Permalink
Browse files

filling in missing strings...

  • Loading branch information...
1 parent d495060 commit 6d0894afd27420ca424556db4ad33eab36ed9c6b koenr committed May 12, 2004
Showing with 41 additions and 13 deletions.
  1. +11 −0 lang/nl/block_section_links.php
  2. +9 −1 lang/nl/calendar.php
  3. +2 −4 lang/nl/forum.php
  4. +5 −1 lang/nl/glossary.php
  5. +14 −7 lang/nl/moodle.php
@@ -0,0 +1,11 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_section_links.php - created with Moodle 1.3 Beta (2004051100)
+
+
+$string['blockname'] = 'Sectie links';
+$string['jumptocurrenttopic'] = 'Ga naar het huidige onderwerp';
+$string['jumptocurrentweek'] = 'Ga naar deze week';
+$string['topics'] = 'Onderwerpen';
+$string['weeks'] = 'Weken';
+
+?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // calendar.php - created with Moodle 1.3 development (2004050300)
+ // calendar.php - created with Moodle 1.3 Beta (2004051100)
$string['april'] = 'April';
@@ -16,11 +16,14 @@
$string['default'] = 'Standaard';
$string['deleteevent'] = 'Wis activiteit';
$string['detailedmonthview'] = 'Gedetaileerd maandoverzicht';
+$string['durationminutes'] = 'Duur in minuten';
$string['durationnone'] = 'Geen tijdsduur';
$string['durationuntil'] = 'Tot';
$string['editevent'] = 'Bewerk activiteit';
$string['errorbeforecoursestart'] = 'Je kunt geen activiteit plannen voor de startdatum van het vak';
$string['errorinvaliddate'] = 'Ongeldige datum';
+$string['errorinvalidminutes'] = 'Geef de duur in minuten met een getal tussen 1 en 999';
+$string['errorinvalidrepeats'] = 'Geef het aantal activiteiten met een getal tussen 1 en 99';
$string['errornodescription'] = 'Beschrijving verplicht';
$string['errornoeventname'] = 'Naam verplicht';
$string['eventdate'] = 'Datum';
@@ -30,6 +33,7 @@
$string['eventinstanttime'] = 'Uur';
$string['eventkind'] = 'Soort activiteit';
$string['eventname'] = 'Naam';
+$string['eventrepeat'] = 'Herhalingen';
$string['eventsfor'] = '$a activiteiten';
$string['eventstarttime'] = 'Start uur';
$string['eventtime'] = 'Uur';
@@ -43,6 +47,7 @@
$string['fri'] = 'Vr';
$string['friday'] = 'Vrijdag';
$string['globalevents'] = 'Site';
+$string['gotocalendar'] = 'Bekijk de kalender';
$string['groupevents'] = 'Groep';
$string['hidden'] = 'verborgen';
$string['january'] = 'Januari';
@@ -65,6 +70,9 @@
$string['pref_timeformat'] = 'Tijdsweergave';
$string['preferences'] = 'Voorkeuren';
$string['preferences_available'] = 'Persoonlijke voorkeuren';
+$string['repeatnone'] = 'Geen herhalingen';
+$string['repeatweeksl'] = 'Herhaal wekelijks';
+$string['repeatweeksr'] = 'activiteiten';
$string['sat'] = 'Za';
$string['saturday'] = 'Zaterdag';
$string['september'] = 'September';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.3 development (2004050300)
+ // forum.php - created with Moodle 1.3 Beta (2004051100)
$string['addanewdiscussion'] = 'Voeg een nieuw onderwerp voor discussie toe';
@@ -12,7 +12,7 @@
$string['attachment'] = 'Bijlage';
$string['bynameondate'] = 'door $a->name - $a->date';
$string['configdisplaymode'] = 'De standaard manier voor het weergeven van discussies als er geen methode is ingesteld.';
-$string['configenablerssfeeds'] = 'Met deze instelling kun je de mogelijkheid voor het maken van RSS feeds inschakelen voor alle forums. Je zult wel nog voor elk forum afzonderlijk het maken van de RSS feeds moeten inschakelen';
+$string['configenablerssfeeds'] = 'Met deze instelling kun je de mogelijkheid voor het maken van RSS feeds inschakelen voor alle forums. Je zult wel nog voor elk forum afzonderlijk het maken van de RSS feeds moeten inschakelen. ';
$string['configlongpost'] = 'Elk bericht dat langer is dan deze waarde (HTML-code niet inbegrepen) wordt als lang beschouwd.';
$string['configmanydiscussions'] = 'Maximale aantal discussies van een forum die per pagina getoond worden';
$string['configmaxbytes'] = 'Standaard maximum grootte voor alle forum bijlagen op deze site (afhankelijk van vak limieten en andere locale instellingen)';
@@ -117,10 +117,8 @@
$string['repliesone'] = '$a antwoord tot nu toe';
$string['reply'] = 'Antwoord';
$string['replyforum'] = 'Antwoord op het forum';
-$string['rssarticles'] = 'Aantal recente artikels in de RSS feed';
$string['rsssubscriberssdiscussions'] = 'Met deze link kun je inschrijven op het \'$a\' forum RSS discussiekanaal';
