Skip to content
Browse files

Addet missing strings

  • Loading branch information...
1 parent c38950b commit 88f664316d4a94c5ffb8a395f2243f1e7fcc9cde gniske committed Apr 19, 2005
Showing with 339 additions and 246 deletions.
  1. +39 −0 lang/da/block_rss_client.php
  2. +23 −1 lang/da/calendar.php
  3. +13 −1 lang/da/chat.php
  4. +5 −1 lang/da/choice.php
  5. +241 −240 lang/da/countries.php
  6. +2 −1 lang/da/dialogue.php
  7. +16 −2 lang/da/editor.php
View
39 lang/da/block_rss_client.php
@@ -0,0 +1,39 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_rss_client.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
+
+
+$string['block_rss_add_feed'] = 'Tilføj RSS service';
+$string['block_rss_add_headline_block'] = 'Tilføj RSS overskrifts blok';
+$string['block_rss_add_new'] = 'Tilføj ny';
+$string['block_rss_choose_feed_label'] = 'Vælg de services fra hvilke som du vil vise gennem denne blok:';
+$string['block_rss_client_channel_link'] = 'Kilde site...';
+$string['block_rss_client_num_entries'] = 'Antallet af nyhedspunkter pr nyhedsservice';
+$string['block_rss_client_show_channel_link_label'] = 'Skal der vises et link til sitet der leverer nyhedsservices? (Note: Hvis RSS services ikke leverer noget link tilbage vil der ikke blive vist noget link)';
+$string['block_rss_client_show_image_label'] = 'Vis nyhedskanalens icon hvis den findes';
+$string['block_rss_could_not_find_feed'] = 'Kunne ikke finde services med id';
+$string['block_rss_custom_title_label'] = 'Brugerbestemt title (lad feltet være blankt for at benyttet titlen fra RSS servicen)';
+$string['block_rss_delete_feed_confirm'] = 'Er du sikker på at du vil slette denne nyhedsservice';
+$string['block_rss_display_description_label'] = 'Vis beskrivelse for hvert link?';
+$string['block_rss_edit_feeds'] = 'Ret, abonner eller afmeld fra en RSS/Atom nyhedsservice.';
+$string['block_rss_edit_news_feeds'] = 'Ret nyhedskilder';
+$string['block_rss_edit_rss_block'] = 'Ret RSS overskrifts blok';
+$string['block_rss_feed'] = 'Nyhedsservice';
+$string['block_rss_feed_added'] = 'Nyhedsservice tilføjet';
+$string['block_rss_feed_deleted'] = 'Nyhedsservice slettet';
+$string['block_rss_feed_updated'] = 'Nyhedsservice opdateret';
+$string['block_rss_feeds'] = 'Nyhedsservices';
+$string['block_rss_feeds_add_edit'] = 'Tilføj / Ret services';
+$string['block_rss_feeds_title'] = 'Andre RSS services';
+$string['block_rss_find_more_feeds'] = 'Find flere RSS services';
+$string['block_rss_no_feeds'] = 'Der er ikke defineret nogle RSS services for dette site';
+$string['block_rss_pick_feed'] = 'Vælg en nyhedsservice';
+$string['block_rss_remote_news_feed'] = 'Andre nyhedsservices';
+$string['block_rss_see_all_feeds'] = 'Se alle nyhedsservices';
+$string['block_rss_shownumentries_label'] = 'Højste antal nyheder vist i hver blok';
+$string['block_rss_submitters'] = 'Hvem skal kunne tilføje nye RSS services? Der kan vises RSS nyheder på alle sider på sitet.';
+$string['block_rss_timeout'] = 'RSS timeout';
+$string['block_rss_timeout_desc'] = 'Tid i minutter som RSS nyheder kan caches i';
+$string['block_rss_update_feed'] = 'Opdater en nyhedsservice';
+$string['validate_feed'] = 'Valider service';
+
+?>
View
24 lang/da/calendar.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // calendar.php - created with Moodle 1.3.3 (2004052503)
+ // calendar.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
$string['calendar'] = 'Kalender';
@@ -8,11 +8,22 @@
$string['clickshow'] = 'tryk for at vise';
$string['confirmeventdelete'] = 'Er du sikker på at du vil slette denne begivenhed?';
$string['courseevents'] = 'Kursus begivenheder';
+$string['day'] = 'dag';
$string['dayview'] = 'Dagvisning';
$string['daywithnoevents'] = 'Der er ingen begivenheder denne dag.';
