Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
AMOS bot
AMOS bot committed Jul 12, 2011
1 parent 70a649e commit 83fcca9346326df709542c25af4a7730f289e3d2
@@ -31,3 +31,5 @@
$string['clianswerno'] = 'Не';
$string['cliansweryes'] = 'Да';
$string['cliincorrectvalueretry'] = 'Неправилна стойност. Моля опитайте отново';
$string['environmentrequireinstall'] = 'Трябва да бъде инсталиран и разрешен';
$string['environmentrequireversion'] = 'Необходима е версия {$a->needed} а Вие имате {$a->current}';
View
@@ -29,18 +29,18 @@
*/
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Imenika jezika ni možno ustvariti.';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Začasnega imenika ni možno ustvariti.';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Komponent ni možno prenesti.';
$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Datoteke ZIP ni možno prenesti.';
$string['cannotfindcomponent'] = 'Komponente ni možno najti.';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Začasnega imenika ni mogoče ustvariti';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Komponent ni mogoče prenesti.';
$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Datoteke ZIP ni mogoče prenesti';
$string['cannotfindcomponent'] = 'Komponente ni mogoče najti.';
$string['cannotsavemd5file'] = 'Datoteke MD5 ni možno shraniti.';
$string['cannotsavezipfile'] = 'Datoteke ZIP ni možno shraniti.';
$string['cannotunzipfile'] = 'Datoteke ni možno razširiti (unzip).';
$string['cannotunzipfile'] = 'Datoteke ni mogoče razširiti (unzip).';
$string['componentisuptodate'] = 'Komponenta je posodobljena.';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Preverjanje prenesene datoteke je spodletelo.';
$string['invalidmd5'] = 'Neveljaven MD5';
$string['invalidmd5'] = 'Preverjanje spremenljivke je bilo napačno - poskusite ponovno';
$string['missingrequiredfield'] = 'Eno izmed zahtevanih polj manjka';
$string['remotedownloaderror'] = 'Prenos komponent na vaš strežnik ni uspel. Prosimo, da preverite nastavitve prehodnega strežnika. Priporočamo uporabo razširitve cURL za PHP.<br /><br />Datoteko <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> morate prenesti ročno - skopirajte jo v imenik "{$a->dest}" in razširite.';
$string['wrongdestpath'] = 'Napačna ciljna pot.';
$string['wrongsourcebase'] = 'Napačna osnova URL vira.';
$string['wrongzipfilename'] = 'Napačno ime datoteke ZIP.';
$string['wrongdestpath'] = 'Napačna ciljna pot';
$string['wrongsourcebase'] = 'Napačna osnova URL vira';
$string['wrongzipfilename'] = 'Napačno ime datoteke ZIP';
@@ -31,13 +31,17 @@
$string['admindirname'] = 'Skrbniški imenik';
$string['availablelangs'] = 'Jezikovni paketi na voljo';
$string['chooselanguagehead'] = 'Izberite jezik';
$string['chooselanguagesub'] = 'Izberite jezika SAMO za namestitev. Pozneje boste lahko izbrali tudi jezike strani in uporabniške jezike.';
$string['chooselanguagesub'] = 'Izberite jezik za namestitev. Ta jezik bo uporabljen kot privzeti za spletno mesto, lahko pa se spremeni tudi kasneje.';
$string['databasehost'] = 'Gostitelj baze podatkov';
$string['databasename'] = 'Ime baze podatkov';
$string['databasetypehead'] = 'Izberi gonilnik baze podatkov';
$string['dataroot'] = 'Imenik za podatke';
$string['dbprefix'] = 'Predpona tabel';
$string['dirroot'] = 'Imenik Moodle';
$string['environmenthead'] = 'Preverjanje vašega okolja ...';
$string['errorsinenvironment'] = 'Preverjanje okolja neuspešno!';
$string['installation'] = 'Namestitev';
$string['langdownloaderror'] = 'Žal jezik "{$a}" ni bil nameščen. Postopek namestitve se bo nadaljeval v angleščini.';
$string['langdownloaderror'] = 'Jezika "{$a}" ni mogoče namestiti. Postopek namestitve se bo nadaljeval v angleščini.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>Omejitev pomnilnika PHP je trenutno na vašem strežniku nastavljena na {$a}.</p>
<p>To lahko povzroči, da bo imel Moodle pozneje težave s pomnilnikom. Še posebej,
@@ -57,6 +61,11 @@
<p>Vendar lahko to prepreči delovanje <b>vseh</b> PHP strani
(ob prikazu strani boste videli napake) in boste morali odstraniti datoteko .htaccess.</p></li>
</ol>';
$string['paths'] = 'Poti';
$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Imenika podatkov ({$a->dataroot}) ni mogoče ustvariti.';
$string['pathshead'] = 'Potrdi poti';
$string['pathsrodataroot'] = 'Root imenik za podatke ni zapisljiv.';
$string['phpextension'] = '{$a} PHP razširitev';
$string['phpversion'] = 'Različica PHP';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle zahteva različico PHP vsaj 4.3.0 ali 5.1.0 (5.0.x ima vrsto znanih težav).</p>
<p>Vaša trenutna različica je {$a}</p>
@@ -46,16 +46,16 @@
$string['errorsinenvironment'] = 'Провера окружења није прошла!';
