Permalink
Browse files

Converted files from iso-8859-1 to UTF-8

 • Loading branch information...
1 parent e2d5302 commit 7d53de2687ce6971566d60361d08d13f8b5b8166 paca70 committed Sep 24, 2003
Showing with 1,040 additions and 1,040 deletions.
 1. +24 −24 lang/fi/assignment.php
 2. +52 −52 lang/fi/auth.php
 3. +15 −15 lang/fi/chat.php
 4. +3 −3 lang/fi/choice.php
 5. +8 −8 lang/fi/docs/README.txt
 6. +4 −4 lang/fi/docs/files.php
 7. +7 −7 lang/fi/docs/install.html
 8. +1 −1 lang/fi/docs/intro.html
 9. +45 −45 lang/fi/forum.php
 10. +4 −4 lang/fi/help/assignment/assignmenttype.html
 11. +4 −4 lang/fi/help/assignment/resubmit.html
 12. +2 −2 lang/fi/help/choice/options.html
 13. +2 −2 lang/fi/help/coursecategory.html
 14. +3 −3 lang/fi/help/courseformats.html
 15. +1 −1 lang/fi/help/coursefullname.html
 16. +3 −3 lang/fi/help/coursenewsitems.html
 17. +5 −5 lang/fi/help/coursenumsections.html
 18. +4 −4 lang/fi/help/courserecent.html
 19. +1 −1 lang/fi/help/courseshortname.html
 20. +6 −6 lang/fi/help/coursestartdate.html
 21. +5 −5 lang/fi/help/enrolmentkey.html
 22. +2 −2 lang/fi/help/forum/allowdiscussions.html
 23. +5 −5 lang/fi/help/forum/attachment.html
 24. +5 −5 lang/fi/help/forum/forumtype.html
 25. +12 −12 lang/fi/help/forum/ratings.html
 26. +4 −4 lang/fi/help/forum/subscription.html
 27. +4 −4 lang/fi/help/guestaccess.html
 28. +4 −4 lang/fi/help/html.html
 29. +4 −4 lang/fi/help/langedit.html
 30. +10 −10 lang/fi/help/mods.html
 31. +3 −3 lang/fi/help/pgassignment/anonymous.html
 32. +4 −4 lang/fi/help/pgassignment/assignmenttype.html
 33. +4 −4 lang/fi/help/pgassignment/breakdownoffinalgrade.html
 34. +6 −6 lang/fi/help/pgassignment/calculatingfinalgrade.html
 35. +4 −4 lang/fi/help/pgassignment/elements.html
 36. +3 −3 lang/fi/help/pgassignment/finalgrades.html
 37. +3 −3 lang/fi/help/pgassignment/graded.html
 38. +6 −6 lang/fi/help/pgassignment/grading.html
 39. +4 −4 lang/fi/help/pgassignment/gradingcomments.html
 40. +3 −3 lang/fi/help/pgassignment/includeself.html
 41. +6 −6 lang/fi/help/pgassignment/managing.html
 42. +4 −4 lang/fi/help/pgassignment/numberofassessors.html
 43. +4 −4 lang/fi/help/pgassignment/resubmit.html
 44. +4 −4 lang/fi/help/pgassignment/showinggrades.html
 45. +2 −2 lang/fi/help/pgassignment/specimen.html
 46. +3 −3 lang/fi/help/pgassignment/teachersgradings.html
 47. +13 −13 lang/fi/help/picture.html
 48. +63 −63 lang/fi/help/questions.html
 49. +2 −2 lang/fi/help/quiz/attempts.html
 50. +3 −3 lang/fi/help/quiz/categories.html
 51. +2 −2 lang/fi/help/quiz/correctanswers.html
 52. +1 −1 lang/fi/help/quiz/feedback.html
 53. +5 −5 lang/fi/help/quiz/grademethod.html
 54. +6 −6 lang/fi/help/quiz/import.html
 55. +2 −2 lang/fi/help/quiz/maxgrade.html
 56. +4 −4 lang/fi/help/quiz/multichoice.html
 57. +10 −10 lang/fi/help/quiz/questiontypes.html
 58. +3 −3 lang/fi/help/quiz/randommatch.html
 59. +3 −3 lang/fi/help/quiz/review.html
 60. +2 −2 lang/fi/help/quiz/shortanswer.html
 61. +2 −2 lang/fi/help/quiz/timeopen.html
 62. +3 −3 lang/fi/help/quiz/truefalse.html
 63. +3 −3 lang/fi/help/reading.html
 64. +4 −4 lang/fi/help/resource/resourcetype.html
