Permalink
Browse files

updates

  • Loading branch information...
paca70
paca70 committed Apr 28, 2003
1 parent b86fc0e commit 8809fee944d1f319d35c2d1883e5a4d1a911c646
Showing with 33 additions and 9 deletions.
  1. +4 −2 lang/fi/auth.php
  2. +2 −1 lang/fi/forum.php
  3. +5 −2 lang/fi/moodle.php
  4. +20 −2 lang/fi/quiz.php
  5. +2 −2 lang/fi/resource.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003032400)
+ // auth.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003042701)
$string['auth_dbdescription'] = "Tämä moduli tarkistaa ulkoisen tietokannan taulusta käyttäjätunnuksen ja salasanan.";
@@ -15,7 +15,7 @@
$string['auth_dbtype'] = "Tietokannan tyyppi (Katso <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb dokumentoinnista</A> yksityiskohdat)";
$string['auth_dbuser'] = "Käyttäjätunnus lukuoikeuksin tietokantaan";
$string['auth_emaildescription'] = "Sähköpostivarmistus on oletusarvoinen käyttäjätunnistusmetodi.
-Kun käyttäjä luo itselleen tunnuksen, lähetetään varmistusviesti
+Kun käyttäjä luo itselleen tunnuksen, lähetetään varmistusviesti
käyttäjälle. Viesti sisältää linkin, minkä avulla käyttäjä voi aktivoida tunnuksensa.";
$string['auth_emailtitle'] = "Käytä sähköpostivarmistusta";
$string['auth_imapdescription'] = "Tämä tapa käyttää imap-palvelinta käyttäjätunnuksen ja salasanan tarkistamiseen.";
@@ -39,6 +39,8 @@
Seuraavilla kerroilla ainostaan tunnus ja salasana tarkistetaan.";
$string['auth_ldapextrafields'] = "Nämä kentät ovat valinnaisia. Voit asettaa Moodlen hakemaan käyttäjätietoja LDAP-hakemistosta. Käyttäjä voi joka tapauksessa muuttaa omia henkilötietojaan jälkeenpäin.";
$string['auth_ldaptitle'] = "Käytä LDAP-palvelinta";
+$string['auth_manualdescription'] = "Käyttäjät eivät voi itse luoda omia tunnuksiaan. Kaikki käyttäjät pitää luoda käsin pääkäyttäjien toimesta.";
+$string['auth_manualtitle'] = "Käsinluonti";
$string['auth_nntpdescription'] = "Tämä tapa käyttää NNTP-palvelinta käyttäjän tunnistukseen.";
$string['auth_nntphost'] = "NNTP-palvelimen osoite. Käytä IP-numeroa, älä domainnimeä.";
$string['auth_nntpport'] = "Palvelimen portti (119 , yleensä)";
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003041600)
+ // forum.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003042701)
$string['addanewdiscussion'] = "Lisää uusi keskustelu";
@@ -52,6 +52,7 @@
$string['modulename'] = "Foorumi";
$string['modulenameplural'] = "Foorumit";
$string['more'] = "lisää";
+$string['movethisdiscussionto'] = "Siirrä tämä keskustelu ...";
$string['namenews'] = "Uutiset foorumi";
$string['namesocial'] = "Keskustelu foorumi";
$string['nameteacher'] = "Opettajain foorumi";
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003041600)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003042701)
$string['action'] = "Tapahtuma";
@@ -66,6 +66,7 @@
$string['configlang'] = "Valitse oletuskieli koko sivustolle, käyttäjät vovat myöhemmin halutessaan muuttaa asetusta.";
$string['configlangdir'] = "Kirjoitus suunta ylleensä vasemmalta oikelle , mutta esim arabia ja heprea ovat poikkeuksia tähän.";
$string['configlocale'] = "Päivämäärien muotoilu tehdään tämän tiedon mukaan. Annetun locale-koodin pitää olla palvelimen tuntema (Esim. fi_FI). Jos et ole varma, jätä tämä tyhjäksi.";
+$string['configloglifetime'] = "Tässä määritetään kuinka pitkältä aikaväliltä haluat tallentaa käyttäjien toimet. Määritettyä aikaa vanhemmat tapahtumat poistetaan automaattisesti. Yleensä on hyvä säilyttää kaikki tapahtumat, mutta jos palvelimesi alkaa hyytyä isojen tapahtuma-lokien kanssa, voit haluta alentaa säilytysaikaa.";
$string['configlongtimenosee'] = "Opiskelijat jotka eivät ole kirjaantuneet pitkään aikaan, poistetaan kursseilta automaattisesti. Määrittele tässä haluamasi aika.";
$string['configmaxeditingtime'] = "Määrittää kauanko foorumiin lähetttyä viestiä voidaan muokata.";
$string['configproxyhost'] = "Jos <b>palvelimen</b> pitää käyttää välityspalvelinta internetyhteyksiin , määritä palvelin ja portti tässä.";
@@ -181,6 +182,7 @@
$string['forgotten'] = "Unohditko salasanasi?";
$string['format'] = "Muotoilu";
$string['formathtml'] = "HTML-muoto";
+$string['formatplain'] = "Pelkkä teksti-muoto";
$string['formatsocial'] = "Keskustelu";
$string['formattext'] = "Automaattimuotoilu";
$string['formattexttype'] = "Muotoilu";
@@ -282,7 +284,7 @@
<LI>Nyt voit käyttää järjestelmää vapaasti. Vastaisuudessa kirjannut vain antamalla käyttäjätunnuksen ja salasanan vieressä oleviin kentiin. .
