Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Updates, thanks to Jussi Kurikka

 • Loading branch information...
commit 7e99e2655c65e5710adc965161e4279ddf1d7ab9 1 parent e418c55
authored March 02, 2004
45  lang/fi/choice.php
... ...
@@ -1,22 +1,23 @@
1  
-<?PHP // $Id$ 
2  
-   // choice.php - created with Moodle 1.2 development (2004010900)
3  
-
4  
-
5  
-$string['answered'] = 'Vastattu';
6  
-$string['choice'] = 'Monivalinta $a';
7  
-$string['choicename'] = 'Valinnan nimi';
8  
-$string['choicetext'] = 'Valinnan teksti';
9  
-$string['modulename'] = 'Monivalinta';
10  
-$string['modulenameplural'] = 'Monivalinnat';
11  
-$string['notanswered'] = 'Vastaamatta';
12  
-$string['publish'] = 'Julkaise tulokset';
13  
-$string['publishanonymous'] = 'Julkaise tulokset nimettömästi, piiloita vastaajien nimet';
14  
-$string['publishnames'] = 'Julkaise tulokset, näytä nimet ja vastaukset.';
15  
-$string['publishnot'] = 'Älä julkaise tuloksia';
16  
-$string['responses'] = 'Vastaukset';
17  
-$string['responsesto'] = 'Vastaukset $a';
18  
-$string['savemychoice'] = 'Talleta valintani';
19  
-$string['showunanswered'] = 'Näytä sarake vastaamattomille';
20  
-$string['viewallresponses'] = 'Katsele $a vastausta';
21  
-
22  
-?>
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+   // choice.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
  3
+
  4
+
  5
+$string['answered'] = 'Vastattu';
  6
+$string['choice'] = 'Monivalinta $a';
  7
+$string['choicename'] = 'Valinnan nimi';
  8
+$string['choicetext'] = 'Valinnan teksti';
  9
+$string['modulename'] = 'Monivalinta';
  10
+$string['modulenameplural'] = 'Monivalinnat';
  11
+$string['mustchooseone'] = 'Sinun pitää valita vastaus ennen tallennusta. Tallennusta ei tehty.';
  12
+$string['notanswered'] = 'Vastaamatta';
  13
+$string['publish'] = 'Julkaise tulokset';
  14
+$string['publishanonymous'] = 'Julkaise tulokset nimettömästi, piilota vastaajien nimet';
  15
+$string['publishnames'] = 'Julkaise tulokset, näytä nimet ja vastaukset.';
  16
+$string['publishnot'] = 'Älä julkaise tuloksia';
  17
+$string['responses'] = 'Vastaukset';
  18
+$string['responsesto'] = 'Vastaukset $a';
  19
+$string['savemychoice'] = 'Tallenna valintani';
  20
+$string['showunanswered'] = 'Näytä sarake vastaamattomille';
  21
+$string['viewallresponses'] = 'Katsele $a vastausta';
  22
+
  23
+?>
175  lang/fi/editor.php
... ...
@@ -1,76 +1,99 @@
1  
-<?PHP // $Id$ 
2  
-   // editor.php - created with Moodle 1.2 development (2003121500)
3  
-
4  
-
5  
-$string['about'] = 'Tietoja editorista';
6  
-$string['absbottom'] = 'Absbottom';
7  
-$string['absmiddle'] = 'Absmiddle';
8  
-$string['address'] = 'Osoite';
9  
-$string['alignment'] = 'Tasaus';
10  
-$string['alternatetext'] = 'Oletusteksti';
11  
-$string['baseline'] = 'Baseline';
12  
-$string['bold'] = 'Lihavoitu';
13  
-$string['borderthickness'] = 'Reunan paksuus';
14  
-$string['bottom'] = 'Alas';
15  
-$string['browse'] = 'Selaa';
16  
-$string['cancel'] = 'Peruuta';
17  
-$string['cellpadding'] = 'Solun täyttö';
18  
-$string['cellspacing'] = 'Solujen väli';
19  
-$string['choosechar'] = 'Valitse merkki';
20  
-$string['chooseicon'] = 'Valitse liitettävä hymiö';
21  
-$string['close'] = 'Sulje';
22  
-$string['cols'] = 'Solut';
23  
-$string['copy'] = 'Kopioi';
24  
-$string['createlink'] = 'Lisää linkki';
25  
-$string['cut'] = 'Leikkaa';
26  
-$string['forecolor'] = 'Tekstin väri';
27  
-$string['heading'] = 'Otsikko';
28  
-$string['hilitecolor'] = 'Taustan väri';
29  
-$string['horizontal'] = 'Vaaka';
30  
-$string['horizontalrule'] = 'Vaakaviiva';
31  
-$string['htmlmode'] = 'Näytä HTML koodi';
32  
-$string['imageurl'] = 'Kuvan URL';
33  
-$string['indent'] = 'Lisää sisennystä';
34  
-$string['insertchar'] = 'Lisää merkki';
35  
-$string['insertimage'] = 'Lisää kuva';
36  
-$string['insertsmile'] = 'Lisää hymiö';
37  
-$string['inserttable'] = 'Lisää taulukko';
38  
-$string['italic'] = 'Kursivoitu';
39  
-$string['justifycenter'] = 'Keskitä';
40  
-$string['justifyfull'] = 'Tasaa molemmat reunat';
41  
-$string['justifyleft'] = 'Tasaa vasemmat reunat';
42  
-$string['justifyright'] = 'Tasaa oikeat reunat';
43  
-$string['layout'] = 'Ulkoasu';
44  
-$string['left'] = 'Vasen';
45  
-$string['middle'] = 'Middle';
46  
-$string['normal'] = 'Normaali';
47  
-$string['notset'] = 'Not Set';
48  
-$string['ok'] = 'OK';
49  
-$string['orderedlist'] = 'Numerointi';
50  
-$string['outdent'] = 'Vähennä sisennystä';
51  
-$string['paste'] = 'Liitä';
52  
-$string['path'] = 'Polku';
53  
-$string['percent'] = 'Prosenttia';
54  
-$string['pixels'] = 'Pikseliä';
55  
-$string['popupeditor'] = 'Suurenna editori';
56  
-$string['preformatted'] = 'Muotoiltu (pre)';
57  
-$string['preview'] = 'Esikatsele';
58  
-$string['redo'] = 'Palauta viimeinen toiminto';
59  
-$string['right'] = 'Oikea';
60  
-$string['rows'] = 'Rivit';
61  
-$string['showhelp'] = 'Ohje';
62  
-$string['spacing'] = 'Välys';
63  
-$string['strikethrough'] = 'Yliviivattu';
64  
-$string['subscript'] = 'Alaindeksi';
65  
-$string['superscript'] = 'Ylädeksi';
66  
-$string['textindicator'] = 'Nykyinen tyyli';
67  
-$string['textmode'] = 'Olet tekstitilassa. Käytä [<>] painiketta palataksesi takaisin WYSIWIG -tilaan.';
68  
-$string['texttop'] = 'Texttop';
69  
-$string['top'] = 'Ylös';
70  
-$string['underline'] = 'Alleviivattu';
71  
-$string['undo'] = 'Peruuta viimeinen toiminto';
72  
-$string['unorderedlist'] = 'Luettelomerkit';
73  
-$string['vertical'] = 'Pysty';
74  
-$string['width'] = 'Leveys';
75  
-
76  
-?>
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+   // editor.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
  3
+
  4
+
  5
+$string['about'] = 'Tietoja editorista';
  6
+$string['absbottom'] = 'Absbottom';
  7
+$string['absmiddle'] = 'Absmiddle';
  8
+$string['address'] = 'Osoite';
  9
+$string['alignment'] = 'Tasaus';
  10
+$string['alternatetext'] = 'Oletusteksti';
  11
+$string['baseline'] = 'Baseline';
  12
+$string['bold'] = 'Lihavoitu';
  13
+$string['borderthickness'] = 'Reunan paksuus';
  14
+$string['bottom'] = 'Alas';
  15
+$string['browse'] = 'Selaa';
  16
+$string['cancel'] = 'Peruuta';
  17
+$string['cellpadding'] = 'Solun täyttö';
  18
+$string['cellspacing'] = 'Solujen väli';
  19
+$string['choosechar'] = 'Valitse merkki';
  20
+$string['chooseicon'] = 'Valitse liitettävä hymiö';
  21
+$string['close'] = 'Sulje';
  22
+$string['cols'] = 'Solut';
  23
+$string['copy'] = 'Kopioi';
  24
+$string['createfolder'] = 'Luo kansio';
  25
+$string['createlink'] = 'Lisää linkki';
  26
+$string['cut'] = 'Leikkaa';
  27
+$string['delete'] = 'Posta';
  28
+$string['filebrowser'] = 'Tiedostoselain';
  29
+$string['forecolor'] = 'Tekstin väri';
  30
+$string['heading'] = 'Otsikko';
  31
+$string['height'] = 'Korkeus';
  32
+$string['hilitecolor'] = 'Taustan väri';
  33
+$string['horizontal'] = 'Vaaka';
  34
+$string['horizontalrule'] = 'Vaakaviiva';
  35
+$string['htmlmode'] = 'Näytä HTML koodi';
  36
+$string['imageurl'] = 'Kuvan URL';
  37
+$string['indent'] = 'Lisää sisennystä';
  38
+$string['insertchar'] = 'Lisää merkki';
  39
+$string['insertimage'] = 'Lisää kuva';
  40
+$string['insertlink'] = 'Lisää linkki';
  41
+$string['insertsmile'] = 'Lisää hymiö';
  42
+$string['inserttable'] = 'Lisää taulukko';
  43
+$string['italic'] = 'Kursivoitu';
  44
+$string['justifycenter'] = 'Keskitä';
  45
+$string['justifyfull'] = 'Tasaa molemmat reunat';
  46
+$string['justifyleft'] = 'Tasaa vasemmat reunat';
  47
+$string['justifyright'] = 'Tasaa oikeat reunat';
  48
+$string['layout'] = 'Ulkoasu';
  49
+$string['left'] = 'Vasen';
  50
+$string['linkproperties'] = 'Linkin ominaisuudet';
  51
+$string['linktarget'] = 'Linkin kohde';
  52
+$string['linktargetblank'] = 'Uuteen ikkunaan';
  53
+$string['linktargetnone'] = 'Ei kohdetta';
  54
+$string['linktargetother'] = 'Muuhun kehykseen (ei toiminnassa)';
  55
+$string['linktargetself'] = 'Samaan kehykseen';
  56
+$string['linktargettop'] = 'Samaan ikkunaan';
  57
+$string['linktitle'] = 'Otsikko';
  58
+$string['linkurl'] = 'URL';
  59
+$string['middle'] = 'Middle';
  60
+$string['move'] = 'Siirrä';
  61
+$string['normal'] = 'Normaali';
  62
+$string['notimage'] = 'Valittu tiedosto ei ollut kuva. Valitse kuvatiedosto!';
  63
+$string['notset'] = 'Not Set';
  64
+$string['ok'] = 'OK';
  65
+$string['orderedlist'] = 'Numerointi';
  66
+$string['outdent'] = 'Vähennä sisennystä';
  67
+$string['paste'] = 'Liitä';
  68
+$string['path'] = 'Polku';
  69
+$string['percent'] = 'Prosenttia';
  70
+$string['pixels'] = 'Pikseliä';
  71
+$string['popupeditor'] = 'Suurenna editori';
  72
+$string['preformatted'] = 'Muotoiltu (pre)';
  73
+$string['preview'] = 'Esikatsele';
  74
+$string['properties'] = 'Ominaisuudet';
  75
+$string['redo'] = 'Palauta viimeinen toiminto';
  76
+$string['rename'] = 'Nimeä uudelleen';
  77
+$string['right'] = 'Oikea';
  78
+$string['rows'] = 'Rivit';
  79
+$string['selection'] = 'Valinta';
  80
+$string['showhelp'] = 'Ohje';
  81
+$string['size'] = 'Koko';
  82
+$string['spacing'] = 'Välys';
  83
+$string['strikethrough'] = 'Yliviivattu';
  84
+$string['subscript'] = 'Alaindeksi';
  85
+$string['superscript'] = 'Ylädeksi';
  86
+$string['textindicator'] = 'Nykyinen tyyli';
  87
+$string['textmode'] = 'Olet tekstitilassa. Käytä [<>] painiketta palataksesi takaisin WYSIWIG -tilaan.';
  88
+$string['texttop'] = 'Texttop';
  89
+$string['top'] = 'Ylös';
  90
+$string['type'] = 'Tyyppi';
  91
+$string['underline'] = 'Alleviivattu';
  92
+$string['undo'] = 'Peruuta viimeinen toiminto';
  93
+$string['unorderedlist'] = 'Luettelomerkit';
  94
+$string['upload'] = 'Lataa';
  95
+$string['vertical'] = 'Pysty';
  96
+$string['width'] = 'Leveys';
  97
+$string['zip'] = 'Zip';
  98
+
  99
+?>
7  lang/fi/error.php
... ...
