Permalink
Browse files

Some updates

  • Loading branch information...
paca70
paca70 committed Dec 8, 2004
1 parent 85d25fd commit 736215d30772129fdd5816beb08917533e80393d
Showing with 9 additions and 9 deletions.
  1. +1 −1 lang/fi/appointment.php
  2. +1 −1 lang/fi/attendance.php
  3. +1 −1 lang/fi/exercise.php
  4. +4 −4 lang/fi/glossary.php
  5. +2 −2 lang/fi/moodle.php
View
@@ -43,6 +43,6 @@
$string['uploadsuccess'] = 'Tiedosto \'$a\' vastaanotettu';
$string['viewfeedback'] = 'Tarkastele tapaamisten arviointeja ja palautteita';
$string['viewsubmissions'] = 'Katso $a lähettyä tapaamista';
-$string['yoursubmission'] = 'vastauksesi';
+$string['yoursubmission'] = 'Vastauksesi';
?>
View
@@ -23,7 +23,7 @@
$string['downloadexceltotals'] = 'Lataa yhteenveto Excel-taulukkona';
$string['downloadtextfull'] = 'Lataa kaikki tiedot tekstinä';
$string['downloadtexttotals'] = 'Lataa yhteenveto tekstinä';
-$string['dynamicsection'] = 'Määritä viikottainen läsnäolo tämän päivän mukaan';
+$string['dynamicsection'] = 'Siirrä läsnäololista viikottain päivämäärän mukaan';
$string['dynamicsectionmulti'] = 'Sijoita listat viikolle automattisesti';
$string['dynsectionshort'] = 'Siirtyy dynaamisesti osioon';
$string['endbeforestart'] = 'Päättymispäivä on ennen lopetus päivää';
View
@@ -33,7 +33,7 @@
$string['deletesubmissionwarning'] = 'Varoitus: löytyy $a:n arvioon liittyviä tässä palautuksessa.<br /> Suosittelemme vahvasti, että tätä palautusta EI poisteta.';
$string['deleting'] = 'Poistaa';
$string['description'] = 'Kuvaus';
-$string['descriptionofexercise'] = 'Oppimistehtävän $a:n tehtäväkuvaus on Word-asiakirjassa tai HTML-tiedostossa. Tämä tiedosto ladataan oppimistehtävään ennen kuin tehtävä avautuu $a:lle. On myös mahdollista tehdä joukko muunnelmia samasta tehtävästä edelleen Word- tai HTML-tiedostoilla lataamalla ne tehtävään ennen sen avautumista $a:lle.';
+$string['descriptionofexercise'] = 'Oppimistehtävän tehtäväkuvaus on Word-asiakirjassa tai HTML-tiedostossa. Tämä tiedosto ladataan oppimistehtävään ennen kuin tehtävä avautuu. On myös mahdollista tehdä joukko muunnelmia samasta tehtävästä lataamalla useampia Word- tai HTML-tiedostoja ennen tehtävän avautumista.';
$string['detailsofassessment'] = 'Arvioinnin yksityiskohdat';
$string['displayoffinalgrades'] = 'Lopullisten arvosanojen asettelu';
$string['doubleupload'] = 'Varoitus: tämä palautus on todennäköisesti lähetetty kahdesti. Mene ylläpidon sivulle, etsi kahta palautusta tältä käyttäjältä lyhyen ajan sisällä. Poista ylimääräiset palautukset ennen jatkamista.';
View
@@ -49,7 +49,7 @@
$string['commentupdated'] = 'Kommentti on päivitetty.';
$string['concept'] = 'Käsite';
$string['concepts'] = 'Käsitteet';
-$string['configenablerssfeeds'] = 'Täm ä mahdillistaa RSS syötteiden lähettämisen kaikista sanastoista. Sinun pitää vielä erikseen kytkeä syötteet päälle jokaisesta sanastosta.';
+$string['configenablerssfeeds'] = 'Tämä mahdollistaa RSS syötteiden lähettämisen kaikista sanastoista. Sinun pitää vielä erikseen kytkeä syötteet päälle jokaisesta sanastosta.';
$string['currentglossary'] = 'Nykyinen sanasto';
$string['dateview'] = 'Selaa päivämäärien mukaan';
$string['defaultapproval'] = 'Oletustila hyväksymiselle';
@@ -146,9 +146,9 @@
$string['searchindefinition'] = 'Vapaatekstihaku';
$string['secondaryglossary'] = 'Toissijainen sanasto';
$string['sendinratings'] = 'Lähetä viimeisimmät arvioni';
-$string['showall'] = 'Näytä linkki \'Kaikki\'';
-$string['showalphabet'] = 'Näytä akkosittain';
-$string['showspecial'] = 'Näytä linkki \'Erikoiset\'';
+$string['showall'] = 'Näytä \'Kaikki\'';
+$string['showalphabet'] = 'Näytä aakkosittain';
+$string['showspecial'] = 'Näytä \'Erikoiset\'';
$string['sortby'] = 'Lajittele';
$string['sortbycreation'] = 'Luontipäiväyksen mukaan';
$string['sortbylastupdate'] = 'Viimeisen päivityksen mukaan';
View
@@ -524,8 +524,8 @@
$string['groupinfopeople'] = 'Tietoa valituista henkilöistä';
$string['groupmemberssee'] = 'Katso ryhmän jäsenet';
$string['groupmembersselected'] = 'Valitun ryhmän jäsenet';
-$string['groupmode'] = 'Ryhmä moodi';
-$string['groupmodeforce'] = 'Pakota ryhmä moodi';
+$string['groupmode'] = 'Ryhmämoodi';
+$string['groupmodeforce'] = 'Pakota ryhmämoodi';
$string['groupmy'] = 'Ryhmäni';
$string['groupnonmembers'] = 'Ryhmättömät henkilöt';
$string['groupnotamember'] = 'Valitettavasti et ole kyseisen ryhmän jäsen';

0 comments on commit 736215d

Please sign in to comment.