Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

Updates , Based on translations from Mio Taalas

 • Loading branch information...
1 parent 3374365 commit 86bd9a1b8e6fb7bef57ee5e0843408a8c74cd061 paca70 committed
Showing with 395 additions and 420 deletions.
 1. +9 −4 lang/fi/admin.php
 2. +5 −5 lang/fi/dialogue.php
 3. +8 −8 lang/fi/exercise.php
 4. +3 −2 lang/fi/glossary.php
 5. +4 −4 lang/fi/help/assignment/resubmit.html
 6. +2 −3 lang/fi/help/choice/options.html
 7. +1 −1  lang/fi/help/cookies.html
 8. +1 −1  lang/fi/help/courseavailability.html
 9. +6 −6 lang/fi/help/courseformats.html
 10. +7 −7 lang/fi/help/coursegrades.html
 11. +1 −1  lang/fi/help/coursehiddensections.html
 12. +2 −2 lang/fi/help/coursenewsitems.html
 13. +2 −2 lang/fi/help/coursenumsections.html
 14. +4 −4 lang/fi/help/courserecent.html
 15. +3 −3 lang/fi/help/coursereports.html
 16. +2 −2 lang/fi/help/courseshortname.html
 17. +3 −3 lang/fi/help/courseuploadsize.html
 18. +3 −5 lang/fi/help/dialogue/addsubject.html
 19. +8 −9 lang/fi/help/dialogue/closedialogue.html
 20. +4 −6 lang/fi/help/dialogue/deleteafter.html
 21. +8 −8 lang/fi/help/dialogue/dialoguetype.html
 22. +12 −14 lang/fi/help/dialogue/info.html
 23. +3 −4 lang/fi/help/dialogue/maildefault.html
 24. +6 −6 lang/fi/help/dialogue/mods.html
 25. +5 −6 lang/fi/help/dialogue/multiple.html
 26. +2 −2 lang/fi/help/directorypaths.html
 27. +3 −3 lang/fi/help/enrolperiod.html
 28. +3 −3 lang/fi/help/groupmode.html
 29. +2 −2 lang/fi/help/groupmodeforce.html
 30. +2 −2 lang/fi/help/html.html
 31. +49 −50 lang/fi/help/index.html
 32. +3 −3 lang/fi/help/langedit.html
 33. +2 −22 lang/fi/help/mods.html
 34. +1 −1  lang/fi/help/reading.html
 35. +106 −118 lang/fi/help/richtext.html
 36. +11 −11 lang/fi/help/scales.html
 37. +5 −10 lang/fi/help/summaries.html
 38. +31 −31 lang/fi/help/uploadusers.html
 39. +9 −9 lang/fi/help/writing.html
 40. +49 −32 lang/fi/lesson.php
 41. +5 −5 lang/fi/moodle.php
View
13 lang/fi/admin.php
@@ -1,15 +1,20 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+ // admin.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005030501)
+$string['adminseesallevents'] = 'Ylläpitäjä näkee kaikki tapahtumat';
+$string['adminseesownevents'] = 'Ylläpitäjä on kuten tavallinen käyttäjä';
$string['blockinstances'] = 'Ilmentymät';
$string['blockmultiple'] = 'Monenkertainen';
$string['cachetext'] = 'Tekstivälimuistin kesto';
+$string['calendarsettings'] = 'Kalenteri';
$string['change'] = 'muutos';
+$string['configallowcoursethemes'] = 'Tämä asetus sallii kurssien käyttää omia teemojaan.';
+$string['configallowemailaddresses'] = 'Jos haluat sallie käyttäjät vain tietyistä ositteista kirjoita toimialueet tähän pilkuilla eroteltuina.';
+$string['configallowunenroll'] = 'Tämä sallii opiskelijoiden poistua kursseilta koska tahansa. Jos asetus ei ole päällä opettajien tai ylläpitäjien pitää poistaa opiskelijat kursseilta.';
+$string['configallowuserblockhiding'] = 'Voivatko käyttäjät piiloittaa lohkoja?';
+$string['configallowuserthemes'] = 'Voivatko käyttäjät valita omia teemojaan?';
$string['filteruploadedfiles'] = 'Suodata lähetettyjä tiedostoja';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['upgradelogs'] = 'Tapahtumalokien sisällöt pitää päivittää uuteen muotoon. <a href=\"$a\">Lisätietoja</a>';
$string['upgradelogsinfo'] = 'Tapahtumalokien tallennuksessa on tapahtunut muutoksia. Jotta voisit tarkastella lokeja uudella tavalla, vanhat lokimerkinnät pitää päivittää uuteen muotoon. Tämä tapahtuu automaattisesti eikä häiritse sivustosi muuta käyttöä. Riippuen sivustosi koosta tähän saattaa kuitenkin mennä aikaa jopa useita tunteja. Kun aloitat päivityksen, pitää se antaan mennä loppuun asti keskeyttämättä.
<br /><br />
View
10 lang/fi/dialogue.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // dialogue.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
+ // dialogue.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005030501)
$string['addmynewentries'] = 'Lisää viestini';
@@ -35,9 +35,9 @@
$string['newdialogueentries'] = 'Uudet viestit';
$string['newentry'] = 'Uusi viesti';
$string['noavailablepeople'] = 'Ei henkilöitä, joiden kanssa dialogi voidaan aloittaa';
-$string['nopersonchosen'] = 'Henkilöä ei ole valittu!';
-$string['nosubject'] = 'Aihe puuttuu!';
-$string['notextentered'] = 'Teksti puttuu!';
+$string['nopersonchosen'] = 'Henkilöä ei ole valittu';
+$string['nosubject'] = 'Aihe puuttuu';
+$string['notextentered'] = 'Teksti puttuu';
$string['notstarted'] = 'Et ole aloittanut tätä dialogia vielä';
$string['notyetseen'] = 'Avaamatta';
$string['numberofentries'] = 'Viestien määrä';
@@ -46,7 +46,7 @@
$string['onwrote'] = '$a kirjoitti';
$string['onyouwrote'] = '$a kirjoitit';
$string['open'] = 'Avaa';
-$string['openadialoguewith'] = 'Avaa dialogi';
+$string['openadialoguewith'] = 'Avaa dialogi ';
$string['opendialogue'] = 'Avaa dialogi';
$string['opendialogueentries'] = 'Avaa dialogin viestit';
$string['pane0'] = 'Avaa dialogi';
View
16 lang/fi/exercise.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // exercise.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
+ // exercise.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005030501)
$string['absent'] = 'Puuttuva';
@@ -14,7 +14,7 @@
$string['assessed'] = 'Arvioitu';
$string['assessment'] = 'Arviointi';
$string['assessmentby'] = 'Arvioinut $a';
-$string['assessmentform'] = 'Arvioinnin muoto';
+$string['assessmentform'] = 'Arviointilomake';
$string['assessmentmadebythe'] = 'Arvioinnin tehnyt $a';
$string['assessmentofthissubmission'] = 'Tämän palautuksen arviointi';
$string['assessments'] = 'Arvioinnit';
@@ -30,18 +30,18 @@
$string['deadline'] = 'Määräaika';
$string['deadlineis'] = 'Määräaika on $a';
$string['delete'] = 'Poista';
-$string['deletesubmissionwarning'] = 'Varoitus: löytyy $a:n arvioon liittyviä tässä palautuksessa.<br /> Suosittelemme vahvasti, että tätä palautusta EI poisteta.';
-$string['deleting'] = 'Poistaa';
+$string['deletesubmissionwarning'] = 'Varoitus: $a:n arviontia liittliitettynä tähän palautukseen.<br /> Suosittelemme vahvasti, että tätä palautusta EI poisteta.';
+$string['deleting'] = 'Poistetaan';
$string['description'] = 'Kuvaus';
$string['descriptionofexercise'] = 'Oppimistehtävän tehtäväkuvaus on Word-asiakirjassa tai HTML-tiedostossa. Tämä tiedosto ladataan oppimistehtävään ennen kuin tehtävä avautuu. On myös mahdollista tehdä joukko muunnelmia samasta tehtävästä lataamalla useampia Word- tai HTML-tiedostoja ennen tehtävän avautumista.';
$string['detailsofassessment'] = 'Arvioinnin yksityiskohdat';
-$string['displayoffinalgrades'] = 'Lopullisten arvosanojen asettelu';
+$string['displayoffinalgrades'] = 'Lopullisten arvosanojen näyttö';
$string['doubleupload'] = 'Varoitus: tämä palautus on todennäköisesti lähetetty kahdesti. Mene ylläpidon sivulle, etsi kahta palautusta tältä käyttäjältä lyhyen ajan sisällä. Poista ylimääräiset palautukset ennen jatkamista.';
$string['duedate'] = 'Eräpäivä';
$string['edit'] = 'Muokkaa';
-$string['editingassessmentelements'] = 'Muokkaa arvosteluperusteita';
-$string['element'] = 'Arvosteluperuste';
-$string['elementweight'] = 'Arvosteluperusteen painoarvo';
+$string['editingassessmentelements'] = 'Muokkataan arviointiperusteita';
+$string['element'] = 'Arviointiperuste';
+$string['elementweight'] = 'Arviointiperusteen painoarvo';
$string['enterpassword'] = 'Anna salasana';
$string['entriessaved'] = 'Tietueet tallennettu';
$string['errorbanded'] = 'Virheistä vähentävä';
View
5 lang/fi/glossary.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005030501)
$string['addcomment'] = 'Lisää kommentti';
@@ -102,7 +102,7 @@
$string['filetoimport'] = 'Tuontitiedosto';
$string['fillfields'] = 'Käsite ja määritelmä ovat pakollisia kenttiä.';
$string['filtername'] = 'Sanaston automaattinen linkitys';
-$string['fullmatch'] = 'Hae vain kokonaisia sanoja';
+$string['fullmatch'] = 'Vain täydet sanat ';
$string['globalglossary'] = 'Yleinen sanasto';
$string['glossaryleveldefaultsettings'] = 'Sanastojen oletusasetukset';
$string['glossarytype'] = 'Sanaston tyyppi';
@@ -130,6 +130,7 @@
$string['numberofentries'] = 'Hakusanojen lukumäärä';
$string['onebyline'] = '(yksi riviä kohden)';
$string['printerfriendly'] = 'Tulostukseen soveltuva versio';
+$string['printviewnotallowed'] = 'Tulostusnäkymä ei ole sallittu';
$string['question'] = 'Kysymys';
$string['rate'] = 'Arvo';
$string['rating'] = 'Arvio';
View
8 lang/fi/help/assignment/resubmit.html
@@ -1,4 +1,4 @@
-<P align=center><B>Tehtävien uudelleenlähettäminen</B></P>
-<P>Oletuksena on, että opiskelijat eivät voi uudelleenlähettää tehtäviä sen jälkeen kun opettaja on arvioinut ne.</P>
-<P>Jos käytät tätä valintaa, opiskelijat voivat uudelleenlähettää tehtäviänsä&nbsp;arvioinnin jälkeen (uudelleenarvioitavaksi). Tästä voi olla hyötyä, kun halutaan rohkaista opiskelijoita tekemään parempaa työtä toiston avulla.</P>
-<P>Tämä valintaa ei tietenkään kannata käyttää offline-tehtävissä.</P>
+<P align=center><B>Tehtävien uudelleenlähettäminen</B></P>
+<P>Oletuksena on, että opiskelijat eivät voi uudelleenlähettää tehtäviä sen jälkeen kun opettaja on arvioinut ne.</P>
+<P>Jos käytät tätä valintaa, opiskelijat voivat uudelleenlähettää tehtäviänsä arvioinnin jälkeen (uudelleenarvioitavaksi). Tästä voi olla hyötyä, kun halutaan rohkaista opiskelijoita tekemään parempaa työtä toiston avulla.</P>
+<P>Tämä valintaa ei tietenkään voi käyttää offline-tehtävissä.</P>
View
5 lang/fi/help/choice/options.html
@@ -1,5 +1,4 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Monivalintavaihtoehdot</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Valinnan vaihtoehdot</B></P>
<p>Täällä määrittelet vaihtoehdot, joista kurssilaiset voivat valita vastauksensa.</p>
-<p>Voit täyttää näistä niin monta kuin haluat: voit myös jättää joitain kohtia tyhjäksi, jos et tarvitse kaikkia 6 vaihtoehtoa.</p>
-
+<p>Voit täyttää näistä niin monta kuin haluat: voit myös jättää joitain kohtia tyhjäksi, jos et tarvitse kaikkia kuutta vaihtoehtoa.</p>
View
2  lang/fi/help/cookies.html
@@ -1,6 +1,6 @@
<p align="center"><b>Ev&auml;steet</b></p>
<p align="left">T&auml;m&auml; sivusto k&auml;ytt&auml;&auml; kahta ev&auml;stett&auml;.</p>
-<p>Oleellisin on istuntoev&auml;ste, jota yleens&auml; kutsutaan <strong>MoodleSession</strong>: iksi. Sinun t&auml;ytyy sallia t&auml;m&auml; ev&auml;ste selaimessasi saadaksesi jatkuvuutta ja yll&auml;pit&auml;&auml;ksesi kirjautumista sivulta sivulle. Kun kirjaudut ulos tai suljet selaimen, t&auml;m&auml; ev&auml;ste tuhoutuu (selaimessasi ja palvelimella).</p>
+<p>Oleellisin on istuntoev&auml;ste, jota yleens&auml; kutsutaan <strong>MoodleSession</strong>: iksi. Sinun t&auml;ytyy sallia t&auml;m&auml; ev&auml;ste selaimessasi saadaksesi jatkuvuutta ja yll&auml;pit&auml;&auml;ksesi kirjautumista sivulta sivulle. Kun kirjaudut ulos tai suljet selaimen, t&auml;m&auml; ev&auml;ste tuhoutuu selaimessasi ja palvelimella.</p>
