Skip to content
Browse files

filling in missing strings

  • Loading branch information...
1 parent 0125a71 commit 860a2ac91299b1caf14a49713e4009f057eba514 koenr committed Jan 3, 2005
Showing with 30 additions and 5 deletions.
  1. +2 −3 lang/nl/block_rss_client.php
  2. +10 −1 lang/nl/moodle.php
  3. +18 −1 lang/nl/quiz.php
View
5 lang/nl/block_rss_client.php
@@ -1,10 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // block_rss_client.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004121600)
+ // block_rss_client.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005010100)
$string['block_rss_add_headline_block'] = 'Voeg RSS-hoofdpuntenblok toe';
$string['block_rss_add_new'] = 'Voeg nieuw blok toe';
$string['block_rss_choose_feed'] = 'Kies een RSS-feed om in dit blok te tonen';
+$string['block_rss_client_num_entries'] = 'Aantal te tonen RSS-links per blok.';
$string['block_rss_could_not_find_feed'] = 'Kon geen RSS-feed vinden met dit id';
$string['block_rss_delete_feed_confirm'] = 'Ben je er zeker van dat je deze RSS-feed wil verwijderen?';
$string['block_rss_display_description'] = 'De beschrijving van elke link tonen?';
@@ -20,14 +21,12 @@
$string['block_rss_feeds_title'] = 'RSS-feeds';
$string['block_rss_find_more_feeds'] = 'Zoek meer RSS-feeds';
$string['block_rss_no_feeds'] = 'Er zijn geen RSS-feeds gedefiniëerd voor deze site';
-$string['block_rss_num_entries'] = 'Aantal te tonen RSS-links per blok.';
$string['block_rss_pick_feed'] = 'Kies een RSS nieuws-feed';
$string['block_rss_remote_news_feed'] = 'Nieuws-feed';
$string['block_rss_see_all_feeds'] = 'Bekijk alle RSS-feeds';
$string['block_rss_shownumentries'] = 'Maximum aantal te tonen items per blok';
$string['block_rss_submitters'] = 'Wie kan nieuwe RSS-fees definiëren? De feeds staan ter beschikking voor elk lid van je site, zodat zij die kunnen toevoegen aan hun eigen pagina\'s';
$string['block_rss_timeout'] = 'block_rss_timeout';
$string['block_rss_timeout_desc'] = 'Tijd in minuten die een RSS-feed in cache blijft.';
-$string['block_rss_word_title'] = 'Titel';
?>
View
11 lang/nl/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004121600)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005010100)
$string['action'] = 'Actie';
@@ -62,6 +62,7 @@
$string['administratorsall'] = 'Alle beheerders';
$string['administratorsandteachers'] = 'Beheerders en leraren';
$string['advancedfilter'] = 'Geavanceerd zoeken';
+$string['advancedsettings'] = 'Geavanceerde instellingen';
$string['again'] = 'nogmaals';
$string['all'] = 'Alle';
$string['allactivities'] = 'Alle activiteiten';
@@ -346,6 +347,7 @@
$string['editfiles'] = 'Bewerk bestanden';
$string['editgroupprofile'] = 'Wijzig groepsprofiel';
$string['editinga'] = 'Een $a bewerken';
+$string['editingteachershort'] = 'Bewerker';
$string['editlock'] = 'Deze waarde kan niet bewerkt worden!';
$string['editmyprofile'] = 'Wijzig profiel';
$string['editorbgcolor'] = 'Achtergrondkleur';
@@ -449,6 +451,7 @@
$string['existingcreators'] = 'Bestaande vak-aanmakers';
$string['existingstudents'] = 'Aangemelde leerlingen';
$string['existingteachers'] = 'Bestaande leraren';
+$string['explanation'] = 'Verklaring';
$string['failedloginattempts'] = '$a->attempts mislukte aanmeldingen sinds je laatste aanmelding';
$string['failedloginattemptsall'] = '$a->attempts mislukte aanmelding bij $a->accounts accounts';
$string['feedback'] = 'Feedback';
@@ -491,6 +494,7 @@
$string['fullnamedisplay'] = '$a->voornaam $a->achternaam';
$string['fullprofile'] = 'Volledig profiel';
$string['fullsitename'] = 'Volledige naam van de site';
+$string['functiondisabled'] = 'Deze functie is nu uitgeschakeld';
$string['gd1'] = 'GD 1.x is geïnstalleerd';
