Browse files

new strings / various fixes

  • Loading branch information...
1 parent a9768b9 commit 77e05675de3a367d4b6bdccf63950654e707e81b koenr committed Mar 14, 2005
Showing with 95 additions and 18 deletions.
  1. +9 −8 lang/nl/admin.php
  2. +12 −1 lang/nl/auth.php
  3. +3 −1 lang/nl/forum.php
  4. +44 −0 lang/nl/help/search.html
  5. +3 −2 lang/nl/lesson.php
  6. +6 −1 lang/nl/moodle.php
  7. +16 −1 lang/nl/quiz.php
  8. +2 −4 lang/nl/wiki.php
View
17 lang/nl/admin.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005030501)
+ // admin.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005031000)
$string['adminseesallevents'] = 'Beheerders zien alle gebeurtenissen';
@@ -88,12 +88,9 @@
$string['confirmdeletedst'] = 'Het verwijderen van de voorkeuze voor zomertijd <strong>$a</strong> genoemd, zal onmiddellijk de zomertijdinstellingen voor alle gebruikers van die voorkeuze uitschakelen. Ben je er zeker van dat je verder wil gaan?';
$string['confirmdeletedstdefault'] = '<strong>De voorkeuze $a genoemd, wordt gebruikt voor alle gebruikers van deze site!</strong> Door deze te verwijderen zal hun instellingen voor de tijd wijzigen zonder waarschuwing. Ben je er zeker van dat je wil doorgaan?';
$string['cronwarning'] = 'Het onderhoudsscript cron.php heeft de laatste 24 uur niet gelopen. <br />Als je dit nog niet geconfigureerd hebt, lees dan het onderdeel <em>Cron configureren</em> bij de installatie-instructies.';
-$string['dstisapreference'] = 'Elke gebruiker kan kiezen welke voorkeuze voor zomertijd te gebruiken';
-$string['dstisforcedto'] = 'Dwing alle gebruikers om het volgende te gebruiken';
$string['dstpresetforced'] = 'Dit wordt door de site-beheerder opgelegd';
-$string['dstpresets'] = 'Instellingsmogelijkheden zomertijd';
$string['edithelpdocs'] = 'Bewerk helpbestanden';
-$string['editingdstpreset'] = 'De instellingsmogelijkheid voor zomertijd bewerken';
+$string['editingtimezone'] = 'Een tijdzone bewerken';
$string['editstrings'] = 'Bewerk strings';
$string['emptydstlist'] = 'Er zijn geen instellingsmogelijkheden voor zomertijd gedefiniëerd. Je kunt er één toevoegen door op de toevoegknop te klikken.';
$string['errordstpresetactivateearlier'] = 'De inschakelmaand moet vroeger zijn dan de uitschakelmaand';
@@ -102,14 +99,14 @@
$string['filteruploadedfiles'] = 'Gebruik de filters in geüploade bestanden';
$string['helpadminseesall'] = 'Zien beheerders alle gebeurtenissen in de kalender of alleen diegene die ze zelf nodig hebben?';
$string['helpcalendarsettings'] = 'Configureer de kalender en datum/tijd-gerelateerde instellingen van Moodle';
-$string['helpdstforusers'] = 'Kan elke gebruiker zijn eigen zomertijdinstellingen kiezen?';
-$string['helpmanagedstpresets'] = 'Klik op deze knop om voorkeuzes voor zomertijd die voor deze site beschikbaar zijn, toe te voegen, te bewerken of te verwijderen.';
+$string['helpforcetimezone'] = 'Je kunt je gebruikers elk hun eigen tijdzone laten kiezen of een tijdzone opleggen voor iedereen.';
+$string['helpmanagetimezones'] = 'Je kunt manueel tijdzones voor deze site toevoegen, bewerken en verwijderen of je kunt Moodle automatisch profielen voor tijdzones laten dowloaden en updaten van moodle.org';
$string['helpsitemaintenance'] = 'Voor upgrades en ander onderhoud';
$string['helpstartofweek'] = 'Welke dag start de week in de kalender?';
$string['helpupcominglookahead'] = 'Hoeveel dagen is de standaardinstelling om kalender vooruit te laten kijken naar aankomende activiteiten?';
$string['helpupcomingmaxevents'] = 'Hoeveel aankomende activiteiten worden er maximaal getoond aan de gebruikers?';
$string['helpweekenddays'] = 'Welke dagen van de week worden als \"weekend\" beschouwd en dus in een andere kleur getoond?';
-$string['managedstpresets'] = 'Beheer de voorkeuzes voor zomertijd';
+$string['managetimezones'] = 'Beheer profielen voor tijdzones';