<p>Toinen ev&auml;ste on vain k&auml;yt&auml;nn&ouml;llisyyden vuoksi, sit&auml; yleens&auml; kutsutaan esimerkiksi <b>MOODLEID</b>:ksi. Se muistaa k&auml;ytt&auml;j&auml;nimesi selaimen sis&auml;ll&auml;. T&auml;m&auml; tarkoittaa sit&auml;, ett&auml; kun palaat t&auml;lle sivustolle, k&auml;ytt&auml;j&auml;nimi kentt&auml; sis&auml;&auml;nkirjautumissivulla on jo valmiiksi t&auml;ytetty sinua varten. On turvallista kielt&auml;yty&auml; t&auml;st&auml; ev&auml;steest&auml; - sinun vain t&auml;ytyy kirjoittaa k&auml;ytt&auml;j&auml;nimesi joka kerta kun kirjaudut sis&auml;&auml;n.</p>
View
2  lang/fi/help/courseavailability.html
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p align="center"><strong>Kurssin k&auml;ytett&auml;vyys </strong></p>
+<p align="center"><strong>Kurssin saatavuus </strong></p>
<p>T&auml;m&auml; vaihtoehto sallii sinun &quot;piilottaa&quot; kurssisi kokonaan.</p>
View
12 lang/fi/help/courseformats.html
@@ -1,16 +1,16 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Moodle -kurssimuodot</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Moodlen kurssimuodot</B></P>
-<p><b>Viikkomuoto</b></p>
+<p><b>Viikko</b></p>
<ul>
-<p>Kurssi muodostuu perättäisistä viikoista, ja sillä on selkeä alkamis- ja loppumispäivämäärä. Jokainen viikko muodostuu erilaisista aktiviteeteista. Joillain niistä, esim. lyhyttehtävillä voi olla rajattu aukioloaika vaikkapa kahden viikon ajan, jonka jälkeen ne eivät ole enää saatavilla.</p>
+<p>Kurssi muodostuu perättäisistä viikoista, ja sillä on selkeä alkamis- ja loppumispäivämäärä. Jokainen viikko muodostuu erilaisista aktiviteeteista ja resursseista. Joillain niistä, esim. lyhyttehtävillä voi olla rajattu aukioloaika vaikkapa kahden viikon ajan, jonka jälkeen ne eivät ole enää saatavilla.</p>
</ul>
-<p><b>Aihemuoto</b></p>
+<p><b>Aiheet</b></p>
<ul>
-<p>Hyvin samanlainen kuin viikkomuoto paitsi että nyt jokaista "viikkoa" kutsutaan nimellä "aihe". "Aihe" ei ole rajoittunut tiettyyn aikaan. Sinun ei tarvitse määritellä tarkkoja kurssipäivämääriä. </p>
+<p>Hyvin samanlainen kuin viikkomuoto paitsi että nyt jokaista "viikkoa" kutsutaan nimellä "aihe". "Aihe" ei ole rajoittunut tiettyyn aikaan. Sinun ei tarvitse määritellä tarkkoja kurssipäivämääriä. Tämä on monesti käytetyin kurssimuoto.</p>
</ul>
-<p><b>Keskustelumuoto</b></p>
+<p><b>Keskustelu</b></p>
<ul>
<p>Tämä muoto keskittyy yhden pääfoorumin, Keskustelufoorumin ympärille, joka näkyy pääsivun luettelossa. Keskustelumuoto on käytännöllinen vapaampimuotoisissa tilanteissa, joiden ei välttämättä tarvitse olla kursseja. Tämä muoto soveltuu käytettäväksi esimerkiksi osaston ilmoitustauluna.</p>
</ul>
View
14 lang/fi/help/coursegrades.html
@@ -1,7 +1,7 @@
-<p align="center"><strong>Arvosanat</strong></p>
-
-<p>Monet toiminnoista sallivat arvosanojen asetuksen.</p>
-
-<p>Oletuksena kaikkien arvosanojen tulokset kurssin sis&auml;ll&auml; ovat n&auml;ht&auml;viss&auml; Arvosanat-sivulla, joka avautuu p&auml;&auml;kurssisivulta.</p>
-
-<p>Jos opettaja ei halua k&auml;ytt&auml;&auml; arvosanoja kurssilla, tai haluaa piilottaa ne opiskelijoilta, niiden n&auml;kymisen voi est&auml;&auml; Kurssi Asetuksissa. T&auml;m&auml; ei est&auml; yksitt&auml;isi&auml; tapahtumia k&auml;ytt&auml;m&auml;st&auml; tai asettamasta arvosanoja, se vain est&auml;&auml; niiden n&auml;kymisen opiskelijoille. </p>
+<p align="center"><strong>Arvoinnit</strong></p>
+
+<p>Monet aktiviteeteista sallivat arvoinnin.</p>
+
+<p>Oletuksena kurssin kaikkien aktiviteettien arvoinnit ovat nähtävissä Arvioinnit-sivulla, joka avautuu kurssin etusivulta.</p>
+
+<p>Jos opettaja ei halua käyttää arviointia kurssilla, tai haluaa piilottaa arvoioinnin opiskelijoilta, niiden näkymisen voi estää kurssin asetuksissa. Tämä ei estä yksittäisiä tapahtumia käyttämästä tai asettamasta arvosanoja, se vain estää niiden näkymisen opiskelijoille. </p>
View
2  lang/fi/help/coursehiddensections.html
@@ -1,6 +1,6 @@
<p align="center"><b>Kurssin piilotetut osiot</b></p>
-<p>T&auml;m&auml; vaihtoehto sallii sinun p&auml;&auml;tt&auml;&auml;, miten piilotetut osiot kurssillasi n&auml;kyv&auml;t opiskelijoille. </p>
+<p>T&auml;m&auml; vaihtoehto sallii sinun p&auml;&auml;tt&auml;&auml; miten piilotetut osiot kurssillasi n&auml;kyv&auml;t opiskelijoille. </p>
<p>Oletuksena n&auml;ytett&auml;&auml;n pieni alue (supistetussa muodossa, yleens&auml; harmaana) viittauksena siit&auml; miss&auml; piilotettu osio on. Vaikka he eiv&auml;t silti n&auml;e piilotettuja toimintoja ja tekstej&auml;. T&auml;m&auml; on erityisen k&auml;yt&auml;nn&ouml;llist&auml; viikoittaisessa muodossa, jolloin viikot joilla ei ole luentoja, ovat tyhji&auml;.</p>
<p>Jos haluat, n&auml;m&auml; voivat olla my&ouml;s kokonaan piilotettuja, jolloin opiskelijat eiv&auml;t edes tied&auml;, ett&auml; osioita kurssista on piilotettuina.</p>
View
4 lang/fi/help/coursenewsitems.html
@@ -1,8 +1,8 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Kurssin uutisaiheet</B></P>
-<p>Viikko- ja aihemuodoissa on erillinen Uutiset -niminen foorumi. Se tarjoaa hyvän mahdollisuuden lähettää viestejä kaikkien opiskelijoiden nähtäville. (Oletuksena on, että kaikki opiskelijat ovat kirjautuneet tähän foorumiin ja saavat tiedotuksesi sähköpostilla.)</p>
+<p>Viikko- ja aihemuodoissa on erillinen Uutiset -niminen foorumi. Se tarjoaa hyvän mahdollisuuden lähettää viestejä kaikkien opiskelijoiden nähtäville. (Oletuksena kaikki opiskelijat tilaavat tähän foorumiin ja saavat tiedotuksesi sähköpostilla.)</p>
-<p>Tämä asetus määrittää kuinka monta ajankohtaista uutista on näkyvillä kurssisi kotisivulla oikeassa yläkulmassa olevassa uutislokerossa.</p>
+<p>Tämä asetus määrittää kuinka monta ajankohtaista uutista on näkyvillä kurssisi kotisivulla olevassa uutislokerossa.</p>
<p>Jos asetat lukumääräksi "0 uutista", uutislokero ei tule lainkaan näkyviin.</p>
View
4 lang/fi/help/coursenumsections.html
@@ -2,9 +2,9 @@
<p>Tätä asetusta käytetään vain viikko- ja aihe -kurssimuodoissa .</p>
-<p>"Viikkomuodossa" se määrittelee kurssiviikkojen lukumäärän alkaen kurssin aloituspäivämäärästä.</p>
+<p>Viikot-muodossa se määrittelee kurssiviikkojen lukumäärän alkaen kurssin aloituspäivämäärästä.</p>
-<p>"Aihemuodossa" se määrittelee kurssin aiheiden lukumäärän.</p>
+<p>"Aiheet-muodossa se määrittelee kurssin aiheiden lukumäärän.</p>
<p>Nämä luvut määräävät kurssin etusivulla olevien "lokeroiden" lukumäärän.</p>
View
8 lang/fi/help/courserecent.html
@@ -1,5 +1,5 @@
-<P align=center><B>Viimeaikaiset tapahtumat</B></P>
-<P>Moodle voi näyttää "viimeaikaiset tapahtumat" kurssin kotisivulla.
-<P>Tässä on nähtävissä kaikki, mitä kurssilla on tapahtunut sen jälkeen kun opiskelija on viimeksi kirjautunut sisään kurssille, kuten uudet viestit, uudet käyttäjät, lyhyttehtävät jne.
-<P>On erittäin suositeltavaa, että käytät tätä ominaisuutta kurssillasi, koska se auttaa antamaan aktiivisen vaikutelman kurssista. Se että&nbsp;kurssilaiset tietävät, mitä toiset tekevät, edistää yhteistyöilmapiiriä.
+<P align=center><B>Viimeisimmät tapahtumat</B></P>
+<P>Moodle voi näyttää "Viimeisimmät tapahtumat" kurssin kotisivulla.</p>
+<P>Tässä on nähtävissä kaikki, mitä kurssilla on tapahtunut sen jälkeen kun opiskelija on viimeksi kirjautunut sisään kurssille, kuten uudet viestit, uudet käyttäjät, lyhyttehtävät jne.</p>
+<P>On erittäin suositeltavaa, että käytät tätä ominaisuutta kurssillasi, koska se auttaa antamaan aktiivisen vaikutelman kurssista. Se että kurssilaiset tietävät, mitä toiset tekevät, edistää yhteistyöilmapiiriä.</p>
<P>Erittäin laajoilla tai paljon käytetyillä kursseilla voi olla paras jättää tämä ominaisuus pois, koska se saattaa hidastaa kurssisivun latautumista.</P>
View
6 lang/fi/help/coursereports.html
@@ -1,6 +1,6 @@
-<p align="center"><strong>Toimintaraportit </strong></p>
+<p align="center"><strong>Tapahtumaraportit </strong></p>
-<p>Toimintaraportit ovat saatavilla kaikille osallistujille, jotka n&auml;ytt&auml;v&auml;t aktiivisuutensa kyseess&auml; olevalla kurssilla. Samoin kuin listaukset heid&auml;n panoksistaan, n&auml;m&auml; raportit sis&auml;lt&auml;v&auml;t yksityiskohtaiset sis&auml;&auml;nkirjautumislokit.</p>
+<p>Tapahtumaraportit ovat saatavilla kaikille osallistujille, jotka n&auml;ytt&auml;v&auml;t aktiivisuutensa kyseess&auml; olevalla kurssilla. Samoin kuin listaukset heid&auml;n panoksistaan, n&auml;m&auml; raportit sis&auml;lt&auml;v&auml;t yksityiskohtaiset sis&auml;&auml;nkirjautumislokit.</p>
<p>Opettajilla on aina p&auml;&auml;sy n&auml;ihin raportteihin, k&auml;ytt&auml;m&auml;ll&auml; jokaisen henkil&ouml;n profiilisivulla n&auml;kyviss&auml; olevaa painiketta. </p>
<p>Opettaja kontrolloi opiskelijoiden p&auml;&auml;sy&auml; heid&auml;n omiin raportteihinsa kurssiasetusten kautta. Joillain kursseilla n&auml;m&auml; raportit saattavat olla t&auml;rke&auml; ty&ouml;kalu oppilaalle jolla kuvastaa osallistumistaan ja esiintymist&auml;&auml;n verkkoymp&auml;rist&ouml;ss&auml;, mutta joillain kursseilla t&auml;m&auml; ei ehk&auml; ole tarpeellista.</p>
-<p>Toinen syy t&auml;m&auml;n pois kytkemiselle voi olla, ett&auml; raportti voi kuormittaa palvelinta kehitt&auml;misen aikana. Suurille ja pitkille kursseille saattaa olla tehokkaampaa pit&auml;&auml; se pois p&auml;&auml;lt&auml;.</p>
+<p>Toinen syy t&auml;m&auml;n pois kytkemiselle voi olla, ett&auml; raporttien tekeminen voi kuormittaa palvelinta liikaa. Suurille ja pitkille kursseille saattaa olla tehokkaampaa pit&auml;&auml; se pois p&auml;&auml;lt&auml;.</p>
View
4 lang/fi/help/courseshortname.html
@@ -1,2 +1,2 @@
-<P align=center><B>Kurssin nimilyhenne</B></P>
-<P>Monet oppilaitokset käyttävät kursseistaan lyhenteitä, kuten BP102 tai COMMS. Jos sinulla ei vielä ole tällaista lyhennettä kurssillesi, keksi sellainen nyt. Sitä tullaan käyttämään monissa sellaisissa tilanteissa, joissa pitkä nimi on hankala, esim. sähköpostin aiherivillä.</P>
+<P align=center><B>Kurssin nimen lyhenne</B></P>
+<P>Monet oppilaitokset käyttävät kursseistaan lyhenteitä, kuten BP102 tai COMMS. Jos sinulla ei vielä ole tällaista lyhennettä kurssillesi, keksi sellainen nyt. Sitä tullaan käyttämään monissa sellaisissa tilanteissa, joissa pitkä nimi on hankala, esim. sähköpostin aiherivillä.</P>
View
6 lang/fi/help/courseuploadsize.html
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p align="center"><b>Course upload size</b></p>
+<p align="center"><b>Kurssin suurin lähetyskoko</b></p>
-<p>T&auml;m&auml; asetus m&auml;&auml;ritt&auml;&auml; suurimman koon tiedostolle, jonka opiskelija voi ladata t&auml;lle kurssille, ja se on rajattu sivuston laajuisten asetusten kautta yll&auml;pit&auml;j&auml;n taholta.
