Permalink
Browse files

Fixed some typos and making translation more consistent.

  • Loading branch information...
paca70
paca70 committed Feb 18, 2003
1 parent 5a4d292 commit 79ba7581de80f7b5d0d510b62f38ababbd3963ad
Showing with 79 additions and 79 deletions.
  1. +6 −6 lang/fi/assignment.php
  2. +14 −14 lang/fi/auth.php
  3. +3 −3 lang/fi/choice.php
  4. +14 −14 lang/fi/forum.php
  5. +5 −5 lang/fi/journal.php
  6. +29 −29 lang/fi/moodle.php
  7. +1 −1 lang/fi/pgassignment.php
  8. +7 −7 lang/fi/quiz.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003011600)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003021600)
$string['allowresubmit'] = "Salli uudelleenlähetys";
@@ -13,14 +13,14 @@
$string['feedback'] = "Palaute";
$string['feedbackupdated'] = "Palaute päivitetty \$a oppilaalle";
$string['late'] = "\$a myöhässä";
-$string['maximumgrade'] = "Maksimi arvo";
+$string['maximumgrade'] = "Arviointi pisteet";
$string['maximumsize'] = "Maksimi koko";
$string['modulename'] = "Tehtävä";
$string['modulenameplural'] = "Tehtävät";
-$string['newsubmissions'] = "Tehtäviä palautettu";
+$string['newsubmissions'] = "Palautetut tehtävät";
$string['notsubmittedyet'] = "Ei vielä palautettu";
$string['overwritewarning'] = "Varoitus: uudelleen lähettäminen korvaa aiemman vastauksesi";
-$string['saveallfeedback'] = "Talenna palaute";
+$string['saveallfeedback'] = "Tallenna palaute";
$string['submissionfeedback'] = "Palaute tehtävästä";
$string['submissions'] = "Lähetetyt";
$string['submitassignment'] = "Palauta tehtäväsi käyttäen tätä lomaketta";
@@ -30,12 +30,12 @@
$string['uploadbadname'] = "Tiedostonimessä on tuntemattomia merkkejä. Tiedostoa ei voida lähettää.";
$string['uploadedfiles'] = "lähetetyt tiedostot";
$string['uploaderror'] = "Tiedoston tallentamisessa palvelimelle tapahtui virhe.";
-$string['uploadfailnoupdate'] = "Tiedosto saapui palvelimelle, mutta vastuksesi talletamisessa tapahtui virhe.";
+$string['uploadfailnoupdate'] = "Tiedosto saapui palvelimelle, mutta vastauksesi talletamisessa tapahtui virhe.";
$string['uploadfiletoobig'] = "Pahus, tiedosto jota yritit lähettää on liian suuri. (Kokorajoitus on \$a tavua);";
$string['uploadnofilefound'] = "Tiedostoa ei löydy, oletko varma että valitsit lähetettävän tiedoston.";
$string['uploadnotregistered'] = "'\$a' vastaanotettiin, mutta lähetystäsi ei rekisteröity. ";
$string['uploadsuccess'] = "'\$a' on vastaanotettu palvelimelle.";
-$string['viewfeedback'] = "Katso tehtävien arvosteluja ja palautteita.";
+$string['viewfeedback'] = "Katso tehtävien arviointeja ja palautteita.";
$string['viewsubmissions'] = "Katso \$a palautettuja tehtäviä";
$string['yoursubmission'] = "Vastauksesi";
View
@@ -1,12 +1,12 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.0.8 beta test (2003010400)
+ // auth.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003021600)
-$string['auth_dbdescription'] = "Tämä moduli tarkistaa ulkoisen tietokannan taulusta onko käyttäjätunnuksen ja salasanan.";
+$string['auth_dbdescription'] = "Tämä moduli tarkistaa ulkoisen tietokannan taulusta käyttäjätunnuksen ja salasanan.";
$string['auth_dbextrafields'] = "Nämä kentät ovat valinnaisia. Voit asettaa Moodlen hakemaan käyttäjätietoja ulkoisesta tietokannasta. Käyttäjä voi joka tapauksessa muuttaa omia henkilötietojaan jälkeenpäin.";
$string['auth_dbfieldpass'] = "Salasana sarakeen nimi";
