Permalink
Browse files

initial translation by koen roggemans

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Mar 15, 2004
1 parent a384809 commit 89dfb4c1f3e183eeea329ade870f479774259a1a
Showing with 164 additions and 0 deletions.
  1. +58 −0 lang/nl/docs/background.html
  2. +20 −0 lang/nl/docs/other.html
  3. +86 −0 lang/nl/docs/upgrade.html
@@ -0,0 +1,58 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html>
+<head>
+ <title>Moodle Docs: Achtergrond</title>
+ <link rel="stylesheet" href="./docstyles.css" type="TEXT/CSS">
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
+</head>
+<body bgcolor="#ffffff">
+
+<h1>Achtergrond</h1>
+
+<blockquote>
+ <p>Moodle is een actief en evoluerend project. De ontwikkeling ervan is door <a href="http://moodle.org/user/view.php?id=1&course=1" target="_top">Martin
+ Dougiamas</a> gestart en die leidt het project nog steeds:</p>
+ <blockquote>
+ <p><em>I've been working on it, in some way or other, for several years. It
+ started in the 90's when I was webmaster at <a target=_top href="http://www.curtin.edu.au/">Curtin
+ University of Technology</a> and a system administrator of their WebCT installation.
+ I encountered many frustrations with the WebCT beast and developed an itch
+ that needed scratching - there had to be a better way (no, not Blackboard
+ :-)</em></p>
+ <p><em>I also know a lot of people in schools and smaller institutions (and
+ some big ones!) who want to make better use of the Internet but don't know
+ where to start in the maze of technologies and pedagogies that are out there.
+ I've always hoped there would be a Free alternative that such people could
+ use to help them move their teaching skills into the online environment. </em></p>
+ <p><em>My strong beliefs in the unrealised possibilities of Internet-based education
+ led me to complete a Masters and then a PhD in Education, combining my former
+ career in Computer Science with newly constructed knowledge about the nature
+ of learning and collaboration. In particular, I am particularly influenced
+ by the epistemology of social constructionism - which not only treats learning
+ as a social activity, but focusses attention on the learning that occurs while
+ actively constructing artifacts (such as texts) for others to see or use.
+ </em></p>
+ <p><em>It is crucial to me that this software be easy to use - in fact it should
+ be as intuitive as possible. </em></p>
+ <p><em>I'm committed to continuing my work on Moodle and on keeping it Open
+ and Free. I have a deeply-held belief in the importance of unrestricted education
+ and empowered teaching, and Moodle is the main way I can contribute to the
+ realisation of these ideals.</em></p>
+ </blockquote>
+ <p>Er werden een aantal vroege prototypes gemaakt en weer weggegooid voor hij versie 1.0 publiceerde op 20 Augustus 2002. Deze versie was bedoeld voor kleine klasgroepen op Universitair niveau en was het onderwerp van een onderzoek naar samenwerking en reflectie die gebeurde tussen deze kleine groepen volwassen deelnemers.
+</p>
+ <p>Sindsdien komen er regelmatig nieuwe versies uit met nieuwe mogelijkheden, betere schaalbaarheid en betere performantie.
+</p>
+ <p>Door het verspreiden van Moodle en het groeien van de community is er steeds meer input gekomen van een brede groep gebruikers in verschillende onderwijssituaties. Zo wordt Moodle niet meer uitsluitend aan universiteiten gebruikt,maar steeds meer in secundaire scholen, basisscholen, de non-profitsector, bedrijven, individuele leraars en zelfs door thuisonderwijzende ouders. Een groeiend aantal mensen van over heel de wereld dragen hun steentje bij op verschillende manieren - voor meer details kun je de <a href="?file=credits.html">Kredietenpagina</a> bekijken.</p>
+ <p>Een belangrijke onderdeel van het Moodleproject is de <a href="http://moodle.org" target="_top">moodle.org</a>
+ web site: het is een centraal informatiepunt, wordt gebruikt voor discussie en samenwerking tussen de Moodlegebruikers, waaronder systeembeheerders, leraars, onderzoekers, methodeontwerpers en natuurlijk de softwareontwikkelaars. Zoals Moodle zelf wijzigt de site constant om aan de nood van de community te blijven voldoen en zoals Moodle zal de site altijd gratis blijven.
