61a6475a6c 1 parent 60bd11c
authored

Showing 35 changed files with 326 additions and 98 deletions. Show diff stats Hide diff stats

 1. 5  lang/fi/activitynames.php
 2. 6  lang/fi/admin.php
 3. 3  lang/fi/algebra.php
 4. 4  lang/fi/appointment.php
 5. 3  lang/fi/assignment.php
 6. 3  lang/fi/attendance.php
 7. 12  lang/fi/auth.php
 8. 4  lang/fi/block_course_list.php
 9. 7  lang/fi/block_course_summary.php
 10. 3  lang/fi/block_online_users.php
 11. 3  lang/fi/block_section_links.php
 12. 3  lang/fi/block_social_activities.php
 13. 3  lang/fi/calendar.php
 14. 3  lang/fi/censor.php
 15. 7  lang/fi/chat.php
 16. 7  lang/fi/choice.php
 17. 24  lang/fi/countries.php
 18. 3  lang/fi/dialogue.php
 19. 3  lang/fi/editor.php
 20. 3  lang/fi/emailprotect.php
 21. 3  lang/fi/enrol_database.php
 22. 3  lang/fi/enrol_flatfile.php
 23. 3  lang/fi/enrol_internal.php
 24. 3  lang/fi/enrol_paypal.php
 25. 3  lang/fi/error.php
 26. 9  lang/fi/exercise.php
 27. 6  lang/fi/forum.php
 28. 3  lang/fi/glossary.php
 29. 5  lang/fi/hotpot.php
 30. 106  lang/fi/install.php
 31. 6  lang/fi/journal.php
 32. 22  lang/fi/label.php
 33. 57  lang/fi/lesson.php
 34. 70  lang/fi/moodle.php
 35. 16  lang/fi/wiki.php
5  lang/fi/activitynames.php
... ...
@@ -1,10 +1,11 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // activitynames.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
  2
+   // activitynames.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['filtername'] = 'Aktiviteettien automaattinen linkitys';
6 6
 $string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
7  
-$string['thischarset'] = 'KÄÄNYTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
  7
+$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
8 8
 $string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko \'ltr\' tai rtl\'.';
  9
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
9 10
 
10 11
 ?>
6  lang/fi/admin.php
... ...
@@ -1,12 +1,16 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // admin.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
  2
+   // admin.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
3 3
 
4 4
 
  5
+$string['blockinstances'] = 'ilmentymät';
  6
+$string['blockmultiple'] = 'monenkertainen';
5 7
 $string['cachetext'] = 'Tekstivälimuistin kesto';
  8
+$string['change'] = 'muutos';
6 9
 $string['filteruploadedfiles'] = 'Suodata lähetettyjä tiedostoja';
7 10
 $string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
8 11
 $string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
9 12
 $string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko \'ltr\' tai rtl\'.';
  13
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
10 14
 $string['upgradelogs'] = 'Tapahtumalokien sisällöt pitää päivittää uuteen muotoon. <a href=\"$a\">Lisätietoja</a>';
11 15
 $string['upgradelogsinfo'] = 'Tapahtumalokien tallennuksessa on tapahtunut muutoksia. Jotta voisit tarkastella lokeja uudella tavalla, vanhat lokimerkinnät pitää päivittää uuteen muotoon. Tämä tapahtuu automaattisesti eikä häiritse sivustosi muuta käyttöä. Riippuen sivustosi koosta tähän saattaa kuitenkin mennä aikaa jopa useita tunteja. Kun aloitat päivityksen, pitää se antaan mennä loppuun asti keskeyttämättä.
12 16
 <br /><br />
3  lang/fi/algebra.php
... ...
@@ -1,10 +1,11 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // algebra.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
  2
+   // algebra.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['filtername'] = 'Matemaatiset kaavat';
6 6
 $string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
7 7
 $string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
8 8
 $string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko \'ltr\' tai rtl\'.';
  9
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
9 10
 
10 11
 ?>
4  lang/fi/appointment.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // appointment.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
  2
+   // appointment.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['allowresubmit'] = 'Salli uudelleenlähetys';
@@ -23,11 +23,13 @@
23 23
 $string['overwritewarning'] = 'Varoitus: Uudelleen lähetys KORVAA aiemman lähetyksen ';
24 24
 $string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT:Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
25 25
 $string['saveallfeedback'] = 'Tallenna kaikki palautteet';
  26
+$string['submissionfeedback'] = 'tarkastettavaksi jätetty palaute';
26 27
 $string['submissions'] = 'tarkastettavaksi jätetyt';
27 28
 $string['submitappointment'] = 'Lähetä tapaamiset tällä lomakkeella';
28 29
 $string['submitted'] = 'Lähetetty';
29 30
 $string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
30 31
 $string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
  32
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
31 33
 $string['timeend'] = 'Tapaamisen loppu';
32 34
 $string['timestart'] = 'Tapaamisen alku';
33 35
 $string['typeoffline'] = 'Offline aktiviteetti';
3  lang/fi/assignment.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // assignment.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
  2
+   // assignment.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['allowresubmit'] = 'Salli uudelleenlähetys';
@@ -42,6 +42,7 @@
42 42
 $string['submitted'] = 'Palautettu';
43 43
 $string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
44 44
 $string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
  45
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
45 46
 $string['typeoffline'] = 'Offline-tehtävä';
46 47
 $string['typeuploadsingle'] = 'Lähetä yksi tiedosto';
47 48
 $string['uploadbadname'] = 'Tiedostonimessä on tuntemattomia merkkejä. Tiedostoa ei voida lähettää.';
3  lang/fi/attendance.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // attendance.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
  2
+   // attendance.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['absentlong'] = 'Puuttuva';
@@ -61,6 +61,7 @@
61 61
 $string['teacheredit'] = 'Osallistu';
62 62
 $string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
63 63
 $string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
  64
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
64 65
 $string['thursday'] = 'To';
65 66
 $string['tuesday'] = 'Ti';
66 67
 $string['viewall'] = 'Katsele kaikkia läsnäololistoja';
12  lang/fi/auth.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // auth.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
  2
+   // auth.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['auth_common_settings'] = 'Yleiset asetukset';
@@ -24,8 +24,11 @@
24 24
 $string['auth_emailtitle'] = 'Käytä sähköpostivarmistusta';
25 25
 $string['auth_fccreators'] = 'Tämän ryhmän(ryhmien) jäsenet saavat luoda uusia kursseja. Erottele useat ryhmänimet \';\'-merkillä. Nimet on oltava täysin samoin kuin FirstClass palvelimella.';
26 26
 $string['auth_fcdescription'] = 'Tämä menetelmä käyttää FirstClass palvelinta tarkistaakseen ovatko annetttu käyttäjänimi ja salasana voimassa olevia.';
  27
+$string['auth_fcfppport'] = 'Palvelin portti (3333 on yleisin)';
  28
+$string['auth_fchost'] = 'FisrtClass palvelimen osoite. Käytä IP numeroa tai DNS nimeä.';
27 29
 $string['auth_fcpasswd'] = 'Salasana yllä olevalle tilille';
28 30
 $string['auth_fctitle'] = 'Käytä FirstClass palvelinta';
  31
+$string['auth_fcuserid'] = 'Käyttäjätunnus FirstClass tilille etuoikeutetulla \"alaylläpitäjä\" asetuksella.';
29 32
 $string['auth_imapdescription'] = 'Tämä tapa käyttää IMAP-palvelinta käyttäjätunnuksen ja salasanan tarkistamiseen.';
30 33
 $string['auth_imaphost'] = 'IMAP-palvelimen osoite. Käytä IP-numeroa, älä domainnimeä.';
31 34
 $string['auth_imapport'] = 'IMAP-palvelimen portti, yleensä 143 tai 993.';
@@ -71,6 +74,7 @@
71 74
 Jos käytät tätä tapaa, mieti, mitä tietoturva- tai ylläpito-ongelmia tämä voi aiheuttaa.';
72 75
 $string['auth_nonetitle'] = 'Ei tunnistusta';
73 76
 $string['auth_pamdescription'] = 'Tämä menetelmä käyttää PAM:ia päästäkseen käsiksi tämän palvelimen alkuperäisiin käyttäjänimiin. Sinun täytyy asentaa <a href=\"http://www.math.ohio-state.edu/~ccunning/pam_auth/\" target=\"_blank\">PHP4 PAM Authentication</a> päästäksesi käyttämään tätä moduulia.';
  77
+$string['auth_pamtitle'] = 'PAM ( kytkettävät oikeuksien tarkistamis moduulit)';
74 78
 $string['auth_passwordisexpired'] = 'Salasanasi on vanhentunut. Haluatko vaihtaa salasanasi nyt?';
75 79
 $string['auth_passwordwillexpire'] = 'Salasanasi vanhentuu $a päivässä. Haluatko vaihtaa salasanasi nyt?';
76 80
 $string['auth_pop3description'] = 'Tämä tapa käyttää POP3-palvelinta käyttäjän tunnistukseen.';
@@ -82,6 +86,9 @@
82 86
 $string['auth_updatelocal'] = 'Päivitä sisäinen arvo';
83 87
 $string['auth_updatelocal_expl'] = '<p><b>Päivitä sisäinen arvo:</b> Jos ei onnistu, kenttä päivittyy joka kerta käyttäjän kirjautuessa tai käyttäjäsynkronoinnin yhteydessä. Kentät jotka on asetettu päivittymään paikallisesti tulisi lukita.</p> ';
84 88
 $string['auth_updateremote'] = 'Päivitä ulkoinen arvo';
  89
+$string['auth_updateremote_expl'] = '<p><b>Päivitä ulkoinen tieto:</b> Jos tämä ei onnistu, ulkoinen tieto päivitetään samalla kun käyttäjä rekisteri päivitetään. Kenttien pitäisi olla lukitsemattomia, jotta editointi sallitaan.</p>';
  90
+$string['auth_updateremote_ldap'] = '<p><b>Huomautus:</b> Ulkoisen LDAP tiedon päivitys vaatii, että asetetaan binddn ja bindpw
  91
+kaikilla sidoskäyttäjille muotoiluoikeus kaikkiin käyttäjärekistereihin. Se ei tällä hetkellä säilytä moniarvoisia määreitä, eikä poista ylimääräisiä arvoja päivityksessä. </p>';
85 92
 $string['auth_user_create'] = 'Käyttäjän luonti';
86 93
 $string['auth_user_creation'] = 'Käyttäjät voivat itse luoda tunnuksensa. Käyttäjätiedot tarkistetaan sähköpostin avulla. Jos aktivoit tämän vaihtoehdon, muista myös määritellä autentikointi-modulin muut tähän liittyvät asetukset.';
87 94
 $string['auth_usernameexists'] = 'Käyttäjätunnus on jo käytössä. Valitse joku toinen.';
@@ -100,7 +107,10 @@
100 107
 $string['plaintext'] = 'Selväkielinen teksti';
101 108
 $string['showguestlogin'] = 'Voit näyttää tai piilottaa Kirjaudu vieraana-painikkeen kirjautumissivulla.';
102 109
 $string['stdchangepassword'] = 'Käytä norminmukaista Vaihda salasana Sivua';
  110
+$string['stdchangepassword_expl'] = 'Jos ulkoinen oikeuksien tarkistaminen sallii salasanojen vaihdot Moodlen kautta, vaihda tämä muotoon kyllä. Tämä asetus syrjäyttää \"Vaihda salasana URL\".';
  111
+$string['stdchangepassword_explldap'] = 'HUOMAUTUS: On suositeltavaa, että käytetään ennemmin LDAP kuin SSL salakirjoitettua tunnelia (ldaps://)jos LDAP palvelin on etäkäytössä.';
103 112
 $string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
104 113
 $string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
  114
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
105 115
 