-$string['auth_dbfielduser'] = "Käyttätunnus sarakkeen nimi";
-$string['auth_dbhost'] = "Tietokanta palvelin";
+$string['auth_dbfielduser'] = "Käyttäjätunnus sarakkeen nimi";
+$string['auth_dbhost'] = "Tietokantapalvelin";
$string['auth_dbname'] = "Tietokannan nimi";
$string['auth_dbpass'] = "Salasana käyttäjätunnukselle";
$string['auth_dbpasstype'] = "Määritä salasanakentän käyttämä muoto. MD5-salaus on hyödyllinen jos haluat käyttää muita web-sovelluksia, kuten PostNukea.";
@@ -20,34 +20,34 @@
$string['auth_imapdescription'] = "Tämä tapa käyttää imap-palvelinta käyttäjätunnuksen ja salasanan tarkistamiseen.";
$string['auth_imaphost'] = "IMAP palvelimen osoite. Käytä IP-numeroa, älä domainnimeä.";
$string['auth_imapport'] = "IMAP palvelimen portti. Yleensä 143 tai 993.";
-$string['auth_imaptitle'] = "Käytä IMAP palvelinta";
-$string['auth_imaptype'] = "IMAP palvelimen tyyppi. katso ohjeesta (yllä) lisätietoja.";
+$string['auth_imaptitle'] = "Käytä IMAP-palvelinta";
+$string['auth_imaptype'] = "IMAP-palvelimen tyyppi. katso ohjeesta (yllä) lisätietoja.";
$string['auth_ldap_bind_dn'] = "Jos haluat käyttää välitys-käyttäjää yhteyden muodostamiseen,määriritä se tähän. Esim. 'cn=ldapuser,ou=public,o=org'";
$string['auth_ldap_bind_pw'] = "Salasana välityskäyttäjälle.";
$string['auth_ldap_contexts'] = "Lista konteksteista joisssa käyttäjät sijaitsevat. Erota kontekstit toisistaan ';'-merkillä. Esim: 'ou=users,o=org; ou=others,o=org'";
$string['auth_ldap_host_url'] = "Määritä LDAP-palvelin URL-muodossa. Esim. 'ldap://ldap.myorg.com/' tai 'ldaps://ldap.myorg.com/' ";
-$string['auth_ldap_search_sub'] = "Aseta arvo &lt;&gt; 0 jos haluat haka käyttäjiä myös alikonteksteista.";
-$string['auth_ldap_update_userinfo'] = "Päivitä käyttäjätiedot LDAP:ista moodleen (firstname, lastname, address..) . Katso lisätietoa /auth/ldap/attr_mappings.php.";
+$string['auth_ldap_search_sub'] = "Aseta arvo &lt;&gt; 0 jos haluat hakea käyttäjiä myös alikonteksteista.";
+$string['auth_ldap_update_userinfo'] = "Päivitä käyttäjätiedot LDAP:ista moodleen (firstname, lastname, address..) .";
$string['auth_ldap_user_attribute'] = "Attribuutti käyttäjänimille . Yleensä 'cn'.";
$string['auth_ldapdescription'] = "Tämä tapa tarjoaa käyttäjätunnistuksen LDAP-palvelimelta.
Jos salasana ja tunnus täsmäävät, moodle luo uuden käyttäjän tietokantaansa. Jos olet valinnut 'auth_ldap_update_userinfo' option niin myös käyttäjätiedot siirretään LDAP:sta moodleen.
Seuraavilla kerroilla ainostaan tunnus ja salasana tarkistetaan.";
$string['auth_ldapextrafields'] = "Nämä kentät ovat valinnaisia. Voit asettaa Moodlen hakemaan käyttäjätietoja LDAP-hakemistosta. Käyttäjä voi joka tapauksessa muuttaa omia henkilötietojaan jälkeenpäin.";
-$string['auth_ldaptitle'] = "Käytä LDAP palvelinta";
-$string['auth_nntpdescription'] = "Tämä tapa käyttää NNTP palvelinta käyttäjän tunnistukseen.";
+$string['auth_ldaptitle'] = "Käytä LDAP-palvelinta";
+$string['auth_nntpdescription'] = "Tämä tapa käyttää NNTP-palvelinta käyttäjän tunnistukseen.";
$string['auth_nntphost'] = "NNTP palvelimen osoite. Käytä IP-numeroa, älä domainnimeä.";
$string['auth_nntpport'] = "Palvelimen portti (119 , yleensä)";
-$string['auth_nntptitle'] = "Käytä NNTP palvelinta";
+$string['auth_nntptitle'] = "Käytä NNTP-palvelinta";
$string['auth_nonedescription'] = "Käyttäjät voivat luoda vapaasti uuden tunnuksen ilman sähköpostivarmistusta.