$string['default'] = 'Standart';
$string['deleteevent'] = 'Slet begivenhed';
$string['detailedmonthview'] = 'Detalieret måneds visning';
+$string['dstadjusttime'] = 'Flyt tid';
+$string['dstat'] = 'ved';
+$string['dstby'] = 'til';
+$string['dsthumanreadable'] = 'På den $a->activate_index $a->activate_weekday af hver $a->activate_month, flyt tiden $a->offset minutter $a->direction. Denne ændring varer indtil $a->deactivate_index $a->deactivate_weekday af $a->deactivate_month.';
+$string['dstof'] = 'af';
+$string['dstonthe'] = 'd. ';
+$string['dstpresetactivated'] = 'Aktivering';
+$string['dstpresetadjusttime'] = 'Tidsjustering';
+$string['dstpresetdeactivated'] = 'Deaktivering';
+$string['dstpresetname'] = 'Forbestemt navn';
$string['durationminutes'] = 'Varighed i minutter';
$string['durationnone'] = 'Uden varighed';
$string['durationuntil'] = 'Indtil';
@@ -36,25 +47,33 @@
$string['eventtime'] = 'Tid';
$string['eventview'] = 'Begivenhedsdetaljer';
$string['expired'] = 'Udløbet';
+$string['explain_dstpreset'] = 'Du med dropdown menuen bestemme hvilke områder at DST indstillingerne skal bruges. ';
+$string['explain_dstpresetforced'] = 'Administratorer for sitet har ikke tilladt brugere at ændre denne indstilling.';
$string['explain_lookahead'] = 'Denne indstilling sætter det (maksimale) antal dage i fremtiden som en begivenhed starter for at den bliver vist som kommende begivenhed. Begivenheder der starter senere vil ikke blive vist. Læg mærke til at <strong>der ikke er nogen garanti</strong> for at alle kommende begivenheder vil blive vist; hvis der er for mange (flere end \"Vis antal kommende begivenheder\" indstillingen) i så fald vi de begivenheder som er længst ude i fremtiden ikke blive vist.';
$string['explain_maxevents'] = 'Denne indstilling angiver det højste antal kommende begivenheder der kan vises. Hvis du vælger et højt antal er det muligt at visningen af begivenheder vil fylde en hel del på skærmen. ';
+$string['explain_persistflt'] = 'Hvis aktiveret vil moodle huske din sidste begivenhedsfilter indstilling og automatisk genskabe den hver gang du logger ind.';
$string['explain_startwday'] = 'Denne indstilling konfigurere hvordan alle månedskalendere skal vises. Brug det til at vise kalenderen på den måde du er vant til.';
$string['explain_timeformat'] = 'Denne indstilling kontrollere hvordan tiden skal vises i kalenden. Du kan vælge at se tiden enten i 12 timere format eller 24 timere format. Hvis du vælger \"standart\", så vil formatet automatisk blive valgt i henhold til det sprog der er valgt på sitet.';
+$string['first'] = 'først';
$string['fri'] = 'Fri';
$string['friday'] = 'Fredag';
$string['globalevents'] = 'Globale begivenheder';
$string['gotocalendar'] = 'Gå til kalender';
$string['groupevents'] = 'Gruppe begivenheder';
$string['hidden'] = 'skjult';
+$string['last'] = 'sidst';
$string['manyevents'] = '$a begivenheder';
$string['mon'] = 'Man';
$string['monday'] = 'Mandag';
$string['monthlyview'] = 'Månedsvisning';
$string['newevent'] = 'Ny begivenhed';
+$string['notusingdst'] = 'Benytter ikke DST';
$string['noupcomingevents'] = 'Der er ikke nogle kommende begivenheder';
+$string['nth'] = 'd. {$a}';
$string['oneevent'] = '1 begivenhed';
$string['pref_lookahead'] = 'Kommende begivenheder i fremtiden';
$string['pref_maxevents'] = 'Vis antal kommende begivenheder';
+$string['pref_persistflt'] = 'Husk filterindstillinger';
$string['pref_startwday'] = 'Første dag af uge';
$string['pref_timeformat'] = 'Tidsvisning format';
$string['preferences'] = 'Indstillinger';
@@ -72,6 +91,9 @@
$string['thursday'] = 'Torsdag';
$string['timeformat_12'] = '12-timer (am/pm)';
$string['timeformat_24'] = '24-timer';
+$string['timeforward'] = 'fremad';
+$string['timerewind'] = 'tilbage';
+$string['timezonename'] = 'Tidszone';