$string['installation'] = 'Инсталација';
$string['langdownloaderror'] = 'Нажалост, језик "{$a}" се не може преузети. Процес инсталације биће настављен на енглеском језику.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP ограничење меморије за ваш сервер је тренутно подешено на {$a}.</p>
$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP ограничење меморије за Ваш сервер је тренутно подешено на {$a}.</p>
<p>Ово подешавање може касније да проузрокује да Moodle има проблема са меморијом, посебно ако имате много активираних модула и/или много корисника.</p>
<p>Препоручујемо да конфигуришете PHP са вишим ограничењем ако је могуће, рецимо 40М. Постоји неколико начина на које то може да се то уради:</p><ol>
<li>Ако можете, рекомпајлирајте PHP са <i>--enable-memory-limit</i>. Ово ће дозволити Moodle систему да постави меморијско ограничење сам за себе.</li>
<li>Ако имате приступ вашој php.ini датотеци, можете променити вредност за <b>memory_limit</b> на, рецимо, 40М. Ако немате приступ тој датотеци можете питати свог администратора да то уради уместо вас.</li>
<li>На неким PHP серверима можете креирати .htaccess датотеку у Moodle директоријуму која садржи ред:
<li>Ако можете, рекомпајлирајте PHP са <i>--enable-memory-limit</i>. Ово ће омогућити Moodle систему да сам постави меморијско ограничење.</li>
<li>Ако имате приступ Вашој php.ini датотеци, можете променити вредност за <b>memory_limit</b> на, рецимо, 40М. Ако немате приступ тој датотеци можете питати свог администратора да то уради уместо Вас.</li>
<li>На неким PHP серверима можете да креирате .htaccess датотеку у Moodle директоријуму која садржи ред:
<blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
<p>Међутим, на неким серверима то ће спречити приказивање <b>свих</b> PHP страница (биће вам приказана порука о грешци уместо сваке странице), па ћете са тих сервера морати да уклоните .htaccess датотеку.</p></li>
<p>Међутим, на неким серверима то ће спречити приказивање <b>свих</b> PHP страница (видећете поруку о грешци када будете гледали странице), па ћете са тих сервера морати да уклоните .htaccess датотеку.</p></li>
</ol>';
$string['paths'] = 'Путање';
$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Инсталациона процедура не може да креира директоријум базе података ({$a->dataroot}).';
@@ -78,10 +78,10 @@
<p>Морате надоградити PHP или преместити Moodle на веб сервер са новијом верзијом PHP-a!</br>
(У случају верзије 5.0.x можете, такође, да се вратите на 4.4.x верзију)</p>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
$string['welcomep20'] = 'Приказана Вам је ова страница јер сте успешно инсталирали и покренули <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> пакет на Вашем рачунару. Честитамо!';
$string['welcomep30'] = 'Ово издање <strong>{$a->installername}</strong> укључује апликације за креирање окружења у ком ће <strong>Moodle</strong> успешно функционисати, конкретно:';
$string['welcomep20'] = 'Ову страницу видите зато што сте успешно инсталирали и покренули <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> пакет на Вашем рачунару. Честитамо!';
$string['welcomep30'] = 'Ово издање <strong>{$a->installername}</strong> укључује апликације за креирање окружења у којем ће <strong>Moodle</strong> успешно функционисати, конкретно:';
$string['welcomep40'] = 'Овај пакет обухвата и <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
$string['welcomep50'] = 'Коришћење апликација из овог пакета је условљено њховим лиценцама. Комплетан <strong>{$a->installername}</strong> пакет је <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">отвореног кода</a> и дистрибуира се под <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> лиценцом.';
$string['welcomep60'] = 'Наредне странице ће Вас провести кроз неколико једноставних корака током којих ћете конфигурисати <strong>Moodle</strong> на Вашем рачунару. Можете прихватити подразумевана подешавања или их, опционо, прилагодити сопственим потребама.';
$string['welcomep50'] = 'Коришћење свих апликација овог пакета је уређено њховим лиценцама. Комлетан<strong>{$a->installername}</strong> пакет је <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">отвореног кода</a> и дистрибуира се под <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> лиценцом.';
$string['welcomep60'] = 'Наредне странице ће Вас провести кроз неколико једноставних корака током којих ћете конфигурисати и подесити <strong>Moodle</strong> на свом рачунару. Можете прихватити подразумевана подешавања или их, опционо, прилагодити сопственим потребама.';
$string['welcomep70'] = 'Кликните на дугме за наставак да бисте даље подешавали <strong>Moodle</strong>.';
$string['wwwroot'] = 'Веб адреса';
@@ -46,16 +46,16 @@
