Permalink
Browse files

New translation: Afrikaans by riaan.de.villiers@epiuse.com

 • Loading branch information...
moodler
moodler committed Sep 2, 2003
1 parent 9f50e9a commit 8b3c82ae52d79e6151fff5b729712b5c517bbf20
Showing with 3,627 additions and 0 deletions.
 1. +23 −0 lang/af/README
 2. +50 −0 lang/af/assignment.php
 3. +69 −0 lang/af/auth.php
 4. +21 −0 lang/af/choice.php
 5. +117 −0 lang/af/forum.php
 6. +13 −0 lang/af/help/assignment/assignmenttype.html
 7. +10 −0 lang/af/help/assignment/resubmit.html
 8. +6 −0 lang/af/help/choice/options.html
 9. +10 −0 lang/af/help/coursecategory.html
 10. +25 −0 lang/af/help/courseformats.html
 11. +5 −0 lang/af/help/coursefullname.html
 12. +11 −0 lang/af/help/coursenewsitems.html
 13. +12 −0 lang/af/help/coursenumsections.html
 14. +13 −0 lang/af/help/courserecent.html
 15. +7 −0 lang/af/help/courseshortname.html
 16. +16 −0 lang/af/help/coursestartdate.html
 17. +122 −0 lang/af/help/emoticons.html
 18. +17 −0 lang/af/help/enrolmentkey.html
 19. +16 −0 lang/af/help/forum/allowdiscussions.html
 20. +16 −0 lang/af/help/forum/attachment.html
 21. +16 −0 lang/af/help/forum/forumtype.html
 22. +55 −0 lang/af/help/forum/ratings.html
 23. +12 −0 lang/af/help/forum/subscription.html
 24. +18 −0 lang/af/help/guestaccess.html
 25. +13 −0 lang/af/help/html.html
 26. +12 −0 lang/af/help/langedit.html
 27. +66 −0 lang/af/help/mods.html
 28. +28 −0 lang/af/help/picture.html
 29. +85 −0 lang/af/help/questions.html
 30. +6 −0 lang/af/help/quiz/attempts.html
 31. +13 −0 lang/af/help/quiz/categories.html
 32. +5 −0 lang/af/help/quiz/correctanswers.html
 33. +8 −0 lang/af/help/quiz/createmultiple.html
 34. +5 −0 lang/af/help/quiz/feedback.html
 35. +25 −0 lang/af/help/quiz/grademethod.html
 36. +49 −0 lang/af/help/quiz/import.html
 37. +8 −0 lang/af/help/quiz/match.html
 38. +8 −0 lang/af/help/quiz/maxgrade.html
 39. +18 −0 lang/af/help/quiz/multichoice.html
 40. +37 −0 lang/af/help/quiz/questiontypes.html
 41. +16 −0 lang/af/help/quiz/random.html
 42. +12 −0 lang/af/help/quiz/randomsamatch.html
 43. +6 −0 lang/af/help/quiz/review.html
 44. +10 −0 lang/af/help/quiz/shortanswer.html
 45. +10 −0 lang/af/help/quiz/shuffleanswers.html
 46. +9 −0 lang/af/help/quiz/shufflequestions.html
 47. +6 −0 lang/af/help/quiz/timeopen.html
 48. +9 −0 lang/af/help/quiz/truefalse.html
 49. +13 −0 lang/af/help/reading.html
 50. +33 −0 lang/af/help/resource/resourcetype.html
 51. +7 −0 lang/af/help/resource/summary.html
 52. +167 −0 lang/af/help/richtext.html
 53. +9 −0 lang/af/help/summaries.html
 54. +106 −0 lang/af/help/surveys.html
 55. +18 −0 lang/af/help/teachers.html
 56. +148 −0 lang/af/help/text.html
 57. +63 −0 lang/af/help/textformat.html
 58. +134 −0 lang/af/help/wiki.html
 59. +20 −0 lang/af/help/workshop/addingacomment.html
 60. +28 −0 lang/af/help/workshop/agreeassessments.html
 61. +12 −0 lang/af/help/workshop/anonymous.html
 62. +18 −0 lang/af/help/workshop/assignmenttype.html
 63. +22 −0 lang/af/help/workshop/breakdownoffinalgrade.html
 64. +45 −0 lang/af/help/workshop/calculatingfinalgrade.html
 65. +6 −0 lang/af/help/workshop/editingacomment.html
 66. +54 −0 lang/af/help/workshop/elements.html
 67. +19 −0 lang/af/help/workshop/finalgrades.html
 68. +13 −0 lang/af/help/workshop/graded.html
 69. +27 −0 lang/af/help/workshop/grading.html
 70. +19 −0 lang/af/help/workshop/gradingassessments.html
 71. +56 −0 lang/af/help/workshop/gradingstrategy.html
 72. +11 −0 lang/af/help/workshop/includeself.html
