Permalink
Browse files

Catalan translation by Carles Bellver (with the help of Merc� Renau,

Clara Andr�s and Jordi Adell).
  • Loading branch information...
moodler
moodler committed Nov 13, 2002
1 parent 21d7e30 commit 7e72f66016e2fe4482b89ddff9d07f9c52f2e8f9
View
@@ -0,0 +1,19 @@
+README FOR CATALAN PLUGIN
+-------------------------
+
+Translation by Carles Bellver (with the help of Merc� Renau,
+Clara Andr�s and Jordi Adell).
+
+Missing strings:
+
+- almost all survey.php
+- a lot of help files :-(
+
+
+Centre d'Educaci� i Noves Tecnologies
+Universitat Jaume I
+12071 Castell� de la Plana
+Spain
+
+mailto:cent@uji.es
+http://cent.uji.es
View
@@ -0,0 +1,40 @@
+<?PHP // $Id$
+ // assignment.php - created with Moodle 1.0.5 beta 1 (2002092500)
+
+
+$string['assignmentdetails'] = "Detalls de la tasca";
+$string['assignmentname'] = "Nom de la tasca";
+$string['assignmenttype'] = "Tipus de tasca";
+$string['description'] = "Descripció";
+$string['duedate'] = "Data de venciment";
+$string['early'] = "\$a prompte";
+$string['failedupdatefeedback'] = "Ha fallat l'actualització dels comentaris sobre l'enviament de l'usuari \$a";
+$string['feedbackupdated'] = "Actualització dels comentaris sobre els enviaments de \$a persones";
+$string['late'] = "\$a tard";
+$string['maximumgrade'] = "Nota màxima";
+$string['maximumsize'] = "Mida màxima";
+$string['modulename'] = "Tasca";
+$string['modulenameplural'] = "Tasques";
+$string['newsubmissions'] = "Tasques enviades";
+$string['notsubmittedyet'] = "No enviada encara";
+$string['overwritewarning'] = "Avís: si tornes a pujar el fitxer REEMPLAÇARÀS el que hi ha";
+$string['submissionfeedback'] = "Comentaris sobre l'enviament";
+$string['submissions'] = "Enviaments";
+$string['submitted'] = "Enviada";
+$string['typeuploadsingle'] = "Penjar un únic fitxer, valor entre 0 i 100";
+$string['uploadedfiles'] = "fitxers penjats";
+$string['viewsubmissions'] = "Veure \$a tasques enviades";
+$string['yoursubmission'] = "El teu enviament";
+
+$string[submitassignment] = "Envia la teua tasca per mitjà d'aquest formulari";
+$string[typeoffline] = "Activitat offline";
+$string[uploadbadname] = "El nom d'aquest fitxer conté caràcters estranys i no es pot penjar";
+$string[uploaderror] = "S'ha produït un error quan s'estava guardant el fitxer en el servidor";
+$string[uploadfailnoupdate] = "El fitxer s'ha penjat correctament, però no es pot actualitzar el registre de l'enviament!";
+$string[uploadfiletoobig] = "Ho lamentem, el fitxer és massa gran (el límit són \$a bytes)";
+$string[uploadnofilefound] = "No s'ha pogut trobar el fitxer. Segur que n'havies seleccionat un?";
+$string[uploadnotregistered] = "'\$a' s'ha penjat correctament, però no es pot registrar l'enviament!";
+$string[uploadsuccess] = "'\$a' penjat correctament";
+$string[viewfeedback] = "Veure les qualificacions de les tasques i els comentaris";
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,17 @@
+<?PHP // $Id$
+ // choice.php - created with Moodle 1.0.5 beta 1 (2002092500)
+
+
+$string['answered'] = "Contestades";
+$string['choice'] = "Opció \$a";
+$string['choicename'] = "Nom de l'opció";
+$string['choicetext'] = "Text de l'opció";
+$string['modulename'] = "Qüestió";
+$string['modulenameplural'] = "Qüestions";
+$string['notanswered'] = "No contestada encara";
+$string['responses'] = "Respostes";
+$string['responsesto'] = "Respostes per a \$a";
+$string['savemychoice'] = "Guardar la resposta";
+$string['viewallresponses'] = "Veure \$a respostes";
+
+?>
@@ -0,0 +1,19 @@
+ABOUT THIS DIRECTORY
+--------------------
+
+DO NOT CHANGE, RENAME OR MOVE ANY OF THE FILES
+IN THIS DIRECTORY unless you REALLY know what
+you are doing.
