Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

*** empty log message ***

 • Loading branch information...
commit 888bc12d4a03288d73e59b5aa2a6bf3039f83788 1 parent 0f46f0a
authored June 09, 2003
21  lang/ca/README
... ...
@@ -1,19 +1,16 @@
1 1
 README FOR CATALAN PLUGIN
2 2
 -------------------------
3 3
 
4  
-Translation by Carles Bellver (with the help of Mercè Renau, 
5  
-Clara Andrés and Jordi Adell).
  4
+Autors de la traducció:
6 5
 
7  
-Missing strings:
  6
+- Jordi Adell <jordi@uji.es>
  7
+- Clara Andrés <al051553@alumail.uji.es>
  8
+- Carles Bellver <carles.bellver@cent.uji.es>
  9
+- Joan Queralt Gil <jqueralt@pie.xtec.es>
  10
+- Mercè Renau Rodríguez <mrenau@guest.uji.es>
8 11
 
9  
-- almost all survey.php
10  
-- a lot of help files :-(
  12
+Feina pendent:
11 13
 
  14
+- quasi tot el survey.php
  15
+- un munt de fitxers d'ajuda
12 16
 
13  
-Centre d'Educació i Noves Tecnologies
14  
-Universitat Jaume I
15  
-12071 Castelló de la Plana
16  
-Spain
17  
-
18  
-mailto:cent@uji.es
19  
-http://cent.uji.es
11  lang/ca/assignment.php
@@ -37,4 +37,15 @@
37 37
 $string['viewsubmissions'] = "Veure \$a tasques enviades";
38 38
 $string['yoursubmission'] = "El teu enviament";
39 39
 
  40
+$string['feedback'] = "Comentaris";
  41
+$string['saveallfeedback'] = "Guardar els meus comentaris";
  42
+
  43
+$string['assignmentmail'] = "\$a->teacher ha posat alguns comentaris sobre la teua tasca '\$a->assignment'
  44
+
  45
+Pots veure la teua tasca i els comentaris en aquesta adreça:
  46
+
  47
+  \$a->url";
  48
+$string['assignmentmailhtml'] = "\$a->teacher ha posat alguns comentaris sobre la teua tasca '<i>\$a->assignment</i>'<br /><br />
  49
+Els comentaris s'han adjuntat a la teua <a href=\\\"\$a->url\\\">tasca</a>.";
  50
+
40 51
 ?>
5  lang/ca/choice.php
@@ -14,4 +14,9 @@
14 14
 $string['savemychoice'] = "Guardar la resposta";
15 15
 $string['viewallresponses'] = "Veure \$a respostes";
16 16
 
  17
+$string['publish'] = "Publicar els resultats";
  18
+$string['publishanonymous'] = "Publicar els resultats anònimament, sense mostrar els noms dels estudiants";
  19
+$string['publishnames'] = "Publicar els resultats, amb els noms dels estudiants inclosos";
  20
+$string['publishnot'] = "No fer públics els resultats";
  21
+
17 22
 ?>
22  lang/ca/forum.php
@@ -70,8 +70,10 @@
70 70
 $string['parentofthispost'] = "Missatge original";
71 71
 $string['postadded'] = "S'ha afegit el teu missatge.<P>Tens \$a per a editar-lo si vols fer algun canvi.";
72 72
 $string['postincontext'] = "Veure aquest missatge en el seu context";
73  
-$string['postmailinfo'] = "Açò és una còpia d'un missatge enviat al lloc web \$a.
74  
-
  73
+$string['postmailinfo'] = "Açò és una còpia d'un missatge enviat al lloc web \$a.
  74
+
  75
+
  76
+
75 77
 Per a afegir la teua resposta via web, fes clic en aquest enllaç:";
76 78
 $string['postrating1'] = "Mostra sobretot coneixements SEPARATS";
77 79
 $string['postrating2'] = "Tant separats com connectats";
@@ -101,4 +103,20 @@
101 103
 $string['yournewtopic'] = "Nou tema de debat";
102 104
 $string['yourreply'] = "La teua resposta";
103 105
 
  106
+$string['ratingssaved'] = "Qualificacions guardades";
  107
+
  108
+$string['discussionmoved'] = "Aquest debat s'ha traslladat a '\$a'.";
  109
+$string['lastpost'] = "Darrer missatge";
  110
+$string['movethisdiscussionto'] = "Trasllador aquest debat a... ";
  111
+$string['posts'] = "Missatges";
  112
+$string['replies'] = "Respostes";
  113
+$string['startedby'] = "Iniciat per";
  114
+$string['subscribestart'] = "Envia'm còpia dels missatges d'aquest fòrum";
  115
+$string['subscribestop'] = "No vull rebre còpies per correu dels missatges d'aquest fòrum";
  116
+$string['subscription'] = "Subscripció";
  117
+$string['subscriptions'] = "Subscripcions";
  118
+$string['unsubscribed'] = "Subscripció cancel·lada";
  119
+
  120
+
  121
+
104 122
 ?>
15  lang/ca/journal.php
@@ -7,6 +7,7 @@
7 7
 $string['daysavailable'] = "Dies disponible";
8 8
 $string['editingended'] = "El període d'edició ha acabat";
9 9
 $string['editingends'] = "El període d'edició acaba";
  10
+$string['entries'] = "Entrades";
10 11
 $string['journalname'] = "Nom del diari";
11 12
 $string['journalquestion'] = "Pregunta del diari";
12 13
 $string['journalrating1'] = "Insatisfactori";
@@ -24,4 +25,18 @@
24 25
 $string['startoredit'] = "Començar o editar l'entrada del diari";
25 26
 $string['viewallentries'] = "Veure totes les entrades del diari";
26 27
 