 65. +2 −2 lang/fi/help/resource/summary.html
 66. +19 −19 lang/fi/help/richtext.html
 67. +19 −19 lang/fi/help/surveys.html
 68. +4 −4 lang/fi/help/teachers.html
 69. +9 −9 lang/fi/help/text.html
 70. +14 −14 lang/fi/help/textformat.html
 71. +5 −5 lang/fi/help/writing.html
 72. +13 −13 lang/fi/journal.php
 73. +283 −283 lang/fi/moodle.php
 74. +88 −88 lang/fi/pgassignment.php
 75. +51 −51 lang/fi/quiz.php
 76. +4 −4 lang/fi/resource.php
 77. +86 −86 lang/fi/survey.php
@@ -2,41 +2,41 @@
// assignment.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003021600)
-$string['allowresubmit'] = "Salli uudelleenlähetys";
-$string['assignmentdetails'] = "Tehtävän tiedot";
-$string['assignmentname'] = "Tehtävän nimi";
-$string['assignmenttype'] = "Tehtävän tyyppi";
+$string['allowresubmit'] = "Salli uudelleenlähetys";
+$string['assignmentdetails'] = "Tehtävän tiedot";
+$string['assignmentname'] = "Tehtävän nimi";
+$string['assignmenttype'] = "Tehtävän tyyppi";
$string['description'] = "Kuvaus";
$string['duedate'] = "Palautuspvm.";
$string['early'] = "\$a ennen";
-$string['failedupdatefeedback'] = "Palautteen tallentaminen epäonnistui käyttäjälle \$a";
+$string['failedupdatefeedback'] = "Palautteen tallentaminen epäonnistui käyttäjälle \$a";
$string['feedback'] = "Palaute";
-$string['feedbackupdated'] = "Palaute päivitetty oppilaalle \$a";
-$string['late'] = "\$a myöhässä";
+$string['feedbackupdated'] = "Palaute päivitetty oppilaalle \$a";
+$string['late'] = "\$a myöhässä";
$string['maximumgrade'] = "Arviointipisteet";
$string['maximumsize'] = "Maksimikoko";
-$string['modulename'] = "Tehtävä";
-$string['modulenameplural'] = "Tehtävät";
-$string['newsubmissions'] = "Palautetut tehtävät";
-$string['notsubmittedyet'] = "Ei vielä palautettu";
-$string['overwritewarning'] = "Varoitus: uudelleen lähettäminen korvaa aiemman vastauksesi";
+$string['modulename'] = "Tehtävä";
+$string['modulenameplural'] = "Tehtävät";
+$string['newsubmissions'] = "Palautetut tehtävät";
+$string['notsubmittedyet'] = "Ei vielä palautettu";
+$string['overwritewarning'] = "Varoitus: uudelleen lähettäminen korvaa aiemman vastauksesi";
$string['saveallfeedback'] = "Tallenna palaute";
-$string['submissionfeedback'] = "Palaute tehtävästä";
-$string['submissions'] = "Lähetetyt";
-$string['submitassignment'] = "Palauta tehtäväsi käyttäen tätä lomaketta";
-$string['submitted'] = "Lähetetty";
+$string['submissionfeedback'] = "Palaute tehtävästä";
+$string['submissions'] = "Lähetetyt";
+$string['submitassignment'] = "Palauta tehtäväsi käyttäen tätä lomaketta";
+$string['submitted'] = "Lähetetty";
$string['typeoffline'] = "Offline aktiviteetti";
-$string['typeuploadsingle'] = "Lähetä yksi tiedosto";
-$string['uploadbadname'] = "Tiedostonimessä on tuntemattomia merkkejä. Tiedostoa ei voida lähettää.";
-$string['uploadedfiles'] = "lähetetyt tiedostot";
+$string['typeuploadsingle'] = "Lähetä yksi tiedosto";
+$string['uploadbadname'] = "Tiedostonimessä on tuntemattomia merkkejä. Tiedostoa ei voida lähettää.";
+$string['uploadedfiles'] = "lähetetyt tiedostot";