$string['nodstpresetsexist'] = 'Zomertijd is uitgeschakeld voor alle gebruikers omdat er geen voorkeuzes voor zomertijd gedefiniëerd zijn. Je kunt er definiëren door op onderstaande knop te klikken.';
$string['optionalmaintenancemessage'] = 'Optionele onderhoudsboodschap';
$string['returntocalendaroptions'] = 'Terugkeren naar kalenderinstellingen';
@@ -119,6 +116,10 @@
$string['sitemaintenanceon'] = 'Je site is nu in onderhoudsmodus (alleen beheerders kunnen inloggen of gebruik maken van de site)';
$string['sitemaintenancewarning'] = 'Je site is nu in onderhoudsmodus (alleen beheerders kunnen inloggen of gebruik maken van de site). Om terug te keren naar normale werking: <a href=\"maintenance.php\">onderhoudsmodus uitschakelen</a>';
$string['therewereerrors'] = 'Er waren fouten in je gegevens';
+$string['timezoneisforcedto'] = 'Iedereen gebruikt ';
+$string['timezonenotforced'] = 'Gebruikers kunnen hun eigen tijdzone kiezen';
+$string['timezones'] = 'Tijdzones';
+$string['updatetimezones'] = 'Update profielen automatisch';
$string['upgradelogs'] = 'Om volledige functionaliteit te bekomen moeten je oude logbestanden geüpgraded worden. <a href=\"$a\">Meer informatie</a>';
$string['upgradelogsinfo'] = 'Sommige wijzigingen hebben invloed op de manier waarom de logs worden opgeslagen. Om al je oude logs per activiteit te kunnen bekijken, moeten je oude logs geüpdated worden. Afhankelijk van je site kan dit lang duren (zelfs enkele uren) en voor lange sites kan dat de databank zwaar belasten. Als je het proces start, dan zou je het moeten laten aflopen (door het browservenster open te laten). Maak je geen zorgen, terwijl je de logs upgradet, zal de site blijven werken voor je gebruikers.<br /><br />Wil je je logs nu upgraden?';
$string['upgradesure'] = 'De bestanden op je Moodleserver zijn gewijzigd en je gaat zo dadelijk je server automatisch upgraden naar versie: <p><b>$a</b></p>
View
13 lang/nl/auth.php
@@ -1,7 +1,18 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005021000)
+ // auth.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005031000)
+$string['auth_cas_baseuri'] = 'URI van de server (leeg laten als er geen baseUri is)<br />Als de CAS-server bijvoorbeeld antwoord op host.domein.be/CAS/ dan <br />cas_baseuri=CAS/';
+$string['auth_cas_create_user'] = 'Schakel dit in als je gebruikers met CAS-authenticatie in de Moodle-databank wil zetten. Indien niet ingeschakeld zullen enkel gebruikers die al in de Moodle-databank bestaan, kunnen aanmelden.';
+$string['auth_cas_enabled'] = 'Schakel dit in als je CAS-authenticatie wil gebruiken.';
+$string['auth_cas_hostname'] = 'Server-naam van de CAS-server<br />vb: host.domein.nl';
+$string['auth_cas_language'] = 'Gekozen taal';
+$string['auth_cas_port'] = 'Poort van de CAS-server';
+$string['auth_cas_server_settings'] = 'CAS-serverconfiguratie';
+$string['auth_cas_text'] = 'Veilige verbinding';
+$string['auth_cas_version'] = 'CAS-versie';
+$string['auth_casdescription'] = 'Deze methode gebruikt een CAS-server (Central Authentication Service) om gebruikers in een Single Sign On omgeving (SSO) te authenticeren. Als de ingegeven gebuikersnaam en wachtwoord volgens CAS kloppen, dan zal Moodle een nieuwe gebruiker in zijn databank maken en de gebruikersgegevens uit LDAP overnemen indien nodig. Bij volgende aanmeldingen worden dan enkel de gebruikersnaam en wachtwoord gecontroleerd.';
+$string['auth_castitle'] = 'Gebruik een CAS-server (SSO)';
$string['auth_common_settings'] = 'Algemene instellingen';
$string['auth_data_mapping'] = 'Data mapping';
$string['auth_dbdescription'] = 'Deze methode gebruikt een externe database om te controleren of een bepaalde gebruikersnaam en een bepaald wachtwoord geldig zijn. Als de account nieuw is dan kan informatie vanuit andere velden ook naar Moodle worden gekopieerd.';
