Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

Some fixs more.

  • Loading branch information...
commit 75ebf527c9e0e673c165813bb30986a5a1fb08c6 1 parent a08db54
paca70 authored
Showing with 3 additions and 3 deletions.
  1. +3 −3 lang/fi/moodle.php
6 lang/fi/moodle.php
View
@@ -44,7 +44,7 @@
$string['choosetheme'] = "Valitse teema";
$string['chooseuser'] = "Valitse käyttäjä";
$string['city'] = "Kaupunki/Paikkakunta";
-$string['comparelanguage'] = "Vertaaja muokkaa käännöstä";
+$string['comparelanguage'] = "Vertaa ja muokkaa käännöstä";
$string['complete'] = "Suorita loppuun";
$string['configauth'] = "Valitse autentikointi moduli jota haluat käyttää. Oletus on email, joka tarjoaa parhaimman tietoturvan. None ei tarkista käyttäjien antamaa postiosoitetta. Ldap on vielä ilman configuroiti näkymää. Joten jos muutat jotain, olisi parasta että tiedät mitä teet.";
$string['configerrorlevel'] = "PHP virheilmoitusten määrä. Normal on yleensä hyvä valinta.";
@@ -236,7 +236,7 @@
$string['logs'] = "Lokit";
$string['mainmenu'] = "Päävalikko";
$string['makeafolder'] = "Luo kansio";
-$string['makeeditable'] = "Jos annan web-palveimelle kirjoitusoikeudet kasioon '\$a' . Voit muokata tätä tiedostoa suoraan tältä sivulta.";
+$string['makeeditable'] = "Jos annan web-palveimelle kirjoitusoikeudet kansioon '\$a' . Voit muokata tätä tiedostoa suoraan tältä sivulta.";
$string['managedatabase'] = "Huolla tietokantaa";
$string['markthistopic'] = "Merkitse tämä aihe aktiiviseksi.";
$string['maximumchars'] = "Maksimi määrä \$a merkkejä";
@@ -318,7 +318,7 @@
$string['nothingnew'] = "Ei uutisia edellisen käyntisi jälkeen";
$string['nousersyet'] = "Ei vielä käyttäjiä";
$string['now'] = "nyt";
-$string['numberweeks'] = "Viikojen/Aiheiden määrä";
+$string['numberweeks'] = "Viikkojen/Aiheiden määrä";
$string['numdays'] = "\$a päivää";
$string['numminutes'] = "\$a minuuttia";
$string['numviews'] = "\$a näkymiä";
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.