$string['uploaderror'] = "Tiedoston tallentamisessa palvelimelle tapahtui virhe.";
$string['uploadfailnoupdate'] = "Tiedosto saapui palvelimelle, mutta vastauksesi tallentamisessa tapahtui virhe.";
-$string['uploadfiletoobig'] = "Pahus, tiedosto jota yritit lähettää on liian suuri. (Kokorajoitus on \$a tavua);";
-$string['uploadnofilefound'] = "Tiedostoa ei löydy, oletko varma että valitsit lähetettävän tiedoston.";
-$string['uploadnotregistered'] = "'\$a' vastaanotettiin, mutta lähetystäsi ei rekisteröity. ";
+$string['uploadfiletoobig'] = "Pahus, tiedosto jota yritit lähettää on liian suuri. (Kokorajoitus on \$a tavua);";
+$string['uploadnofilefound'] = "Tiedostoa ei löydy, oletko varma että valitsit lähetettävän tiedoston.";
+$string['uploadnotregistered'] = "'\$a' vastaanotettiin, mutta lähetystäsi ei rekisteröity. ";
$string['uploadsuccess'] = "'\$a' on vastaanotettu palvelimelle.";
-$string['viewfeedback'] = "Katso tehtävien arviointeja ja palautteita.";
-$string['viewsubmissions'] = "Katso \$a palautettuja tehtäviä";
+$string['viewfeedback'] = "Katso tehtävien arviointeja ja palautteita.";
+$string['viewsubmissions'] = "Katso \$a palautettuja tehtäviä";
$string['yoursubmission'] = "Vastauksesi";
?>
View
@@ -2,69 +2,69 @@
// auth.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003042701)
-$string['auth_dbdescription'] = "Tämä moduli tarkistaa ulkoisen tietokannan taulusta käyttäjätunnuksen ja salasanan.";
-$string['auth_dbextrafields'] = "Nämä kentät ovat valinnaisia. Voit asettaa Moodlen hakemaan käyttäjätietoja ulkoisesta tietokannasta. Käyttäjä voi joka tapauksessa muuttaa omia henkilötietojaan jälkeenpäin.";
+$string['auth_dbdescription'] = "Tämä moduli tarkistaa ulkoisen tietokannan taulusta käyttäjätunnuksen ja salasanan.";
+$string['auth_dbextrafields'] = "Nämä kentät ovat valinnaisia. Voit asettaa Moodlen hakemaan käyttäjätietoja ulkoisesta tietokannasta. Käyttäjä voi joka tapauksessa muuttaa omia henkilötietojaan jälkeenpäin.";
$string['auth_dbfieldpass'] = "Salasanasarakkeen nimi";
-$string['auth_dbfielduser'] = "Käyttäjätunnus-sarakkeen nimi";
+$string['auth_dbfielduser'] = "Käyttäjätunnus-sarakkeen nimi";
$string['auth_dbhost'] = "Tietokantapalvelin";
$string['auth_dbname'] = "Tietokannan nimi";
-$string['auth_dbpass'] = "Salasana käyttäjätunnukselle";
-$string['auth_dbpasstype'] = "Määritä salasanakentän käyttämä muoto. MD5-salaus on hyödyllinen jos haluat käyttää muita web-sovelluksia, kuten PostNukea.";
+$string['auth_dbpass'] = "Salasana käyttäjätunnukselle";
+$string['auth_dbpasstype'] = "Määritä salasanakentän käyttämä muoto. MD5-salaus on hyödyllinen jos haluat käyttää muita web-sovelluksia, kuten PostNukea.";
$string['auth_dbtable'] = "Taulun nimi";
-$string['auth_dbtitle'] = "Käytä ulkoista tietokantaa";
+$string['auth_dbtitle'] = "Käytä ulkoista tietokantaa";
$string['auth_dbtype'] = "Tietokannan tyyppi (Katso <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb dokumentoinnista</A> yksityiskohdat)";
-$string['auth_dbuser'] = "Käyttäjätunnus lukuoikeuksin tietokantaan";
-$string['auth_emaildescription'] = "Sähköpostivarmistus on oletusarvoinen käyttäjätunnistusmetodi.
