Permalink
Browse files

fixed typo's pollished translation, xhtml-compliance should be ok

  • Loading branch information...
1 parent 233ca8b commit 6d8ceecc5d4d28ed4da7651084fc23a8a5e509a2 koenr committed Oct 3, 2004
@@ -1,9 +1,9 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Beheer</B></P>
+<p align="center"><strong>Beheer</strong></p>
-<p>Deze pagina toont de leraar de ene of meerdere beschrijvingen van de oefening, de beoordelingen van de leerlingen en de inzendingen van de leerlingen. Deze items kunnen hernoemd, bekeken of verwijderd worden door de links op de pagina te gebruiken. De pagina toont ook welke taken ingestuurd zijn na de deadline, diegene die te laat ingestuurd zijn.</p>
+<p>Met deze pagina de leraar de opdracht(en) van de oefening, de beoordelingen van de leerlingen en de inzendingen van de leerlingen zien. Deze zaken kunnen hier hernoemd, bekeken of verwijderd worden door de links op de pagina te gebruiken. De pagina toont ook welke taken ingestuurd zijn na de deadline en dus te laat zijn.</p>
-<p>De eerste tabel op dit scherm toont wat de leraar heeft ingezonden. Dit is gewoonlijk maar één, namelijk de beschrijving van de oefening. Die bevat gewoonlijk de instructies over wat er moet gedaan worden om de taak te maken. Als de leraar meer dan één beschrijving heeft ingestuurd, dan worden die hier allemaal getoond. Merk op dat je deze beschrijvingen NIET mag verwijderen eens de oefening aan het lopen is. Je mag ze wel verwijderen terwijl de oefening nog in de ontwerpfase is.</p>
+<p>De eerste tabel op dit scherm toont de bestanden die de leraar heeft ingezonden. Dit is gewoonlijk maar één, namelijk de beschrijving van de oefening. Die bevat gewoonlijk de instructies over wat er moet gedaan worden om de taak te maken. Als de leraar meer dan één beschrijving heeft ingestuurd, dan worden die hier allemaal getoond. Merk op dat je deze beschrijvingen NIET mag verwijderen eens de oefening aan het lopen is. Je mag ze wel verwijderen terwijl de oefening nog in de ontwerpfase is.</p>
-<p>De tweede tabel toont de zelfevaluatie van de leerling. Het cijfer dat de leerling zichzelf heeft gegeven wordt getoond. Als de leraar de taak ook al heeft beoordeeld, dan zal deze tabel ook het "Beoordelingscijfer" bevatten. Dit cijfer geeft weer hoe goed de zelfevaluatie overeenkomt met de beoordeling van de leraar. De beoordeling door de leerling kan bekeken worden. er is een link op die pagina om het beoordelingscijfer te wijzigen als de leraar dat zou willen.</p>
+<p>De tweede tabel toont de zelfevaluatie van de leerling. Het cijfer dat de leerling zichzelf heeft gegeven wordt getoond. Als de leraar de taak ook al heeft beoordeeld, dan zal deze tabel ook het "Beoordelingscijfer" bevatten. Dit cijfer geeft weer hoe goed de zelfevaluatie overeenkomt met de beoordeling van de leraar. De beoordeling door de leerling kan bekeken worden. Er is ook een link op die pagina om het beoordelingscijfer te wijzigen als de leraar dat zou willen.</p>
-<p>De derde tabel toont de inzendingen en hun cijfers wanneer de leraar ze beoordeeld heeft. Inzendingen kunnen opnieuw beoordeeld worden of veilig verwijderd worden. Een sterretje (*) naast een inzending wil zeggen dat de leerling zijn taak opnieuw mag insturen. Voor een bepaalde leerling kan dit gemakkelijk gewijzigd worden door zijn taak opnieuw te beoordelen en onderaan op de juiste knop te klikken. De beoordeling zelf hoeft dan niet gewijzigd te worden. Taken die te laat zijn ingestuurd worden met de datum in het rood getoond. De telaat-melding kan uitgezet worden door op de link te klikken.</p>
