Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

xhtml-compliance should be ok

  • Loading branch information...
commit 85eced2af1a03675575c32e0a304882123447e0b 1 parent 2904f22
koenr authored
View
2  lang/nl/help/groupmodeforce.html
@@ -1,6 +1,6 @@
<p align="center"><b>Verplicht groepsmodus</b></p>
-<P>Als de groepsmodus "verplicht" wordt op vakniveau, dan wordt deze groepsmodus toegepast voor elke activiteit in dat
+<p>Als de groepsmodus "verplicht" wordt op vakniveau, dan wordt deze groepsmodus toegepast voor elke activiteit in dat
vak. Individuele groepsinstellingen op activiteitsniveau worden dan genegeerd.</p>
<p>Dit is nuttig wanneer iemand, bijvoorbeeld, een cursus wil opstarten voor een aantal compleet gescheiden groepen.</p>
View
22 lang/nl/help/guestaccess.html
@@ -1,24 +1,22 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Toegang voor gasten</B></P>
+<p align="center"><b>Toegang voor gasten</b></p>
-<P>Je hebt de keuze om al dan niet "gasten" in je vak toe te laten.
+<p>Je hebt de keuze om al dan niet "gasten" in je vak toe te laten.</p>
+<p>Bezoekers van de site kunnen zich aanmelden met de knop "Inloggen als gast" op het
+aanmeldingsscherm.</p>
-<P>Bezoekers van de site kunnen zich aanmelden met de knop "Inloggen als gast" op het
-aanmeldingsscherm.
+<p>Gasten hebben ALTIJD "alleen lezen" toegang - wat betekent dat ze niets kunnen posten of op een andere manier
+de cursus verknoeien voor de echte leerlingen.</p>
+<p>Dit kan handig zijn wanneer je een collega wil binnenlaten om eens naar je werk te kijken, of wanneer je leerlingen
+een cursus wil laten zien voor ze beslissen om erop in te tekenen.</p>
-<P>Gasten hebben ALTIJD "alleen lezen" toegang - wat betekent dat ze niets kunnen posten of op een andere manier
-de cursus verknoeien voor de echte leerlingen.
-<P>Dit kan handig zijn wanneer je een collega wil binnenlaten om eens naar je werk te kijken, of wanneer je leerlingen
-een cursus wil laten zien voor ze beslissen om erop in te tekenen.
-
-
-<P>Merk op dat je de keuze hebt tussen twee types gastentoegang: met een vaksleutel of zonder. Als je er voor kiest om
+<p>Merk op dat je de keuze hebt tussen twee types gastentoegang: met een vaksleutel of zonder. Als je er voor kiest om
gasten toe te laten die de vaksleutel hebben, dan zal de gast de sleutel ELKE KEER moeten geven als hij het vak binnen
wil (anders dan de leerlingen die dat maar één keer moeten doen). Dit laat je toe je gasten te beperken. Als je
-er voor kiest om gasten zonder sleutel toe te laten, dan kan iedereen zo je vak binnen.
+er voor kiest om gasten zonder sleutel toe te laten, dan kan iedereen zo je vak binnen.</p>
View
16 lang/nl/help/html.html
@@ -1,9 +1,9 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Hulp bij het schrijven van HTML</B></P>
-
-<P>Je kunt in Moodle alle HTML-tags gebruiken die je nodig hebt om het effect te bekomen dat je wenst.
-<P>Je code zal op de pagina getoond worden binnen de cel van een tabel, dus
- <UL>
- <LI>het is niet nodig om &lt;HEAD> or &lt;BODY> tags te gebruiken
- <LI>wees voorzichtig met het verkeerd gebruik van &lt;/TABLE> tags die de weergave van de pagina kunnen verknoeien.
- </UL>
+<p align="center"><b>Hulp bij het schrijven van HTML</b></p>
+<p>Je kunt in Moodle alle HTML-tags gebruiken die je nodig hebt om het effect te bekomen dat je wenst.</p>
+<p>Je code zal op de pagina getoond worden binnen de cel van een tabel, dus
+ <ul>
+ <li>het is niet nodig om &lt;HEAD> or &lt;BODY> tags te gebruiken</li>
+ <li>>wees voorzichtig met het verkeerd gebruik van &lt;/table> tags die de weergave van de pagina kunnen verknoeien.</li>
+ </ul>
+</p>
View
70 lang/nl/help/index.html
@@ -3,54 +3,54 @@
<p>Algemeen</p>
<ul>
- <li><a href="help.php?file=cookies.html">Cookies</a>
+ <li><a href="help.php?file=cookies.html">Cookies</a></li>
</ul>
<p>Beheer</p>
<ul>
- <li><a href="help.php?file=langedit.html">Taal bewerken</a>
- <li><a href="help.php?file=uploadusers.html">Upload gebruikers</a>
+ <li><a href="help.php?file=langedit.html">Taal bewerken</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=uploadusers.html">Upload gebruikers</a></li>
</ul>
<p>Vak instellingen</p>
<ul>
- <li><a href="help.php?file=coursenumsections.html">Aantal weken/onderwerpen</a>
- <li><a href="help.php?file=mods.html">Activiteitenmodules</a>
- <li><a href="help.php?file=coursereports.html">Activiteitenrapporten</a>
- <li><a href="help.php?file=coursestartdate.html">Begindatum van het vak</a>
- <li><a href="help.php?file=courseavailability.html">Beschikbaarheid van vak</a>
- <li><a href="help.php?file=coursegrades.html">Cijfers</a>
- <li><a href="help.php?file=groupmode.html">Groepsmodus</a>
- <li><a href="help.php?file=courseshortname.html">Korte naam</a>
- <li><a href="help.php?file=courserecent.html">Laat recente activiteiten zien</a>
- <li><a href="help.php?file=teachers.html">Leraren</a>
- <li><a href="help.php?file=picture.html">Nieuwe foto</a>
- <li><a href="help.php?file=summaries.html">Onderwerp/week samenvatting</a>
- <li><a href="help.php?file=scales.html">Schalen</a>
- <li><a href="help.php?file=guestaccess.html">Toegang voor gasten</a>
- <li><a href="help.php?file=uploadusers.html">Upload gebruikers</a>
- <li><a href="help.php?file=coursecategory.html">Vakcategorie</a>
- <li><a href="help.php?file=courseidnumber.html">Vak ID-number</a>
- <li><a href="help.php?file=courseformats.html">Vakformaten</a>
- <li><a href="help.php?file=enrolmentkey.html">Vaksleutel</a>
- <li><a href="help.php?file=courseuploadsize.html">Uploadlimiet</a>
- <li><a href="help.php?file=groepmodeforce.html">Verplicht groepsmodus</a>
- <li><a href="help.php?file=coursefullname.html">Volledige naam</a>
- <li><a href="help.php?file=coursenewsitems.html">Weer te geven nieuwsitems</a>
+ <li><a href="help.php?file=coursenumsections.html">Aantal weken/onderwerpen</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=mods.html">Activiteitenmodules</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=coursereports.html">Activiteitenrapporten</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=coursestartdate.html">Begindatum van het vak</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=courseavailability.html">Beschikbaarheid van vak</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=coursegrades.html">Cijfers</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=groupmode.html">Groepsmodus</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=courseshortname.html">Korte naam</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=courserecent.html">Laat recente activiteiten zien</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=teachers.html">Leraren</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=picture.html">Nieuwe foto</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=summaries.html">Onderwerp/week samenvatting</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=scales.html">Schalen</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=guestaccess.html">Toegang voor gasten</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=uploadusers.html">Upload gebruikers</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=coursecategory.html">Vakcategorie</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=courseidnumber.html">Vak ID-number</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=courseformats.html">Vakformaten</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=enrolmentkey.html">Vaksleutel</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=courseuploadsize.html">Uploadlimiet</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=groepmodeforce.html">Verplicht groepsmodus</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=coursefullname.html">Volledige naam</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=coursenewsitems.html">Weer te geven nieuwsitems</a></li>
</ul>
<p>Lezen en schrijven</p>
<ul>
- <li><a href="help.php?file=questions.html">Vragen stellen</a>
- <li><a href="help.php?file=richtext.html">HTML-editor</a>
- <li><a href="help.php?file=reading.html">Lezen</a>
- <li><a href="help.php?file=writing.html">Schrijven</a>
- <li><a href="help.php?file=html.html">Schrijven van HTML</a>
- <li><a href="help.php?file=text.html">Schrijven van teksten</a>
- <li><a href="help.php?file=emoticons.html">Smiliy's gebruiken(emoticons)</a>
- <li><a href="help.php?file=textformat.html">Tekst opmaken</a>
- <li><a href="help.php?file=wiki.html">Wiki opmaak</a>
+ <li><a href="help.php?file=questions.html">Vragen stellen</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=richtext.html">HTML-editor</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=reading.html">Lezen</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=writing.html">Schrijven</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=html.html">Schrijven van HTML</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=text.html">Schrijven van teksten</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=emoticons.html">Smiliy's gebruiken(emoticons)</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=textformat.html">Tekst opmaken</a></li>
+ <li><a href="help.php?file=wiki.html">Wiki opmaak</a></li>
</ul>
View
13 lang/nl/help/langedit.html
@@ -1,10 +1,9 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Taal bewerken</B></P>
+<p align="center"><b>Taal bewerken</b></p>
-<P>Om via deze pagina de talen te kunnen bewerken, moet het webserverproces schrijfrechten hebben op de bestanden.
