Permalink
Browse files

xhtml-compliance should be ok

  • Loading branch information...
1 parent 2904f22 commit 85eced2af1a03675575c32e0a304882123447e0b koenr committed Oct 4, 2004
@@ -1,6 +1,6 @@
<p align="center"><b>Verplicht groepsmodus</b></p>
-<P>Als de groepsmodus "verplicht" wordt op vakniveau, dan wordt deze groepsmodus toegepast voor elke activiteit in dat
+<p>Als de groepsmodus "verplicht" wordt op vakniveau, dan wordt deze groepsmodus toegepast voor elke activiteit in dat
vak. Individuele groepsinstellingen op activiteitsniveau worden dan genegeerd.</p>
<p>Dit is nuttig wanneer iemand, bijvoorbeeld, een cursus wil opstarten voor een aantal compleet gescheiden groepen.</p>
@@ -1,24 +1,22 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Toegang voor gasten</B></P>
+<p align="center"><b>Toegang voor gasten</b></p>
-<P>Je hebt de keuze om al dan niet "gasten" in je vak toe te laten.
+<p>Je hebt de keuze om al dan niet "gasten" in je vak toe te laten.</p>
+<p>Bezoekers van de site kunnen zich aanmelden met de knop "Inloggen als gast" op het
+aanmeldingsscherm.</p>
-<P>Bezoekers van de site kunnen zich aanmelden met de knop "Inloggen als gast" op het
-aanmeldingsscherm.
+<p>Gasten hebben ALTIJD "alleen lezen" toegang - wat betekent dat ze niets kunnen posten of op een andere manier
+de cursus verknoeien voor de echte leerlingen.</p>
+<p>Dit kan handig zijn wanneer je een collega wil binnenlaten om eens naar je werk te kijken, of wanneer je leerlingen
+een cursus wil laten zien voor ze beslissen om erop in te tekenen.</p>
-<P>Gasten hebben ALTIJD "alleen lezen" toegang - wat betekent dat ze niets kunnen posten of op een andere manier
-de cursus verknoeien voor de echte leerlingen.
-<P>Dit kan handig zijn wanneer je een collega wil binnenlaten om eens naar je werk te kijken, of wanneer je leerlingen
-een cursus wil laten zien voor ze beslissen om erop in te tekenen.
-
-
-<P>Merk op dat je de keuze hebt tussen twee types gastentoegang: met een vaksleutel of zonder. Als je er voor kiest om
+<p>Merk op dat je de keuze hebt tussen twee types gastentoegang: met een vaksleutel of zonder. Als je er voor kiest om
gasten toe te laten die de vaksleutel hebben, dan zal de gast de sleutel ELKE KEER moeten geven als hij het vak binnen
wil (anders dan de leerlingen die dat maar één keer moeten doen). Dit laat je toe je gasten te beperken. Als je
-er voor kiest om gasten zonder sleutel toe te laten, dan kan iedereen zo je vak binnen.
+er voor kiest om gasten zonder sleutel toe te laten, dan kan iedereen zo je vak binnen.</p>
View
@@ -1,9 +1,9 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Hulp bij het schrijven van HTML</B></P>
-
-<P>Je kunt in Moodle alle HTML-tags gebruiken die je nodig hebt om het effect te bekomen dat je wenst.
-<P>Je code zal op de pagina getoond worden binnen de cel van een tabel, dus
- <UL>
- <LI>het is niet nodig om &lt;HEAD> or &lt;BODY> tags te gebruiken
- <LI>wees voorzichtig met het verkeerd gebruik van &lt;/TABLE> tags die de weergave van de pagina kunnen verknoeien.
