Permalink
Browse files

new strings

  • Loading branch information...
1 parent 08dd995 commit 8401fdf3dfd0717dc4cfc8e17b7df8c80f26cf7f koenr committed Apr 2, 2005
Showing with 27 additions and 11 deletions.
  1. +3 −1 lang/nl/auth.php
  2. +5 −4 lang/nl/choice.php
  3. +4 −1 lang/nl/moodle.php
  4. +11 −1 lang/nl/resource.php
  5. +4 −4 lang/nl/scorm.php
View
@@ -1,7 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005031000)
+ // auth.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
+$string['alternatelogin'] = 'Als je hier een URL ingeeft, dan zal die dienen als loginpagina voor deze site. De pagina moet een formulier bevatten met de actie ingesteld op <strong>\'$a\'</strong> en die de velden <strong>username</strong> en <strong>password</strong> teruggeeft.<br />Let er op dat je een juiste URL ingeeft. Zoniet sluit je jezelf uit de site.<br />Laat deze instelling leeg als je de standaard loginpagina wil gebruiken.';
+$string['alternateloginurl'] = 'URL van de alternatieve loginpagina';
$string['auth_cas_baseuri'] = 'URI van de server (leeg laten als er geen baseUri is)<br />Als de CAS-server bijvoorbeeld antwoord op host.domein.be/CAS/ dan <br />cas_baseuri=CAS/';
$string['auth_cas_create_user'] = 'Schakel dit in als je gebruikers met CAS-authenticatie in de Moodle-databank wil zetten. Indien niet ingeschakeld zullen enkel gebruikers die al in de Moodle-databank bestaan, kunnen aanmelden.';
$string['auth_cas_enabled'] = 'Schakel dit in als je CAS-authenticatie wil gebruiken.';
View
@@ -1,14 +1,18 @@
<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
+ // choice.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
+$string['addmorechoices'] = 'Voeg meer keuzes toe';
$string['allowupdate'] = 'Laat toe de keuze aan te passen';
$string['answered'] = 'Beantwoord';
$string['choice'] = 'Keuze $a';
$string['choiceclose'] = 'Tot';
$string['choicename'] = 'Naam keuze ';
$string['choiceopen'] = 'Open';
$string['choicetext'] = 'Keuzetekst';
+$string['displayhorizontal'] = 'Toon horizontaal';
+$string['displaymode'] = 'Hoe tonen?';
+$string['displayvertical'] = 'Toon verticaal';
$string['havetologin'] = 'Je moet aangemeld zijn voor je je keuze kunt insturen';
$string['modulename'] = 'Keuze';
$string['modulenameplural'] = 'Keuzes';
@@ -27,9 +31,6 @@
$string['responsesto'] = 'Antwoorden op $a';
$string['savemychoice'] = 'Bewaar mijn antwoord';
$string['showunanswered'] = 'Toon een kolom voor onbeantwoord';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
$string['timerestrict'] = 'Beperk het beantwoorden tot deze periode';
$string['viewallresponses'] = 'Bekijk $a antwoorden';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005032300)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
$string['action'] = 'Actie';
@@ -451,6 +451,7 @@
$string['frontpagedescription'] = 'Beschrijving voorpagina';
$string['frontpageformat'] = 'Format voorpagina';
$string['frontpagenews'] = 'Toon nieuwsberichten';
+$string['frontpagetopiconly'] = 'Toon activiteiten of HTML (onderwerpsectie)';
$string['fulllistofcourses'] = 'Alle vakken';
$string['fullname'] = 'Volledige naam';
$string['fullnamedisplay'] = '$a->voornaam $a->achternaam';
@@ -993,8 +994,10 @@
$string['to'] = 'Tot';
$string['today'] = 'Vandaag';
$string['todaylogs'] = 'Statistieken van vandaag';
+$string['toeveryone'] = 'Aan iedereen';
$string['toomanybounces'] = 'Dat e-mailadres heeft te veel e-mails teruggestuurd. Je <b>moet</b> het wijzigen voor je verder kunt.';
$string['toomanytoshow'] = 'Er zijn teveel gebruikers om te laten zien';
+$string['toonly'] = 'Aan $a alleen';
$string['top'] = 'Hoogste niveau';
$string['topic'] = 'Onderwerp';
$string['topichide'] = 'Verberg dit onderwerp voor $a';
View
@@ -1,10 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // resource.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005021800)
+ // resource.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
$string['addresource'] = 'Bron toevoegen';
$string['chooseafile'] = 'Kies of upload een bestand';
$string['chooseparameter'] = 'Kies parameter';
+$string['configallowlocalfiles'] = 'Laat toe om bij het maken van een nieuwe bron links te maken naar een lokaal bestandssysteem zoals een CD-ROM station of een harde schijf. Dit kan nuttig zijn in klassituaties waar alle leerlingen toegang hebben tot gedeelde netwerkschijven of wanneer bestanden op een CD gebruikt moeten worden. Om deze functie te kunnen gebruiken kan het nodig zijn de beveiligingsinstellingen van de browser te wijzigen.';
