Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent 0f46f0a commit 888bc12d4a03288d73e59b5aa2a6bf3039f83788 carlesbellver committed Jun 9, 2003
Showing with 435 additions and 101 deletions.
  1. +9 −12 lang/ca/README
  2. +11 −0 lang/ca/assignment.php
  3. +5 −0 lang/ca/choice.php
  4. +20 −2 lang/ca/forum.php
  5. +15 −0 lang/ca/journal.php
  6. +316 −80 lang/ca/moodle.php
  7. +54 −5 lang/ca/quiz.php
  8. +5 −2 lang/ca/resource.php
View
21 lang/ca/README
@@ -1,19 +1,16 @@
README FOR CATALAN PLUGIN
-------------------------
-Translation by Carles Bellver (with the help of Merc� Renau,
-Clara Andr�s and Jordi Adell).
+Autors de la traducci�:
-Missing strings:
+- Jordi Adell <jordi@uji.es>
+- Clara Andr�s <al051553@alumail.uji.es>
+- Carles Bellver <carles.bellver@cent.uji.es>
+- Joan Queralt Gil <jqueralt@pie.xtec.es>
+- Merc� Renau Rodr�guez <mrenau@guest.uji.es>
-- almost all survey.php
-- a lot of help files :-(
+Feina pendent:
+- quasi tot el survey.php
+- un munt de fitxers d'ajuda
-Centre d'Educaci� i Noves Tecnologies
-Universitat Jaume I
-12071 Castell� de la Plana
-Spain
-
-mailto:cent@uji.es
-http://cent.uji.es
View
11 lang/ca/assignment.php
@@ -37,4 +37,15 @@
$string['viewsubmissions'] = "Veure \$a tasques enviades";
$string['yoursubmission'] = "El teu enviament";
+$string['feedback'] = "Comentaris";
+$string['saveallfeedback'] = "Guardar els meus comentaris";
+
+$string['assignmentmail'] = "\$a->teacher ha posat alguns comentaris sobre la teua tasca '\$a->assignment'
+
+Pots veure la teua tasca i els comentaris en aquesta adreça:
+
+ \$a->url";
+$string['assignmentmailhtml'] = "\$a->teacher ha posat alguns comentaris sobre la teua tasca '<i>\$a->assignment</i>'<br /><br />
+Els comentaris s'han adjuntat a la teua <a href=\\\"\$a->url\\\">tasca</a>.";
+
?>
View
5 lang/ca/choice.php
@@ -14,4 +14,9 @@
$string['savemychoice'] = "Guardar la resposta";
$string['viewallresponses'] = "Veure \$a respostes";
+$string['publish'] = "Publicar els resultats";
+$string['publishanonymous'] = "Publicar els resultats anònimament, sense mostrar els noms dels estudiants";
+$string['publishnames'] = "Publicar els resultats, amb els noms dels estudiants inclosos";
+$string['publishnot'] = "No fer públics els resultats";
+
?>
View
22 lang/ca/forum.php
@@ -70,8 +70,10 @@
$string['parentofthispost'] = "Missatge original";
$string['postadded'] = "S'ha afegit el teu missatge.<P>Tens \$a per a editar-lo si vols fer algun canvi.";
$string['postincontext'] = "Veure aquest missatge en el seu context";
-$string['postmailinfo'] = "Açò és una còpia d'un missatge enviat al lloc web \$a.
-
+$string['postmailinfo'] = "Açò és una còpia d'un missatge enviat al lloc web \$a.
+
+
+
Per a afegir la teua resposta via web, fes clic en aquest enllaç:";
$string['postrating1'] = "Mostra sobretot coneixements SEPARATS";
$string['postrating2'] = "Tant separats com connectats";
@@ -101,4 +103,20 @@
$string['yournewtopic'] = "Nou tema de debat";
$string['yourreply'] = "La teua resposta";
+$string['ratingssaved'] = "Qualificacions guardades";
+
+$string['discussionmoved'] = "Aquest debat s'ha traslladat a '\$a'.";
+$string['lastpost'] = "Darrer missatge";
+$string['movethisdiscussionto'] = "Trasllador aquest debat a... ";
+$string['posts'] = "Missatges";
+$string['replies'] = "Respostes";
+$string['startedby'] = "Iniciat per";
+$string['subscribestart'] = "Envia'm còpia dels missatges d'aquest fòrum";
+$string['subscribestop'] = "No vull rebre còpies per correu dels missatges d'aquest fòrum";
+$string['subscription'] = "Subscripció";
+$string['subscriptions'] = "Subscripcions";
+$string['unsubscribed'] = "Subscripció cancel·lada";
+
+
+
?>
View
15 lang/ca/journal.php
@@ -7,6 +7,7 @@
$string['daysavailable'] = "Dies disponible";
$string['editingended'] = "El període d'edició ha acabat";
$string['editingends'] = "El període d'edició acaba";
+$string['entries'] = "Entrades";
$string['journalname'] = "Nom del diari";
$string['journalquestion'] = "Pregunta del diari";
$string['journalrating1'] = "Insatisfactori";
@@ -24,4 +25,18 @@
$string['startoredit'] = "Començar o editar l'entrada del diari";
$string['viewallentries'] = "Veure totes les entrades del diari";
+$string['feedbackupdated'] = "Comentaris actualitzats per a \$a entrades";
+$string['saveallfeedback'] = "Guardar tots els meus comentaris";
+
+$string['entries'] = "Entrades";
+$string['journalmail'] = "\$a->teacher ha posat alguns comentaris
+sobre l'entrada del teu diari '\$a->journal'
+
+Pots veure la teua entrada i els comentaris en aquesta adreça:
+
+ \$a->url";
+$string['journalmailhtml'] = "\$a->teacher ha posat alguns comentaris
+sobre l'entrada del teu diari'<i>\$a->journal</i>'<br /><br />
+Pots veure els comentaris enganxats a la teua <a href=\\\"\$a->url\\\">entrada</a>.";
+
?>
View
396 lang/ca/moodle.php
@@ -121,27 +121,28 @@
$string['edituser'] = "Editar comptes d'usuari";
$string['email'] = "Adreça de correu";
$string['emailconfirm'] = "Confirma el compte";
-$string['emailconfirmation'] = "Hola, \$a->firstname,
-
-S'ha sol·licitat un nou compte en '\$a->sitename' amb la teua
-adreça de correu.