106 116
 ?>
4  lang/fi/block_course_list.php
... ...
@@ -1,12 +1,14 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // block_course_list.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
  2
+   // block_course_list.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['allcourses'] = 'Ylläpitäjä näkee kaikki kurssit';
6 6
 $string['blockname'] = 'Kurssilista';
  7
+$string['configadminview'] = 'kokoonpanon ylläpitäjän näkymä';
7 8
 $string['owncourses'] = 'Ylläpitäjä näkee omat kursssit';
8 9
 $string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
9 10
 $string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
10 11
 $string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
  12
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
11 13
 
12 14
 ?>
7  lang/fi/block_course_summary.php
... ...
@@ -1,11 +1,12 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
  2
+   // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
3 3
 
4 4
 
5  
-$string['blockname'] = 'Kurssin yhteenveto';
  5
+$string['coursesummary'] = 'Kurssi yhteenveto';
  6
+$string['pagedescription'] = 'Kurssi/ sivuston kuvaus';
6 7
 $string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
7  
-$string['siteinfo'] = 'Tietoja sivustosta';
8 8
 $string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
9 9
 $string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
  10
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
10 11
 
11 12
 ?>
3  lang/fi/block_online_users.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // block_online_users.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
  2
+   // block_online_users.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['blockname'] = 'Online käyttäjät';
@@ -8,5 +8,6 @@
8 8
 $string['periodnminutes'] = 'viimeinen $a minuuttia';
9 9
 $string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
10 10
 $string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
  11
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
11 12
 
12 13
 ?>
3  lang/fi/block_section_links.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
@@ -8,6 +8,7 @@
3  lang/fi/block_social_activities.php
... ...
@@ -1,10 +1,11 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // block_social_activities.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
  2
+   // block_social_activities.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['blockname'] = 'Sosiaaliset aktiviteetit';
6 6
 $string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
7 7
 $string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
8 8
 $string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
  9
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
9 10
 
10 11
 ?>
3  lang/fi/calendar.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // calendar.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
  2
+   // calendar.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['calendar'] = 'Kalenteri';
@@ -71,6 +71,7 @@
71 71
 $string['sunday'] = 'Sunnuntai';
72 72
 $string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
73 73
 $string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
  74
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
74 75
 $string['thu'] = 'To';
75 76
 $string['thursday'] = 'Torstai';
76 77
 $string['timeformat_12'] = '12-tuntinen (AP/IP)';
3  lang/fi/censor.php
... ...
@@ -1,10 +1,11 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // censor.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
  2
+   // censor.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['filtername'] = 'Sanojen sensurointi';
6 6
 $string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
7 7
 $string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
8 8
 $string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
  9
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
9 10
 
10 11
 ?>
7  lang/fi/chat.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // chat.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
  2
+   // chat.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['beep'] = 'kutsu';
@@ -7,7 +7,7 @@
7 7
 $string['chatname'] = 'Chat-huoneen nimi';
8 8
 $string['chatreport'] = 'Chat-istunnot';
9 9
 $string['chattime'] = 'Seuraavan chat-istunnon aika';
10  
-$string['configmethod'] = 'Normaalisti chatin toiminta vaatii selaimen ottavan yhteyttä säännöllisesti palvelimeen. Tämä toimii kaikkialla ja eikä vaadi asetuksia, mutta saattaa samalla aiheuttaa kuormitusta palvelimelle. Chat-palvelu vaatiin unix-komentorivin käyttömahdollisuuden mutta skaalaantuu paremmin laajempaa käyttöön.';
  10
+$string['configmethod'] = 'Normaalisti chatin toiminta vaatii selaimen ottavan yhteyttä säännöllisesti palvelimeen. Tämä toimii kaikkialla ja eikä vaadi asetuksia, mutta saattaa samalla aiheuttaa kuormitusta palvelimelle. Chat-palvelu vaatii unix-komentorivin käyttömahdollisuuden mutta skaalaantuu paremmin laajempaan käyttöön.';
11 11
 $string['configoldping'] = 'Kuinka pitkän ajan päästä käyttäjä katsotaan poistuneeksi siitä, kun hänestä ei ole kuulunut mitään?';
12 12
 $string['configrefreshroom'] = 'Kuinka usein chat-huone päivitetään (sekunteina)? Mitä lyhyempi aika, sen nopeampi huone on, mutta serverin kuormitus on silloin suurempi, kun monta käyttäjää on huoneessa samaan aikaan.';
13 13
 $string['configrefreshuserlist'] = 'Kuinka nopeasti käyttäjälista päivitetään (sekunteina)';
@@ -16,7 +16,7 @@
16 16
 $string['configservermax'] = 'Maksimi asiakkaden määrä';
17 17
 $string['configserverport'] = 'Chat-palvelun portti';
18 18
 $string['currentchats'] = 'Aktiiviset chat-istunnot';
19  
-$string['currentusers'] = 'Tämän hetkiset käyttäjät';
  19
+$string['currentusers'] = 'Tämänhetkiset käyttäjät';
20 20
 $string['deletesession'] = 'Poista tämä istunto';
21 21
 $string['deletesessionsure'] = 'Oletko varma, että haluat poistaa tämän istunnon?';
22 22
 $string['donotusechattime'] = 'Älä julkaise mitään chat-istuntoaikoja';
@@ -53,6 +53,7 @@
53 53
 $string['studentseereports'] = 'Vanhat istunnot näytetään kaikille';
54 54
 $string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
55 55
 $string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
  56
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
56 57
 $string['viewreport'] = 'Näytä vanhat chat-istunnot';
57 58
 
58 59
 ?>
7  lang/fi/choice.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // choice.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
  2
+   // choice.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['allowupdate'] = 'Salli monivalinnan päivitys';
@@ -28,10 +28,9 @@
28 28
 $string['responsesto'] = 'Vastaukset $a';
29 29
 $string['savemychoice'] = 'Tallenna valintani';
30 30
 $string['showunanswered'] = 'Näytä sarake vastaamattomille';
31  
-$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1
32  
-
33  
-';
  31
+$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
34 32
 $string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
  33
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
35 34
 $string['timerestrict'] = 'Rajoita vastaaminen ajanjaksolle';
36 35
 $string['viewallresponses'] = 'Katsele $a vastausta';
37 36
 