$string['today'] = 'Idag';
$string['tomorrow'] = 'Imorgen';
$string['tt_deleteevent'] = 'Slet begivenhed';
View
14 lang/da/chat.php
@@ -1,33 +1,45 @@
<?PHP // $Id$
- // chat.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // chat.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
$string['beep'] = 'bip';
$string['chatintro'] = 'Introduktions tekst';
$string['chatname'] = 'Navn på dette chat rum';
$string['chatreport'] = 'Chat sessioner';
$string['chattime'] = 'Næste chat tid';
+$string['configmethod'] = 'Den normale chatmetode fungere ved at alle klienter jævnligt kontakter serveren for at checke for ændringer. Det kræver ingen konfiguration og fungere overalt, det belaster dog webserveren en hel del hvis der er mange deltagere. Man kan istedet bruge en server service som fungere som bindeled til klienterne. Det kræver at man har shelladgang til webserveren, men det belaster serveren mindre og får chatten til at \'flyde\' bedre.';
$string['configoldping'] = 'Hvor lang tid skal der gå fra man sidst har hørt fra en bruger til man må formode at de er gået?';
$string['configrefreshroom'] = 'Hvor ofte skal chatrummet blive opdateret? (i sekundter) Lavere værdi får det til at virke mere realtime, men vil belaste webserveren mere, når mange mennesker chatter samtidigt';
$string['configrefreshuserlist'] = 'Hvor tit skal brugerlisten opdateres? (i sekundter)';
+$string['configserverhost'] = 'Værtsnavnet på den computer hvor serverservices er.';
+$string['configserverip'] = 'Den nummeriske IPadresse på værten med serverservices.';
+$string['configservermax'] = 'Maksimalt antal clienter tilladt';
+$string['configserverport'] = 'Porten som serverservicen lytter på';
$string['currentchats'] = 'Aktive chat sessioner';
$string['currentusers'] = 'Nuværende bruger';
$string['deletesession'] = 'Slet denne session';
$string['deletesessionsure'] = 'Er du sikker på at du vil slette denne session?';
$string['donotusechattime'] = 'Vis ikke chat-tider';
$string['enterchat'] = 'Tryk her for at gå ind i chatten nu.';
$string['errornousers'] = 'Kunne ikke finde nogle brugere!';
+$string['explaingeneralconfig'] = 'Disse indstillinger er <strong>altid</strong> i funktion';
+$string['explainmethoddaemon'] = 'Disse indstillinger har <strong>kun</strong> betydning hvis du har valgt Chatserver service som chatmetode.';
+$string['explainmethodnormal'] = 'Disse indstillinger har <strong>kun</strong> betydning hvis du har valgt Normal metode (polling) som chatmetode.';
+$string['generalconfig'] = 'General konfiguration';
$string['helpchatting'] = 'Hjælp med chating';
$string['idle'] = 'venter';
$string['messagebeepseveryone'] = '$a bipper alle!';
$string['messagebeepsyou'] = '$a har lige bippet dig!';
$string['messageenter'] = '$a er lige kommet til';
$string['messageexit'] = '$a har forladt chatten';
$string['messages'] = 'Beskeder';
+$string['methoddaemon'] = 'Chatserver service';
+$string['methodnormal'] = 'Normal metode (polling)';
$string['modulename'] = 'Chat';
$string['modulenameplural'] = 'Chat';
$string['neverdeletemessages'] = 'Slet aldrig beskeder';
$string['nextsession'] = 'Næste planlagte session';
+$string['noguests'] = 'Denne chat er ikke åben for gæster';
$string['nomessages'] = 'Ingen beskeder endnu';
$string['repeatdaily'] = 'Samme tid hver dag';
$string['repeatnone'] = 'Ingen gentagelser - brug den kun angivne tid';
View
6 lang/da/choice.php
@@ -1,14 +1,18 @@
<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // choice.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
+$string['addmorechoices'] = 'Tilføj flere valgmuligheder';
$string['allowupdate'] = 'Tillad spørgsmålet at blive opdateret';
$string['answered'] = 'Besvaret';
$string['choice'] = 'Spørgsmål $a';
$string['choiceclose'] = 'Indtil';
$string['choicename'] = 'Spørgsmål navn';