@@ -1,11 +1,16 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // error.php - created with Moodle 1.2 development (2004010900)
  2
+   // error.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
3 3
 
4 4
 
  5
+$string['coursegroupunknown'] = 'Ryhmää vastaavaa kurssia $a ei ole määritetty.';
5 6
 $string['erroronline'] = 'Virhe rivillä $a';
6 7
 $string['fieldrequired'] = 'Kenttä \"$a\" vaaditaan';
  8
+$string['groupalready'] = 'Käyttäjä kuuluu jo ryhmään $a';
  9
+$string['groupunknown'] = 'Ryhmä $a ei kuulu kurssille';
7 10
 $string['invalidfieldname'] = '\"$a\" ei ole kelvollinen kentän nimi';
8 11
 $string['missingfield'] = 'Kenttä \"$a\" puuttuu';
  12
+$string['modulerequirementsnotmet'] = 'Moduulia \"$a->modulename\" ($a->moduleversion) ei voitu asentaa. Se vaatii uudemman version Moodlesta (käyttämäsi versio $a->currentmoodle, tarvitset $a->requiremoodle). ';
  13
+$string['restricteduser'] = 'Käyttäjätiliäsi \"$a\" on rajoitettu toiminnon osalta.';
9 14
 $string['unknowncourse'] = 'Tuntematon kurssi nimeltään \"$a\"';
10 15
 $string['usernotaddederror'] = 'Käyttäjää \"$a\" ei lisätty - tuntematon virhe';
11 16
 $string['usernotaddedregistered'] = 'Käyttäjää \"$a\" ei lisätty - on jo rekisteröity';
270  lang/fi/forum.php
... ...
@@ -1,135 +1,137 @@
1  
-<?PHP // $Id$ 
2  
-   // forum.php - created with Moodle 1.2 development (2004010900)
3  
-
4  
-
5  
-$string['addanewdiscussion'] = 'Lisää uusi keskustelu';
6  
-$string['addanewtopic'] = 'Lisää uusi aihe';
7  
-$string['allowchoice'] = 'Anna kaikkien valita';
8  
-$string['allowdiscussions'] = 'Voiko $a avata uusia keskusteluja?';
9  
-$string['allowratings'] = 'Voidaanko viestejä arvioida?';
10  
-$string['allowsdiscussions'] = 'Tämä foorumi antaa jokaisen aloittaa yhden uuden keskustelun.';
11  
-$string['anyfile'] = 'Mikä tahansa tiedosto';
12  
-$string['attachment'] = 'Liite';
13  
-$string['bynameondate'] = '$a->name - $a->date';
14  
-$string['configdisplaymode'] = 'Oletus näyttötapa keskusteluille, jos ei ole valittu mitään.';
15  
-$string['configlongpost'] = 'Tätä pitemmät keskustelut ovat pitkiä (HTML koodia ei lasketa mukaan).';
16  
-$string['configmanydiscussions'] = 'Mksimimäärä keskusteluja samalla sivulla';
17  
-$string['configmaxbytes'] = 'Oletus maksimi koko kaikke liitteille sivostolla.';
18  
-$string['configshortpost'] = 'Tätä lyhyemmät keskustelut ovat lyhyitä (HTML koodia ei lasketa mukaan).';
19  
-$string['couldnotadd'] = 'Viestiäsi ei voida lisätä tuntemattoman virheen takia.';
20  
-$string['couldnotdeleteratings'] = 'Pahus, viestiä ei voida poistaa koska se on jo arvioitu';
21  
-$string['couldnotdeletereplies'] = 'Pahus, viestiä ei voida poistaa koska siihen on jo vastattu';
22  
-$string['couldnotupdate'] = 'Viestiäsi ei voida päivittää tuntemattoman virheen takia';
23  
-$string['delete'] = 'Poista';
24  
-$string['deleteddiscussion'] = 'Keskustelu on poistettu';
25  
-$string['deletedpost'] = 'Viesti on poistettu';
26  
-$string['deletesure'] = 'Oletko varma että haluat poistaa tämän viestin?';
27  
-$string['discussion'] = 'Keskustelu';
28  
-$string['discussionmoved'] = 'Tämä keskustelu on siirretty \'$a\'';
29  
-$string['discussions'] = 'Keskustelut';
30  
-$string['discussionsstartedby'] = 'Keskustelun on aloittanut $a';
31  
-$string['discussionsstartedbyrecent'] = 'Viimeisimmän keskustelun aloittaja $a';
32  
-$string['discussthistopic'] = 'Keskustele aiheesta';
33  
-$string['eachuserforum'] = 'Jokainen avaa uuden keskustelun';
34  
-$string['edit'] = 'Muokkaa';
35  
-$string['editing'] = 'Muokataan';
36  
-$string['emptymessage'] = 'Jotain oli vialla viestissäsi. Ehkä jätit viestisi tyhjäksi tai liitetiedosto oli liian suuri. Muutoksiasi EI tallennettu.';
37  
-$string['everyonecanchoose'] = 'Kaikki voivat tilata tämän foorumin';
38  
-$string['everyoneissubscribed'] = 'Kaikki tilaavat tämän foorumin';
39  
-$string['forcesubscribe'] = 'Pakota kaikki tilaajiksi';
40  
-$string['forcesubscribeq'] = 'Pakota kaikki tilaajiksi?';
41  
-$string['forum'] = 'Foorumi';
42  
-$string['forumintro'] = 'Foorumin johdanto';
43  
-$string['forumname'] = 'Foorumin nimi';
44  
-$string['forums'] = 'Foorumit';
45  
-$string['forumtype'] = 'Foorumin tyyppi';
46  
-$string['generalforum'] = 'Yleisfoorumi';
47  
-$string['generalforums'] = 'Yleisfoorumit';
48  
-$string['inforum'] = '$a :ssa';
49  
-$string['intronews'] = 'Yleiset uutiset ja tiedotteet';
50  
-$string['introsocial'] = 'Avoin foorumi vapaalle keskustelulle';
51  
-$string['introteacher'] = 'Opettajien oma keskustelufoorumi';
52  
-$string['lastpost'] = 'Viimeisin viesti';
53  
-$string['learningforums'] = 'Opiskelufoorumi';
54  
-$string['maxattachmentsize'] = 'Liitteen maksimi koko';
55  
-$string['maxtimehaspassed'] = 'Pahus, maksimi muokkausaika on ylittynyt tämän ($a) viestin osalta!';
56  
-$string['message'] = 'Viesti';
57  
-$string['modeflatnewestfirst'] = 'Näytä vastaukset peräkkäin, uusin ensin';
58  
-$string['modeflatoldestfirst'] = 'Näytä vastaukset peräkkäin, vanhin ensin';
59  
-$string['modenested'] = 'Näytä vastaukset sisäkkäin';
60  
-$string['modethreaded'] = 'Näytä vastaukset säikeittäin';
61  
-$string['modulename'] = 'Foorumi';
62  
-$string['modulenameplural'] = 'Foorumit';
63  
-$string['more'] = 'lisää';
64  
-$string['movethisdiscussionto'] = 'Siirrä tämä keskustelu ...';
65  
-$string['namenews'] = 'Uutiset foorumi';
66  
-$string['namesocial'] = 'Keskustelu foorumi';
67  
-$string['nameteacher'] = 'Opettajain foorumi';
68  
-$string['newforumposts'] = 'Foorumin uudet viestit';
69  
-$string['nodiscussions'] = 'Tässä foorumissa ei ole vielä keskusteluja';
70  
-$string['noguestpost'] = 'Pahus, vieraat eivät saa kirjoittaa foorumiin';
71  
-$string['nomorepostscontaining'] = 'Viestejä, jotka sisältävät \'$a\' ei löytynyt.';
72  
-$string['nonews'] = 'Ei vielä uutisia';
73  
-$string['noposts'] = 'Ei viestejä';
74  
-$string['nopostscontaining'] = 'Viestejä jotka sisältävät \'$a\' ei löytynyt';
75  
-$string['nosubscribers'] = 'Tällä foorumilla ei ole tilaajia';
76  
-$string['nownotsubscribed'] = '$a->name EI saa kopioita viesteistä\'$a->forum\' sähköpostiinsa.';
77  
-$string['nowsubscribed'] = '$a->name SAA kopiot viesteistä \'$a->forum\' sähköpostiinsa.';
78  
-$string['numposts'] = '$a viestiä';
79  
-$string['olderdiscussions'] = 'Vanhat keskustelut';
80  
-$string['openmode0'] = 'Ei keskusteja, ei vastauksia';
81  
-$string['openmode1'] = 'Ei keskusteluja, mutta vastaaminen sallitaan';
82  
-$string['openmode2'] = 'Keskustelut ja vastaukset sallitaan';
83  
-$string['parent'] = 'Naytä aiempi';
84  
-$string['parentofthispost'] = 'Tämän viestin alku';
85  
-$string['postadded'] = 'Viestisi on lisätty.<P>Sinulla $a aikaa muokata viestiä jos haluat muuttaa sitä.';
86  
-$string['postincontext'] = 'Katso tätä viestiä kontektissaan';
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+   // forum.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
  3
+
  4
+
  5
+$string['addanewdiscussion'] = 'Lisää uusi keskustelu';
  6
+$string['addanewtopic'] = 'Lisää uusi aihe';
  7
+$string['allowchoice'] = 'Anna kaikkien valita';
  8
+$string['allowdiscussions'] = 'Voiko $a avata uusia keskusteluja?';
  9
+$string['allowratings'] = 'Voidaanko viestejä arvioida?';
  10
+$string['allowsdiscussions'] = 'Tämä foorumi antaa jokaisen aloittaa yhden uuden keskustelun.';
  11
+$string['anyfile'] = 'Mikä tahansa tiedosto';
  12
+$string['attachment'] = 'Liite';
  13
+$string['bynameondate'] = '$a->name - $a->date';
  14
+$string['configdisplaymode'] = 'Oletusasetus keskustelujen näyttämiselle, jos sellaista ei ole asetettu.';
  15
+$string['configlongpost'] = 'Tätä pitemmät keskustelut ovat pitkiä (HTML koodia ei lasketa mukaan).';
  16
+$string['configmanydiscussions'] = 'Mksimimäärä keskusteluja samalla sivulla';
  17
+$string['configmaxbytes'] = 'Oletus maksimi koko kaikke liitteille sivostolla.';
  18
+$string['configshortpost'] = 'Tätä lyhyemmät keskustelut ovat lyhyitä (HTML koodia ei lasketa mukaan).';
  19
+$string['couldnotadd'] = 'Viestiäsi ei voida lisätä tuntemattoman virheen takia.';
  20
+$string['couldnotdeleteratings'] = 'Valitettavasti viestiä ei voida poistaa, koska se on jo arvioitu';
  21
+$string['couldnotdeletereplies'] = 'Valitettavasti viestiä ei voida poistaa, koska siihen on jo vastattu';
  22
+$string['couldnotupdate'] = 'Viestiäsi ei voida päivittää tuntemattoman virheen takia';
  23
+$string['delete'] = 'Poista';
  24
+$string['deleteddiscussion'] = 'Keskustelu on poistettu';
  25
+$string['deletedpost'] = 'Viesti on poistettu';
  26
+$string['deletesure'] = 'Oletko varma että haluat poistaa tämän viestin?';
  27
+$string['discussion'] = 'Keskustelu';
  28
+$string['discussionmoved'] = 'Tämä keskustelu on siirretty \'$a\'';
  29
+$string['discussions'] = 'Keskustelut';
  30
