Permalink
Browse files

xhtml-compliance

  • Loading branch information...
1 parent 6eaae5b commit 7f3c54ab17704e479ff48551957d3ea2e5dcf477 koenr committed Feb 5, 2005
@@ -1,22 +1,21 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
-<html>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+ "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Dokumentace Moodlu: Historie</title>
-<link rel="stylesheet" href="./docstyles.css" type="TEXT/CSS">
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+<link rel="stylesheet" href="./docstyles.css" type="TEXT/CSS" />
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" />
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
-<H1>Historie</H1>
+<h1>Historie</h1>
<blockquote>
<p>Moodle je živý projekt, na kterém se stále pracuje. U jeho zrodu stál <A
href="http://moodle.org/user/view.php?id=1&amp;course=1" target=_top>Martin
Dougiamas</a>, který ho řídí dodnes:</p>
-<blockquote>
-
<p><EM>Zabývám se tím problémem už řadu let. Začalo to v devadesátých letech,
kdy jsem byl správcem sítě na <a href="http://www.curtin.edu.au/"
target=_top>Curtin University of Technology</a>, a tedy i správcem tamní
@@ -82,5 +81,5 @@ <H1>Historie</H1>
<p align="center"><font size=1><a href="." target="_top">Dokumentace Moodlu</a></font></p>
<p align="center"><font size=1>Verze: $Id$</font></p>
-</BODY>
+</body>
</HTML>
View
@@ -1,11 +1,12 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
-<html>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+ "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Dokumentace Moodlu: Poděkování</title>
-<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS" />
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" />
</head>
-<body bgcolor="#ffffff">
+<body>
<h1>Poděkování</h1>
@@ -221,8 +222,8 @@ <h2>Knihovny Moodlu</h2>
</blockquote>
</blockquote>
- <p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentace Moodlu</a></font></p>
- <p align="CENTER"><font size="1">Verze: $Id$</font></p>
+ <p align="center"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentace Moodlu</a></font></p>
+ <p align="center"><font size="1">Verze: $Id$</font></p>
</blockquote>
</body>
</html>
View
@@ -1,8 +1,10 @@
-<html>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+ "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Dokumentace Moodlu: Často kladené dotazy (FAQ/ČKD)</title>
-<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="text/css">
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="text/css" />
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" />
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
@@ -391,10 +393,10 @@
<hr />
-<p align="middle"><strong><em>Díky Johnu Eyreovi za pomoc při správě této
+<p align="center"><strong><em>Díky Johnu Eyreovi za pomoc při správě této
stránky.</em></strong></p>
-<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentace
+<p align="center"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentace
Moodlu</a></font></p>
</body>
View
@@ -1,9 +1,10 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
-<html>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+ "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Dokumentace systému: Vlastnosti</title>
-<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS" />
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" />
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
@@ -265,7 +266,7 @@ <h3>Modul Workshop</h3>
<p>&nbsp;</p>
</blockquote>
-<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentace Moodlu</a></font></p>
-<p align="CENTER"><font size="1">Verze: $Id$</font></p>
+<p align="center"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentace Moodlu</a></font></p>
+<p align="center"><font size="1">Verze: $Id$</font></p>
</body>
</html>
View
@@ -1,42 +1 @@
-<head>
-<title>Dokumentace Moodlu: Výhledy</title>
-<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-</head>
-
-<body bgcolor="#FFFFFF">
-
-<h1>Výhledy do budoucna</h1>
-<blockquote>
- <p>S postupným zráním Moodlu je směr jeho vývoje stále více ovlivňován komunitou vývojářů a uživatelů. Na adrese <a target=_top href="http://moodle.org/bugs/">moodle.org/bugs</a> najdete seznam navrhovaných změn i stav jejich zpracování. Vaše <a href="?file=credits.html">příspěvky</a> v podobě nápadů, částí kódu, zpětné vazby či propagace jsou více než vítány; bližší informace najdete v&nbsp;<a href="?file=developer.html">Příručce vývojáře</a>.</p>
