Browse files

New file

  • Loading branch information...
1 parent 2b69693 commit 7db8791cb599766c176c7775e4a161bf56a897d8 adamtpaw committed Sep 22, 2003
View
7 lang/pl/help/quiz/description.html
@@ -0,0 +1,7 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Opis</B></P>
+
+<P>Formalnie rzecz ujmując nie jest to pytanie. </p>
+
+<p>Wyświetla on jedynie pewien tekst nie wymagając odpowiedzi.</p>
+
+<P>Może być użyty w celu lepszego wyjaśnienia następującej po nim grupy pytań.</p>
View
3 lang/pl/help/quiz/formatblackboard.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align=center><b>Importowanie plików formatu "Blackboard" (Tablica) </b></p>
+
+<p>Dokumentacja nie jest ukończona</p>
View
3 lang/pl/help/quiz/formatcustom.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align=center><b>Importowanie plików formatu własnego</b></p>
+
+<p>Dokumentacja nie jest ukończona</p>
View
3 lang/pl/help/quiz/formatmissingword.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align=center><b>Importowanie plików formatu "Brakujące Słowo" </b></p>
+
+<p>Dokumentacja nie jest ukończona</p>
View
30 lang/pl/help/quiz/index.html
@@ -0,0 +1,30 @@
+<p>Quizy</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=review.html">Udostępnienie przegladu po zamknięciu quizu</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=attempts.html">Próby rozwiązania quizu</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=categories.html">Kategorie pytań</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=correctanswers.html">Pokaż poprawne odpowiedzi</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=createmultiple.html">Tworzenie wielu pytań</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=description.html">Opis</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=repeatattempts.html">Każda nowa próba na podstawie poprzedniej</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=multianswer.html">Załączone pytania (Cloze)</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=grademethod.html">Metoda oceniania</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=import.html">Importowanie nowych pytań</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=formatblackboard.html">Importowanie plików formatu "Blackboard" (Tablica) </a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=formatcustom.html">Importowanie plików formatu niestandardowego</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=formatmissingword.html">Importowanie plików formatu "Brakujące Słowo"</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=match.html">Pytania typu "Dopasuj Odpowiedzi"</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=maxgrade.html">Ocena maksymalna</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=multichoice.html">Pytania wielokrotnego wyboru</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=numerical.html">Pytania numeryczne</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=timeopen.html">Otwarcie i zamknięcie quizu</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=feedback.html">Informacja zwrotna</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=questiontypes.html">Tworzenie nowych pytań</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=random.html">Pytania wybierane losowo</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=randomsamatch.html">Losowo wybierane pytania typu "Dopasuj odpowiedź", wybierane z puli pytań do krótkiej odpowiedzi</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=shortanswer.html">Pytania do krótkiej odpowiedzi</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=shuffleanswers.html">Mieszanie kolejności odpowiedzi</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=shufflequestions.html">Mieszanie kolejności pytań</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=truefalse.html">Pytania typu prawda/fałsz</a>
+</ul>
+
View
13 lang/pl/help/quiz/mods.html
@@ -0,0 +1,13 @@
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/quiz/icon.gif">&nbsp;<B>Quizy</B></P>
+<UL>
+<P>Moduł ten umożliwia prowadzącemu tworzenie i zadawanie testów w formie
+ quizów składających się z pytań wielokrotnego wyboru, pytań typu prawda/fałsz,
+ oraz pytań wymagających udzielenia krótkich odpowiedzi. Pytania te,
+ uporządkowane według kategorii, przechowywane są w bazie danych i mogą być
+ ponownie wykorzystywane w ramach danego kursu lub nawet przenoszone do innego
+ kursu. Quizy mogą dopuszczać wielokrotne próby znalezienia rozwiązania. Każda
+ próba jest automatycznie sprawdzana i prowadzący może decydować, czy
+ przedstawić swój komentarz czy też udostępnić poprawne odpowiedzi.
+ Moduł ten oferuje narzędzia umożliwiające wystawianie ocen.</P>
+</UL>
+
View
44 lang/pl/help/quiz/multianswer.html
@@ -0,0 +1,44 @@
+<p align="center"><b>Załączone pytania (Cloze)</b></p>
+
+<p>Ten bardzo elastyczny typ pytań jest podobny do formatu
+ znanego jako format Cloze.
+
+<p>Pytania zawierają fragmentów tekstu (w formacie Moodle), z
+ różnymi pytaniami załączonymi wewnątrz, wielokrotnego
+ wyboru, pytaniami do krótkiej odpowiedzi oraz pytaniami numerycznymi.
+
+<p>Nie istnieje w tej chwili graficzny interfejs ułatwiający tworzenie
+ takich pytań - konieczne jest określenie formatu pytania używając
+ pola tekstowego lub importując go z zewnętrznego pliku.
