Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20100209)

  • Loading branch information...
moodler committed Feb 9, 2010
1 parent 503ca83 commit 72a3bd4fce84db5b33bbe8e50b86a41dea5f2b57
Showing with 5 additions and 5 deletions.
  1. +5 −5 install/lang/hu_utf8/installer.php
@@ -66,13 +66,13 @@
$string['dbwronghostserver'] = 'A fentiekben kifejtettek szerint tartsa be a \"Gazdagép\" beállítási szabályait.';
$string['dbwrongnlslang'] = 'Webszerverén az NLS_LANG környezetváltozónak az AL32UTF8 karakterkészletet kell használni. Az OCI8 megfelelő beállításával kapcsolatban lásd a PHP dokumentációját.';
$string['dbwrongprefix'] = 'A fentiekben kifejtettek szerint tartsa be a \"Táblázati előtag\" beállítási szabályait.';
-$string['directorysettingshead'] = 'Erősítse meg a Moodle telepítésének helyét.';
-$string['directorysettingssub'] = '<b>Webcím:</b>Adja meg a teljes webcímet, ahol a Moodle elérhető lesz. Ha portálja több URL-ről is elérhető, adja meg azt, amelyet a tanulók leginkább használni fognak. Ne tegyen a végére perjelet.</p><p><b>Moodle-könyvtár:</b>Adja meg a telepítés teljes útvonalát. Ügyeljen a kis-/nagybetűk különbözésére.</p><p><b>Adatkönyvtár:</b>Egy olyan helyre lesz szüksége, ahova a Moodle a feltöltött állományokat menti. A könyvtárnak olvashatónak és a webszerver felhasználója által (ez általában \"nobody\" vagy \"apache\") ÍRHATÓNAK kell lennie, ugyanakkor ne legyen az internetről közvetlenül elérhető.</p>';
+$string['directorysettingshead'] = 'Hagyja jóvá a Moodle telepítésének helyét.';
+$string['directorysettingssub'] = '<b>Webcím:</b> Adja meg a teljes webcímet, ahol a Moodle elérhető lesz. Ha portálja több URL-ről is elérhető, adja meg azt, amelyet a tanulók leginkább használni fognak. Ne tegyen a végére perjelet.</p><p><b>Moodle-könyvtár:</b> Adja meg a telepítés teljes útvonalát. Ügyeljen a kis-/nagybetűk különbözésére.</p><p><b>Adatkönyvtár:</b> Egy olyan helyre lesz szüksége, ahova a Moodle a feltöltött állományokat menti. A könyvtárnak olvashatónak és a webszerver felhasználója által (ez általában \"nobody\" vagy \"apache\") ÍRHATÓNAK kell lennie, ugyanakkor ne legyen az internetről közvetlenül elérhető.</p>';
$string['dirroot'] = 'Moodle-könyvtár';
$string['dirrooterror'] = 'A \"Moodle-könyvtár\" beállítása feltehetőleg hibás - nem található alatta a Moodle telepítése. Az alábbi értéket visszaállítottuk.';
$string['download'] = 'Letöltés';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'A letöltött állomány ellenőrzése nem sikerült.';
-$string['downloadlanguagebutton'] = 'Töltse le a &quot;$a&quot; nyelvi csomagot';
+$string['downloadlanguagebutton'] = 'Töltse le a $a nyelvi csomagot';
$string['downloadlanguagehead'] = 'Nyelvi csomag letöltése';
$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'Folytathatja a telepítést az alapértelmezés szerinti &quot;$a&quot; nyelvi csomaggal.';
$string['downloadlanguagesub'] = 'Letölthet most egy nyelvi csomagot és azon a nyelven folytathatja a telepítést.<br /><br />Ha nem tudja letölteni, folytathatja a telepítést angol nyelven. (A telepítés végén lehetősége lesz további nyelvi csomagok letöltésére és telepítésére.)';
@@ -161,7 +161,7 @@
$string['status'] = 'Állapot';
$string['thischarset'] = 'UTF-8';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Magyar';
+$string['thislanguage'] = 'magyar';
$string['unicoderecommended'] = 'Ajánlott minden adatot unikódban (UTF-8) tárolni. Az új telepítéseket unikód alapkészletű adatbázisokba kell telepíteni. Ha újabb változatra vált, végre kell hajtania az UTF-8-ra való áttérést (lásd a Portáladminisztráció oldalát).';
$string['unicoderequired'] = 'Minden adatot unikódban (UTF-8) kell tárolni. Az új telepítéseket unikód alapkészletű adatbázisokba kell telepíteni. Ha újabb változatra vált, végre kell hajtania az UTF-8-ra való áttérést (lásd a Portáladminisztráció oldalát).';
$string['user'] = 'Felhasználó';
@@ -171,7 +171,7 @@
$string['welcomep40'] = 'A csomag tartalmazza a Moodle $a->moodlerelease ($a->moodleversion)-t is.';
$string['welcomep50'] = 'A csomagban lévő alkalmazások használatára a vonatkozó engedélyek érvényesek. A teljes $a->installername csomag <a href=\"http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html\">nyílt forráskódú</a>, közreadása pedig a <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\">GPL</a>-licenc alapján történik.';
$string['welcomep60'] = 'A következő oldalak segítségével számítógépén egyszerűen telepítheti és beállíthatja a Moodle-t. Elfogadhatja az alapbeállításokat, de igényeinek megfelelően módosíthatja is őket.';
-$string['welcomep70'] = 'Kattintson az alábbi \"Tovább\" gombra és folytassa a Moodle telepítését.';
+$string['welcomep70'] = 'Kattintson az alábbi \"Következő\" gombra és folytassa a Moodle telepítését.';
$string['wrongdestpath'] = 'Hibás célútvonal.';
$string['wrongsourcebase'] = 'Hibás URL-forrás.';
$string['wrongzipfilename'] = 'Hibás a tömörített állomány neve.';

0 comments on commit 72a3bd4

Please sign in to comment.