+<p>Om via deze pagina de talen te kunnen bewerken, moet het webserverproces schrijfrechten hebben op de bestanden.</p>
-<P>In sommige variabelen zul je <B>$a</B> en <B>$a->nog iets</B> vinden.
+<p>In sommige variabelen zul je <b>$a</b> en <b>$a->nog iets</b> vinden.</p>
-<P>Deze tekens stellen variabelen voor die door namen of andere woorden zullen vervangen worden binnen
-de Moodle-omgeving.
-<P>Wanneer er maar één variabele is, dan wordt de $a vorm gebruikt. Als er twee of meer variabelen worden gebruikt, dan krijgen
-ze elk een naam.
+<p>Deze tekens stellen variabelen voor die door namen of andere woorden zullen vervangen worden binnen
+de Moodle-omgeving.</p>
+<p>Wanneer er maar één variabele is, dan wordt de $a vorm gebruikt. Als er twee of meer variablen worden gebruikt, dan krijgen ze elk een naam.</p>
View
7 lang/nl/help/mods.html
@@ -1,5 +1,4 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Activiteitenmodules</B></P>
-
-<P>Moodle bevat een brede waaier van activiteitenmodules, die gebruikt kunnen worden om gelijk welk type
-cursus op te bouwen.</P>
+<p align="center"><b>Activiteitenmodules</b></p>
+<p>Moodle bevat een brede waaier van activiteitenmodules, die gebruikt kunnen worden om gelijk welk type
+cursus op te bouwen.</p>
View
42 lang/nl/help/picture.html
@@ -1,24 +1,24 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Nieuwe foto</B></P>
+<p align="center"><b>Nieuwe foto</b></p>
-<P>Je kunt je foto van jouw computer naar deze server uploaden. Deze foto zal op verschillende plaatsen worden gebruikt om je herkenbaar te maken.
-<P>Daarom kun je best een close-up van je gezicht gebruiken, maar je kunt ook gelijk welke andere afbeelding nemen.
-<P>De foto moet in het JPG- of PNG-formaat zijn (de bestandsnamen eindigen gewoonlijk op .jpg of .png)
-<P>Een digitale foto krijg je op volgende manieren:
-<OL>
-<LI>door een digitale camera te gebruiken, de foto's op je computer zijn dan meestal al in het juiste formaat.
-<LI>je kan je scanner gebruiken om een afgedrukte foto in te scannen. Bewaar de foto in de JPG- of PNG-bestandsindeling.
-<LI>als je artistiek bent aangelegd, dan kun je een afbeelding tekenen met een tekenprogramma.
-<LI>tenslotte kun je ook een afbeelding "stelen" van het internet
-<A TARGET=google HREF="http://images.google.com/">http://images.google.com</A> is een schitterende plek om afbeeldingen te zoeken.
+<p>Je kunt je foto van jouw computer naar deze server uploaden. Deze foto zal op verschillende plaatsen worden gebruikt om je herkenbaar te maken.</p>
+<p>Daarom kun je best een close-up van je gezicht gebruiken, maar je kunt ook gelijk welke andere afbeelding nemen.</p>
+<p>De foto moet in het JPG- of PNG-formaat zijn (de bestandsnamen eindigen gewoonlijk op .jpg of .png)</p>
+<p>Een digitale foto krijg je op volgende manieren:
+<ol>
+<li>door een digitale camera te gebruiken, de foto's op je computer zijn dan meestal al in het juiste formaat.</li>
+<li>je kan je scanner gebruiken om een afgedrukte foto in te scannen. Bewaar de foto in de JPG- of PNG-bestandsindeling.</li>
+<li>als je artistiek bent aangelegd, dan kun je een afbeelding tekenen met een tekenprogramma.</li>
+<li>tenslotte kun je ook een afbeelding "stelen" van het internet
+<a target="google" href="http://images.google.com/">http://images.google.com</a> is een schitterende plek om afbeeldingen te zoeken.
Als je er één gevonden hebt, kun je er met je rechter muisknop op klikken en kiezen voor "afbeelding opslaan als ..."
-van het menu. (Deze werkwijze kan lichtjes verschillen van computer tot computer)
-</OL>
+van het menu. (Deze werkwijze kan lichtjes verschillen van computer tot computer)</li>
+</ol></p>
-<P>Om het bestand te uploaden, kies je voor de knop "Bladeren" in dit formulier en selecteer je het bestand op je
-harde schijf.
-<P>LET OP: vergewis je ervan dat het bestand niet groter is dan de maximumgrootte of het bestand zal niet
-geüpload worden.
-<P>Klik dan op de "Wijzig het profiel" knop onderaan de pagina - het afbeeldingsbestand zal bijgesneden worden tot een
-vierkant en verkleind worden tot 100 X 100 pixels.
-<P>Wanneer je terug naar je profielpagina gebracht wordt, dan zou het kunnen dat het lijkt alsof de afbeelding niet
-gewijzigd is. In dat geval moet je even de knop "Vernieuwen" van je browser gebruiken.