- </UL>
+<p align="center"><b>Hulp bij het schrijven van HTML</b></p>
+<p>Je kunt in Moodle alle HTML-tags gebruiken die je nodig hebt om het effect te bekomen dat je wenst.</p>
+<p>Je code zal op de pagina getoond worden binnen de cel van een tabel, dus
+ <ul>
+ <li>het is niet nodig om &lt;HEAD> or &lt;BODY> tags te gebruiken</li>
+ <li>>wees voorzichtig met het verkeerd gebruik van &lt;/table> tags die de weergave van de pagina kunnen verknoeien.</li>
+ </ul>
+</p>
View
@@ -3,54 +3,54 @@
<p>Algemeen</p>
<ul>
- <li><a href="help.php?file=cookies.html">Cookies</a>
+ <li><a href="help.php?file=cookies.html">Cookies</a></li>
</ul>
<p>Beheer</p>
<ul>
- <li><a href="help.php?file=langedit.html">Taal bewerken</a>
- <li><a href="help.php?file=uploadusers.html">Upload gebruikers</a>
+ <li><a href="help.php?file=langedit.html">Taal bewerken</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=uploadusers.html">Upload gebruikers</a></li>
</ul>
<p>Vak instellingen</p>
<ul>
- <li><a href="help.php?file=coursenumsections.html">Aantal weken/onderwerpen</a>
- <li><a href="help.php?file=mods.html">Activiteitenmodules</a>
- <li><a href="help.php?file=coursereports.html">Activiteitenrapporten</a>
- <li><a href="help.php?file=coursestartdate.html">Begindatum van het vak</a>
- <li><a href="help.php?file=courseavailability.html">Beschikbaarheid van vak</a>
- <li><a href="help.php?file=coursegrades.html">Cijfers</a>
- <li><a href="help.php?file=groupmode.html">Groepsmodus</a>
- <li><a href="help.php?file=courseshortname.html">Korte naam</a>
- <li><a href="help.php?file=courserecent.html">Laat recente activiteiten zien</a>
- <li><a href="help.php?file=teachers.html">Leraren</a>
- <li><a href="help.php?file=picture.html">Nieuwe foto</a>
- <li><a href="help.php?file=summaries.html">Onderwerp/week samenvatting</a>
- <li><a href="help.php?file=scales.html">Schalen</a>
- <li><a href="help.php?file=guestaccess.html">Toegang voor gasten</a>
- <li><a href="help.php?file=uploadusers.html">Upload gebruikers</a>
- <li><a href="help.php?file=coursecategory.html">Vakcategorie</a>
- <li><a href="help.php?file=courseidnumber.html">Vak ID-number</a>
- <li><a href="help.php?file=courseformats.html">Vakformaten</a>
- <li><a href="help.php?file=enrolmentkey.html">Vaksleutel</a>
- <li><a href="help.php?file=courseuploadsize.html">Uploadlimiet</a>
- <li><a href="help.php?file=groepmodeforce.html">Verplicht groepsmodus</a>
- <li><a href="help.php?file=coursefullname.html">Volledige naam</a>
- <li><a href="help.php?file=coursenewsitems.html">Weer te geven nieuwsitems</a>
+ <li><a href="help.php?file=coursenumsections.html">Aantal weken/onderwerpen</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=mods.html">Activiteitenmodules</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=coursereports.html">Activiteitenrapporten</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=coursestartdate.html">Begindatum van het vak</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=courseavailability.html">Beschikbaarheid van vak</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=coursegrades.html">Cijfers</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=groupmode.html">Groepsmodus</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=courseshortname.html">Korte naam</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=courserecent.html">Laat recente activiteiten zien</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=teachers.html">Leraren</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=picture.html">Nieuwe foto</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=summaries.html">Onderwerp/week samenvatting</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=scales.html">Schalen</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=guestaccess.html">Toegang voor gasten</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=uploadusers.html">Upload gebruikers</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=coursecategory.html">Vakcategorie</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=courseidnumber.html">Vak ID-number</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=courseformats.html">Vakformaten</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=enrolmentkey.html">Vaksleutel</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=courseuploadsize.html">Uploadlimiet</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=groepmodeforce.html">Verplicht groepsmodus</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=coursefullname.html">Volledige naam</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=coursenewsitems.html">Weer te geven nieuwsitems</a></li>