  28
+$string['feedbackupdated'] = "Comentaris actualitzats per a \$a entrades";
  29
+$string['saveallfeedback'] = "Guardar tots els meus comentaris";
  30
+
  31
+$string['entries'] = "Entrades";
  32
+$string['journalmail'] = "\$a->teacher ha posat alguns comentaris 
  33
+sobre l'entrada del teu diari '\$a->journal'
  34
+
  35
+Pots veure la teua entrada i els comentaris en aquesta adreça:
  36
+
  37
+  \$a->url";
  38
+$string['journalmailhtml'] = "\$a->teacher ha posat alguns comentaris 
  39
+sobre l'entrada del teu diari'<i>\$a->journal</i>'<br /><br />
  40
+Pots veure els comentaris enganxats a la teua <a href=\\\"\$a->url\\\">entrada</a>.";
  41
+
27 42
 ?>
396  lang/ca/moodle.php
@@ -121,27 +121,28 @@
121 121
 $string['edituser'] = "Editar comptes d'usuari";
122 122
 $string['email'] = "Adreça de correu";
123 123
 $string['emailconfirm'] = "Confirma el compte";
124  
-$string['emailconfirmation'] = "Hola, \$a->firstname,
125  
-
126  
-S'ha sol·licitat un nou compte en '\$a->sitename' amb la teua
127  
-adreça de correu.
128  
-
129  
-Per a confirmar la creació del compte, per favor connecta't a
130  
-l'adreça web següent:
131  
-
132  
- \$a->link
133  
-
134  
-En la majoria de programes de correu electrònic, l'adreça
135  
-s'hauria de presentar com un enllaç blau i només cal clicar-lo.
136  
-
137  
-Si això no funciona, copia i apega l'adreça en la línea
138  
-d'adreces de la finestra del teu navegador.
139  
-
140  
-Salutacions de l'administrador de '\$a->sitename',
141  
-
  124
+$string['emailconfirmation'] = "Hola, \$a->firstname,
  125
+
  126
+S'ha sol·licitat un nou compte en '\$a->sitename' amb la teua
  127
+adreça de correu.
  128
+
  129
+Per a confirmar la creació del compte, per favor connecta't a
  130
+l'adreça web següent:
  131
+
  132
+ \$a->link
  133
+
  134
+En la majoria de programes de correu electrònic, l'adreça
  135
+s'hauria de presentar com un enllaç blau i només cal clicar-lo.
  136
+Si això no funciona, copia i apega l'adreça en el camp d'adreces
  137
+de la finestra del teu navegador.
  138
+
  139
+Salutacions de l'administrador de '\$a->sitename',
  140
+
142 141
 \$a->admin";
143  
-$string['emailconfirmsent'] = "  <P>S'ha enviat un missatge de correu a la teua adreça <B>\$a</B>
144  
-  <P>Conté instruccions senzilles per a completar el registre.
  142
+$string['emailconfirmsent'] = "  <P>S'ha enviat un missatge de correu a la teua adreça <B>\$a</B>
  143
+
  144
+  <P>Conté instruccions senzilles per a completar el registre.
  145
+
145 146
  <P>Si tens dificultats, contacta amb l'administrador del lloc.";
146 147
 $string['emaildisplay'] = "Mostrar email";
147 148
 $string['emaildisplaycourse'] = "Permetre només als altres membres del curs veure la meua adreça de correu";
@@ -151,14 +152,16 @@
151 152
 $string['emailformat'] = "Format del correu";
152 153
 $string['emailmustbereal'] = "Nota: l'adreça de correu ha de ser una adreça real";
153 154
 $string['enrolmentkey'] = "Clau d'inscripció";
154  
-$string['enrolmentkeyfrom'] = "Aquest curs requereix una clau d'inscripció - una contrasenya<BR>
  155
+$string['enrolmentkeyfrom'] = "Aquest curs requereix una clau d'inscripció - una contrasenya<BR>
  156
+
155 157
 d'un sol ús que t'ha d'haver proporcionat \$a";
156  
-$string['enrolmentkeyhint'] = "Aquesta clau d'inscripció es errònia, per favor torna a intentar-ho<BR>
  158
+$string['enrolmentkeyhint'] = "Aquesta clau d'inscripció es errònia, per favor torna a intentar-ho<BR>
  159
+
157 160
 (Una pista: comença per '\$a'";
158 161
 $string['entercourse'] = "Fes clic per a entrar en aquest curs";
159 162
 $string['enteremailaddress'] = "Introdueix la teua adreça de correu per anul·lar la contrasenya anterior i rebre'n una de nova per correu electrònic.";
160 163
 $string['error'] = "Error";
161  
-$string['existingteachers'] = "Professors existents";
  164
+$string['existingteachers'] = "Professors actuals";
162 165
 $string['feedback'] = "Interaccions";
163 166
 $string['filemissing'] = "Falta \$a";
164 167
 $string['files'] = "Fitxers";
@@ -181,18 +184,30 @@
181 184
 $string['fullname'] = "Nom complet";
182 185
 $string['fullprofile'] = "Perfil complet";
183 186
 $string['fullsitename'] = "Nom complet del lloc";
184  
-$string['gpl'] = "Copyright (C) 2001-2002 Martin Dougiamas (http://dougiamas.com)
185  
-
186  
-This program is free software; you can redistribute it and/or modify
187  
-it under the terms of the GNU General Public License as published by
188  
-the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
189  
-(at your option) any later version.
190  
-
191  
-This program is distributed in the hope that it will be useful,
192  
-but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
193  
-MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
194  
-GNU General Public License for more details:
195  
-
  187
