Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Some fixs more.

  • Loading branch information...
commit 75ebf527c9e0e673c165813bb30986a5a1fb08c6 1 parent a08db54
authored October 03, 2002

Showing 1 changed file with 3 additions and 3 deletions. Show diff stats Hide diff stats

  1. 6  lang/fi/moodle.php
6  lang/fi/moodle.php
@@ -44,7 +44,7 @@
44 44
 $string['choosetheme'] = "Valitse teema";
45 45
 $string['chooseuser'] = "Valitse käyttäjä";
46 46
 $string['city'] = "Kaupunki/Paikkakunta";
47  
-$string['comparelanguage'] = "Vertaaja muokkaa käännöstä";
  47
+$string['comparelanguage'] = "Vertaa ja muokkaa käännöstä";
48 48
 $string['complete'] = "Suorita loppuun";
49 49
 $string['configauth'] = "Valitse autentikointi moduli jota haluat käyttää. Oletus on email, joka tarjoaa parhaimman tietoturvan. None ei tarkista käyttäjien antamaa postiosoitetta. Ldap on vielä ilman configuroiti näkymää. Joten jos muutat jotain, olisi parasta että tiedät mitä teet.";
50 50
 $string['configerrorlevel'] = "PHP virheilmoitusten määrä. Normal on yleensä hyvä valinta.";
@@ -236,7 +236,7 @@
236 236
 $string['logs'] = "Lokit";
237 237
 $string['mainmenu'] = "Päävalikko";
238 238
 $string['makeafolder'] = "Luo kansio";
239  
-$string['makeeditable'] = "Jos annan web-palveimelle kirjoitusoikeudet kasioon '\$a' . Voit muokata tätä tiedostoa suoraan tältä sivulta.";
  239
+$string['makeeditable'] = "Jos annan web-palveimelle kirjoitusoikeudet kansioon '\$a' . Voit muokata tätä tiedostoa suoraan tältä sivulta.";
240 240
 $string['managedatabase'] = "Huolla tietokantaa";
241 241
 $string['markthistopic'] = "Merkitse tämä aihe aktiiviseksi.";
242 242
 $string['maximumchars'] = "Maksimi määrä \$a merkkejä";
@@ -318,7 +318,7 @@
318 318
 $string['nothingnew'] = "Ei uutisia edellisen käyntisi jälkeen";
319 319
 $string['nousersyet'] = "Ei vielä käyttäjiä";
320 320
 $string['now'] = "nyt";
321  
-$string['numberweeks'] = "Viikojen/Aiheiden määrä";
  321
+$string['numberweeks'] = "Viikkojen/Aiheiden määrä";
322 322
 $string['numdays'] = "\$a päivää";
323 323
 $string['numminutes'] = "\$a minuuttia";
324 324
 $string['numviews'] = "\$a näkymiä";

0 notes on commit 75ebf52

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.