Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Addet missing strings

  • Loading branch information...
commit 88f664316d4a94c5ffb8a395f2243f1e7fcc9cde 1 parent c38950b
gniske authored
39 lang/da/block_rss_client.php
... ... @@ -0,0 +1,39 @@
  1 +<?PHP // $Id$
  2 + // block_rss_client.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
  3 +
  4 +
  5 +$string['block_rss_add_feed'] = 'Tilf�j RSS service';
  6 +$string['block_rss_add_headline_block'] = 'Tilf�j RSS overskrifts blok';
  7 +$string['block_rss_add_new'] = 'Tilf�j ny';
  8 +$string['block_rss_choose_feed_label'] = 'V�lg de services fra hvilke som du vil vise gennem denne blok:';
  9 +$string['block_rss_client_channel_link'] = 'Kilde site...';
  10 +$string['block_rss_client_num_entries'] = 'Antallet af nyhedspunkter pr nyhedsservice';
  11 +$string['block_rss_client_show_channel_link_label'] = 'Skal der vises et link til sitet der leverer nyhedsservices? (Note: Hvis RSS services ikke leverer noget link tilbage vil der ikke blive vist noget link)';
  12 +$string['block_rss_client_show_image_label'] = 'Vis nyhedskanalens icon hvis den findes';
  13 +$string['block_rss_could_not_find_feed'] = 'Kunne ikke finde services med id';
  14 +$string['block_rss_custom_title_label'] = 'Brugerbestemt title (lad feltet v�re blankt for at benyttet titlen fra RSS servicen)';
  15 +$string['block_rss_delete_feed_confirm'] = 'Er du sikker p� at du vil slette denne nyhedsservice';
  16 +$string['block_rss_display_description_label'] = 'Vis beskrivelse for hvert link?';
  17 +$string['block_rss_edit_feeds'] = 'Ret, abonner eller afmeld fra en RSS/Atom nyhedsservice.';
  18 +$string['block_rss_edit_news_feeds'] = 'Ret nyhedskilder';
  19 +$string['block_rss_edit_rss_block'] = 'Ret RSS overskrifts blok';
  20 +$string['block_rss_feed'] = 'Nyhedsservice';
  21 +$string['block_rss_feed_added'] = 'Nyhedsservice tilf�jet';
  22 +$string['block_rss_feed_deleted'] = 'Nyhedsservice slettet';
  23 +$string['block_rss_feed_updated'] = 'Nyhedsservice opdateret';
  24 +$string['block_rss_feeds'] = 'Nyhedsservices';
  25 +$string['block_rss_feeds_add_edit'] = 'Tilf�j / Ret services';
  26 +$string['block_rss_feeds_title'] = 'Andre RSS services';
  27 +$string['block_rss_find_more_feeds'] = 'Find flere RSS services';
  28 +$string['block_rss_no_feeds'] = 'Der er ikke defineret nogle RSS services for dette site';
  29 +$string['block_rss_pick_feed'] = 'V�lg en nyhedsservice';
  30 +$string['block_rss_remote_news_feed'] = 'Andre nyhedsservices';
  31 +$string['block_rss_see_all_feeds'] = 'Se alle nyhedsservices';
  32 +$string['block_rss_shownumentries_label'] = 'H�jste antal nyheder vist i hver blok';
  33 +$string['block_rss_submitters'] = 'Hvem skal kunne tilf�je nye RSS services? Der kan vises RSS nyheder p� alle sider p� sitet.';
  34 +$string['block_rss_timeout'] = 'RSS timeout';
  35 +$string['block_rss_timeout_desc'] = 'Tid i minutter som RSS nyheder kan caches i';
  36 +$string['block_rss_update_feed'] = 'Opdater en nyhedsservice';
  37 +$string['validate_feed'] = 'Valider service';
  38 +
  39 +?>
24 lang/da/calendar.php
... ... @@ -1,5 +1,5 @@
1 1 <?PHP // $Id$
2   - // calendar.php - created with Moodle 1.3.3 (2004052503)
  2 + // calendar.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
3 3
4 4
5 5 $string['calendar'] = 'Kalender';
@@ -8,11 +8,22 @@
8 8 $string['clickshow'] = 'tryk for at vise';
9 9 $string['confirmeventdelete'] = 'Er du sikker p� at du vil slette denne begivenhed?';
10 10 $string['courseevents'] = 'Kursus begivenheder';
  11 +$string['day'] = 'dag';
11 12 $string['dayview'] = 'Dagvisning';
12 13 $string['daywithnoevents'] = 'Der er ingen begivenheder denne dag.';
13 14 $string['default'] = 'Standart';
14 15 $string['deleteevent'] = 'Slet begivenhed';
15 16 $string['detailedmonthview'] = 'Detalieret m�neds visning';
  17 +$string['dstadjusttime'] = 'Flyt tid';
  18 +$string['dstat'] = 'ved';
  19 +$string['dstby'] = 'til';
  20 +$string['dsthumanreadable'] = 'P� den $a->activate_index $a->activate_weekday af hver $a->activate_month, flyt tiden $a->offset minutter $a->direction. Denne �ndring varer indtil $a->deactivate_index $a->deactivate_weekday af $a->deactivate_month.';
  21 +$string['dstof'] = 'af';