-
-Per a confirmar la creació del compte, per favor connecta't a
-l'adreça web següent:
-
- \$a->link
-
-En la majoria de programes de correu electrònic, l'adreça
-s'hauria de presentar com un enllaç blau i només cal clicar-lo.
-
-Si això no funciona, copia i apega l'adreça en la línea
-d'adreces de la finestra del teu navegador.
-
-Salutacions de l'administrador de '\$a->sitename',
-
+$string['emailconfirmation'] = "Hola, \$a->firstname,
+
+S'ha sol·licitat un nou compte en '\$a->sitename' amb la teua
+adreça de correu.
+
+Per a confirmar la creació del compte, per favor connecta't a
+l'adreça web següent:
+
+ \$a->link
+
+En la majoria de programes de correu electrònic, l'adreça
+s'hauria de presentar com un enllaç blau i només cal clicar-lo.
+Si això no funciona, copia i apega l'adreça en el camp d'adreces
+de la finestra del teu navegador.
+
+Salutacions de l'administrador de '\$a->sitename',
+
\$a->admin";
-$string['emailconfirmsent'] = " <P>S'ha enviat un missatge de correu a la teua adreça <B>\$a</B>
- <P>Conté instruccions senzilles per a completar el registre.
+$string['emailconfirmsent'] = " <P>S'ha enviat un missatge de correu a la teua adreça <B>\$a</B>
+
+ <P>Conté instruccions senzilles per a completar el registre.
+
<P>Si tens dificultats, contacta amb l'administrador del lloc.";
$string['emaildisplay'] = "Mostrar email";
$string['emaildisplaycourse'] = "Permetre només als altres membres del curs veure la meua adreça de correu";
@@ -151,14 +152,16 @@
$string['emailformat'] = "Format del correu";
$string['emailmustbereal'] = "Nota: l'adreça de correu ha de ser una adreça real";
$string['enrolmentkey'] = "Clau d'inscripció";
-$string['enrolmentkeyfrom'] = "Aquest curs requereix una clau d'inscripció - una contrasenya<BR>
+$string['enrolmentkeyfrom'] = "Aquest curs requereix una clau d'inscripció - una contrasenya<BR>
+
d'un sol ús que t'ha d'haver proporcionat \$a";
-$string['enrolmentkeyhint'] = "Aquesta clau d'inscripció es errònia, per favor torna a intentar-ho<BR>
+$string['enrolmentkeyhint'] = "Aquesta clau d'inscripció es errònia, per favor torna a intentar-ho<BR>
+
(Una pista: comença per '\$a'";
$string['entercourse'] = "Fes clic per a entrar en aquest curs";
$string['enteremailaddress'] = "Introdueix la teua adreça de correu per anul·lar la contrasenya anterior i rebre'n una de nova per correu electrònic.";
$string['error'] = "Error";
-$string['existingteachers'] = "Professors existents";
+$string['existingteachers'] = "Professors actuals";
$string['feedback'] = "Interaccions";
$string['filemissing'] = "Falta \$a";
$string['files'] = "Fitxers";
@@ -181,18 +184,30 @@
$string['fullname'] = "Nom complet";
$string['fullprofile'] = "Perfil complet";
$string['fullsitename'] = "Nom complet del lloc";
-$string['gpl'] = "Copyright (C) 2001-2002 Martin Dougiamas (http://dougiamas.com)
-
-This program is free software; you can redistribute it and/or modify
-it under the terms of the GNU General Public License as published by
-the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
-(at your option) any later version.