- <p>Zde předkládáme svoji představu, kudy se dále ubírat. Samozřejmě však záleží také na tom, na čem chtějí pracovat samotní vývojáři.</p>
-
-
-<h3>Verze 2.0 - polovina roku 2004</h3>
-
- <blockquote>
- <p>Tato podstatně inovovaná verze bude obsahovat některé zásadní změny ve vnitřní struktuře systému, směřující k&nbsp;zvýšení flexibility a&nbsp;škálovatelnosti v&nbsp;mnoha oblastech. Hlavními změnami budou:
- <ul>
- <li>nově přepsaná vrstva zobrazení s použitím kódu kompatibilního s&nbsp;XHTML a s&nbsp;úplnou implementací šablon pro zvýšení úrovně standardizace, pružnosti a dostupnosti;</li>
- <li>širší použití PHP tříd v klíčových oblastech kódu; to usnadní práci programátorům pracujícím na nových modulech nebo těm, kdo se snaží začlenit systém Moodle do externích systémů;</li>
- <li>nová architektura pro zápis do kurzů založená na doplňkových modulech (shodná s architekturou použitou u ověřování uživatelů); toto řešení umožní použít k&nbsp;řízení přístupu do kurzů externí systémy (např. Student Records, Paypal, LDAP apod.).</li>
- </ul>
- </blockquote>
-
-<h3>Verze 2.1 - závěr roku 2004</h3>
-
- <blockquote>
- <p> Verze 2.1 by měla více využívat výhod nové architektury a rozšířit systém o nové možnosti, jako jsou: </p>
- <ul>
- <li>nový systém kontroly přístupu, který umožní přesněji definovat přístupová práva a role;</li>
- <li>lepší pedagogická podpora pro učitele i studenty;</li>
- <li>základní podpora standardních výukových objektů (SCORM);</li>
- <li>lepší propojení s moodle.org (možnost spolupráce učitelů a výměny materiálů).</li>
- </ul>
- </blockquote>
- <p align="CENTER">&nbsp;</p>
-</blockquote>
-<p align="CENTER">&nbsp;</p>
-<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentace Moodlu</a></font></p>
-<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
-</body>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><title>Dokumentace Moodlu: Výhledy</title><link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS" /><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" /></head><body bgcolor="#FFFFFF"><h1>Výhledy do budoucna</h1><blockquote> <p>S postupným zráním Moodlu je směr jeho vývoje stále více ovlivňován komunitou vývojářů a uživatelů. Na adrese <a target=_top href="http://moodle.org/bugs/">moodle.org/bugs</a> najdete seznam navrhovaných změn i stav jejich zpracování. Vaše <a href="?file=credits.html">příspěvky</a> v podobě nápadů, částí kódu, zpětné vazby či propagace jsou více než vítány; bližší informace najdete v&nbsp;<a href="?file=developer.html">Příručce vývojáře</a>.</p> <p>Zde předkládáme svoji představu, kudy se dále ubírat. Samozřejmě však záleží také na tom, na čem chtějí pracovat samotní vývojáři.</p> <h3>Verze 2.0 - polovina roku 2004</h3> <blockquote> <p>Tato podstatně inovovaná verze bude obsahovat některé zásadní změny ve vnitřní struktuře systému, směřující k&nbsp;zvýšení flexibility a&nbsp;škálovatelnosti v&nbsp;mnoha oblastech. Hlavními změnami budou: <ul> <li>nově přepsaná vrstva zobrazení s použitím kódu kompatibilního s&nbsp;XHTML a s&nbsp;úplnou implementací šablon pro zvýšení úrovně standardizace, pružnosti a dostupnosti;</li> <li>širší použití PHP tříd v klíčových oblastech kódu; to usnadní práci programátorům pracujícím na nových modulech nebo těm, kdo se snaží začlenit systém Moodle do externích systémů;</li> <li>nová architektura pro zápis do kurzů založená na doplňkových modulech (shodná s architekturou použitou u ověřování uživatelů); toto řešení umožní použít k&nbsp;řízení přístupu do kurzů externí systémy (např. Student Records, Paypal, LDAP apod.).</li> </ul> </blockquote><h3>Verze 2.1 - závěr roku 2004</h3> <blockquote> <p> Verze 2.1 by měla více využívat výhod nové architektury a rozšířit systém o nové možnosti, jako jsou: </p> <ul> <li>nový systém kontroly přístupu, který umožní přesněji definovat přístupová práva a role;</li> <li>lepší pedagogická podpora pro učitele i studenty;</li> <li>základní podpora standardních výukových objektů (SCORM);</li> <li>lepší propojení s moodle.org (možnost spolupráce učitelů a výměny materiálů).</li> </ul> </blockquote> <p align="center">&nbsp;</p></blockquote><p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentace Moodlu</a></font></p><p align="center"><font size="1">Version: $Id$</font></p></body>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 7f3c54a

Please sign in to comment.