+<p>Om het bestand te uploaden, kies je voor de knop "Bladeren" in dit formulier en selecteer je het bestand op je
+harde schijf.</p>
+<p>LET OP: vergewis je ervan dat het bestand niet groter is dan de maximumgrootte of het bestand zal niet
+geüploaded worden.</p>
+<p>Klik dan op de "Wijzig het profiel" knop onderaan de pagina - het afbeeldingsbestand zal bijgesneden worden tot een
+vierkant en verkleind worden tot 100 X 100 pixels.</p>
+<p>Wanneer je terug naar je profielpagina gebracht wordt, dan zou het kunnen dat het lijkt alsof de afbeelding niet
+gewijzigd is. In dat geval moet je even de knop "Vernieuwen" van je browser gebruiken.</p>
View
23 lang/nl/help/questions.html
@@ -1,15 +1,14 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Vragen stellen</B></P>
+<p align="center"><b>Vragen stellen</b></p>
-<P>Een goeie manier om anderen te helpen nadenken over een onderwerp is hen er een vraag over stellen.
+<p>Een goeie manier om anderen te helpen nadenken over een onderwerp is hen er een vraag over stellen.
Als iemand je een goede vraag stelt, kan je dat echt helpen om informatie te verwerken, je bestaande ideeën
-te evalueren en nieuwe ideeën te creëren.</P>
+te evalueren en nieuwe ideeën te creëren.</p>
-<P>Het stellen van vragen die speciaal bedoeld zijn om anderen te helpen met leren is bekend als de
-<I>Socratische methode</I>, genoemd naar Socrates uit het oude Griekenland.</P>
+<p>Het stellen van vragen die speciaal bedoeld zijn om anderen te helpen met leren is bekend als de
+<em>Socratische methode</em>, genoemd naar Socrates uit het oude Griekenland.</p>
-<P>De Socratische methode vereist dat je heel goed luistert naar de anderen, zodat je je vraag behulpzaam, opbouwend en hopelijk
-niet confronterend kunt formuleren.
-<P>Enkele voorbeelden van zulke vragen:</P>
+<p>De Socratische methode vereist dat je heel goed luistert naar de anderen, zodat je je vraag behulpzaam, opbouwend en hopelijk niet confronterend kunt formuleren.</p>
+<p>Enkele voorbeelden van zulke vragen:</p>
<!--Hidden comment: Someday I will include a great example dialogue here -->
@@ -75,8 +74,8 @@
<li>Kun je zien hoe dit in verband zou kunnen staan met ________?</li>
</ul>
-<HR>
-<FONT SIZE=1><I>Vragen overgenomen van Paul, R. (1993). Critical Thinking: How To Prepare Students for a Rapidly Changing World: Foundation for Critical Thinking, Santa Rosa, CA. </I></FONT>
+<hr>
+<font size="1"><em>Vragen overgenomen van Paul, R. (1993). Critical Thinking: How To Prepare Students for a Rapidly Changing World: Foundation for Critical Thinking, Santa Rosa, CA. </em></font>
-<P ALIGN=RIGHT><?php helpbutton("writing", get_string("helpwriting"), "moodle", true, true) ?></P>
-<P ALIGN=RIGHT><?php helpbutton("reading", get_string("helpreading"), "moodle", true, true) ?></P>
+<p align="right"><?php helpbutton("writing", get_string("helpwriting"), "moodle", true, true) ?></p>
+<p align="right"><?php helpbutton("reading", get_string("helpreading"), "moodle", true, true) ?></p>
View
27 lang/nl/help/reading.html
@@ -1,22 +1,9 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Lezen</B></P>
+<p align="center"><b>Lezen</b></p>
-
-
-<P>Wanneer je teksten vlug leest, heb je al vlug de auteur verkeerd begrepen.</P>
-
-
-
-<P>Om misverstanden te vermijden kun je beter aandachtig lezen en proberen de dingen te zien vanuit
-het standpunt van de auteur.<P>
-
-
-
-
-<P>Het helpt soms te bedenken wat de auteur NIET gezegd heeft of waar hij twijfel over gelaten heeft - dit kan je
+<p>Wanneer je teksten vlug leest, heb je al vlug de auteur verkeerd begrepen.</p>
+<p>Om misverstanden te vermijden kun je beter aandachtig lezen en proberen de dingen te zien vanuit
+het standpunt van de auteur.</p>
+<p>Het helpt soms te bedenken wat de auteur NIET gezegd heeft of waar hij twijfel over gelaten heeft - dit kan je
helpen om in gedachten vragen te formuleren.</p>
-
-
-<P ALIGN=RIGHT><?php helpbutton("questions", get_string("helpquestions"), "moodle", true, true) ?></P>
-
-<P ALIGN=RIGHT><?php helpbutton("writing", get_string("helpwriting"), "moodle", true, true) ?></P>
-
+<p align="right"><?php helpbutton("questions", get_string("helpquestions"), "moodle", true, true) ?></p>
+<p align="right"><?php helpbutton("writing", get_string("helpwriting"), "moodle", true, true) ?></p>
View
99 lang/nl/help/richtext.html
@@ -1,6 +1,6 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Over de Richtext HTML-editor</B></P>
+<p align="center"><b>Over de Richtext HTML-editor</b></p>
-<P>Beschikbaarheid: <B>
+<p>Beschikbaarheid: <b>
<?php if (!$CFG->htmleditor) {
print_string("htmleditordisabledadmin");
} else if (!$USER->htmleditor) {
@@ -11,95 +11,92 @@
print_string("htmleditoravailable");
}
?>
-</B></P>
+</b></p>
-<P>De Richtext HTML-editor voorziet je van een tekstverwerker interface in je webpagina. Zo kun je tekst
+<p>De Richtext HTML-editor voorziet je van een tekstverwerker interface in je webpagina. Zo kun je tekst
bewerken op een intuïtieve manier. Hij produceert gewone HTML-code.
-<P>Bij de gewone tekstopmaak voorziet deze teksteditor heel wat extra mogelijkheden die je misschien wel nuttig vindt.
+<p>Bij de gewone tekstopmaak voorziet deze teksteditor heel wat extra mogelijkheden die je misschien wel nuttig vindt.
-<P><B>Tekst plakken vanuit andere toepassingen</B></P>
-<UL>
-<P>Je kunt opgemaakte tekst knippen en plakken vanuit andere Windowsapplicaties zoals Microsoft Word zonder verlies van je
-tekstopmaak. Gebruik de gewone knip- en plakmenu's in je browser (of control-c control-v)
-</UL>
+<p><b>Tekst plakken vanuit andere toepassingen</b></p>
+<ul>
+<p>Je kunt opgemaakte tekst knippen en plakken vanuit andere Windowsapplicaties zoals Microsoft Word zonder verlies van je tekstopmaak. Gebruik de gewone knip- en plakmenu's in je browser (of control-c control-v)</p>
+</ul>
-<P><B>Bestanden invoegen <img border="0" hspace="10" src="lib/editor/images/ed_image.gif"></B></P>
-<UL>
-<P>Als je bestanden wil invoegen die al op een website staan en die te bereiken zijn via een URL, dan kun je die
-afbeeldingen in je tekst gebruiken door de knop "Insert Image".
-</UL>
+<p><b>Bestanden invoegen <img border="0" alt hspace="10" src="lib/editor/images/ed_image.gif"></b></p>
+<ul>
+<p>Als je bestanden wil invoegen die al op een website staan en die te bereiken zijn via een URL, dan kun je die
+afbeeldingen in je tekst gebruiken door de knop "Insert Image".</p>
+</ul>
-<P><B>Tabellen invoegen <img border="0" hspace="10" src="lib/editor/images/insert_table.gif"></B></P>
-<UL>
-<P>Om je teksten wat lay-out te geven, kun je de knop "Insert Tables" uit de werkbalk gebruiken.
