Permalink
Browse files

Updates, thanks to Jussi Kurikka

  • Loading branch information...
paca70
paca70 committed Mar 2, 2004
1 parent e418c55 commit 7e99e2655c65e5710adc965161e4279ddf1d7ab9
Showing with 571 additions and 382 deletions.
  1. +23 −22 lang/fi/choice.php
  2. +99 −76 lang/fi/editor.php
  3. +6 −1 lang/fi/error.php
  4. +136 −134 lang/fi/forum.php
  5. +131 −13 lang/fi/glossary.php
  6. +176 −136 lang/fi/moodle.php
View
@@ -1,22 +1,23 @@
-<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.2 development (2004010900)
-
-
-$string['answered'] = 'Vastattu';
-$string['choice'] = 'Monivalinta $a';
-$string['choicename'] = 'Valinnan nimi';
-$string['choicetext'] = 'Valinnan teksti';
-$string['modulename'] = 'Monivalinta';
-$string['modulenameplural'] = 'Monivalinnat';
-$string['notanswered'] = 'Vastaamatta';
-$string['publish'] = 'Julkaise tulokset';
-$string['publishanonymous'] = 'Julkaise tulokset nimettömästi, piiloita vastaajien nimet';
-$string['publishnames'] = 'Julkaise tulokset, näytä nimet ja vastaukset.';
-$string['publishnot'] = 'Älä julkaise tuloksia';
-$string['responses'] = 'Vastaukset';
-$string['responsesto'] = 'Vastaukset $a';
-$string['savemychoice'] = 'Talleta valintani';
-$string['showunanswered'] = 'Näytä sarake vastaamattomille';
-$string['viewallresponses'] = 'Katsele $a vastausta';
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // choice.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+
+
+$string['answered'] = 'Vastattu';
+$string['choice'] = 'Monivalinta $a';
+$string['choicename'] = 'Valinnan nimi';
+$string['choicetext'] = 'Valinnan teksti';
+$string['modulename'] = 'Monivalinta';
+$string['modulenameplural'] = 'Monivalinnat';
+$string['mustchooseone'] = 'Sinun pitää valita vastaus ennen tallennusta. Tallennusta ei tehty.';
+$string['notanswered'] = 'Vastaamatta';
+$string['publish'] = 'Julkaise tulokset';
+$string['publishanonymous'] = 'Julkaise tulokset nimettömästi, piilota vastaajien nimet';
+$string['publishnames'] = 'Julkaise tulokset, näytä nimet ja vastaukset.';
+$string['publishnot'] = 'Älä julkaise tuloksia';
+$string['responses'] = 'Vastaukset';
+$string['responsesto'] = 'Vastaukset $a';
+$string['savemychoice'] = 'Tallenna valintani';
+$string['showunanswered'] = 'Näytä sarake vastaamattomille';
+$string['viewallresponses'] = 'Katsele $a vastausta';
+
+?>
View
@@ -1,76 +1,99 @@
-<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.2 development (2003121500)
-
-
-$string['about'] = 'Tietoja editorista';
-$string['absbottom'] = 'Absbottom';
-$string['absmiddle'] = 'Absmiddle';
-$string['address'] = 'Osoite';
-$string['alignment'] = 'Tasaus';
-$string['alternatetext'] = 'Oletusteksti';
-$string['baseline'] = 'Baseline';
-$string['bold'] = 'Lihavoitu';
-$string['borderthickness'] = 'Reunan paksuus';
-$string['bottom'] = 'Alas';
-$string['browse'] = 'Selaa';
-$string['cancel'] = 'Peruuta';
-$string['cellpadding'] = 'Solun täyttö';
-$string['cellspacing'] = 'Solujen väli';
-$string['choosechar'] = 'Valitse merkki';
-$string['chooseicon'] = 'Valitse liitettävä hymiö';
-$string['close'] = 'Sulje';
-$string['cols'] = 'Solut';
-$string['copy'] = 'Kopioi';
-$string['createlink'] = 'Lisää linkki';
-$string['cut'] = 'Leikkaa';
-$string['forecolor'] = 'Tekstin väri';
-$string['heading'] = 'Otsikko';
-$string['hilitecolor'] = 'Taustan väri';
-$string['horizontal'] = 'Vaaka';
