Permalink
Browse files

Merge branch 'install_21_STABLE' of git://github.com/amosbot/moodle i…

…nto MOODLE_21_STABLE
  • Loading branch information...
2 parents d21cdb8 + 6e03d19 commit 7f5d1ef3c0712d850b94cfd8af271cadf7a8ef5c @stronk7 stronk7 committed Oct 27, 2011
View
9 install/lang/et/install.php
@@ -39,6 +39,8 @@
$string['dbprefix'] = 'Tabeli eesliide';
$string['dirroot'] = 'Moodle kataloog';
$string['environmenthead'] = 'Keskkonna kontrollimine...';
+$string['environmentsub2'] = 'Iga Moodle väljalaskel on oma minimaalne PHP versiooni nõue ja kohustuslikud PHP laiendused.
+Täielik keskkonna kontroll tehakse enne iga installeerimist ja uuendamist. Palun võta ühendust serveri administraatoriga, kui sa ei sa kuidas installeerida või võimaldada PHP laiendusi.';
$string['errorsinenvironment'] = 'Keskkonna sobivuse kontroll ebaõnnestus!';
$string['installation'] = 'Installeerimine';
$string['langdownloaderror'] = 'Kahjuks keelt "{$a}" ei paigaldatud. Paigaldamine jätkub inglise keeles.';
@@ -56,6 +58,13 @@
$string['paths'] = 'Rajad';
$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Andmete kataloogi ({$a->dataroot}) ei saa installeerija luua.';
$string['pathshead'] = 'Radade kinnitused';
+$string['pathssubdataroot'] = 'Sa pead näitama koha, kuhu Moodle saaks salvestada üles laetud failid. See kataloog peab olema loetav JA KIRJUTATAV veebiserveri kasutaja poolt (tavaliselt \'nobody\' or \'apache\'), samas see kataloog ei tohiks olla ligipääsetav otse veebi kaudu. Kui kataloogi ei eksisteeri, siis installeerija püüab selle ise luua.';
+$string['pathssubdirroot'] = 'Täistee Moodle paigalduse kataloogile.';
+$string['pathssubwwwroot'] = 'Täielik veebiaadress, kust kaudu Moodle\'le ligi pääsetakse.
+Ei ole võimalik kasutada mitmest kohast kohast ligipääsu.
+Kui Su sait omab mitut avalikku aadress, siis pead seadistama ümbersuunamised kõikidelt teistest aadressidelt.
+Kui Su sait on ligipääsetav nii Internetist kui intranetist (sisevõrgust), siis kasuta Interneti ehk avalikku aadressi ja seadista DNS sellisellt, et intraneti kasutajad kasutaksid ka avalikku aadressi.
+Kui aadress pole korrektne, siis palun muuda URL oma brauseris, et taasalustada installeerimist erineva väärtusega.';
$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Andmete juurkataloogi asukoht pole turvamine';
$string['pathswrongadmindir'] = 'Admin kataloogi ei eksisteeri';
$string['phpextension'] = '{$a} PHP laiendus';
View
4 install/lang/fi/admin.php
@@ -28,10 +28,12 @@
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
+$string['clianswerno'] = 'e';
+$string['cliansweryes'] = 'k';
$string['cliincorrectvalueerror'] = 'Virhe, epäkelpo arvo "{$a->value}" "{$a->option}":ssa';
$string['cliincorrectvalueretry'] = 'Epäkelpo arvo, syötä uudelleen';
$string['clitypevalue'] = 'syötä arvo';
$string['clitypevaluedefault'] = 'syötä arvo, paina Enteriä käyttääksesi oletusarvoa ({$a})';
$string['cliyesnoprompt'] = 'syötä y (kyllä) tai n (ei)';
-$string['environmentrequireinstall'] = 'vaaditaan asennettavaksi/käyttöönotettavaksi';
+$string['environmentrequireinstall'] = 'pitää olla asennettuna ja käytössä';
$string['environmentrequireversion'] = 'versio {$a->needed} vaaditaan ja käytössä on versio {$a->current}';
View
40 install/lang/id/admin.php
@@ -0,0 +1,40 @@
+<?php
+
+// This file is part of Moodle - http://moodle.org/
+//
+// Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
+// it under the terms of the GNU General Public License as published by
+// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
+// (at your option) any later version.
+//
+// Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
+// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
+// GNU General Public License for more details.
+//
+// You should have received a copy of the GNU General Public License
+// along with Moodle. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
+
+/**
+ * Automatically generated strings for Moodle 2.1 installer
+ *
+ * Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
+ * needed during the very first steps of installation. This file was
+ * generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
+ * {@link http://docs.moodle.org/dev/Languages/AMOS}) using the
+ * list of strings defined in /install/stringnames.txt.
+ *
+ * @package installer
+ * @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
+ */
+
+$string['clianswerno'] = 'T';
+$string['cliansweryes'] = 'Y';
+$string['cliincorrectvalueerror'] = 'Error, nilai yang salah "{$a->value}" untuk opsi "{$a->option}"';
+$string['cliincorrectvalueretry'] = 'Nilai input salah, silahkan coba lagi';
+$string['clitypevalue'] = 'tipe nilai';
+$string['clitypevaluedefault'] = 'tipe nilai, tekan enter untuk menggunakan nilai default ({$a})';
+$string['cliunknowoption'] = 'Opsi tidak dikenali :
+ {$a}
+Silahkan gunakan opsi --help';
+$string['cliyesnoprompt'] = 'ketik y (Ya) atau t (Tidak)';
View
1 install/lang/id/moodle.php
@@ -31,3 +31,4 @@
$string['language'] = 'Bahasa';
$string['next'] = 'Selanjutnya';
$string['previous'] = 'Sebelumnya';
+$string['reload'] = 'Muat ulang';
View
31 install/lang/wo/langconfig.php
@@ -0,0 +1,31 @@
+<?php
+
+// This file is part of Moodle - http://moodle.org/
+//
+// Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
+// it under the terms of the GNU General Public License as published by
+// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
+// (at your option) any later version.
+//
+// Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
+// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
+// GNU General Public License for more details.
+//
+// You should have received a copy of the GNU General Public License
+// along with Moodle. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
+
+/**
+ * Automatically generated strings for Moodle 2.1 installer
+ *
+ * Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
+ * needed during the very first steps of installation. This file was
+ * generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
+ * {@link http://docs.moodle.org/dev/Languages/AMOS}) using the
+ * list of strings defined in /install/stringnames.txt.
+ *
+ * @package installer
+ * @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
+ */
+
+$string['thislanguage'] = 'Wolof';

0 comments on commit 7f5d1ef

Please sign in to comment.