Permalink
Browse files

pollishing translation

Special thanks to Marie Lesy for rereading.
  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Apr 21, 2004
1 parent 951ed6e commit 701f6a7e38737e52216ee0f29a5f988c385545a0
View
@@ -1,8 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.2 + (2004032100)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
-$string['allowresubmit'] = 'Sta meerdere malen insturen toe';
+$string['allowresubmit'] = 'Sta herhaald insturen toe';
$string['assignmentdetails'] = 'De details van de opdracht';
$string['assignmentmail'] = '$a->teacher heeft feedback gepost voor je bijdrage aan de opdracht \'$a->assignment\'
Het is toegevoegd aan je ingestuurde opdracht:
View
@@ -1,20 +1,20 @@
<?PHP // $Id$
- // chat.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // chat.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
$string['beep'] = 'Beep';
$string['chatintro'] = 'Inleidende tekst';
$string['chatname'] = 'Naam van deze chatroom';
-$string['chatreport'] = 'Chat sessies';
-$string['chattime'] = 'Volgende chat tijd';
+$string['chatreport'] = 'Chatsessies';
+$string['chattime'] = 'Volgende chat-tijd';
$string['configoldping'] = 'Na hoeveel tijd wil je een gebruiker als weg beschouwen, nadat deze een tijd niets van zich heeft laten horen?';
$string['configrefreshroom'] = 'Hoe vaak moet de chatroom ververst worden? (in seconden). Als je deze waarde laag in stelt kan de chatroom sneller lijken te werken, maar het kan ook, als veel mensen aan het chatten zijn, een hogere belasting op de webserver veroorzaken.';
$string['configrefreshuserlist'] = 'Hoe vaak moet de lijst met gebruikers ververst worden? (in seconden)';
-$string['currentchats'] = 'Actieve chat sessies';
+$string['currentchats'] = 'Actieve chatsessies';
$string['currentusers'] = 'Huidige gebruikers';
$string['deletesession'] = 'Verwijder de sessie';
$string['deletesessionsure'] = 'Ben je er zeker van dat je deze sessie wil verwijderen?';
-$string['donotusechattime'] = 'Publiceer geen chat tijden';
+$string['donotusechattime'] = 'Publiceer geen chat-tijden';
$string['enterchat'] = 'Klik hier om de chat nu binnen te gaan';
$string['errornousers'] = 'Kon geen gebruikers vinden!';
$string['helpchatting'] = 'Help met chatten';
@@ -31,13 +31,13 @@
$string['nomessages'] = 'Nog geen berichten';
$string['repeatdaily'] = 'Elke dag om dezelfde tijd';
$string['repeatnone'] = 'Geen herhalingen - alleen publiceren op de aangegeven tijd';
-$string['repeattimes'] = 'Herhaal de sessies';
+$string['repeattimes'] = 'Herhaal sessies';
$string['repeatweekly'] = 'Elke week om dezelfde tijd';
-$string['savemessages'] = 'Bewaar \'oude\' chat sessies';
+$string['savemessages'] = 'Bewaar voorbije chat sessies';
$string['seesession'] = 'Bekijk deze sessie';
-$string['sessions'] = 'Chat sessies';
+$string['sessions'] = 'Chatsessies';
$string['strftimemessage'] = '%%H:%%M';
-$string['studentseereports'] = 'Iedereen kan \'oude\' chat sessies bekijken';
-$string['viewreport'] = 'Bekijk \'oude\' chat sessies';
+$string['studentseereports'] = 'Iedereen kan voorbije chatsessies bekijken';
+$string['viewreport'] = 'Bekijk voorbije chatsessies';
?>
View
@@ -8,7 +8,7 @@
<body bgcolor="#FFFFFF">
<h1>Andere documenten</h1>
<p class="normaltext">Hier vind je enkele links naar andere bronnen van Moodledocumentatie:</p>
-<p class="normaltext"><a href="../help.php?file=index.html">Index van alle Moodle help bestanden</a> - een lijst van alle contekstgevoelige helpbestanden in Moodle</p>
+<p class="normaltext"><a href="../help.php?file=index.html">Index van alle Moodle help bestanden</a> - een lijst van alle contextgevoelige helpbestanden in Moodle</p>
<p class="normaltext"><a href="http://moodle.org/docs/">Documentatie door gebruikers geschreven</a>
- op deze pagina vind je een lijst van documentatie die door Moodlegebrukers geschreven is </p>
<p align="center" class="normaltext">&nbsp;</p>
@@ -55,7 +55,7 @@ <h3><A NAME="settings"></A>Instellingen van het vak</h3>
Toch enkele belangrijke weetjes - de <strong>Format</strong>.</p>
<p>Afhankelijk van de format die je kiest voor je vak, wordt de basis layout vastgelegd voor je vak, zoals een sjabloon.