24  lang/fi/countries.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // countries.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
  2
+   // countries.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['AD'] = 'Andorra';
@@ -33,6 +33,7 @@
33 33
 $string['BR'] = 'Brasilia';
34 34
 $string['BS'] = 'Bahamasaaret';
35 35
 $string['BT'] = 'Bhutan';
  36
+$string['BV'] = 'Bouvet\'n saari ';
36 37
 $string['BW'] = 'Botswana';
37 38
 $string['BY'] = 'Valko-Venäjä';
38 39
 $string['BZ'] = 'Belize';
@@ -42,6 +43,7 @@
42 43
 $string['CG'] = 'Kongo';
43 44
 $string['CH'] = 'Sveitsi';
44 45
 $string['CI'] = 'Norsunluurannikko';
  46
+$string['CK'] = 'Cookinsaaret';
45 47
 $string['CL'] = 'Chile';
46 48
 $string['CM'] = 'Kamerun';
47 49
 $string['CN'] = 'Kiina';
@@ -91,6 +93,7 @@
91 93
 $string['GW'] = 'Guinea-Bissau';
92 94
 $string['GY'] = 'Guayana';
93 95
 $string['HK'] = 'Hong Kong';
  96
+$string['HM'] = 'Heard ja Mc Donald saaret';
94 97
 $string['HN'] = 'Honduras';
95 98
 $string['HR'] = 'Kroatia';
96 99
 $string['HT'] = 'Haiti';
@@ -99,6 +102,7 @@
99 102
 $string['IE'] = 'Irlanti';
100 103
 $string['IL'] = 'Israel';
101 104
 $string['IN'] = 'Intia';
  105
+$string['IO'] = 'Brittiläinen intian valtameren territorio ';
102 106
 $string['IQ'] = 'Irak';
103 107
 $string['IR'] = 'Iran';
104 108
 $string['IS'] = 'Islanti';
@@ -111,6 +115,7 @@
111 115
 $string['KH'] = 'Kambodsa';
112 116
 $string['KI'] = 'Kiribati';
113 117
 $string['KM'] = 'Komorit';
  118
+$string['KN'] = 'Saint Kitts ja Nevis ';
114 119
 $string['KO'] = 'Kosovo';
115 120
 $string['KP'] = 'Pohjois-Korea';
116 121
 $string['KR'] = 'Etelä-Korea';
@@ -137,6 +142,7 @@
137 142
 $string['MM'] = 'Myanmar';
138 143
 $string['MN'] = 'Mongolia';
139 144
 $string['MO'] = 'Macao';
  145
+$string['MP'] = 'Pohjois-Mariaanit';
140 146
 $string['MQ'] = 'Martinique';
141 147
 $string['MR'] = 'Mauritania';
142 148
 $string['MS'] = 'Montserrat';
@@ -150,6 +156,7 @@
150 156
 $string['NA'] = 'Namibia';
151 157
 $string['NC'] = 'Uusi-Kaledonia';
152 158
 $string['NE'] = 'Niger';
  159
+$string['NF'] = 'Norfolkinsaari';
153 160
 $string['NG'] = 'Nigeria';
154 161
 $string['NI'] = 'Nikaragua';
155 162
 $string['NL'] = 'Alankomaat';
@@ -166,8 +173,10 @@
166 173
 $string['PH'] = 'Filippiinit';
167 174
 $string['PK'] = 'Pakistan';
168 175
 $string['PL'] = 'Puola';
  176
+$string['PM'] = 'St. Pierre ja Miquelon ';
169 177
 $string['PN'] = 'Pitcairn';
170 178
 $string['PR'] = 'Puerto Rico';
  179
+$string['PS'] = 'Palestiina';
171 180
 $string['PT'] = 'Portugali';
172 181
 $string['PW'] = 'Palau';
173 182
 $string['PY'] = 'Paraguay';
@@ -195,10 +204,13 @@
195 204
 $string['SV'] = 'El Salvador';
196 205
 $string['SY'] = 'Syyria';
197 206
 $string['SZ'] = 'Swazimaa';
  207
+$string['TC'] = 'Turks- ja Caicossaaret ';
198 208
 $string['TD'] = 'Tshad';
  209
+$string['TF'] = 'Ranskan eteläiset territoriot ';
199 210
 $string['TG'] = 'Togo';
200 211
 $string['TH'] = 'Thaimaa';
201 212
 $string['TJ'] = 'Tadzhikistan';
  213
+$string['TK'] = 'Tokelau';
202 214
 $string['TM'] = 'Turkmenistan';
203 215
 $string['TN'] = 'Tunisia';
204 216
 $string['TO'] = 'Tonga';
@@ -214,20 +226,24 @@
214 226
 $string['UY'] = 'Uruguay';
215 227
 $string['UZ'] = 'Uzbekistan';
216 228
 $string['VA'] = 'Vatikaani';
  229
+$string['VC'] = 'Saint Vincent ja Grenadiinit';
217 230
 $string['VE'] = 'Venezuela';
  231
+$string['VG'] = 'Brittiläiset neitsytsaaret';
  232
+$string['VI'] = 'Yhdysvaltain Neitsytsaaret';
218 233
 $string['VN'] = 'Vietnam';
219 234
 $string['VU'] = 'Vanuatu';
220 235
 $string['WA'] = 'Wales';
  236
+$string['WF'] = 'Wallis- ja Futunasaaret ';
221 237
 $string['WS'] = 'Samoa';
222 238
 $string['YE'] = 'Jemen';
  239
+$string['YT'] = 'Mayotte';
223 240
 $string['ZA'] = 'Etelä-Afrikka';
224 241
 $string['ZM'] = 'Zambia';
225 242
 $string['ZR'] = 'Zaire';
226 243
 $string['ZW'] = 'Zimbabwe';
227 244
 $string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
228  
-$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1
229  
-
230  
-';
  245
+$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
231 246
 $string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
  247
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
232 248
 
233 249
 ?>
3  lang/fi/dialogue.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // dialogue.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
  2
+   // dialogue.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['addmynewentries'] = 'Lisää viestini';
@@ -64,6 +64,7 @@
64 64
 $string['teachertostudent'] = 'Opettaja opiskelijalle';
65 65
 $string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
66 66
 $string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
  67
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
67 68
 $string['typefirstentry'] = 'Kirjoita ensinmäinen viesti tähän';
68 69
 $string['typefollowup'] = 'Kirjoita seuraavat tähän';
69 70
 $string['typeofdialogue'] = 'Vuoropuhelun tyyppi';
3  lang/fi/editor.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // editor.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
  2
+   // editor.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['about'] = 'Tietoja editorista';
@@ -98,6 +98,7 @@
98 98
 $string['texttop'] = 'Texttop';
99 99
 $string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
100 100
 $string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
  101
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
101 102
 $string['top'] = 'Ylös';
102 103
 $string['type'] = 'Tyyppi';
103 104
 $string['underline'] = 'Alleviivattu';
3  lang/fi/emailprotect.php
... ...
@@ -1,10 +1,11 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // emailprotect.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
  2
+   // emailprotect.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['filtername'] = 'Sähköposti varmennus';
6 6
 $string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
7 7
 $string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
8 8
 $string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
  9
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
9 10
 
10 11
 ?>
3  lang/fi/enrol_database.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // enrol_database.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
  2
+   // enrol_database.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['dbhost'] = 'Tietokantapalvelimen nimi';
@@ -17,5 +17,6 @@
17 17
 $string['remoteuserfield'] = 'Ulkoisen tietokannan userid sarakkeen nimi';
18 18
 $string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
19 19
 $string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
  20
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
20 21
 
21 22
 ?>
3  lang/fi/enrol_flatfile.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
  2
+   // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['description'] = 'Tämä moduli tarkistaa ajoittain määrittelemäsi tekstiedoston. Tiedoston tulisi näyttää seuraavalta <pre>
@@ -19,5 +19,6 @@
19 19
 $string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
20 20
 $string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
21 21
 $string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
  22
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
22 23
 
23 24
 ?>
3  lang/fi/enrol_internal.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // enrol_internal.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
  2
+   // enrol_internal.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['description'] = 'Tämä on Moodlen normaali tapa kursseille rekisteröitymiseen. Käyttäjät voivat rekisteröityä kurseille kahdella tapaa:
@@ -11,5 +11,6 @@
11 11
 $string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
12 12
 $string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
13 13
 $string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
  14
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
14 15
 
15 16
 ?>
3  lang/fi/enrol_paypal.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
  2
+   // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['business'] = 'PayPal-tilisi sähköpostiosoite';
@@ -9,5 +9,6 @@
9 9
 $string['sendpaymentbutton'] = 'Lähetä maksu Paypal:lin kautta';
10 10
 $string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
11 11
 $string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
  12
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
12 13
 