View
4 lang/nl/forum.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005030501)
+ // forum.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005031000)
$string['addanewdiscussion'] = 'Voeg een nieuw onderwerp voor discussie toe';
@@ -85,6 +85,7 @@
$string['newforumposts'] = 'Nieuwe forumberichten';
$string['nodiscussions'] = 'Er zijn nog geen discussies in dit forum';
$string['noguestpost'] = 'Sorry, gasten mogen geen berichten posten';
+$string['noguestsubscribe'] = 'Sorry, gasten mogen zich niet inschrijven om forumberichten via mail te kunnen ontvangen.';
$string['nomorepostscontaining'] = 'Er zijn geen berichten met \'$a\' meer gevonden';
$string['nonews'] = 'Er zijn nog geen nieuwsberichten';
$string['noposts'] = 'Geen berichten';
@@ -95,6 +96,7 @@
$string['nowsubscribed'] = '$a->naam zal bijdragen aan \'$a->forum\' ontvangen via e-mail.';
$string['numposts'] = '$a berichten';
$string['olderdiscussions'] = 'Oudere discussies';
+$string['oldertopics'] = 'Oudere onderwerpen';
$string['openmode0'] = 'Geen nieuwe discussies, geen antwoorden';
$string['openmode1'] = 'Geen nieuwe discussies mogelijk, maar antwoorden is toegestaan';
$string['openmode2'] = 'Nieuwe discussies en antwoorden zijn toegestaan';
View
44 lang/nl/help/search.html
@@ -0,0 +1,44 @@
+<p align="center"><b>Hoe zoeken</b></p>
+
+<p>De zoekfunctie ondersteunt vele opties, waarvan je hieronder een lijstje vindt. Je kujnt de verschillende mogelijkheden combineren om je zoekopdracht nauwkeuriger te kunnen omschrijven.</p>
+
+<table>
+
+<tr>
+<td><strong>zoek naar woorden</strong></td>
+<td>Voor gewoon zoeken naar één of meer woorden die gelijk waar in de tekst mogen voorkomen typ je ze achter elkaar, gescheiden door spaties. Alle woorden met meer dan twee tekens worden gebruikt.</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td><strong>+zoeken +naar deze woorden</strong></td>
+<td>Bij het vorige voorbeeld zou ook "misdienaar" naar voor gebracht worden, omdat het woordje "naar" er in voorkomt. Om een exacte overeenkomst met het woord te bekomen, gebruik je het +-teken.</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td><strong>+zoek -motor</strong></td>
+<td>Gebruik het minteken als je wil dat bepaalde woorden niet in je zoekresultaten voorkomen.</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td><strong>"zoek robot"</strong></td>
+<td>Als je een bepaald stuk zin zoekt, zet dat dan tussen aanhalingstekens.</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td><strong>user:Kim</strong></td>
+<td>Om teksten van een bepaalde gebruiker te zoeken, zet je een stuk van de naam na het voorvoegsel "user:".</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td><strong>userid:6</strong></td>
+<td>Als je het nummer van een bepaalde gebruiker kent, kun ook op dee manier naar die gebruiker zoeken.</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td><strong>subject:beoordeling</strong></td>
+<td>Als je naar een woord alleen in het onderwerp van een tekst wil zoeken, gebruik dan "subject:" als voorvoegsel.</td>
+</tr>
+
+</table>
+
+<p>Om toegang tot de geavanceerde zoekmethodes te krijgen, klik je op de knop zoeken zonder iets in het teksveldje te typen. Je krijgt dan een formulier waarme het gemakkelijker wordt die moeilijkere zoekopdrachten in te geven.</p>
View
5 lang/nl/lesson.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // lesson.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005021000)
+ // lesson.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005031000)
$string['accesscontrol'] = 'Toegangscontrole';
@@ -48,6 +48,7 @@
$string['correctresponse'] = 'Juist antwoord';
$string['customscoring'] = 'Aangepaste cijfers';
$string['deadline'] = 'Deadline';
+$string['defaultessayresponse'] = 'Je antwoord op deze open vraag zal door de leraar beoordeeld worden.';