+$string['gpl'] = "Copyright (C) 2001-2002 Martin Dougiamas (http://dougiamas.com)
  188
+
  189
+
  190
+
  191
+This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  192
+
  193
+it under the terms of the GNU General Public License as published by
  194
+
  195
+the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
  196
+
  197
+(at your option) any later version.
  198
+
  199
+
  200
+
  201
+This program is distributed in the hope that it will be useful,
  202
+
  203
+but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  204
+
  205
+MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  206
+
  207
+GNU General Public License for more details:
  208
+
  209
+
  210
+
196 211
 http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html";
197 212
 $string['grade'] = "Nivell";
198 213
 $string['grades'] = "Notes";
@@ -205,7 +220,7 @@
205 220
 $string['help'] = "Ajuda";
206 221
 $string['helphtml'] = "Com escriure HTML";
207 222
 $string['helppicture'] = "Com penjar una imatge";
208  
-$string['helpquestions'] = "Feu bones preguntes";
  223
+$string['helpquestions'] = "Fes bones preguntes";
209 224
 $string['helprichtext'] = "Referent a l'editor HTML Richtext";
210 225
 $string['helptext'] = "Com escriure text";
211 226
 $string['hide'] = "Ocultar";
@@ -247,18 +262,29 @@
247 262
 $string['loginas'] = "Entrar com";
248 263
 $string['loginguest'] = "Entrar com a invitat";
249 264
 $string['loginsite'] = "Entrar en aquest lloc";
250  
-$string['loginsteps'] = "Hola! L'accés complet als cursos requereix que dediques un minut a la creació d'un nou compte d'usuari vàlid per a aquest lloc web. Cada curs pot requerir també una &quot;clau d'inscripció&quot; que se't demanaria només la primera vegada que entres. Els passos que has de donar són els següents:
251  
-
252  
-  <OL size=2>
253  
-  <LI>Ompli el formulari de <A HREF=\$a>Nou compte</A> amb les dades que se't demanaran.
254  
-  <LI>El sistema t'enviarà inmediatament un missatge a la teua adreça de correu.
255  
-  <LI>Llegeix el correu, i fes clic en l'enllaç web inclòs.
256  
-  <LI>S'activarà el teu compte i et connectaràs.
257  
-  <LI>Llavors, tria el curs en el qual vols participar.
258  
-  <LI>Si se't demana una &quot;clau d'inscripció&quot;, utilitza la que t'ha donat el professor. Amb això quedaràs inscrit en el curs.
259  
-  <LI>Ara ja tindràs accés complet al curs. En endavant només hauràs d'introduir el teu nom d'usuari i la contrasenya (en el formulari d'aquesta pàgina) per tal de connectar-te i tenir accés a qualsevol curs en el qual estigues inscrit.
  265
+$string['loginsteps'] = "Hola! L'accés complet als cursos requereix que dediques un minut a la creació d'un nou compte d'usuari vàlid per a aquest lloc web. Cada curs pot requerir també una &quot;clau d'inscripció&quot; que se't demanaria només la primera vegada que entres. Els passos que has de donar són els següents:
  266
+
  267
+
  268
+
  269
+  <OL size=2>
  270
+
  271
+  <LI>Ompli el formulari de <A HREF=\$a>Nou compte</A> amb les dades que se't demanaran.
  272
+
  273
+  <LI>El sistema t'enviarà inmediatament un missatge a la teua adreça de correu.
  274
+
  275
+  <LI>Llegeix el correu, i fes clic en l'enllaç web inclòs.
  276
+
  277
+  <LI>S'activarà el teu compte i et connectaràs.
  278
+
  279
+  <LI>Llavors, tria el curs en el qual vols participar.
  280
+
  281
+  <LI>Si se't demana una &quot;clau d'inscripció&quot;, utilitza la que t'ha donat el professor. Amb això quedaràs inscrit en el curs.
  282
+
  283
+  <LI>Ara ja tindràs accés complet al curs. En endavant només hauràs d'introduir el teu nom d'usuari i la contrasenya (en el formulari d'aquesta pàgina) per tal de connectar-te i tenir accés a qualsevol curs en el qual estigues inscrit.
  284
+
260 285
  </OL>";
261  
-$string['loginstepsnone'] = "Hola!<P>Per tal de tenir accés complet als cursos t'has de crear 
  286
+$string['loginstepsnone'] = "Hola!<P>Per tal de tenir accés complet als cursos t'has de crear 
  287
+
262 288
 un compte d'usuari.<P>Consisteix simplement a triar un nom d'usuari i una contrasenya amb els quals t'identificaràs, després, en aquesta pàgina.<P>Si algú ja ha triat abans el mateix nom d'usuari que tu, n'hauràs de provar un altre diferent.";
263 289
 $string['loginto'] = "Entrar en\$a";
264 290
 $string['loginusing'] = "Entra ací utilitzant el teu nom d'usuari i contrasenya";
@@ -285,7 +311,7 @@
285 311
 $string['missinglastname'] = "Falten els cognoms";
286 312
 $string['missingnewpassword'] = "Falta la nova contrasenya";
287 313
 $string['missingpassword'] = "Falta la contrasenya";
288  
-$string['missingshortname'] = "Falta la denominació breu";
  314
+$string['missingshortname'] = "Falta el nom curt";
289 315
 $string['missingshortsitename'] = "Falta el nom breu de lloc";
290 316
 $string['missingsitedescription'] = "Falta la descripció del lloc";
291 317
