Skip to content
Browse files

New strings from Ethem Evlice (ethem AT evlice DOT com) <XHTML /> com…

…pliant.
  • Loading branch information...
1 parent 6b821e5 commit 857eab4d20557999c28f66a4ef5a10f65516247e ethem committed Dec 3, 2005
Showing with 17 additions and 5 deletions.
  1. +7 −3 lang/tr/enrol_authorize.php
  2. +10 −2 lang/tr/moodle.php
View
10 lang/tr/enrol_authorize.php
@@ -1,7 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_authorize.php - created with Moodle 1.6 development (2005081700)
+ // enrol_authorize.php - created with Moodle 1.6 development (2005101200)
+$string['adminauthorizeccapture'] = 'Siparişi İnceleme ve Otomatik-Çekme Ayarları';
+$string['adminauthorizeemail'] = 'Email Gönderme Ayarları';
+$string['adminauthorizesettings'] = 'Authorize.net Ayarları';
+$string['adminauthorizewide'] = 'Site Geneli Ayarları';
$string['adminreview'] = 'Kredi kartından çekmeden önce siparişi incele.';
$string['anlogin'] = 'Authorize.net: Kullanıcı adı';
$string['anpassword'] = 'Authorize.net: Şifre';
@@ -17,7 +21,7 @@
$string['ccvvhelp'] = 'Kartın arkasına bakınız (son 3 rakam)';
$string['choosemethod'] = 'Kursun kayıt anahtarını biliyorsanız giriniz. Diğer durumda bu kurs için ödeme yapmanız gerekiyor.';
$string['chooseone'] = 'Aşağıdaki iki alandan birini veya ikisini doldurun';
-$string['description'] = 'Authorize.net modülü Kredi Kartı sağlayıcılarıyla ücretli kurslar ayarlamanıza olanak verir. Bir kursun ücreti sıfır ise öğrencilere ödeme yapmaları için bir istekte bulunulmaz. Sitenin geneli için ayarlayabileceğiniz varsayılan bir tutar vardır ve her bir dersin ücretini tek tek de ayarlayabilirsiniz. Kurs ücreti ayarlanırsa site genelindeki ücret yoksayılır.';
+$string['description'] = 'Authorize.net modülü Kredi Kartı sağlayıcılarıyla ücretli kurslar ayarlamanıza olanak verir. Bir kursun ücreti sıfır ise öğrencilere ödeme yapmaları için bir istekte bulunulmaz. Sitenin geneli için ayarlayabileceğiniz varsayılan bir tutar vardır ve her bir dersin ücretini tek tek de ayarlayabilirsiniz. Kurs ücreti ayarlanırsa site genelindeki ücret yoksayılır..<br /><br /><b>Not:</b> Kurs ayarlarında kayıt anahtarını girdiyseniz öğrenciler bu anahtara göre de kayıt olma seçeneğine sahip olabileceklerdir. Bu, öğrecilerden bazılarının ödeme yaparak bazılarının da kayıt anahtarına göre kayıt olmasını istiyorsanız kullanışlıdır.';
$string['enrolname'] = 'Authorize.net Kredi Kartı Sağlayıcısı';
$string['httpsrequired'] = 'Üzgünüz, isteğinizi şu anda yerine getiremiyoruz. Bu sitenin ayarı doğru yapılandırılmamış.
<br /><br />
@@ -28,7 +32,7 @@
<br /><br />
Bu seçenek aktif ise sadece giriş ve ödeme sayfaları için güvenli bağlantı (https) kullanılacaktır.';
$string['nameoncard'] = 'Kart Üzerindeki İsim';
-$string['reviewday'] = '<b>$a</b> gün içinde eğitimci veya yönetici siparişi incelemezse kredi kartından otomatik olarak parayı çek. CRON ETKİN OLMALI. <br /> (0 gün = otomatik çekme aktif değil = Eğimci veya yönetici siparişi kendisi inceleyecek. Otomatik çekmeyi etinleştirmezseniz veya 30 gün içinde siparişi incelemezseniz işlem iptal edilir.)';
+$string['reviewday'] = '<b>$a</b> gün içinde eğitimci veya yönetici siparişi incelemezse kredi kartından otomatik olarak parayı çek. CRON ETKİN OLMALI. <br /> (0 gün otomatik çekme aktif değil anlamına gelir ve aynı zamanda eğitimci veya yöneticinin siparişi kendisi inceleyeceğini zorunlu tutar. Otomatik çekmeyi etinleştirmezseniz veya 30 gün içinde siparişi incelemezseniz işlem iptal edilir.)';