+
+<p>Oto przykład tekstu definiującego takie pytanie:
+
+<form>
+<center>
+<textarea rows=15 cols=60 wrap=virtual>To pytanie zawiera nieco tekstu z pytaniami załączonymi właśnie tutaj {1:MULTICHOICE:Błędna odpowiedź#Informacja zwrotna dla błędnej odpowiedzi~Inna błędna odpowiedź#Informacja zwrotna dla innej błędnej odpowiedzi~=Poprawna odpowiedź#Informacja zwrotna dla poprawnej odpowiedzi~%50%Odpowiedź dająca połowę punktów#Informacja zwrotna dla odpowiedzi dającej połowę punktów} , po czym należy poradzić sobie z pytaniem do krótkiej odpowiedzi {1:SHORTANSWER:Błędna odpowiedź#Informacja zwrotna dla tej błędnej odpowiedzi~=Poprawna odpowiedź#Informacja zwrotna dla poprawnej odpowiedzi~%50%Odpowiedź dająca połowę punktów#Informacja zwrotna dla odpowiedzi dającej połowę punktów} i ostatecznie mamy pytanie numeryczne {2:NUMERICAL:=23.8:0.1#Informacja zwrotna dla poprawnej odpowiedzi, wynoszącej 23.8~%50%N/A#Informacja zwrotna dla odpowiedzi dającej połowę punktów}.
+
+Zauważ, że adresy, takie jak www.moodle.org i emotikony :-) działąją tak jak normalnie:
+ a) Czy podoba Ci się to? {:MULTICHOICE:=Tak#To świetnie~Nie#Mamy chyba różne poglądy}
+ b) Jaką ocenę byś za to przyznał? {3:NUMERICAL:=3:2}
+
+Powodzenia!
+</textarea>
+</center>
+</form>
+
+<p>Ten przykład ukaże się uczniom w następujący sposób:</p>
+
+
+<form>
+<table align="CENTER" width="90%" class="generalbox" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"><tr><td bgcolor="#FFFFFF" class="generalboxcontent"><table width=100% cellspacing=10><tr><td nowrap width=100 valign=top><p align=center><b>3</b></p><p align=center><font size=1>8 Marks</font></p><img height="1" width="100" src="pix/spacer.gif" alt=""><br />
+</td><td valign=top><p>To pytanie zawiera nieco tekstu z pytaniami załączonymi właśnie tutaj <select name="q4ma1" ><option></option><option value="4" >Błędna odpowiedź</option><option value="5" >Inna błędna odpowiedź</option><option value="6" >Poprawna odpowiedź</option><option value="7" >Odpowiedź dająca połowę punktów</option></select> , po czym należy poradzić sobie z pytaniem do krótkiej odpowiedzi <input name="q4ma2" value="" type="TEXT" size="8"/> i ostatecznie mamy pytanie numeryczne <input name="q4ma3" value="" type="TEXT" size="8"/> .<br />
+<br />
+Zauważ, że adresy, takie jak <a href="http://www.moodle.org" target="newpage">www.moodle.org</a> i emotikony <img alt=":-)" width=15 height=15 src="http://server.dougiamas.net/moodle/pix/s/smiley.gif"> działąją tak jak normalnie:<br />
+a) Czy podoba Ci się to? <select name="q4ma4" ><option></option><option value="13" >Tak</option><option value="14" >Nie</option></select> <br />
+b) Jaką ocenę byś za to przyznał? <input name="q4ma5" value="" type="TEXT" size="8"/> <br />
+<br />
+Powodzenia!</p></TD></TR></TABLE></td></tr></table>
+</form>
+
+<br />
+
View
18 lang/pl/help/quiz/numerical.html
@@ -0,0 +1,18 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Pytania numeryczne</B></P>
+
+<p>Z perspektywy studenta, pytanie numeryczne przedstawia się jak
+ Pytania do krótkiej odpowiedzi.</P>
+
+<p>Różnica polega na tym, że pytania numeryczne mogą posiadać dozwolony
+ błąd. Pozwala to na ustawienie ciągłego zakres odpowiedzi.</P>
+
+<p>Na przykład, jeżeli odpowiedź wynosi 30 z dozwolonym błędem
+ wynoszącym 5, wtedy każda wartość z przedziału 25-35 zostanie
+ uznana za poprawną.</p>
+
+<p>Odpowiedzią na pytanie numeryczne może być też ciąg znaków nienumerycznych,
+ w których wielkość znaku jest pomijana. Może to zostać użyte w sytuacji,
+ gdy odpowiedzią na pytanie numeryczne jest N/A (nie wiadomo), +niesk,
+ -niesk, NaN (nie-liczba) itd.
+ </p>
+
View
5 lang/pl/help/quiz/repeatattempts.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p align="center"><b>Każda nowa próba na podstawie poprzedniej</b></p>
+
+<p>Jeżeli dozwolone są wielokrotne próby, a ta opcja ustawiona jest na <B>Tak</B>, wtedy każda nowa próba już zawiera rozwiązania z poprzedniej próby. Pozwala to na uzupełnienie quizu w kilku podejściach.</p>
+
+<p>Aby za każdą próbą pokazać nienaruszony quiz, wybierz <B>Nie</B> dla tego ustawienia.