+
+Changing these files could mess up your course.
+
+This directory contains files uploaded to your
+course within particular modules (mostly by
+students), such as assignment submissions and
+forum attachments.
+
+The names of the directories and files within
+this directory are very specific and are
+automatically maintained by Moodle.
+
+
View
@@ -0,0 +1,131 @@
+<?PHP // $Id$
+ // forum.php - created with Moodle 1.0.5 beta 1 (2002092500)
+
+
+$string['addanewdiscussion'] = "Afegir un tema de debat";
+$string['allowchoice'] = "Permetre elegir a tothom";
+$string['allowdiscussions'] = "Pot un \$a començar un nou debat?";
+$string['allowratings'] = "Permetre valorar els missatges?";
+$string['allowsdiscussions'] = "Aquest fòrum permet a cadascú començar un tema de debat.";
+$string['anyfile'] = "Qualsevol fitxer";
+$string['attachment'] = "Fitxer adjunt";
+$string['bynameondate'] = "per \$a->name - \$a->date";
+$string['canstudentsstart'] = "Pot un \$a començar un nou debat?";
+$string['couldnotadd'] = "Un error desconegut ha impedit afegir el teu missatge";
+$string['couldnotdeleteratings'] = "Ho lamentem, no es pot esborrar perquè ja l'han valorat altres";
+$string['couldnotdeletereplies'] = "Ho lamentem, no es pot esborrar perquè ja ha tingut contestacions";
+$string['couldnotupdate'] = "Un error desconegut ha impedit actualitzar el teu missatge";
+$string['delete'] = "Esborrar";
+$string['deleteddiscussion'] = "Tema de debat esborrat";
+$string['deletedpost'] = "Missatge esborrat";
+$string['deletesure'] = "Segur que vols esborrar aquest missatge?";
+$string['discussion'] = "Debat";
+$string['discussions'] = "Debats";
+$string['discussionsstartedby'] = "Debats començats per \$a";
+$string['discussthistopic'] = "Debatre aquest tema";
+$string['eachuserforum'] = "Cada persona envia un debat";
+$string['edit'] = "Editar";
+$string['editing'] = "Editant";
+$string['emptymessage'] = "El teu missatge presentava algun problema. Potser l'havies deixat en blanc, o el fitxer adjunt era massa gran. Els canvis NO s'han guardat.";
+$string['everyonecanchoose'] = "Cadascú pot elegir subscriure's";
+$string['everyoneissubscribed'] = "Tothom està subscrit a aquest fòrum";
+$string['forcesubscribe'] = "Forçar que tothom estiga subscrit";
+$string['forcesubscribeq'] = "Forçar que tothom estiga subscrit?";
+$string['forum'] = "Fòrum";
+$string['forumintro'] = "Introducció al fòrum";
+$string['forumname'] = "Nom del fòrum";
+$string['forums'] = "Fòrums";
+$string['forumtype'] = "Tipus de fòrum";
+$string['generalforum'] = "Fòrum estàndard per a ús general";
+$string['generalforums'] = "Fòrums generals";
+$string['inforum'] = "en \$a";
+$string['intronews'] = "Anuncis i notícies generals";
+$string['introsocial'] = "Un fòrum obert per a xarrar sobre qualsevol cosa que es vulga";
+$string['introteacher'] = "Un fòrum només per a notes i debats del professorat";
+$string['learningforums'] = "Fòrums per a aprendre";
+$string['maxtimehaspassed'] = "Ho lamentem, ha passat el temps màxim per a editar aquest missatge! (\$a)";
+$string['message'] = "Missatge";
+$string['modeflatnewestfirst'] = "Mostrar llista de rèpliques començant per la més nova";
+$string['modeflatoldestfirst'] = "Mostrar llista de rèpliques començant per la més antiga";
+$string['modenested'] = "Mostrar rèpliques escalonades";
+$string['modethreaded'] = "Mostrar rèpliques per temes";
+$string['modulename'] = "Fòrum";
+$string['modulenameplural'] = "Fòrums";
+$string['more'] = "més";
+$string['namenews'] = "Nou fòrum";
