Permalink
Browse files

New strings from Ethem Evlice (ethem AT evlice DOT com) <XHTML /> com…

…pliant.
  • Loading branch information...
1 parent 66ba979 commit 896cb03bf472904bf9d6677e999ca97016c97564 ethem committed Jan 6, 2006
Showing with 45 additions and 23 deletions.
  1. +8 −0 lang/tr/admin.php
  2. +3 −2 lang/tr/enrol_authorize.php
  3. +4 −1 lang/tr/error.php
  4. +7 −4 lang/tr/moodle.php
  5. +23 −16 lang/tr/scorm.php
View
@@ -4,6 +4,7 @@
$string['adminseesallevents'] = 'Yöneticiler bütün olayları görür';
$string['adminseesownevents'] = 'Yöneticiler diğer kullanıcılar gibidir';
+$string['availablelangs'] = 'Kullanılabilir Dil Paketleri';
$string['backgroundcolour'] = 'Arkaplan Rengi';
$string['badwordsconfig'] = 'Kötü kelimeleri virgülle ayırarak girin';
$string['badwordsdefault'] = 'Belirtilen liste boşsa, dil paketinde geçen kelimeler kullanılacaktır.';
@@ -55,6 +56,7 @@
$string['configwarning'] = 'Bu ayarları değiştirirken dikkatli olun. Bilmediğiniz değerleri girmeniz sorunlara sebep olabilir.';
$string['configzip'] = 'Zip programının yerini belirtin (Sadece Unix için, isteğe bağlıdır). Belirtilirse, sunucuda zip arşivi oluşturmak için bu kullanılacaktır. Boş bırakırsanız, zip arşivi oluşturmak için dahili işlemler kullanılacaktır.';
$string['confirmation'] = 'Onay';
+$string['confirminstall'] = 'Dil paketini kurmak üzereseniz ($a), emin misiniz?';
$string['cronwarning'] = '<a href=\"cron.php\">cron.php bakım programı</a> son 24 saattir çalışmıyor. <br /><a href=\"../doc/?frame=install.html&sub=cron\">Kurulum belgesi</a> bunu nasıl otomatikleştireceğinizi açıklıyor.';
$string['density'] = 'Yoğunluk';
$string['edithelpdocs'] = 'Yardım belgelerini düzenle';
@@ -72,6 +74,10 @@
$string['importtimezonescount'] = '$a->source \'dan $a->count kayıt çıkartıldı';
$string['importtimezonesfailed'] = 'Hiç kaynak bulunamadı! (Kötü haber)';
$string['incompatibleblocks'] = 'Uyumsuz Bloklar';
+$string['install'] = 'Kur';
+$string['installedlangs'] = 'Kurulu Dil Paketleri';
+$string['langimportsuccess'] = 'Dil Paketi başarıyla güncellendi';
+$string['langpackremoved'] = 'Dil paketinin kaldırılması tamamlandı';
$string['latexpreamble'] = 'LaTeX Önsözü';
$string['latexsettings'] = 'LaTeX Göstericisi Ayarları';
$string['mediapluginavi'] = '.AVI filtresini etkinleştir';
@@ -99,6 +105,8 @@
$string['timezoneforced'] = 'Bu site yöneticisi tarafından zorunlu tutuldu';
$string['timezoneisforcedto'] = 'Bütün kullanıcıları kullanmaya zorunlu tut';
$string['timezonenotforced'] = 'Kullanıcılar kendi zaman dilimini seçebilsin';
+$string['uninstall'] = 'Kaldır';
+$string['uninstallconfirm'] = 'Dil Paketini ($a) kaldırmak üzeresiniz, emin misiniz?';
$string['upgradelogs'] = 'Tam işlevsellik için, eski kayıt dosyalarınız güncellenmeli. <a href=\"$a\">Daha fazla bilgi</a>';
$string['upgradesure'] = 'Moodle dosyalarını değişti ve otomatik olarak sunucunuzu şu sürüme terfi etmek üzeresiniz:
<p><b>$a</b></p>
@@ -6,7 +6,9 @@
$string['adminauthorizeemail'] = 'Email Gönderme Ayarları';
$string['adminauthorizesettings'] = 'Authorize.net Ayarları';
$string['adminauthorizewide'] = 'Site Geneli Ayarları';
+$string['adminavs'] = 'Authorize.net hesabınızda AVS\'yi (Adres Doğrulama Sistemi) etkinleştirdiyseniz bunu seçin. Kullanıcı ödeme formunu doldururken cadde, ülke, posta kodu gibi adres alanları istenir.';