13 14
 ?>
3  lang/fi/error.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // error.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
  2
+   // error.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['confirmsesskeybad'] = 'Valitettavasti istuntoavaintasi ei voitu varmistaa toteuttaaksesi tämän toiminnon. Tämä turvaominaisuus ehkäisee vahingossa tapahtuvaa tai tahallista ilkivaltaista tärkeiden toimintojen suoritusta nimelläsi. Varmista, että todella haluat suorittaa tämän toiminnon.';
@@ -18,6 +18,7 @@
18 18
 $string['sessionipnomatch'] = 'Valitettavasti IP numerosi näyttää muuttuneen siitä, kun aluksi kirjauduit sisään. Tämä turvatoiminto estää hakkereita varastamasta identiteettiäsi sillä välin kun olet rekisteröityneenä tällä sivulla. Normaalien käyttäjien ei pitäisi nähdä tätä viestiä- pyydä sivuston hallinnolta apua.';
19 19
 $string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
20 20
 $string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
  21
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
21 22
 $string['unknowncourse'] = 'Tuntematon kurssi nimeltään \"$a\"';
22 23
 $string['usernotaddederror'] = 'Käyttäjää \"$a\" ei lisätty - tuntematon virhe';
23 24
 $string['usernotaddedregistered'] = 'Käyttäjää \"$a\" ei lisätty - on jo rekisteröity';
9  lang/fi/exercise.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // exercise.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
  2
+   // exercise.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['absent'] = 'Puuttuva';
@@ -43,7 +43,7 @@
43 43
 $string['element'] = 'Arvosteluperuste';
44 44
 $string['elementweight'] = 'Arvosteluperusteen painoarvo';
45 45
 $string['enterpassword'] = 'Anna salasana';
46  
-$string['entriessaved'] = 'Tietueet tallenettu';
  46
+$string['entriessaved'] = 'Tietueet tallennettu';
47 47
 $string['excellent'] = 'Erinomainen';
48 48
 $string['exerciseassessments'] = 'Oppimistehtävän arvioinnit';
49 49
 $string['exercisefeedback'] = 'Oppimistehtävän palaute';
@@ -116,7 +116,8 @@
116 116
 $string['present'] = 'Nykyinen';
117 117
 $string['reasonforadjustment'] = 'Tarkennuksen syy';
118 118
 $string['reassess'] = 'Uudelleen arviointi';
119  
-$string['resubmissionfor'] = 'a$:n palautus uudelleen';
  119
+$string['regradestudentassessments'] = 'Arvostele oppilas arviot uudelleen';
  120
+$string['resubmissionfor'] = '$a:n palautus uudelleen';
120 121
 $string['resubmitnote'] = '* tarkoitaa, että a$:lla on lupa palauttaa tämä uudelleen.<br />Tämä asetus voidaan antaa mille tahansa palautukselle arvioimalla se uudelleen ja klikkaamalla <br /><b>Salli $a:n uudelleenpalautukset</b>-painiketta. <br /Opiskelija voi palauttaa uudelleen, mikäli tämä asetus on <b>jossakin</b> heidän palautuksistaan.';
121 122
 $string['rubric'] = 'Otsikko';
122 123
 $string['savedok'] = 'Tallennettu';
@@ -135,6 +136,7 @@
135 136
 $string['scaleyes'] = '2 pistettä, asteikko Kyllä/Ei';
136 137
 $string['specimenassessmentform'] = 'Arvioinnin mallilomake';
137 138
 $string['standarddeviation'] = 'Normipoikkeavuus';
  139
+$string['strict'] = 'tiukka';
138 140
 $string['studentallowedtoresubmit'] = 'Salli $a:n uudelleenpalautukset';
139 141
 $string['studentassessments'] = '$a arvostelut';
140 142
 $string['studentnotallowed'] = '$a EI voi palauttaa uudelleen (tai palautusta ei tarvita)';
@@ -157,6 +159,7 @@
157 159
 $string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
158 160
 $string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
159 161
 $string['thisisaresubmission'] = 'Tämä on a$:n palautus uudelleen.<br />Uuden palautuksen katsomisen jälkeen päivitä tämä arviointi<br />ja klikkaa yhtä sivun alalaidan painikkeista.';
  162
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
160 163
 $string['title'] = 'Otsikko';
161 164
 $string['typeofscale'] = 'Asteikon tyyppi';
162 165
 $string['unassessed'] = '$a itsearviointi';
6  lang/fi/forum.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // forum.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
  2
+   // forum.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['addanewdiscussion'] = 'Lisää uusi keskustelu';
@@ -148,8 +148,8 @@
148 148
 $string['subscription'] = 'Tilaus';
149 149
 $string['subscriptions'] = 'Tilaukset';
150 150
 $string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
151  
-$string['thisdirection'] = '
152  
-KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
  151
+$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
  152
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
153 153
 $string['unsubscribe'] = 'Peru tämän keskustelualueen tilaus';
154 154
 $string['unsubscribed'] = 'Tilaamaton';
155 155
 $string['unsubscribeshort'] = 'Peru tilaus';
3  lang/fi/glossary.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // glossary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
  2
+   // glossary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['addcomment'] = 'Lisää kommentti';
@@ -159,6 +159,7 @@
159 159
 $string['studentcanpost'] = 'Opiskelijat voivat lisätä tietueita';
160 160
 $string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
161 161
 $string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
  162
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
162 163
 $string['totalentries'] = 'Hakusanojen kokonaismäärä';
163 164
 $string['usedynalink'] = 'Linkitä sanaston tietueet automaattisesti';
164 165
 $string['waitingapproval'] = 'Odotetaan hyväksyntää';
5  lang/fi/hotpot.php
... ...
@@ -1,13 +1,16 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // hotpot.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
  2
+   // hotpot.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['clearall'] = 'Tyhjää kaikki';
6 6
 $string['deleteall'] = 'Poista kaikki';
  7
+$string['modulename'] = 'Hot Potatoes kysely';
  8
+$string['modulenameplural'] = 'Hot Potatoes kyselyt';
7 9
 $string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
8 10
 $string['really'] = 'Haluatko todella poistaa kaikki vastaukset?';
9 11
 $string['strattemptlabel'] = 'Yritykset: Tulos, Päiväys Aika (kesto), [Virheet]';
10 12
 $string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
11 13
 $string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
  14
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
12 15
 
