Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
commit 83fcca9346326df709542c25af4a7730f289e3d2 1 parent 70a649e
authored July 12, 2011
2  install/lang/bg/admin.php
@@ -31,3 +31,5 @@
31 31
 $string['clianswerno'] = 'Не';
32 32
 $string['cliansweryes'] = 'Да';
33 33
 $string['cliincorrectvalueretry'] = 'Неправилна стойност. Моля опитайте отново';
  34
+$string['environmentrequireinstall'] = 'Трябва да бъде инсталиран и разрешен';
  35
+$string['environmentrequireversion'] = 'Необходима е версия {$a->needed} а Вие имате  {$a->current}';
18  install/lang/sl/error.php
@@ -29,18 +29,18 @@
29 29
  */
30 30
 
31 31
 $string['cannotcreatelangdir'] = 'Imenika jezika ni možno ustvariti.';
32  
-$string['cannotcreatetempdir'] = 'Začasnega imenika ni možno ustvariti.';
33  
-$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Komponent ni možno prenesti.';
34  
-$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Datoteke ZIP ni možno prenesti.';
35  
-$string['cannotfindcomponent'] = 'Komponente ni možno najti.';
  32
+$string['cannotcreatetempdir'] = 'Začasnega imenika ni mogoče ustvariti';
  33
+$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Komponent ni mogoče prenesti.';
  34
+$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Datoteke ZIP ni mogoče prenesti';
  35
+$string['cannotfindcomponent'] = 'Komponente ni mogoče najti.';
36 36
 $string['cannotsavemd5file'] = 'Datoteke MD5 ni možno shraniti.';
37 37
 $string['cannotsavezipfile'] = 'Datoteke ZIP ni možno shraniti.';
38  
-$string['cannotunzipfile'] = 'Datoteke ni možno razširiti (unzip).';
  38
+$string['cannotunzipfile'] = 'Datoteke ni mogoče razširiti (unzip).';
39 39
 $string['componentisuptodate'] = 'Komponenta je posodobljena.';
40 40
 $string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Preverjanje prenesene datoteke je spodletelo.';
41  
-$string['invalidmd5'] = 'Neveljaven MD5';
  41
+$string['invalidmd5'] = 'Preverjanje spremenljivke je bilo napačno - poskusite ponovno';
42 42
 $string['missingrequiredfield'] = 'Eno izmed zahtevanih polj manjka';
43 43
 $string['remotedownloaderror'] = 'Prenos komponent na vaš strežnik ni uspel. Prosimo, da preverite nastavitve prehodnega strežnika. Priporočamo uporabo razširitve cURL za PHP.<br /><br />Datoteko <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> morate prenesti ročno - skopirajte jo v imenik "{$a->dest}" in razširite.';
44  
-$string['wrongdestpath'] = 'Napačna ciljna pot.';
45  
-$string['wrongsourcebase'] = 'Napačna osnova URL vira.';
46  
-$string['wrongzipfilename'] = 'Napačno ime datoteke ZIP.';
  44
+$string['wrongdestpath'] = 'Napačna ciljna pot';
  45
+$string['wrongsourcebase'] = 'Napačna osnova URL vira';
  46
+$string['wrongzipfilename'] = 'Napačno ime datoteke ZIP';
13  install/lang/sl/install.php
@@ -31,13 +31,17 @@
31 31
 $string['admindirname'] = 'Skrbniški imenik';
32 32
 $string['availablelangs'] = 'Jezikovni paketi na voljo';
33 33
 $string['chooselanguagehead'] = 'Izberite jezik';
34  
-$string['chooselanguagesub'] = 'Izberite jezika SAMO za namestitev. Pozneje boste lahko izbrali tudi jezike strani in uporabniške jezike.';
  34
+$string['chooselanguagesub'] = 'Izberite jezik za namestitev. Ta jezik bo uporabljen kot privzeti za spletno mesto, lahko pa se spremeni tudi kasneje.';
  35
+$string['databasehost'] = 'Gostitelj baze podatkov';
  36
+$string['databasename'] = 'Ime baze podatkov';
  37
+$string['databasetypehead'] = 'Izberi gonilnik baze podatkov';
35 38
 $string['dataroot'] = 'Imenik za podatke';
36 39
 $string['dbprefix'] = 'Predpona tabel';
37 40
 $string['dirroot'] = 'Imenik Moodle';
38 41
 $string['environmenthead'] = 'Preverjanje vašega okolja ...';
  42
+$string['errorsinenvironment'] = 'Preverjanje okolja neuspešno!';
39 43
 $string['installation'] = 'Namestitev';
40  
-$string['langdownloaderror'] = 'Žal jezik "{$a}" ni bil nameščen. Postopek namestitve se bo nadaljeval v angleščini.';
  44
+$string['langdownloaderror'] = 'Jezika "{$a}" ni mogoče namestiti. Postopek namestitve se bo nadaljeval v angleščini.';
41 45
 $string['memorylimithelp'] = '<p>Omejitev pomnilnika PHP je trenutno na vašem strežniku nastavljena na {$a}.</p>
42 46
 