 $string['missingsitename'] = "Falta el nom del lloc";
@@ -312,29 +338,52 @@
312 338
 $string['new'] = "Nou";
313 339
 $string['newaccount'] = "Nou compte";
314 340
 $string['newpassword'] = "Nova contrasenya";
315  
-$string['newpasswordtext'] = "Hola, \$a->firstname,
316  
-
317  
-La contrasenya del teu compte en '\$a->sitename' ha estat
318  
-anul·lada i se te n'ha assignat una nova provisionalment.
319  
-
320  
-Les dades per a fer la connexió són ara les següents:
321  
-
322  
-  nom d'usuari: \$a->username
323  
-  contrasenya: \$a->newpassword
324  
-
325  
-Per favor, vés a aquesta plana i canvia la teua contrasenya:
326  
-
327  
-  \$a->link
328  
-  
329  
-En la majoria de programes de correu electrònic, l'adreça
330  
-s'hauria de presentar com un enllaç blau i només cal clicar-lo.
331  
-
332  
-Si això no funciona, copia i apega l'adreça en la línea
333  
-d'adreces de la finestra del teu navegador.
334  
-
335  
-Salutacions de l'administrador de '\$a->sitename',
336  
-
337  
-\$a->signoff
  341
+$string['newpasswordtext'] = "Hola, \$a->firstname,
  342
+
  343
+
  344
+
  345
+La contrasenya del teu compte en '\$a->sitename' ha estat
  346
+
  347
+anul·lada i se te n'ha assignat una nova provisionalment.
  348
+
  349
+
  350
+
  351
+Les dades per a fer la connexió són ara les següents:
  352
+
  353
+
  354
+
  355
+  nom d'usuari: \$a->username
  356
+
  357
+  contrasenya: \$a->newpassword
  358
+
  359
+
  360
+
  361
+Per favor, vés a aquesta plana i canvia la teua contrasenya:
  362
+
  363
+
  364
+
  365
+  \$a->link
  366
+
  367
+  
  368
+
  369
+En la majoria de programes de correu electrònic, l'adreça
  370
+
  371
+s'hauria de presentar com un enllaç blau i només cal clicar-lo.
  372
+
  373
+
  374
+
  375
+Si això no funciona, copia i apega l'adreça en la línea
  376
+
  377
+d'adreces de la finestra del teu navegador.
  378
+
  379
+
  380
+
  381
+Salutacions de l'administrador de '\$a->sitename',
  382
+
  383
+
  384
+
  385
+\$a->signoff
  386
+
338 387
 ";
339 388
 $string['newpicture'] = "Nova imatge";
340 389
 $string['newsitem'] = "Notícia";
@@ -348,7 +397,7 @@
348 397
 $string['nofilesyet'] = "Encara no s'han penjat fitxers en aquest curs";
349 398
 $string['nograde'] = "Sense nota";
350 399
 $string['noimagesyet'] = "Encara no s'han penjat imatges en aquest curs";
351  
-$string['nopotentialteachers'] = "No hi ha professors potencials";
  400
+$string['nopotentialteachers'] = "No hi ha professors en potència";
352 401
 $string['nostudentsyet'] = "Encara no hi ha cap estudiant inscrit en aquest curs";
353 402
 $string['nosuchemail'] = "Adreça de correu desconeguda";
354 403
 $string['noteachersyet'] = "Encara no hi ha cap professor en aquest curs";
@@ -373,13 +422,15 @@
373 422
 $string['passwordrecovery'] = "Sí, ajuda'm a connectar-me";
374 423
 $string['passwordsdiffer'] = "Les contrasenyes no coincideixen";
375 424
 $string['passwordsent'] = "S'ha enviat la contrasenya";
376  
-$string['passwordsenttext'] = "  <P>S'ha enviat un missatge per correu electrònic a la teua adreça \$a->email.
377  
-  <P><B>Per favor, busca en el teu correu la contrasenya nova</B>
  425
+$string['passwordsenttext'] = "  <P>S'ha enviat un missatge per correu electrònic a la teua adreça \$a->email.
  426
+
  427
+  <P><B>Per favor, busca en el teu correu la contrasenya nova</B>
  428
+
378 429
  <P>Aquesta nova contrasenya ha estat generada automàticament, de manera que potser voldràs <A HREF=\$a->link>canviar-la per una altra més fàcil de recordar</A>.";
379 430
 $string['people'] = "Gent";
380 431
 $string['personalprofile'] = "Perfil personal";
381 432
 $string['phone'] = "Telèfon";
382  
-$string['potentialteachers'] = "Professors potencials";
  433
+$string['potentialteachers'] = "Professors en potència";
383 434
 $string['preferredlanguage'] = "Idioma de preferència";
384 435
 $string['preview'] = "Vista prèvia";
385 436
 $string['previeworchoose'] = "Prova o tria un tema";
@@ -487,11 +538,16 @@
487 538
 $string['week'] = "Setmana";
488 539
 $string['weeklyoutline'] = "Esquema per setmanes";
489 540
 $string['welcometocourse'] = "Benvingut a \$a";
490  
-$string['welcometocoursetext'] = "Benvingut a \$a->coursename!
491  
-
492  
-Una de les primeres coses que hauries de fer és editar el teu
493  
-perfil de manera que puguem conèixer-te una mica més:
494  
-
  541
+$string['welcometocoursetext'] = "Benvingut a \$a->coursename!
  542
+
  543
+
  544
+
  545
+Una de les primeres coses que hauries de fer és editar el teu
  546
+
  547
+perfil de manera que puguem conèixer-te una mica més:
  548
+
  549
+
  550
+
495 551
  \$a->profileurl";
496 552
 $string['withchosenfiles'] = "Els fitxers seleccionats";
497 553
 $string['wordforstudent'] = "La teua paraula per a 'Estudiant'";
@@ -508,4 +564,184 @@
508 564
 $string['yourself'] = "tu mateix";
509 565
 $string['yourteacher'] = "el teu \$a";
510 566
 
