Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

updates

 • Loading branch information...
commit 8809fee944d1f319d35c2d1883e5a4d1a911c646 1 parent b86fc0e
authored April 28, 2003
6  lang/fi/auth.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // auth.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003032400)
  2
+   // auth.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003042701)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['auth_dbdescription'] = "Tämä moduli tarkistaa ulkoisen tietokannan taulusta käyttäjätunnuksen ja salasanan.";
@@ -15,7 +15,7 @@
15 15
 $string['auth_dbtype'] = "Tietokannan tyyppi (Katso <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb dokumentoinnista</A> yksityiskohdat)";
16 16
 $string['auth_dbuser'] = "Käyttäjätunnus lukuoikeuksin tietokantaan";
17 17
 $string['auth_emaildescription'] = "Sähköpostivarmistus on oletusarvoinen käyttäjätunnistusmetodi.
18  
-Kun käyttäjä luo itselleen tunnuksen, lähetetään varmistusviesti
  18
+Kun käyttäjä luo itselleen tunnuksen, lähetetään varmistusviesti
19 19
 käyttäjälle. Viesti sisältää linkin, minkä avulla käyttäjä voi aktivoida tunnuksensa.";
20 20
 $string['auth_emailtitle'] = "Käytä sähköpostivarmistusta";
21 21
 $string['auth_imapdescription'] = "Tämä tapa käyttää imap-palvelinta käyttäjätunnuksen ja salasanan tarkistamiseen.";
@@ -39,6 +39,8 @@
39 39
 Seuraavilla kerroilla ainostaan tunnus ja salasana tarkistetaan.";
40 40
 $string['auth_ldapextrafields'] = "Nämä kentät ovat valinnaisia. Voit asettaa Moodlen hakemaan käyttäjätietoja LDAP-hakemistosta. Käyttäjä voi joka tapauksessa muuttaa omia henkilötietojaan jälkeenpäin.";
41 41
 $string['auth_ldaptitle'] = "Käytä LDAP-palvelinta";
  42
+$string['auth_manualdescription'] = "Käyttäjät eivät voi itse luoda omia tunnuksiaan. Kaikki käyttäjät pitää luoda käsin pääkäyttäjien toimesta.";
  43
+$string['auth_manualtitle'] = "Käsinluonti";
42 44
 $string['auth_nntpdescription'] = "Tämä tapa käyttää NNTP-palvelinta käyttäjän tunnistukseen.";
43 45
 $string['auth_nntphost'] = "NNTP-palvelimen osoite. Käytä IP-numeroa, älä domainnimeä.";
44 46
 $string['auth_nntpport'] = "Palvelimen portti (119 , yleensä)";
3  lang/fi/forum.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // forum.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003041600)
  2
+   // forum.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003042701)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['addanewdiscussion'] = "Lisää uusi keskustelu";
@@ -52,6 +52,7 @@
52 52
 $string['modulename'] = "Foorumi";
53 53
 $string['modulenameplural'] = "Foorumit";
54 54
 $string['more'] = "lisää";
  55
+$string['movethisdiscussionto'] = "Siirrä tämä keskustelu ...";
55 56
 $string['namenews'] = "Uutiset foorumi";
56 57
 $string['namesocial'] = "Keskustelu foorumi";
57 58
 $string['nameteacher'] = "Opettajain foorumi";
7  lang/fi/moodle.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // moodle.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003041600)
  2
+   // moodle.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003042701)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['action'] = "Tapahtuma";
@@ -66,6 +66,7 @@
66 66
 $string['configlang'] = "Valitse oletuskieli koko sivustolle, käyttäjät vovat myöhemmin halutessaan muuttaa asetusta.";
67 67
 $string['configlangdir'] = "Kirjoitus suunta ylleensä vasemmalta oikelle , mutta esim arabia ja heprea ovat poikkeuksia tähän.";
68 68
 $string['configlocale'] = "Päivämäärien muotoilu tehdään tämän tiedon mukaan. Annetun locale-koodin pitää olla palvelimen tuntema (Esim. fi_FI). Jos et ole varma, jätä tämä tyhjäksi.";
  69
+$string['configloglifetime'] = "Tässä määritetään kuinka pitkältä aikaväliltä haluat tallentaa käyttäjien toimet. Määritettyä aikaa vanhemmat tapahtumat poistetaan automaattisesti. Yleensä on hyvä säilyttää kaikki tapahtumat, mutta jos palvelimesi alkaa hyytyä isojen tapahtuma-lokien kanssa, voit haluta alentaa säilytysaikaa.";
69 70
 $string['configlongtimenosee'] = "Opiskelijat jotka eivät ole kirjaantuneet pitkään aikaan, poistetaan kursseilta automaattisesti. Määrittele tässä haluamasi aika.";
70 71
 $string['configmaxeditingtime'] = "Määrittää kauanko foorumiin lähetttyä viestiä voidaan muokata.";
71 72
 $string['configproxyhost'] = "Jos <b>palvelimen</b> pitää käyttää välityspalvelinta internetyhteyksiin , määritä palvelin ja portti tässä.";
@@ -181,6 +182,7 @@
181 182
 $string['forgotten'] = "Unohditko salasanasi?";
182 183
 $string['format'] = "Muotoilu";
183 184
 $string['formathtml'] = "HTML-muoto";
  185
+$string['formatplain'] = "Pelkkä teksti-muoto";
184 186
 $string['formatsocial'] = "Keskustelu";
185 187
 $string['formattext'] = "Automaattimuotoilu";
186 188
 $string['formattexttype'] = "Muotoilu";
@@ -282,7 +284,7 @@
282 284
  <LI>Nyt voit käyttää järjestelmää vapaasti. Vastaisuudessa kirjannut vain antamalla käyttäjätunnuksen ja salasanan vieressä oleviin kentiin. .