  22 +$string['dstonthe'] = 'd. ';
  23 +$string['dstpresetactivated'] = 'Aktivering';
  24 +$string['dstpresetadjusttime'] = 'Tidsjustering';
  25 +$string['dstpresetdeactivated'] = 'Deaktivering';
  26 +$string['dstpresetname'] = 'Forbestemt navn';
16 27 $string['durationminutes'] = 'Varighed i minutter';
17 28 $string['durationnone'] = 'Uden varighed';
18 29 $string['durationuntil'] = 'Indtil';
@@ -36,25 +47,33 @@
36 47 $string['eventtime'] = 'Tid';
37 48 $string['eventview'] = 'Begivenhedsdetaljer';
38 49 $string['expired'] = 'Udl�bet';
  50 +$string['explain_dstpreset'] = 'Du med dropdown menuen bestemme hvilke omr�der at DST indstillingerne skal bruges. ';
  51 +$string['explain_dstpresetforced'] = 'Administratorer for sitet har ikke tilladt brugere at �ndre denne indstilling.';
39 52 $string['explain_lookahead'] = 'Denne indstilling s�tter det (maksimale) antal dage i fremtiden som en begivenhed starter for at den bliver vist som kommende begivenhed. Begivenheder der starter senere vil ikke blive vist. L�g m�rke til at <strong>der ikke er nogen garanti</strong> for at alle kommende begivenheder vil blive vist; hvis der er for mange (flere end \"Vis antal kommende begivenheder\" indstillingen) i s� fald vi de begivenheder som er l�ngst ude i fremtiden ikke blive vist.';
40 53 $string['explain_maxevents'] = 'Denne indstilling angiver det h�jste antal kommende begivenheder der kan vises. Hvis du v�lger et h�jt antal er det muligt at visningen af begivenheder vil fylde en hel del p� sk�rmen. ';
  54 +$string['explain_persistflt'] = 'Hvis aktiveret vil moodle huske din sidste begivenhedsfilter indstilling og automatisk genskabe den hver gang du logger ind.';
41 55 $string['explain_startwday'] = 'Denne indstilling konfigurere hvordan alle m�nedskalendere skal vises. Brug det til at vise kalenderen p� den m�de du er vant til.';
42 56 $string['explain_timeformat'] = 'Denne indstilling kontrollere hvordan tiden skal vises i kalenden. Du kan v�lge at se tiden enten i 12 timere format eller 24 timere format. Hvis du v�lger \"standart\", s� vil formatet automatisk blive valgt i henhold til det sprog der er valgt p� sitet.';
  57 +$string['first'] = 'f�rst';
43 58 $string['fri'] = 'Fri';
44 59 $string['friday'] = 'Fredag';
45 60 $string['globalevents'] = 'Globale begivenheder';
46 61 $string['gotocalendar'] = 'G� til kalender';
47 62 $string['groupevents'] = 'Gruppe begivenheder';
48 63 $string['hidden'] = 'skjult';
  64 +$string['last'] = 'sidst';
49 65 $string['manyevents'] = '$a begivenheder';
50 66 $string['mon'] = 'Man';
51 67 $string['monday'] = 'Mandag';
52 68 $string['monthlyview'] = 'M�nedsvisning';
53 69 $string['newevent'] = 'Ny begivenhed';
  70 +$string['notusingdst'] = 'Benytter ikke DST';
54 71 $string['noupcomingevents'] = 'Der er ikke nogle kommende begivenheder';
  72 +$string['nth'] = 'd. {$a}';
55 73 $string['oneevent'] = '1 begivenhed';
56 74 $string['pref_lookahead'] = 'Kommende begivenheder i fremtiden';
57 75 $string['pref_maxevents'] = 'Vis antal kommende begivenheder';
  76 +$string['pref_persistflt'] = 'Husk filterindstillinger';
58 77 $string['pref_startwday'] = 'F�rste dag af uge';
59 78 $string['pref_timeformat'] = 'Tidsvisning format';
60 79 $string['preferences'] = 'Indstillinger';
@@ -72,6 +91,9 @@
72 91 $string['thursday'] = 'Torsdag';
73 92 $string['timeformat_12'] = '12-timer (am/pm)';
74 93 $string['timeformat_24'] = '24-timer';
  94 +$string['timeforward'] = 'fremad';
  95 +$string['timerewind'] = 'tilbage';
  96 +$string['timezonename'] = 'Tidszone';
75 97 $string['today'] = 'Idag';
76 98 $string['tomorrow'] = 'Imorgen';
77 99 $string['tt_deleteevent'] = 'Slet begivenhed';
14 lang/da/chat.php
... ... @@ -1,5 +1,5 @@
1 1 <?PHP // $Id$
2   - // chat.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
  2 + // chat.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
3 3
4 4
5 5 $string['beep'] = 'bip';
@@ -7,9 +7,14 @@
7 7 $string['chatname'] = 'Navn p� dette chat rum';
8 8 $string['chatreport'] = 'Chat sessioner';
9 9 $string['chattime'] = 'N�ste chat tid';