+</p>
+ <p>In 2003 werd de firma <a href="http://moodle.com/" target="_top">moodle.com</a> opgestart om een bijkomende commerciële hulp, beheerde hosting, consulting en andere diensten aan te bieden voor wie die nodig heeft.
+</p>
+ <p>Meer over de toekomstplannen voor Moodle vind je op de <a href="?file=future.html">Toekomst</a>-pagina.</p>
+</blockquote>
+<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Moodle Documentation</a></font></p>
+<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
+
+</body>
+</html>
View
@@ -0,0 +1,20 @@
+<html>
+<head>
+<title>Moodle Docs: Frequently Asked Questions (FAQ)</title>
+<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
+</head>
+
+<body bgcolor="#FFFFFF">
+<h1>Andere documenten</h1>
+<p class="normaltext">Hier vind je enkele links naar andere bronnen van Moodledocumentatie:</p>
+<p class="normaltext"><a href="../help.php?file=index.html">Index van alle Moodle help bestanden</a> - een lijst van alle contekstgevoelige helpbestanden in Moodle</p>
+<p class="normaltext"><a href="http://moodle.org/docs/">Documentatie door gebruikers geschreven</a>
+ - op deze pagina vind je een lijst van documentatie die door Moodlegebrukers geschreven is </p>
+<p align="center" class="normaltext">&nbsp;</p>
+<hr>
+
+<p align="center"><font size="1"><a href="." target="_top">Moodle Documentatie</a></font></p>
+<p align="center"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
+</body>
+</html>
View
@@ -0,0 +1,86 @@
+<head>
+ <title>Moodle Docs: Upgrading</title>
+ <link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
+</head>
+
+<body bgcolor="#FFFFFF">
+<h1>Moodle Upgraden</h1>
+
+<blockquote>
+ <p>Moodle is ontworpen om netjes van een oudere naar een recentere versie te upgraden.</p>
+ <p>Een Moodleïnstallatie kun je best in volgende stappen upgraden:</p>
+ <h3 class="sectionheading">1. Maak van belangrijke gegevens een backup</h3>
+ <blockquote>
+ <p>Hoewel het niet strikt noodzakelijk is, is het toch altijd een goed idee om een backup te maken van gelijk welk productiesysteem voor je een belangrijke update uitvoert voor het geval je om één of ander reden zou moeten terugkeren naar een oudere versie. Best is dat je de backup van je Moodleserver dagelijks automatisch laat gebeuren, zodat je deze stap kunt overslaan.</p>
+ <p>Er zijn drie plaatsen waarvan je een backup moet maken:</p>
+ <blockquote>
+ <p><strong>1. De softwaremap van Moodle</strong></p>
+ <blockquote>
+ <p>Maak een aparte kopie van deze bestanden voor je upgrade, zodat je je config.php, toegevoegde modules zoals thema's talen enz.gemakkelijk terug kunt plaatsen.<strong><br>
+ </strong></p>
+ </blockquote>
+ <p><strong>2. De map met je gegevens</strong></p>
+ <blockquote>
+ <p>Dit is de plaats waar de geüploade bestanden geplaatst worden (zoals bronnen en opdrachten van leerlingen). Het is altijd belangrijk een backup te hebben van deze bestanden. Soms gaat een upgrade bestanden uit je gegevensmap hernoemen of verplaatsen.<strong><br>
+ </strong></p>
+ </blockquote>
+ <p><strong>3. Je databank</strong></p>
+ <blockquote>
+ <p>De meeste Moodle upgrades zullen de databanktabellen wijzigen door velden toe te voegen of te wijzigen. Een databank kan op verschillende manieren gebackuped worden. Eén manier om een MySQL databank te backuppen is een 'dump' te maken naar een SQL bestand. In volgend voorbeeld zie je de Unixcommando's om een dump te maken van een databank die &quot;Moodle&quot; heet:</p>
