Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20071028)

  • Loading branch information...
moodler
moodler committed Oct 28, 2007
1 parent f312622 commit 83a66c9f3bc85fa9ed3c4efc8f8d4ab11a54a8ca
Showing with 121 additions and 59 deletions.
  1. +121 −59 install/lang/et_utf8/installer.php
@@ -9,86 +9,148 @@
/// File generated by cvs://contrib/lang2installer/installer_builder
/// using strings defined in stringnames.txt (same dir)
-$string['admindirerror'] = 'Valitud administreerimiskataloog on vale';
-$string['admindirname'] = 'Administreerimiskataloog';
-$string['caution'] = 'Hoiatus';
+$string['admindirerror']='Valitud administreerimiskataloog on vale';
+$string['admindirname']='Administreerimiskataloog';
+$string['cannotdownloadcomponents']='Ei saa alla tõmmata komponente.';
+$string['cannotdownloadzipfile']='Ei saa alla tõmmata ZIP faili.';
+$string['cannotfindcomponent']='Ei leia komponenti.';
+$string['cannotsavemd5file']='Ei saa salvestada md5 faili.';
+$string['cannotsavezipfile']='Ei saa salvestada ZIP faili.';
+$string['cannotunzipfile']='Ei saa lahti pakkida faili.';
+$string['caution']='Hoiatus';
+$string['chooselanguagehead']='Keele valik';
$string['closewindow']='Sule aken';
-$string['configfilenotwritten'] = 'Installeerimisskript ei suutnud automaatselt tekitada config.php faili, mis sisaldaks sinu valitud seadistusi. Põhjus võib olla selles, et sinu Moodle kataloog ei ole kirjutatav. Sa võid käsitsi kopeerida järgneva koodi config.php nimelisse faili, mis asub Moodle juurkataloogis.';
-$string['configfilewritten'] = 'config.php on edukalt loodud';
+$string['compatibilitysettingshead']='PHP seadete kontrollimine...';
+$string['configfilenotwritten']='Installeerimisskript ei suutnud automaatselt tekitada config.php faili, mis sisaldaks sinu valitud seadistusi. Põhjus võib olla selles, et sinu Moodle kataloog ei ole kirjutatav. Sa võid käsitsi kopeerida järgneva koodi config.php nimelisse faili, mis asub Moodle juurkataloogis.';
+$string['configfilewritten']='config.php on edukalt loodud';
+$string['configurationcompletehead']='Konfigureerimine lõpetatud';
$string['continue']='Jätka';
-$string['database'] = 'Andmebaas';
-$string['dataroot'] = 'Andmete kataloog';
-$string['datarooterror'] = 'Sinu määratud andmete kataloogi ei suudetud leida ega luua. Paranda tee või loo ise käsitsi see kataloog.';
-$string['dbconnectionerror'] = 'Me ei suutnud sinu määratud andmebaasi ühendada. Palun kontrolli oma andmebaasi seadistust.';
-$string['dbcreationerror'] = 'Andmebaasi loomise viga. Ei suudetud luua andmebaasi nime olemasolevate seadistustega. ';
-$string['dbhost'] = 'Hosti server';
-$string['dbprefix'] = 'Tabeli eesliide';
-$string['dbtype'] = 'Tüüp';
-$string['dirroot'] = 'Moodle kataloog';
-$string['dirrooterror'] = 'Moodle kataloogi seadistus näib olevat vigane - me ei suuda sealt leida Moodle installatsiooni. Allpool olev väärtus on nullitud.';
-$string['download'] = 'Lae alla';
+$string['curlrecommended']='Fakultatiivse Curl teegi installeerimine on väga soovitatav, millega võimaldatakse Moodle võrgunduse funktsionaalsus.';
+$string['customcheck']='Muud kontrollid';
+$string['database']='Andmebaas';
+$string['databasesettingshead']='Nüüd on vaja seadistada andmebaas, kus enamus Moodle andmeid hakatakse hoidma. See andmebaas peab olema eelnevalt loodud ning ka konto, millel ligipääs antud andmebaasile.';