$string['errorsinenvironment'] = 'Provera okruženja nije prošla!';
$string['installation'] = 'Instalacija';
$string['langdownloaderror'] = 'Nažalost, jezik "{$a}" se ne može preuzeti. Proces instalacije biće nastavljen na engleskom jeziku.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP ograničenje memorije za vaš server je trenutno podešeno na {$a}.</p>
$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP ograničenje memorije za Vaš server je trenutno podešeno na {$a}.</p>
<p>Ovo podešavanje može kasnije da prouzrokuje da Moodle ima problema sa memorijom, posebno ako imate mnogo aktiviranih modula i/ili mnogo korisnika.</p>
<p>Preporučujemo da konfigurišete PHP sa višim ograničenjem ako je moguće, recimo 40M. Postoji nekoliko načina na koje to može da se to uradi:</p><ol>
<li>Ako možete, rekompajlirajte PHP sa <i>--enable-memory-limit</i>. Ovo će dozvoliti Moodle sistemu da postavi memorijsko ograničenje sam za sebe.</li>
<li>Ako imate pristup vašoj php.ini datoteci, možete promeniti vrednost za <b>memory_limit</b> na, recimo, 40M. Ako nemate pristup toj datoteci možete pitati svog administratora da to uradi umesto vas.</li>
<li>Na nekim PHP serverima možete kreirati .htaccess datoteku u Moodle direktorijumu koja sadrži red:
<li>Ako možete, rekompajlirajte PHP sa <i>--enable-memory-limit</i>. Ovo će omogućiti Moodle sistemu da sam postavi memorijsko ograničenje.</li>
<li>Ako imate pristup Vašoj php.ini datoteci, možete promeniti vrednost za <b>memory_limit</b> na, recimo, 40M. Ako nemate pristup toj datoteci možete pitati svog administratora da to uradi umesto vas.</li>
<li>Na nekim PHP serverima možete da kreirate .htaccess datoteku u Moodle direktorijumu koja sadrži red:
<blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
<p>Međutim, na nekim serverima to će sprečiti prikazivanje <b>svih</b> PHP stranica (biće vam prikazana poruka o grešci umesto svake stranice), pa ćete sa tih servera morati da uklonite .htaccess datoteku.</p></li>
<p>Međutim, na nekim serverima to će sprečiti prikazivanje <b>svih</b> PHP stranica (videćete poruku o grešci kada budete gledali stranice), pa ćete sa tih servera morati da uklonite .htaccess datoteku.</p></li>
</ol>';
$string['paths'] = 'Putanje';
$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Instalaciona procedura ne može da kreira direktorijum baze podataka ({$a->dataroot}).';
@@ -80,10 +80,10 @@
(U slučaju verzije 5.0.x možete, takođe, da se vratite na 4.4.x verziju)</p>
';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
$string['welcomep20'] = 'Prikazana Vam je ova stranica jer ste uspešno instalirali i pokrenuli <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> paket na Vašem računaru. Čestitamo!';
$string['welcomep30'] = 'Ovo izdanje <strong>{$a->installername}</strong> uključuje aplikacije za kreiranje okruženja u kom će <strong>Moodle</strong> uspešno funkcionisati, konkretno:';
$string['welcomep20'] = 'Ovu stranicu vidite zato što ste uspešno instalirali i pokrenuli <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> paket na Vašem računaru. Čestitamo!';
$string['welcomep30'] = 'Ovo izdanje <strong>{$a->installername}</strong> uključuje aplikacije za kreiranje okruženja u kojem će <strong>Moodle</strong> uspešno funkcionisati, konkretno:';
$string['welcomep40'] = 'Ovaj paket obuhvata i <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
$string['welcomep50'] = 'Korišćenje aplikacija iz ovog paketa je uslovljeno njhovim licencama. Kompletan <strong>{$a->installername}</strong> paket je <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">otvorenog koda</a> i distribuira se pod <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> licencom.';
$string['welcomep60'] = 'Naredne stranice će Vas provesti kroz nekoliko jednostavnih koraka tokom kojih ćete konfigurisati <strong>Moodle</strong> na Vašem računaru. Možete prihvatiti podrazumevana podešavanja ili ih, opciono, prilagoditi sopstvenim potrebama.';
$string['welcomep50'] = 'Korišćenje svih aplikacija ovog paketa je uređeno njhovim licencama. Komletan<strong>{$a->installername}</strong> paket je <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">otvorenog koda</a> i distribuira se pod <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> licencom.';
$string['welcomep60'] = 'Naredne stranice će Vas provesti kroz nekoliko jednostavnih koraka tokom kojih ćete konfigurisati i podesiti <strong>Moodle</strong> na svom računaru. Možete prihvatiti podrazumevana podešavanja ili ih, opciono, prilagoditi sopstvenim potrebama.';
$string['welcomep70'] = 'Kliknite na dugme za nastavak da biste dalje podešavali <strong>Moodle</strong>.';
$string['wwwroot'] = 'Web adresa';

0 comments on commit 83fcca9

Please sign in to comment.