 73. +46 −0 lang/af/help/workshop/managing.html
 74. +11 −0 lang/af/help/workshop/nassessmentsofstudentsubmissions.html
 75. +9 −0 lang/af/help/workshop/nassessmentsofteachersexamples.html
 76. +12 −0 lang/af/help/workshop/nelements.html
 77. +26 −0 lang/af/help/workshop/numberofassessors.html
 78. +19 −0 lang/af/help/workshop/resubmit.html
 79. +13 −0 lang/af/help/workshop/selfassessment.html
 80. +13 −0 lang/af/help/workshop/showinggrades.html
 81. +11 −0 lang/af/help/workshop/specimen.html
 82. +13 −0 lang/af/help/workshop/teachersgradings.html
 83. +21 −0 lang/af/help/writing.html
 84. +39 −0 lang/af/journal.php
 85. +654 −0 lang/af/moodle.php
 86. +141 −0 lang/af/quiz.php
 87. +31 −0 lang/af/resource.php
 88. +217 −0 lang/af/survey.php
 89. +159 −0 lang/af/workshop.php
View
@@ -0,0 +1,23 @@
README FOR LANGUAGE PLUGIN
--------------------------
This directory contains all the strings and texts needed
to render a Moodle site in a particular language.
The default language is English. If a string is missing
for any reason from another language, then the English
version will be used.
Note that each installed module should have a file here,
as well as the main file which is called "moodle.php".
The "help" directory contains whole pages written in HTML,
and the "docs" directory contains other miscellaneous
documents.
If you are thinking of translating Moodle to another language,
please contact me so I can help you!
Cheers,
Martin martin@dougiamas.com
View
@@ -0,0 +1,50 @@
<?PHP // $Id$
// assignment.php - created with Moodle 1.0.5 dev (2002092300)
$string['allowresubmit'] = "Laat her-inlewering toe";
$string['assignmentdetails'] = "Opdrag beskrywing";
$string['assignmentmail'] = "\$a->teacher het kommentaar gelewer op jou opdrag van '\$a->assignment'
Kommentaar is aangeheg by jou opdrag:
\$a->url";
$string['assignmentmailhtml'] = "\$a->teacher het kommentaar gelewer op jou opdrag van
'<i>\$a->assignment</i>'<br /><br />
Dit is aangeheg by jou <a href=\\\"\$a->url\\\"> opdrag</a>.";
$string['assignmentname'] = "Opdrag naam";
$string['assignmenttype'] = "Opdrag tipe";
$string['description'] = "Beskrywing";
$string['duedate'] = "Inhandings datum";
$string['early'] = "\$a vroeg";
$string['failedupdatefeedback'] = "Opdrag terugvoer van gebruiker \$a nie gestoor nie";
$string['feedback'] = "Terugvoer";
$string['feedbackupdated'] = "Terug voer gepos vir \$a persone";
$string['late'] = "\$a laat";
$string['maximumgrade'] = "Maksimum punt";
$string['maximumsize'] = "Maksimum groote";
$string['modulename'] = "Opdrag";
$string['modulenameplural'] = "Opdragte";
$string['newsubmissions'] = "Opdragte in gelewer";
$string['notsubmittedyet'] = "Nog nie in gehandig";
$string['overwritewarning'] = "Waarskuwing: her-inlewering sal jou huidige opdrag VERVANG";
$string['saveallfeedback'] = "Stoor my terugvoer";
$string['submissionfeedback'] = "Opdrag terugvoer";
$string['submissions'] = "Ingestuurde opdragte";
$string['submitassignment'] = "Handig jou opdrag in met dié vorm";
$string['submitted'] = "Ontvang";
$string['typeoffline'] = "Ongekoppelde aktiwiteite";
$string['typeuploadsingle'] = "Laai 'n lêer op";
$string['uploadbadname'] = "Lêer naam bevat vreemde karakters en kon nie gestoor word nie";
$string['uploadedfiles'] = "Gestoorde lêers";
$string['uploaderror'] = "'n Fout het ontstaan toe jou lêer op die bediener gestoor is";
$string['uploadfailnoupdate'] = "Lêer is opgelaai MAAR kon nie gestoor word nie!";
