Permalink
Browse files

no message

  • Loading branch information...
1 parent 14da6c3 commit 71762178f09935b4fac8f85982aa918e4fa553d1 koenr committed Jun 16, 2003
Showing with 114 additions and 0 deletions.
  1. +98 −0 lang/nl/help/index.html
  2. +16 −0 lang/nl/help/resource/program.html
View
@@ -0,0 +1,98 @@
+
+<p><b>Index van Help bestanden</b></p>
+
+<p>Beheer</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?file=langedit.html">Taal bewerken</a>
+</ul>
+
+<p>Vak instellingen</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?file=mods.html">Activiteitenmodules</a>
+ <li><a href="help.php?file=coursecategory.html">Vak categorie</a>
+ <li><a href="help.php?file=courseformats.html">Vak formaten</a>
+ <li><a href="help.php?file=coursefullname.html">Volledige naam</a>
+ <li><a href="help.php?file=coursenewsitems.html">Weer te geven nieuwsitems</a>
+ <li><a href="help.php?file=coursenumsections.html">Aantal weken/onderwerpen</a>
+ <li><a href="help.php?file=courseshortname.html">Korte naam</a>
+ <li><a href="help.php?file=coursestartdate.html">Begindatum van het vak</a>
+ <li><a href="help.php?file=enrolmentkey.html">Vaksleutel</a>
+ <li><a href="help.php?file=guestaccess.html">Toegang voor gasten</a>
+ <li><a href="help.php?file=courserecent.html">Laat recente activiteiten zien</a>
+ <li><a href="help.php?file=summaries.html">Onderwerp/week samenvatting</a>
+ <li><a href="help.php?file=teachers.html">Leraars</a>
+ <li><a href="help.php?file=picture.html">Nieuwe foto</a>
+</ul>
+
+<p>Lezen en schrijven</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?file=questions.html">Vragen stellen</a>
+ <li><a href="help.php?file=reading.html">Lezen</a>
+ <li><a href="help.php?file=writing.html">Schrijven</a>
+ <li><a href="help.php?file=textformat.html">Tekst opmaken</a>
+ <li><a href="help.php?file=html.html">Schrijven van HTML</a>
+ <li><a href="help.php?file=text.html">Schrijven van teksten</a>
+ <li><a href="help.php?file=wiki.html">Wiki opmaak</a>
+ <li><a href="help.php?file=richtext.html">Richtext HTML editor</a>
+ <li><a href="help.php?file=emoticons.html">Het gebruik van Smilies (emoticons)</a>
+</ul>
+
+<p>Opdrachten</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=assignment&file=assignmenttype.html">Opdrachten</a>
+ <li><a href="help.php?module=assignment&file=resubmit.html">Meerdere malen insturen toestaan</a>
+</ul>
+
+<p>Keuzes</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=choice&file=options.html">Keuzemogelijkheden</a>
+</ul>
+
+<p>Forums</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=allowdiscussions.html">Bijdragen toestaan</a>
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=attachment.html">Bijlage</a>
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=forumtype.html">Soort forum</a>
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=ratings.html">Lid worden van een forum</a>
+</ul>
+
+
+<p>Testen</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=review.html">Sta nalezen toe</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=attempts.html">Toegestane pogingen</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=categories.html">Categorieën</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=correctanswers.html">In feedback de juiste antwoorden laten zien</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=createmultiple.html">Maak meerdere vragen</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=grademethod.html">Beoordelingsmethode</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=import.html">Importeer vragen uit een bestand</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=match.html">Koppelen</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=maxgrade.html">Hoogst haalbare cijfer</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=multichoice.html">Meerkeuzevragen</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=timeopen.html">Openen en sluiten van de test</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=feedback.html">Feedback</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=questiontypes.html">Een nieuwe vraag maken</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=random.html">Willekeurige set</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=randomsamatch.html">Willekeurige kort antwoordvragen paren</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=shortanswer.html">Kort antwoord vragen</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=shuffleanswers.html">Shuffle answers</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=shufflequestions.html">Mix de antwoorden</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=truefalse.html">Waar/Onwaar vragen</a>
+</ul>
+
+<p>Bronnen</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=resource&file=resourcetype.html">Bron</a>
+ <li><a href="help.php?module=resource&file=summary.html">Samenvatting</a>
+ <li><a href="help.php?module=resource&file=program.html">Programma bronnen</a>
+</ul>
+
+<p>Onderzoeken</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?file=surveys.html">Beschikbare onderzoeken</a>
+</ul>
+
+<p>Workshop module</p>
+<ul>
+ <li>komt er aan...
+</ul>
@@ -0,0 +1,16 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Programma bronnen</B></P>
+
+<p>Een programma bron is een externe bron die gegevens kan ontvangen vanuit Moodle.</p>
+
+<p>De gegevens worden doorgegeven via HTTP GET (als deel van de URL) en bestaan uit:</p>
+
+<ul>
+<li>extern_nav: de URL van waaruit de bron wordt aangeroepen
+<li>extern_usr: de gebruikersnaam van de huidige gebruiker
+<li>extern_nam: de volledige naam van de huidige gebruiker
+<li>extern_tim: de huidige tijd
+<li>extern_pwd: een uniek wachtwoord
+</ul>
+
+<p>Deze functie zal in de nabije toekomst nog herbekeken worden.</p>
+

0 comments on commit 7176217

Please sign in to comment.