-</UL>
+<p><b>Tabellen invoegen <img border="0" alt hspace="10" src="lib/editor/images/insert_table.gif"></b></p>
+<ul>
+<p>Om je teksten wat lay-out te geven, kun je de knop "Insert Tables" uit de werkbalk gebruiken.</p>
+</ul>
-<P><B>Links invoegen<img border="0" hspace="10" src="lib/editor/images/ed_link.gif"></B></P>
-<UL>
-<P>Om een nieuwe link te maken type je eerst de tekst waarvan je wil dat het een link wordt. Selecteer die tekst
-in klik op de linkknop in de werkbalk. Geef de URL die je wil en je link is klaar!
-</UL>
+<p><b>Links invoegen<img border="0" hspace="10" alt src="lib/editor/images/ed_link.gif"></b></p>
+<ul>
+<p>Om een nieuwe link te maken type je eerst de tekst waarvan je wil dat het een link wordt. Selecteer die tekst
+in klik op de linkknop in de werkbalk. Geef de URL die je wil en je link is klaar!</p>
+</ul>
-<P><B>Het invoegen van smiley's (emoticons) <img border="0" hspace="10" src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15"></B></P>
-<UL>
-<P>Klik op de smiley in de werkbalk om die kleine icoontjes in je tekst te zetten. Er verschijnt een dialoogvenster waarmee
-je één van de volgende icoontjes kunt invoegen door erop te klikken.(Je kunt evengoed de code rechtstreeks in je tekst brengen.
-Die code zal later geconverteerd worden als je tekst getoond wordt.)
+<p><b>Het invoegen van smiley's (emoticons) <img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15"></b></p>
+<ul>
+<p>Klik op de smiley in de werkbalk om die kleine icoontjes in je tekst te zetten. Er verschijnt een dialoogvenster waarmee je één van de volgende icoontjes kunt invoegen door erop te klikken.(Je kunt evengoed de code rechtstreeks in je tekst brengen. Die code zal later geconverteerd worden als je tekst getoond wordt.)
<table border="1">
<tr valign="top">
<td>
<table border="0" align="center" cellpadding="10">
<tr>
- <td><img border="0" hspace="10" src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15"></td>
+ <td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15"></td>
<td>glimlach</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>:-)</td>
+ <td nowrap><font face="courier">:-)</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/biggrin.gif" width="15" height="15"></td>
<td>grijns</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>:-D</td>
+ <td nowrap><font face="courier">:-D</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/wink.gif" width="15" height="15"></td>
<td>knipoog</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>;-)</td>
+ <td nowrap><font face="courier">;-)</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/mixed.gif" width="15" height="15"></td>
<td>gemengd gevoel</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>:-/</td>
+ <td nowrap><font face="courier">:-/</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/thoughtful.gif" width="15" height="15"></td>
<td>bedenking</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>V-.</FONT></td>
+ <td nowrap><font face="courier">V-.</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/tongueout.gif" width="15" height="15"></td>
<td>tong uit</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>:-P</td>
+ <td nowrap><font face="courier">:-P</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/cool.gif" width="15" height="15"></td>
<td>cool</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>B-)</td>
+ <td nowrap><font face="courier">B-)</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/approve.gif" width="15" height="15"></td>
<td>goedkeurend</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>^-)</td>
+ <td nowrap><font face="courier">^-)</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/wideeyes.gif" width="15" height="15"></td>
<td>ogen wijd</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>8-)</td>
+ <td nowrap><font face="courier">8-)</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/surprise.gif" width="15" height="15"></td>
<td>verrast</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>8-o</td>
+ <td nowrap><font face="courier">8-o</td>
</tr>
</table>
</td>
@@ -108,56 +105,56 @@
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/sad.gif" width="15" height="15"></td>
<td>triest</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>:-(</td>
+ <td nowrap><font face="courier">:-(</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/shy.gif" width="15" height="15"></td>
<td>verlegen</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>8-.</td>
+ <td nowrap><font face="courier">8-.</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/blush.gif" width="15" height="15"></td>
<td>blozend</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>:-I</td>
+ <td nowrap><font face="courier">:-I</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/kiss.gif" width="15" height="15"></td>
<td>kusjes</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>:-X</td>
+ <td nowrap><font face="courier">:-X</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/clown.gif" width="15" height="15"></td>
<td>clown</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>:o)</td>
+ <td nowrap><font face="courier">:o)</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/blackeye.gif" width="15" height="15"></td>
<td>blauw oog</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>P-|</td>
+ <td nowrap><font face="courier">P-|</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/angry.gif" width="15" height="15"></td>
<td>boos</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>8-[</td>
+ <td nowrap><font face="courier">8-[</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/dead.gif" width="15" height="15"></td>
<td>dood</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>xx-P</td>
+ <td nowrap><font face="courier">xx-P</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/sleepy.gif" width="15" height="15"></td>
<td>slaperig</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>|-.</td>
+ <td nowrap><font face="courier">|-.</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/evil.gif" width="15" height="15"></td>
<td>boosaardig</td>
- <td NOWRAP><FONT FACE=Courier>}-]</td>
+ <td nowrap><font face="courier">}-]</td>
</tr>
</table>
</table>
-</UL>
+</ul>
View
6 lang/nl/help/scales.html
@@ -4,13 +4,13 @@
</p>
<p>De naam van de schaal zou de schaal duidelijk moeten identificeren: deze naam zal verschijnen in een schaal-selectielijst
-en onder contextgevoelige helpknoppen
+en onder contextgevoelige helpknoppen</p>
<p>De schaal zelf wordt gedefinieerd door een geordende lijst van waarden, gerangschikt van negatief naar positief en gescheiden door komma's. Bijvoorbeeld:</p>
-<blockquote><i>
+<blockquote><em>
Teleurstellend, Niet goed genoeg, Matig, Goed, Zeer goed, Uitstekend!
-</i></blockquote>
+</em></blockquote>
<p>Een schaal moet ook voorzien worden van een goede beschrijving over wat ze bedoelt en hoe ze zou moeten gebruikt worden.
Deze beschrijving zal verschijnen in helppagina's voor leerlingen en leraren.</p>
View
2  lang/nl/help/summaries.html
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p align=center><b>Onderwerp/week samenvatting</b></p>
+<p align="center"><b>Onderwerp/week samenvatting</b></p>
View
66 lang/nl/help/surveys.html
@@ -1,51 +1,51 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Beschikbare onderzoeken</B></P>
+<p align="center"><b>Beschikbare onderzoeken</b></p>
-<P>Op dit ogenblik biedt Moodle twee specifieke types van onderzoeken (toekomstige versies
-zullen het mogelijk maken dat je je eigen onderzoeken maakt).</P>
+<p>Op dit ogenblik biedt Moodle twee specifieke types van onderzoeken (toekomstige versies
+zullen het mogelijk maken dat je je eigen onderzoeken maakt).</p>
-<P>De beschikbare onderzoeken zijn gekozen omdat ze uiterst geschikt zijn voor het evalueren
+<p>De beschikbare onderzoeken zijn gekozen omdat ze uiterst geschikt zijn voor het evalueren
van elektronische leeromgevingen die de construcitvisme pedagogie gebruiken.
Ze zijn nuttig om bepaalde trends die optreden bij je deelnemers te herkennen.