-Jos käytät tätä tapaa mieti mitä tietoturva- tai ylläpito-ongelmia tämä voi aiheuttaa.";
+Jos käytät tätä tapaa, mieti mitä tietoturva- tai ylläpito-ongelmia tämä voi aiheuttaa.";
$string['auth_nonetitle'] = "Ei tunnistusta";
$string['auth_pop3description'] = "Tämä tapa käyttää POP3 palvelinta käyttäjän tunnistukseen.";
$string['auth_pop3host'] = "POP3 palvelimen osoite. Käytä IP-numeroa, älä domainnimeä.";
$string['auth_pop3port'] = "Palvelimen portti (110 , yleensä)";
-$string['auth_pop3title'] = "Käytä POP3 palvelinta";
+$string['auth_pop3title'] = "Käytä POP3-palvelinta";
$string['auth_pop3type'] = "Palvelimen tyyppi. Jos käytätte salattua yhteyttä valitse pop3cert.";
-$string['authenticationoptions'] = "Käyttäjäntunnistus asetukset";
+$string['authenticationoptions'] = "Käyttäjätunnistus asetukset";
$string['authinstructions'] = "Tähän voi kirjoittaa ohjeet opiskelijoille mitä tunnusta ja salasanaa heidän tulisi käyttää. Tämä teksti näkyy kirjaantumissivulla.";
$string['changepassword'] = "Salasanan vaihto URL";
$string['changepasswordhelp'] = "Tässä osoitteessa käyttäjät voivat vaihtaa unohtamansa salasanan.";
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003011600)
+ // choice.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003021600)
$string['answered'] = "Vastattu";
@@ -10,12 +10,12 @@
$string['modulenameplural'] = "Monivalinnat";
$string['notanswered'] = "Vastaamatta";
$string['publish'] = "Julkaise tulokset";
-$string['publishanonymous'] = "Julkaise tulokset nimettömasti, piilottaen vastaajien nimet";
+$string['publishanonymous'] = "Julkaise tulokset nimettömasti, piiloita vastaajien nimet";
$string['publishnames'] = "Julkaise tulokset, näytä nimet ja vastaukset.";
$string['publishnot'] = "Älä julkaise tuloksia";
$string['responses'] = "Vastaukset";
$string['responsesto'] = "Vastaukset \$a";
$string['savemychoice'] = "Talleta valintani";
-$string['viewallresponses'] = "Katsele \$a vastauksia";
+$string['viewallresponses'] = "Katsele \$a vastausta";
?>
View
@@ -1,18 +1,18 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003011300)
+ // forum.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003021600)
$string['addanewdiscussion'] = "Lisää uusi keskustelu";
$string['allowchoice'] = "Anna kaikkien valita";
$string['allowdiscussions'] = "Voiko \$a avata uusia keskusteluja?";
-$string['allowratings'] = "Voidaanko viestejä luokitella?";
+$string['allowratings'] = "Voidaanko viestejä arvioida?";
$string['allowsdiscussions'] = "Tämä foorumi antaa jokaisen aloittaa yhden uuden keskustelun.";
$string['anyfile'] = "Mikä tahansa tiedosto";
$string['attachment'] = "Liite";
-$string['bynameondate'] = " \$a->name - \$a->date";
+$string['bynameondate'] = "\$a->name - \$a->date";
$string['couldnotadd'] = "Viestiäsi ei voida lisätä tuntemattoman virheen takia.";
-$string['couldnotdeleteratings'] = "Pahus, tuota ei voida postaa koska viesti on jo arvioitu";
-$string['couldnotdeletereplies'] = "Pahus, tuota ei voida poistaa koska viestiin on jo vastattu";
+$string['couldnotdeleteratings'] = "Pahus, viestiä ei voida postaa koska se on jo arvioitu";
+$string['couldnotdeletereplies'] = "Pahus, viestiä ei voida poistaa koska siihen on jo vastattu";
$string['couldnotupdate'] = "Viestiäsi ei voida päivittää tuntemattoman virheen takia";
$string['delete'] = "Poista";
$string['deleteddiscussion'] = "Keskustelu on poistettu";
@@ -37,7 +37,7 @@
$string['forumtype'] = "Foorumin tyyppi";
$string['generalforum'] = "Yleisfoorumi";
$string['generalforums'] = "Yleisfoorumit";
-$string['inforum'] = " \$a :ssa";
+$string['inforum'] = "\$a :ssa";
$string['intronews'] = "Yleiset uutiset ja tiedotteet";
$string['introsocial'] = "Avoin foorumi vapaalle keskustelulle";
$string['introteacher'] = "Opettajien oma keskustelufoorumi";
@@ -56,30 +56,30 @@
$string['nameteacher'] = "Opettajain foorumi";
$string['newforumposts'] = "Foorumin uudet viestit";