View
12 lang/pl/help/workshop/assessmentofexamples.html
@@ -0,0 +1,12 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Ocenianie przykładów prowadzącego</B></P>
+
+<P>Po tym jak prowadzący nadeśle przykłady, z jego punktu widzenia
+ przydatne jest ich ocenienie, choćby częściowe. Oceny te
+ należą do prowadzącego i NIE są pokazywane studentom na żadnym
+ etapie zadania. Przydają się jednak, kiedy prowadzący przegląda
+ oceny wystawione przez studentów dla tych przykładów. Kiedy wystawia
+ stopień ocenie studenta, nauczyciel widzi swoją własną ocenę u góry
+ strony o ocenę tej samej pracy w wykonaniu studenta u dołu. Dodatkowa
+ ocena spełnia rolę źródła porównawczego oraz przypomina o istotnych
+ punktach przykładu.
+</P>
View
12 lang/pl/help/workshop/gradingsubmissions.html
@@ -0,0 +1,12 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Wystawianie stopni pracom studentów</B></P>
+
+<P>W ogólności nauczyciel powinien oceniać prace wysłane przez
+ studentów. Oceny pokazywane są studentom i powinny zawierać
+ informację zwrotną na temat ich pracy.</P>
+<P>Stopnie pochodzące z tych ocen mogą być
+ wykorzystane dwojako przy wystawianiu oceny końcowej. Po pierwsze, stopień
+ samoistnie może być użyty jako (ważony) składnik oceny końcowej. Po drugie,
+ stopnie te mogą dodatkowo zostać dodane do pola ocen współuczestników i
+ używane jako czynnik &quot;studzący&quot; jeżeli odnosi sie wrażenie, że
+ praca została oceniona zbyt wysoko lub zbyt nisko.
+</P>
View
9 lang/pl/help/workshop/mods.html
@@ -0,0 +1,9 @@
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/workshop/icon.gif">&nbsp;<B>Warsztaty</B></P>
+<UL>
+<P>Warsztaty są zajęciami wspólnej oceny z ogromną ilością opcji.
+ Pozwalają uczstnikom na ocenianie swoich prac nawzajem, tak samo jak
+ i przykładowych projektów, w wieloraki sposób. Moduł zajmuje się także
+ koordynacją i właściwą dystrybucją tych ocen.
+ Moduł Warsztaty został stworzony przez Ray'a Kingdona.
+</P>
+</UL>
View
10 lang/pl/help/workshop/ungradedassessments_student.html
@@ -0,0 +1,10 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Wystawianie stopni ocenom (nadesłane przez studentów)</B></P>
+
+<P><B>Ocena prac studentów</B> Są to wzaemne oceny prac studentów.
+ W ogólności, prowadzący NIE musi wystawiać za nie stopni.
+ System może rozsądnie rozstrzygnąć kwestię indywidualnych zdolności studentów,
+ pod warunkiem, że każda z prac studentów zostanie oceniona około pięć razy.
+ Jeżeli liczba ocen wzajemnych jest niska, wtedy nauczyciel może wystawić za nie
+ stopnie. Stopnie te mogą być potem wzięte pod uwagę przy obliczaniu
+ końcowej oceny studenta.
+</OL>
View
18 lang/pl/help/workshop/ungradedassessments_teacher.html
@@ -0,0 +1,18 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Wystawianie stopni ocenom (prace prowadzącego)</B></P>
+
+<P><B>Oceny prac prowadzącego</B> Są to oceny przykładowych
+ prac, do których wykonania student może zostać zobowiązany w ramach
+ zadania nim prześle swoje własne prace. W ogólności, nauczyciel powinien
+ wystawić stopnie za te oceny. Oceny pokażą, czy student rozumie zadanie, a
+ także będą zawierać cenne informacje dla nauczyciela, czy nie należy
+ przeprowadzić korekcji lub udoskonalenia zadania. Następnie, jeżeli za ocenę
+ zostanie wystawiony stopień, komentarze prowadzącego zostają udostępnione
+ studentowi. Mogą one zawierać cenne wskazówki dla studenta w trakcie
+ przygotowania ich własnych prac w ramach zadania. </P>
+
+ <P>Za oceny nie trzeba obowiązkowo wystawiać stopni. Pozostawienie
+ oceny przykładów w wykonaniu studenta bez stopnia NIE powstrzyma
+ studenta od wysłania jego własnej pracy. Jest jednak zalecane z wyżej
+ wymienionych względów, aby choć częściowo za oceny zostały wystawione stopnie.
+ </P>
+

0 comments on commit 7db8791

Please sign in to comment.