Skip to content
Browse files

initial translation by Koen Roggemans

  • Loading branch information...
1 parent ad1ac84 commit 85f7d3e981f3ee18790bba0a5d21e2ea733e0548 koenr committed Aug 30, 2004
Showing with 238 additions and 0 deletions.
  1. +218 −0 lang/nl/docs/release.html
  2. +20 −0 lang/nl/help/forum/subscription2.html
View
218 lang/nl/docs/release.html
@@ -0,0 +1,218 @@
+<head>
+
+<title>Moodle Docs: Huidige release nota</title>
+
+<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
+
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
+
+<style type="text/css">
+<!-- dt {font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold;}
+ dd {margin-bottom:1em;}
+.style1 {font-weight: bold}
+-->
+</style>
+</head>
+
+<body bgcolor="#FFFFFF">
+<h1>Latest Release notes</h1>
+
+<h3> Moodle 1.4 (31 Augustus 2004)</h3>
+
+<ul><dl>
+ <dt>Hoofdpunten</dt>
+ <dd>
+ <ul>
+ <li>Compatibiliteit met PHP 5</li>
+ <li>Nieuwe eenvoudige installatiewizard om het configuratiebestand aan te maken</li>
+ <li>Installatieproces kan gebeuren in een taal naar keuze</li>
+ <li>Compleet herwerkte bronmodule maakt het mogelijk om bronnen toe te voegen en er data naar te sturen.</li>
+ <li>Nieuwe aanmeldingsprocedure voor vakken met modules, zoals volledig geautomatiseerde Paypal betalingen, scannen van tekstbestand of controle via een externe databank.</li>
+ <li>Blokken werken nu ook op de startpagina, bovendien kun je nu ook een onderwerpsectie boven het middendeel plaatsen.</li>
+ <li>Bij de Chat zit nu een server-side daemon (in PHP) voor een schaalbare, instant chat</li>
+ <li>Nieuwe Wiki module!</li>
+ <li>Nieuwe ondersteuning voor het bewerken van tekst door gebruik te maken van het Markdown formaat</li>
+ <li>Herstelling van heel wat kleine fouten</li>
+ </ul>
+ </dd>
+
+ <dt>Under the hood</dt>
+ <dd>
+ <ul>
+ <li>De bronmodule heeft nu zijn eigen menu om nieuwe bronnen toe te voegen en gebruikt class-gebaseerde submodules, waardoor het veel gemakkelijker zal zijn om nieuwe brontypes aan dit menu toe te voegen.</li>
+ <li>De testmodule is herbouwd tot class-gebaseerde plugins voor de verschillende vraagtypes.</li>
+ <li>Aanmeldingsproces is herbouwd tot class-gebaseerde aanmeldingsplugins.</li>
+ <li>De woordenlijst opmaakformaten zijn nu naamgebaseerd, zodat het eenvoudiger is om er nieuwe als plugin toe te voegen.</li>
+ <li>Een verbeterd gedrag voor veel modules wanneer die op de startpagina gebruikt worden.</li>
+ <li>Een verbeterde filterstructuur is sneller en nu compatibel met Turck MMcache.</li>
+ <li>Bij het toevoegen van activiteiten is het nu minder noodzakelijk om alle velden in te vullen.</li>
+ <li>We kunnen nu PostgreSQL kolommen wijzigen naar wens met table_column()</li>
+ <li>RSS genereren is veel sneller geworden met veel minder belastin op het cron proces</li>
+ <li>Sommige grote modules hebben lib.php opgesplitst naar locallib.php voor minder geheugengebruik.</li>
+ </ul>
+ </dd>
+
+ <dt>Talen en localisaties</dt>
+ <dd>
+ <ul>
+ <li>Updates aan nagenoeg elk taalpakket</li>
+ <li>Moodle kan de standaard karakterset van Apache omzeilen, zodat de talen betrouwbaarder worden.</li>
+ <li>Multibyte talen worden nu beter verpakt</li>
+ <li>Beter afhandelen van localisaties en encodering op multitalensites (zoals moodle.org)</li>
+ <li>Nieuwe talen: Sloveens en Hebrews! </li>
+ </ul>
+ </dd>
+
+ <dt>Beveiligingsproblemen opgelost</dt>
+ <dd>
+ <ul>
+ <li>Enkele mogelijke XSS ingangen en open paden hersteld</li>
+ <li>Attributen van HTML-tags worden nu nog betere doorlopen om schadelijke scripts uit te schakelen</li>
+ <li>Gebruikersprofielen zijn standaard niet meer toegankelijk voor gasten</li>
+ <li>Alle tekst wordt nu opgeschoond bij output (en niet alleen bij input)</li>