$string['configdefaulturl'] = 'Deze waarde wordt gebruikt om een deel van de URL in te vullen wanneer er een nieuwe URL-gebaseerde bron gemaakt wordt.';
$string['configfilterexternalpages'] = 'Door deze instelling in te schakelen zullen alle externe bronnen (webpagina\'s, geüploade HTML-pagina\'s) verwerkt worden door de sitefilters (zoals de autolinks van de woordenlijst bijvoorbeeld). Door deze optie in te schakelen kan je site behoorlijk vertragen - gebruik dit voorzichtig en alleen als je het echt nodig hebt';
$string['configframesize'] = 'Als een webpagina of een geüpload bestand binnen een frame wordt weergegeven, dan is deze waarde de hoogte (in pixels) van het bovenste frame (dat de navigatie bevat).';
@@ -37,6 +38,12 @@
$string['frameifpossible'] = 'Toon de bron in een frame, zodat de navigatie zichtbaar blijft';
$string['fulltext'] = 'Volledige tekst';
$string['htmlfragment'] = 'HTML-fragment';
+$string['localfile'] = 'Lokaal bestand';
+$string['localfilechoose'] = 'Kies een lokaal bestand (CD-ROM)';
+$string['localfilehelp'] = 'Help bij het tonen van lokale bestanden';
+$string['localfileinfo'] = '<p>Kies een bestand van je computer. Het bestand zal niet geüploadet worden naar de website, maar Moodle zal hetzelfde bestand zoeken op de computer van iedereen die deze bron bekijkt.</p><p>Dit is vooral nuttig wanneer je grote bestanden op een standaard CD-ROM bewaart en die verdeelt onder je leerlingen. Elke leerling kan zijn eigen lokale pad kiezen voor zulke bestanden, door <a href=\"$a\" target=\"_blank\">zijn gebruikersprofiel te bewerken</a>.</p>';
+$string['localfilepath'] = 'Om je eigen lokale pad voor deze bron in te stellen, kies je een bestand van de schijf (gewoonlijk CD-ROM-station) van je computer waard dit bestand staat. Het bestand zal niet geüploadet worden, maar de bestandslocatie zal bewaard worden en gebruikt worden voor alle lokale bestanden.';
+$string['localfileselect'] = 'Kies dit bestandspad';
$string['maindirectory'] = 'Hoofdmap';
$string['modulename'] = 'Bron';
$string['modulenameplural'] = 'Bronnen';
@@ -53,11 +60,13 @@
$string['newwidth'] = 'Standaardvensterbreedte (in pixels)';
$string['newwindow'] = 'Nieuw venster';
$string['newwindowopen'] = 'Toon deze bron in een popup-venster';
+$string['notallowedlocalfileaccess'] = 'Toegang tot lokale bestanden is op dit moment uitgeschakeld. Deze bron is dus niet beschikbaar.';
$string['note'] = 'Aantekening';
$string['notefile'] = 'Gebruik <a href=\"$a\">Bestandsbeheer</a> om meer bestanden naar de cursus te uploaden (zodat ze in deze lijst verschijnen).';
$string['notypechosen'] = 'Je moet een soort kiezen. Gebruik de \'Back\'-knop om terug te gaan en het opnieuw te proberen.';
$string['pagedisplay'] = 'Toon deze bron in het huidige venster';
$string['pagewindow'] = 'Zelfde venster';
+$string['pan'] = 'Pan';
$string['parameter'] = 'Parameter';
$string['parameters'] = 'Parameters';
$string['popupresource'] = 'Deze bron zou moeten in een popup-venster verschijnen';
@@ -80,5 +89,6 @@
$string['searchweb'] = 'Zoek webpagina\'s';
$string['serverurl'] = 'Server URL ($a->wwwroot)';
$string['variablename'] = 'Variable naam';
+$string['vol'] = 'Vol';
?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // scorm.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
+ // scorm.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
$string['asset'] = 'Bezit';
@@ -21,9 +21,12 @@
$string['coursepacket'] = 'Cursuspakket';
$string['coursestruct'] = 'cursusstructuur';
$string['datadir'] = 'Fout van het bestandssysteem: de gegevensfolder van de cursus kan niet gemaakt worden';
+$string['display'] = 'Toon';
$string['domxml'] = 'DOMXML externe bibliotheek';
$string['entercourse'] = 'Voeg een SCORM-cursus toe';
$string['errorlogs'] = 'Foutenlogboek';
+$string['exit'] = 'Verlaat de SCORM-cursus';
+$string['expcoll'] = 'Maximaliseer/Minimaliseer';
$string['failed'] = 'Mislukt';
$string['found'] = 'Manifest gevonden';
$string['gradeaverage'] = 'Gemiddeld cijfer';
@@ -66,9 +69,6 @@
$string['score'] = 'Score';
$string['syntax'] = 'Syntaxfout';
$string['tag_error'] = 'Onbekende tag ($a->tag) met deze inhoud: $a->value';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
$string['too_many_attributes'] = 'Tag $a->tag heeft te veel attributen';
$string['too_many_children'] = 'Tag $a->tag heeft teveel children';
$string['trackingloose'] = 'WAARSCHUWING: de gegevens voor opvolging van dit SCORM-pakket zullen verloren gaan';

0 comments on commit 8401fdf

Please sign in to comment.