+$string['namesocial'] = "Fòrum social";
+$string['nameteacher'] = "Fòrum del professorat";
+$string['newforumposts'] = "Nous enviaments als fòrums";
+$string['nodiscussions'] = "Encara no hi ha cap tema de debat en aquest fòrum";
+$string['noguestpost'] = "Ho lamentem, els usuaris invitats no poden enviar missatges";
+$string['noposts'] = "No hi ha missatges";
+$string['nosubscribers'] = "Encara no hi ha subscriptors en aquest fòrum";
+$string['nownotsubscribed'] = "\$a->name NO rebrrà còpies de '\$a->forum' per correu electrònic.";
+$string['nowsubscribed'] = "\$a->name rebrà còpies de '\$a->forum' per correu electrònic.";
+$string['numposts'] = "\$a missatges";
+$string['olderdiscussions'] = "Debats anteriors";
+$string['parentofthispost'] = "Missatge original";
+$string['postadded'] = "S'ha afegit el teu missatge.<P>Tens \$a per a editar-lo si vols fer algun canvi.";
+$string['postingtip'] = "<B>Suggeriments:</B>
+
+Quan envies una resposta:
+
+<UL>
+
+<LI>llegeix el missatge original amb molt de compte i practica l'empatia
+
+<LI>busca els aspectes que pugues comentar
+
+</UL>
+
+
+
+Mentre escrius:
+
+<UL>
+
+<LI>mira que les teues respostes siguen curtes i centra't en el tema
+
+<LI>explica les teus idees clarament
+
+<LI>pensa preguntes que podries fer
+
+</UL>";
+$string['postmailinfo'] = "Açò és una còpia d'un missatge enviat al lloc web \$a.
+
+Per a afegir la teua resposta via web, fes clic en aquest enllaç:";
+$string['postrating1'] = "Mostra sobretot coneixements SEPARATS";
+$string['postrating2'] = "Tant separats com connectats";
+$string['postrating3'] = "Mostra sobretot coneixements CONNECTATS";
+$string['postupdated'] = "S'ha actualitzat el teu missatge.";
+$string['processingpost'] = "Processant missatge \$a";
+$string['rate'] = "Valoració";
+$string['ratings'] = "Valoracions";
+$string['re'] = "Re:";
+$string['readtherest'] = "Llegir la resta del tema";
+$string['repliesmany'] = "\$a respostes fins ara";
+$string['repliesone'] = "\$a resposta fins ara";
+$string['reply'] = "Contestar";
+$string['search'] = "Buscar";
+$string['searchforums'] = "Buscar en els fòrums";
+$string['sendinratings'] = "Enviar les meues últimes valoracions";
+$string['showsubscribers'] = "Mostra els subscriptors";
+$string['singleforum'] = "Un debat simple";
+$string['subject'] = "Títol";
+$string['subscribe'] = "Subscriure's a aquest fòrum";
+$string['subscribed'] = "Subscrit";
+$string['subscribers'] = "Subscriptors";
+$string['subscribersto'] = "Subscriptors de '\$a'";
+$string['unsubscribe'] = "Cancel·lar la subscripció a aquest fòrum";
+$string['youratedthis'] = "La teua valoració";
+$string['yournewtopic'] = "Nou tema de debat";
+$string['yourreply'] = "La teua resposta";
+
+$string[nopostscontaining] = "No s'ha trobat cap missatge que continga '\$a'";
+$string[openmode0] = "Debats no, respostes no";
+$string[openmode1] = "Debats no, però respostes sí";
+$string[openmode2] = "Debats i respostes sí";
+$string[postincontext] = "Veure aquest missatge en el seu context";
+$string[searchresults] = "Resultats de la recerca";
+
+?>
@@ -0,0 +1,7 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Categories de cursos</B></P>
+
+<P>L'administrador de Moodle pot haver establert diferents categories de cursos.</P>
+
+<P>Per exemple: "Ci&egrave;ncies", "Humanitats", "Salut", etc.
+
+<P>Tria la que siga m&eacute;s pertinent al teu curs. La teua elecci&oacute; condicionar&agrave; el posicionament del curs dins de la llista de cursos i pot fer que els estudiants el troben m&eacute;s f&agrave;cilment.