+ <li>E-mail addressen worden niet meer gebruikt voor vertrekkende mail als de gebruiker dat niet wil.</li>
+ <li>Nieuwe instelling <strong>loginhttps</strong> zal veilige https gebruiken voor de aanmelding en dan terug naar http omschakelen.</li>
+ </ul>
+ </dd>
+
+ <dt>Beheer</dt>
+ <dd>
+ <ul>
+ <li>Verbeterde interfaces voor toevoegen/verwijderen van leerlingen, vakaanmakers en beheerders</li>
+ <li>Mislukte logins worden nu gelogd en kunnen aan gebruikers getoond worden bij aanmelden met succes</li>
+ <li>Logs ondersteunen nu tonen per groep en per fouten</li>
+ <li>Modules gedragen zich beter op de startpagina van de site.</li>
+ <li>Voorpagina&quot;leerlingen&quot; kunnen alle gebruikers van de site of alle gebruikers in minstens één vak op de site</li>
+ <li>E-mail sturen kan nu ingeschakeld/uitgeschakeld worden in het profiel van elke gebruiker</li>
+ <li>Bezoekers kunnen automatisch als gast aangemeld worden.</li>
+ <li>Ga naar menu toont nu altijd "Ga naar" om aan te geven waarvoor het dient.</li>
+ <li>Ga naar menu heeft nu een duidelijke manier om activiteiten in secties op te splitsen.</li>
+ </ul>
+ </dd>
+
+ <dt>Authenticatie</dt>
+ <dd>
+ <ul>
+ <li>Alle authenticatiemethodes kunnen nu samenwerken met intern gecreeerde accounts</li>
+ <li>Nieuwe ondersteuning voor authenticatie tegen First Class servers</li>
+ <li>Herstelde fouten voor POP3 authenticatie</li>
+ </ul>
+ </dd>
+
+ <dt>Blokken</dt>
+ <dd>
+ <ul>
+ <li>Bloksysteem kan nu omgaan met aangepaste vakindeling en wijzigingen in de opmaak.</li>
+ <li>Nieuw loginblok maakt login mogelijk van de voorpagina van de site.</li>
+ <li>Gebruikers online blok op de voorpagina toont alle gebruikers van de hele site</li>
+ </ul>
+ </dd>
+
+ <dt>Editor</dt>
+ <dd>
+ <ul>
+ <li>Nieuw editorconfiguratiescherm voor de beheerder</li>
+ <li>Nieuwe ondersteuning voor ankers binnen de paginas.</li>
+ <li>Spell-checking is nu mogelijk in de editor, het gebruikt aspel op het server besturingssysteem</li>
+ </ul>
+ </dd>
+
+ <dt>Chat</dt>
+ <dd>
+ <ul>
+ <li>Chat komt nu met een server-side daemon (in PHP) voor schaalbare instante chat</li>
+ </ul>
+ </dd>
+
+ <dt>Keuze</dt>
+ <dd>
+ <ul>
+ <li>Nieuwe stijl, meer nut en met meer opties</li>
+ </ul>
+ </dd>
+
+ <dt>Forum</dt>
+ <dd>
+ <ul>
+ <li>Verschillende herstelde fouten in groepen</li>
+ <li>Gebruikeres kunnen kiezen of ze forums dagelijks als digest krijgen van onderwerplijnen of hele berichten.</li>
+ <li>Discussielijsten zijn nu per pagina.</li>
+ <li>Leraars hebben nu volledige controle over forum inschrijvingen en kunnen iedereen naar believen inschrijven.</li>
+ <li>"Laatste bericht" -datum is ingekort en gelinkt naar het laatste bericht.</li>
+ <li>Forums tonen nu RSS-feeds op de indexpagina</li>
+ <li>Betere look van HTML-mail door het volledige stylesheet te gebruiken</li>
+ <li>Forum mail ouder dan twee dagen wordt niet gemaild (om een ongewenste e-mailstroom te voorkomen)</li>
+ <li>Geblokkeerde mail wordt gelogd, zodat leraars dat kunnen zien</li>
+ <li>Discussietakken kunnen afgesplitst worden van de hoofddiscussies en in een nieuwe discussie gezet worden</li>
+ </ul>
+ </dd>
+
+ <dt>Woordenlijst</dt>
+ <dd>
+ <ul>
+ <li>Woordenlijstingangen kunnen "altijd bewerkbaar" gezet worden</li>
+ <li>Woordenlijsten tonen nu RSS-feeds op de indexpagina.</li>
+ <li>Veel herstelde fouten.</li>
+ </ul>
+ </dd>
+
+ <dt>Test</dt>
+ <dd>
+ <ul>
+ <li>Nieuwe timer voor getimede testen</li>
+ <li>Pogingen van testen kunnen nu beperkt worden tot bepaalde computers.</li>
+ <li>Testen kunnen nu van een wachtwoord voorzien worden.</li>
+ <li>Nieuw vraagtype voor berekende vragen.</li>
+ <li>Numerieke vragen ondersteunen nu eenheden</li>
+ <li>Vragen kunnen nu getest worden vanuit de bewerkingspagina's.</li>
