Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20061020)

  • Loading branch information...
1 parent 855165f commit 86668a76ec8358967cbc06656447847b4071c9ac moodler committed Oct 20, 2006
Showing with 30 additions and 23 deletions.
  1. +21 −21 install/lang/fi_utf8/installer.php
  2. +9 −2 install/lang/ja_utf8/installer.php
@@ -13,21 +13,21 @@
$string['admindirname'] = 'Ylläpitohakemisto';
$string['admindirsettinghead'] = 'Asetetaan ylläpitohakemisto';
$string['admindirsettingsub'] = 'Jotkut sivustot käyttävät /admin-hakemistoa omiin tarkoituksiinsa. Tämä on ristiriidassa moodlen /admin-kansion kanssa.
-Voit kosrja tämän nimeämällä moodlen admin-kansion uudeleen antamalla nimen tähän <br />
+Voit kosrja tämän nimeämällä moodlen admin-kansion uudelleen antamalla nimen tähän <br />
Esim moodleadmin';
$string['bypassed'] = 'Ohitettu';
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Kielihakemistoa ei voitu luoda';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Temp-hakemistoa ei voitu luoda';
-$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Komponetteja ei voitu ladata';
+$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Komponentteja ei voitu ladata';
$string['cannotdownloadzipfile'] = 'ZIP-tiedostoa ei voitu ladata';
-$string['cannotfindcomponent'] = 'Komponettia ei löytynyt';
+$string['cannotfindcomponent'] = 'Komponenttia ei löytynyt';
$string['cannotsavemd5file'] = 'MD5-tiedostoa ei voitu tallentaa';
$string['cannotsavezipfile'] = 'Zip-tiedosta ei voitu tallentaa';
$string['cannotunzipfile'] = 'Zip-tiedoa ei voitu purkaa';
$string['caution'] = 'Varoitus';
$string['check'] = 'Tarkista';
$string['chooselanguagehead'] = 'Valitse kieli';
-$string['chooselanguagesub'] = 'Valitse kieli asennuohjelmaa varten. Voit valita muita kieliä käyttöösi myöhemmin.';
+$string['chooselanguagesub'] = 'Valitse kieli asennusohjelmaa varten. Voit valita muita kieliä käyttöösi myöhemmin.';
$string['closewindow'] = 'Sulje tämä ikkuna';
$string['compatibilitysettingshead'] = 'Tarkistetaan PHP:n asetukset';
$string['compatibilitysettingssub'] = 'Palvelimesi pitää läpäistä kaikki testit jotta moodle toimisi oikein.';
@@ -49,38 +49,38 @@
$string['databasesettingssub'] = '<b>Tyyppi:</b> mysql tai postgres7<br />
<b>Host:</b> esim localhost tai db.isp.com<br />
<b>Nimi:</b> Tietokannan nimi, eg moodle<br />
-<b>Käyttäjä:</b> your database username<br />
-<b>Salasana:</b> your database password<br />
+<b>Käyttäjä:</b> tietokantasi käyttäjänimi e<br />
+<b>Salasana:</b> tietokantasi salasana<br />
<b>Taulukon etuliite:</b> omavalintainen etuliite jota käytetään kaikissa taulukoissa';
$string['databasesettingssub_mssql'] = '<b>Tyyppi:</b> SQLServer <br />
<b>Host:</b> esim localhost tai db.isp.com<br />
<b>Nimi:</b> Tietokannan nimi, eg moodle<br />
-<b>Käyttäjä:</b> your database username<br />
-<b>Salasana:</b> your database password<br />
+<b>Käyttäjä:</b> tietokantasi käyttäjänimi<br />
+<b>Salasana:</b> tietokantasi salasana<br />
<b>Taulukon etuliite:</b> pakollinen etuliite jota käytetään kaikissa taulukoissa';
$string['databasesettingssub_mysql'] = '<b>Tyyppi:</b> mysql<br />
<b>Host:</b> esim localhost tai db.isp.com<br />
<b>Nimi:</b> Tietokannan nimi, eg moodle<br />
-<b>Käyttäjä:</b> your database username<br />
-<b>Salasana:</b> your database password<br />
+<b>Käyttäjä:</b> tietokantasi käyttäjänimi<br />
+<b>Salasana:</b> tietokantasi salasana<br />
<b>Taulukon etuliite:</b> omavalintainen etuliite jota käytetään kaikissa taulukoissa';
$string['databasesettingssub_oci8po'] = '<b>Tyyppi:</b>Oracle<br />
<b>Host:</b> ei käytössä jätä tyhjäksi<br />
<b>Nimi:</b> tnsnames.ora yhteyden nimi<br />
-<b>Käyttäjä:</b> your database username<br />
-<b>Salasana:</b> your database password<br />
+<b>Käyttäjä:</b> tietokantasi käyttäjänimi<br />
+<b>Salasana:</b> tietokantasi salasana<br />