+$string['databasesettingssub']='<b>Tüüp:</b> mysql või postgres7<br />
+ <b>Host:</b> näiteks localhost või db.isp.com<br />
+ <b>Nimi:</b> andmebaasi nimi, näiteks moodle<br />
+ <b>Kasutaja:</b> Sinu andmebaasi konto kasutajatunnus<br />
+ <b>Parool:</b> Sinu andmebaasi konto parool<br />
+ <b>Tabelite prefiks:</b> fakultatiivne prefiks kasutamaks tabelite nimedes';
+$string['databasesettingssub_mssql']='<b>Tüüp:</b> SQL*Server (mitte UTF-8) <b><font color=\"red\">Eksperimentaalne! (mitte kasutamiseks töökeskkonnas)</font></b><br />
+ <b>Host:</b> näiteks localhost või db.isp.com<br />
+ <b>Nimi:</b> andmebaasi nimi, näiteks moodle<br />
+ <b>Kasutaja:</b> Sinu andmebaasi konto kasutajatunnus<br />
+ <b>Parool:</b> Sinu andmebaasi konto parool<br />
+ <b>Tabelite prefiks:</b> prefiks kasutamaks tabelite nimedes (kohustuslik)';
+$string['databasesettingssub_mssql_n']='<b>Tüüp:</b> SQL*Server (UTF-8 toetatav)<br />
+ <b>Host:</b> näiteks localhost või db.isp.com<br />
+ <b>Nimi:</b> andmebaasi nimi, näiteks moodle<br />
+ <b>Kasutaja:</b> Sinu andmebaasi konto kasutajatunnus<br />
+ <b>Parool:</b> Sinu andmebaasi konto parool<br />
+ <b>Tabelite prefiks:</b> prefiks kasutamaks tabelite nimedes (kohustuslik)';
+$string['databasesettingssub_mysql']='<b>Tüüp:</b> MySQL<br />
+ <b>Host:</b> näiteks localhost või db.isp.com<br />
+ <b>Nimi:</b> andmebaasi nimi, näiteks moodle<br />
+ <b>Kasutaja:</b> Sinu andmebaasi konto kasutajatunnus<br />
+ <b>Parool:</b> Sinu andmebaasi konto parool<br />
+ <b>Tabelite prefiks:</b> fakultatiivne prefiks kasutamaks tabelite nimedes';
+$string['databasesettingssub_oci8po']='<b>Tüüp:</b> Oracle<br />
+ <b>Host:</b> ei kasutata, peab olema tühjaks jäetud<br />
+ <b>Name:</b> given name of the tnsnames.ora connection<br />
+ <b>User:</b> your database username<br />
+ <b>Password:</b> your database password<br />
+ <b>Tabelite prefiks:</b> prefiks kasutamaks tabelite nimedes (kohustuslik, 2cc. max)';
+$string['databasesettingssub_odbc_mssql']='<b>Tüüp:</b> SQL*Server (üler ODBC) <b><font color=\"red\">Eksperimentaalne! (mitte kasutamiseks töökeskkonnas)</font></b><br />
+ <b>Host:</b> DSN antud nimi ODBC kontroll paneelis<br />
+ <b>Nimi:</b> andmebaasi nimi, näiteks moodle<br />
+ <b>Kasutaja:</b> Sinu andmebaasi konto kasutajatunnus<br />
+ <b>Parool:</b> Sinu andmebaasi konto parool<br />
+ <b>Tabelite prefiks:</b> prefiks kasutamaks tabelite nimedes (kohustuslik)';
+$string['databasesettingssub_postgres7']='<b>Tüüp:</b> PostgreSQL<br />
+ <b>Host:</b> näiteks localhost või db.isp.com<br />
+ <b>Nimi:</b> andmebaasi nimi, näiteks moodle<br />
+ <b>Kasutaja:</b> Sinu andmebaasi konto kasutajatunnus<br />
+ <b>Tabelite prefiks:</b> prefiks kasutamaks tabelite nimedes (kohustuslik)';
+$string['dataroot']='Andmete kataloog';
+$string['datarooterror']='Sinu määratud andmete kataloogi ei suudetud leida ega luua. Paranda tee või loo ise käsitsi see kataloog.';
+$string['dbconnectionerror']='Me ei suutnud sinu määratud andmebaasi ühendada. Palun kontrolli oma andmebaasi seadistust.';
+$string['dbcreationerror']='Andmebaasi loomise viga. Ei suudetud luua andmebaasi nime olemasolevate seadistustega. ';
+$string['dbhost']='Hosti server';
+$string['dbprefix']='Tabeli eesliide';