(Om een verslag te zien waar deze gebruikt zijn voor een gedetailleerde analyse kun je gaan
-kijken op <A TARGET=paper HREF="http://dougiamas.com/writing/herdsa2002">http://dougiamas.com/writing/herdsa2002</A>)</P>
+kijken op <a target="paper" href="http://dougiamas.com/writing/herdsa2002">http://dougiamas.com/writing/herdsa2002</a>)</p>
-<HR>
-<P><B>COLLES - Constructivist On-Line Learning Environment Survey</B></P>
-<UL>
+<hr>
+<p><b>COLLES - Constructivist On-Line Learning Environment Survey</b></p>
+<ul>
<p>De COLLES bestaat uit 24 korte uitspraken, gegeroepeerd in zes schalen. Elk van hen helpt ons een sleutelvraag
te beantwoorden over de kwaliteit van de elektronische leeromgeving: </p>
-<table BORDER="0" CELLSPACING="10" CELLPADDING="10">
+<table border="0" cellspacing="10" cellpadding="10">
<tr>
- <td valign=top>Relevantie</td>
+ <td valign="top">Relevantie</td>
<td>Hoe relevant is on-line leren voor de beroepsuitoefening van de student?
</td>
</tr>
<tr>
- <td valign=top>Reflectie </td>
+ <td valign="top">Reflectie </td>
<td>Stimuleert het on-line leren het kritisch denken over zichzelf?
</td>
</tr>
<tr>
- <td valign=top>Interactiviteit </td>
+ <td valign="top">Interactiviteit </td>
<td>Hoever gaan de inspanningen van de student in on-line eductieve dialogen?
</td>
</tr>
<tr>
- <td valign=top>Ondersteuning van de leraar</td>
+ <td valign="top">Ondersteuning van de leraar</td>
<td>Hoe goed slagen leraren er in hun studenten te laten deelnemen in on-line leren?
</td>
</tr>
<tr>
- <td valign=top>Ondersteuning van klasgenoten </td>
+ <td valign="top">Ondersteuning van klasgenoten </td>
<td>Wordt er begripsvolle en aanmoedigende ondersteuning gegeven door medestudenten?
</td>
</tr>
<tr>
- <td valign=top>Interpretatie </td>
+ <td valign="top">Interpretatie </td>
<td>Begrijpen leraren en studenten elkaars on-line communicatie?</td>
</tr>
@@ -66,33 +66,31 @@
<p>De COLLES is ontworpen om te meten wat jouw mogelijkheid is om de interactieve mogelijkheden
van het internet uit te buiten om studenten warm te maken voor dynamische leeroefeningen.</p>
-<P>Deze informatie is over genomen van de COLLES pagina. Je kunt meer informatie vinden over COLLES en de
+<p>Deze informatie is over genomen van de COLLES pagina. Je kunt meer informatie vinden over COLLES en de
auteurs op:
-<A TARGET=paper HREF="http://surveylearning.com/colles/">http://surveylearning.com/colles/</A>)</P>
-</UL>
+<a target="paper" href="http://surveylearning.com/colles/">http://surveylearning.com/colles/</a>)</p>
+</ul>
-<HR>
-<P><B>ATTLS - Attitudes to Thinking and Learning Survey</B></P>
-<UL>
+<hr>
+<p><b>ATTLS - Attitudes to Thinking and Learning Survey</b></p>
+<ul>
-<P>De theorie van 'ways of knowing', oorpronkelijk uit het vakgebied van het geslachtsonderzoek
+<p>De theorie van 'ways of knowing', oorpronkelijk uit het vakgebied van het geslachtsonderzoek
(Belenky et al., 1986) geeft ons een onderzoeksinstrument om de kwaliteit van een uiteenzetting te meten binnen
-een samenwerkingsomgeving.
+een samenwerkingsomgeving.</p>
-<P>The Attitudes Towards Thinking and Learning Survey (ATTLS) is een instrument, ontwikkeld door Galotti et al. (1999) om de mate waarin een persoon een 'connected knower' (CK) of een 'separate knower' (SK) te meten.
+<p>The Attitudes Towards Thinking and Learning Survey (ATTLS) is een instrument, ontwikkeld door Galotti et al. (1999) om de mate waarin een persoon een 'connected knower' (CK) of een 'separate knower' (SK) te meten. </p>
-<P>Mensen met een hogere CK score hebben de neiging om leren leuker te vinden, en werken dikwijls gemakkelijker mee,
+<p>Mensen met een hogere CK score hebben de neiging om leren leuker te vinden, en werken dikwijls gemakkelijker mee,
zijn aangenamer en meer bereidt om te bouwen op de ideeën van anderen. Diegenen met een hogere SK score hebben
-de neiging om een meer kritische en twistende houding aan te nemen naar leren toe.
-<P>Studies hebben aangetoond dat deze twee leerstijlen onafhankelijk zijn (Galotti et al., 1999; Galotti et al., 2001).
-Meer nog, ze zijn slechts een weerspiegeling van leerhoudingen, niet van leercapaciteiten of intellectuele mogelijkheden.
+de neiging om een meer kritische en twistende houding aan te nemen naar leren toe.</p>
+<p>Studies hebben aangetoond dat deze twee leerstijlen onafhankelijk zijn (Galotti et al., 1999; Galotti et al., 2001).
+Meer nog, ze zijn slechts een weerspiegeling van leerhoudingen, niet van leercapaciteiten of intellectuele mogelijkheden.</p>
-<P><I>Belenky, M. F., Clinchy, B. M., Goldberger, N. R., & Tarule, J. M. (1986). Women's Ways of Knowing: The Development of Self, Voice, and Mind. New York: Basic Books, Inc. </I></P>
+<p><em>Belenky, M. F., Clinchy, B. M., Goldberger, N. R., & Tarule, J. M. (1986). Women's Ways of Knowing: The Development of Self, Voice, and Mind. New York: Basic Books, Inc. </em></p>
-<P><I>Galotti, K. M., Clinchy, B. M., Ainsworth, K., Lavin, B., & Mansfield, A. F. (1999). A New Way of Assessing Ways of Knowing: The Attitudes Towards Thinking and Learning Survey (ATTLS). Sex Roles, 40(9/10), 745-766.</I></P>
+<p><em>Galotti, K. M., Clinchy, B. M., Ainsworth, K., Lavin, B., & Mansfield, A. F. (1999). A New Way of Assessing Ways of Knowing: The Attitudes Towards Thinking and Learning Survey (ATTLS). Sex Roles, 40(9/10), 745-766.</em></p>
-<P><I>Galotti, K. M., Reimer, R. L., & Drebus, D. W. (2001). Ways of knowing as learning styles: Learning MAGIC with a partner. Sex Roles, 44(7/8), 419-436.</I></P>
-
-
-</UL>
+<p><em>Galotti, K. M., Reimer, R. L., & Drebus, D. W. (2001). Ways of knowing as learning styles: Learning MAGIC with a partner. Sex Roles, 44(7/8), 419-436.</em></p>
+</ul>
View
12 lang/nl/help/teachers.html
@@ -1,15 +1,15 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>leraren</B></P>
+<p align="center"><b>leraren</b></p>
-<P>Deze pagina toont de lijst van mensen die aangewezen zijn als leraar voor dit vak (door de systeembeheerder)</p>
-<P>Je kunt dit formulier gebruiken om een titel toe te wijzen aan elke persoon, zoals "professor", "leraar", "assistent"</p>
+<p>Deze pagina toont de lijst van mensen die aangewezen zijn als leraar voor dit vak (door de systeembeheerder)</p>
+<p>Je kunt dit formulier gebruiken om een titel toe te wijzen aan elke persoon, zoals "professor", "leraar", "assistent"</p>
enzovoort. Deze zullen verschijnen op de vakkenlijst van de site en ook op de lijst van deelnemers van je vak.