43 47
 <p>To lahko povzroči, da bo imel Moodle pozneje težave s pomnilnikom. Še posebej,
@@ -57,6 +61,11 @@
57 61
     <p>Vendar lahko to prepreči delovanje <b>vseh</b> PHP strani 
58 62
     (ob prikazu strani boste videli napake) in boste morali odstraniti datoteko .htaccess.</p></li>
59 63
 </ol>';
  64
+$string['paths'] = 'Poti';
  65
+$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Imenika podatkov ({$a->dataroot}) ni mogoče ustvariti.';
  66
+$string['pathshead'] = 'Potrdi poti';
  67
+$string['pathsrodataroot'] = 'Root imenik za podatke ni zapisljiv.';
  68
+$string['phpextension'] = '{$a} PHP razširitev';
60 69
 $string['phpversion'] = 'Različica PHP';
61 70
 $string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle zahteva različico PHP vsaj 4.3.0 ali 5.1.0 (5.0.x ima vrsto znanih težav).</p>
62 71
 <p>Vaša trenutna različica je {$a}</p>
18  install/lang/sr_cr/install.php
@@ -46,16 +46,16 @@
46 46
 $string['errorsinenvironment'] = 'Провера окружења није прошла!';
47 47
 $string['installation'] = 'Инсталација';
48 48
 $string['langdownloaderror'] = 'Нажалост, језик "{$a}" се не може преузети. Процес инсталације биће настављен на енглеском језику.';
49  
-$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP ограничење меморије за ваш сервер је тренутно подешено на {$a}.</p>
  49
+$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP ограничење меморије за Ваш сервер је тренутно подешено на {$a}.</p>
50 50
 
51 51
 <p>Ово подешавање може касније да проузрокује да Moodle има проблема са меморијом, посебно ако имате много активираних модула и/или много корисника.</p>
52 52
 