-
-This program is distributed in the hope that it will be useful,
-but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
-MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
-GNU General Public License for more details:
-
+$string['gpl'] = "Copyright (C) 2001-2002 Martin Dougiamas (http://dougiamas.com)
+
+
+
+This program is free software; you can redistribute it and/or modify
+
+it under the terms of the GNU General Public License as published by
+
+the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
+
+(at your option) any later version.
+
+
+
+This program is distributed in the hope that it will be useful,
+
+but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+
+MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
+
+GNU General Public License for more details:
+
+
+
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html";
$string['grade'] = "Nivell";
$string['grades'] = "Notes";
@@ -205,7 +220,7 @@
$string['help'] = "Ajuda";
$string['helphtml'] = "Com escriure HTML";
$string['helppicture'] = "Com penjar una imatge";
-$string['helpquestions'] = "Feu bones preguntes";
+$string['helpquestions'] = "Fes bones preguntes";
$string['helprichtext'] = "Referent a l'editor HTML Richtext";
$string['helptext'] = "Com escriure text";
$string['hide'] = "Ocultar";
@@ -247,18 +262,29 @@
$string['loginas'] = "Entrar com";
$string['loginguest'] = "Entrar com a invitat";
$string['loginsite'] = "Entrar en aquest lloc";
-$string['loginsteps'] = "Hola! L'accés complet als cursos requereix que dediques un minut a la creació d'un nou compte d'usuari vàlid per a aquest lloc web. Cada curs pot requerir també una &quot;clau d'inscripció&quot; que se't demanaria només la primera vegada que entres. Els passos que has de donar són els següents:
-
- <OL size=2>
- <LI>Ompli el formulari de <A HREF=\$a>Nou compte</A> amb les dades que se't demanaran.
- <LI>El sistema t'enviarà inmediatament un missatge a la teua adreça de correu.
- <LI>Llegeix el correu, i fes clic en l'enllaç web inclòs.
- <LI>S'activarà el teu compte i et connectaràs.
- <LI>Llavors, tria el curs en el qual vols participar.
- <LI>Si se't demana una &quot;clau d'inscripció&quot;, utilitza la que t'ha donat el professor. Amb això quedaràs inscrit en el curs.
- <LI>Ara ja tindràs accés complet al curs. En endavant només hauràs d'introduir el teu nom d'usuari i la contrasenya (en el formulari d'aquesta pàgina) per tal de connectar-te i tenir accés a qualsevol curs en el qual estigues inscrit.
+$string['loginsteps'] = "Hola! L'accés complet als cursos requereix que dediques un minut a la creació d'un nou compte d'usuari vàlid per a aquest lloc web. Cada curs pot requerir també una &quot;clau d'inscripció&quot; que se't demanaria només la primera vegada que entres. Els passos que has de donar són els següents:
+
+
+
+ <OL size=2>
+
+ <LI>Ompli el formulari de <A HREF=\$a>Nou compte</A> amb les dades que se't demanaran.
+
+ <LI>El sistema t'enviarà inmediatament un missatge a la teua adreça de correu.
+
+ <LI>Llegeix el correu, i fes clic en l'enllaç web inclòs.
+
+ <LI>S'activarà el teu compte i et connectaràs.
+
+ <LI>Llavors, tria el curs en el qual vols participar.
+
+ <LI>Si se't demana una &quot;clau d'inscripció&quot;, utilitza la que t'ha donat el professor. Amb això quedaràs inscrit en el curs.
+
+ <LI>Ara ja tindràs accés complet al curs. En endavant només hauràs d'introduir el teu nom d'usuari i la contrasenya (en el formulari d'aquesta pàgina) per tal de connectar-te i tenir accés a qualsevol curs en el qual estigues inscrit.
+
</OL>";
-$string['loginstepsnone'] = "Hola!<P>Per tal de tenir accés complet als cursos t'has de crear
+$string['loginstepsnone'] = "Hola!<P>Per tal de tenir accés complet als cursos t'has de crear
+
un compte d'usuari.<P>Consisteix simplement a triar un nom d'usuari i una contrasenya amb els quals t'identificaràs, després, en aquesta pàgina.<P>Si algú ja ha triat abans el mateix nom d'usuari que tu, n'hauràs de provar un altre diferent.";
$string['loginto'] = "Entrar en\$a";
$string['loginusing'] = "Entra ací utilitzant el teu nom d'usuari i contrasenya";
@@ -285,7 +311,7 @@
$string['missinglastname'] = "Falten els cognoms";
$string['missingnewpassword'] = "Falta la nova contrasenya";
$string['missingpassword'] = "Falta la contrasenya";
-$string['missingshortname'] = "Falta la denominació breu";
+$string['missingshortname'] = "Falta el nom curt";
$string['missingshortsitename'] = "Falta el nom breu de lloc";
$string['missingsitedescription'] = "Falta la descripció del lloc";
$string['missingsitename'] = "Falta el nom del lloc";
@@ -312,29 +338,52 @@
$string['new'] = "Nou";
$string['newaccount'] = "Nou compte";
$string['newpassword'] = "Nova contrasenya";
-$string['newpasswordtext'] = "Hola, \$a->firstname,
-
-La contrasenya del teu compte en '\$a->sitename' ha estat
-anul·lada i se te n'ha assignat una nova provisionalment.