+$string['dbtype']='Tüüp';
+$string['dirroot']='Moodle kataloog';
+$string['dirrooterror']='Moodle kataloogi seadistus näib olevat vigane - me ei suuda sealt leida Moodle installatsiooni. Allpool olev väärtus on nullitud.';
+$string['download']='Lae alla';
+$string['environmenterrortodo']='Sa pead lahendama kõik keskkonna probleemid (vead), mis leiti ülal, et hakata installeerima vastavat Moodle versiooni!';
+$string['environmenthead']='Keskkonna kontrollimine...';
+$string['environmentrecommendcustomcheck']='kui see test ebaõnnestub, siis see võib saada potentsiaalseks probleemiks';
+$string['environmentrecommendinstall']='on soovitatav, et oleks installeeritud ja võimaldatud';
+$string['environmentrequireinstall']='on nõutud, et oleks installeeritud ja võimaldatud';
+$string['environmentrequireversion']="versioon \$a->needed on nõutud, Sinul on jooksmas versioon \$a->current";
$string['error']='Viga';
-$string['fail'] = 'Fail';
-$string['fileuploads'] = 'Failide üleslaadimine';
-$string['fileuploadserror'] = 'See peaks olema sisse lülitatud';
-$string['gdversion'] = 'GD versioon';
-$string['gdversionerror'] = 'GD teek peaks olema võimeline töötlema ja looma pilte. ';
-$string['gdversionhelp'] = '<p>Sinu serveril ei paista GD installeeritud olevat.</p>
-
-<p>GD on andmeteek, mis on vajalik PHP jaoks, et Moodle\'il oleks võimalik pilte (kasutajate ikoonid, logide graafikud) töödelda ja luua. Moodle töötab ikka ka GD puudumisel, aga need võimalused ei ole siis sinu jaoks kättesaadavad.</p>
-
-<p>GD lisamiseks PHP\'le Unixi operatsioonisüsteemis tuleb kompileerida PHP-d, kasutates --with-gd parameetrit.</p>
-
-<p>Windowsis saad sa tavaliselt muuta php.ini faili ja kommenteerida sisse libdg.dll\'le vastava rea.</p>';
+$string['fail']='Fail';
+$string['fileuploads']='Failide üleslaadimine';
+$string['fileuploadserror']='See peaks olema sisse lülitatud';
+$string['gdversion']='GD versioon';
+$string['gdversionerror']='GD teek peaks olema võimeline töötlema ja looma pilte. ';
+$string['gdversionhelp']='<p>Sinu serveril ei paista GD installeeritud olevat.</p>
+<p>GD on andmeteek, mis on vajalik PHP jaoks, et Moodle\'il oleks võimalik pilte (kasutajate ikoonid, logide graafikud) töödelda ja luua. Moodle töötab ikka ka GD puudumisel, aga need võimalused ei ole siis sinu jaoks kättesaadavad.</p>
+<p>GD lisamiseks PHP\'le Unixi operatsioonisüsteemis tuleb kompileerida PHP-d, kasutates --with-gd parameetrit.</p>
+<p>Windowsis saad sa tavaliselt muuta php.ini faili ja kommenteerida sisse libdg.dll\'le vastava rea.</p>';
$string['help']='Abi';
$string['info']='Informatsioon';
-$string['installation'] = 'Installeerimine';
+$string['installation']='Installeerimine';
$string['invalidmd5']='Vigane md5';
$string['language']='Keel';
-$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes talitlusaeg';
-$string['magicquotesruntimeerror'] = 'See peaks olema välja lülitatud';
-$string['memorylimit'] = 'Mälu limiit';
-$string['memorylimiterror'] = 'PHP mälu limiit on seatud päris madalale...sul võib hiljem sellega seoses probleeme tekkida.';
-$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP mälu limiit sinu serveri jaoks on hetkel $a.</p>
-
-<p>See võib hiljem tekitada Moodle\'il mäluprobleeme, eriti kui sul on palju mooduleid ja/või kasutajaid.
