Skip to content
Browse files

Updates, thanks to Jussi Kurikka

  • Loading branch information...
1 parent e418c55 commit 7e99e2655c65e5710adc965161e4279ddf1d7ab9 paca70 committed Mar 2, 2004
Showing with 571 additions and 382 deletions.
  1. +23 −22 lang/fi/choice.php
  2. +99 −76 lang/fi/editor.php
  3. +6 −1 lang/fi/error.php
  4. +136 −134 lang/fi/forum.php
  5. +131 −13 lang/fi/glossary.php
  6. +176 −136 lang/fi/moodle.php
View
45 lang/fi/choice.php
@@ -1,22 +1,23 @@
-<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.2 development (2004010900)
-
-
-$string['answered'] = 'Vastattu';
-$string['choice'] = 'Monivalinta $a';
-$string['choicename'] = 'Valinnan nimi';
-$string['choicetext'] = 'Valinnan teksti';
-$string['modulename'] = 'Monivalinta';
-$string['modulenameplural'] = 'Monivalinnat';
-$string['notanswered'] = 'Vastaamatta';
-$string['publish'] = 'Julkaise tulokset';
-$string['publishanonymous'] = 'Julkaise tulokset nimettömästi, piiloita vastaajien nimet';
-$string['publishnames'] = 'Julkaise tulokset, näytä nimet ja vastaukset.';
-$string['publishnot'] = 'Älä julkaise tuloksia';
-$string['responses'] = 'Vastaukset';
-$string['responsesto'] = 'Vastaukset $a';
-$string['savemychoice'] = 'Talleta valintani';
-$string['showunanswered'] = 'Näytä sarake vastaamattomille';
-$string['viewallresponses'] = 'Katsele $a vastausta';
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // choice.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+
+
+$string['answered'] = 'Vastattu';
+$string['choice'] = 'Monivalinta $a';
+$string['choicename'] = 'Valinnan nimi';
+$string['choicetext'] = 'Valinnan teksti';
+$string['modulename'] = 'Monivalinta';
+$string['modulenameplural'] = 'Monivalinnat';
+$string['mustchooseone'] = 'Sinun pitää valita vastaus ennen tallennusta. Tallennusta ei tehty.';
+$string['notanswered'] = 'Vastaamatta';
+$string['publish'] = 'Julkaise tulokset';
+$string['publishanonymous'] = 'Julkaise tulokset nimettömästi, piilota vastaajien nimet';
+$string['publishnames'] = 'Julkaise tulokset, näytä nimet ja vastaukset.';
+$string['publishnot'] = 'Älä julkaise tuloksia';
+$string['responses'] = 'Vastaukset';
+$string['responsesto'] = 'Vastaukset $a';
+$string['savemychoice'] = 'Tallenna valintani';
+$string['showunanswered'] = 'Näytä sarake vastaamattomille';
+$string['viewallresponses'] = 'Katsele $a vastausta';
+
+?>
View
175 lang/fi/editor.php
@@ -1,76 +1,99 @@
-<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.2 development (2003121500)
-
-
-$string['about'] = 'Tietoja editorista';
-$string['absbottom'] = 'Absbottom';
-$string['absmiddle'] = 'Absmiddle';
-$string['address'] = 'Osoite';
-$string['alignment'] = 'Tasaus';
-$string['alternatetext'] = 'Oletusteksti';
-$string['baseline'] = 'Baseline';
-$string['bold'] = 'Lihavoitu';
-$string['borderthickness'] = 'Reunan paksuus';
-$string['bottom'] = 'Alas';
-$string['browse'] = 'Selaa';
-$string['cancel'] = 'Peruuta';
-$string['cellpadding'] = 'Solun täyttö';
-$string['cellspacing'] = 'Solujen väli';
-$string['choosechar'] = 'Valitse merkki';
-$string['chooseicon'] = 'Valitse liitettävä hymiö';
-$string['close'] = 'Sulje';
-$string['cols'] = 'Solut';
-$string['copy'] = 'Kopioi';
-$string['createlink'] = 'Lisää linkki';
-$string['cut'] = 'Leikkaa';
-$string['forecolor'] = 'Tekstin väri';
-$string['heading'] = 'Otsikko';
-$string['hilitecolor'] = 'Taustan väri';
-$string['horizontal'] = 'Vaaka';
-$string['horizontalrule'] = 'Vaakaviiva';
-$string['htmlmode'] = 'Näytä HTML koodi';
-$string['imageurl'] = 'Kuvan URL';
-$string['indent'] = 'Lisää sisennystä';
-$string['insertchar'] = 'Lisää merkki';
-$string['insertimage'] = 'Lisää kuva';
-$string['insertsmile'] = 'Lisää hymiö';
-$string['inserttable'] = 'Lisää taulukko';
-$string['italic'] = 'Kursivoitu';
-$string['justifycenter'] = 'Keskitä';
-$string['justifyfull'] = 'Tasaa molemmat reunat';
-$string['justifyleft'] = 'Tasaa vasemmat reunat';
-$string['justifyright'] = 'Tasaa oikeat reunat';
-$string['layout'] = 'Ulkoasu';
-$string['left'] = 'Vasen';
-$string['middle'] = 'Middle';
-$string['normal'] = 'Normaali';
-$string['notset'] = 'Not Set';
-$string['ok'] = 'OK';
-$string['orderedlist'] = 'Numerointi';
-$string['outdent'] = 'Vähennä sisennystä';
-$string['paste'] = 'Liitä';
-$string['path'] = 'Polku';
-$string['percent'] = 'Prosenttia';
-$string['pixels'] = 'Pikseliä';
-$string['popupeditor'] = 'Suurenna editori';
-$string['preformatted'] = 'Muotoiltu (pre)';
-$string['preview'] = 'Esikatsele';
-$string['redo'] = 'Palauta viimeinen toiminto';
-$string['right'] = 'Oikea';
-$string['rows'] = 'Rivit';
-$string['showhelp'] = 'Ohje';
-$string['spacing'] = 'Välys';
-$string['strikethrough'] = 'Yliviivattu';
-$string['subscript'] = 'Alaindeksi';
-$string['superscript'] = 'Ylädeksi';
-$string['textindicator'] = 'Nykyinen tyyli';
-$string['textmode'] = 'Olet tekstitilassa. Käytä [<>] painiketta palataksesi takaisin WYSIWIG -tilaan.';
-$string['texttop'] = 'Texttop';
-$string['top'] = 'Ylös';
-$string['underline'] = 'Alleviivattu';
-$string['undo'] = 'Peruuta viimeinen toiminto';
-$string['unorderedlist'] = 'Luettelomerkit';
-$string['vertical'] = 'Pysty';
-$string['width'] = 'Leveys';
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // editor.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+
+
+$string['about'] = 'Tietoja editorista';
+$string['absbottom'] = 'Absbottom';
+$string['absmiddle'] = 'Absmiddle';
+$string['address'] = 'Osoite';
+$string['alignment'] = 'Tasaus';
+$string['alternatetext'] = 'Oletusteksti';
+$string['baseline'] = 'Baseline';
+$string['bold'] = 'Lihavoitu';
+$string['borderthickness'] = 'Reunan paksuus';
+$string['bottom'] = 'Alas';
+$string['browse'] = 'Selaa';
+$string['cancel'] = 'Peruuta';
+$string['cellpadding'] = 'Solun täyttö';
+$string['cellspacing'] = 'Solujen väli';
+$string['choosechar'] = 'Valitse merkki';
+$string['chooseicon'] = 'Valitse liitettävä hymiö';
+$string['close'] = 'Sulje';
+$string['cols'] = 'Solut';
+$string['copy'] = 'Kopioi';
+$string['createfolder'] = 'Luo kansio';
+$string['createlink'] = 'Lisää linkki';
+$string['cut'] = 'Leikkaa';
+$string['delete'] = 'Posta';
+$string['filebrowser'] = 'Tiedostoselain';
+$string['forecolor'] = 'Tekstin väri';
+$string['heading'] = 'Otsikko';
+$string['height'] = 'Korkeus';
+$string['hilitecolor'] = 'Taustan väri';
+$string['horizontal'] = 'Vaaka';
+$string['horizontalrule'] = 'Vaakaviiva';
+$string['htmlmode'] = 'Näytä HTML koodi';
+$string['imageurl'] = 'Kuvan URL';
+$string['indent'] = 'Lisää sisennystä';
+$string['insertchar'] = 'Lisää merkki';
+$string['insertimage'] = 'Lisää kuva';
+$string['insertlink'] = 'Lisää linkki';
+$string['insertsmile'] = 'Lisää hymiö';
+$string['inserttable'] = 'Lisää taulukko';
+$string['italic'] = 'Kursivoitu';
+$string['justifycenter'] = 'Keskitä';
+$string['justifyfull'] = 'Tasaa molemmat reunat';
+$string['justifyleft'] = 'Tasaa vasemmat reunat';
+$string['justifyright'] = 'Tasaa oikeat reunat';
+$string['layout'] = 'Ulkoasu';
+$string['left'] = 'Vasen';
+$string['linkproperties'] = 'Linkin ominaisuudet';
+$string['linktarget'] = 'Linkin kohde';
+$string['linktargetblank'] = 'Uuteen ikkunaan';
+$string['linktargetnone'] = 'Ei kohdetta';
+$string['linktargetother'] = 'Muuhun kehykseen (ei toiminnassa)';
+$string['linktargetself'] = 'Samaan kehykseen';
+$string['linktargettop'] = 'Samaan ikkunaan';
+$string['linktitle'] = 'Otsikko';
+$string['linkurl'] = 'URL';
+$string['middle'] = 'Middle';
+$string['move'] = 'Siirrä';
+$string['normal'] = 'Normaali';
+$string['notimage'] = 'Valittu tiedosto ei ollut kuva. Valitse kuvatiedosto!';
+$string['notset'] = 'Not Set';
+$string['ok'] = 'OK';
+$string['orderedlist'] = 'Numerointi';
+$string['outdent'] = 'Vähennä sisennystä';
+$string['paste'] = 'Liitä';
+$string['path'] = 'Polku';
+$string['percent'] = 'Prosenttia';
+$string['pixels'] = 'Pikseliä';
+$string['popupeditor'] = 'Suurenna editori';
+$string['preformatted'] = 'Muotoiltu (pre)';
+$string['preview'] = 'Esikatsele';
+$string['properties'] = 'Ominaisuudet';
+$string['redo'] = 'Palauta viimeinen toiminto';
+$string['rename'] = 'Nimeä uudelleen';
+$string['right'] = 'Oikea';
+$string['rows'] = 'Rivit';
+$string['selection'] = 'Valinta';
+$string['showhelp'] = 'Ohje';
+$string['size'] = 'Koko';
+$string['spacing'] = 'Välys';
+$string['strikethrough'] = 'Yliviivattu';
+$string['subscript'] = 'Alaindeksi';
+$string['superscript'] = 'Ylädeksi';
+$string['textindicator'] = 'Nykyinen tyyli';
+$string['textmode'] = 'Olet tekstitilassa. Käytä [<>] painiketta palataksesi takaisin WYSIWIG -tilaan.';
+$string['texttop'] = 'Texttop';
+$string['top'] = 'Ylös';
+$string['type'] = 'Tyyppi';
+$string['underline'] = 'Alleviivattu';
+$string['undo'] = 'Peruuta viimeinen toiminto';
+$string['unorderedlist'] = 'Luettelomerkit';
+$string['upload'] = 'Lataa';
+$string['vertical'] = 'Pysty';
+$string['width'] = 'Leveys';
+$string['zip'] = 'Zip';
+
+?>
View
7 lang/fi/error.php
@@ -1,11 +1,16 @@
<?PHP // $Id$
- // error.php - created with Moodle 1.2 development (2004010900)
+ // error.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+$string['coursegroupunknown'] = 'Ryhmää vastaavaa kurssia $a ei ole määritetty.';
$string['erroronline'] = 'Virhe rivillä $a';
$string['fieldrequired'] = 'Kenttä \"$a\" vaaditaan';
+$string['groupalready'] = 'Käyttäjä kuuluu jo ryhmään $a';
+$string['groupunknown'] = 'Ryhmä $a ei kuulu kurssille';
$string['invalidfieldname'] = '\"$a\" ei ole kelvollinen kentän nimi';
$string['missingfield'] = 'Kenttä \"$a\" puuttuu';
+$string['modulerequirementsnotmet'] = 'Moduulia \"$a->modulename\" ($a->moduleversion) ei voitu asentaa. Se vaatii uudemman version Moodlesta (käyttämäsi versio $a->currentmoodle, tarvitset $a->requiremoodle). ';
+$string['restricteduser'] = 'Käyttäjätiliäsi \"$a\" on rajoitettu toiminnon osalta.';
$string['unknowncourse'] = 'Tuntematon kurssi nimeltään \"$a\"';
$string['usernotaddederror'] = 'Käyttäjää \"$a\" ei lisätty - tuntematon virhe';
$string['usernotaddedregistered'] = 'Käyttäjää \"$a\" ei lisätty - on jo rekisteröity';
View
270 lang/fi/forum.php
@@ -1,135 +1,137 @@
-<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.2 development (2004010900)
-
-
-$string['addanewdiscussion'] = 'Lisää uusi keskustelu';
-$string['addanewtopic'] = 'Lisää uusi aihe';