$string['choiceopen'] = 'Åben';
$string['choicetext'] = 'Spørgsmål tekst';
+$string['displayhorizontal'] = 'Vis horisontalt';
+$string['displaymode'] = 'Layout';
+$string['displayvertical'] = 'Vis vertikalt';
$string['havetologin'] = 'Du bliver nødt til at logge på før du kan afgive dit valg.';
$string['modulename'] = 'Spørgsmål';
$string['modulenameplural'] = 'Spørgsmål';
View
481 lang/da/countries.php
@@ -1,245 +1,246 @@
<?PHP // $Id$
- // countries.php - created with Moodle 1.2 development (2003102700)
+ // countries.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
-$string['AD'] = "Andorra";
-$string['AE'] = "Forenede Arabiske Emirater";
-$string['AF'] = "Afghanistan";
-$string['AG'] = "Antigua and Barbuda";
-$string['AI'] = "Anguilla";
-$string['AL'] = "Albanien";
-$string['AM'] = "Armenien";
-$string['AN'] = "Hollandske Antiller";
-$string['AO'] = "Angola";
-$string['AQ'] = "Antarktis";
-$string['AR'] = "Argentina";
-$string['AS'] = "Amerikansk Samoa";
-$string['AT'] = "Østrig";
-$string['AU'] = "Australien";
-$string['AW'] = "Aruba";
-$string['AZ'] = "Azerbaijan";
-$string['BA'] = "Bosnien og Herzegovina";
-$string['BB'] = "Barbados";
-$string['BD'] = "Bangladesh";
-$string['BE'] = "Belgien";
-$string['BF'] = "Burkina Faso";
-$string['BG'] = "Bulgarien";
-$string['BH'] = "Bahrain";
-$string['BI'] = "Burundi";
-$string['BJ'] = "Benin";
-$string['BM'] = "Bermuda";
-$string['BN'] = "Brunei Darussalam";
-$string['BO'] = "Bolivia";
-$string['BR'] = "Brazilien";
-$string['BS'] = "Bahamas";
-$string['BT'] = "Bhutan";
-$string['BV'] = "Bouvet Island";
-$string['BW'] = "Botswana";
-$string['BY'] = "Belarus";
-$string['BZ'] = "Belize";
-$string['CA'] = "Canada";
-$string['CC'] = "Kokos-øerne (Keeling-øerne)";
-$string['CF'] = "Centralafrikanske Republik";
-$string['CG'] = "Congo";
-$string['CH'] = "Schweiz";
-$string['CI'] = "Elfenbenskysten";
-$string['CK'] = "Cook-øerne";
-$string['CL'] = "Chile";
-$string['CM'] = "Cameroon";
-$string['CN'] = "Kina";
-$string['CO'] = "Comlumbia";
-$string['CR'] = "Costa Rica";
-$string['CS'] = "Serbien og Montenegro";
-$string['CU'] = "Cuba";
-$string['CV'] = "Kap Verde";
-$string['CX'] = "Juleøen";
-$string['CY'] = "Cypern";
-$string['CZ'] = "Tjekkiet";
-$string['DE'] = "Tyskland";
-$string['DJ'] = "Djibouti";
-$string['DK'] = "Danmark";
-$string['DM'] = "Dominica";
-$string['DO'] = "Dominican Republic";
-$string['DZ'] = "Algeriet";
-$string['EC'] = "Ecuador";
-$string['EE'] = "Estland";
-$string['EG'] = "Ægypten";
-$string['EH'] = "Vest Sahara";
-$string['ER'] = "Eritrea";
-$string['ES'] = "Spanien";
-$string['ET'] = "Etiopien";
-$string['FI'] = "Finland";
-$string['FJ'] = "Fiji";
-$string['FK'] = "Falklandsøerne";
-$string['FM'] = "Mikronesien";
-$string['FO'] = "Færøerne";
-$string['FR'] = "Frankrig";
-$string['FX'] = "France; Metropolitan";
-$string['GA'] = "Gabon";
-$string['GB'] = "Storbritannien";
-$string['GD'] = "Grenada";
-$string['GE'] = "Georgien";
-$string['GF'] = "Fransk Guiana";
-$string['GH'] = "Ghana";
-$string['GI'] = "Gibraltar";
-$string['GL'] = "Grønland";
-$string['GM'] = "Gambia";
-$string['GN'] = "Guinea";
-$string['GP'] = "Guadeloupe";
-$string['GQ'] = "ækvatorial Guinea";
-$string['GR'] = "Grækenland";
-$string['GT'] = "Guatemala";
-$string['GU'] = "Guam";
-$string['GW'] = "Guinea-Bissau";
-$string['GY'] = "Guyana";
-$string['HK'] = "Guyana";
-$string['HM'] = "Heard- og McDonald-øerne";
-$string['HN'] = "Heard- og McDonald-øerne";
-$string['HR'] = "Kroatien";
-$string['HT'] = "Haiti";
-$string['HU'] = "Ungarn";
-$string['ID'] = "Indonesien";
-$string['IE'] = "Irland";
-$string['IL'] = "Israel";
-$string['IN'] = "Indien";
-$string['IO'] = "British Indian Ocean Territory";
-$string['IQ'] = "Irak";
-$string['IR'] = "Iran";
