Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent ca3b210 commit 6d7583c9b2fcc9e104787fe2102bad8285f286d2 AMOS bot committed Nov 28, 2013
Showing with 18 additions and 5 deletions.
  1. +2 −0 install/lang/hy/admin.php
  2. +5 −0 install/lang/lt_uni/admin.php
  3. +1 −1 install/lang/pt_br/admin.php
  4. +10 −4 install/lang/tr/install.php
@@ -30,5 +30,7 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+$string['clianswerno'] = 'ոչ';
+$string['cliansweryes'] = 'այո';
$string['environmentrequireinstall'] = 'անհրաժեշտ է, որպեսզի տեղակայված և թույլատրված լինի';
$string['environmentrequireversion'] = 'պահանջվում է {$a->needed} տարբերակը, դուք գործարկում եք՝ {$a->current}';
@@ -30,8 +30,13 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+$string['clianswerno'] = 'n';
+$string['cliansweryes'] = 't';
+$string['cliincorrectvalueerror'] = 'Klaida, klaidinga "{$a->option}" reikšmė "{$a->value}"';
+$string['cliincorrectvalueretry'] = 'Klaidinga reikšmė, bandykite dar kartą';
$string['clitypevalue'] = 'tipo reikšmė';
$string['clitypevaluedefault'] = 'tipo reikšmė, paspauskite „Enter“, jei norite naudoti numatytąją reikšmę ({$a})';
$string['cliunknowoption'] = 'Neatpažintos parinktys: {$a} naudokite --žinyno parinktį.';
+$string['cliyesnoprompt'] = 'įveskite t (taip) arba n (ne)';
$string['environmentrequireinstall'] = 'turi būti įdiegta ir įjungta';
$string['environmentrequireversion'] = 'būtina naudoti versiją {$a->needed}, o jūs naudojate {$a->current}';
@@ -39,6 +39,6 @@
$string['cliunknowoption'] = 'Opções não reconhecidas:
{$a}
Por favor use a opção --help.';
-$string['cliyesnoprompt'] = 'digite y (sim) ou n (não)';
+$string['cliyesnoprompt'] = 'digite s (sim) ou n (não)';
$string['environmentrequireinstall'] = 'deve ser instalado e habilitado';
$string['environmentrequireversion'] = 'a versão {$a->needed} é necessária e você está usando a versão {$a->current}';
@@ -31,22 +31,22 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
$string['admindirname'] = 'Yönetici Dizini';
-$string['availablelangs'] = 'Kullanılabilir diller';
+$string['availablelangs'] = 'Kullanılabilir dil paketleri';
$string['chooselanguagehead'] = 'Bir dil seçin';
$string['chooselanguagesub'] = 'Lütfen, SADECE kurulum için bir dil seçin. Site ve kullanıcı dillerini sonraki ekranda seçebilirsiniz.';
$string['clialreadyconfigured'] = 'config.php halihazırda mevcut, lütfen eğer bu siteyi yüklemek istiyorsanız şu dizini kullanın: admin/cli/install_database.php';
$string['clialreadyinstalled'] = 'Config.php zaten var. Sitenizi güncellemek istiyorsanız bu adresi kullanın: admin/cli/upgrade.php';
$string['cliinstallheader'] = 'Moodle {$a} komut satırı kurulum programı';
-$string['databasehost'] = 'Veritabanı sunucusu:';
-$string['databasename'] = 'Veritabanı adı:';
+$string['databasehost'] = 'Veritabanı sunucusu';
+$string['databasename'] = 'Veritabanı adı';
$string['databasetypehead'] = 'Veritabanı sürücünü seçin';
$string['dataroot'] = 'Veri Dizini';
$string['datarootpermission'] = 'Veri dizinleri izni';
$string['dbprefix'] = 'Tablo öneki';
$string['dirroot'] = 'Moodle Dizini';
$string['environmenthead'] = 'Ortam kontrol ediliyor...';
$string['environmentsub2'] = 'Her Moodle dağıtımı, bazı PHP versiyon gereksinimi ve bir takım PHP uzantılarının yüklü olmalı zorunluluğuna sahiptir. Tüm ortam denetimi her yükleme ve güncellemeden önce yapılmalıdır. Eğer PHP \'nin yeni versiyonunu veya PHP uzantılarını nasıl yükleyeceğinizi bilmiyorsanız lütfen sunucu yöneticiniz ile iletişime geçiniz.';
-$string['errorsinenvironment'] = 'Ortamda hatalar var!';
+$string['errorsinenvironment'] = 'Ortam kontrolu başarısız oldu!';
$string['installation'] = 'Kurulum';
$string['langdownloaderror'] = 'Maalesef "{$a}" dil paketi kurulamadı. Kuruluma İngilizce olarak devam edilecek.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>Sunucunuz için PHP bellek limiti şu anda {$a} olarak ayarlanmış durumda.</p>
@@ -77,7 +77,13 @@
$string['pathshead'] = 'Yolları doğrulayın';
$string['pathsrodataroot'] = 'Veri yolu yazılabilir değil.';
$string['pathsroparentdataroot'] = 'Ana klasör ({$a->parent}) yazılabilir değil. Veri Klasörü ({$a->dataroot}) kurulum tarafından oluşturulamıyor.';
+$string['pathssubadmindir'] = 'Pek az web sunucusu /admin adresini kontrol paneline yada benzeri birşeye erişmek için kullanır. Ne yazık ki bu Moodle admin sayfalarının standart konumuyla bir karışıklık yaratır. Bu durumu düzeltmek için kurulumunuzdaki admin dizinini yeniden isimlendirip buraya yeni ismi yazınız. Örneğin: <em>moodleadmin</em>. Bu Moodle\'daki admin bağlantısını düzeltecektir.';
+$string['pathssubdataroot'] = 'Moodle\'ın yüklenen dosyaları kayıt etmesi için bir yere ihtiyacınız var. Bu dizin/klasör web sunucusunun kullanıcı hesabı tarafından okunabilir ve yazılabilir olmalıdır. Bu okuma, yazma izinlerini klasöre vermelisiniz. Fakat bu klasör aynı zamanda web üzerinden direk erişilebilir olmamalıdır. Yükleyici eğer klasör yok ise oluşturmayı deneyecektir.';
$string['pathssubdirroot'] = 'Moodle kurulumu için tam klasör yolu. Sadece sembolik linkleri kullanmaya gereksinim duyuyorsanız değiştirin.';
+$string['pathssubwwwroot'] = 'Moodle\'a erişlecek tam web adresi. Moodle\'ın birden çok adres kullanması mümkün değildir.
+Eğer siteniz birden fazla adrese sahip ise bu adres harici diğerlerinin yönlendirme ayarlarını yapılandırın.
+Eğer siteniz Intranet ve İnternet üzerinden erişilebilirse burada genel bir adres kullanın ve DNS\'iniz ayarlayın. Bu şekilde Intranet kullanıcları da genel adresi kullanabilirler.
+Eğer adres doğru değilse lütfen kurulumu tekrar başlatmak için tarayıcınızdaki URL\'i değiştirin.';
$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Veri yolu güvenli değil';
$string['pathswrongadmindir'] = 'Yönetici klasörü yok';
$string['phpextension'] = '{$a} PHP eklentisi';

0 comments on commit 6d7583c

Please sign in to comment.