-$string['allowchoice'] = 'Anna kaikkien valita';
-$string['allowdiscussions'] = 'Voiko $a avata uusia keskusteluja?';
-$string['allowratings'] = 'Voidaanko viestejä arvioida?';
-$string['allowsdiscussions'] = 'Tämä foorumi antaa jokaisen aloittaa yhden uuden keskustelun.';
-$string['anyfile'] = 'Mikä tahansa tiedosto';
-$string['attachment'] = 'Liite';
-$string['bynameondate'] = '$a->name - $a->date';
-$string['configdisplaymode'] = 'Oletus näyttötapa keskusteluille, jos ei ole valittu mitään.';
-$string['configlongpost'] = 'Tätä pitemmät keskustelut ovat pitkiä (HTML koodia ei lasketa mukaan).';
-$string['configmanydiscussions'] = 'Mksimimäärä keskusteluja samalla sivulla';
-$string['configmaxbytes'] = 'Oletus maksimi koko kaikke liitteille sivostolla.';
-$string['configshortpost'] = 'Tätä lyhyemmät keskustelut ovat lyhyitä (HTML koodia ei lasketa mukaan).';
-$string['couldnotadd'] = 'Viestiäsi ei voida lisätä tuntemattoman virheen takia.';
-$string['couldnotdeleteratings'] = 'Pahus, viestiä ei voida poistaa koska se on jo arvioitu';
-$string['couldnotdeletereplies'] = 'Pahus, viestiä ei voida poistaa koska siihen on jo vastattu';
-$string['couldnotupdate'] = 'Viestiäsi ei voida päivittää tuntemattoman virheen takia';
-$string['delete'] = 'Poista';
-$string['deleteddiscussion'] = 'Keskustelu on poistettu';
-$string['deletedpost'] = 'Viesti on poistettu';
-$string['deletesure'] = 'Oletko varma että haluat poistaa tämän viestin?';
-$string['discussion'] = 'Keskustelu';
-$string['discussionmoved'] = 'Tämä keskustelu on siirretty \'$a\'';
-$string['discussions'] = 'Keskustelut';
-$string['discussionsstartedby'] = 'Keskustelun on aloittanut $a';
-$string['discussionsstartedbyrecent'] = 'Viimeisimmän keskustelun aloittaja $a';
-$string['discussthistopic'] = 'Keskustele aiheesta';
-$string['eachuserforum'] = 'Jokainen avaa uuden keskustelun';
-$string['edit'] = 'Muokkaa';
-$string['editing'] = 'Muokataan';
-$string['emptymessage'] = 'Jotain oli vialla viestissäsi. Ehkä jätit viestisi tyhjäksi tai liitetiedosto oli liian suuri. Muutoksiasi EI tallennettu.';
-$string['everyonecanchoose'] = 'Kaikki voivat tilata tämän foorumin';
-$string['everyoneissubscribed'] = 'Kaikki tilaavat tämän foorumin';
-$string['forcesubscribe'] = 'Pakota kaikki tilaajiksi';
-$string['forcesubscribeq'] = 'Pakota kaikki tilaajiksi?';
-$string['forum'] = 'Foorumi';
-$string['forumintro'] = 'Foorumin johdanto';
-$string['forumname'] = 'Foorumin nimi';
-$string['forums'] = 'Foorumit';
-$string['forumtype'] = 'Foorumin tyyppi';
-$string['generalforum'] = 'Yleisfoorumi';
-$string['generalforums'] = 'Yleisfoorumit';
-$string['inforum'] = '$a :ssa';
-$string['intronews'] = 'Yleiset uutiset ja tiedotteet';
-$string['introsocial'] = 'Avoin foorumi vapaalle keskustelulle';
-$string['introteacher'] = 'Opettajien oma keskustelufoorumi';
-$string['lastpost'] = 'Viimeisin viesti';
-$string['learningforums'] = 'Opiskelufoorumi';
-$string['maxattachmentsize'] = 'Liitteen maksimi koko';
-$string['maxtimehaspassed'] = 'Pahus, maksimi muokkausaika on ylittynyt tämän ($a) viestin osalta!';
-$string['message'] = 'Viesti';
-$string['modeflatnewestfirst'] = 'Näytä vastaukset peräkkäin, uusin ensin';
-$string['modeflatoldestfirst'] = 'Näytä vastaukset peräkkäin, vanhin ensin';
-$string['modenested'] = 'Näytä vastaukset sisäkkäin';
-$string['modethreaded'] = 'Näytä vastaukset säikeittäin';
-$string['modulename'] = 'Foorumi';
-$string['modulenameplural'] = 'Foorumit';
-$string['more'] = 'lisää';
-$string['movethisdiscussionto'] = 'Siirrä tämä keskustelu ...';
-$string['namenews'] = 'Uutiset foorumi';
-$string['namesocial'] = 'Keskustelu foorumi';
-$string['nameteacher'] = 'Opettajain foorumi';
-$string['newforumposts'] = 'Foorumin uudet viestit';
-$string['nodiscussions'] = 'Tässä foorumissa ei ole vielä keskusteluja';
-$string['noguestpost'] = 'Pahus, vieraat eivät saa kirjoittaa foorumiin';
-$string['nomorepostscontaining'] = 'Viestejä, jotka sisältävät \'$a\' ei löytynyt.';
-$string['nonews'] = 'Ei vielä uutisia';
-$string['noposts'] = 'Ei viestejä';
-$string['nopostscontaining'] = 'Viestejä jotka sisältävät \'$a\' ei löytynyt';
-$string['nosubscribers'] = 'Tällä foorumilla ei ole tilaajia';
-$string['nownotsubscribed'] = '$a->name EI saa kopioita viesteistä\'$a->forum\' sähköpostiinsa.';
-$string['nowsubscribed'] = '$a->name SAA kopiot viesteistä \'$a->forum\' sähköpostiinsa.';
-$string['numposts'] = '$a viestiä';
-$string['olderdiscussions'] = 'Vanhat keskustelut';
-$string['openmode0'] = 'Ei keskusteja, ei vastauksia';
-$string['openmode1'] = 'Ei keskusteluja, mutta vastaaminen sallitaan';
-$string['openmode2'] = 'Keskustelut ja vastaukset sallitaan';
-$string['parent'] = 'Naytä aiempi';
-$string['parentofthispost'] = 'Tämän viestin alku';
-$string['postadded'] = 'Viestisi on lisätty.<P>Sinulla $a aikaa muokata viestiä jos haluat muuttaa sitä.';
-$string['postincontext'] = 'Katso tätä viestiä kontektissaan';
+<?PHP // $Id$
+ // forum.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+
+
+$string['addanewdiscussion'] = 'Lisää uusi keskustelu';
+$string['addanewtopic'] = 'Lisää uusi aihe';
+$string['allowchoice'] = 'Anna kaikkien valita';
+$string['allowdiscussions'] = 'Voiko $a avata uusia keskusteluja?';
+$string['allowratings'] = 'Voidaanko viestejä arvioida?';
+$string['allowsdiscussions'] = 'Tämä foorumi antaa jokaisen aloittaa yhden uuden keskustelun.';
+$string['anyfile'] = 'Mikä tahansa tiedosto';
+$string['attachment'] = 'Liite';
+$string['bynameondate'] = '$a->name - $a->date';
+$string['configdisplaymode'] = 'Oletusasetus keskustelujen näyttämiselle, jos sellaista ei ole asetettu.';
+$string['configlongpost'] = 'Tätä pitemmät keskustelut ovat pitkiä (HTML koodia ei lasketa mukaan).';
+$string['configmanydiscussions'] = 'Mksimimäärä keskusteluja samalla sivulla';
+$string['configmaxbytes'] = 'Oletus maksimi koko kaikke liitteille sivostolla.';
+$string['configshortpost'] = 'Tätä lyhyemmät keskustelut ovat lyhyitä (HTML koodia ei lasketa mukaan).';
+$string['couldnotadd'] = 'Viestiäsi ei voida lisätä tuntemattoman virheen takia.';
+$string['couldnotdeleteratings'] = 'Valitettavasti viestiä ei voida poistaa, koska se on jo arvioitu';
+$string['couldnotdeletereplies'] = 'Valitettavasti viestiä ei voida poistaa, koska siihen on jo vastattu';
+$string['couldnotupdate'] = 'Viestiäsi ei voida päivittää tuntemattoman virheen takia';
+$string['delete'] = 'Poista';
+$string['deleteddiscussion'] = 'Keskustelu on poistettu';
+$string['deletedpost'] = 'Viesti on poistettu';
+$string['deletesure'] = 'Oletko varma että haluat poistaa tämän viestin?';
+$string['discussion'] = 'Keskustelu';
+$string['discussionmoved'] = 'Tämä keskustelu on siirretty \'$a\'';
+$string['discussions'] = 'Keskustelut';
+$string['discussionsstartedby'] = 'Keskustelun on aloittanut $a';
+$string['discussionsstartedbyrecent'] = 'Viimeisimmän keskustelun aloittaja $a';
+$string['discussthistopic'] = 'Keskustele aiheesta';
+$string['eachuserforum'] = 'Jokainen avaa uuden keskustelun';
+$string['edit'] = 'Muokkaa';
+$string['editing'] = 'Muokataan';
+$string['emptymessage'] = 'Jotain oli vialla viestissäsi. Ehkä jätit viestisi tyhjäksi tai liitetiedosto oli liian suuri. Muutoksiasi EI tallennettu.';
+$string['everyonecanchoose'] = 'Kaikki voivat tilata tämän foorumin';
+$string['everyoneissubscribed'] = 'Kaikki tilaavat tämän foorumin';
+$string['forcesubscribe'] = 'Pakota kaikki tilaajiksi';
+$string['forcesubscribeq'] = 'Pakota kaikki tilaajiksi?';
+$string['forum'] = 'Foorumi';
+$string['forumintro'] = 'Foorumin johdanto';
+$string['forumname'] = 'Foorumin nimi';
+$string['forums'] = 'Foorumit';
+$string['forumtype'] = 'Foorumin tyyppi';
+$string['generalforum'] = 'Yleisfoorumi';
+$string['generalforums'] = 'Yleisfoorumit';
+$string['inforum'] = '$a :ssa';
+$string['intronews'] = 'Yleiset uutiset ja tiedotteet';
+$string['introsocial'] = 'Avoin foorumi vapaalle keskustelulle';
+$string['introteacher'] = 'Opettajien oma keskustelufoorumi';
+$string['lastpost'] = 'Viimeisin viesti';
+$string['learningforums'] = 'Opiskelufoorumi';
+$string['maxattachmentsize'] = 'Liitteen maksimi koko';
+$string['maxtimehaspassed'] = 'Valitettavasti suurin sallittu muokkausaika on ylittynyt tämän ($a) viestin osalta!';
+$string['message'] = 'Viesti';
+$string['modeflatnewestfirst'] = 'Näytä vastaukset peräkkäin, uusin ensin';
+$string['modeflatoldestfirst'] = 'Näytä vastaukset peräkkäin, vanhin ensin';
+$string['modenested'] = 'Näytä vastaukset sisäkkäin';
+$string['modethreaded'] = 'Näytä vastaukset säikeittäin';
+$string['modulename'] = 'Foorumi';
+$string['modulenameplural'] = 'Foorumit';
+$string['more'] = 'lisää';
+$string['movethisdiscussionto'] = 'Siirrä tämä keskustelu ...';
+$string['namenews'] = 'Uutiset foorumi';
+$string['namesocial'] = 'Keskustelu foorumi';
+$string['nameteacher'] = 'Opettajain foorumi';
+$string['newforumposts'] = 'Foorumin uudet viestit';
+$string['nodiscussions'] = 'Tässä foorumissa ei ole vielä keskusteluja';
+$string['noguestpost'] = 'Pahus, vieraat eivät saa kirjoittaa foorumiin';
+$string['nomorepostscontaining'] = 'Viestejä, jotka sisältävät \'$a\' ei löytynyt.';
+$string['nonews'] = 'Ei vielä uutisia';
+$string['noposts'] = 'Ei viestejä';
+$string['nopostscontaining'] = 'Viestejä jotka sisältävät \'$a\' ei löytynyt';
+$string['nosubscribers'] = 'Tällä foorumilla ei ole tilaajia';
+$string['notingroup'] = 'Sinun pitää olla ryhmän jäsen nähdäksesi tämän keskustelualueen.';
+$string['nownotsubscribed'] = '$a->name EI saa kopioita viesteistä\'$a->forum\' sähköpostiinsa.';
+$string['nowsubscribed'] = '$a->name SAA kopiot viesteistä \'$a->forum\' sähköpostiinsa.';
+$string['numposts'] = '$a viestiä';
+$string['olderdiscussions'] = 'Vanhat keskustelut';
+$string['openmode0'] = 'Ei keskusteja, ei vastauksia';
+$string['openmode1'] = 'Ei keskusteluja, mutta vastaaminen sallitaan';
+$string['openmode2'] = 'Keskustelut ja vastaukset sallitaan';
+$string['parent'] = 'Naytä aiempi';
+$string['parentofthispost'] = 'Tämän viestin alku';
+$string['postadded'] = 'Viestisi on lisätty.<P>Sinulla $a aikaa muokata viestiä jos haluat muuttaa sitä.';
+$string['postincontext'] = 'Katso tätä viestiä kontektissaan';
$string['postmailinfo'] = 'Tämä on kopio viestistä $a sivustolla.