$string['admincronsetup'] = 'Cron.php bakım betiği son 24 saattir çalışmıyor. <br />Otomatik-çekme özelliğini kullanmak istiyorsanız cron etkin olmalı.<br /><a href=\"../doc/?frame=install.html&sub=cron\">Cronu ayarlayın</a> veya an_review\'i tekrar seçili durumdan kaldırın. <br />Otomatik-çekmeyi etkinleştirmezseniz ve 30 gün içinde işlemleri incelemezseniz işlem iptal edilir.<br />Ödemeleri 30 gün içinde elle kabul etmek veya iptal etmek istiyorsanız an_review\'i seçin an_capture_day alanına \'0\' girin.';
+$string['adminemailexpired'] = 'İşlem iptal olmadan önce yöneticilere <b>$a</b> gün önceden \'onaylanmış/çekilmeyi bekliyor\' durumundaki siparişlerin sayısını içeren bir uyarı mesajı gönder. (0=email gönderme pasif, varsayılan=2, en fazla=5)<br />Siparişi elle incelemeyi etkinleştirdiyseniz bu kullanışlıdır (an_review=seçili, an_capture_day=0).';
$string['adminhelpcapture'] = 'Ödemeleri sadece elle kabul etmek/iptal etmek değil, aynı zamanda ödemenin iptal olmasını engellemek için otomatik-çekmeyi de kullanmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?
- Cronu ayarlayın.
@@ -93,8 +95,7 @@
$a->url
Otomatik-çekmeyi etkinleştirmek için:
-$a->enrolurl
-';
+$a->enrolurl';
$string['refund'] = 'Geri Öde';
$string['refunded'] = 'Geri ödenmiş';
$string['returns'] = 'Geri ödemeler';
View
@@ -1,8 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // error.php - created with Moodle 1.6 development (2005081700)
+ // error.php - created with Moodle 1.6 development (2005101200)
$string['adminprimarynoedit'] = 'Ana yönetici başka kullanıcılar tarafından düzenlenemez';
+$string['cmunknown'] = 'Bu kurs paketi bulunamadı';
$string['confirmsesskeybad'] = 'Üzgünüz, oturum anahtarınız bu eylemi gerçekleştirmek için onaylanamadı. Bu güvenlik özelliği sizin adınıza yapılacak olan önemli işlevlerin yanlışlıkla ya da kasten kullanılmasını engellemek içindir. Lütfen bu işlevi gerçekten yapmak istediğinizden emin olun.';
$string['coursegroupunknown'] = 'Grup $a ile ilgili kurs belirtilmemiş';
$string['errorcleaningdirectory'] = '\"$a\" dizinini temizlerken hata oluştu';
@@ -16,11 +17,13 @@
$string['filenotfound'] = 'Üzgünüz, aranan dosya bulunamadı';
$string['groupalready'] = 'Kullanıcı $a grubuna zaten kayıtlı';
$string['groupunknown'] = '$a grubu belirtilen kursla ilişkili değildir';
+$string['invalidcourse'] = 'Geçersiz kurs';
$string['invalidfieldname'] = '\"$a\" geçerli bir alan adı değildir';
$string['invalidfiletype'] = '\"$a\" geçerli bir dosya tipi değil';
$string['invalidxmlfile'] = '\"$a\" geçerli bir XML dosyası değil';
$string['missingfield'] = '\"$a\" alanı eksiktir';
$string['modulerequirementsnotmet'] = '\"$a->modulename\" ($a->moduleversion) modülü kurulamadı. Yeni moodle sürümü gerekmektedir (şu anda kullandığınız: $a->currentmoodle, gereken: $a->requiremoodle).';
+$string['mustbeteacher'] = 'Bu sayfaya bakabilmek için eğitimci olmalısınız';
$string['nonmeaningfulcontent'] = 'Anlamsız içerik';
$string['notavailable'] = 'Şu anda erişilemez';
$string['onlyeditingteachers'] = 'Sadece eğitimciler bunu yapabilir';
View
@@ -70,6 +70,7 @@
$string['administrators'] = 'Yöneticiler';
$string['administratorsall'] = 'Bütün yöneticiler';
$string['administratorsandteachers'] = 'Yöneticiler ve Eğitimciler';
+$string['adminprimarynoedit'] = 'Ana yöneticinin şifresini değiştiremezsiniz.';