+$string['discussionsstartedby'] = 'Keskustelun on aloittanut $a';
  31
+$string['discussionsstartedbyrecent'] = 'Viimeisimmän keskustelun aloittaja $a';
  32
+$string['discussthistopic'] = 'Keskustele aiheesta';
  33
+$string['eachuserforum'] = 'Jokainen avaa uuden keskustelun';
  34
+$string['edit'] = 'Muokkaa';
  35
+$string['editing'] = 'Muokataan';
  36
+$string['emptymessage'] = 'Jotain oli vialla viestissäsi. Ehkä jätit viestisi tyhjäksi tai liitetiedosto oli liian suuri. Muutoksiasi EI tallennettu.';
  37
+$string['everyonecanchoose'] = 'Kaikki voivat tilata tämän foorumin';
  38
+$string['everyoneissubscribed'] = 'Kaikki tilaavat tämän foorumin';
  39
+$string['forcesubscribe'] = 'Pakota kaikki tilaajiksi';
  40
+$string['forcesubscribeq'] = 'Pakota kaikki tilaajiksi?';
  41
+$string['forum'] = 'Foorumi';
  42
+$string['forumintro'] = 'Foorumin johdanto';
  43
+$string['forumname'] = 'Foorumin nimi';
  44
+$string['forums'] = 'Foorumit';
  45
+$string['forumtype'] = 'Foorumin tyyppi';
  46
+$string['generalforum'] = 'Yleisfoorumi';
  47
+$string['generalforums'] = 'Yleisfoorumit';
  48
+$string['inforum'] = '$a :ssa';
  49
+$string['intronews'] = 'Yleiset uutiset ja tiedotteet';
  50
+$string['introsocial'] = 'Avoin foorumi vapaalle keskustelulle';
  51
+$string['introteacher'] = 'Opettajien oma keskustelufoorumi';
  52
+$string['lastpost'] = 'Viimeisin viesti';
  53
+$string['learningforums'] = 'Opiskelufoorumi';
  54
+$string['maxattachmentsize'] = 'Liitteen maksimi koko';
  55
+$string['maxtimehaspassed'] = 'Valitettavasti suurin sallittu muokkausaika on ylittynyt tämän ($a) viestin osalta!';
  56
+$string['message'] = 'Viesti';
  57
+$string['modeflatnewestfirst'] = 'Näytä vastaukset peräkkäin, uusin ensin';
  58
+$string['modeflatoldestfirst'] = 'Näytä vastaukset peräkkäin, vanhin ensin';
  59
+$string['modenested'] = 'Näytä vastaukset sisäkkäin';
  60
+$string['modethreaded'] = 'Näytä vastaukset säikeittäin';
  61
+$string['modulename'] = 'Foorumi';
  62
+$string['modulenameplural'] = 'Foorumit';
  63
+$string['more'] = 'lisää';
  64
+$string['movethisdiscussionto'] = 'Siirrä tämä keskustelu ...';
  65
+$string['namenews'] = 'Uutiset foorumi';
  66
+$string['namesocial'] = 'Keskustelu foorumi';
  67
+$string['nameteacher'] = 'Opettajain foorumi';
  68
+$string['newforumposts'] = 'Foorumin uudet viestit';
  69
+$string['nodiscussions'] = 'Tässä foorumissa ei ole vielä keskusteluja';
  70
+$string['noguestpost'] = 'Pahus, vieraat eivät saa kirjoittaa foorumiin';
  71
+$string['nomorepostscontaining'] = 'Viestejä, jotka sisältävät \'$a\' ei löytynyt.';
  72
+$string['nonews'] = 'Ei vielä uutisia';
  73
+$string['noposts'] = 'Ei viestejä';
  74
+$string['nopostscontaining'] = 'Viestejä jotka sisältävät \'$a\' ei löytynyt';
  75
+$string['nosubscribers'] = 'Tällä foorumilla ei ole tilaajia';
  76
+$string['notingroup'] = 'Sinun pitää olla ryhmän jäsen nähdäksesi tämän keskustelualueen.';
  77
+$string['nownotsubscribed'] = '$a->name EI saa kopioita viesteistä\'$a->forum\' sähköpostiinsa.';
  78
+$string['nowsubscribed'] = '$a->name SAA kopiot viesteistä \'$a->forum\' sähköpostiinsa.';
  79
+$string['numposts'] = '$a viestiä';
  80
+$string['olderdiscussions'] = 'Vanhat keskustelut';
  81
+$string['openmode0'] = 'Ei keskusteja, ei vastauksia';
  82
+$string['openmode1'] = 'Ei keskusteluja, mutta vastaaminen sallitaan';
  83
+$string['openmode2'] = 'Keskustelut ja vastaukset sallitaan';
  84
+$string['parent'] = 'Naytä aiempi';
  85
+$string['parentofthispost'] = 'Tämän viestin alku';
  86
+$string['postadded'] = 'Viestisi on lisätty.<P>Sinulla $a aikaa muokata viestiä jos haluat muuttaa sitä.';
  87
+$string['postincontext'] = 'Katso tätä viestiä kontektissaan';
87 88
 $string['postmailinfo'] = 'Tämä on kopio viestistä $a sivustolla.
88  
-Lisätäksesi vastauksen viestiin suoraan sivustolle, klikkaa seuraavaa linkkiä:';
89  
-$string['postrating1'] = 'Suurimmaksi osaksi eristyvää osaamista';
90  
-$string['postrating2'] = 'Yhtälaisesti eristynyt ja sosiaalinen';
91  
-$string['postrating3'] = 'Suurimmaksi osaksi sosiaalista osaamista';
92  
-$string['posts'] = 'Viestit';
93  
-$string['postupdated'] = 'Viestisi on päivitetty';
94  
-$string['processingpost'] = 'Käsitellään viestiä $a';
95  
-$string['rate'] = 'Arvio';
96  
-$string['rating'] = 'Arviointi';
97  
-$string['ratingeveryone'] = 'Kaikki voivat arvioida';
98  
-$string['ratingno'] = 'Ei arviointeja';
99  
-$string['ratingonlyteachers'] = 'Vain $a voi arvioida';
100  
-$string['ratingpublic'] = '$a voi nähdä kaikkien arvioinnit';
101  
-$string['ratingpublicnot'] = '$a voi nähdä vain omat arvioinnit';
102  
-$string['ratings'] = 'Arvioinnit';
103  
-$string['ratingssaved'] = 'Arviointi tallennettu';
104  
-$string['ratingsuse'] = 'Arviointitapa';
105  
-$string['ratingtime'] = 'Rajoita arviointi ajalle';
106  
-$string['re'] = 'Vast:';
107  
-$string['readtherest'] = 'Lue loput tästä aiheesta';
108  
-$string['replies'] = 'Vastaukset';
109  
-$string['repliesmany'] = '$a vastausta tähän mennessä';
110  
-$string['repliesone'] = '$a vastaus tähän mennessä';
111  
-$string['reply'] = 'Vastaa';
112  
-$string['search'] = 'Etsi';
113  
-$string['searchforums'] = 'Etsi Foorumeista';
114  
-$string['searcholderposts'] = 'Selaa vanhoja viestejä';
115  
-$string['searchresults'] = 'Haun tulokset';
116  
-$string['sendinratings'] = 'Lähetä viimeisimmät arvioinnit viesteistäni';
117  
-$string['showsubscribers'] = 'Näytä tilaajat';
118  
-$string['singleforum'] = 'Yksinkertainen keskustelu';
119  
-$string['startedby'] = 'Aloittanut:';
120  
-$string['subject'] = 'Aihe';
121  
-$string['subscribe'] = 'Tilaa tämä foorumi';
122  
-$string['subscribed'] = 'Tilaaja';
123  
-$string['subscribers'] = 'Tilaajat';
124  
-$string['subscribersto'] = 'Tilaa \'$a\'';
125  
-$string['subscribestart'] = 'Ei toiminnassa';
126  
-$string['subscribestop'] = 'Ei toiminnassa';
127  
-$string['subscription'] = 'Tilaus';
128  
-$string['subscriptions'] = 'Tilaukset';
129  
-$string['unsubscribe'] = 'Poista tämän foorumin tilaus';
130  
-$string['unsubscribed'] = 'Tilaamaton';
131  
-$string['youratedthis'] = 'Arvioit tämän';
132  
-$string['yournewtopic'] = 'Uusi keskustelun aiheesi';
133  
-$string['yourreply'] = 'Vastauksesi';
134  
-
135  
-?>
  89
+Lisätäksesi vastauksen viestiin suoraan sivustolle, klikkaa seuraavaa linkkiä:';
  90
+$string['postrating1'] = 'Suurimmaksi osaksi eristyvää osaamista';
  91
+$string['postrating2'] = 'Yhtälaisesti eristynyt ja sosiaalinen';
  92
+$string['postrating3'] = 'Suurimmaksi osaksi sosiaalista osaamista';
  93
+$string['posts'] = 'Viestit';
  94
+$string['postupdated'] = 'Viestisi on päivitetty';
  95
+$string['processingpost'] = 'Käsitellään viestiä $a';
  96
+$string['rate'] = 'Arvio';
  97
+$string['rating'] = 'Arviointi';
  98
+$string['ratingeveryone'] = 'Kaikki voivat arvioida';
  99
+$string['ratingno'] = 'Ei arviointeja';
  100
+$string['ratingonlyteachers'] = 'Vain $a voi arvioida';
  101
+$string['ratingpublic'] = '$a voi nähdä kaikkien arvioinnit';
  102
+$string['ratingpublicnot'] = '$a voi nähdä vain omat arvioinnit';
  103
+$string['ratings'] = 'Arvioinnit';
  104
+$string['ratingssaved'] = 'Arviointi tallennettu';
  105
+$string['ratingsuse'] = 'Arviointitapa';
  106
+$string['ratingtime'] = 'Rajoita arviointi ajalle';
  107
+$string['re'] = 'Vast:';
  108
+$string['readtherest'] = 'Lue loput tästä aiheesta';
  109
+$string['replies'] = 'Vastaukset';
  110
+$string['repliesmany'] = '$a vastausta tähän mennessä';
  111
+$string['repliesone'] = '$a vastaus tähän mennessä';
  112
+$string['reply'] = 'Vastaa';
  113
+$string['replyforum'] = 'Vastaa keskustelualueelle';
  114
+$string['search'] = 'Etsi';
  115
+$string['searchforums'] = 'Etsi Foorumeista';
  116
+$string['searcholderposts'] = 'Selaa vanhoja viestejä';
  117
+$string['searchresults'] = 'Haun tulokset';
  118
+$string['sendinratings'] = 'Lähetä viimeisimmät arvioinnit viesteistäni';
  119
+$string['showsubscribers'] = 'Näytä tilaajat';
  120
+$string['singleforum'] = 'Yksinkertainen keskustelu';
  121
+$string['startedby'] = 'Aloittanut:';
  122
+$string['subject'] = 'Aihe';
  123
+$string['subscribe'] = 'Tilaa tämä foorumi';
  124
+$string['subscribed'] = 'Tilaaja';
  125
+$string['subscribers'] = 'Tilaajat';
  126
+$string['subscribersto'] = 'Tilaa \'$a\'';
  127
+$string['subscribestart'] = 'Ei toiminnassa';
  128
+$string['subscribestop'] = 'Ei toiminnassa';
  129
+$string['subscription'] = 'Tilaus';
  130
+$string['subscriptions'] = 'Tilaukset';
  131
+$string['unsubscribe'] = 'Poista tämän foorumin tilaus';
  132
+$string['unsubscribed'] = 'Tilaamaton';
  133
+$string['youratedthis'] = 'Arvioit tämän';
  134
+$string['yournewtopic'] = 'Uusi keskustelun aiheesi';
  135
+$string['yourreply'] = 'Vastauksesi';
  136
+
  137
+?>
144  lang/fi/glossary.php
... ...