$string['uploadfiletoobig'] = "Jammer, die lêer is te groot(die limiet is \$a bytes)";
$string['uploadnofilefound'] = "Geen lêer gevind - maak seker dat 'n lêer geselekteer is";
$string['uploadnotregistered'] = "'\$a' is opgelaai, MAAR is nie geregistreer nie!";
$string['uploadsuccess'] = "'\$a' suksesvol ontvang";
$string['viewfeedback'] = "Kyk na punte en terugvoer";
$string['viewsubmissions'] = "Kyk na \$a ingehandigde opdragte";
$string['yoursubmission'] = "Jou ingestuurde opdrag";
?>
View
@@ -0,0 +1,69 @@
<?PHP // $Id$
// auth.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003032400)
$string['auth_dbdescription'] = "Die metode gebruik 'n eksterne databasis tabel om 'n gegewe gebruikersnaam en wagwoord te valideer. As die rekening 'n nuwe rekening is, sal inligting in die ander velde moonlik oor gekopieer word na Moodle.";
$string['auth_dbextrafields'] = "Die velde is optioneel. Dit is moontlik om van die Moodle gebruiker velde te <i>pre-fill</i> met die <B>eksterne databasis velde</B> wat jy gespesifiseer het. <P>As jy die velde oop los sal Moodle verstek waardes gebruik word.<P>Die gebruiker sal instaat wees om die velde te redigeer sodra die gebruiker aanteken.";
$string['auth_dbfieldpass'] = "Naam van die veld wat wagwoorde bevat";
$string['auth_dbfielduser'] = "Naam van die veld wat gebruikersname bevat";
$string['auth_dbhost'] = "Die rekenaar wat optree as gasheer vir die databasis bediener.";
$string['auth_dbname'] = "Naam van die databasis";
$string['auth_dbpass'] = "Wagwoord vir die bogenoemde gebruikersnaam";
$string['auth_dbpasstype'] = "Spesifiseer die formaat wat die wagwoord veld gebruik. MD5 enkripsie is handig om mee konneksies te maak na ander web toepassings soos PostNuke";
$string['auth_dbtable'] = "Naam van die tabel in die databasis";
$string['auth_dbtitle'] = "Gebruik 'n eksterne databasis";
$string['auth_dbtype'] = "Die databasis tipe (Sien <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb documentation</A> vir details)";
$string['auth_dbuser'] = "Gebruiker met lees toegang tot databasis";
$string['auth_emaildescription'] = "Email bevestiging is die verstek geldigheidsvasstellings metode. Wanneer die gebruiker aanteken en sy eie gebruikersnaam en wagwoord kies, sal 'n email as bevestiging aan sy email adres gestuur word. Die email bevat 'n veilige skakel na 'n bladsy waar die gebruiker sy rekening kan bevestig. As die gebruiker weer aanteken, word sy wagwoord en gebruikersnaam getoets teen die waardes wat in die Moodle databasis gestoor is.";
$string['auth_emailtitle'] = "Email gebaseerde geldigheidsvasstellings";
$string['auth_imapdescription'] = "Die metode gebruik 'n IMAP bediener om vastestel of 'n gebruikersnaam en wagwoord geldig is.";
$string['auth_imaphost'] = "Die IMAP bediener adres. Gebruik die IP nommer, nie die DNS naam nie.";
$string['auth_imapport'] = "IMAP bediener poort nommer. Dit is gewoonlik 143 of 993.";
$string['auth_imaptitle'] = "Gebruik 'n IMAP bediener";
$string['auth_imaptype'] = "Die IMAP bediener tipe. IMAP bedieners kan verskillende tipes geldigheidsvasstellings en onderhandelings hê.";
$string['auth_ldap_bind_dn'] = "Spesifiseer hier, as jy wil <i>bind-user</i> gebruik om vir gebruikers te soek. Iets soos 'cn=ldapuser,ou=public,o=org'";
$string['auth_ldap_bind_pw'] = "Wagwoord vir <i>bind-user</i>.";
$string['auth_ldap_contexts'] = "Lys van kontekste waar gebruikers gevestig is. Verdeel verskillende kontekste met ';'. Byvoorbeeld: 'ou=users,o=org; ou=others,o=org'";