  567
+$string[addadmin] = "Afegir administrador";
  568
+$string[assignadmins] = "Assignar administradors";
  569
+$string[configcountry] = "If you set a country here, then this country will be selected by default on new user accounts. To force users to choose a country, just leave this unset.";
  570
+$string[configdebug] = "If you turn this on, then PHP's error_reporting will be increased so that more warnings are printed. This is only useful for developers.";
  571
+$string[displayingrecords] = "\$a registres llistats";
  572
+$string[errortoomanylogins] = "Ho lamentem, has excedit el nombre màxim d'intents de connexió. Renicia el teu navegador.";
  573
+$string[existingadmins] = "Administradors actuals";
  574
+$string[gd1] = "GD 1.x instal·lada";
  575
+$string[gd2] = "GD 2.x instal·lada";
  576
+$string[gdneed] = "GD requerida per a veure aquesta gràfica";
  577
+$string[gdnot] = "GD no està instal·lada";
  578
+$string[helpreading] = "Llegeix atentament";
  579
+$string[helpwriting] = "Escriu amb molt de compte";
  580
+$string[howtomakethemes] = "Com crear nous temes";
  581
+$string[makeeditable] = "If you make '\$a' editable by the web server process (eg apache) then you could edit this file directly from this page";
  582
+$string[noexistingadmins] = "No existing admins, this is a serious error and you should never have seen this message.";
  583
+$string[none] = "Cap";
  584
+$string[nopotentialadmins] = "No hi ha administradors en potència";
  585
+$string[normal] = "Normal";
  586
+$string[numminutes] = "\$a minuts";
  587
+$string[potentialadmins] = "Administradors en potència";
  588
+$string[removeadmin] = "Eliminar administrador";
  589
+$string[uploadedfileto] = "\$a->file pujat a \$a->directory";
  590
+$string[uploadnofilefound] = "No s'ha pogut trobar el fitxer. Segur que n'havies seleccionat un?";
  591
+$string[uploadproblem] = "S'ha produït un error en intentar pujar el fitxer '\$a' (potser és massa gran?)";
  592
+$string[userdeleted] = "Aquest compte d'usuari ha estat esborrat";
  593
+
  594
+
  595
+$string['activityiscurrentlyhidden'] = "Ho lamentem, aquesta activitat està oculta";
  596
+$string['activitymodule'] = "Mòdul d'activitat";
  597
+$string['addadmin'] = "Afegir administrador";
  598
+$string['addcreator'] = "Afegir creador";
  599
+$string['administrator'] = "Administrador";
  600
+$string['areyousuretorestorethis'] = "Estàs segur que vols restaurar-lo?";
  601
+$string['assignadmins'] = "Assignar administradors";
  602
+$string['assigncreators'] = "Assignar creadors de cursos";
  603
+$string['autosubscribe'] = "Subscripció automàtica al fòrum";
  604
+$string['autosubscribeno'] = "No: no vull subscriure'm automàticament als fòrums";
  605
+$string['autosubscribeyes'] = "Sí: quan escric en un fòrum, vull subscriure'm automàticament";
  606
+$string['backup'] = "Còpia de seguretat";
  607
+$string['backupdir'] = "backupdata";
  608
+$string['backupdate'] = "Data de la còpia";
  609
+$string['backupdetails'] = "Informació sobre la còpia";
  610
+$string['backupfilename'] = "backup";
  611
+$string['backupnameformat'] = "%%Y%%m%%d-%%H%%M";
  612
+$string['backuporiginalname'] = "Nom de la còpia";
  613
+$string['backupversion'] = "Versió de la còpia";
  614
+$string['categoryduplicate'] = "Ja existeix una categoria denominada '\$a'!";
  615
+$string['confirmednot'] = "Encara no has confirmat el teu registre!";
  616
+$string['coursebackup'] = "Còpia del curs";
  617
+$string['coursefiles'] = "Fitxers del curs";
  618
+$string['courserestore'] = "Restaurar curs";
  619
+$string['currentrelease'] = "Informació sobre l'edició actual";
  620
+$string['currentversion'] = "Versió actual";
  621
+$string['displayingrecords'] = "Visualitzar \$a registres";
  622
+$string['displayingusers'] = "Visualitzar usuaris \$a->start a \$a->end";
  623
+$string['emailconfirmationsubject'] = "\$a: confirmació de compte";
  624
+$string['emailpasswordconfirmation'] = "Hola, \$a->firstname,
  625
+
  626
+Algú (probablement tu) ha demanat una nova contrasenya 
  627
+per al teu compte en '\$a->sitename'.
  628
+
  629
+Per confirmar aquesta sol·licitud i rebre la nova contrasenya 
  630
+per correu electrònic, vés a l'adreça web següent:
  631
+
  632
+ \$a->link
  633
+
  634
+En la majoria de programes de correu electrònic, l'adreça
  635
+s'hauria de presentar com un enllaç blau i només cal clicar-lo.
  636
+Si això no funciona, copia i apega l'adreça en el camp d'adreces
  637
+de la finestra del teu navegador.
  638
+
  639
+Si necessites ajuda, contacta amb l'administrador del lloc:
  640
+\$a->admin";
  641
+$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = "\$a: confirmació de canvi de contrasenya";
  642
+$string['emailpasswordconfirmsent'] = "Rebràs un missatge de correu a la teua adreça: <b>\$a</b>.
  643
+<p>Aquest missatge conté instruccions molt senzilles per confirmar i completar el canvi de contrasenya.
  644
+Si després d'això segueixes experimentant problemes, contacta amb l'administrador del lloc.";
  645
+$string['emailpasswordsent'] = "Gràcies per confirmar el canvi de contrasenya.
  646
+<p>Rebràs un missatge de correu amb la contrasenya nova a la teua adreça: <b>\$a->email</b>.
  647
+<p>La contrasenya nova s'ha generat automàticament - potser voldràs
  648
+<a href=\$a->link>canviar-la</a> per una altra més fàcil de recordar.";
  649
+$string['errortoomanylogins'] = "Ho lamentem, has excedit el nombre màxim d'intents de connexió. Tanca el teu navegador i torna a començar.";
  650
+$string['existingadmins'] = "Administradors actuals";
  651
+$string['existingcourse'] = "Cursos actuals";
  652
+$string['existingcreators'] = "Creadors de cursos actuals";
  653
+$string['formatplain'] = "Text simple";
  654
+$string['formatwiki'] = "Format Wiki";
  655
+$string['helpemoticons'] = "Emoticones";
  656
+$string['helpformatting'] = "Sobre el formatatge del text";
  657
+$string['helpreading'] = "Llegeix amb cura";
  658
+$string['helpsummaries'] = "Sobre aquests resums";
  659
+$string['helpwiki'] = "Com escriure text Wiki";
  660
+$string['helpwriting'] = "Escriu amb cura";
  661