@@ -1,38 +1,156 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // glossary.php - created with Moodle 1.2 development (2004010900)
  2
+   // glossary.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['addcomment'] = 'Lisää kommentti';
6  
-$string['addentry'] = 'Lisää uusi kohde';
  6
+$string['addentry'] = 'Lisää uusi tietue';
7 7
 $string['addingcomment'] = 'Lisää kommentti';
8 8
 $string['aliases'] = 'Avainsana(t)';
9 9
 $string['allcategories'] = 'Kaikki kategoriat';
10 10
 $string['allentries'] = 'Kaikki';
11  
-$string['allowcomments'] = 'Salli kohteiden kommentit ';
12  
-$string['allowduplicatedentries'] = 'Päälekkäiset kohteet sallitaan';
13  
-$string['allowratings'] = 'Salli kohteiden arviointi';
  11
+$string['allowcomments'] = 'Salli tietueiden kommentit ';
  12
+$string['allowduplicatedentries'] = 'Päälekkäiset tietueet sallitaan';
  13
+$string['allowratings'] = 'Salli tietueiden arviointi';
14 14
 $string['answer'] = 'Vastaus';
15 15
 $string['approve'] = 'Vahvista';
16  
-$string['areyousuredelete'] = 'Haluatko todella poistaa tämän kohteen?';
  16
+$string['areyousuredelete'] = 'Haluatko todella poistaa tämän tietueen?';
17 17
 $string['areyousuredeletecomment'] = 'Haluatko todella poistaa tämän kommentin?';
18  
-$string['areyousureexport'] = 'Haluatko todella viedä tämän kohteen ->';
  18
+$string['areyousureexport'] = 'Haluatko todella viedä tämän tietueen ->';
19 19
 $string['ascending'] = '(nouseva)';
20  
-$string['attachment'] = 'Liite';
  20
+$string['attachment'] = 'Liite Kohteita';
21 21
 $string['authorview'] = 'Selaa kirjoittajan mukaan';
22 22
 $string['back'] = 'Takaisin';
23 23
 $string['cantinsertcat'] = 'Kategoriaa ei voi lisätä';
24 24
 $string['cantinsertrec'] = 'Tietuetta ei voi lisätä';
25 25
 $string['cantinsertrel'] = 'Relaatiota kommenttiin ei voi lisätä';
26  
-$string['casesensitive'] = 'Tämä kohde on case sensitive';
  26
+$string['casesensitive'] = 'Tämä tietue on case sensitive';
27 27
 $string['categories'] = 'Kategoriat';
28 28
 $string['category'] = 'Kategoria';
29 29
 $string['categorydeleted'] = 'Kategoria poistettu';
30  
-$string['categoryview'] = 'Selaa kategooittain';
31  
-$string['cnfallowcomments'] = 'Määritä sallitaanko kategoria kommentit oletuksena';
32  
-$string['cnfallowdupentries'] = 'Määritä sallitaankö päälekkäisyydet sanastossa oletuksena';
33  
-$string['cnfapprovalstatus'] = 'Määritä oletus tila opiskelijoiden lähettämille kohteille.';
  30
+$string['categoryview'] = 'Selaa kategorioiden mukaan';
  31
+$string['cnfallowcomments'] = 'Määritä, sallitaanko kategoria kommentit oletuksena';
  32
+$string['cnfallowdupentries'] = 'Määritä, sallitaanko päällekkäisyydet sanastossa oletuksena';
  33
+$string['cnfapprovalstatus'] = 'Määritä oletustila opiskelijoiden lähettämille tietueille.';
  34
+$string['cnfcasesensitive'] = 'Onko oletuksena tietueen isoilla ja pienillä kirjaimilla merkitystä, kun tietue linkitetään. ';
  35
+$string['cnfdefaulthook'] = 'Valitse oletuskokoelma näytettäväksi, kun sanastoon tutustutaan ensimmäistä kertaa.';
  36
+$string['cnfdefaultmode'] = 'Valitse oletuskehys, kun sanastoon tutustutaan ensimmäistä kertaa.';
  37
+$string['cnflinkentry'] = 'Linkitetäänkö tietue automaattisesti oletuksena?';
  38
+$string['cnflinkglossaries'] = 'Linkitetäänkö sanasto automaattisesti oletuksena?';
  39
+$string['cnfrelatedview'] = 'Valitse näyttötapa automaattiselle linkittämiselle ja tietueen katsomiselle.';
  40
+$string['cnfshowgroup'] = 'Näytetäänkö ryhmäerotin?';
  41
+$string['cnfsortkey'] = 'Valitse oletuslajitteluavain.';
  42
+$string['cnfsortorder'] = 'Valitse oletuslajittelujärjestys.';
  43
+$string['cnfstudentcanpost'] = 'Voiko opiskelija lisätä tietueita oletuksena?';
34 44
 $string['comment'] = 'Kommentti';
35 45
 $string['commentdeleted'] = 'Kommentti poistettu';
36 46
 $string['comments'] = 'kommentit';
  47
+$string['commentson'] = 'Kommentit tähän';
  48
+$string['commentupdated'] = 'Kommentti on päivitetty.';
  49
+$string['concept'] = 'Käsite';
  50
+$string['concepts'] = 'Käsitteet';
  51
+$string['currentglossary'] = 'Nykyinen sanasto';
  52
+$string['dateview'] = 'Selaa päivämäärien mukaan';
  53
+$string['defaultapproval'] = 'Oletustila hyväksymiselle';
  54
+$string['definition'] = 'Määritelmä';
  55
+$string['definitions'] = 'Määritelmät';
  56
+$string['deleteentry'] = 'Poista tietue';
  57
+$string['deletingcomment'] = 'Poistetaan kommenttia';
  58
+$string['deletingnoneemptycategory'] = 'Tämän kategorian poistaminen ei tuhoa sen sisältämiä tietueita - ne merkitään kategorisoimattomiksi.';
  59
+$string['descending'] = '(laskeva)';
  60
+$string['destination'] = 'Määränpää';
  61
+$string['displayformat'] = 'Sanaston tietueiden selaustapa';
  62
+$string['displayformat2'] = 'Täysi kirjoittajatietoineen';
  63
+$string['displayformat3'] = 'Tietosanakirja';
  64
+$string['displayformat4'] = 'FAQ';
  65
+$string['displayformat5'] = 'Täysi ilman kirjoittajatietoja';
  66
+$string['displayformat6'] = 'Kohdelista';
  67
+$string['displayformatcontinuous'] = 'Jatkuva ilman kirjoittajatietoja';
  68
+$string['displayformatdefault'] = 'Yksinkertainen, sanakirjan tyyli';
  69
+$string['displayformats'] = 'Sanaston tietueiden selaustavat';
  70
+$string['duplicateentry'] = 'Päällekkäinen tietue';
  71
+$string['editcategories'] = 'Muokkaa kategorioita';
  72
+$string['editentry'] = 'Muokkaa tietuetta';
  73
+$string['editingcomment'] = 'Muokkaa kommenttia';
  74
+$string['entbypage'] = 'Näytettävien tietueiden määrä sivua kohti';
  75
+$string['entries'] = 'Kohteet';
  76
+$string['entrieswithoutcategory'] = 'Kategorisoimattomat tietueet';
  77
+$string['entry'] = 'Kohde';
  78
+$string['entryalreadyexist'] = 'Kohde on jo olemassa';
  79
+$string['entryapproved'] = 'Tämä tietue on hyväksytty';
  80
+$string['entrydeleted'] = 'Tietue poistettu';
  81
+$string['entryexported'] = 'Tietueen vienti onnistui';
  82
+$string['entryishidden'] = '(tämä tietue on tällä hetkellä piilotettuna)';
  83
+$string['entryusedynalink'] = 'Tämä tietue pitäisi linkittyä automaattisesti';
  84
+$string['explainaddentry'] = 'Lisää uusi tietue sanastoon.<br>Käsite ja määritelmä ovat pakollisia kenttiä.';
  85
+$string['explainall'] = 'Näytä kaikki tietueet yhdellä sivulla';
  86
+$string['explainalphabet'] = 'Selaa sanastoa tämän hakemiston avulla.';
  87
+$string['explainexport'] = 'Vientitiedosto on luotu.<br>Lataa se ja säilytä sitä huolella. Voit tuoda sen milloin tahansa tälle tai mille tahansa muulle kurssille.';
  88
+$string['explainimport'] = 'Määritä tuontitiedosto ja tuonnin asetukset.';
  89
+$string['explainspecial'] = 'Näyttää tietueet, jotka eivät ala kirjaimella';
  90
+$string['exportedentry'] = 'Viety tietue';
  91
+$string['exportedfile'] = 'Vientitiedosto';
  92
+$string['exportentries'] = 'Vie tietueet';
  93
+$string['exportglossary'] = 'Vie sanasto';
  94
+$string['exporttomainglossary'] = 'Vie pääsanastoon';
  95
+$string['filetoimport'] = 'Tuontitiedosto';
  96
+$string['fillfields'] = 'Käsite ja määritelmä ovat pakollisia kenttiä.';
  97
+$string['filtername'] = 'Sanaston automaattinen linkitys';
  98
+$string['fullmatch'] = 'Hae vain kokonaisia sanoja';
  99
+$string['glossarytype'] = 'Sanaston tyyppi';
  100
+$string['glosssaryexported'] = 'Sanasto viety.';
  101
+$string['importcategories'] = 'Tuo kategorioita';
  102
+$string['importedcategories'] = 'Tuodut kategoriat';
  103
+$string['importedentries'] = 'Tuodut tietueet';
  104
+$string['importentries'] = 'Tuo tietueita';
  105
+$string['isglobal'] = 'Globaali sanasto?';
  106
+$string['linkcategory'] = 'Linkitä tämä kategoria automaattisesti';
  107
+$string['mainglossary'] = 'Pääsanasto';
  108
+$string['maxtimehaspassed'] = 'Tämän kommentin ($a) sallittu muokkausaika ylittynyt.';
  109
+$string['modulename'] = 'Sanasto';
  110
+$string['modulenameplural'] = 'Sanastot';
  111
+$string['newentries'] = 'Uudet sanaston tietueet';
  112
+$string['newglossary'] = 'Uusi sanasto';
  113
+$string['newglossarycreated'] = 'Uusi sanasto luotu.';
  114
+$string['newglossaryentries'] = 'Uudet sanaston tietueet:';
  115
+$string['nocomment'] = 'Kommentteja ei löytynyt';
  116
+$string['nocomments'] = '(Kommentteja ei löytynyt tälle tietueelle)';
  117
+$string['noconceptfound'] = 'Käsitettä tai määritelmää ei löytynyt.';
  118
+$string['noentries'] = 'Tästä osiossa ei löytynyt tietueita';
  119
+$string['noentry'] = 'Hakusanoja ei löytynyt.';
  120
+$string['notcategorised'] = 'Kategorisoimaton';
  121
+$string['numberofentries'] = 'Hakusanojen lukumäärä';
  122
+$string['onebyline'] = '(yksi riviä kohden)';
  123
+$string['printerfriendly'] = 'Tulostukseen soveltuva versio';
  124
+$string['question'] = 'Kysymys';
  125
+$string['rate'] = 'Arvo';
  126
+$string['rating'] = 'Arvio';
  127
+$string['ratingeveryone'] = 'Kaikki voivat arvioida tietueita';
  128
+$string['ratingno'] = 'Ei arvioita';
  129
+$string['ratingonlyteachers'] = 'Vain $a voi arvioida tietueita';
  130
+$string['ratings'] = 'Arviot';
  131
+$string['ratingssaved'] = 'Arviot tallennettu';
  132
+$string['ratingsuse'] = 'Käytä arvioita';
  133
+$string['ratingtime'] = 'Rajoita tietueiden arvointi näiden päivämäärien välille:';
  134
+$string['rejectedentries'] = 'Hylätyt tietueet';
  135
+$string['rejectionrpt'] = 'Hylkäysraportti';
  136
+$string['searchindefinition'] = 'Täystekstihaku';
  137
+$string['secondaryglossary'] = 'Toissijainen sanasto';
  138
+$string['sendinratings'] = 'Lähetä viimeisimmät arvioni';
  139
+$string['showall'] = 'Näytä linkki \'Kaikki\'';
  140