+<p>De derde tabel toont de inzendingen en hun cijfers wanneer de leraar ze beoordeeld heeft. Inzendingen kunnen opnieuw beoordeeld worden of veilig verwijderd worden. Een sterretje (*) naast een inzending wil zeggen dat de leerling zijn taak opnieuw mag insturen. Voor één bepaalde leerling kan dit gemakkelijk gewijzigd worden door zijn taak opnieuw te beoordelen en onderaan op de juiste knop te klikken. De beoordeling zelf hoeft dan niet gewijzigd te worden. Taken die te laat zijn ingestuurd worden met de datum in het rood getoond. De telaat-melding kan uitgezet worden door op de link te klikken.</p>
@@ -1,9 +1,9 @@
-<p align="center"><b>Vergelijking van beoordelingen</b></p>
+<p align="center"><strong>Vergelijking van beoordelingen</strong></p>
-<p>In een oefining wordt een taak gewoonlijk twee keer beoordeeld. Een leerling beoordeelt zijn eigen werk voor die het instuurt en de leraar gaat de taak daarna opnieuw beoordelen. De beoordeling van de leraar gebruikt de beoordeling van de leerling als vertrekpunt. Een oefening laat de leraar toe een cijfer te geven op de beoordeling van de leerling en een cijfer te geven voor de taak zelf. (de maximumcijfers voor beide onderdelen heten respectievelijk &quot;Cijfer voor beoordeling van de leerling&quot; en &quot;Cijfer voor de inzending&quot;) Merk op dat het cijfer van de beoordeling door de leerling niet gebruikt wordt. De beoordeling door de leerling krijgt een cijfer, afhankelijk van hoe dicht die beoordeling ligt bij de beoordeling van de leraar.</p>
+<p>In een oefening wordt een taak gewoonlijk twee keer beoordeeld. Een leerling beoordeelt zijn eigen werk voor die het instuurt en de leraar gaat de taak daarna opnieuw beoordelen. De beoordeling van de leraar gebruikt de beoordeling van de leerling als vertrekpunt. Een oefening laat de leraar toe een cijfer te geven op de zelfevaluatie van de leerling en een cijfer te geven voor de taak zelf. (de maximumcijfers voor beide onderdelen heten respectievelijk &quot;Cijfer voor beoordeling van de leerling&quot; en &quot;Cijfer voor de inzending&quot;) Merk op dat het cijfer van de beoordeling door de leerling niet gebruikt wordt. De beoordeling door de leerling krijgt een cijfer, afhankelijk van hoe dicht die beoordeling ligt bij de beoordeling van de leraar.</p>
-<p>De mate van overeenstemming tussen de beoordeling door de leraar en door de leerling is gebaseerd op verschillen tussen de scores op de individuele elementen (in werkelijkheid wordt het kwadraat van het verschil gebruikt) Het gemiddelde van deze verschillen moet dan omgezet worden in een betekenisvol cijfer. De &quot;Vergelijking van de beoordelingen&quot; optie laat een leraar toe een zekere controle uit te oefenen op de manier waarop deze vergelijkingen omgezet worden in cijfers.</p>
+<p>De mate van overeenstemming tussen de beoordeling door de leraar en door de leerling is gebaseerd op verschillen tussen de scores op de individuele elementen (in werkelijkheid wordt het kwadraat van het verschil gebruikt) Het gemiddelde van deze verschillen moet dan omgezet worden in een betekenisvol cijfer. De &quot;Vergelijking van de beoordelingen&quot;-optie laat een leraar toe een zekere controle uit te oefenen op de manier waarop deze vergelijkingen omgezet worden in cijfers.</p>