-
-Les dades per a fer la connexió són ara les següents:
-
- nom d'usuari: \$a->username
- contrasenya: \$a->newpassword
-
-Per favor, vés a aquesta plana i canvia la teua contrasenya:
-
- \$a->link
-
-En la majoria de programes de correu electrònic, l'adreça
-s'hauria de presentar com un enllaç blau i només cal clicar-lo.
-
-Si això no funciona, copia i apega l'adreça en la línea
-d'adreces de la finestra del teu navegador.
-
-Salutacions de l'administrador de '\$a->sitename',
-
-\$a->signoff
+$string['newpasswordtext'] = "Hola, \$a->firstname,
+
+
+
+La contrasenya del teu compte en '\$a->sitename' ha estat
+
+anul·lada i se te n'ha assignat una nova provisionalment.
+
+
+
+Les dades per a fer la connexió són ara les següents:
+
+
+
+ nom d'usuari: \$a->username
+
+ contrasenya: \$a->newpassword
+
+
+
+Per favor, vés a aquesta plana i canvia la teua contrasenya:
+
+
+
+ \$a->link
+
+
+
+En la majoria de programes de correu electrònic, l'adreça
+
+s'hauria de presentar com un enllaç blau i només cal clicar-lo.
+
+
+
+Si això no funciona, copia i apega l'adreça en la línea
+
+d'adreces de la finestra del teu navegador.
+
+
+
+Salutacions de l'administrador de '\$a->sitename',
+
+
+
+\$a->signoff
+
";
$string['newpicture'] = "Nova imatge";
$string['newsitem'] = "Notícia";
@@ -348,7 +397,7 @@
$string['nofilesyet'] = "Encara no s'han penjat fitxers en aquest curs";
$string['nograde'] = "Sense nota";
$string['noimagesyet'] = "Encara no s'han penjat imatges en aquest curs";
-$string['nopotentialteachers'] = "No hi ha professors potencials";
+$string['nopotentialteachers'] = "No hi ha professors en potència";
$string['nostudentsyet'] = "Encara no hi ha cap estudiant inscrit en aquest curs";
$string['nosuchemail'] = "Adreça de correu desconeguda";
$string['noteachersyet'] = "Encara no hi ha cap professor en aquest curs";
@@ -373,13 +422,15 @@
$string['passwordrecovery'] = "Sí, ajuda'm a connectar-me";
$string['passwordsdiffer'] = "Les contrasenyes no coincideixen";
$string['passwordsent'] = "S'ha enviat la contrasenya";
-$string['passwordsenttext'] = " <P>S'ha enviat un missatge per correu electrònic a la teua adreça \$a->email.
- <P><B>Per favor, busca en el teu correu la contrasenya nova</B>
+$string['passwordsenttext'] = " <P>S'ha enviat un missatge per correu electrònic a la teua adreça \$a->email.
+
+ <P><B>Per favor, busca en el teu correu la contrasenya nova</B>
+
<P>Aquesta nova contrasenya ha estat generada automàticament, de manera que potser voldràs <A HREF=\$a->link>canviar-la per una altra més fàcil de recordar</A>.";
$string['people'] = "Gent";
$string['personalprofile'] = "Perfil personal";
$string['phone'] = "Telèfon";
-$string['potentialteachers'] = "Professors potencials";
+$string['potentialteachers'] = "Professors en potència";
$string['preferredlanguage'] = "Idioma de preferència";
$string['preview'] = "Vista prèvia";
$string['previeworchoose'] = "Prova o tria un tema";
@@ -487,11 +538,16 @@
$string['week'] = "Setmana";
$string['weeklyoutline'] = "Esquema per setmanes";
$string['welcometocourse'] = "Benvingut a \$a";
-$string['welcometocoursetext'] = "Benvingut a \$a->coursename!
-
-Una de les primeres coses que hauries de fer és editar el teu
-perfil de manera que puguem conèixer-te una mica més:
-
+$string['welcometocoursetext'] = "Benvingut a \$a->coursename!