$string['reviewnotify'] = 'Ödemeniz incelenecek. Bir kaç gün içinde eğitimcinizden bir email bekleyin.';
$string['sendpaymentbutton'] = 'Ödemeyi Yap';
$string['zipcode'] = 'Posta Kodu';
View
12 lang/tr/moodle.php
@@ -32,6 +32,7 @@
$string['addnewcategory'] = 'Yeni kategori ekle';
$string['addnewcourse'] = 'Yeni kurs ekle';
$string['addnewuser'] = 'Yeni kullanıcı ekle';
+$string['addnousersrecip'] = 'Bu $a\'a erişmeyen kişileri alıcı listesine ekle';
$string['addresource'] = 'Yeni kaynak ekle...';
$string['address'] = 'Adres';
$string['addstudent'] = 'Öğrenci ekle';
@@ -75,6 +76,7 @@
$string['again'] = 'tekrarla';
$string['aimid'] = 'AIM ID';
$string['all'] = 'Tümü';
+$string['allactions'] = 'Tüm eylemler';
$string['allactivities'] = 'Tüm etkinlikler';
$string['alldays'] = 'Bütün günler';
$string['allfieldsrequired'] = 'Tüm alanlar zorunludur';
@@ -469,8 +471,7 @@
Aşağıdaki adrese gidip kayıt sürelerini uzatabilrsiniz:
-$a->extendurl
-';
+$a->extendurl';
$string['expirynotifystudents'] = 'Öğrencilere bildir';
$string['expirynotifystudentsemail'] = 'Sevgili öğrenci:
@@ -897,6 +898,7 @@
$string['parentfolder'] = 'Ana klasör';
$string['participants'] = 'Katılımcılar';
$string['participationratio'] = 'Katılım oranı';
+$string['participationreport'] = 'Katılım raporu';
$string['password'] = 'Şifre';
$string['passwordchanged'] = 'Şifre değiştirildi';
$string['passwordconfirmchange'] = 'Şifre değişimini onaylayın';
@@ -926,6 +928,7 @@
$string['policyagreement'] = 'Site Kullanım Sözleşmesi';
$string['policyagreementclick'] = 'Site Kullanım Sözleşmesini okumak için burayı tıklayın';
$string['popupwindow'] = 'Dosyayı yeni bir pencerede aç';
+$string['post'] = 'Gönderi';
$string['posts'] = 'Gönderiler';
$string['potentialadmins'] = 'Potansiyel yöneticiler';
$string['potentialcreators'] = 'Potansiyel kurs açıcılar';
@@ -970,6 +973,7 @@
$string['removeteacher'] = 'Eğitmeni çıkar';
$string['rename'] = 'Ad değiştir';
$string['renamefileto'] = '<b>$a</b> değiştir:';
+$string['report'] = 'Rapor';
$string['reports'] = 'Raporlar';
$string['requestcourse'] = 'Bir kurs iste';
$string['requestedby'] = 'İsteyen';
@@ -1019,7 +1023,9 @@
$string['select'] = 'Seç';
$string['selectacountry'] = 'Ülke seç';
$string['selectall'] = 'Tümünü seç';
+$string['selectamodule'] = 'Lütfen bir etkinlik modülü seçin';
$string['selectednowmove'] = '$a dosya taşınmak için seçildi. Şimdi taşımak istediğiniz yere gidin ve \'Dosyaları buraya taşı\'ya basın';
+$string['selectnos'] = 'Tüm \'hayır\'ları seç';
$string['selectperiod'] = 'Süre seçiniz';
$string['senddetails'] = 'Bilgilerimi epostayla gönder';
$string['separateandconnected'] = 'Ayrı ve Birleştirilmiş bilgi yolları';
@@ -1030,6 +1036,7 @@
$string['shortnametaken'] = 'Bu kısa ad başka bir ders için kullanılıyor ($a)';
$string['shortsitename'] = 'Sitenin kısa adı (tek sözcük)';
$string['show'] = 'Göster';
+$string['showactions'] = 'Eylemleri göster';
$string['showadvancedsettings'] = 'Gelişmiş ayarları göster';
$string['showall'] = 'Tümünü göster: $a';
$string['showallcourses'] = 'Tüm kursları göster';
@@ -1038,6 +1045,7 @@
$string['showallweeks'] = 'Tüm haftaları göster';
$string['showgrades'] = 'Notları göster';
$string['showlistofcourses'] = 'Ders listesini göster';
+$string['showonly'] = 'Sadece göster';
$string['showonlytopic'] = 'Sadece $a. konuyu göster';
$string['showonlyweek'] = 'Sadece $a. haftayı göster';
$string['showperpage'] = 'Her sayfada $a göster';

0 comments on commit 857eab4

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.