</ul>
<p>Lezen en schrijven</p>
<ul>
- <li><a href="help.php?file=questions.html">Vragen stellen</a>
- <li><a href="help.php?file=richtext.html">HTML-editor</a>
- <li><a href="help.php?file=reading.html">Lezen</a>
- <li><a href="help.php?file=writing.html">Schrijven</a>
- <li><a href="help.php?file=html.html">Schrijven van HTML</a>
- <li><a href="help.php?file=text.html">Schrijven van teksten</a>
- <li><a href="help.php?file=emoticons.html">Smiliy's gebruiken(emoticons)</a>
- <li><a href="help.php?file=textformat.html">Tekst opmaken</a>
- <li><a href="help.php?file=wiki.html">Wiki opmaak</a>
+ <li><a href="help.php?file=questions.html">Vragen stellen</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=richtext.html">HTML-editor</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=reading.html">Lezen</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=writing.html">Schrijven</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=html.html">Schrijven van HTML</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=text.html">Schrijven van teksten</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=emoticons.html">Smiliy's gebruiken(emoticons)</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=textformat.html">Tekst opmaken</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=wiki.html">Wiki opmaak</a></li>
</ul>
View
@@ -1,10 +1,9 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Taal bewerken</B></P>
+<p align="center"><b>Taal bewerken</b></p>
-<P>Om via deze pagina de talen te kunnen bewerken, moet het webserverproces schrijfrechten hebben op de bestanden.
+<p>Om via deze pagina de talen te kunnen bewerken, moet het webserverproces schrijfrechten hebben op de bestanden.</p>
-<P>In sommige variabelen zul je <B>$a</B> en <B>$a->nog iets</B> vinden.
+<p>In sommige variabelen zul je <b>$a</b> en <b>$a->nog iets</b> vinden.</p>
-<P>Deze tekens stellen variabelen voor die door namen of andere woorden zullen vervangen worden binnen
-de Moodle-omgeving.
-<P>Wanneer er maar één variabele is, dan wordt de $a vorm gebruikt. Als er twee of meer variabelen worden gebruikt, dan krijgen
-ze elk een naam.
+<p>Deze tekens stellen variabelen voor die door namen of andere woorden zullen vervangen worden binnen
+de Moodle-omgeving.</p>
+<p>Wanneer er maar één variabele is, dan wordt de $a vorm gebruikt. Als er twee of meer variablen worden gebruikt, dan krijgen ze elk een naam.</p>
View
@@ -1,5 +1,4 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Activiteitenmodules</B></P>
-
-<P>Moodle bevat een brede waaier van activiteitenmodules, die gebruikt kunnen worden om gelijk welk type
-cursus op te bouwen.</P>
+<p align="center"><b>Activiteitenmodules</b></p>
+<p>Moodle bevat een brede waaier van activiteitenmodules, die gebruikt kunnen worden om gelijk welk type
+cursus op te bouwen.</p>
View
@@ -1,24 +1,24 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Nieuwe foto</B></P>
+<p align="center"><b>Nieuwe foto</b></p>
-<P>Je kunt je foto van jouw computer naar deze server uploaden. Deze foto zal op verschillende plaatsen worden gebruikt om je herkenbaar te maken.
-<P>Daarom kun je best een close-up van je gezicht gebruiken, maar je kunt ook gelijk welke andere afbeelding nemen.
-<P>De foto moet in het JPG- of PNG-formaat zijn (de bestandsnamen eindigen gewoonlijk op .jpg of .png)
-<P>Een digitale foto krijg je op volgende manieren:
-<OL>
-<LI>door een digitale camera te gebruiken, de foto's op je computer zijn dan meestal al in het juiste formaat.