-Kun käyttäjä luo itselleen tunnuksen, lähetetään varmistusviesti
-käyttäjälle. Viesti sisältää linkin, minkä avulla käyttäjä voi aktivoida tunnuksensa.";
-$string['auth_emailtitle'] = "Käytä sähköpostivarmistusta";
-$string['auth_imapdescription'] = "Tämä tapa käyttää imap-palvelinta käyttäjätunnuksen ja salasanan tarkistamiseen.";
-$string['auth_imaphost'] = "IMAP-palvelimen osoite. Käytä IP-numeroa, älä domainnimeä.";
-$string['auth_imapport'] = "IMAP-palvelimen portti. Yleensä 143 tai 993.";
-$string['auth_imaptitle'] = "Käytä IMAP-palvelinta";
-$string['auth_imaptype'] = "IMAP-palvelimen tyyppi. Katso ohjeesta (yllä) lisätietoja.";
-$string['auth_ldap_bind_dn'] = "Jos haluat käyttää välitys-käyttäjää yhteyden muodostamiseen, määritä se tähän. Esim. 'cn=ldapuser,ou=public,o=org'";
-$string['auth_ldap_bind_pw'] = "Salasana välityskäyttäjälle.";
-$string['auth_ldap_contexts'] = "Lista konteksteista, missä käyttäjät sijaitsevat. Erota kontekstit toisistaan ';'-merkillä. Esim: 'ou=users,o=org; ou=others,o=org'";
-$string['auth_ldap_create_context'] = "Jos luodaan käyttäjät automaattisesti ldap-hakemistoon, määritä tässä konteksti minne käyttäjät luodaan. On hyvä käyttää jotain eritystä kontekstia, jotta vältyt tietoturvariskeiltä.";
-$string['auth_ldap_creators'] = "Lista ryhmistä, minkä jäsenet voivat luoda uusia kursseja Moodleen. Erota useat ryhmät toisistaan ';'-merkillä. Esimerkiksi 'cn=teachers,ou=staff,o=myorg;'";
-$string['auth_ldap_host_url'] = "Määritä LDAP-palvelin URL-muodossa. Esim. 'ldap://ldap.myorg.com/' tai 'ldaps://ldap.myorg.com/' ";
-$string['auth_ldap_memberattribute'] = "Määritä käyttäjän ryhmäjäsenyys attribuutti. Yleensä 'member' tai 'groupMembership' ";
-$string['auth_ldap_search_sub'] = "Aseta arvo &lt;&gt; 0 jos haluat hakea käyttäjiä myös alikonteksteista.";
-$string['auth_ldap_update_userinfo'] = "Päivitä käyttäjätiedot LDAP:ista moodleen (firstname, lastname, address..) .";
-$string['auth_ldap_user_attribute'] = "Attribuutti käyttäjänimille. Yleensä 'cn'.";
-$string['auth_ldapdescription'] = "Tämä tapa tarjoaa käyttäjätunnistuksen LDAP-palvelimelta.