-$string['IS'] = "Island";
-$string['IT'] = "Italien";
-$string['JM'] = "Jamaica";
-$string['JO'] = "Jordan";
-$string['JP'] = "Japan";
-$string['KE'] = "Kanya";
-$string['KG'] = "Kirgisistan";
-$string['KH'] = "Cambodia";
-$string['KI'] = "Kiribati";
-$string['KM'] = "Comorerne";
-$string['KN'] = "Sankt Kitts og Nevis";
-$string['KO'] = "Kosovo";
-$string['KP'] = "Nordkorea";
-$string['KR'] = "Sydkorea";
-$string['KW'] = "Kuwait";
-$string['KY'] = "Cayman-øerne";
-$string['KZ'] = "Kasakhstan";
-$string['LA'] = "Laos";
-$string['LB'] = "Libanon";
-$string['LC'] = "Sankt Lucia";
-$string['LI'] = "Lichtenstein";
-$string['LK'] = "Sri Lanka";
-$string['LR'] = "Liberia";
-$string['LS'] = "Lesotho";
-$string['LT'] = "Litauen";
-$string['LU'] = "Luxemburg";
-$string['LV'] = "Letland";
-$string['LY'] = "Libyen";
-$string['MA'] = "Marokko";
-$string['MC'] = "Monaco";
-$string['MD'] = "Moldova";
-$string['MG'] = "Madagaskar";
-$string['MH'] = "Marshall-øerne";
-$string['MK'] = "Makedonien";
-$string['ML'] = "Mali";
-$string['MM'] = "Myanmar";
-$string['MN'] = "Mongoliet";
-$string['MO'] = "Macau";
-$string['MP'] = "Nordlige Marianere";
-$string['MQ'] = "Martinique";
-$string['MR'] = "Mauretanien";
-$string['MS'] = "Montserrat";
-$string['MT'] = "Malta";
-$string['MU'] = "Mauritius";
-$string['MV'] = "Maldiverne";
-$string['MW'] = "Malawi";
-$string['MX'] = "Mexico";
-$string['MY'] = "Malaysia";
-$string['MZ'] = "Mozambique";
-$string['NA'] = "Namibia";
-$string['NC'] = "New Caledonia";
-$string['NE'] = "Niger";
-$string['NF'] = "Norfolk-øen";
-$string['NG'] = "Nigeria";
-$string['NI'] = "Nicaragua";
-$string['NL'] = "Holland";
-$string['NO'] = "Norge";
-$string['NP'] = "Nepal";
-$string['NR'] = "Nauru";
-$string['NU'] = "Niue";
-$string['NZ'] = "New Zealand";
-$string['OM'] = "Oman";
-$string['PA'] = "Panama";
-$string['PE'] = "Peru";
-$string['PF'] = "Fransk Polynesien";
-$string['PG'] = "Papua New Guinea";
-$string['PH'] = "Philippinerne";
-$string['PK'] = "Pakistan";
-$string['PL'] = "Polen";
-$string['PM'] = "Sankt Pierre og Miquelon";
-$string['PN'] = "Pitcairn";
-$string['PR'] = "Puerto Rico";
-$string['PT'] = "Portugal";
-$string['PW'] = "Palau-øerne";
-$string['PY'] = "Paraguay";
-$string['QA'] = "Qatar";
-$string['RE'] = "Réunion";
-$string['RO'] = "Rumænien";
-$string['RU'] = "Russiske Føderation";
-$string['RW'] = "Rwanda";
-$string['SA'] = "Saudi-Arabien";
-$string['SB'] = "Salomon-øerne";
-$string['SC'] = "Seychellerne";
-$string['SD'] = "Sudan";
-$string['SE'] = "Sverige";
-$string['SG'] = "Singapore";
-$string['SH'] = "St. Helena";
-$string['SI'] = "Slovenien";
-$string['SJ'] = "Svalbard og Jan Mayen";
-$string['SK'] = "Slovakiet";
-$string['SL'] = "Sierra Leone";
-$string['SM'] = "San Marino";
-$string['SN'] = "Senegal";
-$string['SO'] = "Somalia";
-$string['SR'] = "Suriname";
-$string['ST'] = "São Tomé og Príncipe";
-$string['SV'] = "El Salvador";
-$string['SY'] = "Syrien";
-$string['SZ'] = "Swaziland";
-$string['TC'] = "Turks- og Caicos-øerne";
-$string['TD'] = "Chad";
-$string['TF'] = "Franske Sydlige Territorier";
-$string['TG'] = "Togo";
-$string['TH'] = "Thailand";
-$string['TJ'] = "Tadsjikistan";
-$string['TK'] = "Tokelau";
-$string['TM'] = "Turkmenistan";
-$string['TN'] = "Tunesien";
-$string['TO'] = "Tonga";
-$string['TP'] = "Øst-Timor";
-$string['TR'] = "Tyrkiet";
-$string['TT'] = "Trinidad og Tobago";
-$string['TV'] = "Tuvalu";
-$string['TW'] = "Taiwan";
-$string['TZ'] = "Tanzania";
-$string['UA'] = "Ukraine";
-$string['UG'] = "Uganda";
-$string['US'] = "Amerikas Forenede Stater (USA)";
-$string['UY'] = "Uruguay";
-$string['UZ'] = "Uzbekistan";
-$string['VA'] = "Vatikanstaten";
-$string['VC'] = "Sankt Vincent og Grenadinerne";
-$string['VE'] = "Venezuela";
-$string['VG'] = "Jomfruøerne, Engelsk";