-<LI>je kan je scanner gebruiken om een afgedrukte foto in te scannen. Bewaar de foto in de JPG- of PNG-bestandsindeling.
-<LI>als je artistiek bent aangelegd, dan kun je een afbeelding tekenen met een tekenprogramma.
-<LI>tenslotte kun je ook een afbeelding "stelen" van het internet
-<A TARGET=google HREF="http://images.google.com/">http://images.google.com</A> is een schitterende plek om afbeeldingen te zoeken.
+<p>Je kunt je foto van jouw computer naar deze server uploaden. Deze foto zal op verschillende plaatsen worden gebruikt om je herkenbaar te maken.</p>
+<p>Daarom kun je best een close-up van je gezicht gebruiken, maar je kunt ook gelijk welke andere afbeelding nemen.</p>
+<p>De foto moet in het JPG- of PNG-formaat zijn (de bestandsnamen eindigen gewoonlijk op .jpg of .png)</p>
+<p>Een digitale foto krijg je op volgende manieren:
+<ol>
+<li>door een digitale camera te gebruiken, de foto's op je computer zijn dan meestal al in het juiste formaat.</li>
+<li>je kan je scanner gebruiken om een afgedrukte foto in te scannen. Bewaar de foto in de JPG- of PNG-bestandsindeling.</li>
+<li>als je artistiek bent aangelegd, dan kun je een afbeelding tekenen met een tekenprogramma.</li>
+<li>tenslotte kun je ook een afbeelding "stelen" van het internet
+<a target="google" href="http://images.google.com/">http://images.google.com</a> is een schitterende plek om afbeeldingen te zoeken.
Als je er één gevonden hebt, kun je er met je rechter muisknop op klikken en kiezen voor "afbeelding opslaan als ..."
-van het menu. (Deze werkwijze kan lichtjes verschillen van computer tot computer)
-</OL>
+van het menu. (Deze werkwijze kan lichtjes verschillen van computer tot computer)</li>
+</ol></p>
-<P>Om het bestand te uploaden, kies je voor de knop "Bladeren" in dit formulier en selecteer je het bestand op je
-harde schijf.
-<P>LET OP: vergewis je ervan dat het bestand niet groter is dan de maximumgrootte of het bestand zal niet
-geüpload worden.
-<P>Klik dan op de "Wijzig het profiel" knop onderaan de pagina - het afbeeldingsbestand zal bijgesneden worden tot een
-vierkant en verkleind worden tot 100 X 100 pixels.
-<P>Wanneer je terug naar je profielpagina gebracht wordt, dan zou het kunnen dat het lijkt alsof de afbeelding niet
-gewijzigd is. In dat geval moet je even de knop "Vernieuwen" van je browser gebruiken.
+<p>Om het bestand te uploaden, kies je voor de knop "Bladeren" in dit formulier en selecteer je het bestand op je
+harde schijf.</p>
+<p>LET OP: vergewis je ervan dat het bestand niet groter is dan de maximumgrootte of het bestand zal niet
+geüploaded worden.</p>
+<p>Klik dan op de "Wijzig het profiel" knop onderaan de pagina - het afbeeldingsbestand zal bijgesneden worden tot een
+vierkant en verkleind worden tot 100 X 100 pixels.</p>
+<p>Wanneer je terug naar je profielpagina gebracht wordt, dan zou het kunnen dat het lijkt alsof de afbeelding niet
+gewijzigd is. In dat geval moet je even de knop "Vernieuwen" van je browser gebruiken.</p>
@@ -1,15 +1,14 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Vragen stellen</B></P>
+<p align="center"><b>Vragen stellen</b></p>
-<P>Een goeie manier om anderen te helpen nadenken over een onderwerp is hen er een vraag over stellen.
+<p>Een goeie manier om anderen te helpen nadenken over een onderwerp is hen er een vraag over stellen.