@@ -0,0 +1,17 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Formats de curs de Moodle</B></P>
+
+<P><B>Format semanal</B></P>
+<UL>
+El curs s'organitza setmana a setmana, amb una data de comen&ccedil;ament clara i una data de finalitzaci&oacute;. Cada setmana consta d'activitats. Algunes, com els diaris, poden tenir "finestres obertes", per exemple de dues setmanes, en acabant de les quals deixen d'estar disponibles.
+</UL>
+
+<P><B>Format per temes</B></P>
+<UL>
+Molt semblant al format semanal, excepte que cada "setmana" s'anomena tema.
+Un "tema" no est&agrave; restringit per l&iacute;mits temporals. No cal especificar dates.
+</UL>
+
+<P><B>Format social</B></P>
+<UL>
+Aquest format est&agrave; orientat al voltant d'un f&ograve;rum principal, el f&ograve;rum Social, que apareix a la primera plana. &Eacute;s &uacute;til en situacions m&eacute;s informals. Ni tan sols cal que siguen cursos. Per exemple, es pot utilitzar com un tauler d'anuncis departamental.
+</UL>
@@ -0,0 +1,3 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Nom complet del curs</B></P>
+
+<P>El nom complet del curs apareix a la part superior de la pantalla i en les llistes de cursos.</P>
@@ -0,0 +1,7 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Not&iacute;cies del curs</B></P>
+
+<P>Un f&ograve;rum especial anomenat "Not&iacute;cies" apareix en els formats de curs "setmanal" i "per temes". &Eacute;s un bon lloc per enviar anuncis i que els vegen tots els estudiants. (Tots els estudiants estan subscrits per defecte a aquest f&ograve;rum, i rebran els anuncis per correu electr&ograve;nic.)
+
+<P>Aquest par&agrave;metre determina quantes not&iacute;cies recents apareixen a la primera plana del curs, dins d'un quadre de not&iacute;cies situat a baix a la dreta.
+
+<P>Si el poses a "0 Not&iacute;cies", llavors no apareixer&agrave; el quadre.
@@ -0,0 +1,9 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Nombre de setmanes/temes del curs</B></P>
+
+<P>Aquest par&agrave;metre nom&eacute;s s'utilitza en els formats de curs "semanal" i "per temes".
+
+<P>En el format "semanal", especifica el nombre de setmanes que durar&agrave; el curs, comen&ccedil;ant des de la data d'inici.
+
+<P>En el format "per temes", especifica el nombre de temes del curs.
+
+<P>En tots dos casos, aix&ograve; es tradueix en el nombre de "quadres" per davall de la meitat de la plana del curs.
@@ -0,0 +1,4 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Nom curt del curs</B></P>
+
+<P>Moltes institucions tenen una manera abreujada de referir-se a un curs, tal com BP102 o COMMS. Encara que el teu curs no tinga un nom aix&iacute;, posa-li'n un ac&iacute;. S'utilitzar&agrave; en diversos llocs en qu&egrave; el nom llarg no &eacute;s adequat (per exemple en la l&iacute;nia d'assumpte d'un correu electr&ograve;nic).</P>
+
@@ -0,0 +1,11 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Data de comen&ccedil;ament del curs</B></P>
+
+<P>Ac&iacute; &eacute;s on especifiques la data de comen&ccedil;ament del curs.</p>
+
+<P>Si fas servir un format de curs "semanal", a&ccedil;&ograve; afectar&agrave; la visualitzaci&oacute; de les setmanes. La primera setmana comen&ccedil;ar&agrave; en la data que establisques ac&iacute;.</P>
+
+<P>Aquest par&agrave;metre no afectar&agrave; els cursos que facen servir els formats "social" o "per temes".</p>
+
+<P>Tanmateix, un detall que s&iacute; que ser&agrave; afectat &eacute;s la visualitzaci&oacute; dels diaris (logs), que fan servir aquesta data com la m&eacute;s antiga que es pot mostrar.</P>
+
+<P>En general, si el teu curs t&eacute; una data de comen&ccedil;ament real, t&eacute; sentit fixar aquest par&agrave;metre, independentment del format de curs que faces servir.</P>