Als je een aanspreektitel leeg laat, dan wordt het standaardwoord voor leraar gebruikt (dat wat je instelt op de instellingenpagina
van het vak).</p>
-<P>Je kunt deze lijst ook ordenen (om de vakverantwoordelijke bovenaan te plaatsen bijvoorbeeld). Selecteer gewoon nummers uit het rolmenuutje in de kolom "volgorde". Nadat je de wijzigingen bewaard hebt, zie je de nieuwe volgorde.</p>
-<P>Een speciale situatie krijg je als je "verberg" kiest voor een leraar. In dat geval zal
+<p>Je kunt deze lijst ook ordenen (om de vakverantwoordelijke bovenaan te plaatsen bijvoorbeeld). Selecteer gewoon nummers uit het rolmenuutje in de kolom "volgorde". Nadat je de wijzigingen bewaard hebt, zie je de nieuwe volgorde.</p>
+<p>Een speciale situatie krijg je als je "verberg" kiest voor een leraar. In dat geval zal
de leraar niet getoond worden in de lijst van deelnemers. Hij zal verborgen blijven voor de studenten, tenzij hij een boodschap post op een forum enz.)</p>
<p>Je kunt ook kiezen of een leraar rechten krijgt om een vak te bewerken of niet. Leraren zonder bewerkrechten kunnen bekeken worden als leraren in het vak. Zij kunnen
-<ol>
+ <ol>
<li>geen wijzigingen aanbrengen aan de structuur van het vak</li>
<li>geen leerlingen aanmelden of uitschrijven bij het vak</li>
<li>wel cijfers geven</li>
View
54 lang/nl/help/text.html
@@ -1,10 +1,10 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Hulp bij het schrijven van teksten</B></P>
+<p align="center"><b>Hulp bij het schrijven van teksten</b></p>
-Tekst schrijven in Moodle werkt een beetje zoals je het zou verwachten, maar je hebt ook nog de mogelijkheid om "smiley's", webadressen en sommige HTML-tags op te nemen in je tekst.
+<p>Tekst schrijven in Moodle werkt een beetje zoals je het zou verwachten, maar je hebt ook nog de mogelijkheid om "smiley's", webadressen en sommige HTML-tags op te nemen in je tekst.</p>
-<P><B>Smiley's (emoticons)</B></P>
-<UL>
-<P>Om deze kleine icoontjes in je tekst op te nemen, hoef je alleen maar de overeenkomende code te typen. Deze codes zijn zelf als kleine tekeningen als je je hoofd schuin naar links houdt terwijl je ze bekijkt.</p>
+<p><b>Smiley's (emoticons)</b></p>
+<ul>
+<p>Om deze kleine icoontjes in je tekst op te nemen, hoef je alleen maar de overeenkomende code te typen. Deze codes zijn zelf als kleine tekeningen als je je hoofd schuin naar links houdt terwijl je ze bekijkt.</p>
<table border="1">
<tr valign="top">
@@ -117,29 +117,27 @@
</table>
</table>
-</UL>
+</ul>
-<P><B>URLs</B></P>
-<UL>
-<P>Elk "woord" dat begint met <B>www.</B> of met <B>http://</B> zal automatisch omgezet worden in een klikbare hyperlink.
-
-<P>Bijvoorbeeld: <A HREF="http://www.yahoo.com">www.yahoo.com</A> of <A HREF="http://curtin.edu">http://curtin.edu</A>
-</UL>
-
-<P><B>HTML-tags</B></P>
-<UL>
-<P>Je kunt een beperkte set HTML-tags gebruiken om je tekst van opmaak te voorzien.
-<TABLE BORDER=0 CELLPADDING=5 CELLSPACING=5>
-<TR><TH>HTML tags<TH>Weergave</TR>
-<TR><TD>&lt;B> bold &lt;/B> <TD> <B>vette tekst</B> </TR>
-<TR><TD>&lt;I> italic &lt;/I> <TD> <I>schuine tekst</I> </TR>
-<TR><TD>&lt;U> underline &lt;/U> <TD> <U>onderlijnde tekst</U> </TR>
-<TR><TD>&lt;FONT SIZE=1> small &lt;/FONT> <TD> <FONT SIZE=1>klein</FONT> </TR>
-<TR><TD>&lt;FONT SIZE=4> large &lt;/FONT> <TD> <FONT SIZE=4>groot</FONT> </TR>
-<TR><TD>&lt;FONT COLOR=green> voorbeeld &lt;/FONT> <TD> <FONT color=green>voorbeeld</FONT> </TR>
-<TR><TD valign=top>&lt;UL>&lt;LI>een &lt;LI>twee &lt;/UL> <TD valign=top> <UL><LI>een<LI>twee</UL> </TR>
-<TR><TD>&lt;HR><TD> <HR> </TR>
-</TABLE>
-</UL>
+<p><b>URLs</b></p>
+<ul>
+<p>Elk "woord" dat begint met <B>www.</B> of met <B>http://</B> zal automatisch omgezet worden in een klikbare hyperlink.
+<p>Bijvoorbeeld: <a href="http://www.yahoo.com">www.yahoo.com</a> of <a href="http://curtin.edu">http://curtin.edu</a>
+</ul>
+<p><b>HTML-tags</b></p>
+<ul>
+<p>Je kunt een beperkte set HTML-tags gebruiken om je tekst van opmaak te voorzien.
+<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5">
+<tr><th>HTML tags</th>Weergave</tr>
+<tr><td>&lt;b> bold &lt;/b> <td> <b>vette tekst</b> </tr>
+<tr><td>&lt;i> italic &lt;/i> <td> <i>schuine tekst</i> </tr>
+<tr><td>&lt;u> underline &lt;/u> <td> <u>onderlijnde tekst</u> </tr>
+<tr><td>&lt;font size="1"> klein &lt;/font> <td> <font size="1">klein</font> </tr>
+<tr><td>&lt;font size="4"> groot &lt;/font> <td> <font size="4">groot</font> </tr>
+<tr><td>&lt;font color="green"> voorbeeld &lt;/font> <td> <font color="green">voorbeeld</font> </tr>
+<tr><td valign="top">&lt;ul>&lt;li>een &lt;li>twee &lt;/ul> <td valign="top"> <ul><li>een</li><li>twee</li></ul></tr>
+<tr><td>&lt;hr><td> <hr> </tr>
+</table>
+</ul>
View
85 lang/nl/help/textformat.html
@@ -1,62 +1,61 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Tekst opmaken</B></P>
+<p align="center"><b>Tekst opmaken</b></p>
-<P>Wanneer je je tekst maakt in Moodle, zijn er verschillende manieren om die van opmaak te voorzien, afhankelijk
+<p>Wanneer je je tekst maakt in Moodle, zijn er verschillende manieren om die van opmaak te voorzien, afhankelijk
van je kennis en van welke browser je gebruikt.
-<P><B>Gewoonlijk kun je deze instelling laten zoals ze is en alles zou naar behoren moeten werken.</B>.
+<p><b>Gewoonlijk kun je deze instelling laten zoals ze is en alles zou naar behoren moeten werken.</b>.