  10 +$string['configmethod'] = 'Den normale chatmetode fungere ved at alle klienter j�vnligt kontakter serveren for at checke for �ndringer. Det kr�ver ingen konfiguration og fungere overalt, det belaster dog webserveren en hel del hvis der er mange deltagere. Man kan istedet bruge en server service som fungere som bindeled til klienterne. Det kr�ver at man har shelladgang til webserveren, men det belaster serveren mindre og f�r chatten til at \'flyde\' bedre.';
10 11 $string['configoldping'] = 'Hvor lang tid skal der g� fra man sidst har h�rt fra en bruger til man m� formode at de er g�et?';
11 12 $string['configrefreshroom'] = 'Hvor ofte skal chatrummet blive opdateret? (i sekundter) Lavere v�rdi f�r det til at virke mere realtime, men vil belaste webserveren mere, n�r mange mennesker chatter samtidigt';
12 13 $string['configrefreshuserlist'] = 'Hvor tit skal brugerlisten opdateres? (i sekundter)';
  14 +$string['configserverhost'] = 'V�rtsnavnet p� den computer hvor serverservices er.';
  15 +$string['configserverip'] = 'Den nummeriske IPadresse p� v�rten med serverservices.';
  16 +$string['configservermax'] = 'Maksimalt antal clienter tilladt';
  17 +$string['configserverport'] = 'Porten som serverservicen lytter p�';
13 18 $string['currentchats'] = 'Aktive chat sessioner';
14 19 $string['currentusers'] = 'Nuv�rende bruger';
15 20 $string['deletesession'] = 'Slet denne session';
@@ -17,6 +22,10 @@
17 22 $string['donotusechattime'] = 'Vis ikke chat-tider';
18 23 $string['enterchat'] = 'Tryk her for at g� ind i chatten nu.';
19 24 $string['errornousers'] = 'Kunne ikke finde nogle brugere!';
  25 +$string['explaingeneralconfig'] = 'Disse indstillinger er <strong>altid</strong> i funktion';
  26 +$string['explainmethoddaemon'] = 'Disse indstillinger har <strong>kun</strong> betydning hvis du har valgt Chatserver service som chatmetode.';
  27 +$string['explainmethodnormal'] = 'Disse indstillinger har <strong>kun</strong> betydning hvis du har valgt Normal metode (polling) som chatmetode.';
  28 +$string['generalconfig'] = 'General konfiguration';
20 29 $string['helpchatting'] = 'Hj�lp med chating';
21 30 $string['idle'] = 'venter';
22 31 $string['messagebeepseveryone'] = '$a bipper alle!';
@@ -24,10 +33,13 @@
24 33 $string['messageenter'] = '$a er lige kommet til';
25 34 $string['messageexit'] = '$a har forladt chatten';
26 35 $string['messages'] = 'Beskeder';
  36 +$string['methoddaemon'] = 'Chatserver service';
  37 +$string['methodnormal'] = 'Normal metode (polling)';
27 38 $string['modulename'] = 'Chat';
28 39 $string['modulenameplural'] = 'Chat';
29 40 $string['neverdeletemessages'] = 'Slet aldrig beskeder';
30 41 $string['nextsession'] = 'N�ste planlagte session';
  42 +$string['noguests'] = 'Denne chat er ikke �ben for g�ster';
31 43 $string['nomessages'] = 'Ingen beskeder endnu';
32 44 $string['repeatdaily'] = 'Samme tid hver dag';
33 45 $string['repeatnone'] = 'Ingen gentagelser - brug den kun angivne tid';
6 lang/da/choice.php
... ... @@ -1,7 +1,8 @@
1 1 <?PHP // $Id$
2   - // choice.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
  2 + // choice.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
3 3
4 4
  5 +$string['addmorechoices'] = 'Tilf�j flere valgmuligheder';
5 6 $string['allowupdate'] = 'Tillad sp�rgsm�let at blive opdateret';
6 7 $string['answered'] = 'Besvaret';
7 8 $string['choice'] = 'Sp�rgsm�l $a';
@@ -9,6 +10,9 @@
9 10 $string['choicename'] = 'Sp�rgsm�l navn';
10 11 $string['choiceopen'] = '�ben';
11 12 $string['choicetext'] = 'Sp�rgsm�l tekst';
  13 +$string['displayhorizontal'] = 'Vis horisontalt';
  14 +$string['displaymode'] = 'Layout';
  15 +$string['displayvertical'] = 'Vis vertikalt';
12 16 $string['havetologin'] = 'Du bliver n�dt til at logge p� f�r du kan afgive dit valg.';
13 17 $string['modulename'] = 'Sp�rgsm�l';
14 18 $string['modulenameplural'] = 'Sp�rgsm�l';
481 lang/da/countries.php
... ... @@ -1,245 +1,246 @@
1 1 <?PHP // $Id$
2   - // countries.php - created with Moodle 1.2 development (2003102700)
  2 + // countries.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
3 3
4 4
5   -$string['AD'] = "Andorra";
6   -$string['AE'] = "Forenede Arabiske Emirater";
7   -$string['AF'] = "Afghanistan";
8   -$string['AG'] = "Antigua and Barbuda";
9   -$string['AI'] = "Anguilla";
10   -$string['AL'] = "Albanien";
11   -$string['AM'] = "Armenien";
12   -$string['AN'] = "Hollandske Antiller";