+ <li>Vragen kunnen nu in verschillende formaten geëxporteerd worden.</li>
+ <li>Meer inteligentie bij het behandelen van categorielijsten tijdens het bewerken van vragen.</li>
+ <li>Nieuw (en nog onvolledig) XML exportformaat, zal ooit alle testmogelijkheden bevatten</li>
+ <li>Korte antwoorden kunnen nu alle soorten vreemde karakters bevatten.</li>
+ </ul>
+ </dd>
+
+ <dt>Bron</dt>
+ <dd>
+ <ul>
+ <li>Toevoegen van bronnen is nu een ééntrapsproces met meer controle.</li>
+ <li>Webpagina, weblink geüploaded bestand en programmabron zijn in één type gecombineerd!</li>
+ <li>Programmabronnen zijn vervangen door parameters die het mogelijk maken om interessante interactie met externe bronnen te doen, zowel buiten als binnen Moodle. </li>
+ <li>Inklapbare formulieren met geheugen om formulieren minder groot voor beginnens te maken zonder de ervaren gebruikers te vertragen.</li>
+ </ul>
+ </dd>
+
+ <dt>SCORM</dt>
+ <dd>
+ <ul>
+ <li>Veel herstelde fouten en verbeteringen - werkt nu met een nog bredere waaier van paketten.</li>
+ <li>Optioneel extra verificatie van het manifestbestand</li>
+ </ul>
+ </dd>
+ </dl>
+ <p>&nbsp;</p>
+ <dl>
+ <dt>
+ <div align="center" class="style1"></div>
+ </dt>
+ <dd>&nbsp;</dd>
+ <dt>&nbsp; </dt>
+ <dd>
+ <div align="center" class="style1"><font size="+1">Vergeet tenslotte niet te kijken naar enkele van de <a href="http://moodle.org/download/modules/" target="_blank">vele optionele en vernieuwende modules onder ontwikkeling</a>.</font></div>
+ </dd>
+ </dl>
+ <p align="center"><strong><font size="+1">Als je fouten vindt in deze release, rapporteer ze dan aub in <a href="http://moodle.org/bugs" target="_blank">moodle.org/bugs</a> zoda we ze in de volgende versie kunnen herstellen.</font></strong></p>
+ <p>&nbsp;</p>
+</ul>
+
+<p>&nbsp;</p>
+<p><br />
+</p>
+<center>
+ <p>
+<a href="./?file=releaseold.html">Oude releaseinformatie</a>
+</p>
+</center>
+<p>&nbsp;</p>
+<p align="CENTER"><font size="1"><a href="../doc/" target="_top">Moodle Documentatie</a></font></p>
+<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
View
20 lang/nl/help/forum/subscription2.html
@@ -0,0 +1,20 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Inschrijven op het forum</B></P>
+
+<P>Wanneer een persoon ingeschreven wordt op een forum, dan betekent dat dat hij e-mailkopieën zal krijgen van elk bericht in dat forum. (berichten worden ongeveer <?PHP echo $CFG->maxeditingtime/60 ?> minuten na de post de eerste keer geschreven was verstuurd)
+</P>
+
+<P>Gewoonlijk kan iedereen kiezen of ze al dan niet lid zijn van een forum.
+</P>
+
+<P>Hoewel, als je er voor kiest om iedereen verplicht lid te maken van een bepaald forum, dan zullen alle gebruikers van het vak ingeschreven worden, zelfs diegene die zich later aanmelden in het vak.
+</P>
+
+<P>Dit is vooral nuttig voor het nieuwsforum en in forums aan het begin van een cursus (voor iedereen door heeft dat ze zich kunnen lid maken om e-mail van het forum te ontvangen).
+</P>
+
+<p>Als je de optie "Ja, initieel" dan zullen alle huidige en toekomstige gebruikers van het vak ingeschreven worden, maar ze kunnen zichzelf dan uitschrijven wanneer ze willen. Als je "Ja, voor altijd" kiest, dan kunnen ze zich niet uit het forum uitschrijven.
+</p>
+
+<p>Merk op hoe de "Ja initieel"-optie zich gedraagd als je een bestaand forum wijzigd: wijzigen van "ja initieel" naar "nee" zal de bestaande gebruikers niet uitschrijven, het zal alleen effect hebben op toekomstige vakgebruikers. Op dezelfde manier zal het wijzigen naar "Ja, initieel" de bestaande gebruikers niet aanmelden, maar alleen de nieuwe gebruikers.
+</p>
+

0 comments on commit 85f7d3e

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.