Permalink
Browse files

removing unnecessary files

  • Loading branch information...
1 parent 3b42c6d commit 7baae082be7299c57710f4b6c3780d7eb6b51bdd koenr committed Aug 11, 2004
Showing with 0 additions and 29 deletions.
  1. +0 −9 lang/nl/help/dialogue/sendmail.html
  2. +0 −20 lang/nl/help/dialogue/writing.html
View
9 lang/nl/help/dialogue/sendmail.html
@@ -1,9 +0,0 @@
-<p align="center"><b>E-mailboodschappen versturen</b></p>
-
-<p>Als de checkbox aangevinkt is, dan wordt er een e-mail gestuurd naar de andere persoon, waarin
-staat dat je een boodschap toegevoegd hebt of een nieuwe dialoog met hem gestart hebt. De e-mail bevat de boodschap zelf
-<b>niet</b>, maar bevat een korte melding en eventueel een link naar de plaats waar de dialoog bekeken kan worden.</p>
-
-<p>Het sturen van zo'n e-mailboodschap is alleen echt nodig als je denkt dat de andere persoon je boodschap niet
-zal zien omdat hij het vak niet veel bezoekt. Via de deelnemerslijst kom je te weten wanneer de andere persoon de laatste keer
-het vak bezocht heeft.</p>
View
20 lang/nl/help/dialogue/writing.html
@@ -1,20 +0,0 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Teksten schrijven</B></P>
-
-
-
-<P>Als je teksten schrijft die bedoeld zijn om door anderen gelezen te worden, probeer dan zo te schrijven dat de
-tekst je lezers aanspreekt.</p>
-
-<p>Leg je ideeën zo eenvoudig en duidelijk mogelijk uit om misverstanden te vermijden. Je kunt proberen moeilijke
-woorden te vermijden als het ook met een eenvoudig wooord kan</p>
-
-<P>In een dialoog is het echt nodig je bericht kort en bij het onderwerp te houden. Je kunt altijd de dialoog
-sluiten en een nieuwe starten als je het over iets anders wil hebben.
-
-<P>Wanneer anderen beantwoordt, probeer dan na te denken over interessante vragen die je zou kunnen stellen.
-Dit zal jou en de andere een hulp zijn om na te denken (en te leren) over het onderwerp van de dialoog.</P>
-
-<p align=right><a href="help.php?file=questions.html">Meer over het stellen van vragen</a></p>
-
-<p align=right><a href="help.php?file=reading.html">Meer info over lezen</a></p>
-

0 comments on commit 7baae08

Please sign in to comment.