-<p>Om een idee te krijgen van het effect van deze optie, gaan we uit van een (eerder eenvoudig) voorbeeld van een beoordeling met tien ja/nee vragen. De beoordeling zou kunnen bestaan uit vragen zoals "Is de grafiek juist getekend?", "Is de berekende besparing 100,66 euro?",enz. Veronderstel dat er zo tien vragen zijn. Wanneer de &quot;Heel mild&quot; instelling gekozen is, dan geeft een perfecte overeenkomst tussen de beoordeling van de leraar end de leerling een cijfer van 100%, als er slechts één niet overeenstemt, dan is het cijfer 90%, als er twee niet overeenkomen 80%, drie geven 70% enz. Misschien vind je dit erg redelijk en vraag je je af waarom deze instelling erg mild genoemd wordt. Overweeg dan eens het geval waarin een leerling compleet willekeurig zijn beoordeling invult en de antwoorden op de 10 vragen gewoon geraden worden. Gemiddeld genomen zou dit een resultaat van vijf op tien geven, deze slechte beoordeling zou dus een resultaat van ongeveer 50% geven. De situatie wordt iets gevoeliger met de instelling &quot;Mild&quot;. Een willekeurige beoordeling krijgt dan nog ongeveer 20%. Met de instelling &quot;Redelijk&quot; krijgt een willekeurige beoordeling nul. Op dit niveau wordt er 50% gegeven wanneer de twee beoordelingen voor acht van de tien vragen overeenkomen. Als drie vragen niet overeenkomen, dan wordt er een cijfer van 25% gegeven. Als de optie op &quot;Streng&quot; gezet wordt, dan geven twee niet overeenkomende vragen 40%. Als de optie op &quot;Heel streng&quot; gezet wordt, dan zakt het cijfer bij twee vragen die niet overeenkomen tot 35% en één enkele vraag die niet overeenkomt geeft 65%.</p>
+<p>Om een idee te krijgen van het effect van deze optie, gaan we uit van een (eerder eenvoudig) voorbeeld van een beoordeling met tien ja/nee vragen. De beoordeling zou kunnen bestaan uit vragen zoals "Is de grafiek juist getekend?", "Is de berekende besparing 100,66 euro?",enz. Veronderstel dat er zo tien vragen zijn. Wanneer de &quot;Heel mild&quot;-instelling gekozen is, dan geeft een perfecte overeenkomst tussen de beoordeling van de leraar en van de leerling een cijfer van 100%, als er slechts één niet overeenstemt, dan is het cijfer 90%, als er twee niet overeenkomen 80%, drie geven 70% enz. Misschien vind je dit erg redelijk en vraag je je af waarom deze instelling erg mild genoemd wordt. Overweeg dan eens het geval waarin een leerling compleet willekeurig zijn beoordeling invult en de antwoorden op de 10 vragen gewoon geraden worden. Gemiddeld genomen zou dit een resultaat van vijf op tien geven, deze slechte beoordeling zou dus een resultaat van ongeveer 50% geven. De situatie wordt iets gevoeliger met de instelling &quot;Mild&quot;. Een willekeurige beoordeling krijgt dan nog ongeveer 20%. Met de instelling &quot;Redelijk&quot; krijgt een willekeurige beoordeling nul. Op dit niveau wordt er 50% gegeven wanneer de twee beoordelingen voor acht van de tien vragen overeenkomen. Als drie vragen niet overeenkomen, dan wordt er een cijfer van 25% gegeven. Als de optie op &quot;Streng&quot; gezet wordt, dan geven twee niet overeenkomende vragen 40%. Als de optie op &quot;Heel streng&quot; gezet wordt, dan zakt het cijfer bij twee vragen die niet overeenkomen tot 35% en één enkele vraag die niet overeenkomt geeft 65%.</p>