283 285
  </OL>";
284 286
 $string['loginstepsnone'] = "Hei! 
285  
-<p>Jotta voisit käyttää kursseja, sinun pitää luoda itsellesi
  287
+<p>Jotta voisit käyttää kursseja, sinun pitää luoda itsellesi
286 288
 käyttäjätunnus. Täytät vain itsellesi käyttätunnuksen ja salasanan, sitten käytät niitä tältä sivulta. Jos käyttäjätunnus on jo varattu, pitää sinun valita toinen käyttätunnus.</p>";
287 289
 $string['loginto'] = "Kirjaudu \$a";
288 290
 $string['loginusing'] = "Kirjaudu tästä käyttäen tunnusta ja salasanaasi";
@@ -334,6 +336,7 @@
334 336
 $string['nametopics'] = "otsikko";
335 337
 $string['nameweeks'] = "viikko";
336 338
 $string['never'] = "Ei koskaan";
  339
+$string['neverdeletelogs'] = "Älä poista tapahtumia";
337 340
 $string['new'] = "Uusi";
338 341
 $string['newaccount'] = "Uusi tunnus";
339 342
 $string['newpassword'] = "Uusi salasana";
22  lang/fi/quiz.php
... ...
@@ -1,8 +1,9 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // quiz.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003041600)
  2
+   // quiz.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003042702)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['addquestions'] = "Lisää kysymyksiä";
  6
+$string['addquestionstoquiz'] = "Lisää kysymykset tähän tenttiin";
6 7
 $string['addselectedtoquiz'] = "Lisää valittu tenttiin";
7 8
 $string['allowreview'] = "Salli tarkastelu";
8 9
 $string['alreadysubmitted'] = "Näyttäisi siltä että olet jo lähettänyt tämän vastauksen.";
@@ -32,22 +33,28 @@
32 33
 $string['choices'] = "Vaihtoehdot";
33 34
 $string['correctanswer'] = "Oikea vastaus";
34 35
 $string['correctanswers'] = "Oikeat vastaukset";
  36
+$string['createmultiple'] = "Luo useita kysymyksiä";
35 37
 $string['createnewquestion'] = "Luo uusi kysymys";
36 38
 $string['custom'] = "Muokautettu muoto";
37 39
 $string['daysavailable'] = "Päivää esillä";
38 40
 $string['default'] = "Oletus";
  41
+$string['defaultgrade'] = "Oletus arviointi kysymyksille";
39 42
 $string['defaultinfo'] = "Oletus kategoria kysymyksille.";
40 43
 $string['deletequestioncheck'] = "Oletko varma että haluat poistaa '\$a'?";
41 44
 $string['editcategories'] = "Muokkaa kategorioita";
  45
+$string['editingmatch'] = "Muokataan yhteensopivat kysymykset";
42 46
 $string['editingmultichoice'] = "Muokataan monivalintaa";
43 47
 $string['editingquestion'] = "Muokkataan kysymystä";
44 48
 $string['editingquiz'] = "Muokkataan tenttiä";
  49
+$string['editingrandom'] = "Muokataan satunaistettua kysymystä";
  50
+$string['editingrandomsamatch'] = "Muokataan satunnaistettua 'yhteensopivat lyhyttehtävät'-kysymystä";
45 51
 $string['editingshortanswer'] = "Muokataan lyhyttehtävää";
46 52
 $string['editingtruefalse'] = "Muokataan tosi/epätosi tehtävää";
47 53
 $string['false'] = "Epätosi";
48 54
 $string['feedback'] = "Palaute";
49 55
 $string['fileformat'] = "Tiedosto muoto";
50 56
 $string['filloutoneanswer'] = "Sinun pitää täyttää vähintään yksi vastaus. Tyhjiä vastuksia ei käytetä.";
  57
+$string['filloutthreequestions'] = "Sinun pitää täyttää vähintään kolme kysymystä. Tyhjiä kysymyksiä ei käytetä.";
51 58
 $string['fillouttwochoices'] = "Sinun pitää valita vähintään kaksi vaihtoehtoa. Tyhjiä vaihtoehtoja ei käytetä.";
52 59
 $string['fractionsaddwrong'] = "Valitsemasi arviointi ei ole 100%% asti<br>, vaan \$a%%.<br>
53 60
 Haluatko palata ja korjata tämän kysymyksen?";
@@ -61,6 +68,8 @@
61 68
 $string['importquestions'] = "Tuo kysymykset tiedostosta";
62 69
 $string['introduction'] = "Johdanto";