13 16
 ?>
106  lang/fi/install.php
... ...
@@ -1,13 +1,117 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // install.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
  2
+   // install.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['admindirerror'] = 'Ylläpito hakemisto on määritetty väärin';
6 6
 $string['admindirname'] = 'Ylläpito hakemisto';
  7
+$string['admindirsetting'] = 'Jotkut web-isännät käyttävät /ylläpitävät erityistä URL-yhteyttä päästäksesi kytkentätauluun tms. Valitettavasti tämä on ristiriidassa Moodlen ylläpitosivujen normaalin paikan kanssa. Voit korjata tämän nimeämällä asennuksesi ylläpitohakemiston uudelleen, ja laittamalla uuden nimen tähän. Esimerkiksi: 
  8
+<br/> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
  9
+Tämä korjaa ylläpito linkit Moodlessa.';
7 10
 $string['caution'] = 'Varoitus';
8 11
 $string['chooselanguage'] = 'Valitse kieli';
9 12
 $string['compatibilitysettings'] = 'Tarkistetaan PHP:n asetukset';
  13
+$string['configfilenotwritten'] = 'Asennettu komento ei pystynyt luomaan automaattisesti config.php tiedostoa, joka olisi sisältänyt valitsemasi asetukset, todennäköisesti koska Moodlen hakemista ei ole kykenevä kirjoitukseen. Voit manuaalisesti kopioida seuraavan koodin tiedostoon nimeltä config.php Moodlen päähakemiston sisällä.';
10 14
 $string['configfilewritten'] = 'config.php on luotu.';
  15
+$string['configurationcomplete'] = 'kokoonpano suoritettu';
11 16
 $string['database'] = 'Tietokanta';
  17
+$string['databasesettings'] = 'Nyt sinun täytyy valita tietokannasta, missä suurin osa Moodlen tietoja säilytetään. Tämän tietokannan täytyy jo valmiiksi olla luotu, kuten myös käyttäjänimen ja salasanan, joilla siihen päästään. .<br/>
  18
+<br /> <br />
  19
+<b>Tyyppi:</b> mysql or postgres7<br />
  20
+<b>Isäntä:</b> eg paikallinen isäntä or db.isp.com<br />
  21
+<b>Nimi:</b> tietokannan nimi, eg moodle<br />
  22
+<b>Käyttäjä:</b> tietokantasi käyttäjänimi<br />
  23
+<b>Salasana:</b> tietokantasi salasana<br />
  24
+<b>Taulukon etuliite:</b> omavalintainen etuliite jota käytetään kaikissa taulukoissa ';
  25
+$string['dataroot'] = 'Tietohakemisto';
  26
+$string['datarooterror'] = '\"Tieto hakemistoa\", jonka määrittelit, ei voitu löytää, eikä luoda. Joko korjaa polku, tai luo hakemisto manuaalisesti.';
  27
+$string['dbconnectionerror'] = 'Emme pystyneet kytkeytymään tiedokantaan, jonka määrittelit. Tarkista tietokanta asetuksesi.';
  28
+$string['dbcreationerror'] = 'Tietokannan luomisvirhe. Ei pystytty luomaan annettua tietokannan nimeä tarjotuilla asetuksilla.';
  29
+$string['dbhost'] = 'Isäntä palvelin';
  30
+$string['dbpass'] = 'salasana';
  31
+$string['dbprefix'] = 'taulukon etumerkki';
  32
+$string['dbtype'] = 'Tyyppi';
  33
+$string['directorysettings'] = '<p>Varmista tämän Moodle asennuksen paikka.</p>
  34
+
  35
+<p><b>Web Osoite:</b>
  36
+Täsmennä koko Web osoite, johon Moodlella on pääsy.
  37
+Jos webs ivustoosi päästään monen URL:n kautta, valitse kaikkein luonnollisin vaihtoehto, se jota oppilaasikin käyttäisivät. Älä sisällytä kenoviivaa.</p>
  38
+
  39
+<p><b>Moodle hakemisto:</b>
  40
+Määritä koko hakemistopolku tähän asennukseen. Varmista, että isot/pienet kirjaimet ovat oikein.</p>
  41
+
  42
+<p><b>Data hakemisto:</b>
  43
+Tarvitset paikan, jossa Moodle voi tallentaa ladatut tiedostot. Tämän hakemiston pitäisi olla luettavissa ja kirjoitettavissa web palvelin käyttäjän taholta (usein \"nobody\" tai \"apache\"), mutta sen ei pitäisi olla käytettävissä suoraan web:in kautta.</p>';
  44
+$string['dirroot'] = 'Moodle hakemisto';
  45
+$string['dirrooterror'] = '\"Moodle hakemisto\" asetus näyttäisi olevan väärä-emme voi löytää Moodle asennusta sieltä. Arvo alapuolella on nollattu.';
  46
+$string['download'] = 'Lataus';
  47
+$string['fileuploads'] = 'tiedostojen palvelimeen kopioinnit';
  48
+$string['fileuploadserror'] = 'Tämän pitäisi olla päällä';
  49
+$string['fileuploadshelp'] = '<p>Tiedostojen lataus näyttää olevan tehty toimimattomaksi palvelimellasi.</p>
  50
+
  51
+<p>Moodle voidaan silti asentaa, mutta ilman tätä kykyä, et pysty lataamaan kurssitiedostoja tai uuden käyttäjän profiili kuvia.
  52
+
  53
+<p>Mahdollistaaksesi tiedostojen latauksen sinun (tai systeemisi ylläpitäjän) täytyy muokata varusohjelmien php.ini tiedosto systeemiisi ja muuttaa asetus <b>file_uploads</b> to \'1\'.</p>';
  54
+$string['gdversion'] = 'GD versio';
  55
+$string['gdversionerror'] = 'GD kirjaston pitäisi olla päällä, että voidaan käsitellä ja luoda kuvia.';
  56
+$string['gdversionhelp'] = '<p>Palvelimellasi ei näyttäisi olevan GD:tä asennettuna.</p>
  57
+
  58
+<p>GD on kirjasto jonka PHP vaatii voidakseen antaa Moodlen käsitellä kuvia (esimerkiksi käyttäjäprofiili kuvakkeita) ja luoda uusia kuvia (esimerkiksi kirjauskuvioita) Moodle toimii ilman GD:täkin, mutta silloin nämä toiminnot eivät ole saatavilla.</p>
  59
+
  60
+<p>Lisätäksesi GD:n PHP:hen Unix:in alaisena, käännä PHP käyttäen --with-gd parametria.</p>
  61
+
  62
+<p>Windowsin alaisena voit yleensä muokata php.ini:ä ja olla kommentoimatta rivivertailua libgd.dll.</p>';
  63
+$string['installation'] = 'asennus';
  64
+$string['magicquotesruntime'] = 'Magic quotes ajoaika';
  65
+$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Tämän pitäisi olla kiinni';
  66
+$string['magicquotesruntimehelp'] = '<p>Magic quotes ajoajan pitäisi olla pois päältä, jotta Moodle voi toimia kunnolla.</p>
  67
+
  68
+<p>Normaalisti se on pois päältä oletuksena... Katso asetukset
  69
+<b>magic_quotes_runtime</b> in your php.ini file.</p>
  70
+
  71
+<p>Jos sinulla ei ole pääsyä php.ini:isi, saatat pystyä asettamaan seuraavan rivin tiedostoon nimeltä .htaccess Moodlen hakemiston sisällä:
  72
+<blockquote>php_value magic_quotes_runtime Off</blockquote>
  73
+</p> ';
  74
+$string['memorylimit'] = 'Muisti raja';
  75
+$string['memorylimiterror'] = 'PHP muistiraja on asetettu aika alas... Se saattaa aiheuttaa ongelmia myöhemmin.';
  76
+$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP muistiraja palvelimellesi on tällä hetkellä asetettu $a:han.</p>
  77
+
  78
+<p>Tämä saattaa aiheuttaa Moodlelle muistiongelmia myöhemmin, varsinkin jos sinulla on paljon mahdollisia moduuleita ja/tai paljon käyttäjiä.
  79
+
  80
+<p>Suosittelemme, että valitset asetuksiksi PHP:n korkeimmalla mahdollisella raja-arvolla, esimerkiksi 16M.
  81
+On olemassa monia tapoja joilla voit yrittää tehdä tämän:
  82
+<ol>
  83
+<li>Jos pystyt, uudelleenkäännä PHP <i>--enable-memory-limit</i>. :llä.
  84
+Tämä sallii Moodlen asettaa muistirajan itse.
  85
+<li>Jos sinulla on pääsy php.ini tiedostoosi, voit muuttaa <b>memory_limit</b> setuksen siellä johonkin kuten 16M. Jos sinulla ei ole pääsyoikeutta, voit kenties pyytää ylläpitäjää tekemään tämän puolestasi.
  86
+<li>Joillain PHP palvelimilla voit luoda a .htaccess tiedoston Moodle hakemistossa, sisältäen tämän rivin:
  87
+<p><blockquote>php_value memory_limit 16M</blockquote></p>
  88
+<p>Kuitenkin, joillain palvelimilla tämä estää <b>all</b> PHP sivuja toimimasta (näet virheet, kun katsot sivuja), joten sinun täytyy poistaa .htaccess tiedosto.
  89
+</ol>';
  90
+$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP:tä ei ole kunnolla valittu asetukseksi MySQL laajennuksen kanssa, jotta se voisi kommunikoida MySQL:n kanssa. Tarkista php.ini tiedostosi tai käännä PHP uudelleen.';
  91
+$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
  92
+$string['pass'] = 'Ohita';
  93
+$string['phpversion'] = 'PHP versio';
  94
+$string['phpversionerror'] = 'PHP version täytyy olla vähintään 4.1.0';
  95
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle vaatii vähintään PHP version 4.1.0.</p>
  96
+<p>Käytät parhaillaan versiota $a<p>
  97
+<p>Sinun täytyy päivittää PHP tai siirtää isäntä uudemman PHP version kanssa!<p>';
  98
+$string['safemode'] = 'turvatila';
  99
+$string['safemodeerror'] = 'Moodlella saattaa olla ongelmia turvatilan ollessa päällä';
  100
+$string['safemodehelp'] = '<p>Moodlella saattaa olla lukuisia ongelmia turvatilan ollessa päällä, joista vähäiosin ei ole se, ettei se todennäköisesti pysty luomaan uusia tiedostoja.</p> 
  101
+<p>Turvatila on yleensä tehnyt toimivaksi paranoidinen julkinen web-isäntä, joten sinun ehkä täytyy vaihtaa web-isännöinti yhtiötä Moodleasi varten.</p>
  102
+
  103
+<p>Voit yrittää jatkaa asennusta, mutta varaudu ongelmiin myöhemmin.</p>';
  104
+$string['sessionautostart'] = 'istunnon automaattinen aloitus';
  105
+$string['sessionautostarterror'] = 'Tämän pitäisi olla pois päältä';
  106
+$string['sessionautostarthelp'] = '<p>Moodle vaatii istuntotukea, eikä toimi ilman sitä.</p>
  107
+
  108
+<p>istunto voidaan mahdollistaa php.ini tiedostossa... Etsi istuntoa varten.auto_start parameter.</p>
  109
+
  110
+';
  111
+$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
  112
+$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
  113
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
  114
+$string['wwwroot'] = 'Web -osoite';
  115
+$string['wwwrooterror'] = 'Web- soite ei näyttäisi olevan voimassa- tämä Moodle asennus ei näyttäisi olevan siellä.';
12 116
 
13 117
 ?>
6  lang/fi/journal.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // journal.php - created with Moodle 1.5 development (2004082600)
  2
+   // journal.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['alwaysopen'] = 'Aina avoinna';
@@ -32,9 +32,13 @@
32 32
 $string['notopenuntil'] = 'Tämä tehtävä avautuu vasta';
33 33
 $string['notstarted'] = 'Et ole aloittanut tätä tehtävää vielä';
34 34
 $string['overallrating'] = 'Yleinen arviointi';
  35
+$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
35 36
 $string['rate'] = 'Arviointi';
36 37
 $string['saveallfeedback'] = 'Tallenna kaikki palaute';
37 38
 $string['startoredit'] = 'Aloita tai muokkaa vastausta';
  39
+$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
  40
+$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
  41
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
38 42
 $string['viewallentries'] = 'Katso kaikki vastaukset ($a kappaletta)';
39 43
 