-<p>Dit is een eerder artificieel voorbeeld, omdat de meeste beoordelingen eerder elementen bevatten met een waardenreeks dan met ja/nee vragen. In die gevallen zal de vergelijking resulteren in wat hogere waarden dan de waarden uit het voorbeeld hierboven. De verschillende niveaus (Heel mild, Mild, Redelijk, ...) worden zo gekozen dat de leraar de vergelijking kan fijntunen. Als de leraar vindt dat de cijfers voor de vergelijking eerder laag zijn, dan kan hij de optie verplaatsen naar &quot;mild&quot; of zelfs &quot;heel mild&quot;. En het omgekeerde kan natuurlijk ook: als de scores eerder te hoog gevonden worden kan deze opteie naar de mile kant verschoven worden. Het is wat uitproberen, maar de beste startpositie is de instelling "Redelijk".</p>
+<p>Dit is een eerder artificiëel voorbeeld, omdat de meeste beoordelingen eerder elementen bevatten met een waardenreeks dan met ja/nee vragen. In die gevallen zal de vergelijking resulteren in wat hogere waarden dan de waarden uit het voorbeeld hierboven. De verschillende niveaus (Heel mild, Mild, Redelijk, ...) worden zo gekozen dat de leraar de vergelijking kan fijn-tunen. Als de leraar vindt dat de cijfers voor de vergelijking eerder laag zijn, dan kan hij de optie verplaatsen naar &quot;mild&quot; of zelfs &quot;heel mild&quot;. En het omgekeerde kan natuurlijk ook: als de scores eerder te hoog gevonden worden kan deze optie naar de strenge kant verschoven worden. Het is wat uitproberen, maar de beste startpositie is de instelling "Redelijk".</p>
@@ -1,40 +1,38 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Evaluatieonderdelen</B></P>
+<p align="center"><strong>Evaluatieonderdelen</strong></p>
-<P>Om het evalueren gemakkelijker te maken, zou elke Oefening een redelijk aantal
+<p>Om het evalueren gemakkelijker te maken, zou elke Oefening een redelijk aantal
&quot;Evaluatieonderdelen&quot; moeten hebben. Elk onderdeel zou een deel van de evaluatie moeten behandelen.
Een evaluatie zal tussen de 5 en de 15 onderdelen voor commentaar en cijfers bevatten. Het werkelijke
aantal hangt af van de grootte en complexiteit van de opdracht. Een evaluatie met slechts één evaluatieonderdeel
-is toegelaten en heeft een gelijkaardige beoordelingsstrategie als de standaard Moodle Opdracht.
+is toegelaten en heeft een gelijkaardige beoordelingsstrategie als de standaard Moodle Opdracht.</p>
-<P>Het type van evaluatieonderdelen hangt af van de beoordelingsstrategie van de evaluatie.
+<p>Het type van evaluatieonderdelen hangt af van de beoordelingsstrategie van de evaluatie.</p>
-<P><B>Geen cijfers</B> De evaluatieonderdelen zijn beschrijvingen van aspecten van
-de opdracht. De beoordeler wordt gevraagd om elk van deze aspecten van commentaar te voorzien. Er is geen ruimte om een cijfer te geven. Zoals bij alle beoordelingsstrategieën is er ook ruimte voorzien voor algemene opmerkingen.
+<p><strong>Geen cijfers</strong> De evaluatieonderdelen zijn beschrijvingen van aspecten van
+de opdracht. De beoordeler wordt gevraagd om elk van deze aspecten van commentaar te voorzien. Er is geen ruimte om een cijfer te geven. Zoals bij alle beoordelingsstrategieën is er ook ruimte voorzien voor algemene opmerkingen.</p>
-<P><B>Accumulatief.</B> De evaluatieonderdelen hebben de volgende drie kenmerken:
-<OL>
-<LI>De BESCHRIJVING van het evaluatieonderdeel.
+<p><strong>Accumulatief.</strong> De evaluatieonderdelen hebben de volgende drie kenmerken:
+<ol>
+<li>De BESCHRIJVING van het evaluatieonderdeel.