-$string['VI'] = "Jomfruøerne, USA";
-$string['VN'] = "Vietnam";
-$string['VU'] = "Vanuatu";
-$string['WA'] = "Wales";
-$string['WF'] = "Wallis- og Futuna-øerne";
-$string['WS'] = "Samoa";
-$string['YE'] = "Yemen";
-$string['YT'] = "Mayotte";
-$string['ZA'] = "Sydafrikanske Republik";
-$string['ZM'] = "Zambia";
-$string['ZR'] = "Zaire";
-$string['ZW'] = "Zimbabwe";
+$string['AD'] = 'Andorra';
+$string['AE'] = 'Forenede Arabiske Emirater';
+$string['AF'] = 'Afghanistan';
+$string['AG'] = 'Antigua and Barbuda';
+$string['AI'] = 'Anguilla';
+$string['AL'] = 'Albanien';
+$string['AM'] = 'Armenien';
+$string['AN'] = 'Hollandske Antiller';
+$string['AO'] = 'Angola';
+$string['AQ'] = 'Antarktis';
+$string['AR'] = 'Argentina';
+$string['AS'] = 'Amerikansk Samoa';
+$string['AT'] = 'Østrig';
+$string['AU'] = 'Australien';
+$string['AW'] = 'Aruba';
+$string['AZ'] = 'Azerbaijan';
+$string['BA'] = 'Bosnien og Herzegovina';
+$string['BB'] = 'Barbados';
+$string['BD'] = 'Bangladesh';
+$string['BE'] = 'Belgien';
+$string['BF'] = 'Burkina Faso';
+$string['BG'] = 'Bulgarien';
+$string['BH'] = 'Bahrain';
+$string['BI'] = 'Burundi';
+$string['BJ'] = 'Benin';
+$string['BM'] = 'Bermuda';
+$string['BN'] = 'Brunei Darussalam';
+$string['BO'] = 'Bolivia';
+$string['BR'] = 'Brazilien';
+$string['BS'] = 'Bahamas';
+$string['BT'] = 'Bhutan';
+$string['BV'] = 'Bouvet Island';
+$string['BW'] = 'Botswana';
+$string['BY'] = 'Belarus';
+$string['BZ'] = 'Belize';
+$string['CA'] = 'Canada';
+$string['CC'] = 'Kokos-øerne (Keeling-øerne)';
+$string['CF'] = 'Centralafrikanske Republik';
+$string['CG'] = 'Congo';
+$string['CH'] = 'Schweiz';
+$string['CI'] = 'Elfenbenskysten';
+$string['CK'] = 'Cook-øerne';
+$string['CL'] = 'Chile';
+$string['CM'] = 'Cameroon';
+$string['CN'] = 'Kina';
+$string['CO'] = 'Comlumbia';
+$string['CR'] = 'Costa Rica';
+$string['CS'] = 'Serbien og Montenegro';
+$string['CU'] = 'Cuba';
+$string['CV'] = 'Kap Verde';
+$string['CX'] = 'Juleøen';
+$string['CY'] = 'Cypern';
+$string['CZ'] = 'Tjekkiet';
+$string['DE'] = 'Tyskland';
+$string['DJ'] = 'Djibouti';
+$string['DK'] = 'Danmark';
+$string['DM'] = 'Dominica';
+$string['DO'] = 'Dominican Republic';
+$string['DZ'] = 'Algeriet';
+$string['EC'] = 'Ecuador';
+$string['EE'] = 'Estland';
+$string['EG'] = 'Ægypten';
+$string['EH'] = 'Vest Sahara';
+$string['ER'] = 'Eritrea';
+$string['ES'] = 'Spanien';
+$string['ET'] = 'Etiopien';
+$string['FI'] = 'Finland';
+$string['FJ'] = 'Fiji';
+$string['FK'] = 'Falklandsøerne';
+$string['FM'] = 'Mikronesien';
+$string['FO'] = 'Færøerne';
+$string['FR'] = 'Frankrig';
+$string['FX'] = 'France; Metropolitan';
+$string['GA'] = 'Gabon';
+$string['GB'] = 'Storbritannien';
+$string['GD'] = 'Grenada';
+$string['GE'] = 'Georgien';
+$string['GF'] = 'Fransk Guiana';
+$string['GH'] = 'Ghana';
+$string['GI'] = 'Gibraltar';
+$string['GL'] = 'Grønland';
+$string['GM'] = 'Gambia';
+$string['GN'] = 'Guinea';
+$string['GP'] = 'Guadeloupe';
+$string['GQ'] = 'ækvatorial Guinea';
+$string['GR'] = 'Grækenland';
+$string['GT'] = 'Guatemala';
+$string['GU'] = 'Guam';
+$string['GW'] = 'Guinea-Bissau';
+$string['GY'] = 'Guyana';
+$string['HK'] = 'Guyana';
+$string['HM'] = 'Heard- og McDonald-øerne';
+$string['HN'] = 'Heard- og McDonald-øerne';
+$string['HR'] = 'Kroatien';
+$string['HT'] = 'Haiti';
+$string['HU'] = 'Ungarn';
+$string['ID'] = 'Indonesien';
+$string['IE'] = 'Irland';
+$string['IL'] = 'Israel';
+$string['IN'] = 'Indien';
+$string['IO'] = 'British Indian Ocean Territory';
+$string['IQ'] = 'Irak';
+$string['IR'] = 'Iran';
+$string['IS'] = 'Island';
+$string['IT'] = 'Italien';
+$string['JM'] = 'Jamaica';
+$string['JO'] = 'Jordan';
+$string['JP'] = 'Japan';
+$string['KE'] = 'Kanya';
+$string['KG'] = 'Kirgisistan';
+$string['KH'] = 'Cambodia';
+$string['KI'] = 'Kiribati';