40 44
 ?>
22  lang/fi/label.php
... ...
@@ -1,9 +1,13 @@
1  
-<?PHP // $Id$ 
2  
-   // label.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
3  
-
4  
-
5  
-$string['labeltext'] = 'Otsikon teksti';
6  
-$string['modulename'] = 'Otsikko';
7  
-$string['modulenameplural'] = 'Otsikot';
8  
-
9  
-?>
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+   // label.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
  3
+
  4
+
  5
+$string['labeltext'] = 'Otsikon teksti';
  6
+$string['modulename'] = 'Otsikko';
  7
+$string['modulenameplural'] = 'Otsikot';
  8
+$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
  9
+$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
  10
+$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
  11
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
  12
+
  13
+?>
57  lang/fi/lesson.php
... ...
@@ -1,41 +1,82 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // lesson.php - created with Moodle 1.3 development (2004040500)
  2
+   // lesson.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['actionaftercorrectanswer'] = 'Toiminto oikean vastauksen jälkeen';
6 6
 $string['addabranchtable'] = 'Lisää tietopuun haara';
7 7
 $string['addanendofbranch'] = 'Lisää tietopuun haaran pääte';
8 8
 $string['addaquestionpage'] = 'Lisää kysymyssivu';
  9
+$string['addcluster'] = 'Lisää ryhmä';
  10
+$string['addendofcluster'] = 'Lisää ryhmän lopetus';
9 11
 $string['answer'] = 'Vastaus';
10 12
 $string['answersfornumerical'] = 'Numeeristen kysymysten vastauksia pitäisi verrata minimi- ja maksimiarvoihin. Tälle välille osuva arvo katsotaan oikeaksi vastaukseksi.';
  13
+$string['arrangebuttonshorizontally'] = 'Järjestä haarapainikkeet horisontaalisesti diashowtilassa? ';
11 14
 $string['attempt'] = 'Yritys: $a';
12 15
 $string['attempts'] = 'Yritykset';
13 16
 $string['available'] = 'Tehtävissä';
  17
+$string['backtreeview'] = 'Takaisin puunäkymään';
14 18
 $string['branchtable'] = 'Tietopuun haara';
  19
+$string['cancel'] = 'Peruuta';
15 20
 $string['canretake'] = '$a voi aloittaa uudelleen';
16 21
 $string['casesensitive'] = 'Kirjainkoko merkityksellinen (case sensitive)';
17 22
 $string['checkbranchtable'] = 'Tarkista tietopuun haaran toiminta';
18 23
 $string['checknavigation'] = 'Tarkista navigointi';
19 24
 $string['checkquestion'] = 'Tarkista kysymys';
  25
+$string['clicktopost'] = 'Klikkaa tässä sijoittaaksesi arvosanasi Korkeimmat Tulokset listalle.';
  26
+$string['clusterjump'] = 'Kysymys, jota ei ole nähty ryhmässä';
  27
+$string['clustertitle'] = 'ryhmä';
  28
+$string['comments'] = 'sinun kommenttisi';
20 29
 $string['confirmdeletionofthispage'] = 'Vahvista tämän sivun poistaminen';
21 30
 $string['congratulations'] = 'Onnittelut - oppitunnin loppu saavutettu';
22 31
 $string['continue'] = 'Jatka';
  32
+$string['correctanswerjump'] = 'Korjaa Vastaus Hyppy';
  33
+$string['correctanswerscore'] = 'Korjaa Vastaus Tulos';
  34
+$string['correctresponse'] = 'Korjaa Vaste';
  35
+$string['customscoring'] = ' ';
23 36
 $string['deadline'] = 'Viimeinen suorituspäivä';
  37
+$string['deleteattempts'] = 'Poista opiskelijoiden yritykset tälle oppitunnille (käyttäjätunnus)';
24 38
 $string['deleting'] = 'Poistetaan';
25 39
 $string['deletingpage'] = 'Poistetaan sivu $a';
26 40
 $string['description'] = 'Kuvaus';
  41
+$string['displayhighscores'] = 'Näytä Korkeat Tulokset';
  42
+$string['displayinleftmenu'] = 'Näytä vasemmassa valikossa?';
  43
+$string['displayleftmenu'] = 'Näytä Vasen Valikko';
27 44
 $string['displayofgrade'] = 'Arvosanan näyttäminen (vain opiskelijoille)';
  45
+$string['displayreview'] = 'Näytä Arvostelu Näppäin';
  46
+$string['editlessonsettings'] = 'Muokkaa tämän oppitunnin asetuksia';
  47
+$string['editpagecontent'] = 'Muokkaa tämän sivun osia';
  48
+$string['email'] = 'Sähköposti';
28 49
 $string['endofbranch'] = 'Tietopuun haaran pääte';
29  
-$string['endoflesson'] = 'Oppimitunnin loppu';
  50
+$string['endofclustertitle'] = 'Ryhmän pääte';
  51
+$string['endoflesson'] = 'Oppitunnin loppu';
  52
+$string['entername'] = 'Syötä lempinimi korkeat tulokset listalle';
  53
+$string['enterpassword'] = 'Syötä salasana:';
  54
+$string['eolstudentoutoftime'] = 'Huomio: Aika loppui tämän oppitunnin osalta. Viimeinen vastauksesi ei merkinnyt mitään, jos se annettiin ajan päättymisen jälkeen.';
  55
+$string['eolstudentoutoftimenoanswers'] = 'Et vastannut yhteenkään kysymykseen. Sait a 0 tästä oppitunnista.';
  56
+$string['essay'] = 'Essee';
  57
+$string['essays'] = 'Esseet';
  58
+$string['essayscore'] = 'Essee tulos';
30 59
 $string['fileformat'] = 'Tiedoston tyyppi';
31  
-$string['firstanswershould'] = 'Ensimmäinen vastaus hyppää &quot;oikealle&quot; sivulle.';
  60
+$string['firstanswershould'] = 'Ensimmäinen vastaus hyppää \"oikealle\" sivulle.';
  61
+$string['firstwrong'] = 'Valitettavasti et voi tienata tätä yhtä pistettä, koska vastauksesi ei ollut oikein. Haluatko jatkaa arvaamista vain oppimisen ilosta(enää et saa pisteitä)?';
32 62
 $string['gradeis'] = 'Arvosana on $a';
33 63
 $string['handlingofretakes'] = 'Useiden yritysten arvioinnin käsittelytapa';
34 64
 $string['here'] = 'tänne';
35 65
 $string['importquestions'] = 'Tuo kysymykset';
36 66
 $string['jump'] = 'Siirry';
  67
+$string['leftduringtimed'] = 'Olet lähtenyt ajastetun oppitunnin aikana.<br>Ole hyvä ja klikkaa \"jatka\" aloittaaksesi oppitunnin uudelleen.';
  68
+$string['leftduringtimednoretake'] = 'Olet lähtenyt ajastetun oppitunnin aikana, etkä<br> saa aloittaa uudelleen tai jatkaa oppituntia.';
  69
+$string['lessonclosed'] = 'Tämä oppitunti on suljettu $a:ssa';
  70
+$string['lessondefault'] = 'Käytä tämän oppitunnin asetuksia oletuksina';
  71
+$string['lessonmenu'] = 'Oppitunnin valikko';
  72
+$string['lessonopen'] = 'Tämä oppitunti on auki $a:ssa';
  73
+$string['loginfail'] = 'Sisäänkirjautuminen epäonnistui, yritä uudelleen...';
  74
+$string['mainmenu'] = 'Päävalikko';
  75
+$string['maxhighscores'] = 'Kuinka monta korkeaa tulosta näytetään';
37 76
 $string['maximumnumberofanswersbranches'] = 'Vastausten/haarojen maksimimäärä';
38 77
 $string['maximumnumberofattempts'] = 'Vastausyritysten maksimimäärä';
  78
+$string['maxtime'] = 'Aika raja (minuuteissa)';
  79
+$string['maxtimewarning'] = 'Sinulla on $a minuutti(a) lopettaa oppitunti.';
39 80
 $string['minimumnumberofquestions'] = 'Kysymysten minimimäärä';
40 81
 $string['modulename'] = 'Oppitunti';
41 82
 $string['modulenameplural'] = 'Oppitunnit';
@@ -44,22 +85,29 @@
44 85
 $string['movingtonextpage'] = 'Siirrytään seuraavalle sivulle';
45 86
 $string['multianswer'] = 'Monivastaus';
46 87
 $string['multipleanswer'] = 'Useita vastauksia';
  88
+$string['nameapproved'] = 'Nimi Hyväksytty';
  89
+$string['namereject'] = 'Valitettavasti nimesi on hylätty suodattimen takia.<br>Yritä toista nimeä.';
47 90
 $string['nextpage'] = 'Seuraava sivu';
48 91
 $string['noanswer'] = 'Ei vastausta';
49 92
 $string['noattemptrecordsfound'] = 'Ei yrityksiä: ei arvosanaa';
  93
+$string['nohighscores'] = 'Ei Korkeita Tuloksia';
  94
+$string['noretake'] = 'Sinulla ei ole lupaa ottaa uudelleen tätä oppituntia.';
50 95
 $string['normal'] = 'Normaali - seuraa oppitunnin polkua';
51 96
 $string['notdefined'] = 'Ei määritelty';
  97
+$string['nothighscore'] = 'Et selviytynyt Top $a:n korkeat tulokset listalle.';
52 98
 $string['notitle'] = 'Otsikko puuttuu';
53 99
 $string['numberofcorrectanswers'] = 'Oikeiden vastausten lukumäärä: $a';
54 100
 $string['numberofcorrectmatches'] = 'Oikeiden parikysymysten määrä: $a ';
55 101
 $string['numberofpagestoshow'] = 'Näytettävien sivujen (korttien) määrä';