13   -$string['AO'] = "Angola";
14   -$string['AQ'] = "Antarktis";
15   -$string['AR'] = "Argentina";
16   -$string['AS'] = "Amerikansk Samoa";
17   -$string['AT'] = "�strig";
18   -$string['AU'] = "Australien";
19   -$string['AW'] = "Aruba";
20   -$string['AZ'] = "Azerbaijan";
21   -$string['BA'] = "Bosnien og Herzegovina";
22   -$string['BB'] = "Barbados";
23   -$string['BD'] = "Bangladesh";
24   -$string['BE'] = "Belgien";
25   -$string['BF'] = "Burkina Faso";
26   -$string['BG'] = "Bulgarien";
27   -$string['BH'] = "Bahrain";
28   -$string['BI'] = "Burundi";
29   -$string['BJ'] = "Benin";
30   -$string['BM'] = "Bermuda";
31   -$string['BN'] = "Brunei Darussalam";
32   -$string['BO'] = "Bolivia";
33   -$string['BR'] = "Brazilien";
34   -$string['BS'] = "Bahamas";
35   -$string['BT'] = "Bhutan";
36   -$string['BV'] = "Bouvet Island";
37   -$string['BW'] = "Botswana";
38   -$string['BY'] = "Belarus";
39   -$string['BZ'] = "Belize";
40   -$string['CA'] = "Canada";
41   -$string['CC'] = "Kokos-�erne (Keeling-�erne)";
42   -$string['CF'] = "Centralafrikanske Republik";
43   -$string['CG'] = "Congo";
44   -$string['CH'] = "Schweiz";
45   -$string['CI'] = "Elfenbenskysten";
46   -$string['CK'] = "Cook-�erne";
47   -$string['CL'] = "Chile";
48   -$string['CM'] = "Cameroon";
49   -$string['CN'] = "Kina";
50   -$string['CO'] = "Comlumbia";
51   -$string['CR'] = "Costa Rica";
52   -$string['CS'] = "Serbien og Montenegro";
53   -$string['CU'] = "Cuba";
54   -$string['CV'] = "Kap Verde";
55   -$string['CX'] = "Jule�en";
56   -$string['CY'] = "Cypern";
57   -$string['CZ'] = "Tjekkiet";
58   -$string['DE'] = "Tyskland";
59   -$string['DJ'] = "Djibouti";
60   -$string['DK'] = "Danmark";
61   -$string['DM'] = "Dominica";
62   -$string['DO'] = "Dominican Republic";
63   -$string['DZ'] = "Algeriet";
64   -$string['EC'] = "Ecuador";
65   -$string['EE'] = "Estland";
66   -$string['EG'] = "�gypten";
67   -$string['EH'] = "Vest Sahara";
68   -$string['ER'] = "Eritrea";
69   -$string['ES'] = "Spanien";
70   -$string['ET'] = "Etiopien";
71   -$string['FI'] = "Finland";
72   -$string['FJ'] = "Fiji";
73   -$string['FK'] = "Falklands�erne";
74   -$string['FM'] = "Mikronesien";
75   -$string['FO'] = "F�r�erne";
76   -$string['FR'] = "Frankrig";
77   -$string['FX'] = "France; Metropolitan";
78   -$string['GA'] = "Gabon";
79   -$string['GB'] = "Storbritannien";
80   -$string['GD'] = "Grenada";
81   -$string['GE'] = "Georgien";
82   -$string['GF'] = "Fransk Guiana";
83   -$string['GH'] = "Ghana";
84   -$string['GI'] = "Gibraltar";
85   -$string['GL'] = "Gr�nland";
86   -$string['GM'] = "Gambia";
87   -$string['GN'] = "Guinea";
88   -$string['GP'] = "Guadeloupe";
89   -$string['GQ'] = "�kvatorial Guinea";
90   -$string['GR'] = "Gr�kenland";
91   -$string['GT'] = "Guatemala";
92   -$string['GU'] = "Guam";
93   -$string['GW'] = "Guinea-Bissau";
94   -$string['GY'] = "Guyana";
95   -$string['HK'] = "Guyana";
96   -$string['HM'] = "Heard- og McDonald-�erne";
97   -$string['HN'] = "Heard- og McDonald-�erne";
98   -$string['HR'] = "Kroatien";
99   -$string['HT'] = "Haiti";
100   -$string['HU'] = "Ungarn";
101   -$string['ID'] = "Indonesien";
102   -$string['IE'] = "Irland";
103   -$string['IL'] = "Israel";
104   -$string['IN'] = "Indien";
105   -$string['IO'] = "British Indian Ocean Territory";
106   -$string['IQ'] = "Irak";
107   -$string['IR'] = "Iran";
108   -$string['IS'] = "Island";
109   -$string['IT'] = "Italien";
110   -$string['JM'] = "Jamaica";
111   -$string['JO'] = "Jordan";
112   -$string['JP'] = "Japan";
113   -$string['KE'] = "Kanya";
114   -$string['KG'] = "Kirgisistan";
115   -$string['KH'] = "Cambodia";
116   -$string['KI'] = "Kiribati";
117   -$string['KM'] = "Comorerne";
118   -$string['KN'] = "Sankt Kitts og Nevis";
119   -$string['KO'] = "Kosovo";
120   -$string['KP'] = "Nordkorea";
121   -$string['KR'] = "Sydkorea";
122   -$string['KW'] = "Kuwait";
123   -$string['KY'] = "Cayman-�erne";
124   -$string['KZ'] = "Kasakhstan";
125   -$string['LA'] = "Laos";
126   -$string['LB'] = "Libanon";
127   -$string['LC'] = "Sankt Lucia";
128   -$string['LI'] = "Lichtenstein";
129   -$string['LK'] = "Sri Lanka";
130   -$string['LR'] = "Liberia";
131   -$string['LS'] = "Lesotho";