$string['auth_ldap_create_context'] = "As jy gebruikers in werking stel met email geldigheidsvasstellings, spesifiseer die konteks waar gebruikers geskep word. Die konteks moet anders wees as ander gebruikers, weens sekuriteits redes. Jy hoef nie die konteks by te voeg by die ldap_context-variable, Moodle sal outomaties soek vir gebruikers in die konteks.";
$string['auth_ldap_creators'] = "Lys van groepe waarvan die lede kursusse mag skep. Verdeel meervoudige groepe met ';'. Gewoonlik iets soos 'cn=teachers,ou=staff,o=myorg'";
$string['auth_ldap_host_url'] = "Spesifiseer LDAP gasheer in URL formaat. Byvoorbeeld 'ldap://ldap.myorg.com/' of 'ldaps://ldap.myorg.com/' ";
$string['auth_ldap_memberattribute'] = "As gebruiker lid van 'n groep is, spesifiseer hulle einskap. Iets soos 'lid' of 'member'";
$string['auth_ldap_search_sub'] = "Gebruik waarde &lt;&gt; 0 as jy 'n soektog doen op gebruikers van 'n subkonteks.";
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = "Dateer gebruiker inligting op (naam, van, adres...) vanaf LDAP na Moodle. Kyk na /auth/ldap/attr_mappings.php vir binding inligting";
$string['auth_ldap_user_attribute'] = "Die einskap wat gebruik word om gebruikers te benoem of te soek. Gewoonlik 'cn'.";
$string['auth_ldapdescription'] = "Die metode gebruik 'n eksterne LDAP bediener om geldigheidvastelling te voorsien.
Indien die gegewe gebruikersnaam en wagwoord geldig is, sal Moodle 'n nuwe
gebruiker in sy databasis skep. Die module kan gebruiker eienskappe inlees vanaf LDAP
en die verlangde velde in Moodle in vul. As die gebruiker aanteken sal net die
gebruikersnaam en wagwoord gebruik word.";
$string['auth_ldapextrafields'] = "Die velde is opsioneel. Dit is moontlik om van die Moodle gebruiker velde te <i>pre-fill</i> met inligting van die <B>LDAP velde</B> wat jy gespesifiseer het. <P>As jy die velde oop los sal Moodle verstek waardes gebruik word. Geen data oordrag vanaf LDAP sal gemaak word nie.<P>Die gebruiker sal instaat wees om die velde te redigeer sodra die gebruiker aanteken.";
$string['auth_ldaptitle'] = "Gebruik 'n LDAP bediener";
$string['auth_manualdescription'] = "Met die metode kan gebruikers nie self hulle rekeninge skep nie. Gebruiker rekeninge moet deur die admin. gebruiker geskep word.";
$string['auth_manualtitle'] = "Admin. gebruiker skep rekeninge";
$string['auth_nntpdescription'] = "Die metode gebruik 'n NNTP bediener om vas te stel of 'n gebruikersnaam en wagwoord geldig is.";
$string['auth_nntphost'] = "Die NNTP bediener adres. Gebruik die IP nommer, nie die DNS naam nie.";
$string['auth_nntpport'] = "Bediener poort (119 is die mees algemeen)";
$string['auth_nntptitle'] = "Gebruik 'n NNTP bediener";
$string['auth_nonedescription'] = "Gebruikers teken in, en kan dan self dadelik 'n geldige rekening skep, geen geldigheidvastelling teen 'n eksterne databasis nie, en geen konformasie via email nie. Waarskuwing: die opsie kan moontlik baie sekuriteit en admin probleme veroorsaak.";
$string['auth_nonetitle'] = "Geen geldigheidsvastelling";
$string['auth_pop3description'] = "Die metode gebruik 'n POP3 bediener om vas te stel of 'n gebruikersnaam en wagwoord geldig is.";
$string['auth_pop3host'] = "Die POP3 bediener adres. Gebruik die IP nommer, nie die DNS naam nie.";
$string['auth_pop3port'] = "Bediener adres (110 is die mees algemeen)";
$string['auth_pop3title'] = "Gebruik 'n POP3 bediener";