-<p>On mahdollista rajoittaa lis&auml;&auml; t&auml;t&auml; kokoa asetusten kautta, jokaisen toimintamoduulin sis&auml;ll&auml;.
+<p>T&auml;m&auml; asetus m&auml;&auml;ritt&auml;&auml; suurimman koon tiedostolle, jonka opiskelija voi ladata t&auml;lle kurssille, ja se on rajattu sivuston laajuisten asetusten kautta yll&auml;pit&auml;j&auml;n taholta.</p>
+<p>Voit myös rajoittaa lähetysten kokoa lisää jokaisen toimintamoduulin asetusten kautta erikseen.</p>
View
8 lang/fi/help/dialogue/addsubject.html
@@ -1,8 +1,6 @@
<p align="center"><b>Aiheiden lisääminen</b></p>
-<p>Voit lisätä aiheen vuoropuheluun käyttämällä tätä linkkiä.
- Olisi hyvä aina antaa vuoropuhelulle aihe, näin pidetään vuoropuhelu
- ajantasalla ja vastaukset on helpompi keskittää aiheeseen.
+<p>Voit lisätä aiheen dialogiin käyttämällä tätä linkkiä.
+ Olisi hyvä aina antaa dialogille aihe, näin pidetään dialogi tarkoituksenmukaisena ja vastaukset on helpompi keskittää aiheeseen.
Jos haluat vaihtaa aihetta, on parempi sulkea nykyinen vuoropuhelu
- ja aloittaa täysin uusi vuoropuhelu uudella aiheella. </p>
-
+ ja aloittaa täysin uusi vuoropuhelu uudella aiheella. </p>
View
17 lang/fi/help/dialogue/closedialogue.html
@@ -1,12 +1,11 @@
-<p align="center"><b>Vuoropuhelun sulkeminen</b></p>
-<p>Voit sulkea vuoropuhelun milloin tahansa. Vuoropuhelun poistaminen
-pysäyttää keskustelun ja poistaa vuoropuhelun aktiivisten vuoropuheluiden listalta.
-Tämä tarkoittaa, että kyseinen vuoropuhelu ei enää näy sivulla.</p>
+<p align="center"><b>Dialogin sulkeminen</b></p>
+<p>Voit sulkea dialogin milloin tahansa. Dialogn sulkeminen
+pysäyttää keskustelun ja poistaa dialogin aktiivisten dialogien listalta.
+Tämä tarkoittaa, että kyseinen dialogi ei enää näy sivulla.</p>
-<p>Voit katsella suljettuja vuoropuheluja, mutta et voi enää lisätä niihin mitään.
- Suljetut vuoropuhelut poistetaan valintasi mukaan ja tämän jälkeen niitä ei voida
+<p>Voit katsella suljettuja dialogeja, mutta et voi enää lisätä niihin mitään.
+ Suljetut dialogit poistetaan valintasi mukaan ja tämän jälkeen niitä ei voida
enää katsella.</p>
-<p>Jos suljet tämän vuoropuhelun, täytyy sinun aloittaa uusi vuoropuhelu jos
- haluat jatkaa keskustelua saman henkilön kanssa.</p>
-
+<p>Jos suljet tämän dialogin, täytyy sinun aloittaa uusi dialogi jos
+ haluat jatkaa dialogia saman henkilön kanssa.</p>
View
10 lang/fi/help/dialogue/deleteafter.html
@@ -1,8 +1,6 @@
-<p align="center"><b>Poista vuoropuhelut</b></p>
+<p align="center"><b>Dielogien poisto</b></p>
<p>Tällä valinnalla määritetään ajanjakso <i>päivissä</i> jonka
- jälkeen suljetut vuoropuhelut poistetaan. Tämä asetus vaikuttaa
- vain <b>suljettuihin</b> vuoropuheluihin.</p>
+ jälkeen suljetut dialogit poistetaan. Tämä asetus vaikuttaa
+ vain <b>suljettuihin</b> dialogeihin.</p>
-<p>Jos annat arvoksi 0, vuoropuheluja ei poisteta koskaan.</p>
-<p>&nbsp;</p>
-
+<p>Jos annat arvoksi 0, dialogeja ei poisteta koskaan.</p>
View
16 lang/fi/help/dialogue/dialoguetype.html
@@ -1,21 +1,21 @@
-<p align="center"><b>Vuoropuheluiden tyypit</b></p>
+<p align="center"><b>Dielogeja tyypit</b></p>
<p>Vuoropuheluilla on kolme tyyppiä.</p>
<ol><li><p><b>Opettaja opiskelijalle</b>.
- Tämä sallii vuoropuhelut opettajan ja opiskelijan välillä.
- Vuoropuhelun voi aloittaa joko opettaja tai opiskelija.
- Avaa vuoropuhelu -listassa opettajille näkyvät vain opiskelijat
+ Tämä sallii dialogin opettajan ja opiskelijan välillä.
+ Dielogin voi aloittaa joko opettaja tai opiskelija.
+ Avaa dialogi-listassa opettajille näkyvät vain opiskelijat
ja opisekelijoille näkyvät vain opettajat.</p></li>
<li><p><b>Opiskelija opiskelijalle</b>.
- Tämä sallii vuoropuhelut opiskelijoiden välillä. Opettajia ei
- sisälly tällaiseen vuoropuheluun ollenkaan.</p></li>
+ Tämä sallii dialogit opiskelijoiden välillä. Opettajia ei
+ osallistu tällaiseen dialogiin ollenkaan.</p></li>
<li><p><b>Kaikki</b>.
- Kuka tahansa voi aloittaa vuoropuhelun kenenkä tahansa kanssa kurssissa.<br />
+ Kuka tahansa voi aloittaa dialogin kenenkä kurssilaisen kanssa tahansa.<br />
Opettaja -> opettaja<br />
Opettaja -> opiskelija<br />
Opiskelija -> opettaja<br />
Opiskelija -> opiskelija<br />
</p></li>
-</ol>
+</ol>
View
26 lang/fi/help/dialogue/info.html
@@ -1,22 +1,20 @@
-<img valign=absmiddle src="<?php echo $CFG->wwwroot; ?>/mod/dialogue/icon.gif">&nbsp;<b>Vuoropuhelut</b></p>
+<img valign=absmiddle src="http://moodlepalvelut.fi/suomennos/mod/dialogue/icon.gif"> <b>Dialogit</b></p>
<p>Tämä moduuli tuottaa yksinkertaisen kommunikointijärjestelmän kahden henkilön välille.
- Opettaja voi aloittaa vuoropuhelun opiskelijan kanssa, opiskelija voi
- aloittaa vuoropuhelun opettajan kanssa tai vaihtoehtoisesti opiskelija
- voi aloittaa vuoropuhelun toisen opiskelijan kanssa.
+ Opettaja voi aloittaa dialogin opiskelijan kanssa, opiskelija voi
+ aloittaa dialogin opettajan kanssa tai vaihtoehtoisesti opiskelija
+ voi aloittaa dialogin toisen opiskelijan kanssa.
Opettaja tai opiskelija voi osallistua useampaan avoinna olevaan
- vuoropuheluun milloin tahansa.</p>
+ dialogiin milloin tahansa.</p>
-<p>Vuoropuhelussa voi olla rajaton määrä viestejä,
- normaalisti &quot;keskustelu&quot; muodostuu peräkkäisistä vastauksista.
- Tämä muoto ei kuitenkaan ole pakotettu vaan kumpi tahansa vuoropuhelun osapuolista
+<p>Dialogissa voi olla rajaton määrä viestejä,
+ normaalisti keskustelu muodostuu vuorottaisista viesteistä.
+ Tämä muoto ei kuitenkaan ole pakotettu vaan kumpi tahansa dialogin osapuolista
voi lisätä viestejä milloin tahansa.</p>
-<p>Vuoropuhelu voidaan sulkea milloin vain kumman tahansa osapuolen toimesta.
- Suljettua vuoropuhelua ei voida uudelleen avata. Kuitenkin, suljettua vuoropuhelua
- voidaan katsella jos sitä ei ole vielä poistettu... </p>
+<p>Dialogi voidaan sulkea milloin vain kumman tahansa osapuolen toimesta.
+ Suljettua Dialogia ei voida uudelleen avata. Kuitenkin, suljettua dialogia voidaan katsella jos sitä ei ole vielä poistettu. </p>
-<p>... Suljetut vuoropuhelut ja niiden viestit poistetaan määrittelemäsi ajan
+<p>... Suljetut dialogit ja niiden viestit poistetaan määrittelemäsi ajan
kuluttua automaattisesti. Tämä aika määritetään vuoropuhelua luotaessa.</p>
-<p>&nbsp;</p>
-
+<p>
View
7 lang/fi/help/dialogue/maildefault.html
@@ -1,7 +1,6 @@
-<p align="center"><b>Sähköpostioletus</b></p>
+<p align="center"><b>Postitusasetus</b></p>
<p>Tällä asetuksella määritetään lähetetäänkö lisätyt viestit
automaattisesti vuoropuheluun osallistujien sähköpostiin.</p>
-<p>Jos asetus on &quot;Kyllä&quot;, niin <em>lähetä viestit sähköpostiini</em> valinta
+<p>Jos asetus on "Kyllä", niin <em>lähetä viestit sähköpostiini</em> valinta
on automaattisesti valittuna. Muutoin valinta on pois päältä.</p>
-<p>&nbsp;</p>
-
+<p> </p>
View
12 lang/fi/help/dialogue/mods.html
@@ -1,9 +1,9 @@
-<img valign=absmiddle src="<?php echo $CFG->wwwroot; ?>/mod/dialogue/icon.gif">&nbsp;<b>Vuoropuhelut</b></p>
+<img valign=absmiddle src="http://moodlepalvelut.fi/suomennos/mod/dialogue/icon.gif"> <b>Dialogit</b></p>
<ul>
<p>Tämä moduuli tuottaa yksinkertaisen kommunikointijärjestelmän kahden henkilön välille.
- Opettaja voi aloittaa vuoropuhelun opiskelijan kanssa, opiskelija voi
- aloittaa vuoropuhelun opettajan kanssa tai vaihtoehtoisesti opiskelija
- voi aloittaa vuoropuhelun toisen opiskelijan kanssa.
+ Opettaja voi aloittaa dialogin opiskelijan kanssa, opiskelija voi
+ aloittaa dialogin opettajan kanssa tai vaihtoehtoisesti opiskelija
+ voi aloittaa dialogin toisen opiskelijan kanssa.
Opettaja tai opiskelija voi osallistua useampaan avoinna olevaan
- vuoropuheluun milloin tahansa.</p>
-</ul>
+dialogiin milloin tahansa.</p>
+</ul>
View
11 lang/fi/help/dialogue/multiple.html
@@ -1,10 +1,9 @@
-<p align="center"><b>Useat avoimet vuoropuhelut</b></p>
+<p align="center"><b>Useita dialogeja</b></p>
<p>Tällä määrityksellä sallitaan henkilöiden avata useampia
- vuoropuheluita toisen henkilön kanssa. Oletusasetuksena on &quot;ei&quot;,
+ dialogeja toisen henkilön kanssa. Oletusasetuksena on "ei",
mikä sallii vain yhden avoimen keskustelun kahden henkilön välillä.</p>
-<p>Jos useat avoimet vuoropuhelut sallitaan, saattaa tästä koitua epätoivottuja ongelmia.
- Joku voi &quot;kiusata&quot; toisia avaamalla useita turhia vuoropuheluita.</p>
-<p>&nbsp;</p>
-
+<p>Jos useat avoimet dialogit sallitaan, saattaa tästä koitua epätoivottuja ongelmia.