</OL>";
$string['loginstepsnone'] = "Hei!
-<p>Jotta voisit käyttää kursseja, sinun pitää luoda itsellesi
+<p>Jotta voisit käyttää kursseja, sinun pitää luoda itsellesi
käyttäjätunnus. Täytät vain itsellesi käyttätunnuksen ja salasanan, sitten käytät niitä tältä sivulta. Jos käyttäjätunnus on jo varattu, pitää sinun valita toinen käyttätunnus.</p>";
$string['loginto'] = "Kirjaudu \$a";
$string['loginusing'] = "Kirjaudu tästä käyttäen tunnusta ja salasanaasi";
@@ -334,6 +336,7 @@
$string['nametopics'] = "otsikko";
$string['nameweeks'] = "viikko";
$string['never'] = "Ei koskaan";
+$string['neverdeletelogs'] = "Älä poista tapahtumia";
$string['new'] = "Uusi";
$string['newaccount'] = "Uusi tunnus";
$string['newpassword'] = "Uusi salasana";
View
@@ -1,8 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003041600)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003042702)
$string['addquestions'] = "Lisää kysymyksiä";
+$string['addquestionstoquiz'] = "Lisää kysymykset tähän tenttiin";
$string['addselectedtoquiz'] = "Lisää valittu tenttiin";
$string['allowreview'] = "Salli tarkastelu";
$string['alreadysubmitted'] = "Näyttäisi siltä että olet jo lähettänyt tämän vastauksen.";
@@ -32,22 +33,28 @@
$string['choices'] = "Vaihtoehdot";
$string['correctanswer'] = "Oikea vastaus";
$string['correctanswers'] = "Oikeat vastaukset";
+$string['createmultiple'] = "Luo useita kysymyksiä";
$string['createnewquestion'] = "Luo uusi kysymys";
$string['custom'] = "Muokautettu muoto";
$string['daysavailable'] = "Päivää esillä";
$string['default'] = "Oletus";
+$string['defaultgrade'] = "Oletus arviointi kysymyksille";
$string['defaultinfo'] = "Oletus kategoria kysymyksille.";
$string['deletequestioncheck'] = "Oletko varma että haluat poistaa '\$a'?";
$string['editcategories'] = "Muokkaa kategorioita";
+$string['editingmatch'] = "Muokataan yhteensopivat kysymykset";
$string['editingmultichoice'] = "Muokataan monivalintaa";
$string['editingquestion'] = "Muokkataan kysymystä";
$string['editingquiz'] = "Muokkataan tenttiä";
+$string['editingrandom'] = "Muokataan satunaistettua kysymystä";
+$string['editingrandomsamatch'] = "Muokataan satunnaistettua 'yhteensopivat lyhyttehtävät'-kysymystä";
$string['editingshortanswer'] = "Muokataan lyhyttehtävää";
$string['editingtruefalse'] = "Muokataan tosi/epätosi tehtävää";
$string['false'] = "Epätosi";
$string['feedback'] = "Palaute";
$string['fileformat'] = "Tiedosto muoto";
$string['filloutoneanswer'] = "Sinun pitää täyttää vähintään yksi vastaus. Tyhjiä vastuksia ei käytetä.";
+$string['filloutthreequestions'] = "Sinun pitää täyttää vähintään kolme kysymystä. Tyhjiä kysymyksiä ei käytetä.";
$string['fillouttwochoices'] = "Sinun pitää valita vähintään kaksi vaihtoehtoa. Tyhjiä vaihtoehtoja ei käytetä.";
$string['fractionsaddwrong'] = "Valitsemasi arviointi ei ole 100%% asti<br>, vaan \$a%%.<br>
Haluatko palata ja korjata tämän kysymyksen?";
@@ -61,6 +68,8 @@
$string['importquestions'] = "Tuo kysymykset tiedostosta";
$string['introduction'] = "Johdanto";
$string['marks'] = "Pistettä";