63 70
 $string['marks'] = "Pistettä";
  71
+$string['match'] = "Yhteensopivat vastaukset";
  72
+$string['matchanswer'] = "Yhteensopiva vastaus";
64 73
 $string['missingname'] = "Puutuva kysymyksen nimi";
65 74
 $string['missingquestiontext'] = "Puutuva kysymyksen teksti";
66 75
 $string['missingword'] = "Puuttuva sana muoto";
@@ -73,6 +82,7 @@
73 82
 $string['noquestions'] = "Kysymyksiä ei ole vielä lisätty.";
74 83
 $string['noreview'] = "Et voi tarkastella tätä tenttiä";
75 84
 $string['noreviewuntil'] = "Et voi tarkastella tätä tenttiä ennen \$a";
  85
+$string['notenoughsubquestions'] = "Kysymyksiä ei ole määritelty riittävästi! <br> HAluatko palata ja korjata tämän kysymyksen?";
76 86
 $string['publish'] = "Julkaise";
77 87
 $string['qti'] = "IMS QTI muoto";
78 88
 $string['question'] = "Kysymys";
@@ -84,7 +94,12 @@
84 94
 $string['quizclosed'] = "Tentti on suljettu \$a";
85 95
 $string['quiznotavailable'] = "Tentti on avoinna \$a lähtien";
86 96
 $string['quizopen'] = "Avaa tentti";
87  
-$string['random'] = "Satunnaisesti";
  97
+$string['random'] = "Satunnaistetut kysymykset";
  98
+$string['randomcreate'] = "Luo satunnaistetut kysymykset";
  99
+$string['randomsamatch'] = "Satunnaistetut yhteensopivat lyhytvastaukset";
  100
+$string['randomsamatchcreate'] = "Luo satunnaistetut yhteensopivat lyhytvastaukset kysymykset";
  101
+$string['randomsamatchintro'] = "Valitse jokaiselle seuraavalle kysymykselle sopiva vastaus valikosta";
  102
+$string['randomsamatchnumber'] = "Valittavien kysymysten määrä";
88 103
 $string['readytosend'] = "olet lähettämässä tentin arvosteltavaksi. Oletko varma että haluat jatkaa?";
89 104
 $string['regrade'] = "Arvioi uudelleen kaikki yritykset";
90 105
 $string['regradecomplete'] = "Kaikki yritykset on uudelleen arvioitu.";
@@ -103,9 +118,12 @@
103 118
 $string['show'] = "Näytä";
104 119
 $string['showcorrectanswer'] = "Näytä oikeat vastaukset vastaamisen jälkeen?";
105 120
 $string['showfeedback'] = "Näytä palaute vastamisen jälkeen?";
  121
+$string['shuffleanswers'] = "Sekoita vastaukset";
  122
+$string['shufflequestions'] = "Sekoita kysymykset";
106 123
 $string['time'] = "Aika";
107 124
 $string['timecompleted'] = "Suoritettu";
108 125
 $string['timetaken'] = "Suoritusaika";
  126
+$string['toomanyrandom'] = "Haluttu satunnaisten kysymysten määrä on suurempi kuin tämän kysymys kategorian kysymysten määrä (\$a).";
109 127
 $string['true'] = "Tosi";
110 128
 $string['truefalse'] = "Tosi/Epätosi";
111 129
 $string['type'] = "Tyyppi";
4  lang/fi/resource.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // resource.php - created with Moodle 1.0.8 dev (2002123000)
  2
+   // resource.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003042702)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['addresource'] = "Lisää aineisto";
@@ -16,7 +16,7 @@
16 16
 $string['note'] = "Huomaa";
17 17
 $string['notefile'] = "Lisätäksesi tiedostoja kurssille (jotta ne näkysivät tässä listassa) käytä 
18 18
 <A HREF=\$a >Tiedostot-</A>työkalua.";
19  
-$string['notypechosen'] = "Sinun pitää valita luettavan aineiston tyyppi tyyppi. Kaytä selaimen \"back\"-nappia.";
  19
+$string['notypechosen'] = "Sinun pitää valita luettavan aineiston tyyppi tyyppi. Kaytä selaimen \\\"back\\\"-nappia.";
20 20
 $string['resourcetype'] = "Aineiston tyyppi";
21 21
 $string['resourcetype1'] = "Viittaus";
22 22
 $string['resourcetype2'] = "Web-sivu";

0 notes on commit 8809fee

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.