-<P><B>1. Moodle automatische opmaak</B></P>
+<p><b>1. Moodle automatische opmaak</b></p>
-<UL>
-<P>Deze opmaak is de beste keuze wanneer je gewone webformulieren gebruikt voor invoer (in plaats van de HTML-editor)
+<ul>
+<p>Deze opmaak is de beste keuze wanneer je gewone webformulieren gebruikt voor invoer (in plaats van de HTML-editor)
Typ de tekst gewoon zoal je een e-mail zou sturen.
-<P>Als je de tekst bewaart, zal Moodle automatisch wat opmaak voor je genereren.
-<P>Bijvoorbeeld, URL's zoals
- <A HREF="http://yahoo.com/">http://yahoo.com</A> of zelfs
- <A HREF="http://www.yahoo.com/">www.yahoo.com</A> zullen omgezet worden in links.
-<P>Je lijnterugloop zal behouden blijven. Na een blanco lijn zal een nieuwe paragraaf beginnen.
-<P>Tekens voor smiley's zoals :-) zullen automatisch omgezet worden in hun tekeningetje.
-<P>Je kunt zelfs HTML-code invoegen als je wil, ze zal behouden blijven.
-<P ALIGN=RIGHT><?php helpbutton("text", get_string("helptext")) ?> Meer informatie over Moodle automatische opmaak.</P>
-</UL>
+<p>Als je de tekst bewaart, zal Moodle automatisch wat opmaak voor je genereren.</p>
+<p>Bijvoorbeeld, URL's zoals
+ <a href="http://yahoo.com/">http://yahoo.com</a> of zelfs
+ <a href="http://www.yahoo.com/">www.yahoo.com</a> zullen omgezet worden in links.</p>
+<p>Je lijnterugloop zal behouden blijven. Na een blanco lijn zal een nieuwe paragraaf beginnen.</p>
+<p>Tekens voor smiley's zoals :-) zullen automatisch omgezet worden in hun tekeningetje.</p>
+<p>Je kunt zelfs HTML-code invoegen als je wil, ze zal behouden blijven.</p>
+<p align="right"><?php helpbutton("text", get_string("helptext")) ?> Meer informatie over Moodle automatische opmaak.</p>
+</ul>
-<P><B>2. HTML-opmaak</B></P>
+<p><b>2. HTML-opmaak</b></p>
-<UL>
-<P>Als je dit formaat kiest wordt er van uit gegaan dat de tekst volledig in HTML is geschreven. Als je de HTML-editor
-gebruikt, dan is dit het standaardformaat - alle knoppen in de werkbalk produceren HTML voor jou.
+<ul>
+<p>Als je dit formaat kiest wordt er van uit gegaan dat de tekst volledig in HTML is geschreven. Als je de HTML-editor
+gebruikt, dan is dit het standaardformaat - alle knoppen in de werkbalk produceren HTML voor jou.</p>
-<P>Zelfs als je de HTML-editor niet gebruikt, kun je HTML-code in je tekst gebruiken en de opmaak zou er
-moeten uitzien zoals je bedoelde.
-<P>Er wordt geen automatische opmaak (zoals in Moodle automatische opmaak) uitgevoerd.
-<P ALIGN=RIGHT><?php helpbutton("html", get_string("helphtml")) ?> Meer informatie over HTML</P>
-<P ALIGN=RIGHT><?php helpbutton("richtext", get_string("helprichtext")) ?> Meer informatie over de HTML-editor</P>
-</UL>
+<p>Zelfs als je de HTML-editor niet gebruikt, kun je HTML-code in je tekst gebruiken en de opmaak zou er
+moeten uitzien zoals je bedoelde.</p>
+<p>Er wordt geen automatische opmaak (zoals in Moodle automatische opmaak) uitgevoerd.</p>
+<p align="right"><?php helpbutton("html", get_string("helphtml")) ?> Meer informatie over HTML</p>
+<p align="right"><?php helpbutton("richtext", get_string("helprichtext")) ?> Meer informatie over de HTML-editor</p>
+</ul>
-<P><B>3. Platte tekst</B></P>
+<p><b>3. Platte tekst</b></p>
-<UL>
-<P>Deze manier van opmaak is nuttig wanneer je veel code wil invoeren of HTML waarvan je wil dat die exact getoond wordt
-zoals je ze geschreven hebt.
-<P>Nieuwe regels en spaties worden nog wel automatisch verwerkt, maar aan de rest van de tekst wordt niet geraakt.
-</UL>
+<ul>
+<p>Deze manier van opmaak is nuttig wanneer je veel code wil invoeren of HTML waarvan je wil dat die exact getoond wordt zoals je ze geschreven hebt.</p>
+<p>Nieuwe regels en spaties worden nog wel automatisch verwerkt, maar aan de rest van de tekst wordt niet geraakt.</p>
+</ul>
-<P><B>4. Markdown-tekstopmaak</B></P>
-<UL>
-<P>Markdownopmaak probeert het zo gemakkelijk mogelijk te maken om een goedopgemaakte XHTML-pagina te maken door alleen gebruik te maken van tekst, ongeveer zoals je een e-mail zou schrijven.</P>
-<P>Het is heel geschikt om cleane tekstpagina's te maken met wat hoofdingen en lijsten, maar zonder veel links of afbeeldingen.</P>
-<p align=right><a href="help.php?file=markdown.html">Meer informatie over Markdownopmaak</a></p>
-</UL>
+<p><b>4. Markdown-tekstopmaak</b></p>
+<ul>
+<p>Markdownopmaak probeert het zo gemakkelijk mogelijk te maken om een goedopgemaakte XHTML-pagina te maken door alleen gebruik te maken van tekst, ongeveer zoals je een e-mail zou schrijven.</p>
+<p>Het is heel geschikt om cleane tekstpagina's te maken met wat hoofdingen en lijsten, maar zonder veel links of afbeeldingen.</p>
+<p align="right"><a href="help.php?file=markdown.html">Meer informatie over Markdownopmaak</a></p>
+</ul>
-<P><B>4. Wiki-achtige tekstopmaak</B></P>
-<UL>
-<P>Hiermee kun je op een speciale manier je teksten typen, bekend als het Wiki-formaat. Als je deze methode al kent, dan is dit de manier om teksten in Moodle te maken.
-<P>Merk op dat dit geen echte Wiki is, zo kun je bijvoorbeeld geen gebruik maken van CamelCase-woorden om nieuwe pagina's te maken. Er kunnen ook kleine verschillen zijn met de Wiki-module in Moodle, wees dus voorzichtig.
+<p><b>4. Wiki-achtige tekstopmaak</b></p>
+<ul>
+<p>Hiermee kun je op een speciale manier je teksten typen, bekend als het Wiki-formaat. Als je deze methode al kent, dan is dit de manier om teksten in Moodle te maken.</p>
+<p>Merk op dat dit geen echte Wiki is, zo kun je bijvoorbeeld geen gebruik maken van CamelCase-woorden om nieuwe pagina's te maken. Er kunnen ook kleine verschillen zijn met de Wiki-module in Moodle, wees dus voorzichtig.</p>
-<P ALIGN=RIGHT><?php helpbutton("wiki", get_string("helpwiki")) ?> Meer informatie over Wiki</P>
-</UL>
+<p align="right"><?php helpbutton("wiki", get_string("helpwiki")) ?> Meer informatie over Wiki</p>
+</ul>
View
14 lang/nl/help/uploadusers.html
@@ -11,22 +11,22 @@
<blockquote>
<p><strong>Vereiste veldnamen:</strong> deze velden moeten in de eerste record staan en voor elke gebruiker bepaald zijn</p>
<p></p>
- <font color="#990000" face="Courier New, Courier, mono">username, password, firstname, lastname, email</font></p>
+ <tt>username, password, firstname, lastname, email</tt></p>
</p>
<p><strong>Standaardveldnamen:</strong> deze zijn optioneel - als ze niet bijgevoegd worden, dan worden de waarden van de allereerste beheerder</p>
- <p><font color="#990000" face="Courier New, Courier, mono">institution, department, city, country, lang, timezone</font> </p>
+ <p><tt>institution, department, city, country, lang, timezone</tt> </p>
<p><strong>Optionele veldnamen: </strong>deze zijn allemaal volledig optioneel. De <i>course names</i> zijn de &quot;verkorte namen&quot; van de vakken - als ze opgegeven worden, dan zal de gebruiker lid worden van die vakken. Groepnamen moeten geassocieerd worden bij het overeenstemmende vak, bv. group1 bij course1, enz.