+$string['howtomakethemes'] = "Com crear nous temes";
  662
+$string['include'] = "Incloure";
  663
+$string['included'] = "Inclòs";
  664
+$string['includeallusers'] = "Incloure tots els usuaris";
  665
+$string['includecourseusers'] = "Incloure els usuaris del curs";
  666
+$string['includeneededusers'] = "Incloure els usuaris requerits";
  667
+$string['includelogentries'] = "Incloure les entrades del diari";
  668
+$string['includeuserfiles'] = "Incloure els fitxers dels usuaris";
  669
+$string['includecoursefiles'] = "Incloure els fitxers del curs";
  670
+$string['latestlanguagepack'] = "Comprovar l'últim paquet d'idioma en moodle.org";
  671
+$string['list'] = "Llistar";
  672
+$string['listfiles'] = "Llista els fitxers de \$a";
  673
+$string['managemodules'] = "Gestionar mòduls";
  674
+$string['markedthistopic'] = "Aquest tema està marcat com a tema actual";
  675
+$string['missingurl'] = "Falta l'URL";
  676
+$string['moduledeleteconfirm'] = "Vas a esborrar completament el mòdul '\$a'. Això eliminarà tots els registres de la base de dades associats amb aquest mòdul d'activitat. Estàs segur que vols continuar?";
  677
+$string['moduledeletefiles'] = "S'han eliminat de la base de dades totes les dades associades amb el mòdul '\$a->module'. Per completar la supressió del mòdul (i impedir que es reinstal·le per si mateix), ara hauries d'esborrar aquest directori del servidor: \$a->directory";
  678
+$string['moodleversion'] = "Versió de Moodle";
  679
+$string['needed'] = "Requerit";
  680
+$string['neverdeletelogs'] = "No esborrar mai els diaris";
  681
+$string['newcourse'] = "Nou curs";
  682
+$string['noexistingadmins'] = "No hi ha administradors: això és un error seriós i mai no hauries d'haver vist aquest missatge.";
  683
+$string['noexistingcreators'] = "No hi ha creadors";
  684
+$string['none'] = "Cap";
  685
+$string['nopotentialadmins'] = "No hi ha administradors en potència";
  686
+$string['nopotentialcreators'] = "No hi ha creadors de cursos en potència";
  687
+$string['nopotentialteachers'] = "No hi ha professors en potència";
  688
+$string['normal'] = "Normal";
  689
+$string['notavailable'] = "No disponible";
  690
+$string['notincluded'] = "No inclòs";
  691
+$string['nousersmatching'] = "No s'han trobat usuaris que complisquen la condició '\$a'";
  692
+$string['numhours'] = "\$a hores";
  693
+$string['numminutes'] = "\$a minuts";
  694
+$string['passwordconfirmchange'] = "Confirma el canvi de la contrasenya";
  695
+$string['popupwindow'] = "Obrir el fitxer en una altra finestra";
  696
+$string['potentialadmins'] = "Administradors en potència";
  697
+$string['potentialcreators'] = "Creadors de cursos en potència";
  698
+$string['removeadmin'] = "Eliminar administrador";
  699
+$string['removecreator'] = "Eliminar creador de cursos";
  700
+$string['restore'] = "Restaurar";
  701
+$string['restorecancelled'] = "Restauració cancel·lada";
  702
+$string['restoreto'] = "Restaurar a";
  703
+$string['shortnametaken'] = "Aquest nom curt ja el té un altre curs (\$a)";
  704
+$string['showall'] = "Mostrar tots \$a";
  705
+$string['showallusers'] = "Mostrar tots els usuaris";
  706
+$string['state'] = "Comarca";
  707
+$string['topichide'] = "Ocultar aquest tema a \$a";
  708
+$string['topicshow'] = "Mostrar aquest tema a \$a";
  709
+$string['unpacking'] = "Desempaquetant \$a";
  710
+$string['uploadedfileto'] = "Pujar \$a->file a \$a->directory";
  711
+$string['uploadnofilefound'] = "No s'ha trobat cap fitxer. Segur que n'havies seleccionat un?";
  712
+$string['uploadproblem'] = "S'ha produït un problema desconegut mentre es pujava el fitxer '\$a' (potser era massa gran?)";
  713
+$string['user'] = "Usuari";
  714
+$string['userdeleted'] = "Aquest compte d'usuari ha estat esborrat";
  715
+$string['userfiles'] = "Fitxers de l'usuari";
  716
+$string['weekhide'] = "Ocultar aquesta setmana a \$a";
  717
+$string['weekshow'] = "Mostrar aquesta setmana a \$a";
  718
+$string['withoutuserdata'] = "sense dades d'usuari";
  719
+$string['withuserdata'] = "amb dades d'usuari";
  720
+$string['youaregoingtorestorefrom'] = "Vas a restaurar des de:";
  721
+
  722
+$string['configintroadmin'] = "En aquesta pàgina haureu de configurar el compte de l'administrador principal que té el control complet del lloc web. Assegureu-vos de donar un nom d'usuari i contrasenya segurs així com una adreça de correu. Podreu crear més comptes d'administrador més endavant.";
  723
+$string['configintrosite'] = "En aquesta pàgina podreu configurar la pàgina d'inici i el nom del lloc nou. Sempre podreu tornar-hi i canviar les opcions usant l'enllaç a 'Configuració del lloc' de la pàgina d'inici.";
  724
+$string['configlangmenu'] = "Escolliu si voleu o no mostrar el menú de lllenguatge a les pàgines d'inici, d'entrada, etc. Això no afecta la possibilitat que l'usuari determini el llenguatge preferit al seu perfil.";
  725
+$string['configlanglist'] = "Deixeu-ho en blanc si permeteu que els usuaris escullin entre els diferents llenguatges d'aquesta instal·lació de Moodle. Tanmateix podeu escurçar el menú de llenguatges si escriviu una llista separada per comes amb els codis dels llenguatges que voleu. Per exemple: ca,en,es_es,fr,it";
  726
+$string['configsessiontimeout'] = "Quan els usuaris que han entrat fa estona que no treballen amb Moodle (no carreguen pàgines) són desconnectats automàticament (se'ls finalitza la sessió). Aquesta variable especifica quant de temps s'espera a desconnectar-los.";
  727
+$string['displayingfirst'] = "Només es mostren els primers \$a->count \$a->things ";
  728
+$string['nofilesselected'] = "No has seleccionat cap arxiu per restaurar";
  729
+$string['publicdirectory'] = "Directori públic";
  730
+$string['publicdirectory0'] = "No publicar el lloc web";
  731
+$string['publicdirectory1'] = "Publicar només el nom del lloc web";
  732
+$string['publicdirectory2'] = "Publicar el nom del lloc web i l'enllaç";
  733
+$string['registration'] = "Registre de Moodle";
  734
+$string['registrationemail'] = "Notificacions per correu";
  735
+$string['registrationinfo'] = "<p>Aquesta pàgina us permet registrar el vostre lloc basat en Moodle a moodle.org. El registre és gratuït.