$string['advanced'] = 'Gelişmiş';
$string['advancedfilter'] = 'Gelişmiş arama';
$string['advancedsettings'] = 'Gelişmiş ayarlar';
@@ -360,9 +361,10 @@
$string['editthisactivity'] = 'Bu etkinliği düzenle';
$string['editthiscategory'] = 'Bu kategoriyi düzenle';
$string['edituser'] = 'Kullanıcı hesaplarını düzenle';
-$string['email'] = 'Eposta adresi';
-$string['emailactive'] = 'Eposta aktifliği';
-$string['emailagain'] = 'Email (tekrar)';
+$string['email'] = 'E-posta adresi';
+$string['emailactive'] = 'E-posta aktifliği';
+$string['emailagain'] = 'E-posta (tekrar)';
+$string['emailcharset'] = 'E-posta karakter seti';
$string['emailconfirm'] = 'Hesabınızı onaylayın';
$string['emailconfirmation'] = 'Merhaba $a->firstname,
@@ -876,6 +878,7 @@
$string['numberweeks'] = 'Hafta/Konu sayısı';
$string['numdays'] = '$a gün';
$string['numhours'] = '$a saat';
+$string['numletters'] = '$a harf';
$string['numminutes'] = '$a dakika';
$string['nummonths'] = '$a ay';
$string['numseconds'] = '$ saniye';
@@ -1081,7 +1084,7 @@
$string['starpending'] = '([*] = onay bekleyen kurs)';
$string['startdate'] = 'Dersin başlama tarihi';
$string['startsignup'] = 'Yeni hesap açarak başlayınız!';
-$string['state'] = 'Semt';
+$string['state'] = 'Eyalet';
$string['statistics'] = 'İstatistikler';
$string['stats'] = 'İstatistikler';
$string['statslogins'] = 'Girişler';
View
@@ -9,26 +9,26 @@
$string['badmanifest'] = 'Manifest hatasý: hata kayýtlarýna bakýn';
$string['browse'] = 'Önizleme';
$string['browsed'] = 'Gözatýldý';
-$string['browsemode'] = 'Gezinme Modu';
+$string['browsemode'] = 'Önizleme Modu';
$string['chooseapacket'] = 'Seç veya bir paketi güncelle';
$string['completed'] = 'Tamamlandý';
$string['coursepacket'] = 'Kurs paketi';
$string['coursestruct'] = 'Ders Yapýsý';
$string['datadir'] = 'Dosya sistemi hatasý: Kurs veri klasörü oluþturulamadý.';
-$string['details'] = 'Pylþ.Ýçr.Nesn. izleme detaylarý';
+$string['details'] = 'Ýzleme ayrýntýlarý';
$string['directories'] = 'Dizin baðlantýlarýný göster';
-$string['display'] = 'Görünüm';
+$string['display'] = 'Paketi göster';
$string['domxml'] = 'DOMXML harici kütüphanesi';
$string['element'] = 'Öge';
$string['entercourse'] = 'Kursa gir';
$string['errorlogs'] = 'Hata kayýtlarý';
-$string['exit'] = 'SCORM kursundan çýk';
+$string['exit'] = 'Kurstan çýk';
$string['expcoll'] = 'Geniþlet/Daralt';
$string['failed'] = 'Hata oluþtu';
$string['firstaccess'] = 'Ýlk eriþim';
$string['found'] = 'Manifest bulundu';
-$string['frameheight'] = 'Bu seçenek SCO çerçevesinin varsayýlan yüksekliðini ayarlar';
-$string['framewidth'] = 'Bu seçenek SCO çerçevesinin varsayýlan geniþliðini ayarlar';
+$string['frameheight'] = 'Bu seçenek ekranýn varsayýlan yüksekliðini ayarlar';
+$string['framewidth'] = 'Bu seçenek ekranýn varsayýlan geniþliðini ayarlar';
$string['fullscreen'] = 'Ekranýn tamamýný kapla';
$string['general'] = 'Genel veri';
$string['gradeaverage'] = 'Ortalama not';
@@ -37,24 +37,27 @@
$string['gradescoes'] = 'Pylþ.Ýçr.Nesn durumu';
$string['gradesum'] = 'Notlarý topla';
$string['height'] = 'Yükseklik';
-$string['hidebrowse'] = 'Gözat modu düðmesini gizle';
+$string['hidden'] = 'Gizli';
+$string['hidebrowse'] = 'Önizleme modu etkin deðil';
$string['hidenav'] = 'Gezinme düðmelerini gizle';
-$string['hidetoc'] = 'Kurs yapýsýný gizle (Ýçindekiler)';
-$string['identifier'] = 'Soru tanýmlayýcýsý';