+ Joku voi "kiusata" toisia avaamalla useita turhia dialogeja.</p>
+<p> </p>
View
4 lang/fi/help/directorypaths.html
@@ -1,6 +1,6 @@
<p align="center"><strong>Hakemistopolut</strong></p>
-<p>Koko hakemistopolun komento riippuu k&auml;ytt&ouml;j&auml;rjestelm&auml;st&auml;si: </p>
+<p>Koko hakemistopolun kirjoitusmuoto riippuu k&auml;ytt&ouml;j&auml;rjestelm&auml;st&auml;si: </p>
<blockquote>
<p align="left"><b>Windows j&auml;rjestelmiss&auml;</b> k&auml;yt&auml; esimerkiksi:</p>
<ul>
@@ -17,4 +17,4 @@
</blockquote>
<p>Huomaa, ett&auml; yleens&auml; on hyv&auml; idea varmistaa, ett&auml; hakemisto on jo olemassa. Joskus Moodle saattaa luoda hakemiston tarvittaessa, mutta t&auml;m&auml; ei aina ole mahdollista </p>
-<p>Lopuksi, varmista, ett&auml; kirjainkoko on oikea (suuret/pienet) &auml;l&auml;k&auml; koskaan lis&auml;&auml; kenoviivaa. </p>
+<p>Lopuksi, varmista, ett&auml; kirjainkoko on oikea (suuret/pienet) &auml;l&auml;k&auml; koskaan lis&auml;&auml; kenoviivaa polun loppuun. </p>
View
6 lang/fi/help/enrolperiod.html
@@ -1,5 +1,5 @@
-<p align="center"><strong>Sis&auml;&auml;nkirjautumisjakso</strong></p>
+<p align="center"><strong>Rekisteröitymisjakso</strong></p>
-<p>T&auml;m&auml; asetus m&auml;&auml;rittelee niiden p&auml;ivien m&auml;&auml;r&auml;n joina opiskelija voi olla kirjautuneena t&auml;lle kurssille (alkaen hetkest&auml; jona he kirjautuvat) </p>
-<p>Jos t&auml;m&auml; asetus on tehty, opiskelijat kirjataan automaattisesti ulos tietyn ajan p&auml;&auml;tytty&auml;. T&auml;m&auml; on k&auml;ytt&ouml;kelpoisin kursseilla, joilla ei ole m&auml;&auml;r&auml;tty&auml; alkamis- tai loppumisaikaa. </p>
+<p>T&auml;m&auml; asetus m&auml;&auml;rittelee niiden p&auml;ivien m&auml;&auml;r&auml;n joina opiskelija voi olla rekisteröityneenä t&auml;lle kurssille (alkaen hetkest&auml; jona he kirjautuvat) </p>
+<p>Jos t&auml;m&auml; asetus on tehty, opiskelijat kirjataan automaattisesti pois kurssilta tietyn ajan p&auml;&auml;tytty&auml;. T&auml;m&auml; on k&auml;ytt&ouml;kelpoisin kursseilla, joilla ei ole m&auml;&auml;r&auml;tty&auml; alkamis- tai loppumisaikaa. </p>
<p>Jos et tee t&auml;t&auml; asetusta, opiskelijat pysyv&auml;t t&auml;ll&auml; kurssilla kunnes heid&auml;t poistetaan manuaalisesti, tai kunnes siivoustoiminto, joka on tehty opiskelijoiden poistamiseksi, alkaa toimia. </p>
View
6 lang/fi/help/groupmode.html
@@ -8,7 +8,7 @@
</ul>
</p>
-<p>Ryhm&auml; moodi voidaan m&auml;&auml;ritell&auml; kahdella tasolla:</p>
+<p>Ryhm&auml;moodi voidaan m&auml;&auml;ritell&auml; kahdella tasolla:</p>
<dl>
<dt><b>1. Kurssi taso</b></dt>
@@ -18,10 +18,10 @@
<p>Ryhm&auml;moodi, joka on m&auml;&auml;ritelty kurssitasolla, on oletus moodi kaikille toiminnoille kurssin sis&auml;ss&auml; </p>
</blockquote>
<dl>
- <dt><b>2. Toiminta taso </b></dt>
+ <dt><b>2. Aktiviteetti tasolla </b></dt>
</dl>
<blockquote>
- <p>Jokainen toiminta joka tukee ryhm&auml;&auml; voi my&ouml;s m&auml;&auml;ritell&auml; oman ryhm&auml;ns&auml; moodin. Jos kurssi on asetettu "<a href="help.php?module=moodle&file=groupmodeforce.html">force group mode</a>":iin, asetukset kaikille toiminnoille j&auml;tet&auml;&auml;n huomiotta.</p>
+ <p>Jokainen aktiviteetti joka tukee ryhm&auml;&auml; voi my&ouml;s m&auml;&auml;ritell&auml; oman ryhm&auml;ns&auml; moodin. Jos kurssi on asetettu "<a href="help.php?module=moodle&file=groupmodeforce.html">pakoitetut ryhmät</a>":iin, asetukset eri aktiteeteille j&auml;tet&auml;&auml;n huomiotta.</p>
</blockquote>
<dl>
<dd>&nbsp;</dd>
View
4 lang/fi/help/groupmodeforce.html
@@ -1,3 +1,3 @@
<p align="center"><strong>Pakoitettu ryhm&auml;moodi</strong></p>
-<p align="left">Jos ryhm&auml;moodi on kurssitasolla &quot;pakoitettu&quot;, kurssiryhm&auml;moodia sovelletaan kaikissa sen kurssin toiminnoissa. Yksil&ouml;lliset ryhm&auml;asetukset kaikissa toiminnoissa j&auml;tet&auml;&auml;n huomiotta.</p>
-<p align="left">T&auml;m&auml; on hy&ouml;dyllist&auml; esimerkiksi silloin kun haluaa perustaa kurssin muutamille t&auml;ysin erillisille kohorteille. !!!!!!!!! </p>
+<p align="left">Jos ryhm&auml;moodi on kurssitasolla &quot;pakoitettu&quot;, ryhm&auml;moodia sovelletaan kaikissa sen kurssin toiminnoissa. Yksil&ouml;lliset ryhm&auml;asetukset kaikissa aktiviteeteissa j&auml;tet&auml;&auml;n huomiotta.</p>
+<p align="left">T&auml;m&auml; on hy&ouml;dyllist&auml; esimerkiksi silloin kun haluaa perustaa kurssin muutamille t&auml;ysin erillisille joukoille. </p>
View
4 lang/fi/help/html.html
@@ -5,8 +5,8 @@
<UL>
- <LI> &lt;HEAD> or &lt;BODY> -komentoja ei tarvitse käyttää</li>
- <LI>ole huolellinen, ettet kirjoita yhteensopimattomia komentoja, esim. &lt;/TABLE> jotka voivat sekoittaa sivunäkymän.</li>
+ <LI> &lt;HEAD&gt; or &lt;BODY&gt; -komentoja ei tarvitse käyttää</li>
+ <LI>ole huolellinen, ettet kirjoita yhteensopimattomia komentoja, esim. &lt;/TABLE&gt; jotka voivat sekoittaa sivunäkymän.</li>
</UL>
View
99 lang/fi/help/index.html
@@ -1,50 +1,49 @@
-
-<p><strong>Aputiedostojen hakemisto</strong></p>
-
-<p>Yleinen</p>
-<ul>
- <li><a href="help.php?file=cookies.html">Ev&auml;steet</a>
- <li><a href="help.php?file=directorypaths.html">Hakemistopolut</a>
-</ul>
-
-<p>Yll&auml;pito</p>
-<ul>
- <li><a href="help.php?file=langedit.html">Language editing</a>
- <li><a href="help.php?file=uploadusers.html">Upload users</a>
-</ul>
-
-<p>Kurssien perustaminen </p>
-<ul>
- <li><a href="help.php?file=mods.html">Activity Modules</a>
- <li><a href="help.php?file=coursereports.html">Activity Reports</a>
- <li><a href="help.php?file=courseavailability.html">Kurssin k&auml;ytett&auml;vyys</a><li><a href="help.php?file=coursecategory.html">Course categories</a>
- <li><a href="help.php?file=courseformats.html">Course formats</a>
- <li><a href="help.php?file=coursefullname.html">Course fullname</a>
- <li><a href="help.php?file=courseidnumber.html">Course ID number</a>
- <li><a href="help.php?file=coursenewsitems.html">Course news items</a>
- <li><a href="help.php?file=coursenumsections.html">Course number of weeks/topics</a>
- <li><a href="help.php?file=courseshortname.html">Course short name</a>
- <li><a href="help.php?file=coursestartdate.html">Course start date</a>
- <li><a href="help.php?file=courseuploadsize.html">Course upload size</a>
- <li><a href="help.php?file=enrolmentkey.html">Enrollment keys</a>
- <li><a href="help.php?file=coursegrades.html">Grades</a>
- <li><a href="help.php?file=groupmode.html">Ryhm&auml;moodi </a>
- <li><a href="help.php?file=groupmodeforce.html">Pakoitettu ryhm&auml;moodi</a><li><a href="help.php?file=guestaccess.html">Guest access</a>
- <li><a href="help.php?file=courserecent.html">Recent Activity</a>
- <li><a href="help.php?file=scales.html">Asteikot</a><li><a href="help.php?file=summaries.html">Section summaries</a>
- <li><a href="help.php?file=teachers.html">Teachers</a>
- <li><a href="help.php?file=picture.html">Uploading a picture</a>
-</ul>
-
-<p>Lukeminen ja kirjoittaminen </p>
-<ul>
- <li><a href="help.php?file=questions.html">Asking Questions</a>
- <li><a href="help.php?file=reading.html">Reading</a>
- <li><a href="help.php?file=writing.html">Writing</a>
- <li><a href="help.php?file=textformat.html">Formatting Text</a>
- <li><a href="help.php?file=html.html">Editing HTML format</a>
- <li><a href="help.php?file=text.html">Edting Text format</a>
- <li><a href="help.php?file=wiki.html">Editing Wiki format</a>
- <li><a href="help.php?file=richtext.html">Using the Richtext HTML editor</a>
- <li><a href="help.php?file=emoticons.html">Using Smilies (emoticons)</a>
-</ul>
+<p><strong>Ohjetiedostojen hakemisto</strong></p>
+
+<p>Yleinen</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?file=cookies.html">Evästeet</a>
+ <li><a href="help.php?file=directorypaths.html">Hakemistopolut</a>
+</ul>
+
+<p>Ylläpito</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?file=langedit.html">Käännöksen muokkaus</a>
+ <li><a href="help.php?file=uploadusers.html">Lähetä käyttäjät</a>
+</ul>
+
+<p>Kurssien perustaminen </p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?file=mods.html">Aktiviteetti moduulit</a>
+ <li><a href="help.php?file=coursereports.html">Tapahtumaraportit</a>
+ <li><a href="help.php?file=courseavailability.html">Kurssin käytettävyys</a><li><a href="help.php?file=coursecategory.html">Kurssikategoriat</a>
+ <li><a href="help.php?file=courseformats.html">Kurssimuodot</a>
+ <li><a href="help.php?file=coursefullname.html">Kurssin nimi</a>
+ <li><a href="help.php?file=courseidnumber.html">Kurssin tunnistenumero</a>
+ <li><a href="help.php?file=coursenewsitems.html">Kurssin uutiset</a>
+ <li><a href="help.php?file=coursenumsections.html">Kurssin viikojen/aiheiden määrä</a>
+ <li><a href="help.php?file=courseshortname.html">Kurssin lyhenne</a>
+ <li><a href="help.php?file=coursestartdate.html">Kurssin aloituspäivämäärä</a>
+ <li><a href="help.php?file=courseuploadsize.html">Kurssin suurin lähetyskoko</a>
+ <li><a href="help.php?file=enrolmentkey.html">Kurssin avain</a>
+ <li><a href="help.php?file=coursegrades.html">Arvioinnit</a>
+ <li><a href="help.php?file=groupmode.html">Ryhmämoodi </a>
+ <li><a href="help.php?file=groupmodeforce.html">Pakoitettu ryhmämoodi</a><li><a href="help.php?file=guestaccess.html">Avoin vieraille</a>
+ <li><a href="help.php?file=courserecent.html">Viimeisimmät tapahtumat</a>
+ <li><a href="help.php?file=scales.html">Asteikot</a><li><a href="help.php?file=summaries.html">Osioiden yhteenvedot</a>
+ <li><a href="help.php?file=teachers.html">Opettajat</a>
+ <li><a href="help.php?file=picture.html">Kuvan lähettäminen</a>
+</ul>
+
+<p>Lukeminen ja kirjoittaminen </p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?file=writing.html">Kirjoittamisesta</a>
+ <li><a href="help.php?file=questions.html">Kysymyksistä</a>
+ <li><a href="help.php?file=reading.html">Lukemisesta</a>
+ <li><a href="help.php?file=textformat.html">Tekstin muodot</a>
+ <li><a href="help.php?file=html.html">HTML tekstin muokkaus</a>
+ <li><a href="help.php?file=text.html">Tekstin muokkaus</a>
+ <li><a href="help.php?file=wiki.html">Wikitekstin muokkaus format</a>
+ <li><a href="help.php?file=richtext.html">HTML-editorin käyttö</a>
+ <li><a href="help.php?file=emoticons.html">Hymiöiden käyttö</a>
+</ul>
View
6 lang/fi/help/langedit.html
@@ -1,4 +1,4 @@
-<P align=center><B>Vertaa ja muokkaa käännöstä</B></P>
-<P>Jotta voisit muokata kielitiedostoja tämän sivun avulla, pitää www-palvelinprosessilla olla kirjoitusoikeus kielitiedostoihin.
-<P>Joissakin merkkijoissa on käytetty merkintöjä &nbsp;<B>$a</B>&nbsp;ja <B>$a-&gt;something</B>.
+<P align=center><B>Käännöksen muokkaus</B></P>
+<P>Jotta voisit muokata kielitiedostoja tämän sivun avulla, pitää www-palvelinprosessilla olla kirjoitusoikeus kielitiedostoihin.
+<P>Joissakin merkkijonoissa on käytetty merkintöjä <B>$a</B> ja <B>$a->something</B>.