53 53
 <p>Препоручујемо да конфигуришете PHP са вишим ограничењем ако је могуће, рецимо 40М. Постоји неколико начина на које то може да се то уради:</p><ol>
54  
-<li>Ако можете, рекомпајлирајте PHP са <i>--enable-memory-limit</i>. Ово ће дозволити Moodle систему да постави меморијско ограничење сам за себе.</li>
55  
-<li>Ако имате приступ вашој php.ini датотеци, можете променити вредност за <b>memory_limit</b> на, рецимо, 40М. Ако немате приступ тој датотеци можете питати свог администратора да то уради уместо вас.</li>
56  
-<li>На неким PHP серверима можете креирати .htaccess датотеку у Moodle директоријуму која садржи ред:
  54
+<li>Ако можете, рекомпајлирајте PHP са <i>--enable-memory-limit</i>. Ово ће омогућити Moodle систему да сам постави меморијско ограничење.</li>
  55
+<li>Ако имате приступ Вашој php.ini датотеци, можете променити вредност за <b>memory_limit</b> на, рецимо, 40М. Ако немате приступ тој датотеци можете питати свог администратора да то уради уместо Вас.</li>
  56
+<li>На неким PHP серверима можете да креирате .htaccess датотеку у Moodle директоријуму која садржи ред:
57 57
 <blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
58  
-<p>Међутим, на неким серверима то ће спречити приказивање <b>свих</b> PHP страница (биће вам приказана порука о грешци уместо сваке странице), па ћете са тих сервера морати да уклоните .htaccess датотеку.</p></li>
  58
+<p>Међутим, на неким серверима то ће спречити приказивање <b>свих</b> PHP страница (видећете поруку о грешци када будете гледали странице), па ћете са тих сервера морати да уклоните .htaccess датотеку.</p></li>
59 59
 </ol>';
60 60
 $string['paths'] = 'Путање';
61 61
 $string['pathserrcreatedataroot'] = 'Инсталациона процедура не може да креира директоријум базе података ({$a->dataroot}).';
@@ -78,10 +78,10 @@
78 78
 <p>Морате надоградити PHP или преместити Moodle на веб сервер са новијом верзијом PHP-a!</br>
79 79
 (У случају верзије 5.0.x можете, такође, да се вратите на 4.4.x верзију)</p>';
80 80
 $string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
81  
-$string['welcomep20'] = 'Приказана Вам је ова страница јер сте успешно инсталирали и покренули <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> пакет на Вашем рачунару. Честитамо!';
82  
-$string['welcomep30'] = 'Ово издање <strong>{$a->installername}</strong> укључује апликације за креирање окружења у ком ће <strong>Moodle</strong> успешно функционисати, конкретно:';
  81
+$string['welcomep20'] = 'Ову страницу видите зато што сте успешно инсталирали и покренули <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> пакет на Вашем рачунару. Честитамо!';
  82
+$string['welcomep30'] = 'Ово издање <strong>{$a->installername}</strong> укључује апликације за креирање окружења у којем ће <strong>Moodle</strong> успешно функционисати, конкретно:';
83 83
 $string['welcomep40'] = 'Овај пакет обухвата и <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
84  
-$string['welcomep50'] = 'Коришћење апликација из овог пакета је условљено њховим лиценцама. Комплетан <strong>{$a->installername}</strong> пакет је <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">отвореног кода</a> и дистрибуира се под <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> лиценцом.';
85  
-$string['welcomep60'] = 'Наредне странице ће Вас провести кроз неколико једноставних корака током којих ћете конфигурисати <strong>Moodle</strong> на Вашем рачунару. Можете прихватити подразумевана подешавања или их, опционо, прилагодити сопственим потребама.';
  84
+$string['welcomep50'] = 'Коришћење свих апликација овог пакета је уређено њховим лиценцама. Комлетан<strong>{$a->installername}</strong> пакет је <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">отвореног кода</a> и дистрибуира се под <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> лиценцом.';
  85
+$string['welcomep60'] = 'Наредне странице ће Вас провести кроз неколико једноставних корака током којих ћете конфигурисати и подесити <strong>Moodle</strong> на свом рачунару. Можете прихватити подразумевана подешавања или их, опционо, прилагодити сопственим потребама.';
86 86
 $string['welcomep70'] = 'Кликните на дугме за наставак да бисте даље подешавали <strong>Moodle</strong>.';
87 87
 $string['wwwroot'] = 'Веб адреса';
18  install/lang/sr_lt/install.php
@@ -46,16 +46,16 @@
46 46
 $string['errorsinenvironment'] = 'Provera okruženja nije prošla!';
47 47
 $string['installation'] = 'Instalacija';
48 48
 $string['langdownloaderror'] = 'Nažalost, jezik "{$a}" se ne može preuzeti. Proces instalacije biće nastavljen na engleskom jeziku.';
49  
-$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP ograničenje memorije za vaš server je trenutno podešeno na {$a}.</p>
  49
+$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP ograničenje memorije za Vaš server je trenutno podešeno na {$a}.</p>
50 50
 
51 51
 <p>Ovo podešavanje može kasnije da prouzrokuje da Moodle ima problema sa memorijom, posebno ako imate mnogo aktiviranih modula i/ili mnogo korisnika.</p>
52 52
 