-Lisätäksesi vastauksen viestiin suoraan sivustolle, klikkaa seuraavaa linkkiä:';
-$string['postrating1'] = 'Suurimmaksi osaksi eristyvää osaamista';
-$string['postrating2'] = 'Yhtälaisesti eristynyt ja sosiaalinen';
-$string['postrating3'] = 'Suurimmaksi osaksi sosiaalista osaamista';
-$string['posts'] = 'Viestit';
-$string['postupdated'] = 'Viestisi on päivitetty';
-$string['processingpost'] = 'Käsitellään viestiä $a';
-$string['rate'] = 'Arvio';
-$string['rating'] = 'Arviointi';
-$string['ratingeveryone'] = 'Kaikki voivat arvioida';
-$string['ratingno'] = 'Ei arviointeja';
-$string['ratingonlyteachers'] = 'Vain $a voi arvioida';
-$string['ratingpublic'] = '$a voi nähdä kaikkien arvioinnit';
-$string['ratingpublicnot'] = '$a voi nähdä vain omat arvioinnit';
-$string['ratings'] = 'Arvioinnit';
-$string['ratingssaved'] = 'Arviointi tallennettu';
-$string['ratingsuse'] = 'Arviointitapa';
-$string['ratingtime'] = 'Rajoita arviointi ajalle';
-$string['re'] = 'Vast:';
-$string['readtherest'] = 'Lue loput tästä aiheesta';
-$string['replies'] = 'Vastaukset';
-$string['repliesmany'] = '$a vastausta tähän mennessä';
-$string['repliesone'] = '$a vastaus tähän mennessä';
-$string['reply'] = 'Vastaa';
-$string['search'] = 'Etsi';
-$string['searchforums'] = 'Etsi Foorumeista';
-$string['searcholderposts'] = 'Selaa vanhoja viestejä';
-$string['searchresults'] = 'Haun tulokset';
-$string['sendinratings'] = 'Lähetä viimeisimmät arvioinnit viesteistäni';
-$string['showsubscribers'] = 'Näytä tilaajat';
-$string['singleforum'] = 'Yksinkertainen keskustelu';
-$string['startedby'] = 'Aloittanut:';
-$string['subject'] = 'Aihe';
-$string['subscribe'] = 'Tilaa tämä foorumi';
-$string['subscribed'] = 'Tilaaja';
-$string['subscribers'] = 'Tilaajat';
-$string['subscribersto'] = 'Tilaa \'$a\'';
-$string['subscribestart'] = 'Ei toiminnassa';
-$string['subscribestop'] = 'Ei toiminnassa';
-$string['subscription'] = 'Tilaus';
-$string['subscriptions'] = 'Tilaukset';
-$string['unsubscribe'] = 'Poista tämän foorumin tilaus';
-$string['unsubscribed'] = 'Tilaamaton';
-$string['youratedthis'] = 'Arvioit tämän';
-$string['yournewtopic'] = 'Uusi keskustelun aiheesi';
-$string['yourreply'] = 'Vastauksesi';
-
-?>
+Lisätäksesi vastauksen viestiin suoraan sivustolle, klikkaa seuraavaa linkkiä:';
+$string['postrating1'] = 'Suurimmaksi osaksi eristyvää osaamista';
+$string['postrating2'] = 'Yhtälaisesti eristynyt ja sosiaalinen';
+$string['postrating3'] = 'Suurimmaksi osaksi sosiaalista osaamista';
+$string['posts'] = 'Viestit';
+$string['postupdated'] = 'Viestisi on päivitetty';
+$string['processingpost'] = 'Käsitellään viestiä $a';
+$string['rate'] = 'Arvio';
+$string['rating'] = 'Arviointi';
+$string['ratingeveryone'] = 'Kaikki voivat arvioida';
+$string['ratingno'] = 'Ei arviointeja';
+$string['ratingonlyteachers'] = 'Vain $a voi arvioida';
+$string['ratingpublic'] = '$a voi nähdä kaikkien arvioinnit';
+$string['ratingpublicnot'] = '$a voi nähdä vain omat arvioinnit';
+$string['ratings'] = 'Arvioinnit';
+$string['ratingssaved'] = 'Arviointi tallennettu';
+$string['ratingsuse'] = 'Arviointitapa';
+$string['ratingtime'] = 'Rajoita arviointi ajalle';
+$string['re'] = 'Vast:';
+$string['readtherest'] = 'Lue loput tästä aiheesta';
+$string['replies'] = 'Vastaukset';
+$string['repliesmany'] = '$a vastausta tähän mennessä';
+$string['repliesone'] = '$a vastaus tähän mennessä';
+$string['reply'] = 'Vastaa';
+$string['replyforum'] = 'Vastaa keskustelualueelle';
+$string['search'] = 'Etsi';
+$string['searchforums'] = 'Etsi Foorumeista';
+$string['searcholderposts'] = 'Selaa vanhoja viestejä';
+$string['searchresults'] = 'Haun tulokset';
+$string['sendinratings'] = 'Lähetä viimeisimmät arvioinnit viesteistäni';
+$string['showsubscribers'] = 'Näytä tilaajat';
+$string['singleforum'] = 'Yksinkertainen keskustelu';
+$string['startedby'] = 'Aloittanut:';
+$string['subject'] = 'Aihe';
+$string['subscribe'] = 'Tilaa tämä foorumi';
+$string['subscribed'] = 'Tilaaja';
+$string['subscribers'] = 'Tilaajat';
+$string['subscribersto'] = 'Tilaa \'$a\'';
+$string['subscribestart'] = 'Ei toiminnassa';
+$string['subscribestop'] = 'Ei toiminnassa';
+$string['subscription'] = 'Tilaus';
+$string['subscriptions'] = 'Tilaukset';
+$string['unsubscribe'] = 'Poista tämän foorumin tilaus';
+$string['unsubscribed'] = 'Tilaamaton';
+$string['youratedthis'] = 'Arvioit tämän';
+$string['yournewtopic'] = 'Uusi keskustelun aiheesi';
+$string['yourreply'] = 'Vastauksesi';
+
+?>
View
144 lang/fi/glossary.php
@@ -1,38 +1,156 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.2 development (2004010900)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
$string['addcomment'] = 'Lisää kommentti';
-$string['addentry'] = 'Lisää uusi kohde';
+$string['addentry'] = 'Lisää uusi tietue';
$string['addingcomment'] = 'Lisää kommentti';
$string['aliases'] = 'Avainsana(t)';
$string['allcategories'] = 'Kaikki kategoriat';
$string['allentries'] = 'Kaikki';
-$string['allowcomments'] = 'Salli kohteiden kommentit ';
-$string['allowduplicatedentries'] = 'Päälekkäiset kohteet sallitaan';
-$string['allowratings'] = 'Salli kohteiden arviointi';
+$string['allowcomments'] = 'Salli tietueiden kommentit ';
+$string['allowduplicatedentries'] = 'Päälekkäiset tietueet sallitaan';
+$string['allowratings'] = 'Salli tietueiden arviointi';
$string['answer'] = 'Vastaus';
$string['approve'] = 'Vahvista';
-$string['areyousuredelete'] = 'Haluatko todella poistaa tämän kohteen?';
+$string['areyousuredelete'] = 'Haluatko todella poistaa tämän tietueen?';
$string['areyousuredeletecomment'] = 'Haluatko todella poistaa tämän kommentin?';
-$string['areyousureexport'] = 'Haluatko todella viedä tämän kohteen ->';
+$string['areyousureexport'] = 'Haluatko todella viedä tämän tietueen ->';
$string['ascending'] = '(nouseva)';
-$string['attachment'] = 'Liite';
+$string['attachment'] = 'Liite Kohteita';
$string['authorview'] = 'Selaa kirjoittajan mukaan';
$string['back'] = 'Takaisin';
$string['cantinsertcat'] = 'Kategoriaa ei voi lisätä';
$string['cantinsertrec'] = 'Tietuetta ei voi lisätä';
$string['cantinsertrel'] = 'Relaatiota kommenttiin ei voi lisätä';
-$string['casesensitive'] = 'Tämä kohde on case sensitive';
+$string['casesensitive'] = 'Tämä tietue on case sensitive';
$string['categories'] = 'Kategoriat';
$string['category'] = 'Kategoria';
$string['categorydeleted'] = 'Kategoria poistettu';
-$string['categoryview'] = 'Selaa kategooittain';
-$string['cnfallowcomments'] = 'Määritä sallitaanko kategoria kommentit oletuksena';
-$string['cnfallowdupentries'] = 'Määritä sallitaankö päälekkäisyydet sanastossa oletuksena';
-$string['cnfapprovalstatus'] = 'Määritä oletus tila opiskelijoiden lähettämille kohteille.';
+$string['categoryview'] = 'Selaa kategorioiden mukaan';
+$string['cnfallowcomments'] = 'Määritä, sallitaanko kategoria kommentit oletuksena';
+$string['cnfallowdupentries'] = 'Määritä, sallitaanko päällekkäisyydet sanastossa oletuksena';
+$string['cnfapprovalstatus'] = 'Määritä oletustila opiskelijoiden lähettämille tietueille.';
+$string['cnfcasesensitive'] = 'Onko oletuksena tietueen isoilla ja pienillä kirjaimilla merkitystä, kun tietue linkitetään. ';
+$string['cnfdefaulthook'] = 'Valitse oletuskokoelma näytettäväksi, kun sanastoon tutustutaan ensimmäistä kertaa.';
+$string['cnfdefaultmode'] = 'Valitse oletuskehys, kun sanastoon tutustutaan ensimmäistä kertaa.';
+$string['cnflinkentry'] = 'Linkitetäänkö tietue automaattisesti oletuksena?';
+$string['cnflinkglossaries'] = 'Linkitetäänkö sanasto automaattisesti oletuksena?';
+$string['cnfrelatedview'] = 'Valitse näyttötapa automaattiselle linkittämiselle ja tietueen katsomiselle.';
+$string['cnfshowgroup'] = 'Näytetäänkö ryhmäerotin?';
+$string['cnfsortkey'] = 'Valitse oletuslajitteluavain.';
+$string['cnfsortorder'] = 'Valitse oletuslajittelujärjestys.';
+$string['cnfstudentcanpost'] = 'Voiko opiskelija lisätä tietueita oletuksena?';
$string['comment'] = 'Kommentti';
$string['commentdeleted'] = 'Kommentti poistettu';
$string['comments'] = 'kommentit';
+$string['commentson'] = 'Kommentit tähän';
+$string['commentupdated'] = 'Kommentti on päivitetty.';
+$string['concept'] = 'Käsite';
+$string['concepts'] = 'Käsitteet';
+$string['currentglossary'] = 'Nykyinen sanasto';
+$string['dateview'] = 'Selaa päivämäärien mukaan';
+$string['defaultapproval'] = 'Oletustila hyväksymiselle';
+$string['definition'] = 'Määritelmä';
+$string['definitions'] = 'Määritelmät';
+$string['deleteentry'] = 'Poista tietue';
+$string['deletingcomment'] = 'Poistetaan kommenttia';
+$string['deletingnoneemptycategory'] = 'Tämän kategorian poistaminen ei tuhoa sen sisältämiä tietueita - ne merkitään kategorisoimattomiksi.';
+$string['descending'] = '(laskeva)';
+$string['destination'] = 'Määränpää';
+$string['displayformat'] = 'Sanaston tietueiden selaustapa';
+$string['displayformat2'] = 'Täysi kirjoittajatietoineen';
+$string['displayformat3'] = 'Tietosanakirja';
+$string['displayformat4'] = 'FAQ';
+$string['displayformat5'] = 'Täysi ilman kirjoittajatietoja';
+$string['displayformat6'] = 'Kohdelista';
+$string['displayformatcontinuous'] = 'Jatkuva ilman kirjoittajatietoja';
+$string['displayformatdefault'] = 'Yksinkertainen, sanakirjan tyyli';
+$string['displayformats'] = 'Sanaston tietueiden selaustavat';
+$string['duplicateentry'] = 'Päällekkäinen tietue';
+$string['editcategories'] = 'Muokkaa kategorioita';
+$string['editentry'] = 'Muokkaa tietuetta';
+$string['editingcomment'] = 'Muokkaa kommenttia';
+$string['entbypage'] = 'Näytettävien tietueiden määrä sivua kohti';
+$string['entries'] = 'Kohteet';