<P>Näillä on merkitty paikat muuttujille, jotka Moodle korvaa käytettäessä merkkijonoa. Jos muuttujia tarvitaan enemmän kuin yksi, saatat törmätä myös erinimisiin muuttujiin.</P>
View
24 lang/fi/help/mods.html
@@ -1,22 +1,2 @@
-<P align=center><B>Aktiviteettimodulit</B></P>
-<P>Moodle tarjoaa erilaisia aktiviteettimoduleita, joita voit käyttää kurssillasi.</P>
-<P><IMG src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/forum/icon.gif Valign="middle"> <B>Foorumit</B></P>
-<UL>
-<P>Tämä aktiviteetti saattaa olla kaikkein tärkein - täällä käydään suurin osa keskusteluista. Foorumit voidaan rakentaa eri tavoin, ja niihin voi kuulua jokaisen viestin vertaisarviointia. Viestejä voidaan lukea useilla formaateilla ja ne voivat sisältää liitteitä. Tilaamalla foorumin kurssin osallistuja saa kopion jokaisesta uudesta viestistä sähköpostiinsa. Opettaja voi halutessaan määrätä kurssilaiset tilaamaan foorumin.</P>
-<P><IMG src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/journal/icon.gif Valign="middle"> <B>Lyhyttehtävät</B></P></UL>
-<UL>
-<P>Tämä moduli on tärkeä siksi, että se tarjoaa opiskelijoille pohdittavaa. Opettaja pyytää opiskelijaa pohtimaan tiettyä aihetta, ja opiskelija voi muokata ja hioa vastaustaan jonkin aikaa. Vastauksen näkee vain opettaja, joka voi antaa palautetta ja arvosanan jokaiselle lyhyttehtävälle. Yleensä on hyvä antaa n. yksi lyhyttehtävä viikossa.</P>
-<P><IMG src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/resource/icon.gif Valign="middle"> <B>Aineistot</B></P></UL>
-<P>Aineistot ovat sisältöä: informaatiota, jota opettaja haluaa kurssilla jakaa. Ne voivat olla kurssin palvelimelle ladattuja valmiita tiedostoja, suoraan Moodleen muokattuja sivuja tai ulkopuolisia verkkosivuja, jotka toimivat kurssin osana.</P>
-<P><IMG src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/assignment/icon.gif Valign="middle"> <B>Tehtävät</B></P>
-<UL>
-<P>Tässä modulissa opettaja määrittelee tehtävän, joka vaatii opiskelijaa tuottamaan digitaalista sisältöä (missä tahansa muodossa) ja palauttamaan sen lataamalla palvelimelle.Tyypillisiä tehtäviä ovat mm. esseet, projektit ja raportit. Tässä modulissa on mahdollista antaa arvosanoja.</P></UL>
-<P><IMG src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/quiz/icon.gif Valign="middle"> <B>Tentit</B></P>
-<UL>
-<P>Tässä modulissa opettaja voi suunnitella ja pitää kokeita, jotka sisältävät monivalintatehtäviä, oikein/väärin -kysymyksiä ja muita lyhyesti vastattavia kysymyksiä. Kysymykset tallennetaan luokiteltuun tietokantaan ja niitä voidaan käyttää uudelleen ja uudelleen kurssin aikana ja jopa kurssien välillä. Tenteissä voidaan sallia useita yrityksiä. Jokainen yritys kirjataan automaattisesti, ja opettaja voi päättää antaako hän palautetta vai näyttääkö oikeat vastaukset. Tässä modulissa on mahdollista antaa arvosanoja.</P>
-<P><IMG src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif Valign="middle"> <B>Monivalinnat</B></P></UL>
-<UL>
-<P>Monivalintatoiminto on hyvin yksinkertainen: opettaja asettaa kysymyksen ja määrittelee vastausvaihtoehdot. Saattaa olla hyödyllistä pitää pikakysely ja antaa luokan äänestää jostain kurssiin liittyvästä asiasta, ja näin virittää opiskelijat ajattelemaan tiettyä aihetta. </P></UL>
-<P><IMG src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/survey/icon.gif Valign="middle"> <B>Palautekyselyt</B></P>
-<UL>
-<P>Palautekyselymoduli tarjoaa useita hyväksi todistettuja tutkimusvälineitä online-ympäristöissä tapahtuvan oppimisen tutkimiseen ja stimulointiin. S provides a number of Teachers can use these to gather data from their students that will help them learn about their class and reflect on their own teaching.</P></UL>
+<P align=center><B>Aktiviteettimoduulit</B></P>
+<P>Moodle tarjoaa erilaisia aktiviteettimoduleita, joita voit käyttää kurssillasi.</P>
View
2  lang/fi/help/reading.html
@@ -1,4 +1,4 @@
-<P align=center><B>Lukeminen</B></P>
+<P align=center><B>Lukemisesta</B></P>
<P>Luettaessa&nbsp;tekstiä nopeasti, käy helposti niin, että kirjoittajan viesti ymmärretään väärin.</P>
<P>Väärinymmärrysten välttämiseksi lue teksti huolellisesti ja yritä nähdä asia kirjoittajan näkökulmasta.
<P>
View
224 lang/fi/help/richtext.html
@@ -1,119 +1,107 @@
-<P align=center><B>Richtext HTML-editorista</B></P>
-<P>Saatavuus: <B>
-<?php if (!$CFG->htmleditor) {
- print_string("htmleditordisabledadmin");
- } else if (!$USER->htmleditor) {
- print_string("htmleditordisabled");
- } else if (!can_use_richtext_editor()) {
- print_string("htmleditordisabledbrowser");
- } else {
- print_string("htmleditoravailable");
- }
-?>
-</B>
-</P>
-<P>Richtext HTML-editori tarjoaa tekstinkäsittely -käyttöliittymän upotettuna verkkosivuusi.&nbsp;Tämä mahdollistaa tekstin muokkaamisen intuitiivisesti, ja tuloksena on&nbsp;tavallista HTML-koodia.
-<P>Tekstin muotoilumahdollisuuden lisäksi tämä editori&nbsp;tarjoaa lukuisia muita ominaisuuksia, jotka saattavat olla hyödyllisiä.
-<P><B>Tekstin siirtäminen muista ohjelmista</B></P>
-<UL>
-<P>Voit leikata ja liimata muotoiltua tekstiä muista Windows-ohjelmista, kuten Wordista, suoraan tähän editoriin. Muotoilusi pysyvät ennallaan. Käytä selaimesi tavallisia leikkaa ja liimaa -valikkoja (tai Control-C&nbsp;ja Control-V). </P></UL>
-<P><B>Kuvien lisääminen&nbsp;<IMG hspace=10 src="lib/editor/images/ed_image.gif"></B></P>
-<UL>
-<P>Jos sinulla on kuvia, jotka on jo julkaistu verkkosivulla, ja joihin pääsee URLn kautta, voit liittää näitä kuvia tekstiisi käyttäen "Lisää kuva" ("Insert Image") painiketta. </P></UL>
-<P><B>Taulukoiden lisääminen&nbsp;<IMG hspace=10 src="lib/editor/images/insert_table.gif"></B></P>
-<UL>
-<P>Voit lisätä taulukon tekstin asettelemista varten käyttämällä työkalupalkin "Lisää taulukko"&nbsp; ("Insert Tables") -painiketta. </P></UL>
-<P><B>Linkkien lisääminen&nbsp;<IMG hspace=10 src="lib/editor/images/ed_link.gif"></B></P>
-<UL>
-<P>Kirjoita ensin teksti, jonka haluat toimivan linkkinä. Valitse kirjoittamasi teksti ja klikkaa linkkipainiketta työkalupalkissa. Kirjoita URL, jonne haluat linkin johtavan.&nbsp;Valmista tuli.&nbsp;</P></UL>
-<P><B>Hymiöiden lisääminen <IMG height=15 hspace=10 src="pix/s/smiley.gif"</B></P>
-<UL>
-<P>Jos haluat upottaa näitä pieniä&nbsp;kuvia tekstiisi, paina työkalupalkissa olevaa hymiötä. Esiin tulee valikko, josta voit valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista. (Tai kirjoita vastaava koodi suoraan tekstiin ja ohjelma&nbsp;muokkaa sen automaattisesti.)
-<TABLE border=1>
-<TR vAlign=top>
-<TD>
-<TABLE cellPadding=10 align=center border=0>
-<TR>
-<TD><IMG height=15 hspace=10 src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15"></TD>
-<TD>hymy</TD>
-<TD noWrap><FONT face=Courier>:-)</FONT></TD></TR>
-<TR>
-<TD><IMG height=15 alt="" hspace=10 src="pix/s/biggrin.gif" width="15" height="15"></TD>
-<TD>leveä virnistys</TD>
-<TD noWrap><FONT face=Courier>:-D</FONT></TD></TR>
-<TR>
+<P align=center><B>HTML-editorin käyttö</B></P>
+
+<P>Richtext HTML-editori tarjoaa tekstinkäsittely -käyttöliittymän upotettuna verkkosivuusi. Tämä mahdollistaa tekstin muokkaamisen intuitiivisesti, ja tuloksena on tavallista HTML-koodia.
+<P>Tekstin muotoilumahdollisuuden lisäksi tämä editori tarjoaa lukuisia muita ominaisuuksia, jotka saattavat olla hyödyllisiä.
+<P><B>Tekstin siirtäminen muista ohjelmista</B></P>
+<UL>
+<P>Voit leikata ja liimata muotoiltua tekstiä muista Windows-ohjelmista, kuten Wordista, suoraan tähän editoriin. Muotoilusi pysyvät ennallaan. Käytä selaimesi tavallisia leikkaa ja liimaa -valikkoja (tai Control-C ja Control-V). </P></UL>
+<P><B>Kuvien lisääminen <IMG hspace=10 src="lib/editor/images/ed_image.gif"></B></P>
+<UL>
+<P>Jos sinulla on kuvia, jotka on jo julkaistu verkkosivulla, ja joihin pääsee URLn kautta, voit liittää näitä kuvia tekstiisi käyttäen "Lisää kuva" ("Insert Image") painiketta. </P></UL>
+<P><B>Taulukoiden lisääminen <IMG hspace=10 src="lib/editor/images/insert_table.gif"></B></P>
+<UL>
+<P>Voit lisätä taulukon tekstin asettelemista varten käyttämällä työkalupalkin "Lisää taulukko" ("Insert Tables") -painiketta. </P></UL>
+<P><B>Linkkien lisääminen <IMG hspace=10 src="lib/editor/images/ed_link.gif"></B></P>
+<UL>
+<P>Kirjoita ensin teksti, jonka haluat toimivan linkkinä. Valitse kirjoittamasi teksti ja klikkaa linkkipainiketta työkalupalkissa. Kirjoita URL, jonne haluat linkin johtavan. Valmista tuli. </P></UL>
+<P><B>Hymiöiden lisääminen <IMG height=15 hspace=10 src="pix/s/smiley.gif"</B></P>
+<UL>
+<P>Jos haluat upottaa näitä pieniä kuvia tekstiisi, paina työkalupalkissa olevaa hymiötä. Esiin tulee valikko, josta voit valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista. (Tai kirjoita vastaava koodi suoraan tekstiin ja ohjelma muokkaa sen automaattisesti.)