@@ -0,0 +1,11 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Clau d'inscripci&oacute; en el curs</B></P>
+
+<P>Una clau d'inscripci&oacute; mant&eacute; el p&uacute;blic no desitjat al marge del curs.</P>
+
+<P>Si la deixes en blanc, qualsevol persona que s'haja creat un nom d'usuari de Moodle en aquest lloc podr&agrave; inscriure's en el teu curs simplement entrant-hi.</p>
+
+<P>Si hi poses alguna cosa, aleshores es demanar&agrave; aquesta paraula o frase als estudiants que intenten entrar-hi per primera vegada (NOM&Eacute;S LA PRIMERA VEGADA).</P>
+
+<P>La idea &eacute;s que proporciones la clau a les persones autoritzades utilitzant altres mitjans com ara el correu electr&ograve;nic, el correu postal, el tel&egrave;fon o fins i tot verbalment en la classe presencial.</P>
+
+<p>Si aquesta contrasenya "s'escampa" i s'inscriuen persones no desitjades, pots esborrar-les del curs (per mitj&agrave; de la seua p&agrave;gina de perfil d'usuari) i canviar la clau. Els estudiants que s'hagueren inscrit leg&iacute;timament no es veuran afectats, per&ograve; els altres no podran tornar a entrar-hi.</P>
@@ -0,0 +1,5 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Permetre nous debats</B></P>
+
+<P>En la majoria dels f&ograve;rums voldr&agrave;s que els no professors puguen comen&ccedil;ar nous temes de debat (fils).
+
+<P>A vegades, per&ograve;, voldr&agrave;s inhabilitar aquesta opci&oacute;. Per exemple, aix&ograve; &eacute;s &uacute;til en el F&ograve;rum de not&iacute;cies si vols que nom&eacute;s els professors puguen posar not&iacute;cies a la primera plana del curs. Els estudiants, en tot cas, sempre podran enviar respostes als missatges dels professors.
@@ -0,0 +1,11 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Fitxers adjunts en els missatges</B></P>
+
+<P>Opcionalment pots adjuntar UN fitxer del teu ordinador quan envies un missatge a un f&ograve;rum. Aquest fitxer es puja al servidor i es guarda amb el teu missatge.
+
+<P>Aix&ograve; &eacute;s &uacute;til quan vols compartir una imatge, per exemple, o un document de Word.
+
+<P>El fitxer pot ser de qualsevol tipus, per&ograve; en tot cas &eacute;s molt aconsellable que tinga la t&iacute;pica extensi&oacute; de tres lletres, per exemple .doc per als documents Word, .gif o .jpg per a imatges, etc. Aix&ograve; far&agrave; m&eacute;s f&aacute;cil que els altres puguen baixar i veure els fitxers adjunts en els seus navegadors.
+
+<P>Si tornes a editar un missatge i hi adjuntes un nou fitxer, llavors aquest reempla&ccedil;ar&agrave; l'anterior.
+
+<P>Si tornes a editar un missatge que t&eacute; un fitxer adjunt i deixes en blanc el camp de fitxer adjunt, llavors es conservar&agrave; el fitxer original.
@@ -0,0 +1,11 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Tipus de f&ograve;rums</B></P>
+
+<P>Es poden triar diversos tipus de f&ograve;rums:
+
+<P><B>Un debat simple</B> - &eacute;s un sol tema, tot en una p&agrave;gina. &Uacute;til per a debats breus i enfocats.
+
+<P><B>F&ograve;rum est&agrave;ndard per a &uacute;s general</B> - &eacute;s un f&ograve;rum obert en el qual tothom pot iniciar un nou tema en qualsevol moment. Aquest &eacute;s el millor f&ograve;rum de prop&ograve;sit gen&egrave;ric.
+
+<P><B>Cada persona envia un debat</B> - Cada persona pot enviar exactament un tema de debat (i tothom pot enviar-hi respostes). Aquest &eacute;s &uacute;til quan vols que cada estudiant inicie un debat, centrat per exemple en les seues reflexions sobre el tema de la setmana, i tots els altres li responen.
+
+<P>(Hi haur&agrave; m&eacute;s desenvolupament en aquesta &agrave;rea en futures versions de Moodle.)
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 7e72f66

Please sign in to comment.