132   -$string['LT'] = "Litauen";
133   -$string['LU'] = "Luxemburg";
134   -$string['LV'] = "Letland";
135   -$string['LY'] = "Libyen";
136   -$string['MA'] = "Marokko";
137   -$string['MC'] = "Monaco";
138   -$string['MD'] = "Moldova";
139   -$string['MG'] = "Madagaskar";
140   -$string['MH'] = "Marshall-�erne";
141   -$string['MK'] = "Makedonien";
142   -$string['ML'] = "Mali";
143   -$string['MM'] = "Myanmar";
144   -$string['MN'] = "Mongoliet";
145   -$string['MO'] = "Macau";
146   -$string['MP'] = "Nordlige Marianere";
147   -$string['MQ'] = "Martinique";
148   -$string['MR'] = "Mauretanien";
149   -$string['MS'] = "Montserrat";
150   -$string['MT'] = "Malta";
151   -$string['MU'] = "Mauritius";
152   -$string['MV'] = "Maldiverne";
153   -$string['MW'] = "Malawi";
154   -$string['MX'] = "Mexico";
155   -$string['MY'] = "Malaysia";
156   -$string['MZ'] = "Mozambique";
157   -$string['NA'] = "Namibia";
158   -$string['NC'] = "New Caledonia";
159   -$string['NE'] = "Niger";
160   -$string['NF'] = "Norfolk-�en";
161   -$string['NG'] = "Nigeria";
162   -$string['NI'] = "Nicaragua";
163   -$string['NL'] = "Holland";
164   -$string['NO'] = "Norge";
165   -$string['NP'] = "Nepal";
166   -$string['NR'] = "Nauru";
167   -$string['NU'] = "Niue";
168   -$string['NZ'] = "New Zealand";
169   -$string['OM'] = "Oman";
170   -$string['PA'] = "Panama";
171   -$string['PE'] = "Peru";
172   -$string['PF'] = "Fransk Polynesien";
173   -$string['PG'] = "Papua New Guinea";
174   -$string['PH'] = "Philippinerne";
175   -$string['PK'] = "Pakistan";
176   -$string['PL'] = "Polen";
177   -$string['PM'] = "Sankt Pierre og Miquelon";
178   -$string['PN'] = "Pitcairn";
179   -$string['PR'] = "Puerto Rico";
180   -$string['PT'] = "Portugal";
181   -$string['PW'] = "Palau-�erne";
182   -$string['PY'] = "Paraguay";
183   -$string['QA'] = "Qatar";
184   -$string['RE'] = "R�union";
185   -$string['RO'] = "Rum�nien";
186   -$string['RU'] = "Russiske F�deration";
187   -$string['RW'] = "Rwanda";
188   -$string['SA'] = "Saudi-Arabien";
189   -$string['SB'] = "Salomon-�erne";
190   -$string['SC'] = "Seychellerne";
191   -$string['SD'] = "Sudan";
192   -$string['SE'] = "Sverige";
193   -$string['SG'] = "Singapore";
194   -$string['SH'] = "St. Helena";
195   -$string['SI'] = "Slovenien";
196   -$string['SJ'] = "Svalbard og Jan Mayen";
197   -$string['SK'] = "Slovakiet";
198   -$string['SL'] = "Sierra Leone";
199   -$string['SM'] = "San Marino";
200   -$string['SN'] = "Senegal";
201   -$string['SO'] = "Somalia";
202   -$string['SR'] = "Suriname";
203   -$string['ST'] = "S�o Tom� og Pr�ncipe";
204   -$string['SV'] = "El Salvador";
205   -$string['SY'] = "Syrien";
206   -$string['SZ'] = "Swaziland";
207   -$string['TC'] = "Turks- og Caicos-�erne";
208   -$string['TD'] = "Chad";
209   -$string['TF'] = "Franske Sydlige Territorier";
210   -$string['TG'] = "Togo";
211   -$string['TH'] = "Thailand";
212   -$string['TJ'] = "Tadsjikistan";
213   -$string['TK'] = "Tokelau";
214   -$string['TM'] = "Turkmenistan";
215   -$string['TN'] = "Tunesien";
216   -$string['TO'] = "Tonga";
217   -$string['TP'] = "�st-Timor";
218   -$string['TR'] = "Tyrkiet";
219   -$string['TT'] = "Trinidad og Tobago";
220   -$string['TV'] = "Tuvalu";
221   -$string['TW'] = "Taiwan";
222   -$string['TZ'] = "Tanzania";
223   -$string['UA'] = "Ukraine";
224   -$string['UG'] = "Uganda";
225   -$string['US'] = "Amerikas Forenede Stater (USA)";
226   -$string['UY'] = "Uruguay";
227   -$string['UZ'] = "Uzbekistan";
228   -$string['VA'] = "Vatikanstaten";
229   -$string['VC'] = "Sankt Vincent og Grenadinerne";
230   -$string['VE'] = "Venezuela";
231   -$string['VG'] = "Jomfru�erne, Engelsk";
232   -$string['VI'] = "Jomfru�erne, USA";
233   -$string['VN'] = "Vietnam";
234   -$string['VU'] = "Vanuatu";
235   -$string['WA'] = "Wales";
236   -$string['WF'] = "Wallis- og Futuna-�erne";
237   -$string['WS'] = "Samoa";
238   -$string['YE'] = "Yemen";
239   -$string['YT'] = "Mayotte";
240   -$string['ZA'] = "Sydafrikanske Republik";
241   -$string['ZM'] = "Zambia";
242   -$string['ZR'] = "Zaire";
243   -$string['ZW'] = "Zimbabwe";
  5 +$string['AD'] = 'Andorra';
  6 +$string['AE'] = 'Forenede Arabiske Emirater';
  7 +$string['AF'] = 'Afghanistan';