53 53
 <p>Preporučujemo da konfigurišete PHP sa višim ograničenjem ako je moguće, recimo 40M. Postoji nekoliko načina na koje to može da se to uradi:</p><ol>
54  
-<li>Ako možete, rekompajlirajte PHP sa <i>--enable-memory-limit</i>. Ovo će dozvoliti Moodle sistemu da postavi memorijsko ograničenje sam za sebe.</li>
55  
-<li>Ako imate pristup vašoj php.ini datoteci, možete promeniti vrednost za <b>memory_limit</b> na, recimo, 40M. Ako nemate pristup toj datoteci možete pitati svog administratora da to uradi umesto vas.</li>
56  
-<li>Na nekim PHP serverima možete kreirati .htaccess datoteku u Moodle direktorijumu koja sadrži red:
  54
+<li>Ako možete, rekompajlirajte PHP sa <i>--enable-memory-limit</i>. Ovo će omogućiti Moodle sistemu da sam postavi memorijsko ograničenje.</li>
  55
+<li>Ako imate pristup Vašoj php.ini datoteci, možete promeniti vrednost za <b>memory_limit</b> na, recimo, 40M. Ako nemate pristup toj datoteci možete pitati svog administratora da to uradi umesto vas.</li>
  56
+<li>Na nekim PHP serverima možete da kreirate .htaccess datoteku u Moodle direktorijumu koja sadrži red:
57 57
 <blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
58  
-<p>Međutim, na nekim serverima to će sprečiti prikazivanje <b>svih</b> PHP stranica (biće vam prikazana poruka o grešci umesto svake stranice), pa ćete sa tih servera morati da uklonite .htaccess datoteku.</p></li>
  58
+<p>Međutim, na nekim serverima to će sprečiti prikazivanje <b>svih</b> PHP stranica (videćete poruku o grešci kada budete gledali stranice), pa ćete sa tih servera morati da uklonite .htaccess datoteku.</p></li>
59 59
 </ol>';
60 60
 $string['paths'] = 'Putanje';
61 61
 $string['pathserrcreatedataroot'] = 'Instalaciona procedura ne može da kreira direktorijum baze podataka ({$a->dataroot}).';
@@ -80,10 +80,10 @@
80 80
 (U slučaju verzije 5.0.x možete, takođe, da se vratite na 4.4.x verziju)</p>
81 81
 ';
82 82
 $string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
83  
-$string['welcomep20'] = 'Prikazana Vam je ova stranica jer ste uspešno instalirali i pokrenuli <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> paket na Vašem računaru. Čestitamo!';
84  
-$string['welcomep30'] = 'Ovo izdanje <strong>{$a->installername}</strong> uključuje aplikacije za kreiranje okruženja u kom će <strong>Moodle</strong> uspešno funkcionisati, konkretno:';
  83
+$string['welcomep20'] = 'Ovu stranicu vidite zato što ste uspešno instalirali i pokrenuli <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> paket na Vašem računaru. Čestitamo!';
  84
+$string['welcomep30'] = 'Ovo izdanje <strong>{$a->installername}</strong> uključuje aplikacije za kreiranje okruženja u kojem će <strong>Moodle</strong> uspešno funkcionisati, konkretno:';
85 85
 $string['welcomep40'] = 'Ovaj paket obuhvata i <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
86  
-$string['welcomep50'] = 'Korišćenje aplikacija iz ovog paketa je uslovljeno njhovim licencama. Kompletan <strong>{$a->installername}</strong> paket je <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">otvorenog koda</a> i distribuira se pod <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> licencom.';
87  
-$string['welcomep60'] = 'Naredne stranice će Vas provesti kroz nekoliko jednostavnih koraka tokom kojih ćete konfigurisati <strong>Moodle</strong> na Vašem računaru. Možete prihvatiti podrazumevana podešavanja ili ih, opciono, prilagoditi sopstvenim potrebama.';
  86
+$string['welcomep50'] = 'Korišćenje svih aplikacija ovog paketa je uređeno njhovim licencama. Komletan<strong>{$a->installername}</strong> paket je <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">otvorenog koda</a> i distribuira se pod <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> licencom.';
  87
+$string['welcomep60'] = 'Naredne stranice će Vas provesti kroz nekoliko jednostavnih koraka tokom kojih ćete konfigurisati i podesiti <strong>Moodle</strong> na svom računaru. Možete prihvatiti podrazumevana podešavanja ili ih, opciono, prilagoditi sopstvenim potrebama.';
88 88
 $string['welcomep70'] = 'Kliknite na dugme za nastavak da biste dalje podešavali <strong>Moodle</strong>.';
89 89
 $string['wwwroot'] = 'Web adresa';

0 notes on commit 83fcca9

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.