+
+
+
+Una de les primeres coses que hauries de fer és editar el teu
+
+perfil de manera que puguem conèixer-te una mica més:
+
+
+
\$a->profileurl";
$string['withchosenfiles'] = "Els fitxers seleccionats";
$string['wordforstudent'] = "La teua paraula per a 'Estudiant'";
@@ -508,4 +564,184 @@
$string['yourself'] = "tu mateix";
$string['yourteacher'] = "el teu \$a";
+$string[addadmin] = "Afegir administrador";
+$string[assignadmins] = "Assignar administradors";
+$string[configcountry] = "If you set a country here, then this country will be selected by default on new user accounts. To force users to choose a country, just leave this unset.";
+$string[configdebug] = "If you turn this on, then PHP's error_reporting will be increased so that more warnings are printed. This is only useful for developers.";
+$string[displayingrecords] = "\$a registres llistats";
+$string[errortoomanylogins] = "Ho lamentem, has excedit el nombre màxim d'intents de connexió. Renicia el teu navegador.";
+$string[existingadmins] = "Administradors actuals";
+$string[gd1] = "GD 1.x instal·lada";
+$string[gd2] = "GD 2.x instal·lada";
+$string[gdneed] = "GD requerida per a veure aquesta gràfica";
+$string[gdnot] = "GD no està instal·lada";
+$string[helpreading] = "Llegeix atentament";
+$string[helpwriting] = "Escriu amb molt de compte";
+$string[howtomakethemes] = "Com crear nous temes";
+$string[makeeditable] = "If you make '\$a' editable by the web server process (eg apache) then you could edit this file directly from this page";
+$string[noexistingadmins] = "No existing admins, this is a serious error and you should never have seen this message.";
+$string[none] = "Cap";
+$string[nopotentialadmins] = "No hi ha administradors en potència";
+$string[normal] = "Normal";
+$string[numminutes] = "\$a minuts";
+$string[potentialadmins] = "Administradors en potència";
+$string[removeadmin] = "Eliminar administrador";
+$string[uploadedfileto] = "\$a->file pujat a \$a->directory";
+$string[uploadnofilefound] = "No s'ha pogut trobar el fitxer. Segur que n'havies seleccionat un?";
+$string[uploadproblem] = "S'ha produït un error en intentar pujar el fitxer '\$a' (potser és massa gran?)";
+$string[userdeleted] = "Aquest compte d'usuari ha estat esborrat";
+
+
+$string['activityiscurrentlyhidden'] = "Ho lamentem, aquesta activitat està oculta";
+$string['activitymodule'] = "Mòdul d'activitat";
+$string['addadmin'] = "Afegir administrador";
+$string['addcreator'] = "Afegir creador";
+$string['administrator'] = "Administrador";
+$string['areyousuretorestorethis'] = "Estàs segur que vols restaurar-lo?";
+$string['assignadmins'] = "Assignar administradors";
+$string['assigncreators'] = "Assignar creadors de cursos";
+$string['autosubscribe'] = "Subscripció automàtica al fòrum";
+$string['autosubscribeno'] = "No: no vull subscriure'm automàticament als fòrums";
+$string['autosubscribeyes'] = "Sí: quan escric en un fòrum, vull subscriure'm automàticament";
+$string['backup'] = "Còpia de seguretat";
+$string['backupdir'] = "backupdata";
+$string['backupdate'] = "Data de la còpia";
+$string['backupdetails'] = "Informació sobre la còpia";
+$string['backupfilename'] = "backup";
+$string['backupnameformat'] = "%%Y%%m%%d-%%H%%M";
+$string['backuporiginalname'] = "Nom de la còpia";
+$string['backupversion'] = "Versió de la còpia";
+$string['categoryduplicate'] = "Ja existeix una categoria denominada '\$a'!";
+$string['confirmednot'] = "Encara no has confirmat el teu registre!";
+$string['coursebackup'] = "Còpia del curs";
+$string['coursefiles'] = "Fitxers del curs";
+$string['courserestore'] = "Restaurar curs";
+$string['currentrelease'] = "Informació sobre l'edició actual";
+$string['currentversion'] = "Versió actual";
+$string['displayingrecords'] = "Visualitzar \$a registres";
+$string['displayingusers'] = "Visualitzar usuaris \$a->start a \$a->end";
+$string['emailconfirmationsubject'] = "\$a: confirmació de compte";
+$string['emailpasswordconfirmation'] = "Hola, \$a->firstname,
+
+Algú (probablement tu) ha demanat una nova contrasenya
+per al teu compte en '\$a->sitename'.
+
+Per confirmar aquesta sol·licitud i rebre la nova contrasenya
+per correu electrònic, vés a l'adreça web següent:
+
+ \$a->link
+
+En la majoria de programes de correu electrònic, l'adreça
+s'hauria de presentar com un enllaç blau i només cal clicar-lo.
+Si això no funciona, copia i apega l'adreça en el camp d'adreces
+de la finestra del teu navegador.
+
+Si necessites ajuda, contacta amb l'administrador del lloc:
+\$a->admin";
+$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = "\$a: confirmació de canvi de contrasenya";
+$string['emailpasswordconfirmsent'] = "Rebràs un missatge de correu a la teua adreça: <b>\$a</b>.
+<p>Aquest missatge conté instruccions molt senzilles per confirmar i completar el canvi de contrasenya.
+Si després d'això segueixes experimentant problemes, contacta amb l'administrador del lloc.";
+$string['emailpasswordsent'] = "Gràcies per confirmar el canvi de contrasenya.
+<p>Rebràs un missatge de correu amb la contrasenya nova a la teua adreça: <b>\$a->email</b>.