  8 +$string['AG'] = 'Antigua and Barbuda';
  9 +$string['AI'] = 'Anguilla';
  10 +$string['AL'] = 'Albanien';
  11 +$string['AM'] = 'Armenien';
  12 +$string['AN'] = 'Hollandske Antiller';
  13 +$string['AO'] = 'Angola';
  14 +$string['AQ'] = 'Antarktis';
  15 +$string['AR'] = 'Argentina';
  16 +$string['AS'] = 'Amerikansk Samoa';
  17 +$string['AT'] = '�strig';
  18 +$string['AU'] = 'Australien';
  19 +$string['AW'] = 'Aruba';
  20 +$string['AZ'] = 'Azerbaijan';
  21 +$string['BA'] = 'Bosnien og Herzegovina';
  22 +$string['BB'] = 'Barbados';
  23 +$string['BD'] = 'Bangladesh';
  24 +$string['BE'] = 'Belgien';
  25 +$string['BF'] = 'Burkina Faso';
  26 +$string['BG'] = 'Bulgarien';
  27 +$string['BH'] = 'Bahrain';
  28 +$string['BI'] = 'Burundi';
  29 +$string['BJ'] = 'Benin';
  30 +$string['BM'] = 'Bermuda';
  31 +$string['BN'] = 'Brunei Darussalam';
  32 +$string['BO'] = 'Bolivia';
  33 +$string['BR'] = 'Brazilien';
  34 +$string['BS'] = 'Bahamas';
  35 +$string['BT'] = 'Bhutan';
  36 +$string['BV'] = 'Bouvet Island';
  37 +$string['BW'] = 'Botswana';
  38 +$string['BY'] = 'Belarus';
  39 +$string['BZ'] = 'Belize';
  40 +$string['CA'] = 'Canada';
  41 +$string['CC'] = 'Kokos-�erne (Keeling-�erne)';
  42 +$string['CF'] = 'Centralafrikanske Republik';
  43 +$string['CG'] = 'Congo';
  44 +$string['CH'] = 'Schweiz';
  45 +$string['CI'] = 'Elfenbenskysten';
  46 +$string['CK'] = 'Cook-�erne';
  47 +$string['CL'] = 'Chile';
  48 +$string['CM'] = 'Cameroon';
  49 +$string['CN'] = 'Kina';
  50 +$string['CO'] = 'Comlumbia';
  51 +$string['CR'] = 'Costa Rica';
  52 +$string['CS'] = 'Serbien og Montenegro';
  53 +$string['CU'] = 'Cuba';
  54 +$string['CV'] = 'Kap Verde';
  55 +$string['CX'] = 'Jule�en';
  56 +$string['CY'] = 'Cypern';
  57 +$string['CZ'] = 'Tjekkiet';
  58 +$string['DE'] = 'Tyskland';
  59 +$string['DJ'] = 'Djibouti';
  60 +$string['DK'] = 'Danmark';
  61 +$string['DM'] = 'Dominica';
  62 +$string['DO'] = 'Dominican Republic';
  63 +$string['DZ'] = 'Algeriet';
  64 +$string['EC'] = 'Ecuador';
  65 +$string['EE'] = 'Estland';
  66 +$string['EG'] = '�gypten';
  67 +$string['EH'] = 'Vest Sahara';
  68 +$string['ER'] = 'Eritrea';
  69 +$string['ES'] = 'Spanien';
  70 +$string['ET'] = 'Etiopien';
  71 +$string['FI'] = 'Finland';
  72 +$string['FJ'] = 'Fiji';
  73 +$string['FK'] = 'Falklands�erne';
  74 +$string['FM'] = 'Mikronesien';
  75 +$string['FO'] = 'F�r�erne';
  76 +$string['FR'] = 'Frankrig';
  77 +$string['FX'] = 'France; Metropolitan';
  78 +$string['GA'] = 'Gabon';
  79 +$string['GB'] = 'Storbritannien';
  80 +$string['GD'] = 'Grenada';
  81 +$string['GE'] = 'Georgien';
  82 +$string['GF'] = 'Fransk Guiana';
  83 +$string['GH'] = 'Ghana';
  84 +$string['GI'] = 'Gibraltar';
  85 +$string['GL'] = 'Gr�nland';
  86 +$string['GM'] = 'Gambia';
  87 +$string['GN'] = 'Guinea';
  88 +$string['GP'] = 'Guadeloupe';
  89 +$string['GQ'] = '�kvatorial Guinea';
  90 +$string['GR'] = 'Gr�kenland';
  91 +$string['GT'] = 'Guatemala';
  92 +$string['GU'] = 'Guam';
  93 +$string['GW'] = 'Guinea-Bissau';
  94 +$string['GY'] = 'Guyana';
  95 +$string['HK'] = 'Guyana';
  96 +$string['HM'] = 'Heard- og McDonald-�erne';
  97 +$string['HN'] = 'Heard- og McDonald-�erne';
  98 +$string['HR'] = 'Kroatien';
  99 +$string['HT'] = 'Haiti';
  100 +$string['HU'] = 'Ungarn';
  101 +$string['ID'] = 'Indonesien';
  102 +$string['IE'] = 'Irland';
  103 +$string['IL'] = 'Israel';
  104 +$string['IN'] = 'Indien';
  105 +$string['IO'] = 'British Indian Ocean Territory';
  106 +$string['IQ'] = 'Irak';
  107 +$string['IR'] = 'Iran';
  108 +$string['IS'] = 'Island';
  109 +$string['IT'] = 'Italien';
  110 +$string['JM'] = 'Jamaica';
  111 +$string['JO'] = 'Jordan';
  112 +$string['JP'] = 'Japan';
  113 +$string['KE'] = 'Kanya';
  114 +$string['KG'] = 'Kirgisistan';
  115 +$string['KH'] = 'Cambodia';
  116 +$string['KI'] = 'Kiribati';
  117 +$string['KM'] = 'Comorerne';
  118 +$string['KN'] = 'Sankt Kitts og Nevis';
  119 +$string['KO'] = 'Kosovo';
  120 +$string['KP'] = 'Nordkorea';
  121 +$string['KR'] = 'Sydkorea';
  122 +$string['KW'] = 'Kuwait';
  123 +$string['KY'] = 'Cayman-�erne';
  124 +$string['KZ'] = 'Kasakhstan';
  125 +$string['LA'] = 'Laos';
  126 +$string['LB'] = 'Libanon';