<b>Taulukon etuliite:</b> etuliite jota käytetään kaikissa taulukoissa (max 2 merkkiä)';
$string['databasesettingssub_odbc_mssql'] = '<b>Tyyppi:</b> SQLServer via ODBC <br />
<b>Host:</b>Tietolahteen (DSN) nimi ODBC kontrollipaneelissa<br />
<b>Nimi:</b> Tietokannan nimi, eg moodle<br />
-<b>Käyttäjä:</b> your database username<br />
-<b>Salasana:</b> your database password<br />
+<b>Käyttäjä:</b>tietokantasi käyttäjänimi<br />
+<b>Salasana:</b> tietokantasi salasana<br />
<b>Taulukon etuliite:</b> pakollinen etuliite jota käytetään kaikissa taulukoissa';
$string['databasesettingssub_postgres7'] = '<b>Tyyppi:</b> PostgreSQL <br />
<b>Host:</b> esim localhost tai db.isp.com<br />
<b>Nimi:</b> Tietokannan nimi, eg moodle<br />
-<b>Käyttäjä:</b> your database username<br />
-<b>Salasana:</b> your database password<br />
+<b>Käyttäjä:</b> tietokantasi käyttäjänimi<br />
+<b>Salasana:</b> tietokantasi salasana<br />
<b>Taulukon etuliite:</b> pakollinen etuliite jota käytetään kaikissa taulukoissa';
$string['dataroot'] = 'Datahakemisto';
$string['datarooterror'] = '\"Datahakemistoa\", jonka määrittelit, ei voitu löytää, eikä luoda. Joko korjaa polku, tai luo hakemisto manuaalisesti.';
@@ -89,7 +89,7 @@
$string['dbhost'] = 'Palvelin';
$string['dbprefix'] = 'Taulukon etumerkki';
$string['dbtype'] = 'Tyyppi';
-$string['dbwrongencoding'] = 'Valittu tietokanta ei käytä suositeltavaa UTF-8 (UNICODE) merkistöä jota olsi parempi käyttää. Voit ohittaa tämän testin valitsemalla \"Ohita tietokannan merkitö testi\" asetuksen.';
+$string['dbwrongencoding'] = 'Valittu tietokanta ei käytä suositeltavaa UTF-8 (UNICODE) merkistöä jota olsi parempi käyttää. Voit ohittaa tämän testin valitsemalla \"Ohita tietokannan merkistö testi\" asetuksen.';
$string['dbwronghostserver'] = 'Sinun pitää seurata Palvelin sääntöjä jotka selitetty ylempänä.';
$string['dbwrongprefix'] = 'Sinun pitää seurata Taulun etuliite sääntöjä jotka selitetty ylempänä.';
$string['directorysettingshead'] = 'Vahvista tämän Moodle asennuksen sijainti';
@@ -112,9 +112,9 @@
$string['environmenterrortodo'] = 'Sinun pitää ratkaista kaikki käyttöympäristön ongelmat ennen kuin voit asentaa tämän version Moodlesta.';
$string['environmenthead'] = 'Ympäristön tarkistus';
$string['environmentrecommendinstall'] = 'suositellaa asennettavaksi/käyttöönotettavaksi';
-$string['environmentrecommendversion'] = 'pitäsi käyttää varsiota $a->needed mutta käytössä on versio $a->current';
+$string['environmentrecommendversion'] = 'pitäisi käyttää versiota $a->needed mutta käytössä on versio $a->current';
$string['environmentrequireinstall'] = 'vaaditaan asennettavaksi/käyttöönotettavaksi';
-$string['environmentrequireversion'] = 'versio $a->needed vaaditaan mja käytössä on versio $a->current';
+$string['environmentrequireversion'] = 'versio $a->needed vaaditaan ja käytössä on versio $a->current';
$string['environmentsub'] = 'Asennusohjelma tarkistaa että järjestelmäsi vastaa moodlen vaatimuksia';
$string['environmentxmlerror'] = 'Virhe luettaessa ympäristötietoja ($a->error_code)';
$string['error'] = 'Virhe';
@@ -132,7 +132,7 @@
<p>Windowsin alaisena voit yleensä muokata php.ini:ä ja olla kommentoimatta rivivertailua libgd.dll.</p>';
$string['globalsquotes'] = 'Globaalien muuttujien turvaton käsittely';
$string['help'] = 'Ohje';
-$string['iconvrecommended'] = 'Valinnaisen ICONV-kirjaston asentamista suositellaan erityisesti silloin jos sivustolla kytetn useita eri kieli.';
+$string['iconvrecommended'] = 'Valinnaisen ICONV-kirjaston asentamista suositellaan erityisesti silloin jos sivustolla käytetäänuseita eri kieliä.';
$string['info'] = 'Tiedot';
$string['installation'] = 'Asennus';
$string['invalidmd5'] = 'Virheellinen MD5';
@@ -148,7 +148,7 @@
<p>Suosittelemme, että valitset asetuksiksi PHP:n korkeimmalla mahdollisella raja-arvolla, esimerkiksi 16M.