+$string['showalphabet'] = 'Näytä akkosittain';
  141
+$string['showspecial'] = 'Näytä linkki \'Erikoiset\'';
  142
+$string['sortby'] = 'Lajittele';
  143
+$string['sortbycreation'] = 'Luontipäiväyksen mukaan';
  144
+$string['sortbylastupdate'] = 'Viimeisen päivityksen mukaan';
  145
+$string['sortchronogically'] = 'Lajittele kronologisesti';
  146
+$string['special'] = 'Erikoiset';
  147
+$string['standardview'] = 'Selaa aakkosjärjestyksessä';
  148
+$string['studentcanpost'] = 'Opiskelijat voivat lisätä tietueita';
  149
+$string['totalentries'] = 'Hakusanojen kokonaismäärä';
  150
+$string['usedynalink'] = 'Linkitä sanaston tietueet automaattisesti';
  151
+$string['waitingapproval'] = 'Odotetaan hyväksyntää';
  152
+$string['warningstudentcapost'] = '(Soveltuu vain jos sanasto ei ole pääsanasto)';
  153
+$string['writtenby'] = 'kirjoittanut';
  154
+$string['youarenottheauthor'] = 'Et ole kommentin kirjoittaja, joten et voi muokata sitä.';
37 155
 
38 156
 ?>
312  lang/fi/moodle.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // moodle.php - created with Moodle 1.2 development (2004010900)
  2
+   // moodle.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['action'] = 'Tapahtuma';
@@ -9,13 +9,16 @@
9 9
 $string['activityclipboard'] = 'Siirretään tätä aktiviteettia: <b>$a</b>';
10 10
 $string['activityiscurrentlyhidden'] = 'Valitettavasti tämä aktiviteetti on piilotettuna';
11 11
 $string['activitymodule'] = 'Tapahtumamoduuli';
12  
-$string['activityreport'] = 'Tapahtuma raportti';
  12
+$string['activityreport'] = 'Tapahtumaraportti';
13 13
 $string['activityselect'] = 'Valitse tämä aktiviteetti siirrettäväksi';
14 14
 $string['activitysince'] = 'Tapahtumaa $a lähtien';
15 15
 $string['add'] = 'Lisää';
16 16
 $string['addadmin'] = 'Lisää ylläpitäjä';
17 17
 $string['addcreator'] = 'Lisää kurssin ylläpitäjä';
18 18
 $string['added'] = 'Lisätty $a';
  19
+$string['addedtogroup'] = 'Lisätty ryhmään';
  20
+$string['addedtogroupnot'] = 'Ei lisätty ryhmään $a';
  21
+$string['addedtogroupnotenrolled'] = 'Ei lisätty ryhmään $a , koska ei ole mukana ko. kursilla';
19 22
 $string['addinganew'] = 'Lisätään uusi $a';
20 23
 $string['addinganewto'] = 'Lisätään uusi $a->what ( $a->to ) ';
21 24
 $string['addingdatatoexisting'] = 'Lisätään dataa olemassaolevaan';
@@ -27,12 +30,12 @@
27 30
 $string['addteacher'] = 'Lisää opettaja';
28 31
 $string['admin'] = 'Ylläpitäjä';
29 32
 $string['adminhelpaddnewuser'] = 'Käyttäjien lisäys manuaalisesti';
30  
-$string['adminhelpassignadmins'] = 'Ylläpitäjällä on pääsy kaikkialle tällä sivustolla ja kaikki oikeudet lisäyksiin ja poistoihin';
  33
+$string['adminhelpassignadmins'] = 'Ylläpitäjällä on pääsy kaikkialle tällä sivustolla sekä kaikki oikeudet lisäyksiin ja poistoihin';
31 34
 $string['adminhelpassigncreators'] = 'Ylläpitäjät voivat luoda uusia kursseja ja opettaa niissä';
32 35
 $string['adminhelpassignstudents'] = 'Siirry kurssille ja lisää opiskelijat ylläpitovalikosta';
33 36
 $string['adminhelpassignteachers'] = 'Valitse kurssi ja käytä ikonia opettajien lisäämiseen';
34 37
 $string['adminhelpauthentication'] = 'Voit käyttää Moodlen omia käyttäjätilejä tai ulkoista tietokantaa';
35  
-$string['adminhelpbackup'] = 'Määritä kuinka varmuuskopiointi toimii';
  38
+$string['adminhelpbackup'] = 'Määritä, kuinka varmuuskopiointi toimii';
36 39
 $string['adminhelpconfiguration'] = 'Määritä sivuston ulkoasu ja toiminnot';
37 40
 $string['adminhelpconfigvariables'] = 'Määritä sivuston yleiseen toimintaan vaikuttavat muuttujat';
38 41
 $string['adminhelpcourses'] = 'Määritä kurssit ja kategoriat sekä niille käyttäjät';
@@ -40,20 +43,23 @@
40 43
 $string['adminhelplanguage'] = 'Käytössä olevan kielipaketin tarkistus ja editointi';
41 44
 $string['adminhelplogs'] = 'Selaa sivuston kaikkia tapahtumia';
42 45
 $string['adminhelpmanagedatabase'] = 'Hallitse tietokantaa suoraan (muista olla varovainen!)';
  46
+$string['adminhelpmanagefilters'] = 'Valitse tekstisuotimet ja niiden asetukset';
43 47
 $string['adminhelpmanagemodules'] = 'Valvo asennettuja moduleita ja niiden asetuksia';
44  
-$string['adminhelpsitefiles'] = 'Tiedostojen julkaisu tai varmuuskopioiden siirto serverille';
45  
-$string['adminhelpsitesettings'] = 'Määritä miltä sivuston etusivu näyttää';
46  
-$string['adminhelpthemes'] = 'Valitse miltä sivusto näyttää (värit fontit jne.)';
  48
+$string['adminhelpsitefiles'] = 'Tiedostojen julkaisu tai varmuuskopioiden siirto palvelimelle';
  49
+$string['adminhelpsitesettings'] = 'Määritä, miltä sivuston etusivu näyttää';
  50
+$string['adminhelpthemes'] = 'Valitse, miltä sivusto näyttää (värit fontit jne.)';
47 51
 $string['adminhelpuploadusers'] = 'Tuo uudet käyttäjät tekstitiedostosta';
48 52
 $string['adminhelpusers'] = 'Määritä käyttäjät ja varmistusmenetelmä';
49 53
 $string['administration'] = 'Ylläpito';
50 54
 $string['administrator'] = 'Ylläpitäjä';
51 55
 $string['administrators'] = 'Ylläpitäjät';
  56
+$string['advancedfilter'] = 'Edistynyt suodin';
52 57
 $string['again'] = 'taas';
53 58
 $string['all'] = 'Kaikki';
54 59
 $string['allactivities'] = 'Kaikki aktiviteetit';
55 60
 $string['alldays'] = 'Kaikki päivät';
56 61
 $string['allfieldsrequired'] = 'Täytä kaikki kentät';
  62
+$string['allgroups'] = 'Kaikki ryhmät';
57 63
 $string['alllogs'] = 'Kaikki tapahtumat';
58 64
 $string['allow'] = 'Salli';
59 65
 $string['allowguests'] = 'Tämä kurssi päästää vieras-käyttäjät mukaan.';
@@ -84,15 +90,16 @@
84 90
 $string['backupdetails'] = 'Varmuuskopion yksityiskohdat';
85 91
 $string['backupfilename'] = 'varmuuskopio';
86 92
 $string['backupfinished'] = 'Varmuuskopio tehty menestyksekkäästi';
87  
-$string['backupincludemoduleshelp'] = 'Valitse halutko sisällyttää kurssi modulit , tiedostojen kanssa tai ilman, automaattiseen varmuuskopiointiin';
  93
+$string['backupincludemoduleshelp'] = 'Valitse, halutko sisällyttää kurssimodulit - tiedostojen kanssa tai ilman - automaattiseen varmuuskopiointiin';
88 94
 $string['backupkeephelp'] = 'Montako varmuuskopiota haluat säilyttää? Vanhimmat niistä poistetaan automaattisesti';
89  
-$string['backuplogshelp'] = 'Jos asetus on päällä kurssin tapahtumalokit tulevat mukaan varmuuskopioihin.';
  95
+$string['backuplogshelp'] = 'Jos asetus on päällä, kurssin tapahtumalokit tulevat mukaan varmuuskopioihin.';
90 96
 $string['backupnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
91 97
 $string['backuporiginalname'] = 'Varmuuskopion nimi';
92  
-$string['backupsavetohelp'] = 'Koko polku hakemistoon johon haluat tallentaa varmuuskopiotiedostot.<br> (Jätä tämä tyjäksi jos haluat tallentaa kurssin oletus hakemistoon.)';
93  
-$string['backupuserfileshelp'] = 'Valitse halutko sisällyttää käyttäjä tiedostot (omat kuvat) automaattiseen varmuuskopiointiin';
94  
-$string['backupusershelp'] = 'Haluatko varmuuskopioida kaikki käyttäjät vai vain ne tarvittavat käyttäjät kurssia kohden.';
  98
+$string['backupsavetohelp'] = 'Koko polku hakemistoon, johon haluat tallentaa varmuuskopiotiedostot.<br> (Jätä tämä tyjäksi jos haluat tallentaa kurssin oletushakemistoon.)';
  99
+$string['backupuserfileshelp'] = 'Valitse, haluatko sisällyttää käyttäjätiedostot (omat kuvat) automaattiseen varmuuskopiointiin';
  100
+$string['backupusershelp'] = 'Haluatko varmuuskopioida kaikki käyttäjät vai vain tarvittavat käyttäjät kurssia kohden';
95 101
 $string['backupversion'] = 'Varmuuskopion versio';
  102
+$string['bycourseorder'] = 'Kurssin mukaan';
96 103
 $string['cancel'] = 'Peruuta';
97 104
 $string['categories'] = 'Kurssikategoriat';
98 105
 $string['category'] = 'Kategoria';
@@ -109,47 +116,53 @@
109 116
 $string['checklanguage'] = 'Tarkista kieli';
110 117
 $string['choose'] = 'Valitse';
111 118
 $string['choosecourse'] = 'Valitse kurssi';
112  
-$string['chooselivelogs'] = 'Tai tarkastele nykyistä aktiivisuutta.';
  119
+$string['chooselivelogs'] = 'Tai tarkastele nykyistä aktiivisuutta';
113 120
 $string['chooselogs'] = 'Valitse tapahtumat joita haluat tarkastella';
  121
+$string['choosereportfilter'] = 'Valitse suodin raporttia varten';
114 122
 $string['choosetheme'] = 'Valitse teema';
115 123
 $string['chooseuser'] = 'Valitse käyttäjä';
116 124
 $string['city'] = 'Kaupunki/Paikkakunta';
117 125
 $string['cleaningtempdata'] = 'Puhdistetaan väliaikaiset tiedot';
  126
+$string['clicktochange'] = 'klikkaa muokataksesi';
118 127
 $string['closewindow'] = 'Sulje tämä ikkuna';
119 128
 $string['comparelanguage'] = 'Vertaa ja muokkaa käännöstä';
120 129
 $string['complete'] = 'Täysi';
121  
-$string['configallowunenroll'] = 'Jos tässä on \'Kyllä\', sitten oppilaat voivat poistua kurssilta milloin he haluavat. Muussa tapauksessa opettajat ja ylläpitäjät poistavat opiskelijat kursseilta tarvittaessa.';
122  
-$string['configcountry'] = 'Jos asetat maan tässä niin valinnasta tulee oletus kaikille käyttäjille. Pakottaaksesi käyttäjät valitsemaan maansa itse ,jätä tämä kohta tyhjäksi.';
123  
-$string['configdebug'] = 'Jos valitset virheenkorjaus tilan päälle PHP:n error_reporting arvo nousee ja enemmän virheilmoituksia tulostuu näytölle. Tästä asetuksesta on hyötyä vain Moodlen kehittäjille.';
  130
+$string['configallowunenroll'] = 'Jos tässä on \'Kyllä\', oppilaat voivat poistua kurssilta milloin he haluavat. Muussa tapauksessa opettajat ja ylläpitäjät poistavat opiskelijat kursseilta tarvittaessa.';
  131
+$string['configcachetext'] = 'Laajoille sivustoille tai sivustoille, jotka käyttävät tekstisuotimia, tämä asetus saattaa todella nopeuttaa toimintaa. Tekstien kopiot säilytetään prosessoidussa muodossaan tässä asetetun ajan verran.