+$string['entrieswithoutcategory'] = 'Kategorisoimattomat tietueet';
+$string['entry'] = 'Kohde';
+$string['entryalreadyexist'] = 'Kohde on jo olemassa';
+$string['entryapproved'] = 'Tämä tietue on hyväksytty';
+$string['entrydeleted'] = 'Tietue poistettu';
+$string['entryexported'] = 'Tietueen vienti onnistui';
+$string['entryishidden'] = '(tämä tietue on tällä hetkellä piilotettuna)';
+$string['entryusedynalink'] = 'Tämä tietue pitäisi linkittyä automaattisesti';
+$string['explainaddentry'] = 'Lisää uusi tietue sanastoon.<br>Käsite ja määritelmä ovat pakollisia kenttiä.';
+$string['explainall'] = 'Näytä kaikki tietueet yhdellä sivulla';
+$string['explainalphabet'] = 'Selaa sanastoa tämän hakemiston avulla.';
+$string['explainexport'] = 'Vientitiedosto on luotu.<br>Lataa se ja säilytä sitä huolella. Voit tuoda sen milloin tahansa tälle tai mille tahansa muulle kurssille.';
+$string['explainimport'] = 'Määritä tuontitiedosto ja tuonnin asetukset.';
+$string['explainspecial'] = 'Näyttää tietueet, jotka eivät ala kirjaimella';
+$string['exportedentry'] = 'Viety tietue';
+$string['exportedfile'] = 'Vientitiedosto';
+$string['exportentries'] = 'Vie tietueet';
+$string['exportglossary'] = 'Vie sanasto';
+$string['exporttomainglossary'] = 'Vie pääsanastoon';
+$string['filetoimport'] = 'Tuontitiedosto';
+$string['fillfields'] = 'Käsite ja määritelmä ovat pakollisia kenttiä.';
+$string['filtername'] = 'Sanaston automaattinen linkitys';
+$string['fullmatch'] = 'Hae vain kokonaisia sanoja';
+$string['glossarytype'] = 'Sanaston tyyppi';
+$string['glosssaryexported'] = 'Sanasto viety.';
+$string['importcategories'] = 'Tuo kategorioita';
+$string['importedcategories'] = 'Tuodut kategoriat';
+$string['importedentries'] = 'Tuodut tietueet';
+$string['importentries'] = 'Tuo tietueita';
+$string['isglobal'] = 'Globaali sanasto?';
+$string['linkcategory'] = 'Linkitä tämä kategoria automaattisesti';
+$string['mainglossary'] = 'Pääsanasto';
+$string['maxtimehaspassed'] = 'Tämän kommentin ($a) sallittu muokkausaika ylittynyt.';
+$string['modulename'] = 'Sanasto';
+$string['modulenameplural'] = 'Sanastot';
+$string['newentries'] = 'Uudet sanaston tietueet';
+$string['newglossary'] = 'Uusi sanasto';
+$string['newglossarycreated'] = 'Uusi sanasto luotu.';
+$string['newglossaryentries'] = 'Uudet sanaston tietueet:';
+$string['nocomment'] = 'Kommentteja ei löytynyt';
+$string['nocomments'] = '(Kommentteja ei löytynyt tälle tietueelle)';
+$string['noconceptfound'] = 'Käsitettä tai määritelmää ei löytynyt.';
+$string['noentries'] = 'Tästä osiossa ei löytynyt tietueita';
+$string['noentry'] = 'Hakusanoja ei löytynyt.';
+$string['notcategorised'] = 'Kategorisoimaton';
+$string['numberofentries'] = 'Hakusanojen lukumäärä';
+$string['onebyline'] = '(yksi riviä kohden)';
+$string['printerfriendly'] = 'Tulostukseen soveltuva versio';
+$string['question'] = 'Kysymys';
+$string['rate'] = 'Arvo';
+$string['rating'] = 'Arvio';
+$string['ratingeveryone'] = 'Kaikki voivat arvioida tietueita';
+$string['ratingno'] = 'Ei arvioita';
+$string['ratingonlyteachers'] = 'Vain $a voi arvioida tietueita';
+$string['ratings'] = 'Arviot';
+$string['ratingssaved'] = 'Arviot tallennettu';
+$string['ratingsuse'] = 'Käytä arvioita';
+$string['ratingtime'] = 'Rajoita tietueiden arvointi näiden päivämäärien välille:';
+$string['rejectedentries'] = 'Hylätyt tietueet';
+$string['rejectionrpt'] = 'Hylkäysraportti';
+$string['searchindefinition'] = 'Täystekstihaku';
+$string['secondaryglossary'] = 'Toissijainen sanasto';
+$string['sendinratings'] = 'Lähetä viimeisimmät arvioni';
+$string['showall'] = 'Näytä linkki \'Kaikki\'';
+$string['showalphabet'] = 'Näytä akkosittain';
+$string['showspecial'] = 'Näytä linkki \'Erikoiset\'';
+$string['sortby'] = 'Lajittele';
+$string['sortbycreation'] = 'Luontipäiväyksen mukaan';
+$string['sortbylastupdate'] = 'Viimeisen päivityksen mukaan';
+$string['sortchronogically'] = 'Lajittele kronologisesti';
+$string['special'] = 'Erikoiset';
+$string['standardview'] = 'Selaa aakkosjärjestyksessä';
+$string['studentcanpost'] = 'Opiskelijat voivat lisätä tietueita';
+$string['totalentries'] = 'Hakusanojen kokonaismäärä';
+$string['usedynalink'] = 'Linkitä sanaston tietueet automaattisesti';
+$string['waitingapproval'] = 'Odotetaan hyväksyntää';
+$string['warningstudentcapost'] = '(Soveltuu vain jos sanasto ei ole pääsanasto)';
+$string['writtenby'] = 'kirjoittanut';
+$string['youarenottheauthor'] = 'Et ole kommentin kirjoittaja, joten et voi muokata sitä.';
?>
View
312 lang/fi/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.2 development (2004010900)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
$string['action'] = 'Tapahtuma';
@@ -9,13 +9,16 @@
$string['activityclipboard'] = 'Siirretään tätä aktiviteettia: <b>$a</b>';
$string['activityiscurrentlyhidden'] = 'Valitettavasti tämä aktiviteetti on piilotettuna';
$string['activitymodule'] = 'Tapahtumamoduuli';
-$string['activityreport'] = 'Tapahtuma raportti';
+$string['activityreport'] = 'Tapahtumaraportti';
$string['activityselect'] = 'Valitse tämä aktiviteetti siirrettäväksi';
$string['activitysince'] = 'Tapahtumaa $a lähtien';
$string['add'] = 'Lisää';
$string['addadmin'] = 'Lisää ylläpitäjä';
$string['addcreator'] = 'Lisää kurssin ylläpitäjä';
$string['added'] = 'Lisätty $a';
+$string['addedtogroup'] = 'Lisätty ryhmään';
+$string['addedtogroupnot'] = 'Ei lisätty ryhmään $a';
+$string['addedtogroupnotenrolled'] = 'Ei lisätty ryhmään $a , koska ei ole mukana ko. kursilla';
$string['addinganew'] = 'Lisätään uusi $a';
$string['addinganewto'] = 'Lisätään uusi $a->what ( $a->to ) ';
$string['addingdatatoexisting'] = 'Lisätään dataa olemassaolevaan';
@@ -27,33 +30,36 @@
$string['addteacher'] = 'Lisää opettaja';
$string['admin'] = 'Ylläpitäjä';
$string['adminhelpaddnewuser'] = 'Käyttäjien lisäys manuaalisesti';
-$string['adminhelpassignadmins'] = 'Ylläpitäjällä on pääsy kaikkialle tällä sivustolla ja kaikki oikeudet lisäyksiin ja poistoihin';
+$string['adminhelpassignadmins'] = 'Ylläpitäjällä on pääsy kaikkialle tällä sivustolla sekä kaikki oikeudet lisäyksiin ja poistoihin';
$string['adminhelpassigncreators'] = 'Ylläpitäjät voivat luoda uusia kursseja ja opettaa niissä';
$string['adminhelpassignstudents'] = 'Siirry kurssille ja lisää opiskelijat ylläpitovalikosta';
$string['adminhelpassignteachers'] = 'Valitse kurssi ja käytä ikonia opettajien lisäämiseen';
$string['adminhelpauthentication'] = 'Voit käyttää Moodlen omia käyttäjätilejä tai ulkoista tietokantaa';
-$string['adminhelpbackup'] = 'Määritä kuinka varmuuskopiointi toimii';
+$string['adminhelpbackup'] = 'Määritä, kuinka varmuuskopiointi toimii';
$string['adminhelpconfiguration'] = 'Määritä sivuston ulkoasu ja toiminnot';
$string['adminhelpconfigvariables'] = 'Määritä sivuston yleiseen toimintaan vaikuttavat muuttujat';
$string['adminhelpcourses'] = 'Määritä kurssit ja kategoriat sekä niille käyttäjät';
$string['adminhelpedituser'] = 'Selaa käyttäjälistaa ja muokkaa niitä';
$string['adminhelplanguage'] = 'Käytössä olevan kielipaketin tarkistus ja editointi';
$string['adminhelplogs'] = 'Selaa sivuston kaikkia tapahtumia';
$string['adminhelpmanagedatabase'] = 'Hallitse tietokantaa suoraan (muista olla varovainen!)';
+$string['adminhelpmanagefilters'] = 'Valitse tekstisuotimet ja niiden asetukset';
$string['adminhelpmanagemodules'] = 'Valvo asennettuja moduleita ja niiden asetuksia';
-$string['adminhelpsitefiles'] = 'Tiedostojen julkaisu tai varmuuskopioiden siirto serverille';
-$string['adminhelpsitesettings'] = 'Määritä miltä sivuston etusivu näyttää';
-$string['adminhelpthemes'] = 'Valitse miltä sivusto näyttää (värit fontit jne.)';
+$string['adminhelpsitefiles'] = 'Tiedostojen julkaisu tai varmuuskopioiden siirto palvelimelle';
+$string['adminhelpsitesettings'] = 'Määritä, miltä sivuston etusivu näyttää';
+$string['adminhelpthemes'] = 'Valitse, miltä sivusto näyttää (värit fontit jne.)';
$string['adminhelpuploadusers'] = 'Tuo uudet käyttäjät tekstitiedostosta';
$string['adminhelpusers'] = 'Määritä käyttäjät ja varmistusmenetelmä';
$string['administration'] = 'Ylläpito';
$string['administrator'] = 'Ylläpitäjä';
$string['administrators'] = 'Ylläpitäjät';
+$string['advancedfilter'] = 'Edistynyt suodin';
$string['again'] = 'taas';
$string['all'] = 'Kaikki';
$string['allactivities'] = 'Kaikki aktiviteetit';
$string['alldays'] = 'Kaikki päivät';
$string['allfieldsrequired'] = 'Täytä kaikki kentät';
+$string['allgroups'] = 'Kaikki ryhmät';
$string['alllogs'] = 'Kaikki tapahtumat';
$string['allow'] = 'Salli';
$string['allowguests'] = 'Tämä kurssi päästää vieras-käyttäjät mukaan.';
@@ -84,15 +90,16 @@
$string['backupdetails'] = 'Varmuuskopion yksityiskohdat';
$string['backupfilename'] = 'varmuuskopio';
$string['backupfinished'] = 'Varmuuskopio tehty menestyksekkäästi';
-$string['backupincludemoduleshelp'] = 'Valitse halutko sisällyttää kurssi modulit , tiedostojen kanssa tai ilman, automaattiseen varmuuskopiointiin';
+$string['backupincludemoduleshelp'] = 'Valitse, halutko sisällyttää kurssimodulit - tiedostojen kanssa tai ilman - automaattiseen varmuuskopiointiin';
$string['backupkeephelp'] = 'Montako varmuuskopiota haluat säilyttää? Vanhimmat niistä poistetaan automaattisesti';
-$string['backuplogshelp'] = 'Jos asetus on päällä kurssin tapahtumalokit tulevat mukaan varmuuskopioihin.';
+$string['backuplogshelp'] = 'Jos asetus on päällä, kurssin tapahtumalokit tulevat mukaan varmuuskopioihin.';
$string['backupnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
$string['backuporiginalname'] = 'Varmuuskopion nimi';