-</p>
-
-<p>Me soovitame, et sa konfigureeriksid PHP kõrgema limiidi peale, näiteks 16M. Selle tostamiseks on mitu viisi:</p>
-<ol>
-<li>Kui võimalik, siis kompileeri PHP uuesti parameetriga <i>--enable-memory-limit</i>.
-See lubab Moodle\'il ise mälu limiiti määrata.</li>
-<li>Kui sul on juurdepääs oma php.ini failile, siis saad muuta seal <b>memory_limit</b> väärtuseks midagi 16M lähedast. Kui sul ei ole juurdepääsu, siis võiksid paluda administraatoril seda teha.</li>
-<li>Mõnedes PHP serverites saad luua Moodle kataloogi .htaccess faili, mis sisaldab seda rida:<p><blockquote>php_value memory_limit 16M</blockquote></p>
-<p>Kuigi mõnedes serverites tõkestab see <b>kõigi</b> PHP lehekülgede tööd (sa näed veateateid, kui vaatad lehti), nii et pead eemaldama .htaccess faili.</p></li>
-</ol>';
+$string['magicquotesruntime']='Magic Quotes talitlusaeg';
+$string['magicquotesruntimeerror']='See peaks olema välja lülitatud';
+$string['memorylimit']='Mälu limiit';
+$string['memorylimiterror']='PHP mälu limiit on seatud päris madalale...sul võib hiljem sellega seoses probleeme tekkida.';
+$string['memorylimithelp']='<p>PHP mälu limiit sinu serveri jaoks on hetkel $a.</p>
+<p>See võib hiljem tekitada Moodle\'il mäluprobleeme, eriti kui sul on palju mooduleid ja/või kasutajaid.
+</p>
+<p>Me soovitame, et sa konfigureeriksid PHP kõrgema limiidi peale, näiteks 16M. Selle tostamiseks on mitu viisi:</p>
+<ol>
+<li>Kui võimalik, siis kompileeri PHP uuesti parameetriga <i>--enable-memory-limit</i>.