$string['auth_pop3type'] = "Bediener tipe. Indien jou bediener sertifikaat sekuriteit benut, kies pop3cert.";
$string['auth_user_create'] = "Stel gebruiker skepping in werking";
$string['auth_user_creation'] = "Nuwe (anonieme) gebruikers kan gebruikers rekeninge op 'n eksterne geldigheidvastellings bron skep, en bevestig dan deur email. As jy dit gebruik, onthou om module-spesifieke opsies vir gebruiker skepping op te stel.";
$string['auth_usernameexists'] = "Gebruikersnaam bestaan reeds, kies asseblief 'n ander naam.";
$string['authenticationoptions'] = "Geldigheidvastellings opsies";
$string['authinstructions'] = "Voorsien hier instruksies vir jou gebruikers, sodat hulle kan weet watter gebruikersname en wagwoorde hulle kan gebruik. Die teks wat jy hier in sit sal op die aanteken bladsy verskyn. As jy dit oop los sal geen instuksies vertoon word nie.";
$string['changepassword'] = "Verander wagwoord URL";
$string['changepasswordhelp'] = "Spesifiseer hier 'n plek waar jou gebruikers hulle gebruikersname en wagwoorde kan verander of dit herwin indien hulle dit vergeet het. Dit sal as 'n knoppie op die aanteken bladsy aan die gebruikers voorsien word. As jy dit oop los sal daar geen knoppie op die bladsy verskyn nie";
$string['chooseauthmethod'] = "Kies 'n geldigheidvastellings metode: ";
$string['guestloginbutton'] = "Tekenaan as 'n gas";
$string['instructions'] = "Instruksies";
$string['md5'] = "MD5 enkripsie";
$string['plaintext'] = "Gewone teks";
$string['showguestlogin'] = "Jy kan die gas aanteken knoppie wys of wegsteek op die aanteken bladsy.";
?>
View
@@ -0,0 +1,21 @@
<?PHP // $Id$
#------------------------------------------------------------
$string['modulename'] = "Keuse Vraag";
$string['modulenameplural'] = "Keuse Vrae";
#------------------------------------------------------------
$string['answered'] = "Beantwoord";
$string['choice'] = "Keuse \$a";
$string['choicename'] = "Keuse naam";
$string['choicetext'] = "Keuse teks";
$string['notanswered'] = "Nog nie beantwoord";
$string['publish'] = "Publiseer resultate";
$string['publishanonymous'] = "Publiseer anonieme resultate, moenie studente name wys nie";
$string['publishnames'] = "Publiseer resultate, wys name en hul keuses";
$string['publishnot'] = "Moenie resultate aan studente publiseer nie";
$string['responses'] = "Terugvoer";
$string['responsesto'] = "Terugvoer aan \$a";
$string['savemychoice'] = "Stoor my keuse";
$string['viewallresponses'] = "Kyk na terugvoer (\$a)";
?>
View
@@ -0,0 +1,117 @@
<?PHP // $Id$
#------------------------------------------------------------
$string['modulename'] = "Forum";
$string['modulenameplural'] = "Forums";
#------------------------------------------------------------
$string['addanewdiscussion'] = "Voeg nog 'n bespreking onderwerp by";
$string['allowchoice'] = "Laat almal toe om te kies";
$string['allowdiscussions'] = "Kan \$a na die forum pos?";
$string['allowratings'] = "Moet die pos geevalueer word?";
$string['allowsdiscussions'] = "Die forum laat elke persoon toe om een besprekings onderwerp by te voeg";
$string['anyfile'] = "Enige lêer";
$string['attachment'] = "Aanhegting";
$string['bynameondate'] = "op \$a->name - \$a->date";
$string['couldnotadd'] = "Kon nie jou pos byvoeg nie weens 'n onbekende fout";
$string['couldnotdeleteratings'] = "Jammer, dit kan nie uitgewis word nie, dit is reeds deur iemand geevalueer";
$string['couldnotdeletereplies'] = "Jammer, dit kan nie uitgewis word nie, iemand het reeds hierop geantwoord";