- Jos salasana ja tunnus täsmäävät, moodle luo uuden käyttäjän tietokantaansa. Jos olet valinnut 'auth_ldap_update_userinfo'-option niin myös käyttäjätiedot siirretään LDAP:sta moodleen.
+$string['auth_dbuser'] = "Käyttäjätunnus lukuoikeuksin tietokantaan";
+$string['auth_emaildescription'] = "Sähköpostivarmistus on oletusarvoinen käyttäjätunnistusmetodi.
+Kun käyttäjä luo itselleen tunnuksen, lähetetään varmistusviesti
+käyttäjälle. Viesti sisältää linkin, minkä avulla käyttäjä voi aktivoida tunnuksensa.";
+$string['auth_emailtitle'] = "Käytä sähköpostivarmistusta";
+$string['auth_imapdescription'] = "Tämä tapa käyttää imap-palvelinta käyttäjätunnuksen ja salasanan tarkistamiseen.";
+$string['auth_imaphost'] = "IMAP-palvelimen osoite. Käytä IP-numeroa, älä domainnimeä.";
+$string['auth_imapport'] = "IMAP-palvelimen portti. Yleensä 143 tai 993.";
+$string['auth_imaptitle'] = "Käytä IMAP-palvelinta";
+$string['auth_imaptype'] = "IMAP-palvelimen tyyppi. Katso ohjeesta (yllä) lisätietoja.";
+$string['auth_ldap_bind_dn'] = "Jos haluat käyttää välitys-käyttäjää yhteyden muodostamiseen, määritä se tähän. Esim. 'cn=ldapuser,ou=public,o=org'";
+$string['auth_ldap_bind_pw'] = "Salasana välityskäyttäjälle.";
+$string['auth_ldap_contexts'] = "Lista konteksteista, missä käyttäjät sijaitsevat. Erota kontekstit toisistaan ';'-merkillä. Esim: 'ou=users,o=org; ou=others,o=org'";
+$string['auth_ldap_create_context'] = "Jos luodaan käyttäjät automaattisesti ldap-hakemistoon, määritä tässä konteksti minne käyttäjät luodaan. On hyvä käyttää jotain eritystä kontekstia, jotta vältyt tietoturvariskeiltä.";
+$string['auth_ldap_creators'] = "Lista ryhmistä, minkä jäsenet voivat luoda uusia kursseja Moodleen. Erota useat ryhmät toisistaan ';'-merkillä. Esimerkiksi 'cn=teachers,ou=staff,o=myorg;'";
+$string['auth_ldap_host_url'] = "Määritä LDAP-palvelin URL-muodossa. Esim. 'ldap://ldap.myorg.com/' tai 'ldaps://ldap.myorg.com/' ";
+$string['auth_ldap_memberattribute'] = "Määritä käyttäjän ryhmäjäsenyys attribuutti. Yleensä 'member' tai 'groupMembership' ";
+$string['auth_ldap_search_sub'] = "Aseta arvo &lt;&gt; 0 jos haluat hakea käyttäjiä myös alikonteksteista.";
+$string['auth_ldap_update_userinfo'] = "Päivitä käyttäjätiedot LDAP:ista moodleen (firstname, lastname, address..) .";
+$string['auth_ldap_user_attribute'] = "Attribuutti käyttäjänimille. Yleensä 'cn'.";
+$string['auth_ldapdescription'] = "Tämä tapa tarjoaa käyttäjätunnistuksen LDAP-palvelimelta.
+ Jos salasana ja tunnus täsmäävät, moodle luo uuden käyttäjän tietokantaansa. Jos olet valinnut 'auth_ldap_update_userinfo'-option niin myös käyttäjätiedot siirretään LDAP:sta moodleen.