-$string['backupsavetohelp'] = 'Koko polku hakemistoon johon haluat tallentaa varmuuskopiotiedostot.<br> (Jätä tämä tyjäksi jos haluat tallentaa kurssin oletus hakemistoon.)';
-$string['backupuserfileshelp'] = 'Valitse halutko sisällyttää käyttäjä tiedostot (omat kuvat) automaattiseen varmuuskopiointiin';
-$string['backupusershelp'] = 'Haluatko varmuuskopioida kaikki käyttäjät vai vain ne tarvittavat käyttäjät kurssia kohden.';
+$string['backupsavetohelp'] = 'Koko polku hakemistoon, johon haluat tallentaa varmuuskopiotiedostot.<br> (Jätä tämä tyjäksi jos haluat tallentaa kurssin oletushakemistoon.)';
+$string['backupuserfileshelp'] = 'Valitse, haluatko sisällyttää käyttäjätiedostot (omat kuvat) automaattiseen varmuuskopiointiin';
+$string['backupusershelp'] = 'Haluatko varmuuskopioida kaikki käyttäjät vai vain tarvittavat käyttäjät kurssia kohden';
$string['backupversion'] = 'Varmuuskopion versio';
+$string['bycourseorder'] = 'Kurssin mukaan';
$string['cancel'] = 'Peruuta';
$string['categories'] = 'Kurssikategoriat';
$string['category'] = 'Kategoria';
@@ -109,47 +116,53 @@
$string['checklanguage'] = 'Tarkista kieli';
$string['choose'] = 'Valitse';
$string['choosecourse'] = 'Valitse kurssi';
-$string['chooselivelogs'] = 'Tai tarkastele nykyistä aktiivisuutta.';
+$string['chooselivelogs'] = 'Tai tarkastele nykyistä aktiivisuutta';
$string['chooselogs'] = 'Valitse tapahtumat joita haluat tarkastella';
+$string['choosereportfilter'] = 'Valitse suodin raporttia varten';
$string['choosetheme'] = 'Valitse teema';
$string['chooseuser'] = 'Valitse käyttäjä';
$string['city'] = 'Kaupunki/Paikkakunta';
$string['cleaningtempdata'] = 'Puhdistetaan väliaikaiset tiedot';
+$string['clicktochange'] = 'klikkaa muokataksesi';
$string['closewindow'] = 'Sulje tämä ikkuna';
$string['comparelanguage'] = 'Vertaa ja muokkaa käännöstä';
$string['complete'] = 'Täysi';
-$string['configallowunenroll'] = 'Jos tässä on \'Kyllä\', sitten oppilaat voivat poistua kurssilta milloin he haluavat. Muussa tapauksessa opettajat ja ylläpitäjät poistavat opiskelijat kursseilta tarvittaessa.';
-$string['configcountry'] = 'Jos asetat maan tässä niin valinnasta tulee oletus kaikille käyttäjille. Pakottaaksesi käyttäjät valitsemaan maansa itse ,jätä tämä kohta tyhjäksi.';
-$string['configdebug'] = 'Jos valitset virheenkorjaus tilan päälle PHP:n error_reporting arvo nousee ja enemmän virheilmoituksia tulostuu näytölle. Tästä asetuksesta on hyötyä vain Moodlen kehittäjille.';
+$string['configallowunenroll'] = 'Jos tässä on \'Kyllä\', oppilaat voivat poistua kurssilta milloin he haluavat. Muussa tapauksessa opettajat ja ylläpitäjät poistavat opiskelijat kursseilta tarvittaessa.';
+$string['configcachetext'] = 'Laajoille sivustoille tai sivustoille, jotka käyttävät tekstisuotimia, tämä asetus saattaa todella nopeuttaa toimintaa. Tekstien kopiot säilytetään prosessoidussa muodossaan tässä asetetun ajan verran.
+Mikäli asetat tähän liian pienen arvon, palvelimen toiminta saattaa hieman hidastua, mutta liian suuri arvo saattaa aiheuttaa liian pitkän päivitysviiveen (esimerkiksi uusille linkeille).';
+$string['configcountry'] = 'Jos asetat maan tässä, valinnasta tulee oletusasetus kaikille käyttäjille. Pakottaaksesi käyttäjät valitsemaan maansa itse, jätä tämä kohta tyhjäksi.';
+$string['configdebug'] = 'Jos valitset virheenkorjaustilan päälle, PHP:n error_reporting arvo nousee ja useampia virheilmoituksia tulostuu näytölle. Tästä asetuksesta on hyötyä vain Moodlen kehittäjille.';
$string['configerrorlevel'] = 'PHP virheilmoitusten määrä. Normal on yleensä hyvä valinta.';
-$string['configforcelogin'] = 'Normaalisti sivuston etusivu ja kurssilistaukset ovat kaikkien nähtävillä. Jos haluat että käyttäjien pitää kirjaantua ennen kuin he voivat tehdä mitään sivustollasi, sinun pitää määritellä tämä asetus.';
-$string['configframename'] = 'Jos haluat sijoittaa Moodlen sivustolle joka käyttää kehyksiä , määritä tässä sen kehyksen nimi jossa Moodle on. Muutoin jätä tämä ennalleen asetukseen \'_top\'';
-$string['configfullnamedisplay'] = 'Tämä määrittelee kuinka käyttäjän kokonimi näytetään. Oletuksena käytetään \"Given names + Surname\" joka toimii tehokkaasti useimmilla yksikielisillä sivustoilla, mutta voit valita sukunimen täydellisen piilottamisen, tai antaa nykyisen kielipaketin päättää asiasta.';
+$string['configforcelogin'] = 'Normaalisti sivuston etusivu ja kurssilistaukset ovat kaikkien nähtävillä. Jos haluat, että käyttäjien pitää kirjaantua ennen kuin he voivat tehdä mitään sivustollasi, sinun pitää määritellä tämä asetus.';
+$string['configframename'] = 'Jos haluat sijoittaa Moodlen sivustolle, joka käyttää kehyksiä, määritä tässä sen kehyksen nimi, jossa Moodle on. Muutoin jätä tämä ennalleen asetukseen \'_top\'';
+$string['configfullnamedisplay'] = 'Tämä määrittelee, kuinka käyttäjän koko nimi näytetään. Oletuksena käytetään \"Given names + Surname\", joka toimii tehokkaasti useimmilla yksikielisillä sivustoilla, mutta voit valita sukunimen täydellisen piilottamisen tai antaa nykyisen kielipaketin päättää asiasta.';
$string['configgdversion'] = 'GD-kirjaston versio. Näkyvissä oleva numero on tunnistettu automaattisesti. Älä muuta ellet tiedä mitä teet.';
-$string['confightmleditor'] = 'Valitse haluatko käyttää upotettua HTML-editoria. HTML-editori toimii vain IE5.5 ja uudemissa selaimissa. Käyttäjät voivat halutessaan olla käyttämättä tätä editoria.';
-$string['configidnumber'] = 'Tästä valitaan seuraavaa: (a) Käyttäjiltä ei kysytä ID-numeroa, (b) Käyttäjiltä kysytään ID-numeroa mutta he voivat jättää kohdan tyhjäksi tai (c) ID-numeroa ei voi jättää tyhjäksi. ID-numero näytetään silloin käyttäjän tiedoissa.';
-$string['configintro'] = 'Tällä sivulla voit määritellä joukon asetuksia , jotka auttavat Moodlea toimimaan palvelimellasi niin kuin haluat. Näistä on turha stressata, yleensä oletukset toivat hyvin. Ja ainahan voit palata takaisin tekemään muutoksia, jos tarpeen.';
-$string['configintroadmin'] = 'Tällä sivulla täytetään pää admin-käyttäjän tiedot, jolla on täydet oikeudet sivustolla. Tarpeeksi vaikean salasanan antaminen on tärkeää, samoin oikean sähköpostiosoitteen. Lisää admin-käyttäjiä voi luoda myöhemmin.';
-$string['configintrosite'] = 'Tällä sivulla konfiguroidaan sivuston etusivu ja nimi. Tänne voi tulla myöhemmin \'Sivuston asetukset\' linkistä.';
-$string['configlang'] = 'Valitse oletuskieli koko sivustolle, käyttäjät voivat myöhemmin halutessaan muuttaa asetusta.';
+$string['confightmleditor'] = 'Valitse, haluatko käyttää upotettua HTML-editoria. HTML-editori toimii vain IE5.5 ja uudemmissa selaimissa. Käyttäjät voivat halutessaan olla käyttämättä tätä editoria.';
+$string['configidnumber'] = 'Tästä valitaan seuraavaa: (a) Käyttäjiltä ei kysytä ID-numeroa, (b) Käyttäjiltä kysytään ID-numeroa, mutta he voivat jättää kohdan tyhjäksi tai (c) ID-numeroa ei voi jättää tyhjäksi. ID-numero näytetään silloin käyttäjän tiedoissa.';
+$string['configintro'] = 'Tällä sivulla voit määritellä joukon asetuksia, jotka auttavat Moodlea toimimaan palvelimellasi niin haluamallasi tavalla. Näistä on turha stressata, yleensä oletukset toivat hyvin. Ainahan voit palata takaisin tekemään muutoksia, jos tarpeen.';
+$string['configintroadmin'] = 'Tällä sivulla täytetään tiedot pääylläpitäjälle, jolla on täydet oikeudet sivustolla. Tarpeeksi vaikean salasanan antaminen on tärkeää, samoin oikean sähköpostiosoitteen. Lisää admin-käyttäjiä voi luoda myöhemmin.';
+$string['configintrosite'] = 'Tällä sivulla muokataan sivuston etusivu ja nimi. Tänne voi tulla myöhemmin \'Sivuston asetukset\' linkistä.';
+$string['configlang'] = 'Valitse oletuskieli koko sivustolle. Käyttäjät voivat myöhemmin halutessaan muuttaa asetustaan.';
$string['configlangdir'] = 'Kirjoitussuunta yleensä vasemmalta oikealle , mutta esim. arabia ja heprea ovat poikkeuksia tähän.';
-$string['configlanglist'] = 'Jos tämä valinta on tyhjä, voi käyttäjä valita minkä tahansa asennuksessa saatavilla olevan kielen. Voit halutessasi vähentää kielivalintoja luottelemalla tässä kielet joita haluat käyttää. Esimerkiksi fi, en';
-$string['configlangmenu'] = 'Valitse haluatko kielivalikon näkymään etu- ja kirjautumissivuille. Tämä ei poista käyttäjältä mahdollisuutta asettaa haluamaansa kieltä muokkaamalla omaa käyttäjäprofiiliaan.';
+$string['configlanglist'] = 'Jos tämä valinta on tyhjä, voi käyttäjä valita minkä tahansa asennuksessa saatavilla olevan kielen. Voit halutessasi vähentää kielivalintoja luottelemalla pilkulla erotettuna tässä haluamiesi kielten kielekoodit. Esimerkiksi fi, en';
+$string['configlangmenu'] = 'Valitse, haluatko kielivalikon näkymään etu- ja kirjautumissivuille. Tämä ei poista käyttäjältä mahdollisuutta asettaa haluamaansa kieltä muokkaamalla omaa käyttäjäprofiiliaan.';
$string['configlocale'] = 'Päivämäärien muotoilu tehdään tämän tiedon mukaan. Annetun locale-koodin pitää olla palvelimen tuntema (Esim. fi_FI). Jos et ole varma, jätä tämä tyhjäksi.';
-$string['configloglifetime'] = 'Tässä määritetään kuinka pitkältä aikaväliltä haluat tallentaa käyttäjien toimet. Määritettyä aikaa vanhemmat tapahtumat poistetaan automaattisesti. Yleensä on hyvä säilyttää kaikki tapahtumat, mutta jos palvelimesi alkaa hyytyä isojen tapahtuma-lokien kanssa, voit haluta alentaa säilytysaikaa.';
-$string['configlongtimenosee'] = 'Opiskelijat jotka eivät ole kirjaantuneet pitkään aikaan, poistetaan kursseilta automaattisesti. Määrittele tässä haluamasi aika.';
-$string['configmaxbytes'] = 'Tämä määrittelee suurimman mahdollisen koon, jonka lähetetyt tiedostot voivat viedä läpi sivun. Tätä asetusta rajoittaa PHP asetus upload_max_filesize ja Apache asetus LimitRequestBody. Toisinsanoen, Järjestelmä taso rajoittaa alueen, jolla voit toimia kurssi-tai moduuli tasolla.';