On olemassa monia tapoja joilla voit yrittää tehdä tämän:</p>
<ol>
-<li>Jos pystyt, uudelleenkäännä PHP <i>--enable-memory-limit</i>. :llä.
+<li>Jos pystyt, uudelleen käännä PHP <i>--enable-memory-limit</i>. :llä.
Tämä sallii Moodlen asettaa muistirajan itse.</li>
<li>Jos sinulla on pääsy php.ini tiedostoosi, voit muuttaa <b>memory_limit</b> setuksen siellä johonkin kuten 16M. Jos sinulla ei ole pääsyoikeutta, voit kenties pyytää ylläpitäjää tekemään tämän puolestasi.</li>
<li>Joillain PHP palvelimilla voit luoda a .htaccess tiedoston Moodle hakemistossa, sisältäen tämän rivin:
@@ -51,7 +51,13 @@
<b>ユーザ名:</b> データベースのユーザ名<br />
<b>パスワード:</b> データベースのパスワード<br />
<b>テーブル接頭辞:</b> すべてのテーブル名に使用する接頭辞 ( 任意 )';
-$string['databasesettingssub_mssql'] = '<b>タイプ:</b> SQL*Server<br />
+$string['databasesettingssub_mssql'] = '<b>タイプ:</b> SQL*Server ( 非UTF-8 )<b><font color=\"red\">実験用! ( 運用環境には使用しないでください。 )</font></b><br />
+<b>ホスト:</b> 例 localhost または db.isp.com<br />
+<b>データベース名:</b> 例 moodle<br />
+<b>ユーザ名:</b> データベースのユーザ名<br />
+<b>パスワード:</b> データベースのパスワード<br />
+<b>テーブル接頭辞:</b> すべてのテーブル名に使用する接頭辞 ( 必須 )';
+$string['databasesettingssub_mssql_n'] = '<b>タイプ:</b> SQL*Server ( UTF-8 )<b><font color=\"red\">実験用! ( 運用環境には使用しないでください。 )</font></b><br />
<b>ホスト:</b> 例 localhost または db.isp.com<br />
<b>データベース名:</b> 例 moodle<br />
<b>ユーザ名:</b> データベースのユーザ名<br />
@@ -69,7 +75,7 @@
<b>ユーザ名:</b> データベースのユーザ名<br />
<b>パスワード:</b> データベースのパスワード<br />
<b>テーブル接頭辞:</b> すべてのテーブル名に使用する接頭辞 ( 必須、最大2cc. )';
-$string['databasesettingssub_odbc_mssql'] = '<b>タイプ:</b> SQL*Server (over ODBC) <b><font color=\"red\">実験的! ( 運用環境には使用しないでください。 )</font></b><br />
+$string['databasesettingssub_odbc_mssql'] = '<b>タイプ:</b> SQL*Server ( ODBC経由 ) <b><font color=\"red\">実験用! ( 運用環境には使用しないでください。 )</font></b><br />
<b>ホスト:</b>ODBCコントロールパネルのDSN名<br />
<b>データベース名:</b> 例 moodle<br />
<b>ユーザ名:</b> データベースのユーザ名<br />
@@ -161,6 +167,7 @@
$string['missingrequiredfield'] = 'いくつかの必須入力フィールドに入力されていません。';
$string['moodledocslink'] = 'このページのMoodle Docs';
$string['mssql'] = 'SQL*Server (mssql)';
+$string['mssql_n'] = 'SQL*Server UTF-8サポート (mssql_n)';
$string['mssqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHPのMSSQL extensionが適切に設定されていないため、SQL*Serverと通信できません。あなたのphp.iniファイルをチェックするか、PHPを再コンパイルしてください。';
$string['mysql'] = 'MySQL (mysql)';
$string['mysql416bypassed'] = 'あなたのサイトがiso-8859-1 ( ラテン ) 言語のみ使用している場合、現在インストールされている MySQL 4.1.12 ( またはそれ以上 ) を使用することができます。';

0 comments on commit 86668a7

Please sign in to comment.