56 102
 $string['numberofpagesviewed'] = 'Katsottujen sivujen määrä: $a';
  103
+$string['ongoing'] = 'Näytä menossa oleva pistemäärä.';
57 104
 $string['ordered'] = 'Järjestetty';
58 105
 $string['outof'] = 'maksimipisteet $a';
59 106
 $string['page'] = 'Sivu $a';
60 107
 $string['pagecontents'] = 'Sivun sisältö';
61 108
 $string['pages'] = 'Sivuja';
62 109
 $string['pagetitle'] = 'Sivun otsikko';
  110
+$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
63 111
 $string['pleasecheckoneanswer'] = 'Valitse yksi vastausvaihtoehto';
64 112
 $string['pleasecheckoneormoreanswers'] = 'Valitse yksi tai useampia vastausvaihtoehdoista';
65 113
 $string['pleaseenteryouranswerinthebox'] = 'Kirjoita vastauksesi';
@@ -77,6 +125,9 @@
77 125
 $string['thatsthecorrectanswer'] = 'Vastaus on oikein';
78 126
 $string['thatsthewronganswer'] = 'Vastaus on väärin';
79 127
 $string['thefollowingpagesjumptothispage'] = 'Seuraavat sivut hyppäävät tälle sivulle';
  128
+$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
  129
+$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
  130
+$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
80 131
 $string['thispage'] = 'Tämä sivu';
81 132
 $string['useeditor'] = 'Käytä editoria';
82 133
 $string['usemaximum'] = 'Valitse korkein';
70  lang/fi/moodle.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
  2
+   // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['action'] = 'Tapahtuma';
@@ -44,7 +44,7 @@
44 44
 $string['adminhelpeditorsettings'] = 'Määrittele HTML editorin perusasetukset';
45 45
 $string['adminhelpedituser'] = 'Selaa käyttäjälistaa ja muokkaa tunnuksia';
46 46
 $string['adminhelpenrolments'] = 'Valitse sisäiset tai ulkoiset tavat kurssijäsenyyksien hallintaan';
47  
-$string['adminhelpfailurelogs'] = 'Selaa epäonnistuneita kirjaantumisia';
  47
+$string['adminhelpfailurelogs'] = 'Selaa epäonnistuneita kirjautumisia';
48 48
 $string['adminhelplanguage'] = 'Käytössä olevan kielipaketin tarkistus ja editointi';
49 49
 $string['adminhelplogs'] = 'Selaa sivuston kaikkia tapahtumia';
50 50
 $string['adminhelpmanageblocks'] = 'Hallitse asennettuja lohkoja ja niiden asetuksia';
@@ -115,7 +115,10 @@
115 115
 $string['backupuserfileshelp'] = 'Valitse, haluatko sisällyttää käyttäjätiedostot (omat kuvat) automaattiseen varmuuskopiointiin';
116 116
 $string['backupusershelp'] = 'Haluatko varmuuskopioida kaikki käyttäjät vai vain tarvittavat käyttäjät kurssia kohden';
117 117
 $string['backupversion'] = 'Varmuuskopion versio';
118  
-$string['blockdeleteconfirm'] = 'Olet poistamassa lopullisesti lohkon \'$a\'. Tämä poistaa kaikki lohkoon liittyvät tiedost tietokannasta. Oletko varma että haluat jatkaa?';
  118
+$string['blockconfiga'] = 'konfiguroidaan $a lohko';
  119
+$string['blockconfigbad'] = 'Tätä lohkoa ei ole toteutettu oikein ja siksi ei konfiguraatio liitäntää voida hankkia.';
  120
+$string['blockconfigin'] = 'Kurssi: konfiguroidaan lohko $a:ssa';
  121
+$string['blockdeleteconfirm'] = 'Olet poistamassa lopullisesti lohkon \'$a\'. Tämä poistaa kaikki lohkoon liittyvät tiedostot tietokannasta. Oletko varma että haluat jatkaa?';
119 122
 $string['blockdeletefiles'] = 'Kaikki lohkoon \'$a->block\' liityvä tieto on poistettu tietokannasta. Viimestelläksesi poiston ( ja esääksesi lohkoa asentumasta uudelleen) poista seuraavaksi hakemisto $a->dirrectory palvelimelta';
120 123
 $string['blocks'] = 'Lohkot';
121 124
 $string['blocksetup'] = 'Asetetaan lohkojen taulut';
@@ -174,14 +177,14 @@
174 177
 $string['configdebug'] = 'Jos valitset virheenkorjaustilan päälle, PHP:n error_reporting arvo nousee ja useampia virheilmoituksia tulostuu näytölle. Tästä asetuksesta on hyötyä vain Moodlen kehittäjille.';
175 178
 $string['configdeleteunconfirmed'] = 'Jos käytät autentikointia sähköpostin kautta, tämän ajan kuluessa käyttäjän vahvistusviesti hyväksytään. Tämän ajan jälkeen vahvistamattomat tunnukset poistetaan.';
176 179
 $string['configdigestmailtime'] = 'Käyttäjät jotka haluavat postinsa kerättynä saavat viestit alueilta kerran päivässä. Tämä asetus säätää ajan joolloin kerätyt postit lähetetään.';
177  
-$string['configdisplayloginfailures'] = 'Tämä näyttää tiedot epäonnistuneista kirjaantumisista valituille käyttäjille.';
  180
+$string['configdisplayloginfailures'] = 'Tämä näyttää tiedot epäonnistuneista kirjautumisista valituille käyttäjille.';
178 181
 $string['configenablerssfeeds'] = 'Tämä mahdollistaa RSS sytteet koko sivustolta. Jotta syötteet toimisivat pitää RSS syötteet aktivoida jokaiselta modulilta erikseen. KAtso \"Modulien asetukset\"';
179 182
 $string['configenablerssfeedsdisabled'] = 'Ei ole valittavissa koska sisvuston RSS sytteet on poissa käytöstä. Voit kytkeä RSS syöteet päälle ylläpito asetusten \"Muuttujat\" sivulta.';
180 183
 $string['configerrorlevel'] = 'PHP virheilmoitusten määrä. Normal on yleensä hyvä valinta.';
181 184
 $string['configextendedusernamechars'] = 'Tämä mahdollistaa kaikkien merkkien käyttämisen käyttäjätunnuksissa. Oletuksena tunnuksessa sallitaan vain numerot ja kirjaimet.';
182 185
 $string['configfilteruploadedfiles'] = 'Tämän kohdan asettaminen pakottaa Moodlen prosessoimaan kaikki Moodleen ladattavat HTML- ja tekstitiedostot tekstisuotimilla ennen niiden näyttämistä.';
183  
-$string['configforcelogin'] = 'Normaalisti sivuston etusivu ja kurssilistaukset ovat kaikkien nähtävillä. Jos haluat, että käyttäjien pitää kirjaantua ennen kuin he voivat tehdä mitään sivustollasi, sinun pitää määritellä tämä asetus.';
184  
-$string['configforceloginforprofiles'] = 'Tämä asetus pakoittaa käyttäjän kirjaantumaan oikealla (ei vieras) tunuuksella ennen kuin he voivat nähdä muiden käyttäjien tietoja. Oletuksena asetus on pois päältä jolloin oppija voi lukea opettajien tiedot ja hakukoneet indeksoida tiedot.';
  186
+$string['configforcelogin'] = 'Normaalisti sivuston etusivu ja kurssilistaukset ovat kaikkien nähtävillä. Jos haluat, että käyttäjien pitää kirjautua sisään ennen kuin he voivat tehdä mitään sivustollasi, sinun pitää määritellä tämä asetus.';
  187
+$string['configforceloginforprofiles'] = 'Tämä asetus pakottaa käyttäjän kirjautumaan oikealla (ei vieras) tunnuksella ennen kuin hän voivat nähdä muiden käyttäjien tietoja. Oletuksena asetus on pois päältä jolloin oppija voi lukea opettajien tiedot ja hakukoneet voivat indeksoida tiedot.';
185 188
 $string['configframename'] = 'Jos haluat sijoittaa Moodlen sivustolle, joka käyttää kehyksiä, määritä tässä sen kehyksen nimi, jossa Moodle on. Muutoin jätä tämä ennalleen asetukseen \'_top\'';
186 189
 $string['configfullnamedisplay'] = 'Tämä määrittelee, kuinka käyttäjän koko nimi näytetään. Oletuksena käytetään \"Given names + Surname\", joka toimii tehokkaasti useimmilla yksikielisillä sivustoilla, mutta voit valita sukunimen täydellisen piilottamisen tai antaa nykyisen kielipaketin päättää asiasta.';
187 190
 $string['configgdversion'] = 'GD-kirjaston versio. Näkyvissä oleva numero on tunnistettu automaattisesti. Älä muuta, ellet tiedä mitä teet.';
@@ -195,14 +198,14 @@
195 198
 $string['configlanglist'] = 'Jos tämä valinta on tyhjä, voi käyttäjä valita minkä tahansa asennuksessa saatavilla olevan kielen. Voit halutessasi vähentää kielivalintoja luottelemalla pilkulla erotettuna tässä haluamiesi kielten kielekoodit. Esimerkiksi fi, en';
196 199
 $string['configlangmenu'] = 'Valitse, haluatko kielivalikon näkymään etu- ja kirjautumissivuille. Tämä ei poista käyttäjältä mahdollisuutta asettaa haluamaansa kieltä muokkaamalla omaa käyttäjäprofiiliaan.';
197 200