-$string['configmaxeditingtime'] = 'Määrittää kauanko foorumiin lähetettyä viestiä voidaan muokata.';
-$string['configproxyhost'] = 'Jos <b>palvelimen</b> pitää käyttää välityspalvelinta internetyhteyksiin ,määritä palvelin ja portti tässä.';
+$string['configloglifetime'] = 'Tässä määritetään, kuinka pitkältä aikaväliltä haluat tallentaa käyttäjien toimet. Määritettyä aikaa vanhemmat tapahtumat poistetaan automaattisesti. Yleensä on hyvä säilyttää kaikki tapahtumat, mutta jos palvelimesi alkaa hyytyä isojen tapahtuma-lokien kanssa, saatat haluta alentaa säilytysaikaa.';
+$string['configlongtimenosee'] = 'Opiskelijat, jotka eivät ole kirjaantuneet pitkään aikaan, poistetaan kursseilta automaattisesti. Määrittele tässä haluamasi aika.';
+$string['configmaxbytes'] = 'Tämä määrittelee suurimman mahdollisen koon, jonka lähetetyt tiedostot voivat viedä sivustoon. Tätä asetusta rajoittaa PHP asetus upload_max_filesize ja Apache asetus LimitRequestBody. Toisin sanoen: järjestelmätaso rajoittaa alueen, jota voit käyttää kurssi-tai moduulitasolla.';
+$string['configmaxeditingtime'] = 'Määrittää, kauanko foorumiin lähetettyä viestiä voidaan muokata.';
+$string['configopentogoogle'] = 'Tämä asetus sallii Googlen kirjautumisen sisään vieraskäyttäjätilillä. Lisäksi Googlen hakutoiminnon kautta sivustollesi tulevat käyttäjät kirjataan automaattisesti vierastilille. Huomaa, että tämä vain mahdollistaa läpinäkyvän kirjautumisen kursseille, joilla vierastili on jo käytössä.';
+$string['configproxyhost'] = 'Jos <b>palvelimen</b> pitää käyttää välityspalvelinta internetyhteyksiin, määritä palvelin ja portti tässä.';
$string['configsecureforms'] = 'Moodle voi käyttää korkeampaa tietoturvatasoa lomakkeita lähetettäessä. Jos tämä on otettu käyttöön, selaimen HTTP_REFERER muuttuja tarkistetaan. Silloin tällöin palomuuri on asetettu hylkäämään HTTP_REFERER muuttuja. Jos käyttäjät valittavat, että he eivät pysty kirjautumaan Moodleen, voi tämän ottaa pois käytöstä. Tämä tosin jättää Moodlen alttiiksi hyökkäyksille. Jos et ole varma, valitse \'kyllä\'.';
-$string['configsessioncookie'] = 'Tämä asetus määrää evästeen (cookie) nimen jota käytetään Moodle istunnoille. Tämä on valinnainen, ja hyödyllinen ainoastaan välttämään evästeiden (cookies) sekoittumista kun käytössä on useampia Moodleja samalla internetsivustolla.';
-$string['configsessiontimeout'] = 'Jos sivuston käyttäjät ovat pitkän aikaa tekemättä mitään, heidät voidaan kirjata pois järjestelmästä. Määrittele tässä sallittu joutoaika jonka jälkeen yhteys katkaistaan.';
-$string['configslasharguments'] = 'Tiedostot jotka välitetään php-välityksessä selaimille voidaan jakaa käyttäen \'slash arguments\'-metodia. Tämä mahdolistaa tiedostojen tallentumisen välityspalvelimille. Kaikki php-palvelimet eivät tue tätä ominaisuutta. Aseta silloin käyttöön ensimmäinen vaihtoehto.';
-$string['configsmtphosts'] = 'Anna SMTP-palvelimen nimi mitä käytetään postin lähettämiseen.
-Voit määritellä useita palvelimia muodossa \'posti.domain.org;
-posti2.domain.org\'';
+$string['configsessioncookie'] = 'Tämä asetus määrää Moodle istunnoilla käytettävän evästeen (cookie) nimen. Asetus on valinnainen. Se hyödyllinen ainoastaan välttämään evästeiden (cookies) sekoittumista, kun käytössä on useampia Moodleja samalla internetsivustolla.';
+$string['configsessiontimeout'] = 'Jos sivuston käyttäjät ovat pitkän aikaa tekemättä mitään, heidät voidaan kirjata pois järjestelmästä. Määrittele tässä sallittu joutoaika, jonka jälkeen yhteys katkaistaan.';
+$string['configslasharguments'] = 'Tiedostot, jotka välitetään php-välityksessä selaimille, voidaan jakaa käyttäen \'slash arguments\'-metodia. Tämä mahdolistaa tiedostojen tallentumisen välityspalvelimille. Kaikki php-palvelimet eivät tue tätä ominaisuutta. Aseta silloin käyttöön ensimmäinen vaihtoehto.';
+$string['configsmtphosts'] = 'Anna postin lähettämiseen käytettävän SMTP-palvelimen nimi. Voit määritellä useita palvelimia muodossa \'posti.domain.org;
+posti2.domain.org\'. Mikäli jätät tämän tyhjäksi, Moodle käyttää PHP:n oletustapaa postin lähettämiseen.';
$string['configsmtpuser'] = 'Jos SMTP-palvelin vaatiin autentikoinnin, anna käyttäjätunnus ja salasana näihin kenttiin.';
$string['configteacherassignteachers'] = 'Sallitaanko tavallisten opettajien määrittää muita opettajia kurssilleen? Jos ei, niin ainoastaan kurssiylläpitäjät voivat määrittää opettajia kurssilleen.';
+$string['configtimezone'] = 'Tästä voit asettaa oletusaikavyöhykkeen. Tämä on ainoastaan oletusasetus päiväyksien näyttämistä varten, jokainen käyttäjä voi asettaa sen haluamakseen profiilissaan.
+\"Server time\" tässä yhteydessä tarkoittaa järjestelmän asetusta, käyttäjäprofiilissa \"Server time\" viittaa tähän oletusaikavyöhykeasetukseen.';
$string['configunzip'] = 'Anna unzip-ohjelman sijainti. (vain UNIX)';
$string['configuration'] = 'Konfigurointi';
$string['configvariables'] = 'Määrittele muuttujat';
@@ -179,14 +192,16 @@
$string['courserestore'] = 'Kurssin palautus';
$string['courses'] = 'Kurssit';
$string['courseupdates'] = 'Kurssin päivitykset';
-$string['courseuploadlimit'] = 'Kurssin lähetys raja';
+$string['courseuploadlimit'] = 'Kurssin lähetysraja';
$string['create'] = 'Luo';
$string['createaccount'] = 'Luo uusi käyttäjätunnus.';
$string['createfolder'] = 'Luo hakemisto kohtaan $a';
$string['createuserandpass'] = 'Luo uusi käyttäjätunnus ja salasana kirjaantumista varten';
$string['createziparchive'] = 'Luo zip-paketti';
$string['creatingcategoriesandquestions'] = 'Luodaan kategoriat ja kysymykset';
$string['creatingcoursemodules'] = 'Luodaan kurssin modulit';
+$string['creatingevents'] = 'Luodaan tapahtuma';
+$string['creatinggroups'] = 'Luodaan ryhmiä';
$string['creatinglogentries'] = 'Luodaan tapahtumalokit';
$string['creatingnewcourse'] = 'Luodaan uusi kurssi';
$string['creatingscales'] = 'Luodaan skaalaukset';
@@ -206,6 +221,8 @@
$string['databasesuccess'] = 'Tietokanta päivitettiin virheittä';
$string['databaseupgradebackups'] = 'Varmuuskopion versio on $a';
$string['databaseupgrades'] = 'Päivitetään tietokantaa';
+$string['datemostrecentfirst'] = 'Päiväys - viimeisin ensin';
+$string['datemostrecentlast'] = 'Päiväys - viimeisin viimeisenä';
$string['day'] = 'päivä';
$string['days'] = 'päivää';
$string['defaultcoursefullname'] = 'Kurssin koko nimi 101';
@@ -218,32 +235,35 @@
$string['delete'] = 'Poista';
$string['deleteall'] = 'Poista kaikki';
$string['deletecheck'] = 'Poista $a ?';
-$string['deletecheckfiles'] = 'Oletko varma, että haluat poistaa nämä tiedostot';
-$string['deletecheckfull'] = 'Oletko aivan varma että haluat pysyvästi poistaa $a ?';
+$string['deletecheckfiles'] = 'Oletko varma, että haluat poistaa nämä tiedostot?';
+$string['deletecheckfull'] = 'Oletko aivan varma, että haluat pysyvästi poistaa $a ?';
$string['deletecheckwarning'] = 'Olet aikeissa poistaa nämä tiedostot';
$string['deletecompletely'] = 'Poista kokonaan';
$string['deletecourse'] = 'Poista kurssi';
-$string['deletecoursecheck'] = 'Oletko aivan varma että haluat poistaa tämän kurssin ja kaikki sen sisältämät tiedot?';
+$string['deletecoursecheck'] = 'Oletko aivan varma, että haluat poistaa tämän kurssin ja kaikki sen sisältämät tiedot?';
$string['deleted'] = 'Poistettu';
$string['deletedactivity'] = 'Poistettu $a';
$string['deletedcourse'] = '$a on kokonaan poistettu';
-$string['deletednot'] = 'Ei voi poistaa $a';
+$string['deletednot'] = 'Ei voi poistaa $a !';
$string['deleteselected'] = 'Poista valitut';
$string['deletingcourse'] = 'Poistetaan $a';
$string['deletingexistingcoursedata'] = 'Poistetaan olemassaolevan kurssin tiedot';
$string['deletingolddata'] = 'Poistetaan vanhat tiedot';
$string['department'] = 'Osasto';
$string['description'] = 'Kuvaus';
+$string['disable'] = 'Poista käytöstä';
$string['displayingfirst'] = 'Vain ensimmäiset $a->count $a->things näytetään';
$string['displayingrecords'] = 'Näytetään $a tietuetta';
$string['displayingusers'] = 'Näytetään käyttäjät $a->start / $a->end';
$string['documentation'] = 'Moodle dokumentaatio';
$string['donotask'] = 'Älä kysy';
+$string['down'] = 'Alas';
$string['downloadexcel'] = 'Lataa excel-muodossa';
$string['downloadtext'] = 'Lataa tekstimuodossa';
$string['doyouagree'] = 'Oletko lukenut käyttöoikeuslisenssin ja ymmärtänyt sen?';
$string['edit'] = 'Muokkaa $a';
$string['editcoursesettings'] = 'Muokkaa kurssin asetuksia';
+$string['editgroupprofile'] = 'Muokkaa ryhmän profiilia';
$string['editinga'] = 'Muokataan $a';
$string['editmyprofile'] = 'Muokkaa tietoja';
$string['editsummary'] = 'Muokkaa yhteenvetoa';
@@ -253,62 +273,65 @@
$string['email'] = 'Sähköpostiosoite';
$string['emailagain'] = 'Email (varmistus)';
$string['emailconfirm'] = 'Vahvista käyttäjätunnuksesi';
-$string['emailconfirmation'] = 'Hei $a->firstname,
-
-Uusi käyttäjätunnus on rekistöröity \'$a->sitename\'
-käyttäen sinun osoitettasi.
-
-Vahvistaaksesi käyttäjätunnuksen itsellesi mene selaimella osoitteeseen
-
- $a->link
-
-Useimmissa postiohjelmissa sinun tarvitsee vain klikata ylläolevaan linkkiä.
-Jos tämä ei toimi Kopioi ja liitä osoite selaimen osoitekenttään.
-
-Terveisin \'$a->sitename\' pääkäyttäjä,
+$string['emailconfirmation'] = 'Hei $a->firstname,
+
+Uusi käyttäjätunnus on rekistöröity \'$a->sitename\'
+käyttäen sinun osoitettasi.
+
+Vahvistaaksesi käyttäjätunnuksen itsellesi mene selaimella osoitteeseen
+
+ $a->link
+
+Useimmissa postiohjelmissa sinun tarvitsee vain klikata ylläolevaan linkkiä.
+Jos tämä ei toimi Kopioi ja liitä osoite selaimen osoitekenttään.