Seuraavilla kerroilla ainostaan tunnus ja salasana tarkistetaan.";
-$string['auth_ldapextrafields'] = "Nämä kentät ovat valinnaisia. Voit asettaa Moodlen hakemaan käyttäjätietoja LDAP-hakemistosta. Käyttäjä voi joka tapauksessa muuttaa omia henkilötietojaan jälkeenpäin.";
-$string['auth_ldaptitle'] = "Käytä LDAP-palvelinta";
-$string['auth_manualdescription'] = "Käyttäjät eivät voi itse luoda omia tunnuksiaan. Kaikki käyttäjät pitää luoda käsin pääkäyttäjien toimesta.";
-$string['auth_manualtitle'] = "Käsinluonti";
-$string['auth_nntpdescription'] = "Tämä tapa käyttää NNTP-palvelinta käyttäjän tunnistukseen.";
-$string['auth_nntphost'] = "NNTP-palvelimen osoite. Käytä IP-numeroa, älä domainnimeä.";
-$string['auth_nntpport'] = "Palvelimen portti (119 , yleensä)";
-$string['auth_nntptitle'] = "Käytä NNTP-palvelinta";
-$string['auth_nonedescription'] = "Käyttäjät voivat luoda vapaasti uuden tunnuksen ilman sähköpostivarmistusta.
-Jos käytät tätä tapaa, mieti mitä tietoturva- tai ylläpito-ongelmia tämä voi aiheuttaa.";
+$string['auth_ldapextrafields'] = "Nämä kentät ovat valinnaisia. Voit asettaa Moodlen hakemaan käyttäjätietoja LDAP-hakemistosta. Käyttäjä voi joka tapauksessa muuttaa omia henkilötietojaan jälkeenpäin.";
+$string['auth_ldaptitle'] = "Käytä LDAP-palvelinta";
+$string['auth_manualdescription'] = "Käyttäjät eivät voi itse luoda omia tunnuksiaan. Kaikki käyttäjät pitää luoda käsin pääkäyttäjien toimesta.";
+$string['auth_manualtitle'] = "Käsinluonti";
+$string['auth_nntpdescription'] = "Tämä tapa käyttää NNTP-palvelinta käyttäjän tunnistukseen.";
+$string['auth_nntphost'] = "NNTP-palvelimen osoite. Käytä IP-numeroa, älä domainnimeä.";
+$string['auth_nntpport'] = "Palvelimen portti (119 , yleensä)";
+$string['auth_nntptitle'] = "Käytä NNTP-palvelinta";
+$string['auth_nonedescription'] = "Käyttäjät voivat luoda vapaasti uuden tunnuksen ilman sähköpostivarmistusta.
+Jos käytät tätä tapaa, mieti mitä tietoturva- tai ylläpito-ongelmia tämä voi aiheuttaa.";
$string['auth_nonetitle'] = "Ei tunnistusta";
-$string['auth_pop3description'] = "Tämä tapa käyttää POP3-palvelinta käyttäjän tunnistukseen.";
-$string['auth_pop3host'] = "POP3 palvelimen osoite. Käytä IP-numeroa, älä domainnimeä.";
-$string['auth_pop3port'] = "Palvelimen portti (110 , yleensä)";
-$string['auth_pop3title'] = "Käytä POP3-palvelinta";
-$string['auth_pop3type'] = "Palvelimen tyyppi. Jos käytätte salattua yhteyttä valitse pop3cert.";
-$string['auth_user_create'] = "Käyttäjän luonti";
-$string['auth_user_creation'] = "Voivatko käyttäjät itse luoda tunnuksensa. Käyttäjätiedot tarkistetaan sähköpostin avulla. Jos aktivoit tämän vaihtoehdon , muista myös määritellä autentikointi-modulin muut asetukset tähän liittyen.";
-$string['auth_usernameexists'] = "Käyttäjätunnus on jo käytössä. Valitse joku toinen.";
-$string['authenticationoptions'] = "Käyttäjätunnistuksen asetukset";
-$string['authinstructions'] = "Tähän voi kirjoittaa ohjeet opiskelijoille, mitä tunnusta ja salasanaa heidän tulisi käyttää. Tämä teksti näkyy kirjautumissivulla.";