  132
+Mikäli asetat tähän liian pienen arvon, palvelimen toiminta saattaa hieman hidastua, mutta liian suuri arvo saattaa aiheuttaa liian pitkän päivitysviiveen (esimerkiksi uusille linkeille).';
  133
+$string['configcountry'] = 'Jos asetat maan tässä, valinnasta tulee oletusasetus kaikille käyttäjille. Pakottaaksesi käyttäjät valitsemaan maansa itse, jätä tämä kohta tyhjäksi.';
  134
+$string['configdebug'] = 'Jos valitset virheenkorjaustilan päälle, PHP:n error_reporting arvo nousee ja useampia virheilmoituksia tulostuu näytölle. Tästä asetuksesta on hyötyä vain Moodlen kehittäjille.';
124 135
 $string['configerrorlevel'] = 'PHP virheilmoitusten määrä. Normal on yleensä hyvä valinta.';
125  
-$string['configforcelogin'] = 'Normaalisti sivuston etusivu ja kurssilistaukset ovat kaikkien nähtävillä. Jos haluat että käyttäjien pitää kirjaantua ennen kuin he voivat tehdä mitään sivustollasi, sinun pitää määritellä tämä asetus.';
126  
-$string['configframename'] = 'Jos haluat sijoittaa Moodlen sivustolle joka käyttää kehyksiä , määritä tässä sen kehyksen nimi jossa Moodle on. Muutoin jätä tämä ennalleen asetukseen \'_top\'';
127  
-$string['configfullnamedisplay'] = 'Tämä määrittelee kuinka käyttäjän kokonimi näytetään. Oletuksena käytetään \"Given names + Surname\" joka toimii tehokkaasti useimmilla yksikielisillä sivustoilla, mutta voit valita sukunimen täydellisen piilottamisen, tai antaa nykyisen kielipaketin päättää asiasta.';
  136
+$string['configforcelogin'] = 'Normaalisti sivuston etusivu ja kurssilistaukset ovat kaikkien nähtävillä. Jos haluat, että käyttäjien pitää kirjaantua ennen kuin he voivat tehdä mitään sivustollasi, sinun pitää määritellä tämä asetus.';
  137
+$string['configframename'] = 'Jos haluat sijoittaa Moodlen sivustolle, joka käyttää kehyksiä, määritä tässä sen kehyksen nimi, jossa Moodle on. Muutoin jätä tämä ennalleen asetukseen \'_top\'';
  138
+$string['configfullnamedisplay'] = 'Tämä määrittelee, kuinka käyttäjän koko nimi näytetään. Oletuksena käytetään \"Given names + Surname\", joka toimii tehokkaasti useimmilla yksikielisillä sivustoilla, mutta voit valita sukunimen täydellisen piilottamisen tai antaa nykyisen kielipaketin päättää asiasta.';
128 139
 $string['configgdversion'] = 'GD-kirjaston versio. Näkyvissä oleva numero on tunnistettu automaattisesti. Älä muuta ellet tiedä mitä teet.';
129  
-$string['confightmleditor'] = 'Valitse haluatko käyttää upotettua HTML-editoria. HTML-editori toimii vain IE5.5 ja uudemissa selaimissa. Käyttäjät voivat halutessaan olla käyttämättä tätä editoria.';
130  
-$string['configidnumber'] = 'Tästä valitaan seuraavaa: (a) Käyttäjiltä ei kysytä ID-numeroa, (b) Käyttäjiltä kysytään ID-numeroa mutta he voivat jättää kohdan tyhjäksi tai (c) ID-numeroa ei voi jättää tyhjäksi. ID-numero näytetään silloin käyttäjän tiedoissa.';
131  
-$string['configintro'] = 'Tällä sivulla voit määritellä joukon asetuksia , jotka auttavat Moodlea toimimaan palvelimellasi niin kuin haluat. Näistä on turha stressata, yleensä oletukset toivat hyvin. Ja ainahan voit palata takaisin tekemään muutoksia, jos tarpeen.';
132  
-$string['configintroadmin'] = 'Tällä sivulla täytetään pää admin-käyttäjän tiedot, jolla on täydet oikeudet sivustolla. Tarpeeksi vaikean salasanan antaminen on tärkeää, samoin oikean sähköpostiosoitteen. Lisää admin-käyttäjiä voi luoda myöhemmin.';
133  
-$string['configintrosite'] = 'Tällä sivulla konfiguroidaan sivuston etusivu ja nimi. Tänne voi tulla myöhemmin \'Sivuston asetukset\' linkistä.';
134  
-$string['configlang'] = 'Valitse oletuskieli koko sivustolle, käyttäjät voivat myöhemmin halutessaan muuttaa asetusta.';
  140
+$string['confightmleditor'] = 'Valitse, haluatko käyttää upotettua HTML-editoria. HTML-editori toimii vain IE5.5 ja uudemmissa selaimissa. Käyttäjät voivat halutessaan olla käyttämättä tätä editoria.';
  141
+$string['configidnumber'] = 'Tästä valitaan seuraavaa: (a) Käyttäjiltä ei kysytä ID-numeroa, (b) Käyttäjiltä kysytään ID-numeroa, mutta he voivat jättää kohdan tyhjäksi tai (c) ID-numeroa ei voi jättää tyhjäksi. ID-numero näytetään silloin käyttäjän tiedoissa.';
  142
+$string['configintro'] = 'Tällä sivulla voit määritellä joukon asetuksia, jotka auttavat Moodlea toimimaan palvelimellasi niin haluamallasi tavalla. Näistä on turha stressata, yleensä oletukset toivat hyvin. Ainahan voit palata takaisin tekemään muutoksia, jos tarpeen.';
  143
+$string['configintroadmin'] = 'Tällä sivulla täytetään tiedot pääylläpitäjälle, jolla on täydet oikeudet sivustolla. Tarpeeksi vaikean salasanan antaminen on tärkeää, samoin oikean sähköpostiosoitteen. Lisää admin-käyttäjiä voi luoda myöhemmin.';
  144
+$string['configintrosite'] = 'Tällä sivulla muokataan sivuston etusivu ja nimi. Tänne voi tulla myöhemmin \'Sivuston asetukset\' linkistä.';
  145
+$string['configlang'] = 'Valitse oletuskieli koko sivustolle. Käyttäjät voivat myöhemmin halutessaan muuttaa asetustaan.';
135 146
 $string['configlangdir'] = 'Kirjoitussuunta yleensä vasemmalta oikealle , mutta esim. arabia ja heprea ovat poikkeuksia tähän.';
136  
-$string['configlanglist'] = 'Jos tämä valinta on tyhjä, voi käyttäjä valita minkä tahansa asennuksessa saatavilla olevan kielen. Voit halutessasi vähentää kielivalintoja luottelemalla tässä kielet joita haluat käyttää. Esimerkiksi fi, en';
137  
-$string['configlangmenu'] = 'Valitse haluatko kielivalikon näkymään etu- ja kirjautumissivuille. Tämä ei poista käyttäjältä mahdollisuutta asettaa haluamaansa kieltä muokkaamalla omaa käyttäjäprofiiliaan.';
  147
+$string['configlanglist'] = 'Jos tämä valinta on tyhjä, voi käyttäjä valita minkä tahansa asennuksessa saatavilla olevan kielen. Voit halutessasi vähentää kielivalintoja luottelemalla pilkulla erotettuna tässä haluamiesi kielten kielekoodit. Esimerkiksi fi, en';
  148
+$string['configlangmenu'] = 'Valitse, haluatko kielivalikon näkymään etu- ja kirjautumissivuille. Tämä ei poista käyttäjältä mahdollisuutta asettaa haluamaansa kieltä muokkaamalla omaa käyttäjäprofiiliaan.';
138 149
 $string['configlocale'] = 'Päivämäärien muotoilu tehdään tämän tiedon mukaan. Annetun locale-koodin pitää olla palvelimen tuntema (Esim. fi_FI). Jos et ole varma, jätä tämä tyhjäksi.';
139  
-$string['configloglifetime'] = 'Tässä määritetään kuinka pitkältä aikaväliltä haluat tallentaa käyttäjien toimet. Määritettyä aikaa vanhemmat tapahtumat poistetaan automaattisesti. Yleensä on hyvä säilyttää kaikki tapahtumat, mutta jos palvelimesi alkaa hyytyä isojen tapahtuma-lokien kanssa, voit haluta alentaa säilytysaikaa.';
140  
-$string['configlongtimenosee'] = 'Opiskelijat jotka eivät ole kirjaantuneet pitkään aikaan, poistetaan kursseilta automaattisesti. Määrittele tässä haluamasi aika.';
141  
-$string['configmaxbytes'] = 'Tämä määrittelee suurimman mahdollisen koon, jonka lähetetyt tiedostot voivat viedä läpi sivun. Tätä asetusta rajoittaa PHP asetus upload_max_filesize ja Apache asetus LimitRequestBody. Toisinsanoen, Järjestelmä taso rajoittaa alueen, jolla voit toimia kurssi-tai moduuli tasolla.';
142  
-$string['configmaxeditingtime'] = 'Määrittää kauanko foorumiin lähetettyä viestiä voidaan muokata.';
143  
-$string['configproxyhost'] = 'Jos <b>palvelimen</b> pitää käyttää välityspalvelinta internetyhteyksiin ,määritä palvelin ja portti tässä.';
  150
+$string['configloglifetime'] = 'Tässä määritetään, kuinka pitkältä aikaväliltä haluat tallentaa käyttäjien toimet. Määritettyä aikaa vanhemmat tapahtumat poistetaan automaattisesti. Yleensä on hyvä säilyttää kaikki tapahtumat, mutta jos palvelimesi alkaa hyytyä isojen tapahtuma-lokien kanssa, saatat haluta alentaa säilytysaikaa.';
  151
+$string['configlongtimenosee'] = 'Opiskelijat, jotka eivät ole kirjaantuneet pitkään aikaan, poistetaan kursseilta automaattisesti. Määrittele tässä haluamasi aika.';
  152
+$string['configmaxbytes'] = 'Tämä määrittelee suurimman mahdollisen koon, jonka lähetetyt tiedostot voivat viedä sivustoon. Tätä asetusta rajoittaa PHP asetus upload_max_filesize ja Apache asetus LimitRequestBody. Toisin sanoen: järjestelmätaso rajoittaa alueen, jota voit käyttää kurssi-tai moduulitasolla.';
  153
+$string['configmaxeditingtime'] = 'Määrittää, kauanko foorumiin lähetettyä viestiä voidaan muokata.';
  154
+$string['configopentogoogle'] = 'Tämä asetus sallii Googlen kirjautumisen sisään vieraskäyttäjätilillä. Lisäksi Googlen hakutoiminnon kautta sivustollesi tulevat käyttäjät kirjataan automaattisesti vierastilille. Huomaa, että tämä vain mahdollistaa läpinäkyvän kirjautumisen kursseille, joilla vierastili on jo käytössä.';
  155
+$string['configproxyhost'] = 'Jos <b>palvelimen</b> pitää käyttää välityspalvelinta internetyhteyksiin, määritä palvelin ja portti tässä.';
144 156
 $string['configsecureforms'] = 'Moodle voi käyttää korkeampaa tietoturvatasoa lomakkeita lähetettäessä. Jos tämä on otettu käyttöön, selaimen HTTP_REFERER muuttuja tarkistetaan. Silloin tällöin palomuuri on asetettu hylkäämään HTTP_REFERER muuttuja. Jos käyttäjät valittavat, että he eivät pysty kirjautumaan Moodleen, voi tämän ottaa pois käytöstä. Tämä tosin jättää Moodlen alttiiksi hyökkäyksille. Jos et ole varma, valitse \'kyllä\'.';
145  
-$string['configsessioncookie'] = 'Tämä asetus määrää evästeen (cookie) nimen jota käytetään Moodle istunnoille. Tämä on valinnainen, ja hyödyllinen ainoastaan välttämään evästeiden (cookies) sekoittumista kun käytössä on useampia Moodleja samalla internetsivustolla.';
146  
-$string['configsessiontimeout'] = 'Jos sivuston käyttäjät ovat pitkän aikaa tekemättä mitään, heidät voidaan kirjata pois järjestelmästä. Määrittele tässä sallittu joutoaika jonka jälkeen yhteys katkaistaan.';
147  
-$string['configslasharguments'] = 'Tiedostot jotka välitetään php-välityksessä selaimille voidaan jakaa käyttäen \'slash arguments\'-metodia. Tämä mahdolistaa tiedostojen tallentumisen välityspalvelimille. Kaikki php-palvelimet eivät tue tätä ominaisuutta. Aseta silloin käyttöön ensimmäinen vaihtoehto.';
148  
-$string['configsmtphosts'] = 'Anna SMTP-palvelimen nimi mitä käytetään postin lähettämiseen.