Moodle 1.0 heeft drie formats - In de toekomst komen er misschien meer (stuur nieuwe ideeën naar <a href="mailto:martin@moodle.com">martin@moodle.com</a>!)</p>
- <p>Hier zijn enkele schermafdrukken van drie voorbeeld-vakken in elk van die drie formats (let niet op de verschillende kleuren, die worden voor een hele site door de beheerder ingesteld):</p>
+ <p>Hier zijn enkele schermafdrukken van drie voorbeeld-vakken in elke van die drie formats (let niet op de verschillende kleuren, die worden voor een hele site door de beheerder ingesteld):</p>
<p align="center"><strong>Wekelijks format:</strong></p>
<p align="center"><img src="pix/weekly.jpg" width="570" height="527"></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
View
@@ -1,11 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
+ // forum.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
$string['addanewdiscussion'] = 'Voeg een nieuw onderwerp voor discussie toe';
$string['addanewtopic'] = 'Voeg een nieuw onderwerp toe';
$string['allowchoice'] = 'Sta iedereen toe om te kiezen';
-$string['allowdiscussions'] = 'Kan een $a een bericht op dit forum achterlaten?';
+$string['allowdiscussions'] = 'Mag een $a berichten posten?';
$string['allowratings'] = 'Mogen berichten beoordeeld worden?';
$string['allowsdiscussions'] = 'In dit forum mag iedereen precies één discussie starten.';
$string['anyfile'] = 'Een bestand';
@@ -51,7 +51,7 @@
$string['introteacher'] = 'Een forum alleen bestemd voor discussies en aantekeningen van docenten';
$string['lastpost'] = 'Laatste bericht';
$string['learningforums'] = 'Leer forums';
-$string['maxattachmentsize'] = 'Maximum grootte voor bijlagen';
+$string['maxattachmentsize'] = 'Maximum grootte van bijlagen';
$string['maxtimehaspassed'] = 'Helaas is de maximale tijd voor het wijzigen van dit bericht ($a) verstreken!';
$string['message'] = 'Bericht';
$string['modeflatnewestfirst'] = 'Laat de antwoorden in één lijst zien, met de nieuwste eerst';
@@ -62,7 +62,7 @@
$string['modulenameplural'] = 'Forums';
$string['more'] = 'meer';
$string['movethisdiscussionto'] = 'Verplaats deze discussie naar ...';
-$string['namenews'] = 'Nieuws forum';
+$string['namenews'] = 'Nieuwsforum';
$string['namesocial'] = 'Sociaal forum';
$string['nameteacher'] = 'Forum voor docenten';
$string['newforumposts'] = 'Nieuwe forumberichten';
@@ -102,13 +102,13 @@
$string['rating'] = 'Beoordeling';
$string['ratingeveryone'] = 'Iedereen kan berichten beoordelen';
$string['ratingno'] = 'Geen beoordelingen';
-$string['ratingonlyteachers'] = 'Alleen $a kan berichten beoordelen';
+$string['ratingonlyteachers'] = 'Alleen $a kunnen berichten beoordelen';
$string['ratingpublic'] = '$a kunnen ieders beoordelingen zien';
$string['ratingpublicnot'] = '$a kunnen alleen hun eigen beoordelingen zien';
$string['ratings'] = 'Beoordelingen ';
$string['ratingssaved'] = 'Beoordelingen zijn bewaard';
$string['ratingsuse'] = 'Gebruik beoordelingen';
-$string['ratingtime'] = 'Hou alleen rekening met de beoordelingen van de berichten binnen het bereik van deze data:';
+$string['ratingtime'] = 'Beperk het beoordelen van berichten tot het bereik van deze data:';
$string['re'] = 'Re:';
$string['readtherest'] = 'Lees de rest van deze discussie';
$string['replies'] = 'Antwoorden';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.2 alpha (2004022200)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