Dit zou duidelijk moeten maken welk aspect van de opdracht geëvalueerd wordt. Als de beoordeling qualitatief is, dan
-is het nuttig om details te geven over wat uitstekend, matig of slecht gevonden wordt.
+is het nuttig om details te geven over wat uitstekend, matig of slecht gevonden wordt.</li>
-<LI><p>De SCHAAL van het evaluatieonderdeel. Er zijn enkele voorgedefiniëerde schalen.
-Deze gaan van eenvoudige ja/ne schalen, over schalen met meerdere cijfers tot een volledige procentuele
-schaal. Elk onderdeel heeft zijn eigen schaal die zodanig gekozen moet worden dat zepast bij het aantal mogelijke
+<li><p>De SCHAAL van het evaluatieonderdeel. Er zijn enkele voorgedefiniëerde schalen.
+Deze gaan van eenvoudige ja/nee schalen, over schalen met meerdere cijfers tot een volledige procentuele
+schaal. Elk onderdeel heeft zijn eigen schaal die zodanig gekozen moet worden dat ze past bij het aantal mogelijke
variaties van dat onderdeel. Merk op dat de schaal het belang van dat onderdeel NIET bepaald bij het berekenen van
het totaalcijfer: een twee-puntenschaal heeft dezelfde &quot;invloed&quot; als een procentuele schaal als deze
elementen hetzelfde gewicht hebben...</p>
-<p>Als er in het vak aangepaste schalen gedefinieerd zijn, dan kunnen deze gebruikt worden. Merk op dat deze schaal als een meerpuntsschaal gebruikt wordt, maar dat enkel de eerste en de laatste term getoond worden. Bijvoorbeeld als de aangepaste schaal &quot;heel nat, nat, damp, droog&quot; aangemaakt is in het vak, dan kan die gebruikt worden als een vierpuntsschaal met als label &quot;heel nat&quot; aan de ene kant van de schaal en &quot;droog&quot; aan de andere kant.</p>
-
-<LI>Het GEWICHT van het evaluatieonderdeel. Standaard krijgen alle onderdelen hetzelfde gewicht wanneer het totaalcijfer
-van de opdracht berekend wordt. Dit kan veranderd worden door belangrijke onderdelen een gewicht groter dan 1 te geven en de minder belangrijke onderdelen een gewicht kleiner dan 1. Het wijzigen van de gewichten beïnvloed het
-maximumcijfer niet. Die waarde wordt vastgelegd door de Maximum Cijfer parameter van de workshop. Je kunt wegingen een negatieve waarde geven. Dit is een experimentele mogelijkheid.
-</OL>
-<P><B>Als fout aangeduid</B>De evaluatieonderdelen beschrijven enkele items of aspecten die zouden moeten
+<p>Als er in het vak aangepaste schalen gedefiniëerd zijn, dan kunnen deze gebruikt worden. Merk op dat deze schaal als een meerpuntsschaal gebruikt wordt, maar dat enkel de eerste en de laatste term getoond worden. Bijvoorbeeld als de aangepaste schaal &quot;heel nat, nat, damp, droog&quot; aangemaakt is in het vak, dan kan die gebruikt worden als een vierpuntsschaal met als label &quot;heel nat&quot; aan de ene kant van de schaal en &quot;droog&quot; aan de andere kant.</p>
+</li>
+<li>Het GEWICHT van het evaluatieonderdeel. Standaard krijgen alle onderdelen hetzelfde gewicht wanneer het totaalcijfer van de opdracht berekend wordt. Dit kan veranderd worden door belangrijke onderdelen een gewicht groter dan 1 te geven en de minder belangrijke onderdelen een gewicht kleiner dan 1. Het wijzigen van de gewichten beïnvloed het maximumcijfer niet. Die waarde wordt vastgelegd door de Maximumcijfer-parameter van de workshop. Je kunt wegingen een negatieve waarde geven. Dit is een experimentele mogelijkheid.</ol>
+</ol>
+<p><strong>Als fout aangeduid</strong>De evaluatieonderdelen beschrijven enkele items of aspecten die zouden moeten
aanwezig zijn in de taak. De beoordeling is gebaseerd op de aanwezigheid of de afwezigheid van deze items
-of aspecten. De leraar moet een beoordelingsset uitwerken, waar in beschreven staat welk cijfer gegeven wordt als alle items aanwezig zijn, wanneer er één ontbreekt, wanneer er twee ontbreken enz. Als sommige items belangrijker zijn dan andere, dan kunnen die een gewicht, groter dan één krijgen. Minder belangrijke punten kunnen een gewicht kleiner dan één krijgen. De hele &quot;foutentelling&quot; is een gewogen som van de ontbrekende items. De beoordeler kan altijd kleine aanpassingen doen aan deze gesuggereerde cijfers.