+$string['auth_pop3description'] = "Tämä tapa käyttää POP3-palvelinta käyttäjän tunnistukseen.";
+$string['auth_pop3host'] = "POP3 palvelimen osoite. Käytä IP-numeroa, älä domainnimeä.";
+$string['auth_pop3port'] = "Palvelimen portti (110 , yleensä)";
+$string['auth_pop3title'] = "Käytä POP3-palvelinta";
+$string['auth_pop3type'] = "Palvelimen tyyppi. Jos käytätte salattua yhteyttä valitse pop3cert.";
+$string['auth_user_create'] = "Käyttäjän luonti";
+$string['auth_user_creation'] = "Voivatko käyttäjät itse luoda tunnuksensa. Käyttäjätiedot tarkistetaan sähköpostin avulla. Jos aktivoit tämän vaihtoehdon , muista myös määritellä autentikointi-modulin muut asetukset tähän liittyen.";
+$string['auth_usernameexists'] = "Käyttäjätunnus on jo käytössä. Valitse joku toinen.";
+$string['authenticationoptions'] = "Käyttäjätunnistuksen asetukset";
+$string['authinstructions'] = "Tähän voi kirjoittaa ohjeet opiskelijoille, mitä tunnusta ja salasanaa heidän tulisi käyttää. Tämä teksti näkyy kirjautumissivulla.";
$string['changepassword'] = "Salasananvaihto-URL";
-$string['changepasswordhelp'] = "Tässä osoitteessa käyttäjät voivat vaihtaa unohtamansa salasanan.";
-$string['chooseauthmethod'] = "Valitse käyttäjäntunnistusmetodi: ";
+$string['changepasswordhelp'] = "Tässä osoitteessa käyttäjät voivat vaihtaa unohtamansa salasanan.";
+$string['chooseauthmethod'] = "Valitse käyttäjäntunnistusmetodi: ";
$string['guestloginbutton'] = "Kirjaudu vieraana -painike";
$string['instructions'] = "Ohjeet";
$string['md5'] = "MD5-salaus";
-$string['plaintext'] = "selväkielinen teksti";
-$string['showguestlogin'] = "Voit näyttää tai piilottaa vieraskäyttäjä-painikkeen kirjautumissivulla.";
+$string['plaintext'] = "selväkielinen teksti";
+$string['showguestlogin'] = "Voit näyttää tai piilottaa vieraskäyttäjä-painikkeen kirjautumissivulla.";
?>
View
@@ -9,31 +9,31 @@
$string['chatintro'] = "Esittely teksti";
$string['chatname'] = "Chat-huoneen nimi";
$string['chatreport'] = "Chat-sessiot";
-$string['chattime'] = "Seuraava chattäily-aika";
+$string['chattime'] = "Seuraava chattäily-aika";
$string['currentchats'] = "Aktiiviset chat-sessiot";
-$string['currentusers'] = "Tämän hetkiset käyttäjät";
-$string['donotusechattime'] = "Älä julkaise mitään chattäily-aikoja";
-$string['enterchat'] = "Klikkaa tästä päästäksesi mukaan chattiin";
-$string['errornousers'] = "Muita käyttäjiä ei löydy!";
-$string['helpchatting'] = "Apua chattäilyyn";
-$string['idle'] = "Tyhjä";
+$string['currentusers'] = "Tämän hetkiset käyttäjät";
+$string['donotusechattime'] = "Älä julkaise mitään chattäily-aikoja";
+$string['enterchat'] = "Klikkaa tästä päästäksesi mukaan chattiin";
+$string['errornousers'] = "Muita käyttäjiä ei löydy!";
+$string['helpchatting'] = "Apua chattäilyyn";
+$string['idle'] = "Tyhjä";
$string['messagebeepseveryone'] = "\$a piippaa kaikkia!";
$string['messagebeepsyou'] = "\$a on juuri piipannut sinua!";