  736
+The principal benefici del registre és que sereu afegit a una llista de correu amb poca activitat 
  737
+per rebre les notificacions més importants, com ara alertes de seguretat o l'aparició de noves versions de Moodle.
  738
+<p>Per defecte la vostra informació serà privada i mai serà venuda o cedida a ningú més. La única 
  739
+  raó per recollir aquesta informació és per motius de suport i per contribuir a fer una imatge estadística 
  740
+  de tota la comunitat Moodle.
  741
+<p>Si així ho trieu s'afegirà a la llista pública de llocs Moodle el nom del vostre lloc web, el país i l'adreça web.
  742
+<p>Totes el registres nous són verificats manualment abans de ser afegits a la llista, però un cop afegits podeu modificar el vostre registre i les dades de la llista pública en el moment en què ho desitgeu tot reenviant aquest formulari.";
  743
+$string['registrationno'] = "No vull rebre correu electrònic";
  744
+$string['registrationsend'] = "Envia la informació de registre a moodle.org";
  745
+$string['registrationyes'] = "Vull rebre notificacions sobre aspectes importants";
  746
+
511 747
 ?>
59  lang/ca/quiz.php
@@ -45,11 +45,15 @@
45 45
 $string['feedback'] = "Comentari";
46 46
 $string['filloutoneanswer'] = "Has d'emplenar almenys una possible resposta. Les respostes en blanc no compten.";
47 47
 $string['fillouttwochoices'] = "Has d'emplenar almenys dues opcions. Les opcions en blanc no compten.";
48  
-$string['fractionsaddwrong'] = "Les qualificacions que has donat no sumen 100%%
49  
-(sumen \$a%%).
  48
+$string['fractionsaddwrong'] = "Les qualificacions que has donat no sumen 100%%
  49
+
  50
+(sumen \$a%%).
  51
+
50 52
 <BR>Vols tornar enrere i corregir-ho?";
51  
-$string['fractionsnomax'] = "Una de les respostes ha de valer 100%%, per tal que siga
52  
-<BR>possible obtenir la qualificació màxima en aquesta pregunta.
  53
+$string['fractionsnomax'] = "Una de les respostes ha de valer 100%%, per tal que siga
  54
+
  55
+<BR>possible obtenir la qualificació màxima en aquesta pregunta.
  56
+
53 57
 <BR>Vols tornar enrere i corregir-ho?";
54 58
 $string['gradeaverage'] = "Nota mitjana";
55 59
 $string['gradehighest'] = "Nota més alta";
@@ -99,6 +103,51 @@
99 103
 $string['truefalse'] = "Vertader/Fals";
100 104
 $string['type'] = "Tipus";
101 105
 $string['viewallanswers'] = "Veure \$a qüestionaris completats";
102  
-$string['yourfinalgradeis'] = "La teva qualificació final en aquest qüestionari és \$a";
  106
+$string['yourfinalgradeis'] = "La teua qualificació final en aquest qüestionari és \$a";
  107
+
  108
+$string[allowreview] = "Permetre de revisar";
  109
+$string[missingname] = "Falta el títol de la pregunta";
  110
+$string[missingquestiontext] = "Falta el text de la pregunta";
  111
+$string[noreview] = "No es permet revisar aquest qüestionari";
  112
+$string[noreviewuntil] = "No es permet revisar aquest qüestionari fins: \$a";
  113
+$string[readytosend] = "Estàs a punt d'enviar aquest qüestionari perquè siga qualificat. Segur que vols continuar?";
  114
+
  115
+$string['addingquestions'] = "Des d'aquesta part de la pàgina pots gestionar la teua base de dades de preguntes. Les preguntes es guarden en categories per tal de tenir-les organitzades i es poden utilitzar en qualsevol qüestionari d'aquest curs o fins i tot en altres cursos si tries de 'publicar-les' . <br /><br />Després de seleccionar o crear una categoria de preguntes, podràs crear o editar preguntes. Pots seleccionar qualsevol d'aquestes preguntes per afegir-la al qüestionari en l'altra part de la pàgina.";
  116
+$string['addquestions'] = "Afegir preguntes";
  117
+$string['addquestionstoquiz'] = "Afegir preguntes a aquest qüestionari";
  118
+$string['allowreview'] = "Permetre la revisió";
  119
+$string['blackboard'] = "Pissarra";
  120
+$string['createmultiple'] = "Crear diferents preguntes";
  121
+$string['custom'] = "Format personal";
  122
+$string['editingmatch'] = "Editar una pregunta de relacionar";
  123
+$string['defaultgrade'] = "Nota per defecte de la pregunta";
  124
+$string['editingrandom'] = "Editar una pregunta aleatòria";
  125
+$string['editingrandomsamatch'] = "Editar una pregunta aleatòria de relacionar respostes breus";
  126
+$string['fileformat'] = "Format de fitxer";
  127
+$string['filloutthreequestions'] = "Has d'emplenar almenys tres preguntes. Les que deixes en blanc no es tindran en compte.";
  128
+$string['grades'] = "Notes";
  129
+$string['importquestions'] = "Importar preguntes des d'un fitxer";
  130
+$string['match'] = "Aparellar";
  131
+$string['matchanswer'] = "Resposta correcta";
  132
+$string['missingname'] = "Falta el nom de la pregunta";
  133
+$string['missingquestiontext'] = "Falta el text de la pregunta";
  134
+$string['missingword'] = "Falta el format del mot";
  135
+$string['noreview'] = "No tens permís per revisar aquest qüestionari";
  136
+$string['noreviewuntil'] = "No tens permís per revisar aquest qüestionari fins el \$a";
  137
+$string['notenoughsubquestions'] = "No has definit prou subpreguntes!<br>
  138
+Vols tornar enrere i solucionar-ho?";
  139
+$string['qti'] = "Format IMS QTI";
  140
+$string['randomcreate'] = "Crear preguntes aleatòries";
  141
+$string['randomsamatch'] = "Aparellaments aleatoris de resposta curta";
  142
+$string['randomsamatchcreate'] = "Crear preguntes d'aparellaments aleatoris de resposta breu";
  143
+$string['randomsamatchintro'] = "Seleccion del menú la resposta que forma parella amb cadascuna de les preguntes següents.";
  144
+$string['randomsamatchnumber'] = "Nombre de preguntes a seleccionar";
  145
+$string['readytosend'] = "Estàs a punt d'enviar tot el qüestionari perquè siga avaluat. Segur que vols continuar?";
  146
+$string['selectall'] = "Seleccionar tot";
  147
+$string['shuffleanswers'] = "Barrejar respostes";
  148
+$string['shufflequestions'] = "Barrejar preguntes";
  149
+$string['toomanyrandom'] = "El nombre de preguntes aleatòries necessari és més gran que el contingut d'aquesta categoria (\$a)";
  150
+$string['webct'] = "Format WebCT";
  151
+
103 152
 