Als iemand je een goede vraag stelt, kan je dat echt helpen om informatie te verwerken, je bestaande ideeën
-te evalueren en nieuwe ideeën te creëren.</P>
+te evalueren en nieuwe ideeën te creëren.</p>
-<P>Het stellen van vragen die speciaal bedoeld zijn om anderen te helpen met leren is bekend als de
-<I>Socratische methode</I>, genoemd naar Socrates uit het oude Griekenland.</P>
+<p>Het stellen van vragen die speciaal bedoeld zijn om anderen te helpen met leren is bekend als de
+<em>Socratische methode</em>, genoemd naar Socrates uit het oude Griekenland.</p>
-<P>De Socratische methode vereist dat je heel goed luistert naar de anderen, zodat je je vraag behulpzaam, opbouwend en hopelijk
-niet confronterend kunt formuleren.
-<P>Enkele voorbeelden van zulke vragen:</P>
+<p>De Socratische methode vereist dat je heel goed luistert naar de anderen, zodat je je vraag behulpzaam, opbouwend en hopelijk niet confronterend kunt formuleren.</p>
+<p>Enkele voorbeelden van zulke vragen:</p>
<!--Hidden comment: Someday I will include a great example dialogue here -->
@@ -75,8 +74,8 @@
<li>Kun je zien hoe dit in verband zou kunnen staan met ________?</li>
</ul>
-<HR>
-<FONT SIZE=1><I>Vragen overgenomen van Paul, R. (1993). Critical Thinking: How To Prepare Students for a Rapidly Changing World: Foundation for Critical Thinking, Santa Rosa, CA. </I></FONT>
+<hr>
+<font size="1"><em>Vragen overgenomen van Paul, R. (1993). Critical Thinking: How To Prepare Students for a Rapidly Changing World: Foundation for Critical Thinking, Santa Rosa, CA. </em></font>
-<P ALIGN=RIGHT><?php helpbutton("writing", get_string("helpwriting"), "moodle", true, true) ?></P>
-<P ALIGN=RIGHT><?php helpbutton("reading", get_string("helpreading"), "moodle", true, true) ?></P>
+<p align="right"><?php helpbutton("writing", get_string("helpwriting"), "moodle", true, true) ?></p>
+<p align="right"><?php helpbutton("reading", get_string("helpreading"), "moodle", true, true) ?></p>
View
@@ -1,22 +1,9 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Lezen</B></P>
+<p align="center"><b>Lezen</b></p>
-
-
-<P>Wanneer je teksten vlug leest, heb je al vlug de auteur verkeerd begrepen.</P>
-
-
-
-<P>Om misverstanden te vermijden kun je beter aandachtig lezen en proberen de dingen te zien vanuit
-het standpunt van de auteur.<P>
-
-
-
-
-<P>Het helpt soms te bedenken wat de auteur NIET gezegd heeft of waar hij twijfel over gelaten heeft - dit kan je
+<p>Wanneer je teksten vlug leest, heb je al vlug de auteur verkeerd begrepen.</p>
+<p>Om misverstanden te vermijden kun je beter aandachtig lezen en proberen de dingen te zien vanuit
+het standpunt van de auteur.</p>
+<p>Het helpt soms te bedenken wat de auteur NIET gezegd heeft of waar hij twijfel over gelaten heeft - dit kan je
helpen om in gedachten vragen te formuleren.</p>
-
-
-<P ALIGN=RIGHT><?php helpbutton("questions", get_string("helpquestions"), "moodle", true, true) ?></P>
-
-<P ALIGN=RIGHT><?php helpbutton("writing", get_string("helpwriting"), "moodle", true, true) ?></P>
-
+<p align="right"><?php helpbutton("questions", get_string("helpquestions"), "moodle", true, true) ?></p>
+<p align="right"><?php helpbutton("writing", get_string("helpwriting"), "moodle", true, true) ?></p>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 85eced2

Please sign in to comment.