-$string['horizontalrule'] = 'Vaakaviiva';
-$string['htmlmode'] = 'Näytä HTML koodi';
-$string['imageurl'] = 'Kuvan URL';
-$string['indent'] = 'Lisää sisennystä';
-$string['insertchar'] = 'Lisää merkki';
-$string['insertimage'] = 'Lisää kuva';
-$string['insertsmile'] = 'Lisää hymiö';
-$string['inserttable'] = 'Lisää taulukko';
-$string['italic'] = 'Kursivoitu';
-$string['justifycenter'] = 'Keskitä';
-$string['justifyfull'] = 'Tasaa molemmat reunat';
-$string['justifyleft'] = 'Tasaa vasemmat reunat';
-$string['justifyright'] = 'Tasaa oikeat reunat';
-$string['layout'] = 'Ulkoasu';
-$string['left'] = 'Vasen';
-$string['middle'] = 'Middle';
-$string['normal'] = 'Normaali';
-$string['notset'] = 'Not Set';
-$string['ok'] = 'OK';
-$string['orderedlist'] = 'Numerointi';
-$string['outdent'] = 'Vähennä sisennystä';
-$string['paste'] = 'Liitä';
-$string['path'] = 'Polku';
-$string['percent'] = 'Prosenttia';
-$string['pixels'] = 'Pikseliä';
-$string['popupeditor'] = 'Suurenna editori';
-$string['preformatted'] = 'Muotoiltu (pre)';
-$string['preview'] = 'Esikatsele';
-$string['redo'] = 'Palauta viimeinen toiminto';
-$string['right'] = 'Oikea';
-$string['rows'] = 'Rivit';
-$string['showhelp'] = 'Ohje';
-$string['spacing'] = 'Välys';
-$string['strikethrough'] = 'Yliviivattu';
-$string['subscript'] = 'Alaindeksi';
-$string['superscript'] = 'Ylädeksi';
-$string['textindicator'] = 'Nykyinen tyyli';
-$string['textmode'] = 'Olet tekstitilassa. Käytä [<>] painiketta palataksesi takaisin WYSIWIG -tilaan.';
-$string['texttop'] = 'Texttop';
-$string['top'] = 'Ylös';
-$string['underline'] = 'Alleviivattu';
-$string['undo'] = 'Peruuta viimeinen toiminto';
-$string['unorderedlist'] = 'Luettelomerkit';
-$string['vertical'] = 'Pysty';
-$string['width'] = 'Leveys';
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // editor.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+
+
+$string['about'] = 'Tietoja editorista';
+$string['absbottom'] = 'Absbottom';
+$string['absmiddle'] = 'Absmiddle';
+$string['address'] = 'Osoite';
+$string['alignment'] = 'Tasaus';
+$string['alternatetext'] = 'Oletusteksti';
+$string['baseline'] = 'Baseline';
+$string['bold'] = 'Lihavoitu';
+$string['borderthickness'] = 'Reunan paksuus';
+$string['bottom'] = 'Alas';
+$string['browse'] = 'Selaa';
+$string['cancel'] = 'Peruuta';
+$string['cellpadding'] = 'Solun täyttö';
+$string['cellspacing'] = 'Solujen väli';
+$string['choosechar'] = 'Valitse merkki';
+$string['chooseicon'] = 'Valitse liitettävä hymiö';
+$string['close'] = 'Sulje';
+$string['cols'] = 'Solut';
+$string['copy'] = 'Kopioi';
+$string['createfolder'] = 'Luo kansio';
+$string['createlink'] = 'Lisää linkki';
+$string['cut'] = 'Leikkaa';
+$string['delete'] = 'Posta';
+$string['filebrowser'] = 'Tiedostoselain';
+$string['forecolor'] = 'Tekstin väri';
+$string['heading'] = 'Otsikko';
+$string['height'] = 'Korkeus';
+$string['hilitecolor'] = 'Taustan väri';
+$string['horizontal'] = 'Vaaka';
+$string['horizontalrule'] = 'Vaakaviiva';
+$string['htmlmode'] = 'Näytä HTML koodi';
+$string['imageurl'] = 'Kuvan URL';
+$string['indent'] = 'Lisää sisennystä';
+$string['insertchar'] = 'Lisää merkki';
+$string['insertimage'] = 'Lisää kuva';
+$string['insertlink'] = 'Lisää linkki';
+$string['insertsmile'] = 'Lisää hymiö';
+$string['inserttable'] = 'Lisää taulukko';
+$string['italic'] = 'Kursivoitu';
