Permalink
Browse files

Translated by Koen Roggemans

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed May 29, 2003
1 parent b9bcade commit 7c4f60530a0db446bdfe5cdf8f85127c73625f87
@@ -0,0 +1,15 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Bijdragen toestaan</B></P>
+
+<P>Met deze optie kun je het posten van nieuwe bijdragen door leerlingen beperken.
+
+
+<P>Voor de meeste forums zul je leerlingen onbeperkt laten willen laten werken. Je kiest dan voor de
+eerste optie. Ze kunnen dan nieuwe discussieonderwerpen starten en ook antwoorden posten in die discussies.
+
+<P>Misschien wil je die mogelijkheid soms uitschakelen. Dit is bijvoorbeeld nuttig voor het nieuwsforum. Op die manier
+kunnen alleen de leraars nieuwe items toevoegen die verschijnen in het hoofdscherm van het vak. Om dit te bekomen kies
+je de derde optie: "geen discussies geen bijdragen".
+
+<P>Misschien wil je dat alleen de leraars nieuwe discussies kunnen starten, maar dat leerlingen wel kunnen reageren
+op die discussies (bijvoorbeeld het nieuwsforum op de startpagina van de site). Om dit te bekomen kies je de tweede
+optie: "geen nieuwe discussies, maar bijdragen zijn toegestaan"
@@ -0,0 +1,16 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Bijlage</B></P>
+
+<P>Als je wil kan je ÉÉN bestand vanuit je eigen computer aan je bijdrage hangen. Dit bestand wordt dan geüpload
+naar de server en bewaard bij je bijdrage.
+
+<P>Dit is bijvoorbeeld nuttig als je een afbeelding of een Word-document wil delen.
+
+<P>HEt bestand kan van gelijk welk type zijn, maar je gebruikt best de standaard extenties (drie letters na de punt in de naam),
+zoals .doc voor een Word document, .jpg of .png voor een afbeelding enz. Dit maakt het voor anderen gemakkelijker
+om je bestand te downloaden en te bekijken in hun browser.
+
+<P>Als je een bijdrage wijzigt en een nieuw bestand als bijlage post, dan zal de vorige bijlage voor die bijdrage
+vervangen worden.
+
+<P>Als je een bijdrage met een bijlage wijzigt en dit veld blanco laat, dan zal de oorspronkelijke bijlage behouden
+blijven
@@ -0,0 +1,16 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Soort forum</B></P>
+
+<P>Je kunt kiezen uit verschillende soorten forums:
+
+<P><B>Eén eenvoudige discussie</B> - er is maar één onderwerp, alles op één pagina.
+Nuttig voor een korte, gerichte discussie.
+
+<P><B>Standaard forum voor algemeen gebruik</B> - is een open forum, waarin iedereen op elk moment een nieuw onderwerp kan
+aansnijden. Dit is het beste forum voor algemeen gebruik.
+
+<P><B>Iedereen voegt een bijdrage toe aan één discussie</B> - Elke deelnemer kan juist één nieuw discussieonderwerp
+starten (maar iedereen kan daarop antwoorden). TDit is bijvoorbeeld nuttig wanneer je elke leerling een discussie
+wil laten starten over, bijvoorbeeld, hun bedenkingen bij het onderwerp van deze week, waarop iedereen dan kan
+reageren.
+
+<P>(Er komen meer mogelijkheden in toekomstige versies van Moodle)
@@ -0,0 +1,13 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Lid worden van een forum</B></P>
+
+<P> Een persoon die lid is van een forum zal een kopie per e-mail krijgen van elke bijdrage in dat forum.
+De mails worden na ongeveer <?PHP echo $CFG->maxeditingtime/60 ?> minutem verzonden (nadat de bijdage voor het eerst
+geschreven was).
+
+<P>Meestal kun je kiezen of je lid wil zijn van een forum of niet.
+
+<P>Als leraar kun je het lidmaatschap op een bepaald forum afdwingen. De keuze is dan niet zichtbaar en alle leden
+van de cursus zullen copies per email krijgen.
+
+<P>Dit is vooral nuttig in he Nieuws forum en in forums naar het begin van een cursus toe (voor iedereen ontdekt heeft
+dat ze zich zelf kunnen inschrijven op deze e-mails).

0 comments on commit 7c4f605

Please sign in to comment.