$string['gd2'] = 'GD 2.x is geïnstalleerd';
$string['gdneed'] = 'GD moet geïnstalleerd zijn om deze grafiek te kunnen bekijken';
@@ -550,6 +554,7 @@
$string['hiddensectionscollapsed'] = 'Verborgen secties worden samengeklapt getoond';
$string['hiddensectionsinvisible'] = 'Verborgen secties worden helemaal niet getoond';
$string['hide'] = 'Verberg';
+$string['hideadvancedsettings'] = 'Verberg geavanceerde instellingen';
$string['hidepicture'] = 'Verberg afbeelding';
$string['hidesettings'] = 'Verberg instellingen';
$string['hits'] = 'Hits';
@@ -651,6 +656,7 @@
$string['maxsize'] = 'Maximale grootte: $a';
$string['min'] = 'minuut';
$string['mins'] = 'minuten';
+$string['minutes'] = 'minuten';
$string['miscellaneous'] = 'Diversen ';
$string['missingcategory'] = 'Je moet een categorie kiezen';
$string['missingcity'] = 'Plaats ontbreekt';
@@ -865,6 +871,7 @@
$string['role'] = 'Rol';
$string['rss'] = 'RSS';
$string['rssarticles'] = 'Aantal recente RSS-artikels';
+$string['rsserror'] = 'Fout tijdens het lezen van de RSS-gegevens';
$string['rsstype'] = 'RSS-feed voor deze activiteit';
$string['savechanges'] = 'Bewaar de wijzigingen';
$string['saveto'] = 'Bewaar op';
@@ -898,6 +905,7 @@
$string['shortnametaken'] = 'Korte naam is al in gebruik voor een ander vak ($a)';
$string['shortsitename'] = 'Korte naam van de site (bijv. één woord)';
$string['show'] = 'Toon';
+$string['showadvancedsettings'] = 'Toon geavanceerde instellingen';
$string['showall'] = 'Laat alle $a zien';
$string['showallcourses'] = 'Laat alle vakken zien';
$string['showalltopics'] = 'Laat alle onderwerpen zien';
@@ -914,6 +922,7 @@
$string['since'] = 'Sinds';
$string['sincelast'] = 'sinds laatste aanmelding';
$string['site'] = 'Site';
+$string['sitedefault'] = 'Standaardinstelling voor de site';
$string['siteerrors'] = 'Sitefouten';
$string['sitefiles'] = 'Sitebestanden';
$string['sitelogs'] = 'Sitestatistieken';
View
19 lang/nl/quiz.php
@@ -1,15 +1,19 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004121600)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005010100)
$string['acceptederror'] = 'Geaccepteerde fout';
+$string['addcategory'] = 'Voeg een categorie toe';
$string['addingquestions'] = 'Aan deze kant van de pagina kun je je vragenlijst beheren. De vragen worden bewaard per categorie om je te helpen ze te ordenen. Ze kunnen gebruikt worden in elke test van je vak of zelfs in andere vakken als je ze wil \'publiceren\'.
<br /><br />Pas wanneer je een categorie gekozen of gemaakt hebt, kun je vragen maken of bewerken.
Je kunt gelijk welke van die vragen selecteren om ze toe te voegen aan je test aan de andere kant van deze pagina.';
$string['addquestions'] = 'Voeg vragen toe';
$string['addquestionstoquiz'] = 'Voeg vragen aan de huidige test toe';
+$string['addrandom1'] = 'Voeg toe';
+$string['addrandom2'] = 'willekeurige vragen';
$string['addselectedtoquiz'] = 'Voeg het geselecteerde toe aan de test';
$string['aiken'] = 'Aikenopmaak';
+$string['allinone'] = 'Onbeperkt';
$string['allowreview'] = 'Sta nalezen toe';
$string['alreadysubmitted'] = 'Waarschijnlijk heb je deze poging al ingestuurd';
$string['alternativeunits'] = 'Alternatieve eenheden';
@@ -44,6 +48,7 @@
$string['categoryinfo'] = 'Info over de categorie';
$string['categorymove'] = 'De categorie \'$a->name\' bevat $a->count vragen. Kies alsjeblieft een categorie om deze vragen naar te verplaatsen';
$string['categorymoveto'] = 'Verplaats ze naar deze categorie';
+$string['categoryupdated'] = 'De categorie is met succes geüpdatet';
$string['checkanswer'] = 'Controleer';
$string['choice'] = 'Keuzemogelijkheid';
$string['choices'] = 'Mogelijke keuzes';
@@ -60,6 +65,7 @@
$string['countdownfinished'] = 'De test gaat dicht. Je moet nu je antwoorden insturen.';