+$string['match'] = "Yhteensopivat vastaukset";
+$string['matchanswer'] = "Yhteensopiva vastaus";
$string['missingname'] = "Puutuva kysymyksen nimi";
$string['missingquestiontext'] = "Puutuva kysymyksen teksti";
$string['missingword'] = "Puuttuva sana muoto";
@@ -73,6 +82,7 @@
$string['noquestions'] = "Kysymyksiä ei ole vielä lisätty.";
$string['noreview'] = "Et voi tarkastella tätä tenttiä";
$string['noreviewuntil'] = "Et voi tarkastella tätä tenttiä ennen \$a";
+$string['notenoughsubquestions'] = "Kysymyksiä ei ole määritelty riittävästi! <br> HAluatko palata ja korjata tämän kysymyksen?";
$string['publish'] = "Julkaise";
$string['qti'] = "IMS QTI muoto";
$string['question'] = "Kysymys";
@@ -84,7 +94,12 @@
$string['quizclosed'] = "Tentti on suljettu \$a";
$string['quiznotavailable'] = "Tentti on avoinna \$a lähtien";
$string['quizopen'] = "Avaa tentti";
-$string['random'] = "Satunnaisesti";
+$string['random'] = "Satunnaistetut kysymykset";
+$string['randomcreate'] = "Luo satunnaistetut kysymykset";
+$string['randomsamatch'] = "Satunnaistetut yhteensopivat lyhytvastaukset";
+$string['randomsamatchcreate'] = "Luo satunnaistetut yhteensopivat lyhytvastaukset kysymykset";
+$string['randomsamatchintro'] = "Valitse jokaiselle seuraavalle kysymykselle sopiva vastaus valikosta";
+$string['randomsamatchnumber'] = "Valittavien kysymysten määrä";
$string['readytosend'] = "olet lähettämässä tentin arvosteltavaksi. Oletko varma että haluat jatkaa?";
$string['regrade'] = "Arvioi uudelleen kaikki yritykset";
$string['regradecomplete'] = "Kaikki yritykset on uudelleen arvioitu.";
@@ -103,9 +118,12 @@
$string['show'] = "Näytä";
$string['showcorrectanswer'] = "Näytä oikeat vastaukset vastaamisen jälkeen?";
$string['showfeedback'] = "Näytä palaute vastamisen jälkeen?";
+$string['shuffleanswers'] = "Sekoita vastaukset";
+$string['shufflequestions'] = "Sekoita kysymykset";
$string['time'] = "Aika";
$string['timecompleted'] = "Suoritettu";
$string['timetaken'] = "Suoritusaika";
+$string['toomanyrandom'] = "Haluttu satunnaisten kysymysten määrä on suurempi kuin tämän kysymys kategorian kysymysten määrä (\$a).";
$string['true'] = "Tosi";
$string['truefalse'] = "Tosi/Epätosi";
$string['type'] = "Tyyppi";
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // resource.php - created with Moodle 1.0.8 dev (2002123000)
+ // resource.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003042702)
$string['addresource'] = "Lisää aineisto";
@@ -16,7 +16,7 @@
$string['note'] = "Huomaa";
$string['notefile'] = "Lisätäksesi tiedostoja kurssille (jotta ne näkysivät tässä listassa) käytä
<A HREF=\$a >Tiedostot-</A>työkalua.";
-$string['notypechosen'] = "Sinun pitää valita luettavan aineiston tyyppi tyyppi. Kaytä selaimen \"back\"-nappia.";
+$string['notypechosen'] = "Sinun pitää valita luettavan aineiston tyyppi tyyppi. Kaytä selaimen \\\"back\\\"-nappia.";
$string['resourcetype'] = "Aineiston tyyppi";
$string['resourcetype1'] = "Viittaus";
$string['resourcetype2'] = "Web-sivu";

0 comments on commit 8809fee

Please sign in to comment.