149  
-Voit määritellä useita palvelimia muodossa \'posti.domain.org;
150  
-posti2.domain.org\'';
  157
+$string['configsessioncookie'] = 'Tämä asetus määrää Moodle istunnoilla käytettävän evästeen (cookie) nimen. Asetus on valinnainen. Se hyödyllinen ainoastaan välttämään evästeiden (cookies) sekoittumista, kun käytössä on useampia Moodleja samalla internetsivustolla.';
  158
+$string['configsessiontimeout'] = 'Jos sivuston käyttäjät ovat pitkän aikaa tekemättä mitään, heidät voidaan kirjata pois järjestelmästä. Määrittele tässä sallittu joutoaika, jonka jälkeen yhteys katkaistaan.';
  159
+$string['configslasharguments'] = 'Tiedostot, jotka välitetään php-välityksessä selaimille, voidaan jakaa käyttäen \'slash arguments\'-metodia. Tämä mahdolistaa tiedostojen tallentumisen välityspalvelimille. Kaikki php-palvelimet eivät tue tätä ominaisuutta. Aseta silloin käyttöön ensimmäinen vaihtoehto.';
  160
+$string['configsmtphosts'] = 'Anna postin lähettämiseen käytettävän SMTP-palvelimen nimi. Voit määritellä useita palvelimia muodossa \'posti.domain.org;
  161
+posti2.domain.org\'. Mikäli jätät tämän tyhjäksi, Moodle käyttää PHP:n oletustapaa postin lähettämiseen.';
151 162
 $string['configsmtpuser'] = 'Jos SMTP-palvelin vaatiin autentikoinnin, anna käyttäjätunnus ja salasana näihin kenttiin.';
152 163
 $string['configteacherassignteachers'] = 'Sallitaanko tavallisten opettajien määrittää muita opettajia kurssilleen? Jos ei, niin ainoastaan kurssiylläpitäjät voivat määrittää opettajia kurssilleen.';
  164
+$string['configtimezone'] = 'Tästä voit asettaa oletusaikavyöhykkeen. Tämä on ainoastaan oletusasetus päiväyksien näyttämistä varten, jokainen käyttäjä voi asettaa sen haluamakseen profiilissaan.
  165
+\"Server time\" tässä yhteydessä tarkoittaa järjestelmän asetusta, käyttäjäprofiilissa \"Server time\" viittaa tähän oletusaikavyöhykeasetukseen.';
153 166
 $string['configunzip'] = 'Anna unzip-ohjelman sijainti. (vain UNIX)';
154 167
 $string['configuration'] = 'Konfigurointi';
155 168
 $string['configvariables'] = 'Määrittele muuttujat';
@@ -179,7 +192,7 @@
179 192
 $string['courserestore'] = 'Kurssin palautus';
180 193
 $string['courses'] = 'Kurssit';
181 194
 $string['courseupdates'] = 'Kurssin päivitykset';
182  
-$string['courseuploadlimit'] = 'Kurssin lähetys raja';
  195
+$string['courseuploadlimit'] = 'Kurssin lähetysraja';
183 196
 $string['create'] = 'Luo';
184 197
 $string['createaccount'] = 'Luo uusi käyttäjätunnus.';
185 198
 $string['createfolder'] = 'Luo hakemisto kohtaan $a';
@@ -187,6 +200,8 @@
187 200
 $string['createziparchive'] = 'Luo zip-paketti';
188 201
 $string['creatingcategoriesandquestions'] = 'Luodaan kategoriat ja kysymykset';
189 202
 $string['creatingcoursemodules'] = 'Luodaan kurssin modulit';
  203
+$string['creatingevents'] = 'Luodaan tapahtuma';
  204
+$string['creatinggroups'] = 'Luodaan ryhmiä';
190 205
 $string['creatinglogentries'] = 'Luodaan tapahtumalokit';
191 206
 $string['creatingnewcourse'] = 'Luodaan uusi kurssi';
192 207
 $string['creatingscales'] = 'Luodaan skaalaukset';
@@ -206,6 +221,8 @@
206 221
 $string['databasesuccess'] = 'Tietokanta päivitettiin virheittä';
207 222
 $string['databaseupgradebackups'] = 'Varmuuskopion versio on $a';
208 223
 $string['databaseupgrades'] = 'Päivitetään tietokantaa';
  224
+$string['datemostrecentfirst'] = 'Päiväys - viimeisin ensin';
  225
+$string['datemostrecentlast'] = 'Päiväys - viimeisin viimeisenä';
209 226
 $string['day'] = 'päivä';
210 227
 $string['days'] = 'päivää';
211 228
 $string['defaultcoursefullname'] = 'Kurssin koko nimi 101';
@@ -218,32 +235,35 @@
218 235
 $string['delete'] = 'Poista';
219 236
 $string['deleteall'] = 'Poista kaikki';
220 237
 $string['deletecheck'] = 'Poista $a ?';
221  
-$string['deletecheckfiles'] = 'Oletko varma, että haluat poistaa nämä tiedostot';
222  
-$string['deletecheckfull'] = 'Oletko aivan varma että haluat pysyvästi poistaa $a ?';
  238
+$string['deletecheckfiles'] = 'Oletko varma, että haluat poistaa nämä tiedostot?';
  239
+$string['deletecheckfull'] = 'Oletko aivan varma, että haluat pysyvästi poistaa $a ?';
223 240
 $string['deletecheckwarning'] = 'Olet aikeissa poistaa nämä tiedostot';
224 241
 $string['deletecompletely'] = 'Poista kokonaan';
225 242
 $string['deletecourse'] = 'Poista kurssi';
226  
-$string['deletecoursecheck'] = 'Oletko aivan varma että haluat poistaa tämän kurssin ja kaikki sen sisältämät tiedot?';
  243
+$string['deletecoursecheck'] = 'Oletko aivan varma, että haluat poistaa tämän kurssin ja kaikki sen sisältämät tiedot?';
227 244
 $string['deleted'] = 'Poistettu';
228 245
 $string['deletedactivity'] = 'Poistettu $a';
229 246
 $string['deletedcourse'] = '$a on kokonaan poistettu';
230  
-$string['deletednot'] = 'Ei voi poistaa $a';
  247
+$string['deletednot'] = 'Ei voi poistaa $a !';
231 248
 $string['deleteselected'] = 'Poista valitut';
232 249
 $string['deletingcourse'] = 'Poistetaan $a';
233 250
 $string['deletingexistingcoursedata'] = 'Poistetaan olemassaolevan kurssin tiedot';
234 251
 $string['deletingolddata'] = 'Poistetaan vanhat tiedot';
235 252
 $string['department'] = 'Osasto';
236 253
 $string['description'] = 'Kuvaus';
  254
+$string['disable'] = 'Poista käytöstä';
237 255
 $string['displayingfirst'] = 'Vain ensimmäiset $a->count $a->things näytetään';
238 256
 $string['displayingrecords'] = 'Näytetään $a tietuetta';
239 257
 $string['displayingusers'] = 'Näytetään käyttäjät $a->start / $a->end';
240 258
 $string['documentation'] = 'Moodle dokumentaatio';
241 259
 $string['donotask'] = 'Älä kysy';
  260
+$string['down'] = 'Alas';
242 261
 $string['downloadexcel'] = 'Lataa excel-muodossa';
243 262
 $string['downloadtext'] = 'Lataa tekstimuodossa';
244 263
 $string['doyouagree'] = 'Oletko lukenut käyttöoikeuslisenssin ja ymmärtänyt sen?';
245 264
 $string['edit'] = 'Muokkaa $a';
246 265
 $string['editcoursesettings'] = 'Muokkaa kurssin asetuksia';
  266
+$string['editgroupprofile'] = 'Muokkaa ryhmän profiilia';
247 267
 $string['editinga'] = 'Muokataan $a';
248 268
 $string['editmyprofile'] = 'Muokkaa tietoja';
249 269
 $string['editsummary'] = 'Muokkaa yhteenvetoa';
@@ -253,62 +273,65 @@
253 273
 $string['email'] = 'Sähköpostiosoite';
254 274
 $string['emailagain'] = 'Email (varmistus)';
255 275
 $string['emailconfirm'] = 'Vahvista käyttäjätunnuksesi';
256  
-$string['emailconfirmation'] = 'Hei $a->firstname,
257  
-
258  
-Uusi käyttäjätunnus on rekistöröity \'$a->sitename\'
259  
-käyttäen sinun osoitettasi.
260  
-
261  
-Vahvistaaksesi käyttäjätunnuksen itsellesi mene selaimella osoitteeseen
262  
-
263  
- $a->link
264  
-
265  
-Useimmissa postiohjelmissa sinun tarvitsee vain klikata ylläolevaan linkkiä.
266  
-Jos tämä ei toimi Kopioi ja liitä osoite selaimen osoitekenttään.
267  
-
268  
-Terveisin \'$a->sitename\' pääkäyttäjä,
  276
+$string['emailconfirmation'] = 'Hei $a->firstname,
  277
+
  278
+Uusi käyttäjätunnus on rekistöröity \'$a->sitename\'
  279
+käyttäen sinun osoitettasi.
  280
+
  281
+Vahvistaaksesi käyttäjätunnuksen itsellesi mene selaimella osoitteeseen
  282
+
  283
+ $a->link
  284
+
  285
+Useimmissa postiohjelmissa sinun tarvitsee vain klikata ylläolevaan linkkiä.
  286
+Jos tämä ei toimi Kopioi ja liitä osoite selaimen osoitekenttään.
  287
+
  288
+Terveisin \'$a->sitename\' pääkäyttäjä,
269 289
 $a->admin';
270 290
 $string['emailconfirmationsubject'] = '$a: tunnuksen vahvistaminen';
271  
-$string['emailconfirmsent'] = '  <P>Vahvitusviesti on lähetetty osoitteesi <B>$a</B>
272  
-  <P>Se sisältää ohjeet, kuinka voit vahvistaa käyttäjätunnuksesi.
  291
+$string['emailconfirmsent'] = '  <P>Vahvitusviesti on lähetetty osoitteesi <B>$a</B>
  292
+  <P>Se sisältää ohjeet, kuinka voit vahvistaa käyttäjätunnuksesi.
273 293
  <P>Jos vahvistuksessa on ongelmia, ota yhteyttä ylläpitäjään.';
  294
+$string['emaildisable'] = 'Tämä osoite ei ole käytössä.';
274 295
 $string['emaildisplay'] = 'Sähköpostiosoitteen näyttö';
275 296
 $string['emaildisplaycourse'] = 'Anna ainoastaan kurssin jäsenten nähdä osoitteeni';
276 297
 $string['emaildisplayno'] = 'Piilota osoitteeni kaikilta';
277 298
 $string['emaildisplayyes'] = 'Näytä osoitteeni kaikille';
  299
+$string['emailenable'] = 'Tämä osoite on käytössä.';
278 300
 $string['emailexists'] = 'Tämä osoite on jo rekisteröity.';
279 301
 $string['emailformat'] = 'Sähköpostin muotoilu';
280 302
 $string['emailmustbereal'] = 'Huomaa: sinun pitää kayttää oikeata osoitetta';
281  
-$string['emailpasswordconfirmation'] = 'Hei $a->firstname,
282  
-
283  
-Joku (luultavasti sinä) on pyytänyt uutta salasanaa tunnukselle sivustolla \'$a->sitename\'.
284  
-
285  
-Vahvistaaksesi uuden salasanan klikkaa alla olevaa linkkiä:
286  
-
287  
-$a->link
288  
-
289  
-Jos tarvitset apua, ota yhteyttä sivuston ylläpitäjään,
290  
-
  303
+$string['emailpasswordconfirmation'] = 'Hei $a->firstname,
  304
+
  305
+Joku (luultavasti sinä) on pyytänyt uutta salasanaa tunnukselle sivustolla \'$a->sitename\'.