+See lubab Moodle\'il ise mälu limiiti määrata.</li>
+<li>Kui sul on juurdepääs oma php.ini failile, siis saad muuta seal <b>memory_limit</b> väärtuseks midagi 16M lähedast. Kui sul ei ole juurdepääsu, siis võiksid paluda administraatoril seda teha.</li>
+<li>Mõnedes PHP serverites saad luua Moodle kataloogi .htaccess faili, mis sisaldab seda rida:<p><blockquote>php_value memory_limit 16M</blockquote></p>
+<p>Kuigi mõnedes serverites tõkestab see <b>kõigi</b> PHP lehekülgede tööd (sa näed veateateid, kui vaatad lehti), nii et pead eemaldama .htaccess faili.</p></li>
+</ol>';
$string['moodledocslink']='Moodle dokumendid käesoleva lehe kohta';
-$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP ei ole MySQL laiendiga õigesti konfigureeritud, seega ei saa ta MySQL\'ga suhelda. Palun kontrolli oma php.ini faili või kompileeri PHP uuesti.';
+$string['mssql']='SQL*Server (mssql)';
+$string['mssql_n']='SQL*Server UTF-8 toetusega (mssql_n)';
+$string['mysql']='MySQL (mysql)';
+$string['mysqlextensionisnotpresentinphp']='PHP ei ole MySQL laiendiga õigesti konfigureeritud, seega ei saa ta MySQL\'ga suhelda. Palun kontrolli oma php.ini faili või kompileeri PHP uuesti.';
$string['name']='Nimi';
$string['next']='Järgmine';
+$string['oci8po']='Oracle (oci8po)';
$string['ok']='OK';
-$string['pass'] = 'Korras';
+$string['opensslrecommended']='Fakultatiivse OpenSSL teegi installeerimine on väga soovitatav, millega võimaldatakse Moodle võrgunduse funktsionaalsus.';
+$string['pass']='Korras';
$string['password']='Salasõna';
$string['php50restricted']='PHP 5.0.x omab mitmeid probleeme. Palun uuenda 5.1.x või lase tagasi 4.3.x or 4.4.x PHP versioonile';
-$string['phpversion'] = 'PHP versioon';
-$string['phpversionerror'] = 'PHP versioon peab olema vähemalt 4.1.0';
-$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle vajab vähemalt PHP versiooni 4.1.0</p>
-<p>Sinu jooksev versioon on $a</p>
-<p>Sa pead oma PHP-d uuendama või kolima hosti, kus on uuem PHP versioon!</p>';
+$string['phpversion']='PHP versioon';
+$string['phpversionerror']='PHP versioon peab olema vähemalt 4.1.0';
+$string['phpversionhelp']='<p>Moodle vajab vähemalt PHP versiooni 4.1.0</p>
+<p>Sinu jooksev versioon on $a</p>
+<p>Sa pead oma PHP-d uuendama või kolima hosti, kus on uuem PHP versioon!</p>';
+$string['postgres7']='PostgreSQL (postgres7)';
$string['previous']='Eelmine';
$string['report']='Ülevaade';
-$string['safemode'] = 'Ohutu režiim';
-$string['safemodeerror'] = 'Moodle\'il võib ohutus režiimis komplikatsioone tekkida';
+$string['safemode']='Ohutu režiim';
+$string['safemodeerror']='Moodle\'il võib ohutus režiimis komplikatsioone tekkida';
$string['serverchecks']='Serveri kontrollid';
-$string['sessionautostart'] = 'Sessioonide automaatne algatamine';
-$string['sessionautostarterror'] = 'See peaks olema välja lülitatud';
+$string['sessionautostart']='Sessioonide automaatne algatamine';
+$string['sessionautostarterror']='See peaks olema välja lülitatud';
$string['status']='Staatus';
$string['thischarset'] = 'UTF-8';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'Eesti';
+$string['unicoderecommended']='Soovitatav on kõikide andmete salvestamine UTF-8\'s (unicode). Uued paigaldamised peaksid olema tehtud andmebaasi, mille vaikimisi kodeering on Unicode. Kui uuendada, siis peaksid teostama UTF-8\'sse üleviimise protsessi (vaata Admin lehte).';
$string['user']='Kasutaja';
+$string['welcomep10']='\$a->installername (\$a->installerversion)';
$string['wrongdestpath']='Vale sihtkoha rada.';
$string['wrongzipfilename']='Vale ZIP failinimi.';
-$string['wwwroot'] = 'Veebiaadress';
-$string['wwwrooterror'] = 'Veebiaadress näib vigane - Moodle installatsiooni ei paista seal olevat.';
+$string['wwwroot']='Veebiaadress';
+$string['wwwrooterror']='Veebiaadress näib vigane - Moodle installatsiooni ei paista seal olevat.';
?>

0 comments on commit 83a66c9

Please sign in to comment.