  127 +$string['LC'] = 'Sankt Lucia';
  128 +$string['LI'] = 'Lichtenstein';
  129 +$string['LK'] = 'Sri Lanka';
  130 +$string['LR'] = 'Liberia';
  131 +$string['LS'] = 'Lesotho';
  132 +$string['LT'] = 'Litauen';
  133 +$string['LU'] = 'Luxemburg';
  134 +$string['LV'] = 'Letland';
  135 +$string['LY'] = 'Libyen';
  136 +$string['MA'] = 'Marokko';
  137 +$string['MC'] = 'Monaco';
  138 +$string['MD'] = 'Moldova';
  139 +$string['MG'] = 'Madagaskar';
  140 +$string['MH'] = 'Marshall-�erne';
  141 +$string['MK'] = 'Makedonien';
  142 +$string['ML'] = 'Mali';
  143 +$string['MM'] = 'Myanmar';
  144 +$string['MN'] = 'Mongoliet';
  145 +$string['MO'] = 'Macau';
  146 +$string['MP'] = 'Nordlige Marianere';
  147 +$string['MQ'] = 'Martinique';
  148 +$string['MR'] = 'Mauretanien';
  149 +$string['MS'] = 'Montserrat';
  150 +$string['MT'] = 'Malta';
  151 +$string['MU'] = 'Mauritius';
  152 +$string['MV'] = 'Maldiverne';
  153 +$string['MW'] = 'Malawi';
  154 +$string['MX'] = 'Mexico';
  155 +$string['MY'] = 'Malaysia';
  156 +$string['MZ'] = 'Mozambique';
  157 +$string['NA'] = 'Namibia';
  158 +$string['NC'] = 'New Caledonia';
  159 +$string['NE'] = 'Niger';
  160 +$string['NF'] = 'Norfolk-�en';
  161 +$string['NG'] = 'Nigeria';
  162 +$string['NI'] = 'Nicaragua';
  163 +$string['NL'] = 'Holland';
  164 +$string['NO'] = 'Norge';
  165 +$string['NP'] = 'Nepal';
  166 +$string['NR'] = 'Nauru';
  167 +$string['NU'] = 'Niue';
  168 +$string['NZ'] = 'New Zealand';
  169 +$string['OM'] = 'Oman';
  170 +$string['PA'] = 'Panama';
  171 +$string['PE'] = 'Peru';
  172 +$string['PF'] = 'Fransk Polynesien';
  173 +$string['PG'] = 'Papua New Guinea';
  174 +$string['PH'] = 'Philippinerne';
  175 +$string['PK'] = 'Pakistan';
  176 +$string['PL'] = 'Polen';
  177 +$string['PM'] = 'Sankt Pierre og Miquelon';
  178 +$string['PN'] = 'Pitcairn';
  179 +$string['PR'] = 'Puerto Rico';
  180 +$string['PS'] = 'Pal�stina';
  181 +$string['PT'] = 'Portugal';
  182 +$string['PW'] = 'Palau-�erne';
  183 +$string['PY'] = 'Paraguay';
  184 +$string['QA'] = 'Qatar';
  185 +$string['RE'] = 'R�union';
  186 +$string['RO'] = 'Rum�nien';
  187 +$string['RU'] = 'Russiske F�deration';
  188 +$string['RW'] = 'Rwanda';
  189 +$string['SA'] = 'Saudi-Arabien';
  190 +$string['SB'] = 'Salomon-�erne';
  191 +$string['SC'] = 'Seychellerne';
  192 +$string['SD'] = 'Sudan';
  193 +$string['SE'] = 'Sverige';
  194 +$string['SG'] = 'Singapore';
  195 +$string['SH'] = 'St. Helena';
  196 +$string['SI'] = 'Slovenien';
  197 +$string['SJ'] = 'Svalbard og Jan Mayen';
  198 +$string['SK'] = 'Slovakiet';
  199 +$string['SL'] = 'Sierra Leone';
  200 +$string['SM'] = 'San Marino';
  201 +$string['SN'] = 'Senegal';
  202 +$string['SO'] = 'Somalia';
  203 +$string['SR'] = 'Suriname';
  204 +$string['ST'] = 'S�o Tom� og Pr�ncipe';
  205 +$string['SV'] = 'El Salvador';
  206 +$string['SY'] = 'Syrien';
  207 +$string['SZ'] = 'Swaziland';
  208 +$string['TC'] = 'Turks- og Caicos-�erne';
  209 +$string['TD'] = 'Chad';
  210 +$string['TF'] = 'Franske Sydlige Territorier';
  211 +$string['TG'] = 'Togo';
  212 +$string['TH'] = 'Thailand';
  213 +$string['TJ'] = 'Tadsjikistan';
  214 +$string['TK'] = 'Tokelau';
  215 +$string['TM'] = 'Turkmenistan';
  216 +$string['TN'] = 'Tunesien';
  217 +$string['TO'] = 'Tonga';
  218 +$string['TP'] = '�st-Timor';
  219 +$string['TR'] = 'Tyrkiet';
  220 +$string['TT'] = 'Trinidad og Tobago';
  221 +$string['TV'] = 'Tuvalu';
  222 +$string['TW'] = 'Taiwan';
  223 +$string['TZ'] = 'Tanzania';
  224 +$string['UA'] = 'Ukraine';
  225 +$string['UG'] = 'Uganda';
  226 +$string['US'] = 'Amerikas Forenede Stater (USA)';
  227 +$string['UY'] = 'Uruguay';
  228 +$string['UZ'] = 'Uzbekistan';
  229 +$string['VA'] = 'Vatikanstaten';
  230 +$string['VC'] = 'Sankt Vincent og Grenadinerne';
  231 +$string['VE'] = 'Venezuela';
  232 +$string['VG'] = 'Jomfru�erne, Engelsk';
  233 +$string['VI'] = 'Jomfru�erne, USA';
  234 +$string['VN'] = 'Vietnam';
  235 +$string['VU'] = 'Vanuatu';
  236 +$string['WA'] = 'Wales';
  237 +$string['WF'] = 'Wallis- og Futuna-�erne';
  238 +$string['WS'] = 'Samoa';
  239 +$string['YE'] = 'Yemen';
  240 +$string['YT'] = 'Mayotte';
  241 +$string['ZA'] = 'Sydafrikanske Republik';