$string['rsssubscriberssposts'] = 'Met deze link kun je inschrijven op het \'$a\' forum RSS postkanaal';
-$string['rsstype'] = 'RSS feed voor dit forum';
$string['search'] = 'Zoek';
$string['searchforums'] = 'Zoeken in forums';
$string['searcholderposts'] = 'Doorzoek oudere berichten...';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.3 Beta (2004051100)
$string['addcomment'] = 'Voeg commentaar toe';
@@ -49,6 +49,7 @@
$string['commentupdated'] = 'De commentaar is bijgewerkt';
$string['concept'] = 'Concept';
$string['concepts'] = 'Concepten';
+$string['configenablerssfeeds'] = 'Met deze instelling kun je de mogelijkheid voor het maken van RSS feeds inschakelen voor alle woordenlijsten. Je zult wel nog voor elke woordenlijst afzonderlijk het maken van de RSS feeds moeten inschakelen. ';
$string['currentglossary'] = 'Huidige woordenlijst';
$string['dateview'] = 'Blader volgens datum';
$string['defaultapproval'] = 'Standaardinstelling goedkeuring';
@@ -134,6 +135,7 @@
$string['ratingtime'] = 'Beoordeel alleen nieuwe invoer tussen deze data';
$string['rejectedentries'] = 'Verworpen items';
$string['rejectionrpt'] = 'Verwerpingsrapport';
+$string['rsssubscriberss'] = 'Toon de RSS-feed voor \'$a\' items';
$string['searchindefinition'] = 'Zoek ook in definities';
$string['secondaryglossary'] = 'Secundaire woordenlijst';
$string['sendinratings'] = 'Verstuur mijn laatste beoordelingen';
@@ -151,6 +153,8 @@
$string['usedynalink'] = 'Link de items uit de woordenlijst automatisch';
$string['waitingapproval'] = 'Nog goedkeuren';
$string['warningstudentcapost'] = '(Alleen van toepassing als de woordenlijst niet de hoofdwoordenlijst is)';
+$string['withauthor'] = 'Items met auteur';
+$string['withoutauthor'] = 'Items zonder auteur';
$string['writtenby'] = 'door';
$string['youarenottheauthor'] = 'Je bent niet de auteur van deze commentaar, dus mag je hem niet wijzigen.';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.3 development (2004050300)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.3 Beta (2004051100)
$string['action'] = 'Actie';
@@ -103,10 +103,13 @@
$string['backupuserfileshelp'] = 'Selecteer als je gebruikersbestanden in de de backup';
$string['backupusershelp'] = 'Selecteer als je alle gebruikers op de server of alleen de gebruikers van het vak in de backup wil';
$string['backupversion'] = 'Versie backup';
+$string['blockdeleteconfirm'] = 'Je gaat het blok \'$a\' volledig verwijderen. Hiermee zal alles in de databank dat met dit blok geassocieerd is verwijderd worden. Ben je ZEKER dat je hiermee verder wil gaan?';
+$string['blockdeletefiles'] = 'Alle gegevens die met het blok \'$a->block\' geassocieerd zijn, zijn verwijderd uit de databank. Om het verwijderen af te ronden (en om te verhinderen dat het blok zich opnieuw zou installeren), moet je de map $a->directory van je server verwijderen';
$string['blocks'] = 'Blokken';
$string['blocksetup'] = 'Installeren van de tabellen voor blokken';
$string['blocksuccess'] = '$a tabellen zijn juist geïnstalleerd';
$string['bycourseorder'] = 'In volgorde van vak';
+$string['byname'] = 'volgens $a';
$string['cancel'] = 'Annuleer ';
$string['categories'] = 'Vak categorieën';
$string['category'] = 'Categorie ';
@@ -140,6 +143,7 @@
$string['configdebug'] = 'Als je dit aan zet zullen er meer PHP-fouten op het scherm worden weergegeven. Dit is alleen maar handig voor ontwikkelaars van de applicatie.';
$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Als je met e-mail authenticatie werkt dan is dit de periode waarbinnen gebruikers moeten reageren op de bevestigingsmail voor de nieuwe account. Na deze periode zullen oude, niet-bevestigde accounts verwijderd worden.';
$string['configenablerssfeeds'] = 'Met deze instelling maak je RSS feeds mogelijk voor heel de site. Om ze echt te kunnen gebruiken, moet je de RSS feeds nog inschakelen voor elke module afzonderlijk - ga naar \'Beheer van de modules\' onder Beheer, Configuratie.';
+$string['configenablerssfeedsdisabled'] = 'Dit is niet beschikbaar omdat RSS voor heel de site is uitgeschakeld. Om RSS in te schakelen ga je naar Configureer variablen onder Beheer Configuratie.';
$string['configerrorlevel'] = 'Kies hoeveel PHP waarschuwingen je wilt dat Moodle laat zien. \'Normaal\' is meestal de beste keuze.