+$string['KM'] = 'Comorerne';
+$string['KN'] = 'Sankt Kitts og Nevis';
+$string['KO'] = 'Kosovo';
+$string['KP'] = 'Nordkorea';
+$string['KR'] = 'Sydkorea';
+$string['KW'] = 'Kuwait';
+$string['KY'] = 'Cayman-øerne';
+$string['KZ'] = 'Kasakhstan';
+$string['LA'] = 'Laos';
+$string['LB'] = 'Libanon';
+$string['LC'] = 'Sankt Lucia';
+$string['LI'] = 'Lichtenstein';
+$string['LK'] = 'Sri Lanka';
+$string['LR'] = 'Liberia';
+$string['LS'] = 'Lesotho';
+$string['LT'] = 'Litauen';
+$string['LU'] = 'Luxemburg';
+$string['LV'] = 'Letland';
+$string['LY'] = 'Libyen';
+$string['MA'] = 'Marokko';
+$string['MC'] = 'Monaco';
+$string['MD'] = 'Moldova';
+$string['MG'] = 'Madagaskar';
+$string['MH'] = 'Marshall-øerne';
+$string['MK'] = 'Makedonien';
+$string['ML'] = 'Mali';
+$string['MM'] = 'Myanmar';
+$string['MN'] = 'Mongoliet';
+$string['MO'] = 'Macau';
+$string['MP'] = 'Nordlige Marianere';
+$string['MQ'] = 'Martinique';
+$string['MR'] = 'Mauretanien';
+$string['MS'] = 'Montserrat';
+$string['MT'] = 'Malta';
+$string['MU'] = 'Mauritius';
+$string['MV'] = 'Maldiverne';
+$string['MW'] = 'Malawi';
+$string['MX'] = 'Mexico';
+$string['MY'] = 'Malaysia';
+$string['MZ'] = 'Mozambique';
+$string['NA'] = 'Namibia';
+$string['NC'] = 'New Caledonia';
+$string['NE'] = 'Niger';
+$string['NF'] = 'Norfolk-øen';
+$string['NG'] = 'Nigeria';
+$string['NI'] = 'Nicaragua';
+$string['NL'] = 'Holland';
+$string['NO'] = 'Norge';
+$string['NP'] = 'Nepal';
+$string['NR'] = 'Nauru';
+$string['NU'] = 'Niue';
+$string['NZ'] = 'New Zealand';
+$string['OM'] = 'Oman';
+$string['PA'] = 'Panama';
+$string['PE'] = 'Peru';
+$string['PF'] = 'Fransk Polynesien';
+$string['PG'] = 'Papua New Guinea';
+$string['PH'] = 'Philippinerne';
+$string['PK'] = 'Pakistan';
+$string['PL'] = 'Polen';
+$string['PM'] = 'Sankt Pierre og Miquelon';
+$string['PN'] = 'Pitcairn';
+$string['PR'] = 'Puerto Rico';
+$string['PS'] = 'Palæstina';
+$string['PT'] = 'Portugal';
+$string['PW'] = 'Palau-øerne';
+$string['PY'] = 'Paraguay';
+$string['QA'] = 'Qatar';
+$string['RE'] = 'Réunion';
+$string['RO'] = 'Rumænien';
+$string['RU'] = 'Russiske Føderation';
+$string['RW'] = 'Rwanda';
+$string['SA'] = 'Saudi-Arabien';
+$string['SB'] = 'Salomon-øerne';
+$string['SC'] = 'Seychellerne';
+$string['SD'] = 'Sudan';
+$string['SE'] = 'Sverige';
+$string['SG'] = 'Singapore';
+$string['SH'] = 'St. Helena';
+$string['SI'] = 'Slovenien';
+$string['SJ'] = 'Svalbard og Jan Mayen';
+$string['SK'] = 'Slovakiet';
+$string['SL'] = 'Sierra Leone';
+$string['SM'] = 'San Marino';
+$string['SN'] = 'Senegal';
+$string['SO'] = 'Somalia';
+$string['SR'] = 'Suriname';
+$string['ST'] = 'São Tomé og Príncipe';
+$string['SV'] = 'El Salvador';
+$string['SY'] = 'Syrien';
+$string['SZ'] = 'Swaziland';
+$string['TC'] = 'Turks- og Caicos-øerne';
+$string['TD'] = 'Chad';
+$string['TF'] = 'Franske Sydlige Territorier';
+$string['TG'] = 'Togo';
+$string['TH'] = 'Thailand';
+$string['TJ'] = 'Tadsjikistan';
+$string['TK'] = 'Tokelau';
+$string['TM'] = 'Turkmenistan';
+$string['TN'] = 'Tunesien';
+$string['TO'] = 'Tonga';
+$string['TP'] = 'Øst-Timor';
+$string['TR'] = 'Tyrkiet';
+$string['TT'] = 'Trinidad og Tobago';
+$string['TV'] = 'Tuvalu';
+$string['TW'] = 'Taiwan';
+$string['TZ'] = 'Tanzania';
+$string['UA'] = 'Ukraine';
+$string['UG'] = 'Uganda';
+$string['US'] = 'Amerikas Forenede Stater (USA)';
+$string['UY'] = 'Uruguay';
+$string['UZ'] = 'Uzbekistan';
+$string['VA'] = 'Vatikanstaten';
+$string['VC'] = 'Sankt Vincent og Grenadinerne';
+$string['VE'] = 'Venezuela';
+$string['VG'] = 'Jomfruøerne, Engelsk';
+$string['VI'] = 'Jomfruøerne, USA';
+$string['VN'] = 'Vietnam';
+$string['VU'] = 'Vanuatu';
+$string['WA'] = 'Wales';
+$string['WF'] = 'Wallis- og Futuna-øerne';
+$string['WS'] = 'Samoa';
+$string['YE'] = 'Yemen';