$string['addcomment'] = 'Voeg commentaar toe';
@@ -18,7 +18,7 @@
$string['areyousureexport'] = 'Weet je zeker dat je dit item wil exporteren naar';
$string['ascending'] = '(oplopend)';
$string['attachment'] = 'Bijlage';
-$string['authorview'] = 'Blader op auteur';
+$string['authorview'] = 'Blader volgens auteur';
$string['back'] = 'Terug';
$string['cantinsertcat'] = 'Kan geen categorie toevoegen';
$string['cantinsertrec'] = 'Kan geen record toevoegen';
@@ -50,7 +50,7 @@
$string['concept'] = 'Concept';
$string['concepts'] = 'Concepten';
$string['currentglossary'] = 'Huidige woordenlijst';
-$string['dateview'] = 'Blader op datum';
+$string['dateview'] = 'Blader volgens datum';
$string['defaultapproval'] = 'Standaardinstelling goedkeuring';
$string['definition'] = 'Definitie';
$string['definitions'] = 'Definities';
@@ -64,7 +64,7 @@
$string['displayformat3'] = 'Encyclopedie';
$string['displayformat4'] = 'FAQ';
$string['displayformat5'] = 'Toon bijhorende gegevens, zonder auteur';
-$string['displayformat6'] = 'Item lijst';
+$string['displayformat6'] = 'Itemlijst';
$string['displayformatcontinuous'] = 'Volledige lijst zonder auteur';
$string['displayformatdefault'] = 'Eenvoudig, stijl woordenboek';
$string['displayformats'] = 'Kies opmaakmogelijkheden';
@@ -7,5 +7,5 @@
cijfers toekennen aan de leerlingen en de leerlingen kunnen die zien.
<P><B>Upload een bestand</B> - met deze optie kunnen leerlingen één bestand uploaden van gelijk welk type. Het kan een
-Word-document zijn, een afbeelding,een hele website in een zip-bestand. leraren kunnen de
+Word-document zijn, een afbeelding,een hele website in een zip-bestand. Leraren kunnen de
inzendingen online beoordelen.
@@ -4,6 +4,6 @@
<P>Als je deze optie inschakelt, kunnen leerlingen hun opdracht opnieuw insturen nadat ze al beoordeeld is (zodat je
ze kunt herbeoordelen). Dit kan nuttig zijn wanneer leraren hun leerlingen willen aanmoedigen om beter werk te leveren
-in een itteratief proces.</P>
+in een iteratief proces.</P>
<P>Deze optie is natuurlijk niet relevant voor offline opdrachten.</P>
@@ -1,6 +1,6 @@
<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/chat/icon.gif">&nbsp;<B>Chats</B></P>
<UL>
-<P>De chat module geeft gebruikers de mogelijkheid om een real-time synchrone discussie te voeren
-via het internet. Dit is een goede manier om elkaar en het onderwerp wat ter discussie staat te leren kennen; de manier van werken in een chatroom is heel anders dan in de asynchrone forums. De chat module
-heeft een aantal mogelijkheden voor het beheren en nalezen van oude chatdiscussies.</P>
+<P>De chatmodule geeft gebruikers de mogelijkheid om een real-time synchrone discussie te voeren
+via het internet. Dit is een goede manier om elkaar en het onderwerp dat ter discussie staat te leren kennen; de manier van werken in een chatroom is heel anders dan in de asynchrone forums. De chatmodule
+heeft een aantal mogelijkheden voor het beheren en nalezen van voorbije chatdiscussies.</P>
</UL>
@@ -5,13 +5,13 @@
Het vak wordt week per peek georganiseerd, met een duidelijke startdatum en einddatum
Elke week wordt opgebouwd uit activiteiten. Sommige van die activiteiten kunnen over verschillende weken lopen, zoals logboeken. Een logboek kan bijvoorbeeld gedurende twee weken vanaf de startdatum lopen.