+$string['hidetoc'] = 'Kurs yapýsý görünümü (Ýçindekiler)';
+$string['identifier'] = 'Soru Tanýmlayýcýsý';
$string['iframe'] = 'Þimdiki pencere';
$string['iframedisplay'] = 'Paketi þu anki pencerede aç';
$string['incomplete'] = 'Tamamlanmadý';
$string['interactions'] = 'Etkileþimler';
$string['lastaccess'] = 'Son eriþim';
$string['location'] = 'Adres çubuðunu göster';
$string['max'] = 'Max puan';
+$string['maximumattempts'] = 'Uygulama sayýsý';
$string['menubar'] = 'Menü çubuðunu göster';
$string['min'] = 'Min puan';
$string['missing_attribute'] = '$a->tag etiketi içinde hatalý $a->attr özelliði';
$string['missing_tag'] = 'Hatalý tag $a->tag';
$string['mode'] = 'Mod';
-$string['modulename'] = 'Scorm';
-$string['modulenameplural'] = 'Scormlar';
+$string['modulename'] = 'SCORM/AICC';
+$string['modulenameplural'] = 'SCORM/AICC';
+$string['newattempt'] = 'Yeni bir uygulama baþlat';
$string['next'] = 'Sonraki';
$string['no_attributes'] = '$a->tag etiketinin özellikleri olmalý';
$string['no_children'] = '$a->tag etiketinin yavrularý olmalý';
@@ -63,17 +66,19 @@
$string['noprerequisites'] = 'Üzgünüz, bu öðrenme nesnesine eriþmek için gerekli ön þartlarý yerine getirmediniz.';
$string['noreports'] = 'Gösterilecek rapor yok';
$string['normal'] = 'Normal';
+$string['noscriptnoscorm'] = 'Tarayýcýnýz javascripti desteklemiyor veya etkinleþtirmediniz. Ýzlemeler kaydedilmeyecek.';
$string['not_corr_type'] = '$a->tag etiketi için tip uyumsuzluðu';
$string['notattempted'] = 'Uygulanmadý';
$string['objectives'] = 'Amaçlar';
$string['organization'] = 'Düzenleme';
$string['organizations'] = 'Düzenlemeler';
-$string['othertracks'] = 'Diðer Ýzler';
+$string['othertracks'] = 'Diðer Ýzlemeler';
$string['packagedir'] = 'Dosya sistemi hatasý: Klasör oluþturulamýyor';
$string['packagefile'] = 'Paket dosya belirtilmedi';
$string['passed'] = 'Geçti';
$string['php5'] = 'PHP 5 (DOMXML doðal kütüphansesi)';
-$string['popup'] = 'Öðrenme Nesnelerini yeni pencerede aç';
+$string['popup'] = 'Yeni pencere';
+$string['popupmenu'] = 'Açýlan pencerede';
$string['popupopen'] = 'Paketi yeni bir pencerede aç';
$string['position_error'] = '$a->tag etiketi, $a->parent etiketinin yavrusu olamaz.';
$string['prev'] = 'Önceki';
@@ -83,10 +88,12 @@
$string['resizable'] = 'Pencerenin tekrar boyutlandýrýlmasýna izin ver';
$string['result'] = 'Sonuç';
$string['review'] = 'Önizleme';
-$string['scoes'] = 'Paylaþýlabilir içerik nesneleri';
+$string['reviewmode'] = 'Önizleme Modu';
+$string['scoes'] = 'Öðrenme Nesneleri';
$string['score'] = 'Puan';
-$string['scormcourse'] = 'SCORM Kursu';
+$string['scormcourse'] = 'Öðrenme Kursu';
$string['scrollbars'] = 'Kaydýrma çubuðuna izin ver';
+$string['sided'] = 'Sol tarafta';
$string['stagesize'] = 'Sahne boyutu';
$string['status'] = 'Durum';
$string['statusbar'] = 'Durum çubuðunu göster';
@@ -98,7 +105,7 @@
$string['too_many_children'] = '$a->tag etiketinin çok fazla yavrusu var';
$string['toolbar'] = 'Araç çubuðunu göster';
$string['totaltime'] = 'Zaman';
-$string['trackingloose'] = 'UYARI: Bu SCORM paketinin izleme verileri kaybedilecek.';
+$string['trackingloose'] = 'UYARI: Bu paketin izleme verisi kaybedilecek.';
$string['type'] = 'Tip';
$string['validateascorm'] = 'Bir paket denetle';
$string['validation'] = 'Doðrulama sonucu';

0 comments on commit 896cb03

Please sign in to comment.