 $string['configlocale'] = 'Päivämäärien muotoilu tehdään tämän tiedon mukaan. Annetun locale-koodin pitää olla palvelimen tuntema (Esim. fi_FI). Jos et ole varma, jätä tämä tyhjäksi.';
198  
-$string['configloginhttps'] = 'Tämä asetus ottaa käyttöön salatun https-yhteyden kirjaantumisivua varten, muut sivut ladataan suojaamattoman yhteyden kautta. VARO: palvelimen https asetukset PITÄÄ olla määritetty valmiiksi tai lukitset itsesi ulos sivustolta. ';
  201
+$string['configloginhttps'] = 'Tämä asetus ottaa käyttöön salatun https-yhteyden kirjautumisivua varten, muut sivut ladataan suojaamattoman yhteyden kautta. VARO: palvelimen https asetukset PITÄÄ olla määritetty valmiiksi tai lukitset itsesi ulos sivustolta. ';
199 202
 $string['configloglifetime'] = 'Tässä määritetään, kuinka pitkältä aikaväliltä haluat tallentaa käyttäjien toimet. Määritettyä aikaa vanhemmat tapahtumat poistetaan automaattisesti. Yleensä on hyvä säilyttää kaikki tapahtumat, mutta jos palvelimesi alkaa hyytyä isojen tapahtuma-lokien kanssa, saatat haluta alentaa säilytysaikaa.';
200  
-$string['configlongtimenosee'] = 'Opiskelijat, jotka eivät ole kirjaantuneet pitkään aikaan, poistetaan kursseilta automaattisesti. Määrittele tässä haluamasi aika.';
  203
+$string['configlongtimenosee'] = 'Opiskelijat, jotka eivät ole kirjautuneet pitkään aikaan, poistetaan kursseilta automaattisesti. Määrittele tässä haluamasi aika.';
201 204
 $string['configmaxbytes'] = 'Tämä määrittelee suurimman mahdollisen koon, jonka lähetetyt tiedostot voivat viedä sivustoon. Tätä asetusta rajoittaa PHP asetus upload_max_filesize ja Apache asetus LimitRequestBody. Toisin sanoen: järjestelmätaso rajoittaa alueen, jota voit käyttää kurssi-tai moduulitasolla.';
202 205
 $string['configmaxeditingtime'] = 'Määrittää, kauanko keskustelualueelle lähetettyä viestiä voidaan muokata.';
203 206
 $string['confignoreplyaddress'] = 'Kun käyttäjille lähetetään postia (esim keskustelualueen viestejä) ja lähettäjä on määritellyt osoitteensa salaiseksi, tätä osoitetta käytetään sähköpostin From: kentässä.';
204  
-$string['confignotifyloginfailures'] = 'Kun kirjaantumisvirheitä havaitaan voidaan niistä lähettää email ilmoitus. Kenelle ilmoitukset tulee lähettää?';
205  
-$string['confignotifyloginthreshold'] = 'Jos kirjaantumisvirheistä lähetetään ilmoitus , monenko kirjaantumis yrityksen jälkeen ilmoitukset lähetetään?';
  207
+$string['confignotifyloginfailures'] = 'Kun kirjautumisvirheitä havaitaan voidaan niistä lähettää email-ilmoitus. Kenelle ilmoitukset tulee lähettää?';
  208
+$string['confignotifyloginthreshold'] = 'Jos kirjautumisvirheistä lähetetään ilmoitus, monenko kirjautumisyrityksen jälkeen ilmoitukset lähetetään?';
206 209
 $string['configopentogoogle'] = 'Tämä asetus sallii Googlen kirjautumisen sisään vieraskäyttäjätilillä. Lisäksi Googlen hakutoiminnon kautta sivustollesi tulevat käyttäjät kirjataan automaattisesti vierastilille. Huomaa, että tämä vain mahdollistaa läpinäkyvän kirjautumisen kursseille, joilla vierastili on jo käytössä.';
207 210
 $string['configpathtoclam'] = 'Polku Clam AntiVirus ohjelmistoon. Varmaankin jotakin \"/usr/bin/clamscan\" tai \"/usr/bin/clamdscan\". Tämä pitää olla märiteltynä antivirus tarkastuksia varten.';
208 211
 $string['configproxyhost'] = 'Jos <b>palvelimen</b> pitää käyttää välityspalvelinta internetyhteyksiin, määritä palvelin ja portti tässä.';
@@ -256,7 +259,7 @@
256 259
 $string['create'] = 'Luo';
257 260
 $string['createaccount'] = 'Luo uusi käyttäjätunnus.';
258 261
 $string['createfolder'] = 'Luo hakemisto kohtaan $a';
259  
-$string['createuserandpass'] = 'Luo uusi käyttäjätunnus ja salasana kirjaantumista varten';
  262
+$string['createuserandpass'] = 'Luo uusi käyttäjätunnus ja salasana kirjautumista varten';
260 263
 $string['createziparchive'] = 'Luo zip-paketti';
261 264
 $string['creatingcategoriesandquestions'] = 'Luodaan kategoriat ja kysymykset';
262 265
 $string['creatingcoursemodules'] = 'Luodaan kurssin modulit';
@@ -345,13 +348,13 @@
345 348
 $string['editinga'] = 'Muokataan $a';
346 349
 $string['editlock'] = 'Tätä arvoa ei voi muokata';
347 350
 $string['editmyprofile'] = 'Muokkaa tietoja';
348  
-$string['editorbgcolor'] = 'Tautaväri';
  351
+$string['editorbgcolor'] = 'Taustaväri';
349 352
 $string['editorcleanonpaste'] = 'Puhdista Word HTML liitettäessä';
350 353
 $string['editorcommonsettings'] = 'Yleiset asetukset';
351  
-$string['editordefaultfont'] = 'Oletus kirjasin';
  354
+$string['editordefaultfont'] = 'Oletuskirjasin';
352 355
 $string['editorenablespelling'] = 'Käytä oikolukua';
353 356
 $string['editorfontlist'] = 'Kirjasinlista';
354  
-$string['editorfontsize'] = 'Oletus kirjasinkoko';
  357
+$string['editorfontsize'] = 'Oletuskirjasinkoko';
355 358
 $string['editorresettodefaults'] = 'Palauta oletukset';
356 359
 $string['editorsettings'] = 'Editorin asetukset';
357 360
 $string['editsummary'] = 'Muokkaa yhteenvetoa';
@@ -433,6 +436,7 @@
433 436
 $string['enrolperiod'] = 'Rekisteröitymisjakso';
434 437
 $string['entercourse'] = 'Klikkaa päästäksesi kurssille';
435 438
 $string['enteremailaddress'] = 'Anna sähköpostiosoitteesi, jotta uusi salasana voidaan lähettää sinulle.';
  439
+$string['entries'] = 'merkinnät';
436 440
 $string['error'] = 'Virhe';
437 441
 $string['errortoomanylogins'] = 'Valitettavasti olet yrittänyt kirjautua sisään virheellisesti liian usein. Käynnistä selaimesi uudelleen ja yritä sitten uudestaan.';
438 442
 $string['errorwhenconfirming'] = 'Virheen takia sinua ei ole vielä tunnistettu. Jos tulit tänne sähköpostissa olleen linkin kautta, varmista, että linkki ei ole hajonnut osiin usealle riville. Voit ehkä korjata linkin liittämällä osat yhteen.';
@@ -446,8 +450,8 @@
446 450
 $string['existingcreators'] = 'Kurssiylläpitäjät';
447 451
 $string['existingstudents'] = 'Opiskelijat';
448 452
 $string['existingteachers'] = 'Opettajat';
449  
-$string['failedloginattempts'] = '$a->attempts epäonnistunutta kirjaantumisyritysta viime käytisi jälkeen.';
450  
-$string['failedloginattemptsall'] = '$a->attempts epäonnistunutta kirjaantumisyritysta $a->accounts tunnukselle.';
  453
+$string['failedloginattempts'] = '$a->attempts epäonnistunutta kirjautumisyritysta viime käyntisi jälkeen.';
  454
+$string['failedloginattemptsall'] = '$a->attempts epäonnistunutta kirjautumisyritysta $a->accounts tunnukselle.';
451 455
 $string['feedback'] = 'Palaute';
452 456
 $string['file'] = 'Tiedosto';
453 457
 $string['filemissing'] = '$a puuttuu';
@@ -465,10 +469,11 @@
465 469
 $string['forcelanguage'] = 'Pakota kielivalinta';
466 470
 $string['forceno'] = 'Älä pakota';
467 471
 $string['forcepasswordchange'] = 'Pakota salasanan vaihto';
468  
-$string['forcepasswordchangehelp'] = 'Pakoita salasanan vaihto seuraavan kirjaantumisen yhteydessä';
  472
+$string['forcepasswordchangehelp'] = 'Pakota salasanan vaihto seuraavan kirjautumisen yhteydessä';
469 473
 $string['forgotten'] = 'Unohditko salasanasi?';
470 474
 $string['format'] = 'Muotoilu';
471 475
 $string['formathtml'] = 'HTML-muoto';
  476
+$string['formatmarkdown'] = 'hinnanalennus formaatti';
472 477
 $string['formatplain'] = 'Pelkkä teksti-muoto';
473 478
 $string['formatsocial'] = 'Keskustelu';
474 479
 $string['formattext'] = 'Automaattimuotoilu';
@@ -528,7 +533,7 @@
528 533
 $string['groupremovemembers'] = 'Poista valitut jäsenet';
529 534
 $string['groups'] = 'Ryhmät';
530 535
 $string['groupsnone'] = 'Ei ryhmiä';
531  
-$string['groupsseparate'] = 'Erota ryhmät';
  536
+$string['groupsseparate'] = 'Erilliset ryhmät';
532 537
 $string['groupsvisible'] = 'Näkyvät ryhmät';
533 538
 $string['guestskey'] = 'Salli vieraat, joilla on avain';
534 539