Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Two more missing strings translated

  • Loading branch information...
commit 7625591b3ba8d31d28d76ef6c7cb772e2429079d 1 parent 0fbd1d3
authored August 27, 2003

Showing 1 changed file with 2 additions and 0 deletions. Show diff stats Hide diff stats

  1. 2  lang/nl/moodle.php
2  lang/nl/moodle.php
@@ -134,6 +134,7 @@
134 134
 $string['configslasharguments'] = "Bestanden (plaatjes, uploads en dergelijke) worden via een script aangeleverd dat gebruik maakt van 'slash arguments' (hier de tweede optie). Deze methode zorgt ervoor dat bestanden makkelijker in web browsers, proxy servers en dergelijke kunnen worden gecached. Helaas staan sommige PHP servers deze methode niet toe. Dus kies de eerste optie als je problemen hebt met het bekijken van geuploade bestanden of plaatjes (bijvoorbeeld plaatjes van gebruikers).";
135 135
 $string['configsmtphosts'] = "Geef de volledige naam van één of meerdere lokale SMTP servers die Moodle moet gebruiken om mail te versturen (bijvoorbeeld: 'mail.a.com' of 'mail.a.com;mail.b.com'). Als je dit leeg laat gebruikt Moodle de standaard PHP methode voor het versturen van mail.";
136 136
 $string['configsmtpuser'] = "Als je hierboven een SMTP server hebt ingevuld en deze server authenticatie nodig heeft, vul hier dan de gebruikersnaam en het wachtwoord in.";
  137
+$string['configteacherassignteachers'] = "Zouden gewone docenten in staat moeten zijn om andere docenten aan te wijzen binnen de vakken die zij doceren? Als je dit op 'nee' zet, dan kunnen alleen vak-aanmakers en beheerders docenten aanwijzen.";
137 138
 $string['configunzip'] = "Geef de locatie van je UNZIP programma (alleen voor UNIX). Dit is nodig om ZIP archieven op de server uit te pakken.";
138 139
 $string['configuration'] = "Configuratie";
139 140
 $string['configvariables'] = "Configureer variabelen";
@@ -575,6 +576,7 @@
575 576
 $string['people'] = "Mensen";
576 577
 $string['personalprofile'] = "Persoonlijke profiel";
577 578
 $string['phone'] = "Telefoon";
  579
+$string['phpinfo'] = "PHP info";
578 580
 $string['popupwindow'] = "Open het bestand in een nieuw venster";
579 581
 $string['potentialadmins'] = "Mogelijke beheerders";
580 582
 $string['potentialcreators'] = "Mogelijke vak-aanmakers";

0 notes on commit 7625591

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.