+$string['YT'] = 'Mayotte';
+$string['ZA'] = 'Sydafrikanske Republik';
+$string['ZM'] = 'Zambia';
+$string['ZR'] = 'Zaire';
+$string['ZW'] = 'Zimbabwe';
?>
View
3 lang/da/dialogue.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // dialogue.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020101)
+ // dialogue.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
$string['addmynewentries'] = 'Tilføj mine nye indlæg';
@@ -26,6 +26,7 @@
$string['furtherinformation'] = 'Mere information';
$string['lastentry'] = 'Sidste post';
$string['maildefault'] = 'Mail Default';
+$string['mailnotification'] = 'Besked med mail';
$string['modulename'] = 'Dialog';
$string['modulenameplural'] = 'Dialoger';
$string['namehascloseddialogue'] = '$a har lukket dialogen';
View
18 lang/da/editor.php
@@ -1,11 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // editor.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
$string['about'] = 'Om denne editor';
$string['absbottom'] = 'Absolut Bund';
-$string['absmiddle'] = 'Absolut midt';
$string['address'] = 'Adresse';
+$string['alertnoselectedtext'] = 'Du skal vælge noget tekst først';
$string['alignment'] = 'Placering';
$string['alternatetext'] = 'Alternativ tekst';
$string['anchorhelp'] = 'Dette laver kun ankeret. Du bliver stadig nødt til at lave linket manuelt.';
@@ -22,6 +22,7 @@
$string['choosechar'] = 'Vælg karakter';
$string['chooseicon'] = 'Vælg en ikon der skal indsættes';
$string['close'] = 'Luk';
+$string['closeafterreplace'] = 'Luk efter erstatning';
$string['cols'] = 'Kolonner';
$string['copy'] = 'Kopier markeret tekst';
$string['createanchor'] = 'Lav anker';
@@ -30,7 +31,11 @@
$string['cut'] = 'Klip markeret tekst';
$string['delete'] = 'Slet';
$string['filebrowser'] = 'Fil-browser';
+$string['findwhat'] = 'Find';
+$string['fontname'] = 'Fontnavn';
+$string['fontsize'] = 'Font-størrelse';
$string['forecolor'] = 'Bogstavsfarve';
+$string['formatblock'] = 'Format';
$string['fullscreen'] = 'Fulskærms editor';
$string['heading'] = 'Overskrift';
$string['height'] = 'Højde';
@@ -46,6 +51,7 @@
$string['insertsmile'] = 'Indsæt smiley';
$string['inserttable'] = 'Indsæt tabel';
$string['italic'] = 'Skrå skrift';
+$string['itemsreplaced'] = 'Ord erstattet';
$string['justifycenter'] = 'Centreret tekst';
$string['justifyfull'] = 'Fast linjebredde';
$string['justifyleft'] = 'Venstrestillet tekst';
@@ -62,13 +68,16 @@
$string['linktargettop'] = 'Samme vindue';
$string['linktitle'] = 'Title';
$string['linkurl'] = 'URL';
+$string['matchcase'] = 'Samme case';
$string['middle'] = 'Midten';
$string['minimize'] = 'Minimer editor';
$string['move'] = 'Flyt';
+$string['nolink'] = 'Forebyg automatisk linkning';
$string['normal'] = 'Normal';
$string['notimage'] = 'Valgte fil er ikke et billede. Vælg venlist et billede!';
$string['notset'] = 'Ikke sat';
$string['ok'] = 'OK';
+$string['options'] = 'Muligheder';
$string['orderedlist'] = 'Ordnet liste';
$string['outdent'] = 'Mindre margin';
$string['paste'] = 'Indsæt fra udklipsholder';
@@ -80,11 +89,16 @@
$string['preview'] = 'Se resultat';
$string['properties'] = 'Egenskaber';
$string['redo'] = 'Gendan dine sidste ændringer';
+$string['regularexpressions'] = 'Brug regulære udtryk';
$string['removelink'] = 'Fjern link';
$string['rename'] = 'Omdøb';
+$string['replaceall'] = 'Erstat all';
+$string['replacewith'] = 'Erstat';
$string['right'] = 'Højre';
$string['righttoleft'] = 'Retning fra højre mod venstre';
$string['rows'] = 'Rækker';
+$string['searchandreplace'] = 'Søg og erstat';
+$string['searchnotfound'] = 'Søgestrengen ikke fundet';
$string['selectcolor'] = 'Vælg farve';
$string['selection'] = 'Valgte';
$string['showhelp'] = 'Hjælp i brugen af editoren';

0 comments on commit 88f6643

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.