</p>
- <p> <font color="#990000" face="Courier New, Courier, mono">idnumber, icq, phone1, phone2, address, url, description, mailformat, maildisplay, htmleditor, autosubscribe, course1, course2, course3, course4, course5, group1, group2, group3, group4, group5.
-</font></p>
+ <p> <tt>idnumber, icq, phone1, phone2, address, url, description, mailformat, maildisplay, htmleditor, autosubscribe, course1, course2, course3, course4, course5, group1, group2, group3, group4, group5.
+</tt></p>
</blockquote>
</li>
- <li>Komma's in de gegevens mag je als , noteren. Het script zal automatisch de komma juist terugplaatsen.
+ <li>Komma's in de gegevens mag je als , noteren. Het script zal automatisch de komma juist terugplaatsen. </li>
<li>Voor Boolse velden gebruik je 0 voor onwaar en 1 voor waar. </li>
</ul>
<p>Hier krijg je een voorbeeld van een geldig bestand om te importeren:</p>
-<p><font size="-1" face="Courier New, Courier, mono">username, password, firstname, lastname, email, lang, idnumber, maildisplay, course1<br />
+<p><tt>username, password, firstname, lastname, email, lang, idnumber, maildisplay, course1<br />
jonest, verysecret, Tom, Jones, jonest@someplace.edu, en, 3663737, 1, Intro101<br />
-reznort, somesecret, Trent, Reznor, reznort@someplace.edu, en_us, 6736733, 0, Advanced202</font></p>
+reznort, somesecret, Trent, Reznor, reznort@someplace.edu, en_us, 6736733, 0, Advanced202</tt></p>
View
15 lang/nl/help/wiki.html
@@ -53,8 +53,9 @@
<ul><li>Eerste bolletje</li>
<li>Tweede bolletje</li>
<ol><li>geneste lijn 1</li>
- <li>geneste lijn 2</li></ol>
- <li>Derde bolletje
+ <li>geneste lijn 2</li>
+ </ol>
+ <li>Derde bolletje</li>
</ul></p>
<h3>Inlijnopmaak</h3>
@@ -85,7 +86,7 @@
<h3>Hyperlinks</h3>
Je kunt links in de tekst zetten door na de URL de tekst die getoond moet worden tussen haakjes te zetten,
-bijvoorbeeld: </em>http://www.google.com/(Zoeken)</em> zal geconverteerd worden tot
+bijvoorbeeld: <em>http://www.google.com/(Zoeken)</em> zal geconverteerd worden tot
<a href="http://www.google.com/">Zoeken</a>.
<h3>Moodle Module Links</h3>
@@ -110,8 +111,8 @@
<p>Veel gewone functies worden automatisch omgezet in hun XHTML-equivalent. Zoals bijvoorbeeld...</p>
<ul>
- <li>HTTP-links worden omgezet in actieve links
- <li> ..., (R), (TM), (C), 1/4, 1/2, 3/4 worden omgezet in het juiste teken
- <li> getal x getal wordt omgezet in het juiste vermenigvuldigingssymbool
- <li>Een regel die met minstens vier streepjes begint wordt automatisch omgezet in een horizontale lijn.
+ <li>HTTP-links worden omgezet in actieve links</li>
+ <li> ..., (R), (TM), (C), 1/4, 1/2, 3/4 worden omgezet in het juiste teken</li>
+ <li> getal x getal wordt omgezet in het juiste vermenigvuldigingssymbool</li>
+ <li>Een regel die met minstens vier streepjes begint wordt automatisch omgezet in een horizontale lijn.</li>
</ul>
View
25 lang/nl/help/writing.html
@@ -1,34 +1,33 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Teksten schrijven</B></P>
+<p align="center"><b>Teksten schrijven</b></p>
-<P>Als je teksten schrijft die bedoeld zijn om door anderen gelezen te worden, probeer dan zo te schrijven dat de tekst je lezers aanspreekt.</P>
+<p>Als je teksten schrijft die bedoeld zijn om door anderen gelezen te worden, probeer dan zo te schrijven dat de tekst je lezers aanspreekt.</p>
-<P>Leg je ideeën zo eenvoudig en duidelijk mogelijk uit om misverstanden te vermijden.</P>
+<p>Leg je ideeën zo eenvoudig en duidelijk mogelijk uit om misverstanden te vermijden.</p>
-<P>In forums is het echt nodig je bericht kort en bij het onderwerp te houden.
+<p>In forums is het echt nodig je bericht kort en bij het onderwerp te houden.
In de plaats van één lang bericht waarin je door verschillende onderwerpen dwaalt, is het beter om verschillende
-korte berichten te maken (die dan eventueel in verschillende forums kunnen thuishoren)
+korte berichten te maken (die dan eventueel in verschillende forums kunnen thuishoren)</p>
-<P>Herwerk je tekst zo vaak als nodig tot het goed zit. Zelfs in forums heb je <?PHP echo ($CFG->maxeditingtime/60) ?> minuten
-de tijd nadat je het bericht gepost hebt om terug te keren en wat verbeteringen aan te brengen indien nodig.</P>
+<p>Herwerk je tekst zo vaak als nodig tot het goed zit. Zelfs in forums heb je <?PHP echo ($CFG->maxeditingtime/60) ?> minuten
+de tijd nadat je het bericht gepost hebt om terug te keren en wat verbeteringen aan te brengen indien nodig.</p>
-<P>Wanneer je een bericht beantwoordt, probeer dan na te denken over interessante vragen die je zou kunnen stellen.
-Dit zal jou en de anderen helpen om na te denken (en te leren) over het onderwerp van de discussie.</P>
+<p>Wanneer je een bericht beantwoordt, probeer dan na te denken over interessante vragen die je zou kunnen stellen.
+Dit zal jou en de anderen helpen om na te denken (en te leren) over het onderwerp van de discussie.</p>
-<P ALIGN=RIGHT><?php helpbutton("questions", get_string("helpquestions"), "moodle", true, true) ?></P>
+<p align="right"><?php helpbutton("questions", get_string("helpquestions"), "moodle", true, true) ?></p>
-<P ALIGN=RIGHT><?php helpbutton("reading", get_string("helpreading"), "moodle", true, true) ?></P>
-
-<P ALIGN=RIGHT><?php helpbutton("ratings", get_string("separateandconnected"), "forum", true, true) ?></P>
+<p align="right"><?php helpbutton("reading", get_string("helpreading"), "moodle", true, true) ?></p>
+<p align="right"><?php helpbutton("ratings", get_string("separateandconnected"), "forum", true, true) ?></p>
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.