+ <blockquote>
+ <p><font face="Courier New, Courier, mono">mysqldump moodle &gt; moodle-backup-2002-10-26.sql</font></p>
+ </blockquote>
+ <p>Je kunt ook de &quot;Export&quot; functie van de optionele &quot;Database&quot; web interface van Moodle gebruiken om hetzelfde te doen op alle besturingssystemen.</p>
+ <p>&nbsp;</p>
+ </blockquote>
+ </blockquote>
+ </blockquote>
+ <h3 class="sectionheading">2. De nieuwe Moodlesoftware installeren</h3>
+ <blockquote>
+ <p><strong>Een gedownload archiefbestand gebruiken</strong></p>
+ <blockquote>
+ <p>Overschrijf geen oude installatie tenzij je weet wat je doet ...soms kunnen oude bestanden problemen veroorzaken in nieuwe installaties. De beste manier is je huidige Moodlemap te hernoemen naar iets anders en dan het nieuwe Moodle archiefbestand uit te pakken in de oude locatie.</p>
+ <blockquote>
+ <p><font face="Courier New, Courier, mono">mv moodle moodle.backup<br>
+ tar xvzf moodle-1.1.tgz</font></p>
+ </blockquote>
+ <p>Kopieer daarna je config.php en al je andere plugins zoals bijvoorbeeld een aangepast thema:</p>
+ <blockquote>
+ <p><font face="Courier New, Courier, mono">cp moodle.backup/config.php moodle<br>
+ cp -pr moodle.backup/theme/mytheme moodle/theme/mytheme</font></p>
+ </blockquote>
+ </blockquote>
+ <p><strong>CVS gebruiken</strong></p>
+ <blockquote>
+ <p>Als je CVS gebruikt kun je gewoon naar de Moodle root map gaan en updaten naar de nieuwe bestanden:</p>
+ <blockquote>
+ <p><font face="Courier New, Courier, mono">cvs update -dP</font></p>
+ </blockquote>
+ <p>Zorg er in elk geval voor dat je de &quot;d&quot; parameter om eventuele nieuwe mappen aan te maken gebruikt en de &quot;P&quot; parameter om lege mappen weg te gooien.</p>
+ <p>ALs je zelf de Moodlebestanden bewerkt hebt, let dan goed op de boodschappen om mogelijke conflicten op te sporen. Al je aangepaste thema's en afwijkende plugins zullen bewaard blijven.</p>
+ </blockquote>
+ <p>&nbsp;</p>
+ </blockquote>
+ <h3 class="sectionheading">3. De upgrade afronden</h3>
+ <blockquote>
+ <p>De laatste stap is het upgradeproces in Moodle te starten.</p>
+ <p>Om dat te doen moet je gewoon <a target=_top href="../admin/index.php">de beheerpagina van je installatie</a> bezoeken.</p>
+ <blockquote>
+ <p><font face="Courier New, Courier, mono">http://example.com/moodle/admin</font></p>
+ </blockquote>
+ <p>Je hoeft hiervoor niet als beheerder aangemeld te zijn.</p>
+ <p> Moodle zal de nieuwe versie automatisch detecteren en daarna alle databaseupdates en benodigde updates van het bestandssysteem uitvoeren. Als het upgradeproces bepaalde stappen niet zelf kan doen (heel zelden), dan zul je boodschappen zien met aanwijzingen over wat je moet doen.</p>
+ </blockquote>
+ <p>&nbsp; </p>
+ <p>Als alles goed gegaan is (geen foutmeldingen) dan kun je je nieuwe Moodle gaan gebruiken en van de nieuwe mogelijkheden gaan genieten! </p>
+ <p>Als je toch moeilijkheden zou ondervinden met je upgrade, ga dan naar <a target=_top href="http://moodle.org/">moodle.org</a> en post hierover op het <a target=_top href="http://moodle.org/mod/forum/view.php?id=28">Installation
+ Support Forum</a> in Using Moodle.</p>
+</blockquote>
+<p>&nbsp;</p>
+<p>&nbsp;</p>
+<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Moodle Documentation</a></font></p>
+<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
+
+</body>
+</html>

0 comments on commit 89dfb4c

Please sign in to comment.