$string['deleteattempts'] = 'Verwijder de pogeingen van de leerling voor deze les (user id)';
$string['deletedpage'] = 'Pagina verwijderd';
$string['deleting'] = 'Verwijderen';
@@ -165,7 +166,7 @@
$string['pages'] = 'Pagina\'s';
$string['pagetitle'] = 'Titel van de pagina';
$string['password'] = 'Wachtwoord';
-$string['passwordprotectedlesson'] = '$a is een les die met een wachtwoord beveiligd is';
+$string['passwordprotectedlesson'] = '$a is met een wachtwoord beveiligd.';
$string['pleasecheckoneanswer'] = 'Duid één antwoord aan';
$string['pleasecheckoneormoreanswers'] = 'Duid één of meer antwoorden aan';
$string['pleaseenteryouranswerinthebox'] = 'Geef je antwoord in het vak';
View
7 lang/nl/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005030501)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005031000)
$string['action'] = 'Actie';
@@ -763,6 +763,7 @@
$string['notifyloginfailuressubject'] = '$a::Notificatie van mislukte aanmeldingen';
$string['notincluded'] = 'Niet ingevoegd';
$string['notingroup'] = 'Om deze activiteit te kunnen zien moet je lid zijn van een groep.';
+$string['notpublic'] = 'Niet publiek!';
$string['nousersmatching'] = 'Er zijn geen gebruikers gevonden met de zoekterm \'$a\'';
$string['nousersyet'] = 'Er zijn nog geen gebruikers';
$string['now'] = 'Nu';
@@ -833,6 +834,9 @@
$string['recreatedcategory'] = 'Categorie $a opnieuw gemaakt';
$string['refreshingevents'] = 'Kalender bijwerken';
$string['registration'] = 'Moodleregistratie';
+$string['registrationcontact'] = 'Publiek contact';
+$string['registrationcontactno'] = 'Nee, ik wil geen contactforulier op de site';
+$string['registrationcontactyes'] = 'Ja, toon een formulier zodat andere Moodlegebruikers me kunnen contacteren';
$string['registrationemail'] = 'E-mailmeldingen';
$string['registrationinfo'] = '<p>Deze pagina laat je toe om Moodle te registreren bij moodle.org.
De registratie is gratis.
@@ -941,6 +945,7 @@
$string['startdate'] = 'Begindatum van het vak';
$string['startsignup'] = 'Begin nu met het maken van een nieuwe account!';
$string['state'] = 'Staat / Provincie';
+$string['statistics'] = 'Statistieken';
$string['status'] = 'Status';
$string['strftimedate'] = '%%d %%B %%Y';
$string['strftimedateshort'] = '%%d %%B';
View
17 lang/nl/quiz.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005030501)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005031000)
$string['acceptederror'] = 'Geaccepteerde fout';
@@ -28,6 +28,8 @@
$string['answertoolong'] = 'Antwoord is te lang na lijn $a (maximum 255 tekens)';
$string['aon'] = 'AON-opmaak';
$string['attempt'] = 'Poging $a';
+$string['attemptduration'] = 'Gebruikte tijd';
+$string['attemptedon'] = 'Geprobeerd op';
$string['attemptfirst'] = 'Eerste poging';
$string['attemptincomplete'] = 'De poging (door $a) is nog niet afgewerk.';
$string['attemptlast'] = 'Laatste poging';
@@ -52,6 +54,7 @@
$string['categoryinfo'] = 'Info over de categorie';
$string['categorymove'] = 'De categorie \'$a->name\' bevat $a->count vragen. Kies alsjeblieft een categorie om deze vragen naar te verplaatsen';
$string['categorymoveto'] = 'Verplaats ze naar deze categorie';
+$string['categorynoedit'] = 'Je hebt geen recht om categorie \'$a\' te bewerken.';
$string['categoryupdated'] = 'De categorie is met succes geüpdatet';
$string['checkanswer'] = 'Controleer';
$string['choice'] = 'Keuzemogelijkheid';
@@ -86,8 +89,11 @@
$string['defaultinfo'] = 'De standaardcategorie voor vragen.';
$string['deleteattemptcheck'] = 'Ben je er zeker van dat je deze pogingen wil verwijderen?';
$string['deletequestioncheck'] = 'Weet je heel zeker dat je \'$a\' wilt verwijderen?';
+$string['deletequestionscheck'] = 'Weet je zeker dat je volgende vragen wil vewijderen? <div>$a</div>';
+$string['deleteselected'] = 'Selectie verwijderen';
$string['description'] = 'Beschrijving';