  306
+
  307
+Vahvistaaksesi uuden salasanan klikkaa alla olevaa linkkiä:
  308
+
  309
+$a->link
  310
+
  311
+Jos tarvitset apua, ota yhteyttä sivuston ylläpitäjään,
  312
+
291 313
 $a->admin';
292 314
 $string['emailpasswordconfirmationsubject'] = '$a: salasanan vahvistus';
293  
-$string['emailpasswordconfirmsent'] = 'Sinulle on lähetty vahvistusviesti osoitteeseen <b>$a</b>.
294  
-Viesti sisältää ohjeet kuinka voit vahvistaa salasanasi vaihdon.
  315
+$string['emailpasswordconfirmsent'] = 'Sinulle on lähetty vahvistusviesti osoitteeseen <b>$a</b>.
  316
+Viesti sisältää ohjeet kuinka voit vahvistaa salasanasi vaihdon.
295 317
 Jos salasanan vaihdossa on ongelmia ota yhteyttä sivuston ylläpitoon.';
296  
-$string['emailpasswordsent'] = 'Kiitos salasananvaihdon varmistamisesta.
297  
-Uusi salasanasi on lähetty sähköpostilla osoitteeseen $a->email.
298  
-
  318
+$string['emailpasswordsent'] = 'Kiitos salasananvaihdon varmistamisesta.
  319
+Uusi salasanasi on lähetty sähköpostilla osoitteeseen $a->email.
  320
+
299 321
 ';
  322
+$string['enable'] = 'Ota käyttöön';
300 323
 $string['enrolledincourse'] = 'Kirjattu kurssille \"$a\"';
301 324
 $string['enrolledincoursenot'] = 'Ei kirjattu kurssille \"$a\"';
302 325
 $string['enrolmentconfirmation'] = 'Olet aikeissa liittää itsesi tälle kurssille. Oletko varma, että haluat tehdä tämän?';
303 326
 $string['enrolmentkey'] = 'Avain';
304  
-$string['enrolmentkeyfrom'] = 'Tämä kurssi vaatii \'avaimen\' - kertaluontoisen salasanan<BR>
  327
+$string['enrolmentkeyfrom'] = 'Tämä kurssi vaatii \'avaimen\' - kertaluontoisen salasanan<BR>
305 328
 jonka saat $a :lta. Sen avulla voi liittyä kurssille.';
306  
-$string['enrolmentkeyhint'] = 'Tarjottu \'avain\' ei kelpaa, yritä uudelleen<BR>
  329
+$string['enrolmentkeyhint'] = 'Tarjottu \'avain\' ei kelpaa, yritä uudelleen<BR>
307 330
 (Vihje se alkaa näin: \'$a\'';
308 331
 $string['entercourse'] = 'Klikkaa päästäksesi kurssille';
309 332
 $string['enteremailaddress'] = 'Anna sähköpostiosoitteesi, jotta uusi salasana voidaan lähettää sinulle.';
310 333
 $string['error'] = 'Virhe';
311  
-$string['errortoomanylogins'] = 'Pahus, olet yrittänyt kirjautua sisään liian kauan virheellisesti. Käynnitä selaimesi uudelleen ja yritä sitten uudestaan.';
  334
+$string['errortoomanylogins'] = 'Valitettavasti olet yrittänyt kirjautua sisään virheellisesti liian usein. Käynnistä selaimesi uudelleen ja yritä sitten uudestaan.';
312 335
 $string['errorwhenconfirming'] = 'Virheen takia sinua ei ole vielä tunnistettu. Jos tulit tänne sähköpostissa olleen linkin kautta, varmista, että linkki ei ole hajonnut osiin usealle riville. Voit ehkä korjata linkin liittämällä osat yhteen.';
313 336
 $string['executeat'] = 'Suorita ';
314 337
 $string['existing'] = 'Olemassa oleva';
@@ -330,6 +353,9 @@
330 353
 $string['followingoptional'] = 'Seuraavat tiedot ovat vapaaehtoisia';
331 354
 $string['followingrequired'] = 'Seuraavat tiedot pitää täyttää';
332 355
 $string['force'] = 'Pakoita';
  356
+$string['forcedmode'] = 'pakotettu tila';
  357
+$string['forcelanguage'] = 'Pakota kielivalinta';
  358
+$string['forceno'] = 'Älä pakota';
333 359
 $string['forgotten'] = 'Unohditko salasanasi?';
334 360
 $string['format'] = 'Muotoilu';
335 361
 $string['formathtml'] = 'HTML-muoto';
@@ -355,20 +381,20 @@
355 381
 $string['gd2'] = 'GD 2.x asennettuna';
356 382
 $string['gdneed'] = 'GD-kirjaston pitää olla asennettuna jotta tämä kuva näkyisi';
357 383
 $string['gdnot'] = 'GD ei asennettuna';
358  
-$string['gpl'] = 'Copyright (C) 2001-2002 Martin Dougiamas (http://dougiamas.com)
359  
-
360  
-(Epävirallisen suomenkielisen käännöksen lisenssistä löydät osoitteesta: http://www.turre.com/licenses/gpl_fi.php)
361  
-
362  
-This program is free software; you can redistribute it and/or modify
363  
-it under the terms of the GNU General Public License as published by
364  
-the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
365  
-(at your option) any later version.
366  
-
367  
-This program is distributed in the hope that it will be useful,
368  
-but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
369  
-MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
370  
-GNU General Public License for more details:
371  
-
  384
+$string['gpl'] = 'Copyright (C) 2001-2002 Martin Dougiamas (http://dougiamas.com)
  385
+
  386
+(Epävirallisen suomenkielisen käännöksen lisenssistä löydät osoitteesta: http://www.turre.com/licenses/gpl_fi.php)
  387
+
  388
+This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  389
+it under the terms of the GNU General Public License as published by
  390
+the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
  391
+(at your option) any later version.
  392
+
  393
+This program is distributed in the hope that it will be useful,
  394
+but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  395
+MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  396
+GNU General Public License for more details:
  397
+
372 398
 http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html';
373 399
 $string['grade'] = 'Arviointi';
374 400
 $string['grades'] = 'Arvioinnit';
@@ -378,9 +404,10 @@
378 404
 $string['groupinfo'] = 'Tietoa valitusta ryhmästä';
379 405
 $string['groupinfomembers'] = 'Tietoa valitusta käyttäjistä';
380 406
 $string['groupinfopeople'] = 'Tietoa valituista henkilöistä';
  407
+$string['groupmemberssee'] = 'Katso ryhmän jäsenet';
381 408
 $string['groupmembersselected'] = 'Valitun ryhmän jäsenet';
382  
-$string['groupmode'] = 'Ryhmän mode';
383  
-$string['groupmodeforce'] = 'Pakoita ryhmän mode';
  409
+$string['groupmode'] = 'Ryhmätila';
  410
+$string['groupmodeforce'] = 'Pakoita ryhmätila';
384 411
 $string['groupmy'] = 'Ryhmäni';
385 412
 $string['groupnonmembers'] = 'Ryhmättömät henkilöt';
386 413
 $string['grouprandomassign'] = 'Liitä kaikki satunnaisesti ryhmiin';
@@ -390,7 +417,7 @@
390 417
 $string['groupsnone'] = 'Ei ryhmiä';
391 418
 $string['groupsseparate'] = 'Erota ryhmät';
392 419
 $string['groupsvisible'] = 'Näkyvät ryhmät';
393  
-$string['guestskey'] = 'Salli vieraat joilla on avain';
  420
+$string['guestskey'] = 'Salli vieraat, joilla on avain';
394 421
 $string['guestsno'] = 'Älä salli vieraita';
395 422
 $string['guestsnotallowed'] = ' \'$a\' ei salli vieraiden liittyä.';
396 423
 $string['guestsyes'] = 'Salli vieraat ilman avainta';
@@ -410,6 +437,7 @@
410 437
 $string['helpwiki'] = 'Kuinka kirjoittaa Wiki-tekstiä';
411 438
 $string['helpwriting'] = 'Kirjoita huolellisesti';
412 439
 $string['hide'] = 'Piilota';
  440
+$string['hidepicture'] = 'Piilota kuva';
413 441
 $string['hits'] = 'Sivupyynnöt';
414 442
 $string['hitsoncourse'] = 'Käyttäjän $a->username sivupyynnöt kurssilla $a->coursename';
415 443
 $string['hitsoncoursetoday'] = 'Sivupyynnöt tänään kurssilla $a->coursename';
@@ -425,6 +453,7 @@
425 453
 $string['htmlformat'] = 'HTML-muotoilu';
426 454
 $string['icqnumber'] = 'ICQ numero';
427 455
 $string['idnumber'] = 'ID numero';
  456
+$string['inactive'] = 'Ei käytössä';
428 457
 $string['include'] = 'Ota mukaan';
429 458
 $string['includeallusers'] = '... kaikki käyttäjät';
430 459
 $string['includecoursefiles'] = '... kurssin tiedostot';
@@ -434,6 +463,7 @@
434 463
 $string['includemodules'] = '... modulit';
435 464
 $string['includeneededusers'] = '... tarvittavat käyttäjät';
436 465
 $string['includeuserfiles'] = '... käyttäjien tiedostot';
  466
+$string['institution'] = 'Instituutio';
437 467
 $string['invalidemail'] = 'Virheellinen sähköpostiosoite';
438 468
 $string['invalidlogin'] = 'Kirjautuminen epäonnistui , yritä uudelleen';
439 469
 $string['jumpto'] = 'Siirry...';
@@ -463,19 +493,19 @@
463 493
 $string['loginas'] = 'Kirjaudu toisena';
464 494
 $string['loginguest'] = 'Kirjaudu vieraana';
465 495
 $string['loginsite'] = 'Kirjaudu sivustoon';
466  
-$string['loginsteps'] = 'Hei! Käytä hetki aikaa luodaksesi itsellesi käyttäjätunnus ja salasana sivustoon. Tämä mahdollistaa sivuston vapaan käytön.
467  
-  Jotkut kurssit saattavat myös vaatia kertakäyttöisen &quot;avaimen&quot; jonka saat myöhemmin. Luodaksesi tunnuksen itsellesi sinun pitää:
468  
-  <OL size=2>
469  
-  <LI>Täyttää <A HREF=$a>uusi tunnus</A> lomake henkilötiedoillasi.
470  
-  <LI>Sähköposti lähetetään antamaasi osoitteeseen.
471  
-  <LI>Lue postisi ja klikkaa linkkiä viestissä
472  
-  <LI>Tunnuksesi vahvistetaan ja sinut kirjataan sisään.
473  
-  <LI>Valitse kurssit, mihin haluat.
474  
-  <LI>Jos kurssi vaatii &quot;avaimen&quot;, käytä sitä jonka sait opettajaltasi.
475  
-  <LI>Nyt voit käyttää järjestelmää vapaasti. Vastaisuudessa kirjaudut vain antamalla käyttäjätunnuksen ja salasanan vieressä oleviin kenttiin.
  496
+$string['loginsteps'] = 'Hei! Käytä hetki aikaa luodaksesi itsellesi käyttäjätunnus ja salasana sivustoon. Tämä mahdollistaa sivuston vapaan käytön.
  497
+  Jotkut kurssit saattavat myös vaatia kertakäyttöisen &quot;avaimen&quot; jonka saat myöhemmin. Luodaksesi tunnuksen itsellesi sinun pitää:
  498
+  <OL size=2>
  499
+  <LI>Täyttää <A HREF=$a>uusi tunnus</A> lomake henkilötiedoillasi.
  500
+  <LI>Sähköposti lähetetään antamaasi osoitteeseen.
  501
+  <LI>Lue postisi ja klikkaa linkkiä viestissä
  502
+  <LI>Tunnuksesi vahvistetaan ja sinut kirjataan sisään.
  503
+  <LI>Valitse kurssit, mihin haluat.
  504
+  <LI>Jos kurssi vaatii &quot;avaimen&quot;, käytä sitä jonka sait opettajaltasi.
  505
+  <LI>Nyt voit käyttää järjestelmää vapaasti. Vastaisuudessa kirjaudut vain antamalla käyttäjätunnuksen ja salasanan vieressä oleviin kenttiin.
476 506
  </OL>';
477  
-$string['loginstepsnone'] = 'Hei! 
478  
-<p>Jotta voisit käyttää kursseja, sinun pitää luoda itsellesi