+<TABLE border=1>
+<TR vAlign=top>
+<TD>
+<TABLE cellPadding=10 align=center border=0>
+<TR>
+<TD><IMG height=15 hspace=10 src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15"></TD>
+<TD>hymy</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>:-)</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><IMG height=15 alt="" hspace=10 src="pix/s/biggrin.gif" width="15" height="15"></TD>
+<TD>leveä virnistys</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>:-D</FONT></TD></TR>
+<TR>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/wink.gif" width="15" height="15"></td>
-<TD>vinkkaus</TD>
-<TD noWrap><FONT face=Courier>;-)</FONT></TD></TR>
-<TR>
-<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/mixed.gif" width="15" height="15"></TD>
-<TD>hämmentynyt</TD>
-<TD noWrap><FONT face=Courier>:-/</FONT></TD></TR>
-<TR>
-<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/thoughtful.gif" width="15" height="15"></TD>
-<TD>mietteliäs</TD>
-<TD noWrap><FONT face=Courier>V-.</FONT></TD></TR>
-<TR>
-<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/tongueout.gif" width="15" height="15"></TD>
-<TD>kieli ulkona</TD>
-<TD noWrap><FONT face=Courier>:-P</FONT></TD></TR>
-<TR>
-<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/cool.gif" width="15" height="15"></TD>
-<TD>cool</TD>
-<TD noWrap><FONT face=Courier>B-)</FONT></TD></TR>
-<TR>
-<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/approve.gif" width="15" height="15"></TD>
-<TD>hyväksyvä</TD>
-<TD noWrap><FONT face=Courier>^-)</FONT></TD></TR>
-<TR>
-<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/wideeyes.gif" width="15" height="15"></TD>
-<TD>suuret&nbsp;silmät</TD>
-<TD noWrap><FONT face=Courier>8-)</FONT></TD></TR>
-<TR>
-<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/surprise.gif" width="15" height="15"></TD>
-<TD>yllättynyt</TD>
-<TD noWrap><FONT face=Courier>8-o</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
-<TD>
-<TABLE cellPadding=10 align=center border=0>
-<TBODY>
-<TR>
-<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/sad.gif" width="15" height="15"></TD>
-<TD>surullinen</TD>
-<TD noWrap><FONT face=Courier>:-(</FONT></TD></TR>
-<TR>
-<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/shy.gif" width="15" height="15"></TD>
-<TD>ujo</TD>
-<TD noWrap><FONT face=Courier>8-.</FONT></TD></TR>
-<TR>
-<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/blush.gif" width="15" height="15"></TD>
-<TD>punastunut</TD>
-<TD noWrap><FONT face=Courier>:-I</FONT></TD></TR>
-<TR>
-<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/kiss.gif" width="15" height="15"></TD>
-<TD>suukkoja</TD>
-<TD noWrap><FONT face=Courier>:-X</FONT></TD></TR>
-<TR>
-<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/clown.gif" width="15" height="15"></TD>
-<TD>pelle</TD>
-<TD noWrap><FONT face=Courier>:o)</FONT></TD></TR>
-<TR>
-<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/blackeye.gif" width="15" height="15"></TD>
-<TD>musta silmä</TD>
-<TD noWrap><FONT face=Courier>P-|</FONT></TD></TR>
-<TR>
-<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/angry.gif" width="15" height="15"></TD>
-<TD>vihainen</TD>
-<TD noWrap><FONT face=Courier>8-[</FONT></TD></TR>
-<TR>
-<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/dead.gif" width="15" height="15"></TD>
-<TD>kuollut</TD>
-<TD noWrap><FONT face=Courier>xx-P</FONT></TD></TR>
-<TR>
-<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/sleepy.gif" width="15" height="15"></TD>
-<TD>unelias</TD>
-<TD noWrap><FONT face=Courier>|-.</FONT></TD></TR>
-<TR>
-<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/evil.gif" width="15" height="15"></TD>
-<TD>paha</TD>
-<TD noWrap><FONT face=Courier>}-]</FONT></TD></TR></TABLE></TD></TR></TABLE>
-</UL>
+<TD>vinkkaus</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>;-)</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/mixed.gif" width="15" height="15"></TD>
+<TD>hämmentynyt</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>:-/</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/thoughtful.gif" width="15" height="15"></TD>
+<TD>mietteliäs</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>V-.</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/tongueout.gif" width="15" height="15"></TD>
+<TD>kieli ulkona</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>:-P</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/cool.gif" width="15" height="15"></TD>
+<TD>cool</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>B-)</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/approve.gif" width="15" height="15"></TD>
+<TD>hyväksyvä</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>^-)</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/wideeyes.gif" width="15" height="15"></TD>
+<TD>suuret silmät</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>8-)</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/surprise.gif" width="15" height="15"></TD>
+<TD>yllättynyt</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>8-o</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
+<TD>
+<TABLE cellPadding=10 align=center border=0>
+<TBODY>
+<TR>
+<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/sad.gif" width="15" height="15"></TD>
+<TD>surullinen</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>:-(</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/shy.gif" width="15" height="15"></TD>
+<TD>ujo</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>8-.</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/blush.gif" width="15" height="15"></TD>
+<TD>punastunut</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>:-I</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/kiss.gif" width="15" height="15"></TD>
+<TD>suukkoja</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>:-X</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/clown.gif" width="15" height="15"></TD>
+<TD>pelle</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>:o)</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/blackeye.gif" width="15" height="15"></TD>
+<TD>musta silmä</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>P-|</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/angry.gif" width="15" height="15"></TD>
+<TD>vihainen</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>8-[</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/dead.gif" width="15" height="15"></TD>
+<TD>kuollut</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>xx-P</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/sleepy.gif" width="15" height="15"></TD>
+<TD>unelias</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>|-.</FONT></TD></TR>
+<TR>
+<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/evil.gif" width="15" height="15"></TD>
+<TD>paha</TD>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>}-]</FONT></TD></TR></TABLE></TD></TR></TABLE>
+</UL>
View
22 lang/fi/help/scales.html
@@ -1,11 +1,11 @@
-<p align="center"><strong>Asteikot</strong></p>
-
-<p>Opettajat voivat luoda omia asteikoitaan k&auml;ytett&auml;viksi kurssilla mihin tahansa arvostelutoimintoihin. </p>
-<p>Nimen pit&auml;isi kuvata asteikkoa selke&auml;sti, nimi n&auml;kyy asteikon valinta kenttiss&auml;, kuten my&ouml;s tapauskohtaisiin ohje painikkeisiin. </p>
-<p>Asteikko itse m&auml;&auml;ritell&auml;&auml;n listan avulla, listataan arviot negatiivisesta positiiviseen, ja erotellaan pilkuilla. Esimerkiksi:</p>
-<blockquote>
- <p><em>Pettymys, Ei tarpeeksi hyv&auml;, Keskiverto, Hyv&auml;, Eritt&auml;in hyv&auml;, Loistava! </em></p>
-</blockquote>
-<p>Asteikkojen pit&auml;isi my&ouml;s sis&auml;lt&auml;&auml; hyv&auml;n kuvauksen siit&auml;, mit&auml; se tarkoittaa ja miten sit&auml; pit&auml;isi k&auml;ytt&auml;&auml;. Kuvaus tulee n&auml;kyviin ohje sivuilla opettajille ja opiskelijoille.</p>
-<p> Lopuksi, sivustollasi saattaa olla yksi tai useampi asteikko valmiina yll&auml;pit&auml;j&auml;n m&auml;&auml;rittelem&auml;n&auml;. N&auml;m&auml; ovat k&auml;ytett&auml;viss&auml; kaikilla kursseilla. </p>
-<p>&nbsp;</p>
+<p align="center"><strong>Asteikot</strong></p>
+
+<p>Opettajat voivat luoda omia asteikoitaan käytettäviksi kurssin arviointitoimintoihin. </p>
+<p>Nimen pitäisi kuvata asteikkoa selkeästi, asteikon nimi näkyy asteikon valinta kenttissä, kuten myös tapauskohtaisissa ohjepainikkeissa. </p>
+<p>Asteikko itse määritellään listan avulla, listataan arviot negatiivisesta positiiviseen, ja erotellaan pilkuilla. Esimerkiksi:</p>
+<blockquote>
+ <p><em>Pettymys, Ei tarpeeksi hyvä, Keskiverto, Hyvä, Erittäin hyvä, Loistava! </em></p>
+</blockquote>
+<p>Asteikkojen pitäisi myös sisältää hyvän kuvauksen siitä, mitä se tarkoittaa ja miten sitä pitäisi käyttää. Kuvaus tulee näkyviin ohje sivuilla opettajille ja opiskelijoille.</p>
+<p> Lopuksi, sivustollasi saattaa olla yksi tai useampi asteikko valmiina ylläpitäjän määrittelemänä. Nämä ovat käytettävissä kaikilla kursseilla. </p>
+<p> </p>
View
15 lang/fi/help/summaries.html
@@ -1,10 +1,5 @@
-<p align="center"><b>Aihe/Viikkoyhteenvedot</b></p>
-
-
-
-<p>Aiheyhteenvedon idea on se, ett&auml; hyvin lyhyt teksti valmistelee opiskelijoita t&auml;m&auml;n aiheen (tai viikon) sis&auml;ll&auml; oleviin toimintoihin. </p>
-<p>Jokaisen yhteenvedon pit&auml;isi olla hyvin lyhyt, jotta kurssisivu ei tule liian pitk&auml;ksi. </p>
-<p>Jos huomaat, ett&auml; haluat sanoa enemm&auml;n kuin pari lausetta, harkitse linkin liitt&auml;mist&auml; aiheeseen (esimerkiksi, ensimm&auml;inen toiminto voi olla sivu, jonka nimi on: <strong>T&auml;st&auml; Aiheesta</strong>). </p>
-
-
-
+<p align="center"><b>Aihe/Viikkoyhteenvedot</b></p>
+
+<p>Aiheyhteenvedon idea on se, että hyvin lyhyt teksti valmistelee opiskelijoita aiheen tai viikon sisällä oleviin toimintoihin. </p>
+<p>Jokaisen yhteenvedon pitäisi olla hyvin lyhyt, jotta kurssisivu ei tule liian pitkäksi. </p>
+<p>Jos huomaat, että haluat sanoa enemmän kuin pari lausetta, harkitse linkin liittämistä aiheeseen (esimerkiksi, ensimmäinen toiminto voi olla sivu, jonka nimi on: <strong>Tietoa tästä aiheesta</strong>). </p>
View
62 lang/fi/help/uploadusers.html
@@ -1,31 +1,31 @@
-<p align="center"><b>L&auml;het&auml; k&auml;ytt&auml;j&auml;t</b></p>
-
-<p>Ensinn&auml;kin, huomaa, ett&auml; <strong>yleens&auml; ei ole tarpeellista tuoda k&auml;ytt&auml;ji&auml; massoina</strong> - pit&auml;&auml;ksesi oman yll&auml;pitoty&ouml;si alhaisena, sinun pit&auml;isi ensin tutkia niit&auml; todennuksen muotoja, jotka eiv&auml;t vaadi manuaalista yll&auml;pitoa esimerkiksi yhteydenottoa olemassa oleviin ulkoisiin tietokantoihin, tai voidaan antaa k&auml;ytt&auml;jien luoda omat k&auml;ytt&auml;j&auml;tilins&auml;. <strong>Katso &quot;K&auml;ytt&auml;j&auml;tunnistus&quot; osa yll&auml;pito valikosta. </strong></p>
-<p>Jos olet varma, ett&auml; haluat tuoda useita k&auml;ytt&auml;j&auml;tunnuksia tekstitiedostosta, silloin sinun t&auml;ytyy muotoilla tekstitiedostosi seuraavasti:</p>
-<ul>
- <li><strong>Kaikki kenttien nimet pit&auml;&auml; tuontitiedostossa kirjoittaa englanniksi!</strong></li>
- <li>Tiedoston jokainen rivi sis&auml;lt&auml;&auml; yhden tallenteen</li>
- <li>Jokainen tallenne on sarja tietoja pilkuilla eroteltuna</li>
- <li>Tiedoston ensimm&auml;inen tallenne on erityinen, ja sis&auml;lt&auml;&auml; listan kentt&auml;nimi&auml;. T&auml;m&auml; m&auml;&auml;ritt&auml;&auml; lopputiedoston muodon.
- <blockquote>
- <p><strong>Vaaditut kentt&auml;nimet:</strong> n&auml;m&auml; kent&auml;t t&auml;ytyy olla mukana ensimm&auml;isess&auml; tallenteessa, ja m&auml;&auml;ritelty jokaiselle k&auml;ytt&auml;j&auml;lle.</p>
- <p></p>
- <font color="#990000" face="Courier New, Courier, mono">k&auml;ytt&auml;j&auml;nimi, salasana, etunimi, sukunimi, s&auml;hk&ouml;posti </font></p>
-</p>
- <p><strong>Oletus kentt&auml;nimet:</strong> n&auml;m&auml; ovat valinnaisia - jos niit&auml; ei liitet&auml;, arvot otetaan aiemmalta yll&auml;pit&auml;j&auml;lt&auml;</p>
- <p><font color="#990000" face="Courier New, Courier, mono">yhteis&ouml;, osasto, kaupunki, maa, kieli, aikavy&ouml;hyke </font> </p>
- <p><strong>Valinnaiset kentt&auml;nimet: </strong>kaikki n&auml;m&auml; ovat t&auml;ysin valinnaisia. Kurssinimet ovat kurssien &quot;lyhytnimi&auml;&quot; - jos ne s&auml;ilytet&auml;&auml;n nykyisell&auml;&auml;n, k&auml;ytt&auml;j&auml; merkit&auml;&auml;n kursseille opiskelijana. Ryhm&auml;nimien t&auml;ytyy yhdisty&auml; vastaaviin kursseihin, esim. ryhm&auml; 1 kurssi 1:een, ryhm&auml;n 2 kurssi 2:een, jne. </p>
- <p> <font color="#990000" face="Courier New, Courier, mono">tunnistenumero, ICQ, puhelin1, puhelin2, osoite, url, kuvaus, postimuotoilu, postin&auml;ytt&ouml;, html-editori, autoalaindeksi, kurssi1, kurssi2, kurssi3, kurssi4, kurssi5, ryhm&auml;1, ryhm&auml;2, ryhm&auml;3, ryhm&auml;4, ryhm&auml;5</font></p>
- </blockquote>
- </li>
- <li>Pilkut aineiston sis&auml;ss&auml; pit&auml;isi olla koodattu &amp;#44:n&auml; - scripti !!!!!!! tulkitsee automaattisesti n&auml;m&auml; takaisin pilkuiksi.</li>
- <li>Boolean kentille (tosi/ep&auml;tosi), k&auml;yt&auml; 0 ep&auml;todelle ja 1 todelle.</li>
- <li>Huomaa: jos k&auml;ytt&auml;j&auml;tunnus on jo Moodlen k&auml;ytt&auml;j&auml;tietokannassa, scripti palauttaa automaattisesti userid numeron ko. k&auml;ytt&auml;j&auml;lle, ja rekister&ouml;i k&auml;ytt&auml;j&auml;n opiskelijana m&auml;&auml;ritellyille kursseille ILMAN, ett&auml; p&auml;ivitt&auml;isi kannassa olevia k&auml;ytt&auml;j&auml;tietoja. </li>
-</ul>
-
-
-<p>T&auml;ss&auml; esimerkki kelpaavasta tuontitiedostosta:</p>
-<p><font size="-1" face="Courier New, Courier, mono">username, password, firstname, lastname, email, lang, idnumber, maildisplay, course1, group1<br />
-jonest, verysecret, Tom, Jones, jonest@someplace.edu, en, 3663737, 1, Intro101, Section 1<br />
-reznort, somesecret, Trent, Reznor, reznort@someplace.edu, en_us, 6736733, 0, Advanced202, Section 3</font></p>
-<p>&nbsp;</p>
+<p align="center"><b>Lähetä käyttäjät</b></p>
+
+<p><strong>Yleensä ei ole tarpeellista tuoda käyttäjiä massoina</strong> - pitääksesi oman ylläpitotyösi alhaisena, sinun pitäisi ensin miettiä sellaisten keinojen käyttämistä, jotka eivät vaadi manuaalista ylläpitoa. Esimerkiksi yhteydenottoa olemassa oleviin ulkoisiin tietokantoihin, tai antaa käyttäjien luoda omat käyttäjätilinsä. <strong>Katso "Käyttäjäntunnistus" ylläpito valikosta. </strong></p>
+<p>Jos olet varma, että haluat tuoda useita käyttäjätunnuksia tekstitiedostosta, silloin sinun täytyy muotoilla tekstitiedostosi seuraavasti:</p>
+<ul>
+ <li><strong>Kaikki kenttien nimet pitää tuontitiedostossa kirjoittaa englanniksi!</strong></li>
+ <li>Tiedoston jokainen rivi sisältää yhden tallenteen</li>
+ <li>Jokainen tallenne on sarja tietoja pilkuilla eroteltuna</li>
+ <li>Tiedoston ensimmäinen tallenne on erityinen, ja sisältää listan kenttänimiä. Tämä määrittää lopputiedoston muodon.