$string['discrimination'] = 'Discrim. Index';
+$string['displayoptions'] = 'Schermopties';
$string['eachattemptbuildsonthelast'] = 'Elke poging bouwt voort op de vorige';
$string['editcategories'] = 'Bewerk de categorieën ';
$string['editcategory'] = 'Bewerk categorie';
@@ -135,6 +141,7 @@
$string['generatevalue'] = 'Genereer een nieuwe waarde tussen';
$string['geometric'] = 'Geometrisch';
$string['gift'] = 'GIFT-opmaak';
+$string['grade'] = 'Cijfer';
$string['gradeaverage'] = 'Gemiddelde cijfer';
$string['gradehighest'] = 'Hoogste cijfer';
$string['grademethod'] = 'Beoordelingsmethode';
@@ -173,6 +180,7 @@
$string['missingword'] = 'Gatentekst';
$string['modulename'] = 'Test';
$string['modulenameplural'] = 'Testen';
+$string['moveto'] = 'Verplaats naar >>';
$string['multianswer'] = 'Ingebedde antwoorden (Cloze)';
$string['multichoice'] = 'Meerkeuzevraag';
$string['multiplier'] = 'Factor';
@@ -185,6 +193,7 @@
$string['newlocal3'] = 'een link uit een nieuwe set links die alleen door deze vraag gebruikt mogen worden';
$string['noanswers'] = 'Er zijn geen antwoorden geselecteerd!';
$string['noattempts'] = 'Er zijn geen pogingen geweest om deze test te maken';
+$string['noattemptsmatchingfilter'] = 'Geen enkele poging van $a komt overeen met deze initialen';
$string['nodataset'] = 'niets - dit is geen jokerteken';
$string['nominal'] = 'Nominaal';
$string['nomoreattempts'] = 'Een nieuwe poging is niet meer toegestaan';
@@ -215,6 +224,7 @@
$string['questionname'] = 'Naam vraag';
$string['questionnametoolong'] = 'Vraagnaam te lang op lijn $a (maximum 255 tekens). De naam is afgekort.';
$string['questions'] = 'Vragen';
+$string['questionsinuse'] = '(* Vragen, gemerkt met een sterretje, zijn al in gebruik in sommige testen. Deze vragen zullen niet uit die testen verwijderd worden, maar alleen uit de lijst van de categorie.)';
$string['questionsperpage'] = 'Maximum aantal vragen per pagina';
$string['questiontypesetupoptions'] = 'Instellingen voor vraagtypes';
$string['quizavailable'] = 'De test is beschikbaar tot: $a';
@@ -270,11 +280,16 @@
$string['select'] = 'Selecteer';
$string['selectall'] = 'Selecteer alle';
$string['selectcategoryabove'] = 'Selecteer één van de bovenstaande categorieën';
+$string['selectedattempts'] = 'Selecteer pogingen...';
+$string['selectnone'] = 'Selectie ongedaan maken';
$string['shortanswer'] = 'Kort antwoord';
$string['show'] = 'Laat zien';
$string['showcorrectanswer'] = 'In de feedback, de juiste antwoorden laten zien?';
+$string['showdetailedmarks'] = 'Toon beoordelingsdetails';
$string['showfeedback'] = 'Feedback laten zien na het beantwoorden?';
$string['showhidden'] = 'Toon ook oude vragen';
+$string['shownoattempts'] = 'Toon de leerlingen die de test niet geprobeerd hebben';
+$string['showteacherattempts'] = 'Toon de pogingen van de leraar';
$string['shuffleanswers'] = 'Mix de antwoorden';
$string['shufflequestions'] = 'Mix de vragen';
$string['significantfigures'] = 'met $a';
View
6 lang/nl/wiki.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // wiki.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
+ // wiki.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005031000)
$string['action'] = '- - Acties - -';
@@ -157,11 +157,9 @@
$string['tablinks'] = 'Links';
$string['tabview'] = 'Toon';
$string['thanksforcontribution'] = 'Dank je voor je bijdrage.';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
$string['thispageisntlinkedfromanywhereelse'] = 'Er is geen link naar deze pagina.';
$string['updatedpages'] = 'Gewijzigde pagina\'s';
+$string['updatedwikipages'] = 'Aangepaste wikipagina\'s';
$string['uplerror'] = 'Erg jammer, maar het liep fout tijdens het uploaden van het bestand.';
$string['uplinsect'] = 'Upload naar';
$string['uplnewnam'] = 'Bewaar met een andere bestandsnaam';

0 comments on commit 77e0567

Please sign in to comment.