Permalink
Browse files

Some fixs more.

  • Loading branch information...
paca70
paca70 committed Oct 3, 2002
1 parent a08db54 commit 75ebf527c9e0e673c165813bb30986a5a1fb08c6
Showing with 3 additions and 3 deletions.
  1. +3 −3 lang/fi/moodle.php
View
@@ -44,7 +44,7 @@
$string['choosetheme'] = "Valitse teema";
$string['chooseuser'] = "Valitse käyttäjä";
$string['city'] = "Kaupunki/Paikkakunta";
-$string['comparelanguage'] = "Vertaaja muokkaa käännöstä";
+$string['comparelanguage'] = "Vertaa ja muokkaa käännöstä";
$string['complete'] = "Suorita loppuun";
$string['configauth'] = "Valitse autentikointi moduli jota haluat käyttää. Oletus on email, joka tarjoaa parhaimman tietoturvan. None ei tarkista käyttäjien antamaa postiosoitetta. Ldap on vielä ilman configuroiti näkymää. Joten jos muutat jotain, olisi parasta että tiedät mitä teet.";
$string['configerrorlevel'] = "PHP virheilmoitusten määrä. Normal on yleensä hyvä valinta.";
@@ -236,7 +236,7 @@
$string['logs'] = "Lokit";
$string['mainmenu'] = "Päävalikko";
$string['makeafolder'] = "Luo kansio";
-$string['makeeditable'] = "Jos annan web-palveimelle kirjoitusoikeudet kasioon '\$a' . Voit muokata tätä tiedostoa suoraan tältä sivulta.";
+$string['makeeditable'] = "Jos annan web-palveimelle kirjoitusoikeudet kansioon '\$a' . Voit muokata tätä tiedostoa suoraan tältä sivulta.";
$string['managedatabase'] = "Huolla tietokantaa";
$string['markthistopic'] = "Merkitse tämä aihe aktiiviseksi.";
$string['maximumchars'] = "Maksimi määrä \$a merkkejä";
@@ -318,7 +318,7 @@
$string['nothingnew'] = "Ei uutisia edellisen käyntisi jälkeen";
$string['nousersyet'] = "Ei vielä käyttäjiä";
$string['now'] = "nyt";
-$string['numberweeks'] = "Viikojen/Aiheiden määrä";
+$string['numberweeks'] = "Viikkojen/Aiheiden määrä";
$string['numdays'] = "\$a päivää";
$string['numminutes'] = "\$a minuuttia";
$string['numviews'] = "\$a näkymiä";

0 comments on commit 75ebf52

Please sign in to comment.