+
+Terveisin \'$a->sitename\' pääkäyttäjä,
$a->admin';
$string['emailconfirmationsubject'] = '$a: tunnuksen vahvistaminen';
-$string['emailconfirmsent'] = ' <P>Vahvitusviesti on lähetetty osoitteesi <B>$a</B>
- <P>Se sisältää ohjeet, kuinka voit vahvistaa käyttäjätunnuksesi.
+$string['emailconfirmsent'] = ' <P>Vahvitusviesti on lähetetty osoitteesi <B>$a</B>
+ <P>Se sisältää ohjeet, kuinka voit vahvistaa käyttäjätunnuksesi.
<P>Jos vahvistuksessa on ongelmia, ota yhteyttä ylläpitäjään.';
+$string['emaildisable'] = 'Tämä osoite ei ole käytössä.';
$string['emaildisplay'] = 'Sähköpostiosoitteen näyttö';
$string['emaildisplaycourse'] = 'Anna ainoastaan kurssin jäsenten nähdä osoitteeni';
$string['emaildisplayno'] = 'Piilota osoitteeni kaikilta';
$string['emaildisplayyes'] = 'Näytä osoitteeni kaikille';
+$string['emailenable'] = 'Tämä osoite on käytössä.';
$string['emailexists'] = 'Tämä osoite on jo rekisteröity.';
$string['emailformat'] = 'Sähköpostin muotoilu';
$string['emailmustbereal'] = 'Huomaa: sinun pitää kayttää oikeata osoitetta';
-$string['emailpasswordconfirmation'] = 'Hei $a->firstname,
-
-Joku (luultavasti sinä) on pyytänyt uutta salasanaa tunnukselle sivustolla \'$a->sitename\'.
-
-Vahvistaaksesi uuden salasanan klikkaa alla olevaa linkkiä:
-
-$a->link
-
-Jos tarvitset apua, ota yhteyttä sivuston ylläpitäjään,
-
+$string['emailpasswordconfirmation'] = 'Hei $a->firstname,
+
+Joku (luultavasti sinä) on pyytänyt uutta salasanaa tunnukselle sivustolla \'$a->sitename\'.
+
+Vahvistaaksesi uuden salasanan klikkaa alla olevaa linkkiä:
+
+$a->link
+
+Jos tarvitset apua, ota yhteyttä sivuston ylläpitäjään,
+
$a->admin';
$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = '$a: salasanan vahvistus';
-$string['emailpasswordconfirmsent'] = 'Sinulle on lähetty vahvistusviesti osoitteeseen <b>$a</b>.
-Viesti sisältää ohjeet kuinka voit vahvistaa salasanasi vaihdon.
+$string['emailpasswordconfirmsent'] = 'Sinulle on lähetty vahvistusviesti osoitteeseen <b>$a</b>.
+Viesti sisältää ohjeet kuinka voit vahvistaa salasanasi vaihdon.
Jos salasanan vaihdossa on ongelmia ota yhteyttä sivuston ylläpitoon.';
-$string['emailpasswordsent'] = 'Kiitos salasananvaihdon varmistamisesta.
-Uusi salasanasi on lähetty sähköpostilla osoitteeseen $a->email.
-
+$string['emailpasswordsent'] = 'Kiitos salasananvaihdon varmistamisesta.
+Uusi salasanasi on lähetty sähköpostilla osoitteeseen $a->email.
+
';
+$string['enable'] = 'Ota käyttöön';
$string['enrolledincourse'] = 'Kirjattu kurssille \"$a\"';
$string['enrolledincoursenot'] = 'Ei kirjattu kurssille \"$a\"';
$string['enrolmentconfirmation'] = 'Olet aikeissa liittää itsesi tälle kurssille. Oletko varma, että haluat tehdä tämän?';
$string['enrolmentkey'] = 'Avain';
-$string['enrolmentkeyfrom'] = 'Tämä kurssi vaatii \'avaimen\' - kertaluontoisen salasanan<BR>
+$string['enrolmentkeyfrom'] = 'Tämä kurssi vaatii \'avaimen\' - kertaluontoisen salasanan<BR>
jonka saat $a :lta. Sen avulla voi liittyä kurssille.';
-$string['enrolmentkeyhint'] = 'Tarjottu \'avain\' ei kelpaa, yritä uudelleen<BR>
+$string['enrolmentkeyhint'] = 'Tarjottu \'avain\' ei kelpaa, yritä uudelleen<BR>
(Vihje se alkaa näin: \'$a\'';
$string['entercourse'] = 'Klikkaa päästäksesi kurssille';
$string['enteremailaddress'] = 'Anna sähköpostiosoitteesi, jotta uusi salasana voidaan lähettää sinulle.';
$string['error'] = 'Virhe';
-$string['errortoomanylogins'] = 'Pahus, olet yrittänyt kirjautua sisään liian kauan virheellisesti. Käynnitä selaimesi uudelleen ja yritä sitten uudestaan.';
+$string['errortoomanylogins'] = 'Valitettavasti olet yrittänyt kirjautua sisään virheellisesti liian usein. Käynnistä selaimesi uudelleen ja yritä sitten uudestaan.';
$string['errorwhenconfirming'] = 'Virheen takia sinua ei ole vielä tunnistettu. Jos tulit tänne sähköpostissa olleen linkin kautta, varmista, että linkki ei ole hajonnut osiin usealle riville. Voit ehkä korjata linkin liittämällä osat yhteen.';
$string['executeat'] = 'Suorita ';
$string['existing'] = 'Olemassa oleva';
@@ -330,6 +353,9 @@
$string['followingoptional'] = 'Seuraavat tiedot ovat vapaaehtoisia';
$string['followingrequired'] = 'Seuraavat tiedot pitää täyttää';
$string['force'] = 'Pakoita';
+$string['forcedmode'] = 'pakotettu tila';
+$string['forcelanguage'] = 'Pakota kielivalinta';
+$string['forceno'] = 'Älä pakota';
$string['forgotten'] = 'Unohditko salasanasi?';
$string['format'] = 'Muotoilu';
$string['formathtml'] = 'HTML-muoto';
@@ -355,20 +381,20 @@
$string['gd2'] = 'GD 2.x asennettuna';
$string['gdneed'] = 'GD-kirjaston pitää olla asennettuna jotta tämä kuva näkyisi';
$string['gdnot'] = 'GD ei asennettuna';
-$string['gpl'] = 'Copyright (C) 2001-2002 Martin Dougiamas (http://dougiamas.com)
-
-(Epävirallisen suomenkielisen käännöksen lisenssistä löydät osoitteesta: http://www.turre.com/licenses/gpl_fi.php)
-
-This program is free software; you can redistribute it and/or modify
-it under the terms of the GNU General Public License as published by
-the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
-(at your option) any later version.
-
-This program is distributed in the hope that it will be useful,
-but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
-MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
-GNU General Public License for more details:
-
+$string['gpl'] = 'Copyright (C) 2001-2002 Martin Dougiamas (http://dougiamas.com)
+
+(Epävirallisen suomenkielisen käännöksen lisenssistä löydät osoitteesta: http://www.turre.com/licenses/gpl_fi.php)
+
+This program is free software; you can redistribute it and/or modify
+it under the terms of the GNU General Public License as published by
+the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
+(at your option) any later version.
+
+This program is distributed in the hope that it will be useful,
+but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
+GNU General Public License for more details:
+
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html';
$string['grade'] = 'Arviointi';
$string['grades'] = 'Arvioinnit';
@@ -378,9 +404,10 @@
$string['groupinfo'] = 'Tietoa valitusta ryhmästä';
$string['groupinfomembers'] = 'Tietoa valitusta käyttäjistä';
$string['groupinfopeople'] = 'Tietoa valituista henkilöistä';
+$string['groupmemberssee'] = 'Katso ryhmän jäsenet';
$string['groupmembersselected'] = 'Valitun ryhmän jäsenet';
-$string['groupmode'] = 'Ryhmän mode';
-$string['groupmodeforce'] = 'Pakoita ryhmän mode';
+$string['groupmode'] = 'Ryhmätila';
+$string['groupmodeforce'] = 'Pakoita ryhmätila';
$string['groupmy'] = 'Ryhmäni';
$string['groupnonmembers'] = 'Ryhmättömät henkilöt';
$string['grouprandomassign'] = 'Liitä kaikki satunnaisesti ryhmiin';
@@ -390,7 +417,7 @@
$string['groupsnone'] = 'Ei ryhmiä';
$string['groupsseparate'] = 'Erota ryhmät';
$string['groupsvisible'] = 'Näkyvät ryhmät';
-$string['guestskey'] = 'Salli vieraat joilla on avain';
+$string['guestskey'] = 'Salli vieraat, joilla on avain';
$string['guestsno'] = 'Älä salli vieraita';
$string['guestsnotallowed'] = ' \'$a\' ei salli vieraiden liittyä.';
$string['guestsyes'] = 'Salli vieraat ilman avainta';
@@ -410,6 +437,7 @@
$string['helpwiki'] = 'Kuinka kirjoittaa Wiki-tekstiä';
$string['helpwriting'] = 'Kirjoita huolellisesti';
$string['hide'] = 'Piilota';
+$string['hidepicture'] = 'Piilota kuva';
$string['hits'] = 'Sivupyynnöt';
$string['hitsoncourse'] = 'Käyttäjän $a->username sivupyynnöt kurssilla $a->coursename';
$string['hitsoncoursetoday'] = 'Sivupyynnöt tänään kurssilla $a->coursename';
@@ -425,6 +453,7 @@
$string['htmlformat'] = 'HTML-muotoilu';
$string['icqnumber'] = 'ICQ numero';
$string['idnumber'] = 'ID numero';
+$string['inactive'] = 'Ei käytössä';
$string['include'] = 'Ota mukaan';
$string['includeallusers'] = '... kaikki käyttäjät';
$string['includecoursefiles'] = '... kurssin tiedostot';
@@ -434,6 +463,7 @@
$string['includemodules'] = '... modulit';
$string['includeneededusers'] = '... tarvittavat käyttäjät';
$string['includeuserfiles'] = '... käyttäjien tiedostot';
+$string['institution'] = 'Instituutio';
$string['invalidemail'] = 'Virheellinen sähköpostiosoite';
$string['invalidlogin'] = 'Kirjautuminen epäonnistui , yritä uudelleen';
$string['jumpto'] = 'Siirry...';
@@ -463,19 +493,19 @@
$string['loginas'] = 'Kirjaudu toisena';
$string['loginguest'] = 'Kirjaudu vieraana';
$string['loginsite'] = 'Kirjaudu sivustoon';
-$string['loginsteps'] = 'Hei! Käytä hetki aikaa luodaksesi itsellesi käyttäjätunnus ja salasana sivustoon. Tämä mahdollistaa sivuston vapaan käytön.
- Jotkut kurssit saattavat myös vaatia kertakäyttöisen &quot;avaimen&quot; jonka saat myöhemmin. Luodaksesi tunnuksen itsellesi sinun pitää:
- <OL size=2>
- <LI>Täyttää <A HREF=$a>uusi tunnus</A> lomake henkilötiedoillasi.
- <LI>Sähköposti lähetetään antamaasi osoitteeseen.
- <LI>Lue postisi ja klikkaa linkkiä viestissä
- <LI>Tunnuksesi vahvistetaan ja sinut kirjataan sisään.
- <LI>Valitse kurssit, mihin haluat.
- <LI>Jos kurssi vaatii &quot;avaimen&quot;, käytä sitä jonka sait opettajaltasi.
- <LI>Nyt voit käyttää järjestelmää vapaasti. Vastaisuudessa kirjaudut vain antamalla käyttäjätunnuksen ja salasanan vieressä oleviin kenttiin.
+$string['loginsteps'] = 'Hei! Käytä hetki aikaa luodaksesi itsellesi käyttäjätunnus ja salasana sivustoon. Tämä mahdollistaa sivuston vapaan käytön.
+ Jotkut kurssit saattavat myös vaatia kertakäyttöisen &quot;avaimen&quot; jonka saat myöhemmin. Luodaksesi tunnuksen itsellesi sinun pitää:
+ <OL size=2>
+ <LI>Täyttää <A HREF=$a>uusi tunnus</A> lomake henkilötiedoillasi.
+ <LI>Sähköposti lähetetään antamaasi osoitteeseen.
+ <LI>Lue postisi ja klikkaa linkkiä viestissä
+ <LI>Tunnuksesi vahvistetaan ja sinut kirjataan sisään.
+ <LI>Valitse kurssit, mihin haluat.
+ <LI>Jos kurssi vaatii &quot;avaimen&quot;, käytä sitä jonka sait opettajaltasi.
+ <LI>Nyt voit käyttää järjestelmää vapaasti. Vastaisuudessa kirjaudut vain antamalla käyttäjätunnuksen ja salasanan vieressä oleviin kenttiin.
