Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20090408)

  • Loading branch information...
commit 8a945601b35734dcea110cd8306d1a483258dd8b 1 parent 5bb0cd9
moodlerobot authored

Showing 1 changed file with 5 additions and 4 deletions. Show diff stats Hide diff stats

  1. +5 4 install/lang/eu_utf8/installer.php
9 install/lang/eu_utf8/installer.php
@@ -11,7 +11,7 @@
11 11
12 12 $string['admindirerror'] = 'Kudeaketarako zehaztu den direktorioa ez da zuzena';
13 13 $string['admindirname'] = 'Admin direktorioa';
14   -$string['admindirsettinghead'] = 'Admin direktorioa aukeratu...';
  14 +$string['admindirsettinghead'] = 'Ezarri Admin direktorioa...';
15 15 $string['admindirsettingsub'] = '<p>Oso web zerbitzari gutxik erabiltzen dute /admin kontrol-panel edo antzekora era sartzeko URL berezi gisa. Zoritxorrez, hau ez dator bat Moodlen lehenetsitako administrazio-orrien kokapenarekin. Nahi izanez gero, zure instalazioko admin direktorioaren izena alda dezakezu, hemen izen berria idatziz. Adibidez: <blockquote> moodleadmin</blockquote>.
16 16 Horrela Moodle-ko admin loturak berrezarriko dira.</p>';
17 17 $string['bypassed'] = 'Saihestua';
@@ -25,10 +25,10 @@
25 25 $string['cannotunzipfile'] = 'Ezin da fitxategia deskonprimatu.';
26 26 $string['caution'] = 'Kontuz';
27 27 $string['check'] = 'Egiaztatu';
28   -$string['chooselanguagehead'] = 'Hizkuntza aukeratu';
  28 +$string['chooselanguagehead'] = 'Aukeratu hizkuntza bat';
29 29 $string['chooselanguagesub'] = 'Instalazio-prozesurako hizkuntza aukeratu, mesedez.';
30 30 $string['closewindow'] = 'Itxi leiho hau';
31   -$string['compatibilitysettingshead'] = 'PHPren zure ezarpenak konprobatzen...';
  31 +$string['compatibilitysettingshead'] = 'zure PHPren ezarpenak egiaztatzen...';
32 32 $string['compatibilitysettingssub'] = 'Zure zerbitzariak baldintza hauek guztiak bete beharko ditu Moodle bertan egokiro funtzionatzeko.';
33 33 $string['componentisuptodate'] = 'Osagaia eguneratu da';
34 34 $string['configfilenotwritten'] = 'Instalazioaren scriptak ezin izan du aukeratutako zehaztapen guztiak beteko dituen config.php fitxategia automatikoki sortu. Mesedez, kode hau config.php izeneko fitxategi batean kopiatu eta Moodle-ren sustraiko direktorioan itsatsi.';
@@ -83,7 +83,7 @@
83 83 $string['downloadlanguagenotneeded'] = 'Instalazio-prozesua lehenetsitako hizkuntzaz jarrai dezakezu, \"$a\".';
84 84 $string['downloadlanguagesub'] = 'Orain zure hizkuntza-paketea jaisteko eta hizkuntza horretan instalazioarekin jarraitzeko aukera daukazu.<br /><br />Jaitsiera eskuragarri ez balitz, prozesuak ingelesez jarraituko luke (instalazioa burututakoan, beste hizkuntzak jaitsi eta instalatu ahal izango dituzu).';
85 85 $string['environmenterrortodo'] = 'Moodle-ren bertsio hau instalatu aurretik goian aurkitutako inguru-arazo (errore) guztiak zuzendu behar dituzu.';
86   -$string['environmenthead'] = 'Zure ingurunea konprobatzen';
  86 +$string['environmenthead'] = 'Zure ingurunea konprobatzen...';
87 87 $string['environmentrecommendinstall'] = 'gomendagarria da instalatuta/gaituta egotea';
88 88 $string['environmentrecommendversion'] = '$a->needed bertsioa gomendatzen da eta zu $a->current ari zara egikaritzen';
89 89 $string['environmentrequirecustomcheck'] = 'test hau pasatu beharra dago';
@@ -157,6 +157,7 @@
157 157 </ol>';
158 158 $string['missingrequiredfield'] = 'Beharrezko eremuren bat falta da.';
159 159 $string['moodledocslink'] = 'Moodle Doc-ak orri honetarako';
  160 +$string['mssql'] = 'SQL*Server (mssql)';
160 161 $string['mysql'] = 'MySQL (mysql)';
161 162 $string['mysql416bypassed'] = 'Dena dela, zure guneak iso-8859-1 (latina) hizkuntzak BAKARRIK erabiltzen baditu zure oraingo MySQL 4.1.12 (edo hurrengoak) bertsioa erabiltzen jarrai dezakezu.';
162 163 $string['mysql416required'] = 'MySQL 4.1.12 da gutxienez eskatzen den bertsioa Moodle 1.6 erabiltzeko eta etorkizunean informazio guztia UTF-8 bihurtu ahal izango dela bermatzeko.';

0 comments on commit 8a94560

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.