+<p>La contrasenya nova s'ha generat automàticament - potser voldràs
+<a href=\$a->link>canviar-la</a> per una altra més fàcil de recordar.";
+$string['errortoomanylogins'] = "Ho lamentem, has excedit el nombre màxim d'intents de connexió. Tanca el teu navegador i torna a començar.";
+$string['existingadmins'] = "Administradors actuals";
+$string['existingcourse'] = "Cursos actuals";
+$string['existingcreators'] = "Creadors de cursos actuals";
+$string['formatplain'] = "Text simple";
+$string['formatwiki'] = "Format Wiki";
+$string['helpemoticons'] = "Emoticones";
+$string['helpformatting'] = "Sobre el formatatge del text";
+$string['helpreading'] = "Llegeix amb cura";
+$string['helpsummaries'] = "Sobre aquests resums";
+$string['helpwiki'] = "Com escriure text Wiki";
+$string['helpwriting'] = "Escriu amb cura";
+$string['howtomakethemes'] = "Com crear nous temes";
+$string['include'] = "Incloure";
+$string['included'] = "Inclòs";
+$string['includeallusers'] = "Incloure tots els usuaris";
+$string['includecourseusers'] = "Incloure els usuaris del curs";
+$string['includeneededusers'] = "Incloure els usuaris requerits";
+$string['includelogentries'] = "Incloure les entrades del diari";
+$string['includeuserfiles'] = "Incloure els fitxers dels usuaris";
+$string['includecoursefiles'] = "Incloure els fitxers del curs";
+$string['latestlanguagepack'] = "Comprovar l'últim paquet d'idioma en moodle.org";
+$string['list'] = "Llistar";
+$string['listfiles'] = "Llista els fitxers de \$a";
+$string['managemodules'] = "Gestionar mòduls";
+$string['markedthistopic'] = "Aquest tema està marcat com a tema actual";
+$string['missingurl'] = "Falta l'URL";
+$string['moduledeleteconfirm'] = "Vas a esborrar completament el mòdul '\$a'. Això eliminarà tots els registres de la base de dades associats amb aquest mòdul d'activitat. Estàs segur que vols continuar?";
+$string['moduledeletefiles'] = "S'han eliminat de la base de dades totes les dades associades amb el mòdul '\$a->module'. Per completar la supressió del mòdul (i impedir que es reinstal·le per si mateix), ara hauries d'esborrar aquest directori del servidor: \$a->directory";
+$string['moodleversion'] = "Versió de Moodle";
+$string['needed'] = "Requerit";
+$string['neverdeletelogs'] = "No esborrar mai els diaris";
+$string['newcourse'] = "Nou curs";
+$string['noexistingadmins'] = "No hi ha administradors: això és un error seriós i mai no hauries d'haver vist aquest missatge.";
+$string['noexistingcreators'] = "No hi ha creadors";
+$string['none'] = "Cap";
+$string['nopotentialadmins'] = "No hi ha administradors en potència";
+$string['nopotentialcreators'] = "No hi ha creadors de cursos en potència";
+$string['nopotentialteachers'] = "No hi ha professors en potència";
+$string['normal'] = "Normal";
+$string['notavailable'] = "No disponible";
+$string['notincluded'] = "No inclòs";
+$string['nousersmatching'] = "No s'han trobat usuaris que complisquen la condició '\$a'";
+$string['numhours'] = "\$a hores";
+$string['numminutes'] = "\$a minuts";
+$string['passwordconfirmchange'] = "Confirma el canvi de la contrasenya";
+$string['popupwindow'] = "Obrir el fitxer en una altra finestra";
+$string['potentialadmins'] = "Administradors en potència";
+$string['potentialcreators'] = "Creadors de cursos en potència";
+$string['removeadmin'] = "Eliminar administrador";
+$string['removecreator'] = "Eliminar creador de cursos";
+$string['restore'] = "Restaurar";
+$string['restorecancelled'] = "Restauració cancel·lada";
+$string['restoreto'] = "Restaurar a";
+$string['shortnametaken'] = "Aquest nom curt ja el té un altre curs (\$a)";
+$string['showall'] = "Mostrar tots \$a";
+$string['showallusers'] = "Mostrar tots els usuaris";
+$string['state'] = "Comarca";
+$string['topichide'] = "Ocultar aquest tema a \$a";
+$string['topicshow'] = "Mostrar aquest tema a \$a";
+$string['unpacking'] = "Desempaquetant \$a";
+$string['uploadedfileto'] = "Pujar \$a->file a \$a->directory";
+$string['uploadnofilefound'] = "No s'ha trobat cap fitxer. Segur que n'havies seleccionat un?";
+$string['uploadproblem'] = "S'ha produït un problema desconegut mentre es pujava el fitxer '\$a' (potser era massa gran?)";
+$string['user'] = "Usuari";
