Permalink
Browse files

New file

  • Loading branch information...
1 parent 07eb7fa commit 7429c4afc41bdeb61f70491437413ba913bd4f37 stigbjarne committed Dec 5, 2003
@@ -0,0 +1,9 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Definer mål for importerte oppføringer</B></P>
+
+<P>Du kan spesifisere hvor du vil importere oppføringene: </p>
+<ul>
+<li><strong>Gjeldende ordbok:</strong> Vil legge de importerte oppføringene til
+gjeldende ordbok. </li>
+<li><strong>Ny ordbok:</strong> Vil lage en ny ordbok basert på informasjonen
+funnet i valgt XML-fil og vil legge oppføringene dit. </li>
+</ul>
@@ -0,0 +1,35 @@
+<p align="center"><b>Visningsformat</b></p>
+<p>Systemet har flere innebygde formater for å vise oppføringer. Du velger her
+hvordan hver oppføring skal vises i denne ordboken. Standardformatene er: </p>
+<blockquote>
+<dl>
+<dt><b>Enkel ordlistestil: </b></dt>
+<dd>Ser ut som en vanlig ordliste med separate oppføringer. Ingen forfattere
+vises og vedlegg vises som lenker. </dd>
+<dt><b>Liste over oppføringer:</b></dt>
+<dd>Viser oppføringene en etter en uten noen form for skille bortsett fra 'Rediger'-ikonet. </dd>
+<dt><b>Full med forfatter: </b></dt>
+<dd>En forumlignende visning som viser informasjon om forfatteren. Vedlegg vises
+som lenker. </dd>
+<dt><b>Full uten forfatter:</b></dt>
+<dd>En forumlignende visning som ikke viser informasjon om forfatteren. Vedlegg
+vises som lenker. </dd>
+<dt><b>Leksikon: </b></dt>
+<dd>Som 'Full med forfatter' men vedlegg vises i oppføringen. </dd>
+<dt><b>OSS - Ofte Stilte Spørsmål:</b></dt>
+<dd>Nyttig for å vise liste over ofte stilte spørsmål. Det setter automatisk
+'Spørsmål' i feltet 'Begrep' og 'Svar' i feltet 'Definisjon'. </dd>
+</dl>
+</blockquote>
+
+<hr>
+<p>Administratorer i Moodle kan lage nye formater som følgende:
+<ol>
+<li> Se i mod/glossary/formats ... Du burde se en nummerert fil for hvert
+format.
+<li> Kopier en av disse og gi den et annet filnavn (Nummer N). Merk at 0 og 1 er
+reservert.<li> Rediger denne filen for å lage ditt nye format. (Litt kjennskap
+til PHP trengs!)
+<li> Til slutt setter du en ny frase inn i hver språkpakke du bruker kalt <b>displayformatN</b>,
+og gir den et kort og beskrivende navn.&nbsp;
+</ol>
@@ -0,0 +1,10 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Definer antall oppføringer vist per side</B></P>
+
+<P>Du kan velge hvor mange oppføringer som skal vises per side. Dette tallet
+avhenger av innstillingene til ordboken. </p>
+
+<p>Desto flere automatiske lenker du har, desto lavere bør dette tallet være for
+å unngå lang svartid fra verktøyet. </p>
+
+<p>Merk: Hvis du får feilmeldingen 'Timout error' når du leser en ordbok bør
+sannsynligvis dette tallet settes lavere. </p>
@@ -0,0 +1,3 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Fil å importere</B></P>
+
+<P>Velg XML-filen som inneholder oppføringene som skal importeres. </p>
@@ -0,0 +1,5 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Importere kategorier</B></P>
+
+<P>Som standard vil alle oppføringene bli importert. Du kan velge om du vil at
+kategoriene også skal importeres. (I så fall vil koblingene mellom oppføringene
+og kategoriene også bli beholdt.) </p>
@@ -0,0 +1,38 @@
+<p>Ordbok</p>
+
+<blockquote>
+Hjelpefiler for ordbok:
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=description.html">Å beskrive en
+ ordbok</a><li><a href="help.php?module=glossary&file=globalglossary.html">Definer
+ en global ordbok</a><li><a href="help.php?module=glossary&file=mainglossary.html">Definer
+ hovedordboken for kurset</a><li>
+ <a href="help.php?module=glossary&file=defaultapproval.html">Godkjenning av
+ oppføringer</a><li>
+ <a href="help.php?module=glossary&file=allowduplicatedentries.html">Kopier av
+ oppføringer</a><li><a href="help.php?module=glossary&file=studentcanpost.html">Studenter
+ kan legge til oppføringer</a><li>
+ <a href="help.php?module=glossary&file=allowcomments.html">Tillat kommentarer
+ til oppføringer</a><li>
+ <a href="help.php?module=glossary&file=displayformat.html">Visningsformat for
+ oppføringer</a><li><a href="help.php?module=glossary&file=entbypage.html">
+ Antall oppføringer vist per side</a><li>
+ <a href="help.php?module=glossary&file=shows.html">Ulike alternativer for
+ søking</a><li><a href="help.php?module=glossary&file=linkcategory.html">Lenk
+ kategorier automatisk</a><li><a href="help.php?module=glossary&file=filetoimport.html">Importer
+ oppføringer</a><li><a href="help.php?module=glossary&file=importcategories.html">Importer
+ kategorier</a><li><a href="help.php?module=glossary&file=destination.html">Mål
+ (plassering) for importerte oppføringer</a></ul>
+</blockquote>
+
+<blockquote>
+Hjelpefiler for oppføringer i ordbok:
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=usedynalink.html">Lenk oppføringer
+ automatisk</a><li><a href="help.php?module=glossary&file=aliases.html">
+ Synonymer - Hva er det i verktøyet 'Ordbok'?</a><li>
+ <a href="help.php?module=glossary&file=casesensitive.html">Bokstavsensitivitet
+ i automatisk lenking</a><li>
+ <a href="help.php?module=glossary&file=fullmatch.html">Lag lenker til kun hele
+ ord</a></ul>
+</blockquote>
@@ -0,0 +1,6 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Lenk kategorier automatisk</B></P>
+
+<P>Du kan velge om kategoriene skal lenkes til automatisk eller ikke. </p>
+
+<p>Merk: Kategorilenkene er kun basert på bokstavsensitivitet (store/små
+bokstaver) og nøyaktige treff. </p>
@@ -0,0 +1,13 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Ulike alternativer for søking</B></P>
+
+<P>Du kan standardisere hvordan brukerne søker seg gjennom en ordbok. Du kan
+alltid søke på kategorier og dato. Du kan i tillegg definere tre flere
+muligheter: </p>
+
+<p><b>VIS SPESIELLE TEGN </b>Slår av eller på muligheten for å bla også etter
+tegn som @, #, etc.</p>
+
+<p><b>VIS ALFABET</b> Slår av eller på mulighet for å bla etter bokstaver. </p>
+
+<p><b>VIS ALLE</b> Slår av eller på søking der alle oppføringene vises på en
+gang etter hverandre. </p>
@@ -0,0 +1,8 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Å lenke ordbokoppføringer automatisk til andre moduler</B></P>
+
+<p>Om du velger at en ordliste skal lenkes automatisk vil oppføringene i
+ordboken lenkes til fra der ordene fins i andre ressurser og aktiviteter.
+(Forum, journaler, oppgaver osv.)</p>
+<p>Hvis du ikke vil at en bestemt tekst skal lenkes (f.eks. i et foruminnlegg)
+må du skrive teksten mellom HTML-taggene &lt;nolink&gt; og &lt;/nolink&gt;. </p>
+<p>Merk at kategorinavn også lenkes til. </p>

0 comments on commit 7429c4a

Please sign in to comment.