</OL>';
-$string['loginstepsnone'] = 'Hei!
-<p>Jotta voisit käyttää kursseja, sinun pitää luoda itsellesi
+$string['loginstepsnone'] = 'Hei!
+<p>Jotta voisit käyttää kursseja, sinun pitää luoda itsellesi
käyttäjätunnus. Täytät vain itsellesi käyttätunnuksen ja salasanan, sitten käytät niitä tältä sivulta. Jos käyttäjätunnus on jo varattu, pitää sinun valita toinen käyttätunnus.</p>';
$string['loginto'] = 'Kirjaudu $a';
$string['loginusing'] = 'Kirjaudu tästä käyttäen tunnusta ja salasanaasi';
@@ -485,6 +515,7 @@
$string['makeafolder'] = 'Luo kansio';
$string['makeeditable'] = 'Jos annat WWW-palveimelle kirjoitusoikeudet kansioon \'$a\', voit muokata tätä tiedostoa suoraan tältä sivulta.';
$string['managedatabase'] = 'Tunkkaa tietokantaa';
+$string['managefilters'] = 'Suotimet';
$string['managemodules'] = 'Modulien valvonta';
$string['markedthistopic'] = 'Tämä aihe on merkitty aktiiviseksi';
$string['markthistopic'] = 'Merkitse tämä aihe aktiiviseksi.';
@@ -504,6 +535,7 @@
$string['missingfirstname'] = 'Puuttuva etunimi';
$string['missingfullname'] = 'Puuttuva kokonimi';
$string['missinglastname'] = 'Puuttuva sukunimi';
+$string['missingname'] = 'Puuttuva nimi';
$string['missingnewpassword'] = 'Puuttuva uusi salasana';
$string['missingpassword'] = 'Puuttuva salasana';
$string['missingshortname'] = 'Puuttuva lyhyt nimi';
@@ -548,22 +580,22 @@
$string['newaccount'] = 'Uusi tunnus';
$string['newcourse'] = 'Uusi kurssi';
$string['newpassword'] = 'Uusi salasana';
-$string['newpasswordtext'] = 'Hei $a->firstname,
-
-Salasanasi sivustolla \'$a->sitename\' on vaihdettu ja sinulle
-on annettu uusi tilapäinen salasana
-
-Uudet tunnuksesi ja salasanasi ovat seuraavat :
- tunnus: $a->username
- salasana: $a->newpassword
-
-Käytä alla olevaa linkkiä vaihtaaksesi salasanasi:
- $a->link
-
-Useimmissa postiohjelmissa sinun tarvitsee vain klikata ylläolevaan linkkiä.
-Jos tämä ei toimi, kopioi ja liitä osoite selaimen osoitekenttään.
-
-Terveiset \'$a->sitename\' pääkäyttäjä,
+$string['newpasswordtext'] = 'Hei $a->firstname,
+
+Salasanasi sivustolla \'$a->sitename\' on vaihdettu ja sinulle
+on annettu uusi tilapäinen salasana
+
+Uudet tunnuksesi ja salasanasi ovat seuraavat :
+ tunnus: $a->username
+ salasana: $a->newpassword
+
+Käytä alla olevaa linkkiä vaihtaaksesi salasanasi:
+ $a->link
+
+Useimmissa postiohjelmissa sinun tarvitsee vain klikata ylläolevaan linkkiä.
+Jos tämä ei toimi, kopioi ja liitä osoite selaimen osoitekenttään.
+
+Terveiset \'$a->sitename\' pääkäyttäjä,
$a->signoff';
$string['newpicture'] = 'Uusi kuva';
$string['newsitem'] = 'uutisaihe';
@@ -575,7 +607,7 @@
$string['no'] = 'Ei';
$string['nocoursesfound'] = 'Sanaa \'$a\' ei löytynyt kurssien nimistä';
$string['nocoursesyet'] = 'Ei kursseja tässä kategoriassa';
-$string['noexistingadmins'] = 'Ei ylläpitäjiä. Tämä on vakava virhe jota ei pitäisi koskaan tapahtua.';
+$string['noexistingadmins'] = 'Ei ylläpitäjiä. Tämä on vakava virhe, jota ei pitäisi koskaan tapahtua.';
$string['noexistingcreators'] = 'Ei kurssiylläpitäjiä';
$string['noexistingstudents'] = 'Ei yhtään opiskelijaa';
$string['noexistingteachers'] = 'Ei opettajia';
@@ -590,6 +622,7 @@
$string['nopotentialstudents'] = 'Ei mahdollisia opiskelijoita';
$string['nopotentialteachers'] = 'Ei mahdollisia opettajia';
$string['normal'] = 'Normaali';
+$string['normalfilter'] = 'Normaali suodin';
$string['nostudentsfound'] = 'Ei $a löydetty';
$string['nostudentsyet'] = 'Kurssilla ei ole vielä opiskelijoita';
$string['nosuchemail'] = 'Sähköpostiosoitetta ei löydy';
@@ -599,13 +632,15 @@
$string['noteuserschangednonetocourse'] = 'Huom: Kurssin käyttäjät tulee palauttaa kun käyttäjätietoja palautetaan. Tämä asetus on muutettu sinun kohdaltasi.';
$string['nothingnew'] = 'Ei uutisia edellisen käyntisi jälkeen';
$string['notincluded'] = 'Ei mukana';
+$string['notingroup'] = 'Sinun pitää olla ryhmän jäsen nähdäksesi tämän aktiviteetin.';
$string['nousersmatching'] = 'Haku \'$a\' ei löytänyt käyttäjiä';
$string['nousersyet'] = 'Ei vielä käyttäjiä';
$string['now'] = 'nyt';
$string['numberweeks'] = 'Viikkojen/aiheiden määrä';
$string['numdays'] = '$a päivää';
$string['numhours'] = '$a tuntia';
$string['numminutes'] = '$a minuuttia';
+$string['numseconds'] = '$ sekunttia';
$string['numviews'] = '$a näkymiä';
$string['numweeks'] = '$a viikkoa';
$string['numwords'] = '$a sanoja';
@@ -624,9 +659,9 @@
$string['passwordrecovery'] = 'Kyllä, auta minua kirjaantumisessa';
$string['passwordsdiffer'] = 'Salasanat eivät täsmää';
$string['passwordsent'] = 'Salasana on lähetetty';
-$string['passwordsenttext'] = ' <P>Viesti on lähetetty osoitteeseen $a->email.
- <P><B>Tarkista viestistä uusi salasanasi</B>
- <P>uusi salasana on automaattisesti generoitu, joten haluat varmaan
+$string['passwordsenttext'] = ' <P>Viesti on lähetetty osoitteeseen $a->email.
+ <P><B>Tarkista viestistä uusi salasanasi</B>
+ <P>uusi salasana on automaattisesti generoitu, joten haluat varmaan
<A HREF=$a->link>vaihtaa sen sen joksikin helpommin muistettavaksi</A>.';
$string['people'] = 'Henkilöt';
$string['personalprofile'] = 'Omat henkilötiedot';
@@ -650,11 +685,12 @@
$string['readinginfofrombackup'] = 'Luetaan dataa varmuuskopiosta';
$string['readme'] = 'README';
$string['recentactivity'] = 'Viimeisimmät tapahtumat';
+$string['recentactivityreport'] = 'Viimeisimpien tapahtumien kattava raportti';
$string['registration'] = 'Rekisteröi Moodle';
$string['registrationemail'] = 'Tietoa sähköpostitse';
-$string['registrationinfo'] = '<p>Tällä sivulla voi ilmaiseksi rekisteröidä Moodlen moodle.org sivulle. Rekisteröity käyttäjä lisätään postituslistaan tärkeitä tiedotuksia varten. Aiheena voi olla esim. tietoturva-aukon löytyminen ja uusista versioista tiedottaminen.
-<p>Oletuksena tietojasi ei anneta muiden käyttöön, eikä niitä myydä eteen päin. Näitä tietoja kerätään vain tukea varten ja jotta saadaan tilastollista tietoa Moodlen käyttäjistä kokonaisuutena.
-<p>Voit halutessasi antaa sivustosi nimen, maan ja http-osoitteen muiden nähtäväksi.
+$string['registrationinfo'] = '<p>Tällä sivulla voi ilmaiseksi rekisteröidä Moodlen moodle.org sivulle. Rekisteröity käyttäjä lisätään postituslistaan tärkeitä tiedotuksia varten. Aiheena voi olla esim. tietoturva-aukon löytyminen ja uusista versioista tiedottaminen.
+<p>Oletuksena tietojasi ei anneta muiden käyttöön, eikä niitä myydä eteen päin. Näitä tietoja kerätään vain tukea varten ja jotta saadaan tilastollista tietoa Moodlen käyttäjistä kokonaisuutena.
+<p>Voit halutessasi antaa sivustosi nimen, maan ja http-osoitteen muiden nähtäväksi.
<p>Kaikki uudet rekisteröinnit tarkistetaan manuaalisesti ennenkuin ne lisätään listaan mutta tietoja voi päivittää ja tietosi voidaan halutessasi milloin tahansa ottaa pois kaikkien nähtävillä olevasta listasta.';
$string['registrationno'] = 'En halua vastaanottaa sähköpostia';
$string['registrationsend'] = 'Lähetä rekisteröintitiedot sivulle moodle.org';
@@ -677,7 +713,7 @@
$string['returningtosite'] = 'Jos sinulla on jo tunnus:';
$string['revert'] = 'Peruuta';
$string['role'] = 'Rooli';
-$string['savechanges'] = 'Talleta muutokset';
+$string['savechanges'] = 'Tallenna muutokset';
$string['saveto'] = 'Tallenna';
$string['scale'] = 'Skaala';
$string['scales'] = 'Skaalat';
@@ -735,6 +771,7 @@
$string['socialheadline'] = 'Keskustelu - viimeisimmät aiheet';
$string['someallowguest'] = 'Jotkut kurssit saattavat sallia vieras käyttäjät.';
$string['someerrorswerefound'] = 'Joitain tietoja puuttui tai ne olivat vääränlaisia. Katso tarkemmat tiedot alta.';
+$string['sortby'] = 'Lajittele';
$string['startdate'] = 'Kurssin aloituspäivämäärä';
$string['startsignup'] = 'Aloita nyt luomalla uusi käyttäjätunnus!';
$string['state'] = 'Maakunta';
@@ -792,6 +829,7 @@
$string['unusedaccounts'] = 'Käyttäjätunnukset jotka ovat olleet käyttämättä eli $a päivää poistetaan automaattisesti.';
$string['unzip'] = 'Unzip';
$string['unzippingbackup'] = 'Puretaan varmuuskopiota';
+$string['up'] = 'Ylös';
$string['update'] = 'Päivitä';
$string['updated'] = 'Päivitetty $a';
$string['updatemyprofile'] = 'Päivitä profiilini';
@@ -826,13 +864,13 @@
$string['weeklyoutline'] = 'Viikkonäkymä';
$string['weekshow'] = 'Näytä tämä viikko';
$string['welcometocourse'] = 'Tervetuloa $a';
-$string['welcometocoursetext'] = 'Tervetuloa $a->coursename!
-Welcome to $a->coursename!
-
-One of the first things you should do is edit your profile page
-within the course so that we can learn more about you:
-Ensimmäiseksi sinun kannattaa muokata profiiliasi jotta muut voivat tutustua sinuun.
-
+$string['welcometocoursetext'] = 'Tervetuloa $a->coursename!
+Welcome to $a->coursename!
+
+One of the first things you should do is edit your profile page
+within the course so that we can learn more about you:
+Ensimmäiseksi sinun kannattaa muokata profiiliasi jotta muut voivat tutustua sinuun.
+
$a->profileurl';
$string['whattocallzip'] = 'Miksi haluat kutsuttavan zip tiedostoa?';
$string['withchosenfiles'] = 'Valituilla tiedostoilla';
@@ -848,7 +886,9 @@
$string['wordforteacherseg'] = 'mm opettajat, ohjaajat jne...';
$string['writingcategoriesandquestions'] = 'Kirjoitetaan kategorioita ja kysymyksiä';
$string['writingcoursedata'] = 'Kirjoitetaan kurssidataa';
+$string['writingeventsinfo'] = 'Kirjoitetaan tapahtumien tietoja';
$string['writinggeneralinfo'] = 'Kirjoitetaan yleistietoja';
+$string['writinggroupsinfo'] = 'Kirjoitetaan ryhmien tietoja';
$string['writingheader'] = 'Kirjoitetaan otsikkoa';
$string['writingloginfo'] = 'Kirjoitetaan lokitietoja';
$string['writingmoduleinfo'] = 'Kirjoitetaan modulitietoja';

0 comments on commit 7e99e26

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.