+$string['userdeleted'] = "Aquest compte d'usuari ha estat esborrat";
+$string['userfiles'] = "Fitxers de l'usuari";
+$string['weekhide'] = "Ocultar aquesta setmana a \$a";
+$string['weekshow'] = "Mostrar aquesta setmana a \$a";
+$string['withoutuserdata'] = "sense dades d'usuari";
+$string['withuserdata'] = "amb dades d'usuari";
+$string['youaregoingtorestorefrom'] = "Vas a restaurar des de:";
+
+$string['configintroadmin'] = "En aquesta pàgina haureu de configurar el compte de l'administrador principal que té el control complet del lloc web. Assegureu-vos de donar un nom d'usuari i contrasenya segurs així com una adreça de correu. Podreu crear més comptes d'administrador més endavant.";
+$string['configintrosite'] = "En aquesta pàgina podreu configurar la pàgina d'inici i el nom del lloc nou. Sempre podreu tornar-hi i canviar les opcions usant l'enllaç a 'Configuració del lloc' de la pàgina d'inici.";
+$string['configlangmenu'] = "Escolliu si voleu o no mostrar el menú de lllenguatge a les pàgines d'inici, d'entrada, etc. Això no afecta la possibilitat que l'usuari determini el llenguatge preferit al seu perfil.";
+$string['configlanglist'] = "Deixeu-ho en blanc si permeteu que els usuaris escullin entre els diferents llenguatges d'aquesta instal·lació de Moodle. Tanmateix podeu escurçar el menú de llenguatges si escriviu una llista separada per comes amb els codis dels llenguatges que voleu. Per exemple: ca,en,es_es,fr,it";
+$string['configsessiontimeout'] = "Quan els usuaris que han entrat fa estona que no treballen amb Moodle (no carreguen pàgines) són desconnectats automàticament (se'ls finalitza la sessió). Aquesta variable especifica quant de temps s'espera a desconnectar-los.";
+$string['displayingfirst'] = "Només es mostren els primers \$a->count \$a->things ";
+$string['nofilesselected'] = "No has seleccionat cap arxiu per restaurar";
+$string['publicdirectory'] = "Directori públic";
+$string['publicdirectory0'] = "No publicar el lloc web";
+$string['publicdirectory1'] = "Publicar només el nom del lloc web";
+$string['publicdirectory2'] = "Publicar el nom del lloc web i l'enllaç";
+$string['registration'] = "Registre de Moodle";
+$string['registrationemail'] = "Notificacions per correu";
+$string['registrationinfo'] = "<p>Aquesta pàgina us permet registrar el vostre lloc basat en Moodle a moodle.org. El registre és gratuït.
+The principal benefici del registre és que sereu afegit a una llista de correu amb poca activitat
+per rebre les notificacions més importants, com ara alertes de seguretat o l'aparició de noves versions de Moodle.
+<p>Per defecte la vostra informació serà privada i mai serà venuda o cedida a ningú més. La única
+ raó per recollir aquesta informació és per motius de suport i per contribuir a fer una imatge estadística
+ de tota la comunitat Moodle.
+<p>Si així ho trieu s'afegirà a la llista pública de llocs Moodle el nom del vostre lloc web, el país i l'adreça web.
+<p>Totes el registres nous són verificats manualment abans de ser afegits a la llista, però un cop afegits podeu modificar el vostre registre i les dades de la llista pública en el moment en què ho desitgeu tot reenviant aquest formulari.";
+$string['registrationno'] = "No vull rebre correu electrònic";
+$string['registrationsend'] = "Envia la informació de registre a moodle.org";
+$string['registrationyes'] = "Vull rebre notificacions sobre aspectes importants";
+
?>
View
59 lang/ca/quiz.php
@@ -45,11 +45,15 @@
$string['feedback'] = "Comentari";
$string['filloutoneanswer'] = "Has d'emplenar almenys una possible resposta. Les respostes en blanc no compten.";
$string['fillouttwochoices'] = "Has d'emplenar almenys dues opcions. Les opcions en blanc no compten.";
-$string['fractionsaddwrong'] = "Les qualificacions que has donat no sumen 100%%
-(sumen \$a%%).
+$string['fractionsaddwrong'] = "Les qualificacions que has donat no sumen 100%%
+
+(sumen \$a%%).
+
<BR>Vols tornar enrere i corregir-ho?";
-$string['fractionsnomax'] = "Una de les respostes ha de valer 100%%, per tal que siga
-<BR>possible obtenir la qualificació màxima en aquesta pregunta.
+$string['fractionsnomax'] = "Una de les respostes ha de valer 100%%, per tal que siga
+
+<BR>possible obtenir la qualificació màxima en aquesta pregunta.