</UL>
-<P><B>Onderwerp formaat</B></P>
+<P><B>Onderwerp format</B></P>
<UL>
Dit formaat lijkt erg op het wekelijks formaat, behalve dat elke week een onderwerp genoemd wordt. Een onderwerp is
niet beperkt door een tijdslimiet. Je hoeft geen datums in te stellen.
</UL>
-<P><B>Sociaal formaat</B></P>
-<UL>Dit formaat is gebouwd rond één hoofdforum, het Sociale Forum. Dat verschijnt op de startpagina van het vak. Het is
+<P><B>Sociale format</B></P>
+<UL>Deze format is gebouwd rond één hoofdforum, het Sociale Forum. Dat verschijnt op de startpagina van het vak. Het is
nuttig voor situaties die minder vormgebonden zijn. Het moet zelfs niet over vakken gaan. Zo zou het bijvoorbeeld
kunnen dienen als aankondigingenbord voor een departement.
</UL>
@@ -1,6 +1,6 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Weer te geven nieuwsitems</B></P>
-<P>In het "wekelijks" en het "onderwerp" formaat verschijnt er een speciaal forum dat "Nieuws" heet. Het is de ideale plek
+<P>In het "wekelijks" en het "onderwerp" format verschijnt er een speciaal forum dat "Nieuws" heet. Het is de ideale plek
om nota's te posten die alle leerlingen moeten zien. (Standaard zijn alle leerlingen ingeschreven (lid) in dit forum en zullen
ze je notitie krijgen via e-mail).
<P>Deze instelling bepaalt hoeveel recente nieuwsitems zullen verschijnen op de startpagina van je vak.
@@ -1,7 +1,7 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Aantal weken/onderwerpen</B></P>
-<P>Deze instelling wordt alleen gebruikt in het "wekelijks"en "onderwerp" formaat.
-<P>In het wekelijks formaat gaat het het aantal weken dat de cursus loopt instellen, vertrekkende van de
+<P>Deze instelling wordt alleen gebruikt in het "wekelijks" en "onderwerp" format.
+<P>In het "wekelijks" format gaat het het aantal weken dat de cursus loopt instellen, vertrekkende van de
startdatum van het vak.
-<P>In het "onderwerp" formaat geeft deze instelling het aantal onderwerpen in dat vak.
+<P>In het "onderwerp" format geeft deze instelling het aantal onderwerpen in dat vak.
<P>Beide instellingen bepalen het aantal hokjes in het midden van de vakpagina.
@@ -1,10 +1,9 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Begindatum van het vak</B></P>
<P>Hier bepaal je de startdatum van je vak of cursus. (in je eigen tijdzone)
-<P>Deze keuze bepaalt hoe je vak er gaat uitzien als je kiest voor het "wekelijks formaat". De eerste week begint op
+<P>Deze keuze bepaalt hoe je vak er gaat uitzien als je kiest voor het "wekelijks format". De eerste week begint op
de datum die je hier instelt.
-<P>Deze instelling heeft weinig belang voor vakken met "sociaal" of "onderwerp" formaat.