+ <blockquote>
+ <p><strong>Vaaditut kenttänimet:</strong> nämä kentät täytyy olla mukana ensimmäisessä tallenteessa, ja määritelty jokaiselle käyttäjälle.</p>
+ <p></p>
+ <font color="#990000" face="Courier New, Courier, mono">käyttäjänimi, salasana, etunimi, sukunimi, sähköposti </font></p>
+</p>
+ <p><strong>Oletus kenttänimet:</strong> nämä ovat valinnaisia - jos niitä ei liitetä, arvot otetaan aiemmalta ylläpitäjältä</p>
+ <p><font color="#990000" face="Courier New, Courier, mono">yhteisö, osasto, kaupunki, maa, kieli, aikavyöhyke </font> </p>
+ <p><strong>Valinnaiset kenttänimet: </strong>kaikki nämä ovat täysin valinnaisia. Kurssinimet ovat kurssien "lyhytnimiä" - jos ne säilytetään nykyisellään, käyttäjä merkitään kursseille opiskelijana. Ryhmänimien täytyy yhdistyä vastaaviin kursseihin, esim. ryhmä 1 kurssi 1:een, ryhmän 2 kurssi 2:een, jne. </p>
+ <p> <font color="#990000" face="Courier New, Courier, mono">tunnistenumero, ICQ, puhelin1, puhelin2, osoite, url, kuvaus, postimuotoilu, postinäyttö, html-editori, autoalaindeksi, kurssi1, kurssi2, kurssi3, kurssi4, kurssi5, ryhmä1, ryhmä2, ryhmä3, ryhmä4, ryhmä5</font></p>
+ </blockquote>
+ </li>
+ <li>Pilkut aineiston sisässä pitäisi olla koodattu &#44: - scripti !!!!!!! tulkitsee automaattisesti nämä takaisin pilkuiksi.</li>
+ <li>Boolean kentille (tosi/epätosi), käytä 0 epätodelle ja 1 todelle.</li>
+ <li>Huomaa: jos käyttäjätunnus on jo Moodlen käyttäjätietokannassa, scripti palauttaa automaattisesti userid numeron ko. käyttäjälle, ja rekisteröi käyttäjän opiskelijana määritellyille kursseille ILMAN, että päivittäisi kannassa olevia käyttäjätietoja. </li>
+</ul>
+
+
+<p>Tässä esimerkki kelpaavasta tuontitiedostosta:</p>
+<p><font size="-1" face="Courier New, Courier, mono">username, password, firstname, lastname, email, lang, idnumber, maildisplay, course1, group1<br />
+jonest, verysecret, Tom, Jones, jonest@someplace.edu, en, 3663737, 1, Intro101, Section 1<br />
+reznort, somesecret, Trent, Reznor, reznort@someplace.edu, en_us, 6736733, 0, Advanced202, Section 3</font></p>
+<p> </p>
View
18 lang/fi/help/writing.html
@@ -1,9 +1,9 @@
-<P align=center><B>Kirjoittaminen</B></P>
-<P>Kun kirjoitat tekstiä muiden luettavaksi, yritä kirjoittaa suoraan yleisöllesi.</P>
-<P>Selitä ajatuksesi&nbsp;mahdollisimman selvästi ja yksinkertaisesti välttääksesi väärinymmärtämistä. Vältä esimerkiksi pitkiä sanoja, jos voit käyttää lyhyitä.</P>
-<P>Foorumeissa on erittäin hyödyllistä, että&nbsp;viestit ovat lyhyitä ja asiallisia.&nbsp;Sen sijaan että kirjoittaisit yhden pitkän ja&nbsp;hajanaisen&nbsp;viestin, voi olla hyvä kirjoittaa useita lyhyitä (jotka voivat kuulua eri foorumeihin).
-<P>Voit korjailla kirjoittamaasi tekstiä tarpeen mukaan.&nbsp;Sinulla on myös jonkin verran aikaa, jolloin voit palata&nbsp;foorumeihin lähettämiisi viesteihin ja&nbsp;tehdä niihin muutoksia, jos se on tarpeen.
-<P>Kun vastaat toiselle, koeta keksiä hänelle myös mielenkiintoisia kysymyksiä. Tämä auttaa sinua ja toista&nbsp;osapuolta pohtimaan keskustelun aihetta ja oppimaan lisää.
-<P align=right><?php helpbutton("questions", get_string("helpquestions"), "moodle", true, true) ?></P>
-<P align=right><?php helpbutton("reading", get_string("helpreading"), "moodle", true, true) ?></P>
-<P align=right><?php helpbutton("ratings", get_string("separateandconnected"), "forum", true, true) ?></P>
+<P align=center><B>Kirjoittamisesta</B></P>
+<P>Kun kirjoitat tekstiä muiden luettavaksi, yritä kirjoittaa suoraan yleisöllesi.</P>
+<P>Selitä ajatuksesi mahdollisimman selvästi ja yksinkertaisesti välttääksesi väärinymmärtämistä. Vältä esimerkiksi pitkiä sanoja, jos voit käyttää lyhyitä.</P>
+<P>Foorumeissa on erittäin hyödyllistä, että viestit ovat lyhyitä ja asiallisia. Sen sijaan että kirjoittaisit yhden pitkän ja& hajanaisen viestin, voi olla hyvä kirjoittaa useita lyhyitä (jotka voiy lähettää eri foorumeihin).</p>
+<P>Voit korjailla kirjoittamaasi tekstiä tarpeen mukaan. Sinulla on myös jonkin verran aikaa, jolloin voit palata foorumeihin lähettämiisi viesteihin ja tehdä niihin muutoksia, jos se on tarpeen.
+<P>Kun vastaat toiselle, koeta keksiä hänelle myös mielenkiintoisia kysymyksiä. Tämä auttaa sinua ja toista osapuolta pohtimaan keskustelun aihetta ja oppimaan lisää.
+<P align=right><a target="popup" title="Kuinka kysyä apua" href="http://moodlepalvelut.fi/suomennos/help.php?module=moodle&amp;file=questions.html" onclick="return openpopup('/help.php?module=moodle&amp;file=questions.html', 'popup', 'menubar=0,location=0,scrollbars,resizable,width=500,height=400', 0);"><span class="helplink">Kuinka kysyä apua <img align="middle" border="0" height="17" width="22" alt="Kuinka kysyä apua" src="http://moodlepalvelut.fi/suomennos/pix/help.gif" /></span></a></P>
+<P align=right><a target="popup" title="Lue huolellisesti" href="http://moodlepalvelut.fi/suomennos/help.php?module=moodle&amp;file=reading.html" onclick="return openpopup('/help.php?module=moodle&amp;file=reading.html', 'popup', 'menubar=0,location=0,scrollbars,resizable,width=500,height=400', 0);"><span class="helplink">Lue huolellisesti <img align="middle" border="0" height="17" width="22" alt="Lue huolellisesti" src="http://moodlepalvelut.fi/suomennos/pix/help.gif" /></span></a></P>
+<P align=right><a target="popup" title="Eristyvä ja sosiaalinen oppiminen" href="http://moodlepalvelut.fi/suomennos/help.php?module=forum&amp;file=ratings.html" onclick="return openpopup('/help.php?module=forum&amp;file=ratings.html', 'popup', 'menubar=0,location=0,scrollbars,resizable,width=500,height=400', 0);"><span class="helplink">Eristyvä ja sosiaalinen oppiminen <img align="middle" border="0" height="17" width="22" alt="Eristyvä ja sosiaalinen oppiminen" src="http://moodlepalvelut.fi/suomennos/pix/help.gif" /></span></a></P>
View
81 lang/fi/lesson.php
@@ -1,13 +1,19 @@
<?PHP // $Id$
- // lesson.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
+ // lesson.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005030501)
+$string['accesscontrol'] = 'Saatavuus';
$string['actionaftercorrectanswer'] = 'Toiminto oikean vastauksen jälkeen';
-$string['addabranchtable'] = 'Lisää tietopuun haara';
-$string['addanendofbranch'] = 'Lisää tietopuun haaran pääte';
+$string['addabranchtable'] = 'Lisää haara';
+$string['addanendofbranch'] = 'Päätä haara';
$string['addaquestionpage'] = 'Lisää kysymyssivu';
$string['addcluster'] = 'Lisää ryhmä';
-$string['addendofcluster'] = 'Lisää ryhmän lopetus';
+$string['addedabranchtable'] = 'Lisätty haara';
+$string['addedanendofbranch'] = 'Haara päätetty';
+$string['addedaquestionpage'] = 'Lisätty Kysymyssivu';
+$string['addedcluster'] = 'Lisätty ryhmä';
+$string['addedendofcluster'] = 'Ryhmä päätetty';
+$string['addendofcluster'] = 'Päätä ryhmä';
$string['answer'] = 'Vastaus';
$string['answeredcorrectly'] = 'vastasi oikein.';
$string['answersfornumerical'] = 'Numeeristen kysymysten vastauksia pitäisi verrata minimi- ja maksimiarvoihin. Tälle välille osuva arvo katsotaan oikeaksi vastaukseksi.';
@@ -18,31 +24,32 @@
$string['averagescore'] = 'Pisteiden keskiarvo';
$string['averagetime'] = 'Ajan keskiarvo';
$string['backtreeview'] = 'Takaisin puunäkymään';
-$string['branchtable'] = 'Tietopuun haara';
+$string['branchtable'] = 'Haara';
$string['cancel'] = 'Peruuta';
$string['canretake'] = '$a voi aloittaa uudelleen';
$string['casesensitive'] = 'Kirjainkoko merkityksellinen (case sensitive)';
-$string['checkbranchtable'] = 'Tarkista tietopuun haaran toiminta';
+$string['checkbranchtable'] = 'Tarkista haara';
$string['checkedthisone'] = 'tarkasti tämän.';
$string['checknavigation'] = 'Tarkista navigointi';
$string['checkquestion'] = 'Tarkista kysymys';
$string['classstats'] = 'Luokan tiedot';
-$string['clicktopost'] = 'Klikkaa tässä sijoittaaksesi arvosanasi Parhaat Tulokset listalle.';
+$string['clicktopost'] = 'Klikkaa tässä lähettääksesi arvosanasi Parhaat Tulokset listalle.';
$string['clusterjump'] = 'Kysymys, jota ei ole nähty ryhmässä';
-$string['clustertitle'] = 'ryhmä';
-$string['comments'] = 'Sinun kommenttisi';
+$string['clustertitle'] = 'Ryhmä';
+$string['comments'] = 'Kommenttisi';
$string['commentswithname'] = 'a$->firstname {a$->lastname} :n kommentit';
$string['completed'] = 'Suoritettu';
$string['confirmdeletionofthispage'] = 'Vahvista tämän sivun poistaminen';
$string['congratulations'] = 'Onnittelut - oppitunnin loppu saavutettu';
$string['continue'] = 'Jatka';
$string['continuetoanswer'] = 'Jatka vastausten muuttamista';
-$string['correctanswerjump'] = 'Korjaa Vastaus Hyppy';
-$string['correctanswerscore'] = 'Korjaa Vastaus Tulos';
-$string['correctresponse'] = 'Korjaa Vaste';
-$string['customscoring'] = ' Muokattu pisteytys';
+$string['correctanswerjump'] = 'Oikea vastaus hyppy';
+$string['correctanswerscore'] = 'Oikea vastaus tulos';
+$string['correctresponse'] = 'Oikea vaste';
+$string['customscoring'] = 'Muokattu pisteytys';
$string['deadline'] = 'Viimeinen suorituspäivä';
$string['deleteattempts'] = 'Poista opiskelijoiden yritykset tälle oppitunnille (käyttäjätunnus)';
+$string['deletedpage'] = 'Poistettu sivu';
$string['deleting'] = 'Poistetaan';
$string['deletingpage'] = 'Poistetaan sivu $a';
$string['description'] = 'Kuvaus';
@@ -50,18 +57,18 @@
$string['didnotanswerquestion'] = 'Ei vastannut tähän kysymykseen.';
$string['displayhighscores'] = 'Näytä parhaat tulokset';
$string['displayinleftmenu'] = 'Näytä vasemmassa valikossa?';
-$string['displayleftmenu'] = 'Näytä Vasen Valikko';
+$string['displayleftmenu'] = 'Näytä vasen valikko';
$string['displayofgrade'] = 'Arvosanan näyttäminen (vain opiskelijoille)';
-$string['displayreview'] = 'Näytä Arvostelu Näppäin';
+$string['displayreview'] = 'Näytä arvostelu näppäin';
$string['displayscorewithessays'] = 'Olet ansainnut $a->score $a->tempmaxgrade :sta automaattisesti arvostelluista kysymyksistä.<br> Sinun $a->essayquestions essee kysymykset arvioidaan ja lisätään<br>lopulliseen tulokseesi myöhempänä päivänä.<br><br>Tämän hetkinen tuloksesi ilman esseekysymyksiä on $a->score $a->grade :stä. ';
$string['displayscorewithoutessays'] = 'Tuloksesi on $a->score ($a->grade:sta).';
$string['editlessonsettings'] = 'Muokkaa tämän oppitunnin asetuksia';
$string['editpagecontent'] = 'Muokkaa tämän sivun osia';
$string['email'] = 'Sähköposti';