$string['nodiscussions'] = "Tässä foorumissa ei ole vielä keskusteluja";
-$string['noguestpost'] = "Pahus, vieraat eivät saa kirjoitaa foorumiin";
+$string['noguestpost'] = "Pahus, vieraat eivät saa kirjoittaa foorumiin";
$string['noposts'] = "Ei viestejä";
$string['nopostscontaining'] = "Viestejä jotka sisältävät '\$a' ei löytynyt";
$string['nosubscribers'] = "Tällä foorumilla ei ole tilaajia";
$string['nownotsubscribed'] = "\$a->name EI saa kopioita viesteistä'\$a->forum' sähköpostiinsa.";
$string['nowsubscribed'] = "\$a->name SAA kopiot viesteistä '\$a->forum' sähköpostiinsa.";
$string['numposts'] = "\$a viestiä";
-$string['olderdiscussions'] = "Vanhemmat keskustelut";
+$string['olderdiscussions'] = "Vanhat keskustelut";
$string['openmode0'] = "Ei keskusteja, ei vastauksia";
$string['openmode1'] = "Ei keskusteluja, mutta vastaaminen sallitaan";
$string['openmode2'] = "Keskustelut ja vastaukset sallitaan";
$string['parentofthispost'] = "Tämän viestin alku";
$string['postadded'] = "Viestisi on lisätty.<P>Sinulla \$a aikaa muokata viestiä jos haluat muuttaa sitä.";
-$string['postincontext'] = "Katso tätä viestiä kontektissa";
+$string['postincontext'] = "Katso tätä viestiä kontektissaan";
$string['postmailinfo'] = "Tämä on kopio viestistä \$a sivustolla.
Lisätäksesi vastauksen viestiin suoraan sivustolle, klikkaa seuraavaa linkkiä:";
$string['postrating1'] = "Suurimmaksi osaksi eristyvää osaamista";
$string['postrating2'] = "Yhtälaisesti eristynyt ja sosiaalinen";
$string['postrating3'] = "Suurimmaksi osaksi sosiaalista osaamista";
$string['postupdated'] = "Viestisi on päivitetty";
$string['processingpost'] = "Käsitellään viestiä \$a";
-$string['rate'] = "Luokka";
-$string['ratings'] = "Luokittelut";
-$string['ratingssaved'] = "Luokittelut tallennettu";
+$string['rate'] = "Arvio";
+$string['ratings'] = "Arvioinnit";
+$string['ratingssaved'] = "Arviointi tallennettu";
$string['re'] = "Re:";
$string['readtherest'] = "Lue loput tästä aiheesta";
$string['repliesmany'] = "\$a vastausta tähän mennessä";
@@ -88,7 +88,7 @@
$string['search'] = "Etsi";
$string['searchforums'] = "Etsi Foorumeista";
$string['searchresults'] = "Haun tulokset";
-$string['sendinratings'] = "Lähetä viimeisimmät luokittelut viestestäni";
+$string['sendinratings'] = "Lähetä viimeisimmät arvioinnit viestestäni";
$string['showsubscribers'] = "Näytä tilaajat";
$string['singleforum'] = "Yksinkertainen keskustelu";
$string['subject'] = "Aihe";
@@ -97,7 +97,7 @@
$string['subscribers'] = "Tilaajat";
$string['subscribersto'] = "Tilaa '\$a'";
$string['unsubscribe'] = "Poista tämän foorumin tilaus";
-$string['youratedthis'] = "Luokittelit tämän";
+$string['youratedthis'] = "Arvioit tämän";
$string['yournewtopic'] = "Uusi keskustelun aiheesi";
$string['yourreply'] = "Vastauksesi";
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // journal.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003012000)
+ // journal.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003021600)
$string['alwaysopen'] = "Aina avoinna";
@@ -17,12 +17,12 @@
$string['modulenameplural'] = "Lyhyttehtävät";
$string['newjournalentries'] = "Uudet lyhyttehtävät";
$string['noentry'] = "Ei osaa";
-$string['noratinggiven'] = "Ei arvostelua";
+$string['noratinggiven'] = "Ei arvioitu";
$string['notopenuntil'] = "Tämä tehtävä avautuu vasta";
$string['notstarted'] = "Et ole aloittanut tätä tehtävää vielä";
-$string['overallrating'] = "Yleisarvostelu";
-$string['rate'] = "Arvo";
-$string['saveallfeedback'] = "Talenna kaikki palautteeni";
+$string['overallrating'] = "Yleinen arviointi";
+$string['rate'] = "Arviointi";
+$string['saveallfeedback'] = "Tallenna kaikki palautteeni";
$string['startoredit'] = "Aloita tai muokkaa vastustustani";
$string['viewallentries'] = "Katso kaikki vastaukset";
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 79ba758

Please sign in to comment.