-<P>De enige plaats waar deze instelling nog effect heeft is in de logbestanden: je zult geen logbestanden kunnen bekijken van
-vóór deze datum.
+<P>Deze instelling heeft weinig belang voor vakken met het "sociaal" of "onderwerp" format.
+<P>De enige plaats waar deze instelling nog effect heeft is in de logbestanden: je zult geen logbestanden kunnen bekijken van vóór deze datum.
<P>Het is dus meestal wel zinnig om deze datum in te stellen op de startdatum van je cursus, als die datum bepaald is.
-En dit voor gelijk welk formaat.
+En dit voor gelijk welke format.
@@ -7,7 +7,7 @@
<P>Meestal kun je kiezen of je lid wil zijn van een forum of niet.
<P>Als leraar kun je het lidmaatschap op een bepaald forum afdwingen. De keuze is dan niet zichtbaar en alle leden
-van de cursus zullen copies per e-mail krijgen.
+van de cursus zullen kopieën per e-mail krijgen.
<P>Dit is vooral nuttig in he Nieuws forum en in forums naar het begin van een cursus toe (voor iedereen ontdekt heeft
dat ze zich zelf kunnen inschrijven op deze e-mails).
@@ -11,7 +11,7 @@
<li><a href="help.php?module=glossary&file=importcategories.html">Categorieën importeren</a>
<li><a href="help.php?module=glossary&file=allowcomments.html">Commentaar op invoer toelaten.</a>
<li><a href="help.php?module=glossary&file=globalglossary.html">Globale woordenlijst definiëren</a>
- <li><a href="help.php?module=glossary&file=mainglossary.html">Hoofd woordenlijst</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=mainglossary.html">Hoofdwoordenlijst</a>
<li><a href="help.php?module=glossary&file=displayformat.html">Kies opmaak</a>
<li><a href="help.php?module=glossary&file=studentcanpost.html">Leerlingen kunnen invoer toevoegen.</a>
<li><a href="help.php?module=glossary&file=defaultapproval.html">Standaardinstelling goedkeuring</a>
@@ -1,5 +1,5 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Hoofd woordenlijst</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Hoofdwoordenlijst</B></P>
<p>Het woordenlijstsysteem maakt het mogelijk om definities van de secundaire woordenlijsten naar
-de hoofd woordenlijst van dit vak uit te voeren.
-<p>Om dit te doen moet u de hoofd woordenlijst specifiëren. Merk op dat je slechts één hoofd
-woordenlijst per vak kan hebben en dat alleen leraren hem kunnen updaten.</p>
+de hoofdwoordenlijst van dit vak over te hevelen.
+<p>Om dit te doen moet je de hoofdwoordenlijst specifiëren. Merk op dat je slechts één hoofd
+woordenlijst per vak kan hebben en dat alleen leraren hem kunnen wijzigen.</p>
@@ -2,6 +2,6 @@
<ul>
<P>Met deze module kan een lijst met definities gemaakt en onderhouden worden, zoals een woordenboek.
<p>De items kunnen op verschillende manieren doorzocht of doorbladerd worden.
-<p>De woordenlijst laat leraren ook toe de items van de ene woordenlijst naar de andere te exporteren (naar de hoofd woordenlijst binnen hetzelfde vak.
+<p>De woordenlijst laat leraren ook toe de items van de ene woordenlijst naar de andere te exporteren (naar de hoofdwoordenlijst binnen hetzelfde vak.