+$string['justifycenter'] = 'Keskitä';
+$string['justifyfull'] = 'Tasaa molemmat reunat';
+$string['justifyleft'] = 'Tasaa vasemmat reunat';
+$string['justifyright'] = 'Tasaa oikeat reunat';
+$string['layout'] = 'Ulkoasu';
+$string['left'] = 'Vasen';
+$string['linkproperties'] = 'Linkin ominaisuudet';
+$string['linktarget'] = 'Linkin kohde';
+$string['linktargetblank'] = 'Uuteen ikkunaan';
+$string['linktargetnone'] = 'Ei kohdetta';
+$string['linktargetother'] = 'Muuhun kehykseen (ei toiminnassa)';
+$string['linktargetself'] = 'Samaan kehykseen';
+$string['linktargettop'] = 'Samaan ikkunaan';
+$string['linktitle'] = 'Otsikko';
+$string['linkurl'] = 'URL';
+$string['middle'] = 'Middle';
+$string['move'] = 'Siirrä';
+$string['normal'] = 'Normaali';
+$string['notimage'] = 'Valittu tiedosto ei ollut kuva. Valitse kuvatiedosto!';
+$string['notset'] = 'Not Set';
+$string['ok'] = 'OK';
+$string['orderedlist'] = 'Numerointi';
+$string['outdent'] = 'Vähennä sisennystä';
+$string['paste'] = 'Liitä';
+$string['path'] = 'Polku';
+$string['percent'] = 'Prosenttia';
+$string['pixels'] = 'Pikseliä';
+$string['popupeditor'] = 'Suurenna editori';
+$string['preformatted'] = 'Muotoiltu (pre)';
+$string['preview'] = 'Esikatsele';
+$string['properties'] = 'Ominaisuudet';
+$string['redo'] = 'Palauta viimeinen toiminto';
+$string['rename'] = 'Nimeä uudelleen';
+$string['right'] = 'Oikea';
+$string['rows'] = 'Rivit';
+$string['selection'] = 'Valinta';
+$string['showhelp'] = 'Ohje';
+$string['size'] = 'Koko';
+$string['spacing'] = 'Välys';
+$string['strikethrough'] = 'Yliviivattu';
+$string['subscript'] = 'Alaindeksi';
+$string['superscript'] = 'Ylädeksi';
+$string['textindicator'] = 'Nykyinen tyyli';
+$string['textmode'] = 'Olet tekstitilassa. Käytä [<>] painiketta palataksesi takaisin WYSIWIG -tilaan.';
+$string['texttop'] = 'Texttop';
+$string['top'] = 'Ylös';
+$string['type'] = 'Tyyppi';
+$string['underline'] = 'Alleviivattu';
+$string['undo'] = 'Peruuta viimeinen toiminto';
+$string['unorderedlist'] = 'Luettelomerkit';
+$string['upload'] = 'Lataa';
+$string['vertical'] = 'Pysty';
+$string['width'] = 'Leveys';
+$string['zip'] = 'Zip';
+
+?>
View
@@ -1,11 +1,16 @@
<?PHP // $Id$
- // error.php - created with Moodle 1.2 development (2004010900)
+ // error.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+$string['coursegroupunknown'] = 'Ryhmää vastaavaa kurssia $a ei ole määritetty.';
$string['erroronline'] = 'Virhe rivillä $a';
$string['fieldrequired'] = 'Kenttä \"$a\" vaaditaan';
+$string['groupalready'] = 'Käyttäjä kuuluu jo ryhmään $a';
+$string['groupunknown'] = 'Ryhmä $a ei kuulu kurssille';
$string['invalidfieldname'] = '\"$a\" ei ole kelvollinen kentän nimi';
$string['missingfield'] = 'Kenttä \"$a\" puuttuu';
+$string['modulerequirementsnotmet'] = 'Moduulia \"$a->modulename\" ($a->moduleversion) ei voitu asentaa. Se vaatii uudemman version Moodlesta (käyttämäsi versio $a->currentmoodle, tarvitset $a->requiremoodle). ';
+$string['restricteduser'] = 'Käyttäjätiliäsi \"$a\" on rajoitettu toiminnon osalta.';
$string['unknowncourse'] = 'Tuntematon kurssi nimeltään \"$a\"';
$string['usernotaddederror'] = 'Käyttäjää \"$a\" ei lisätty - tuntematon virhe';
$string['usernotaddedregistered'] = 'Käyttäjää \"$a\" ei lisätty - on jo rekisteröity';
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 7e99e26

Please sign in to comment.