$string['messageenter'] = "\$a on juuri tullut mukaan chattiin";
$string['messageexit'] = "\$a on lopettanut chatin";
$string['messages'] = "Viestit";
-$string['neverdeletemessages'] = "Älä koskaan poista viestejä";
+$string['neverdeletemessages'] = "Älä koskaan poista viestejä";
$string['nextsession'] = "Seuraava sessio";
-$string['nomessages'] = "Ei viestejä";
-$string['repeatnone'] = "Ei toistoja - Julkaise vain määritellyt ajat";
-$string['repeatdaily'] = "Joka päivä samaan aikaan";
+$string['nomessages'] = "Ei viestejä";
+$string['repeatnone'] = "Ei toistoja - Julkaise vain määritellyt ajat";
+$string['repeatdaily'] = "Joka päivä samaan aikaan";
$string['repeattimes'] = "Toista sessiot";
$string['repeatweekly'] = "Joka viikko samaan aikaan";
-$string['savemessages'] = "Säästä vanhat sessiot";
+$string['savemessages'] = "Säästä vanhat sessiot";
$string['sessions'] = "Chat sessiot";
-$string['seesession'] = "Vilkaise tätä sessiota";
+$string['seesession'] = "Vilkaise tätä sessiota";
$string['strftimemessage'] = "%%H:%%M";
-$string['studentseereports'] = "Vanhat sessiot näytetään kaikille";
-$string['viewreport'] = "Näytä vanhat chat-sessiot";
+$string['studentseereports'] = "Vanhat sessiot näytetään kaikille";
+$string['viewreport'] = "Näytä vanhat chat-sessiot";
?>
View
@@ -10,9 +10,9 @@
$string['modulenameplural'] = "Monivalinnat";
$string['notanswered'] = "Vastaamatta";
$string['publish'] = "Julkaise tulokset";
-$string['publishanonymous'] = "Julkaise tulokset nimettömästi, piiloita vastaajien nimet";
-$string['publishnames'] = "Julkaise tulokset, näytä nimet ja vastaukset.";
-$string['publishnot'] = "Älä julkaise tuloksia";
+$string['publishanonymous'] = "Julkaise tulokset nimettömästi, piiloita vastaajien nimet";
+$string['publishnames'] = "Julkaise tulokset, näytä nimet ja vastaukset.";
+$string['publishnot'] = "Älä julkaise tuloksia";
$string['responses'] = "Vastaukset";
$string['responsesto'] = "Vastaukset \$a";
$string['savemychoice'] = "Talleta valintani";
@@ -1,15 +1,15 @@
Moodle dokumentointi
--------------------
-Jos haluat auttaa Moodlen dokumentoinnin k��nt�misess� suomeksi, olisi hyv�
-ett�:
- 1) �l� j�t� englanninkielisi� tiedostoja k��nt�m�tt� /lang/fi/docs
- hakemistoon. Alkuper�isi� englanninkielisi� tiedostoja k�ytet��n
- automaatisesti jos k��nnetty versio puuttuu.
+Jos haluat auttaa Moodlen dokumentoinnin kääntämisessä suomeksi, olisi hyvä
+että:
+ 1) Älä jätä englanninkielisiä tiedostoja kääntämättä /lang/fi/docs
+ hakemistoon. Alkuperäisiä englanninkielisiä tiedostoja käytetään
+ automaatisesti jos käännetty versio puuttuu.
- 2) k��nn� tiedostot t�ss� j�rjestyksess� (aloitetaan t�rkeimmist�):
+ 2) käännä tiedostot tässä järjestyksessä (aloitetaan tärkeimmistä):
- T�KEIMM�T
+ TÄKEIMMÄT
|-------------------
|
| - files.php
@@ -39,5 +39,5 @@ ett
| - credits.html
|
|-------------------
- V�HEMM�N T�RKE�T
+ VÄHEMMÄN TÄRKEÄT
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 7d53de2

Please sign in to comment.