Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

initial translation by Koen Roggemans

  • Loading branch information...
commit 7aeeb4a307e5e15d04d16750eae90babcb4e797d 1 parent 2a44acc
koenr authored
View
1  lang/nl/help/exercise/index.html
@@ -0,0 +1 @@
+<p>Oefening</p>
View
10 lang/nl/help/exercise/regrading.html
@@ -0,0 +1,10 @@
+<p align=center><b>Geef opnieuw cijfers voor de leerlingbeoordelingen</b></p>
+
+<p>Met deze link kun je de beoordelingscijfers van alle beoordelingen door leerlingen opnieuw laten berekenen. Normaal gezien is het <b>niet</b> nodig om deze herberekening uit te voeren. Nieuwe beoordelingen door leerlingen worden herberekend nadat de leraar het werkstuk van de leerling beoordeeld heeft.</p>
+<p>Maar als de cijfers van de leerlingenbeoordeling te hoog of te laag bevonden worden dan kan de leraar de &quot;Vergelijking van beoordelingen&quot;-optie wijzigen (door de instellingen van de oefening te wijzigen). De standaardinstelling voor deze optie is &quot;Redelijk&quot;. Als de cijfers van de leerlingbeoordeling te hoog zijn, dan kun je de optie verzetten naar &quot;Streng&quot; of naar &quot;Heel streng&quot;. Dit zal de cijfers verlagen. Anderszijds als de cijfers te laag zijn, kun je de optie verzetten naar &quot;Mild&quot; of &quot;Heel Mild&quot;, waardoor de cijfers verhogen.</p>
+<p>Als er een verandering aan de cijfers van de leerlingbeoordeling nodig is, dan zijn de te volgen stappen:
+<ol>
+<li>Wijzig de oefening met een nieuwe waarde voor de &quot;vergelijking van beoordelingen&quot;-instelling</li>
+<li>Ga naar de beheerpagina van de oefening en klik op de &quot;Geef opnieuw cijfers voor de leerlingenbeoordelingen&quot;-link.</li>
+</ol>
+De nieuwe cijfers zullen getoond worden. Dit proces kan zonder problemen verschillende keren herhaald worden.</p>
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.