Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Added missing strings

  • Loading branch information...
commit 7716753856d8894977ac88749ef6349c18c1caaf 1 parent f24ba9f
authored November 27, 2005

Showing 1 changed file with 2 additions and 1 deletion. Show diff stats Hide diff stats

  1. 3  lang/da/editor.php
3  lang/da/editor.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-      // editor.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
  2
+      // editor.php - created with Moodle 1.6 development (2005101200)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['about'] = 'Om denne editor';
@@ -29,6 +29,7 @@
29 29
 $string['createfolder'] = 'Lav mappe';
30 30
 $string['createlink'] = 'Indsæt weblink';
31 31
 $string['cut'] = 'Klip markeret tekst';
  32
+$string['cutpastemozilla'] = 'Du kan desværre ikke benytte de almindelige genvejstaster til at kopiere tekst ind i denne online editor. Dette skyldes en sikkerhedsfunktion der der i nogle versioner af Mozilla og Firefox browsere.<br /><br />Der er tre måder du kan prøve at omgå det på:<br /> (1) Istedet for CTRL-v, benyt SHIFT-insert<br /> (2) Brug Edit->Paste menuen i browseren.<br /> (3) Ret konfigurationen i browseren ved at ret i user.js filen.<br /><br />Tryk på OK knappen nedenfor for mere hjælp, eller Cancel for at returnere til editoren.';
32 33
 $string['delete'] = 'Slet';
33 34
 $string['filebrowser'] = 'Fil-browser';
34 35
 $string['findwhat'] = 'Find';

0 notes on commit 7716753

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.