-$string['emailallgradedessays'] = 'Lähetä Kaikki<br>Arvostellut esseet';
+$string['emailallgradedessays'] = 'Lähetä kaikki<br/>arvostellut esseet';
$string['emailgradedessays'] = 'Lähetä arvostellut eseet';
$string['emailsuccess'] = 'Lähettäminen onnistui';
-$string['endofbranch'] = 'Tietopuun haaran pääte';
+$string['endofbranch'] = 'Haaran pääte';
$string['endofclustertitle'] = 'Ryhmän pääte';
$string['endoflesson'] = 'Oppitunnin loppu';
$string['enteredthis'] = 'kirjoitti tämän';
@@ -76,23 +83,28 @@
$string['fileformat'] = 'Tiedoston tyyppi';
$string['firstanswershould'] = 'Ensimmäinen vastaus hyppää \"oikealle\" sivulle.';
$string['firstwrong'] = 'Valitettavasti et voi tienata tätä yhtä pistettä, koska vastauksesi ei ollut oikein. Haluatko jatkaa arvaamista vain oppimisen ilosta(enää et saa pisteitä)?';
-$string['gobacktolesson'] = 'Mene takaisin tunnille';
+$string['flowcontrol'] = 'Kulunvalvonta';
+$string['general'] = 'Yleistä';
+$string['gobacktolesson'] = 'Takaisin tunnille';
$string['grade'] = 'Arvosana';
$string['gradeessay'] = 'Arvostele Essee Kysymykset';
$string['gradeis'] = 'Arvosana on $a';
+$string['gradeoptions'] = 'Arviointi';
$string['handlingofretakes'] = 'Useiden yritysten arvioinnin käsittelytapa';
-$string['havenotgradedyet'] = 'Ei ole vielä arvostellut';
+$string['havenotgradedyet'] = 'Ei ole vielä arvostellut.';
$string['here'] = 'tänne';
$string['highscore'] = 'Parhaat tulokset';
$string['hightime'] = 'Parhaat ajat';
$string['importquestions'] = 'Tuo kysymykset';
+$string['insertedpage'] = 'Lisätty sivu';
$string['jump'] = 'Siirry';
-$string['jumptsto'] = 'Siirtyy jonnekkin';
+$string['jumptsto'] = 'Siirtyy';
$string['leftduringtimed'] = 'Olet lähtenyt ajastetun oppitunnin aikana.<br>Ole hyvä ja klikkaa \"jatka\" aloittaaksesi oppitunnin uudelleen.';
$string['leftduringtimednoretake'] = 'Olet lähtenyt ajastetun oppitunnin aikana, etkä<br> saa aloittaa uudelleen tai jatkaa oppituntia.';
$string['lesson'] = 'a$ oppitunti';
$string['lessonclosed'] = 'Tämä oppitunti on suljettu $a:ssa';
$string['lessondefault'] = 'Käytä tämän oppitunnin asetuksia oletuksina';
+$string['lessonformating'] = 'Oppitunnin muotoilu';
$string['lessonmenu'] = 'Oppitunnin valikko';
$string['lessonopen'] = 'Tämä oppitunti on auki $a:ssa';
$string['lessonstats'] = 'Tunnin tiedot';
@@ -100,8 +112,8 @@
$string['lowscore'] = 'Matalat pisteet';
$string['lowtime'] = 'Huono aika';
$string['mainmenu'] = 'Päävalikko';
-$string['matchesanswer'] = 'Sopii yhteen Vastausten kanssa';
-$string['maxhighscores'] = 'Kuinka monta parasta tulosta näytetään';
+$string['matchesanswer'] = 'Sopii yhteen vastausten kanssa';
+$string['maxhighscores'] = 'Pararhaiden tulosten määrä';
$string['maximumnumberofanswersbranches'] = 'Vastausten/haarojen maksimimäärä';
$string['maximumnumberofattempts'] = 'Vastausyritysten maksimimäärä';
$string['maxtime'] = 'Aika raja (minuuteissa)';
@@ -111,12 +123,13 @@
$string['modattemptsnoteacher'] = 'Vain oppilaat voivat esikatsella';
$string['modulename'] = 'Oppitunti';
$string['modulenameplural'] = 'Oppitunnit';
+$string['movedpage'] = 'Siirrety sivu';
$string['movepagehere'] = 'Siirrä sivu tähän';
$string['moving'] = 'Siirretään sivu $a';
$string['movingtonextpage'] = 'Siirrytään seuraavalle sivulle';
$string['multianswer'] = 'Monivastaus';
$string['multipleanswer'] = 'Useita vastauksia';
-$string['nameapproved'] = 'Nimi Hyväksytty';
+$string['nameapproved'] = 'Nimi hyväksytty';
$string['namereject'] = 'Valitettavasti suodatin hylkäsi nimesi.<br>Yritä toista nimeä.';
$string['nextpage'] = 'Seuraava sivu';
$string['noanswer'] = 'Ei vastausta';
@@ -127,7 +140,7 @@
$string['nooneansweredthisquestion'] = 'Kukaan ei vastannut tähän kysymykseen';
$string['noonecheckedthis'] = 'Kukaan ei valinnut tätä';
$string['nooneenteredthis'] = 'Kukaan ei kirjoittanut tätä';
-$string['noretake'] = 'Sinulla ei ole lupaa ottaa uudelleen tätä oppituntia.';
+$string['noretake'] = 'Sinulla ei ole lupaa uusia tätä oppituntia.';
$string['normal'] = 'Normaali - seuraa oppitunnin polkua';
$string['notcompleted'] = 'Ei valmis';
$string['notdefined'] = 'Ei määritelty';
@@ -135,15 +148,17 @@
$string['notitle'] = 'Otsikko puuttuu';
$string['numberofcorrectanswers'] = 'Oikeiden vastausten lukumäärä: $a';
$string['numberofcorrectmatches'] = 'Oikeiden parikysymysten määrä: $a ';
-$string['numberofpagestoshow'] = 'Näytettävien sivujen (korttien) määrä';
+$string['numberofpagestoshow'] = 'Näytettävien sivujen määrä';
$string['numberofpagesviewed'] = 'Katsottujen sivujen määrä: $a';
$string['ongoing'] = 'Näytä menossa oleva pistemäärä.';
$string['ongoingcustom'] = 'Tämä on $a->grade pisteen oppitunti. Olet ansainnut $a->score pistettä $a->currenthigh pisteestä tähän mennessä.';
$string['ongoingnormal'] = 'Olet vastannut oikein $a->correct kysymykseen $a->viewed kysymyksestä.';
$string['or'] = 'TAI';
$string['ordered'] = 'Järjestetty';
+$string['other'] = 'Muu';
$string['outof'] = 'maksimipisteet $a';
$string['outoftime'] = 'Aika Loppuu';
+$string['overview'] = 'Yleistä';
$string['page'] = 'Sivu $a';
$string['pagecontents'] = 'Sivun sisältö';
$string['pages'] = 'Sivuja';
@@ -161,8 +176,8 @@
$string['question'] = 'Kysymys';
$string['questionoption'] = 'Kysymyksen vaihtoehtoinen toiminta';
$string['questiontype'] = 'Kysymyksen tyyppi';
-$string['randombranch'] = 'Satunnainen tietopuun haara sivu';
-$string['randompageinbranch'] = 'Satunnainen kysymys tietopuun haaran sisällä';
+$string['randombranch'] = 'Satunnainen tietopuun haara';
+$string['randompageinbranch'] = 'Satunnainen kysymys haaran sisällä';
$string['rank'] = 'Luokitus';
$string['reached'] = 'saavutettu';
$string['redisplaypage'] = 'Näytä sivu uudelleen';
@@ -175,7 +190,7 @@
$string['reviewquestioncontinue'] = 'Ei, haluan vain siirtyä seuraavaan kysymykseen';
$string['sanitycheckfailed'] = 'Tarkistus epäonnistui: tämä yritys on poistettu';
$string['savechanges'] = 'Tallenna muutokset';
-$string['savechangesandeol'] = 'Tallenna muutokset ja palaa tunnin loppuun';
+$string['savechangesandeol'] = 'Tallenna muutokset ja mene tunnin loppuun';
$string['savepage'] = 'Tallenna sivu';
$string['score'] = 'Tulos';
$string['scores'] = 'Tulokset';
@@ -188,10 +203,11 @@
$string['slideshowheight'] = 'Diaesityksen korkeus';
$string['slideshowwidth'] = 'Diaesityksen leveys';
$string['startlesson'] = 'Aloita oppitunti';
+$string['studentattemptlesson'] = '$a->lastname, $a->firstname\'s yritys numero $a->attempt';
$string['studentoneminwarning'] = 'Varoitus: Sinulla on 1 minuutti tai vähemmän viimeistellä oppitunti.';
$string['studentoutoftime'] = 'HUOMIO: Aika loppui tämän oppitunnin osalta. Viimeistä vastaustasi ei lasketa, koska se annettiin ajan jo loputtua. Paina jatka painiketta lopettaaksesi oppitunnin.';
-$string['studentresponse'] = '{$a}\'n vaste';
-$string['submitname'] = 'Luovuta nimi';
+$string['studentresponse'] = '{$a}\'n vastaus';
+$string['submitname'] = 'Lähetä nimi';
$string['teacherjumpwarning'] = '$a->cluster hyppyä tai $a->unseen hyppyä käytetään tällä oppitunnilla. Seuraava Sivu hyppyä käytetään sen sijaan. Kirjaudu sisään opiskelijana testataksesi näitä hyppyjä.';
$string['teacherongoingwarning'] = 'Menossa oleva tulos on näytetty ainoastaan opiskelijalle. Kirjaudu sisään opiskelijana testataksesi menossa olevaa tulosta.';
$string['teachertimerwarning'] = 'Ajastin toimii vain opiskelijalle. Kirjaudu sisään opiskelijana testataksesi ajastinta.';
@@ -199,12 +215,13 @@
$string['thatsthewronganswer'] = 'Vastaus on väärin';
$string['thefollowingpagesjumptothispage'] = 'Seuraavat sivut hyppäävät tälle sivulle';
$string['thispage'] = 'Tämä sivu';
-$string['timed'] = 'Ajastin';
+$string['timed'] = 'Ajastettu';
$string['timeremaining'] = 'Aikaa jäljellä';
$string['timetaken'] = 'Aikaa kulunut';
$string['topscorestitle'] = 'Parhaat $a->maxhighscores tulosta oppitunnilla: $a->name .';
$string['treeview'] = 'Puu näkymä';
-$string['unseenpageinbranch'] = 'Kysymys, jota ei ole nähty tietopuun haarassa';
+$string['unseenpageinbranch'] = 'Katsomaton kysymys haarassa';
+$string['updatedpage'] = 'Sivu päivitetty';
$string['updatefailed'] = 'Päivitys epäonnistui';
$string['updatesuccess'] = 'Päivitys onnistui';
$string['useeditor'] = 'Käytä editoria';
View
10 lang/fi/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005022400)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005030501)
$string['action'] = 'Tapahtuma';
@@ -8,7 +8,7 @@
$string['activity'] = 'Aktiviteetti';
$string['activityclipboard'] = 'Siirretään tätä aktiviteettia: <b>$a</b>';
$string['activityiscurrentlyhidden'] = 'Valitettavasti tämä aktiviteetti on piilotettuna';
-$string['activitymodule'] = 'Tapahtumamoduuli';
+$string['activitymodule'] = 'Aktiviteettimoduuli';
$string['activityreport'] = 'Tapahtumaraportti';
$string['activityselect'] = 'Valitse tämä aktiviteetti siirrettäväksi';
$string['activitysince'] = 'Tapahtumat $a lähtien';
@@ -527,7 +527,7 @@
$string['htmleditordisabledbrowser'] = 'Richtext HTML-Editori ei ole saatavilla, koska selaimesi ei ole IE 5.5 tai uudempi.';
$string['htmlformat'] = 'HTML-muotoilu';
$string['icqnumber'] = 'ICQ-numero';
-$string['idnumber'] = 'ID-numero';
+$string['idnumber'] = 'Tunnistenumero';
$string['importdata'] = 'Tuo kurssit tiedot';
$string['inactive'] = 'Ei käytössä';
$string['include'] = 'Ota mukaan';
@@ -626,7 +626,7 @@
$string['missingname'] = 'Puuttuva nimi';
$string['missingnewpassword'] = 'Puuttuva uusi salasana';
$string['missingpassword'] = 'Puuttuva salasana';
-$string['missingshortname'] = 'Puuttuva lyhyt nimi';
+$string['missingshortname'] = 'Puuttuva lyhenne';
$string['missingshortsitename'] = 'Puuttuva sivuston lyhyt nimi ';
$string['missingsitedescription'] = 'Puuttuva sivuston kuvaus';
$string['missingsitename'] = 'Puuttuva sivuston nimi';
@@ -854,7 +854,7 @@
$string['separateandconnected'] = 'Eristyvä ja sosiaalinen oppiminen';
$string['serverlocaltime'] = 'Palvelimen aika';
$string['settings'] = 'Asetukset';
-$string['shortname'] = 'Lyhyt nimi';
+$string['shortname'] = 'Lyhenne';
$string['shortnametaken'] = 'Annettu kurssin lyhyt nimi on jo käytössä toisella kursilla.';
$string['shortsitename'] = 'Lyhyt nimi sivustolle (esim. yksi sana)';
$string['show'] = 'Näytä';

0 comments on commit 86bd9a1

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.