Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

chat help files

 • Loading branch information...
commit 809dd2724c34c6e1c276fd45808ec9c8fd38baac 1 parent 210cc66
authored August 29, 2003
26  lang/pl/help/chat/chatting.html
... ...
@@ -0,0 +1,26 @@
  1
+<p align="center"><b>Używanie Czatu</b></p>
  2
+
  3
+<p>Moduł Czat posiada pewne cechy, aby nieco umilić rozmowy.</p>
  4
+
  5
+<dl>
  6
+<dt><b>Emotikony</b></dt>
  7
+<dd>Dowolne emotikony, które mogą zostać wprowadzone gdziekolwiek indziej w Moodle, mogą zostać
  8
+  wprowadzone także tu i zostaną wyświetlone poprawnie. Na przykład, :-) = <img src="pix/s/smiley.gif"> </dd>
  9
+
  10
+<dt><b>Linki</b></dt>
  11
+<dd>Adresy internetowe zostaną zamienione na linki automatycznie.</dd>
  12
+
  13
+<dt><b>Stan ducha</b></dt>
  14
+<dd>Możesz rozpocząć linię z "/me" lub ":", aby okazać swój stan ducha. Na przykład, jeżeli Twoje imię to Jan i
  15
+  wpiszesz ":śmieje się!" lub "/me śmieje się!", wszyscy zobaczą "Jan śmieje się!"</dd>
  16
+
  17
+<dt><b>Bzyczenie</b></dt>
  18
+<dd>Możesz wysłać dźwięk do innych ludzi naciskając na link "bzzz" obok ich imienia. Użytecznym
  19
+  skrótem, aby wysłać bzyczenie do wszystkich ludzi na czacie jednocześnie jest "beep all".</dd>
  20
+
  21
+<dt><b>HTML</b></dt>
  22
+<dd>Jeśli znasz nieco kod HTML, możesz używać go w swym tekście, aby wprowadzać obrazy, odgrywać dźwięki
  23
+  lub odpowiednio formatować tekst.</dd>
  24
+
  25
+</dl>
  26
+
4  lang/pl/help/chat/index.html
... ...
@@ -0,0 +1,4 @@
  1
+<p>Moduł Czat</p>
  2
+<ul>
  3
+ <li><a href="help.php?module=chat&file=chatting.html">Używanie Czatu</a>
  4
+</ul>
9  lang/pl/help/chat/mods.html
... ...
@@ -0,0 +1,9 @@
  1
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/chat/icon.gif">&nbsp;<B>Czaty</B></P>
  2
+<UL>
  3
+<P>Moduł Czat pozwala uczestnikom na przeprowadznaie na żywo
  4
+  dyskusji poprzez sieć. Jest to użyteczny sposób na lepsze zrozumienie
  5
+  się nawzajem oraz tematu, który jest omawiany - sposób używania
  6
+  czat-pokojów zasadniczo różni się od dyskusji na forum.
  7
+  Moduł Czat zawiera mnóstwo opcji pozwalajšcych na zarzšdzanie i
  8
+  przeglšdanie dyskusji czat.</P>
  9
+</UL>

0 notes on commit 809dd27

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.