104 153
 ?>
7  lang/ca/resource.php
@@ -14,7 +14,7 @@
14 14
 $string['modulenameplural'] = "Recursos";
15 15
 $string['neverseen'] = "Mai vist";
16 16
 $string['note'] = "Nota";
17  
-$string['notefile'] = "Per a pujar més fitxers al curs (de manea que apareguen en esta llista) fes servir l'<A HREF=\$a >Administrador de Fitxers</A>.";
  17
+$string['notefile'] = "Per a pujar més fitxers al curs (de manera que apareguen en esta llista) fes servir l'<A HREF=\$a >Administrador de Fitxers</A>.";
18 18
 $string['notypechosen'] = "Has de triar un tipus. Fes servir el botó Enrere/Back per tornar enrere i torna a intentar-ho.";
19 19
 $string['resourcetype'] = "Tipus de recurs";
20 20
 $string['resourcetype1'] = "Referència";
@@ -23,6 +23,9 @@
23 23
 $string['resourcetype4'] = "Només text";
24 24
 $string['resourcetype5'] = "Enllaç web";
25 25
 $string['resourcetype6'] = "Text HTML";
26  
-$string['resourcetype7'] = "";
  26
+
  27
+$string['resourcetype7'] = "Programa";
  28
+
  29
+$string['resourcetype8'] = "Text wiki";
27 30
 
28 31
 ?>

0 notes on commit 888bc12

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.