+
<BR>Vols tornar enrere i corregir-ho?";
$string['gradeaverage'] = "Nota mitjana";
$string['gradehighest'] = "Nota més alta";
@@ -99,6 +103,51 @@
$string['truefalse'] = "Vertader/Fals";
$string['type'] = "Tipus";
$string['viewallanswers'] = "Veure \$a qüestionaris completats";
-$string['yourfinalgradeis'] = "La teva qualificació final en aquest qüestionari és \$a";
+$string['yourfinalgradeis'] = "La teua qualificació final en aquest qüestionari és \$a";
+
+$string[allowreview] = "Permetre de revisar";
+$string[missingname] = "Falta el títol de la pregunta";
+$string[missingquestiontext] = "Falta el text de la pregunta";
+$string[noreview] = "No es permet revisar aquest qüestionari";
+$string[noreviewuntil] = "No es permet revisar aquest qüestionari fins: \$a";
+$string[readytosend] = "Estàs a punt d'enviar aquest qüestionari perquè siga qualificat. Segur que vols continuar?";
+
+$string['addingquestions'] = "Des d'aquesta part de la pàgina pots gestionar la teua base de dades de preguntes. Les preguntes es guarden en categories per tal de tenir-les organitzades i es poden utilitzar en qualsevol qüestionari d'aquest curs o fins i tot en altres cursos si tries de 'publicar-les' . <br /><br />Després de seleccionar o crear una categoria de preguntes, podràs crear o editar preguntes. Pots seleccionar qualsevol d'aquestes preguntes per afegir-la al qüestionari en l'altra part de la pàgina.";
+$string['addquestions'] = "Afegir preguntes";
+$string['addquestionstoquiz'] = "Afegir preguntes a aquest qüestionari";
+$string['allowreview'] = "Permetre la revisió";
+$string['blackboard'] = "Pissarra";
+$string['createmultiple'] = "Crear diferents preguntes";
+$string['custom'] = "Format personal";
+$string['editingmatch'] = "Editar una pregunta de relacionar";
+$string['defaultgrade'] = "Nota per defecte de la pregunta";
+$string['editingrandom'] = "Editar una pregunta aleatòria";
+$string['editingrandomsamatch'] = "Editar una pregunta aleatòria de relacionar respostes breus";
+$string['fileformat'] = "Format de fitxer";
+$string['filloutthreequestions'] = "Has d'emplenar almenys tres preguntes. Les que deixes en blanc no es tindran en compte.";
+$string['grades'] = "Notes";
+$string['importquestions'] = "Importar preguntes des d'un fitxer";
+$string['match'] = "Aparellar";
+$string['matchanswer'] = "Resposta correcta";
+$string['missingname'] = "Falta el nom de la pregunta";
+$string['missingquestiontext'] = "Falta el text de la pregunta";
+$string['missingword'] = "Falta el format del mot";
+$string['noreview'] = "No tens permís per revisar aquest qüestionari";
+$string['noreviewuntil'] = "No tens permís per revisar aquest qüestionari fins el \$a";
+$string['notenoughsubquestions'] = "No has definit prou subpreguntes!<br>
+Vols tornar enrere i solucionar-ho?";
+$string['qti'] = "Format IMS QTI";
+$string['randomcreate'] = "Crear preguntes aleatòries";
+$string['randomsamatch'] = "Aparellaments aleatoris de resposta curta";
+$string['randomsamatchcreate'] = "Crear preguntes d'aparellaments aleatoris de resposta breu";
+$string['randomsamatchintro'] = "Seleccion del menú la resposta que forma parella amb cadascuna de les preguntes següents.";
+$string['randomsamatchnumber'] = "Nombre de preguntes a seleccionar";
+$string['readytosend'] = "Estàs a punt d'enviar tot el qüestionari perquè siga avaluat. Segur que vols continuar?";
+$string['selectall'] = "Seleccionar tot";
+$string['shuffleanswers'] = "Barrejar respostes";
+$string['shufflequestions'] = "Barrejar preguntes";
+$string['toomanyrandom'] = "El nombre de preguntes aleatòries necessari és més gran que el contingut d'aquesta categoria (\$a)";
+$string['webct'] = "Format WebCT";
+
?>
View
7 lang/ca/resource.php
@@ -14,7 +14,7 @@
$string['modulenameplural'] = "Recursos";
$string['neverseen'] = "Mai vist";
$string['note'] = "Nota";
-$string['notefile'] = "Per a pujar més fitxers al curs (de manea que apareguen en esta llista) fes servir l'<A HREF=\$a >Administrador de Fitxers</A>.";
+$string['notefile'] = "Per a pujar més fitxers al curs (de manera que apareguen en esta llista) fes servir l'<A HREF=\$a >Administrador de Fitxers</A>.";
$string['notypechosen'] = "Has de triar un tipus. Fes servir el botó Enrere/Back per tornar enrere i torna a intentar-ho.";
$string['resourcetype'] = "Tipus de recurs";
$string['resourcetype1'] = "Referència";
@@ -23,6 +23,9 @@
$string['resourcetype4'] = "Només text";
$string['resourcetype5'] = "Enllaç web";
$string['resourcetype6'] = "Text HTML";
-$string['resourcetype7'] = "";
+
+$string['resourcetype7'] = "Programa";
+
+$string['resourcetype8'] = "Text wiki";
?>

0 comments on commit 888bc12

Please sign in to comment.