+of aspecten. De leraar moet een beoordelingsset uitwerken, waarin beschreven staat welk cijfer gegeven wordt als alle items aanwezig zijn, wanneer er één ontbreekt, wanneer er twee ontbreken enz. Als sommige items belangrijker zijn dan andere, dan kunnen die een gewicht, groter dan één krijgen. Minder belangrijke punten kunnen een gewicht kleiner dan één krijgen. De hele &quot;foutentelling&quot; is een gewogen som van de ontbrekende items. De beoordeler kan altijd kleine aanpassingen doen aan deze gesuggereerde cijfers.</p>
-<P><B>Criterium</B> De onderdelen krijgen een reeks &quot;peil&quot;-statements die gebruikt kunnen
-worden om de opdracht te rangschikken. De statements kunnen cumulatief zijn of op zichzelf staan. De beoordeler moet bepalen welk statement het best bij elk stuk van het werk past. De leraar moet elk statement koppelen aan een cijfer. Deze kun je best in volgorde zetten. De beoordeler kan kleine aanpassingen doen aan dit vooropgestelde cijfer.</P>
+<p><strong>Criterium</strong> De onderdelen krijgen een reeks &quot;peil&quot;-statements die gebruikt kunnen
+worden om de opdracht te rangschikken. De statements kunnen cumulatief zijn of op zichzelf staan. De beoordeler moet bepalen welk statement het best bij elk stuk van het werk past. De leraar moet elk statement koppelen aan een cijfer. Je kunt ze best in volgorde zetten. De beoordeler kan kleine aanpassingen doen aan dit vooropgestelde cijfer.</p>
-<P><B>Rubriek</B> Dit lijkt op evalueren met Criterium, maar er is meer dan één criterium. Het aantal criteria wordt gegeven bij de parameters van de oefening. Binnen elk criterium kunnen tot vijf &quot;peil&quot;statements opgenomen worden. Binnen een opdracht kan het aantal variëren van criterium tot criterium. Bij het opstellen van het criterium geeft een blanco peil het einde aan van de peilstatements. Zo kunnen sommige criteria twee, andere drie en tot vijf peilingen bevatten. De criteria kunnen een gewicht krijgen. De peilingen krijgen cijfers 0,1,2 tot 4 mee. Het cijfer van de beoordeling is een gewogen som van deze cijfers.
-</P>
+<p><strong>Rubriek</strong> Dit lijkt op evalueren met Criterium, maar er is meer dan één criterium. Het aantal criteria wordt gegeven bij de parameters van de oefening. Binnen elk criterium kunnen tot vijf &quot;peil&quot;statements opgenomen worden. Binnen een opdracht kan het aantal variëren van criterium tot criterium. Bij het opstellen van het criterium geeft een blanco peil het einde aan van de peilstatements. Zo kunnen sommige criteria twee, andere drie en tot vijf peilingen bevatten. De criteria kunnen een gewicht krijgen. De peilingen krijgen cijfers 0,1,2 tot 4 mee. Het cijfer van de beoordeling is een gewogen som van deze cijfers.
+</p>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 6d8ceec

Please sign in to comment.