  242 +$string['ZM'] = 'Zambia';
  243 +$string['ZR'] = 'Zaire';
  244 +$string['ZW'] = 'Zimbabwe';
244 245
245 246 ?>
3  lang/da/dialogue.php
... ... @@ -1,5 +1,5 @@
1 1 <?PHP // $Id$
2   - // dialogue.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020101)
  2 + // dialogue.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
3 3
4 4
5 5 $string['addmynewentries'] = 'Tilf�j mine nye indl�g';
@@ -26,6 +26,7 @@
26 26 $string['furtherinformation'] = 'Mere information';
27 27 $string['lastentry'] = 'Sidste post';
28 28 $string['maildefault'] = 'Mail Default';
  29 +$string['mailnotification'] = 'Besked med mail';
29 30 $string['modulename'] = 'Dialog';
30 31 $string['modulenameplural'] = 'Dialoger';
31 32 $string['namehascloseddialogue'] = '$a har lukket dialogen';
18 lang/da/editor.php
... ... @@ -1,11 +1,11 @@
1 1 <?PHP // $Id$
2   - // editor.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
  2 + // editor.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
3 3
4 4
5 5 $string['about'] = 'Om denne editor';
6 6 $string['absbottom'] = 'Absolut Bund';
7   -$string['absmiddle'] = 'Absolut midt';
8 7 $string['address'] = 'Adresse';
  8 +$string['alertnoselectedtext'] = 'Du skal v�lge noget tekst f�rst';
9 9 $string['alignment'] = 'Placering';
10 10 $string['alternatetext'] = 'Alternativ tekst';
11 11 $string['anchorhelp'] = 'Dette laver kun ankeret. Du bliver stadig n�dt til at lave linket manuelt.';
@@ -22,6 +22,7 @@
22 22 $string['choosechar'] = 'V�lg karakter';
23 23 $string['chooseicon'] = 'V�lg en ikon der skal inds�ttes';
24 24 $string['close'] = 'Luk';
  25 +$string['closeafterreplace'] = 'Luk efter erstatning';
25 26 $string['cols'] = 'Kolonner';
26 27 $string['copy'] = 'Kopier markeret tekst';
27 28 $string['createanchor'] = 'Lav anker';
@@ -30,7 +31,11 @@
30 31 $string['cut'] = 'Klip markeret tekst';
31 32 $string['delete'] = 'Slet';
32 33 $string['filebrowser'] = 'Fil-browser';
  34 +$string['findwhat'] = 'Find';
  35 +$string['fontname'] = 'Fontnavn';
  36 +$string['fontsize'] = 'Font-st�rrelse';
33 37 $string['forecolor'] = 'Bogstavsfarve';
  38 +$string['formatblock'] = 'Format';
34 39 $string['fullscreen'] = 'Fulsk�rms editor';
35 40 $string['heading'] = 'Overskrift';
36 41 $string['height'] = 'H�jde';
@@ -46,6 +51,7 @@
46 51 $string['insertsmile'] = 'Inds�t smiley';
47 52 $string['inserttable'] = 'Inds�t tabel';
48 53 $string['italic'] = 'Skr� skrift';
  54 +$string['itemsreplaced'] = 'Ord erstattet';
49 55 $string['justifycenter'] = 'Centreret tekst';
50 56 $string['justifyfull'] = 'Fast linjebredde';
51 57 $string['justifyleft'] = 'Venstrestillet tekst';
@@ -62,13 +68,16 @@
62 68 $string['linktargettop'] = 'Samme vindue';
63 69 $string['linktitle'] = 'Title';
64 70 $string['linkurl'] = 'URL';
  71 +$string['matchcase'] = 'Samme case';
65 72 $string['middle'] = 'Midten';
66 73 $string['minimize'] = 'Minimer editor';
67 74 $string['move'] = 'Flyt';
  75 +$string['nolink'] = 'Forebyg automatisk linkning';
68 76 $string['normal'] = 'Normal';
69 77 $string['notimage'] = 'Valgte fil er ikke et billede. V�lg venlist et billede!';
70 78 $string['notset'] = 'Ikke sat';
71 79 $string['ok'] = 'OK';
  80 +$string['options'] = 'Muligheder';
72 81 $string['orderedlist'] = 'Ordnet liste';
73 82 $string['outdent'] = 'Mindre margin';
74 83 $string['paste'] = 'Inds�t fra udklipsholder';
@@ -80,11 +89,16 @@
80 89 $string['preview'] = 'Se resultat';
81 90 $string['properties'] = 'Egenskaber';
82 91 $string['redo'] = 'Gendan dine sidste �ndringer';
  92 +$string['regularexpressions'] = 'Brug regul�re udtryk';
83 93 $string['removelink'] = 'Fjern link';
84 94 $string['rename'] = 'Omd�b';
  95 +$string['replaceall'] = 'Erstat all';
  96 +$string['replacewith'] = 'Erstat';
85 97 $string['right'] = 'H�jre';
86 98 $string['righttoleft'] = 'Retning fra h�jre mod venstre';
87 99 $string['rows'] = 'R�kker';
  100 +$string['searchandreplace'] = 'S�g og erstat';
  101 +$string['searchnotfound'] = 'S�gestrengen ikke fundet';
88 102 $string['selectcolor'] = 'V�lg farve';
89 103 $string['selection'] = 'Valgte';
90 104 $string['showhelp'] = 'Hj�lp i brugen af editoren';

0 comments on commit 88f6643

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.