';
$string['configfilteruploadedfiles'] = 'Door deze optie in te schakelen gaat Moodle alle geüploade HTML en tekstbestanden door de gekozen filters halen voor ze getoond worden';
@@ -240,6 +244,7 @@
$string['datemostrecentlast'] = 'Datum - oudste eerst';
$string['day'] = 'dag';
$string['days'] = 'dagen';
+$string['decodinginternallinks'] = 'Interne links decoderen';
$string['defaultcoursefullname'] = 'Vak Volledige naam 101';
$string['defaultcourseshortname'] = 'Vak101';
$string['defaultcoursestudent'] = 'Leerling';
@@ -333,8 +338,8 @@
<p>Er is een e-mail met je nieuw wachtwoord naar <b>$a->email</b> gestuurd.
<p>Het nieuwe wachtwoord werd automatisch gegenereerd. Misschien wil je het <a href=$a->link>wachtwoord veranderen</a> in iets wat je gemakkelijker kunt onthouden.';
$string['enable'] = 'Schakel in';
-$string['enrolledincourse'] = 'Aangemeld in vak \"$a\"';
-$string['enrolledincoursenot'] = 'Niet aangemeld in vak \"$a\"';
+$string['enrolledincourse'] = 'Aangemeld in vak ';
+$string['enrolledincoursenot'] = 'Niet aangemeld in vak ';
$string['enrolmentconfirmation'] = 'Je staat op het punt jezelf aan te melden als lid van dit vak.<br />Weet je zeker dat je dit wilt doen?';
$string['enrolmentkey'] = 'Vaksleutel';
$string['enrolmentkeyfrom'] = 'Dit vak vereist een \'Vaksleutel\', een eenmalig<BR>
@@ -472,7 +477,7 @@
$string['includecourseusers'] = 'Voeg de gebruikers van het vak toe';
$string['included'] = 'Ingevoegd';
$string['includelogentries'] = 'Voeg het logboek toe';
-$string['includemodules'] = 'Voeg&nbsp;modules&nbsp;toe';
+$string['includemodules'] = 'Voeg modules toe';
$string['includeneededusers'] = 'Voeg de nodige gebruikers toe';
$string['includeuserfiles'] = 'Voeg gebruikersbestanden toe';
$string['institution'] = 'Instituut';
@@ -507,14 +512,14 @@
$string['loginguest'] = 'Inloggen als gast';
$string['loginsite'] = 'Op de site inloggen';
$string['loginsteps'] = 'Hallo! Om volledige toegang tot de vakken te krijgen moet je even de tijd nemen om een nieuwe account voor jezelf aan te maken op deze website.
-Elk vak kan ook een eenmalige &quot;Vaksleutel&quot; hebben die je pas later nodig hebt. Hier zijn de stappen die je moet volgen:
+Elk vak kan ook een eenmalige \"Vaksleutel\" hebben die je pas later nodig hebt. Hier zijn de stappen die je moet volgen:
<OL size=2>
<LI>Vul het <A HREF=$a>Nieuwe account</A> formulier in.
<LI>Er wordt meteen een e-mail verstuurd naar je e-mail adres.
<LI>Lees de e-mail en klik op de link die erin staat.
<LI>Je account wordt bevestigd en je bent dan ingelogd.
<LI>Kies nu het vak dat je wilt volgen.
-<LI>Als je wordt gevraagd om een &quot;Vaksleutel&quot;, gebruik dan de sleutel die je van je leraar gekregen hebt. Dit zorgt ervoor dat je lid wordt van het vak.
+<LI>Als je wordt gevraagd om een \"Vaksleutel\", gebruik dan de sleutel die je van je leraar gekregen hebt. Dit zorgt ervoor dat je lid wordt van het vak.
<LI>Je hebt nu toegang tot het hele vak. Vanaf nu hoef je alleen nog maar je gebruikersnaam en wachtwoord in het formulier op deze pagina in te vullen om in te loggen en toegang te krijgen tot de vakken waar je lid van bent.
</OL>
';
@@ -667,7 +672,7 @@
$string['other'] = 'Andere';
$string['outline'] = 'Overzicht';
$string['page'] = 'Pagina';
-$string['parentlanguage'] = '\"\"';
+$string['parentlanguage'] = 'Moedertaal';
$string['participants'] = 'Deelnemers';
$string['password'] = 'Wachtwoord';
$string['passwordchanged'] = 'Het wachtwoord is veranderd';
@@ -731,6 +736,8 @@
$string['returningtosite'] = 'Al eerder op deze website geweest?';
$string['revert'] = 'Keer terug';
$string['role'] = 'Rol';
+$string['rssarticles'] = 'Aantal recente RSS artikels';
+$string['rsstype'] = 'RSS-feed voor deze activiteit';
$string['savechanges'] = 'Bewaar de wijzigingen';
$string['saveto'] = 'Bewaar op';
$string['scale'] = 'Schaal';

0 comments on commit 6d0894a

Please sign in to comment.