<p>Tenslotte is het ook mogelijk om automatisch links te creëren naar deze items vanuit heel het vak.</p>
</ul>
@@ -3,7 +3,7 @@
<P>Je kunt de manier waarop een gebruiker door de woordenlijst kan bladeren, aanpassen. Zoeken, bladeren volgens
categorieën of op datum zijn altijd zichtbaar, maar je kunt drie opties toevoegen.</p>
-<p><b>Toon speciaal</b> Maakt het mogelijk of onmogelijk om te bladeren volgens speciale karakters,
+<p><b>Toon speciaal</b> Maakt het mogelijk of onmogelijk om te bladeren volgens speciale tekens,
zoals @, #, enz.</p>
<p><b>Toon alfabet</b> Maakt het mogelijk of onmogelijk om te bladeren volgens letters.</p>
@@ -1,5 +1,5 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Leerlingen kunnen items toevoegen.</B></P>
<P>Hiermee kun je kiezen of leerlingen ook hun eigen definities en items kunnen toevoegen, bewerken of verwijderen
-Items die uitgevoerd zijn naar de hoofd woordenlijst kunnen alleen door leraars geüpdated of verwijderd worden.
+Items die uitgevoerd zijn naar de hoofdwoordenlijst kunnen alleen door leraars geüpdated of verwijderd worden.
Deze instelling geldt dus alleen voor secundaire woordenlijsten.</p>
@@ -1,6 +1,6 @@
<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/label/icon.gif">&nbsp;<B>Labels</B></P>
<UL>
-<P>Dit is geen echte activiteit - het is slechts een "dummy" activiteit die het je mogelijk maakt om tekst en
+<P>Dit is geen echte activiteit - het is slechts een "dummy"-activiteit die het je mogelijk maakt om tekst en
grafische elementen tussen de andere activiteiten van je vak te zetten.</p>
</UL>
@@ -1,5 +1,5 @@
<IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/lesson/icon.gif">&nbsp;<B>Les</B>
<UL>
-<P>Een les biedt inhoud op een interessante en flexibele manier aan. Ze is opgebouwd uit een aantal pagina's. Elke pagina eindigt met een vraag en een aantal mogelijke antwoorden. Afhankelijk van de keuze van de leerling wordt die naar de volgende pagina of opnieuw naar de vorige of naar nog een andere pagina gebracht. Navigatie door de les kan rechtdoor of complex, grotendeels afhankelijk van de structuur van het aangeboden materiaal</p>
+<P>Een les biedt inhoud op een interessante en flexibele manier aan. Ze is opgebouwd uit een aantal pagina's. Elke pagina eindigt met een vraag en een aantal mogelijke antwoorden. Afhankelijk van de keuze van de leerling wordt die naar de volgende pagina of opnieuw naar de vorige of naar nog een andere pagina gebracht. Navigatie door de les kan lineair of complex, grotendeels afhankelijk van de structuur van het aangeboden materiaal</p>
</UL>
@@ -1,4 +1,4 @@
<P ALIGN=CENTER><B>In feedback de juiste antwoorden laten zien</B></P>
-<P>Indien je dit aanschakelt, dan wordt er bij elke vraag samen met de feedback ook het juiste antwoord getoond.
+<P>Indien je dit activeert, dan wordt bij elke vraag samen met de feedback ook het juiste antwoord getoond.
</P>
@@ -1,4 +1,4 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Feedback</B></P>
-<P>Als je feedback inschakelt, dan zullen de leerlingen feedback krijgen bij elk antwoord (zowel de juiste als de foute)
+<P>Als je feedback activeert, dan zullen de leerlingen feedback krijgen bij elk antwoord (zowel de juiste als de foute).
</p>
@@ -1,7 +1,7 @@
<p align=center><b>Importeren van "Aiken" bestandsopmaak</b></p>
-<p>Het Aiken formaat is een heel eenvoudige manier om meerkeuzevragen te maken vanuit een duidelijk en door
-mensen leesbare opmaak.Hier zie je een voorbeeld van de opmaak:</p>
+<p>Het Aiken format is een heel eenvoudige manier om meerkeuzevragen te maken vanuit een duidelijk en door
+mensen leesbare opmaak. Hier zie je een voorbeeld van de opmaak:</p>
<pre>
Wat is het juiste antwoord op deze vraag?
A. Is dit het juiste?
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 701f6a7

Please sign in to comment.