$string['countdowntenminutes'] = 'De test gaat over tien minuten dicht.';
$string['coursetestmanager'] = 'Course Test Manager opmaak';
+$string['createfirst'] = 'Je moet eerst enkele kort antwoordvragen maken.';
$string['createmultiple'] = 'Maak meer vragen';
$string['createnewquestion'] = 'Maak een nieuwe vraag';
$string['custom'] = 'Aangepast formaat';
@@ -77,6 +83,7 @@
$string['discrimination'] = 'Discrim. Index';
$string['eachattemptbuildsonthelast'] = 'Elke poging bouwt voort op de vorige';
$string['editcategories'] = 'Bewerk de categorieën ';
+$string['editcategory'] = 'Bewerk categorie';
$string['editdatasets'] = 'Bewerk de gegevensset';
$string['editingcalculated'] = 'Bewerk een berekende vraag';
$string['editingdescription'] = 'Een beschrijving bewerken';
@@ -173,6 +180,7 @@
$string['nominal'] = 'Nominaal';
$string['nomoreattempts'] = 'Een nieuwe poging is niet meer toegestaan';
$string['nopossibledatasets'] = 'Geen datasets beschikbaar';
+$string['noquestionintext'] = 'De tekst van de vraag bevat geen ingebedde vragen';
$string['noquestions'] = 'Er zijn nog geen vragen toegevoegd';
$string['noresponse'] = 'Geen reactie';
$string['noreview'] = 'Je mag deze test niet opnieuw bekijken';
@@ -184,6 +192,7 @@
$string['optional'] = 'optioneel';
$string['overdue'] = 'Te laat';
$string['paragraphquestion'] = 'Vraagparagraaf niet ondersteund op lijn $a. De vraag wordt genegeerd';
+$string['parent'] = 'bovenliggend';
$string['passworderror'] = 'Het wachtwoord was niet juist';
$string['percentcorrect'] = 'Percentage juist';
$string['popup'] = 'Toon de test in een \"veilig\" venster';
@@ -197,6 +206,7 @@
$string['questionname'] = 'Naam vraag';
$string['questionnametoolong'] = 'Vraagnaam te lang op lijn $a (maximum 255 tekens). De naam is afgekort.';
$string['questions'] = 'Vragen';
+$string['questionsperpage'] = 'Maximum aantal vragen per pagina';
$string['quizavailable'] = 'De test is beschikbaar tot: $a';
$string['quizclose'] = 'Sluit de test';
$string['quizclosed'] = 'Deze test wordt op $a gesloten';
@@ -213,6 +223,7 @@
$string['randomsamatchintro'] = 'Selecteer voor elk van de volgende vragen een passend antwoord uit het menu.';
$string['randomsamatchnumber'] = 'Aantal te selecteren vragen';
$string['readytosend'] = 'Je staat op het punt om de test in te sturen zodat hij beoordeeld kan worden. Weet je zeker dat je door wilt gaan?';
+$string['reattemptquiz'] = 'Probeer de test opnieuw';
$string['recentlyaddedquestion'] = 'Recent toegevoegde vraag!';
$string['regrade'] = 'Herbereken alle pogingen';
$string['regradecomplete'] = 'Alle pogingen zijn herberekend';
@@ -233,7 +244,12 @@
$string['requiresubnet'] = 'Netwerkadres is nodig';
$string['reuseifpossible'] = 'gebruik verwijderde waarden opnieuw';
$string['review'] = 'Lees na';
+$string['reviewafter'] = 'Sta nalezen toe nadat de test gesloten is';
+$string['reviewalways'] = 'Sta nalezen altijd toe';
+$string['reviewbefore'] = 'Sta nalezen toe als de test open is';
+$string['reviewnever'] = 'Sta nooit nalezen toe';
$string['save'] = 'Bewaar';
+$string['saveandedit'] = 'Bewaar de wijzigingen en bewerk de vragen';
$string['savegrades'] = 'Bewaar cijfers';
$string['savemyanswers'] = 'Bewaar mijn antwoorden';
$string['savequiz'] = 'Bewaar deze hele test';
@@ -261,6 +277,7 @@
$string['tolerance'] = 'Tolerantie';
$string['tolerancetype'] = 'Type tolerantie';
$string['toomanyrandom'] = 'Er zijn meer willekeurige vragen vereist, dan er in deze categorie zitten! ($a)';
+$string['top'] = 'Naar boven';
$string['true'] = 'Waar';
$string['truefalse'] = 'Waar/Onwaar';
$string['type'] = 'Soort';

0 comments on commit 860a2ac

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.