$string['couldnotupdate'] = "Kon nie opdateer nie weens 'n onbekende fout";
$string['delete'] = "Uitwis";
$string['deleteddiscussion'] = "Die besprekings onderwerp is uitgewis";
$string['deletedpost'] = "Die pos is uitgewis";
$string['deletesure'] = "Is jy seker jy wil die pos uitvee?";
$string['discussion'] = "Bespreking";
$string['discussionmoved'] = "Die bespreking is geskuif na '\$a'.";
$string['discussions'] = "Besprekings";
$string['discussionsstartedby'] = "Bespreking begin deur \$a";
$string['discussthistopic'] = "Bespreek die onderwerp";
$string['eachuserforum'] = "Elke persoon pos een bespreking";
$string['edit'] = "Redigeer";
$string['editing'] = "Redigering";
$string['emptymessage'] = "Iets was verkeerd met jou pos. Jy het dit leeg gelos of die aanhegting was te groot. Jou veranderinge was nie gestoor nie.";
$string['everyonecanchoose'] = "Almal kan kies om in te skryf";
$string['everyoneissubscribed'] = "Almal is in geskryf by die forum";
$string['forcesubscribe'] = "Forseer almal om in te skryf";
$string['forcesubscribeq'] = "Forseer almal om in te skryf?";
$string['forum'] = "Forum";
$string['forumintro'] = "Forum introduksie";
$string['forumname'] = "Forum naam";
$string['forums'] = "Forums";
$string['forumtype'] = "Forum tipe";
$string['generalforum'] = "Standaard forum vir algemene gebruik";
$string['generalforums'] = "Algemene forums";
$string['generalforums'] = "Algemene forums";
$string['inforum'] = "in \$a";
$string['intronews'] = "Algemene nuus en afkondigings";
$string['introsocial'] = "'n Oop forum om oor enige onderwerp te gesels";
$string['introteacher'] = "'n Forum alleenlik vir onderwyser besprekings";
$string['lastpost'] = "Laaste pos";
$string['learningforums'] = "Leer forums";
$string['maxtimehaspassed'] = "Jammer, die maksimum tydperk om die pos (\$a) te redigeer is verby!";
$string['message'] = "Boodskap";
$string['modeflatoldestfirst'] = "Wys terugvoer oudste eerste";
$string['modeflatnewestfirst'] = "Wys terugvoer nuutste eerste";
$string['modenested'] = "Wys terugvoer in geneste formaat";
$string['modethreaded'] = "Wys terugvoer in 'threaded' formaat";
$string['more'] = "nog";
$string['movethisdiscussionto'] = "Skuif die bespreking na ... ";
$string['namenews'] = "Nuus forum";
$string['namesocial'] = "Sosiaale forum";
$string['nameteacher'] = "Onderwys forum";
$string['newforumposts'] = "Nuwe forum pos";
$string['nodiscussions'] = "Daar is nog nie besprekings onderwerpe in die forum nie";
$string['noguestpost'] = "Jammer, gaste mag nie aan die bespreking deelneem nie";
$string['noposts'] = "Geen pos";
$string['nopostscontaining'] = "Geen pos met '\$a' was gevind nie";
$string['nosubscribers'] = "Daar is nog nie inskrywers by die forum nie";
$string['nownotsubscribed'] = "\$a->name sal NIE kopieë van '\$a->forum' ontvang via email nie.";
$string['nowsubscribed'] = "\$a->name sal kopieë van '\$a->forum' ontvang via email.";
$string['numposts'] = "\$a pos";
$string['olderdiscussions'] = "Ouer besprekings";
$string['openmode0'] = "Geen besprekings, geen terugvoer";
$string['openmode1'] = "Geen besprekings, maar terugvoer word toegelaat";
$string['openmode2'] = "Besprekings en terugvoer word toegelaat";
$string['parentofthispost'] = "Ouer van die pos";
$string['postadded'] = "Jou pos was suksesvol bygevoeg.<P>Jy het \$a om die pos te redigeer as jy wil veranderinge wil aanbring.";
$string['postincontext'] = "Wys die pos in konteks";
$string['postmailinfo'] = "Hierdie is 'n kopie van 'n boodskap wat gepos is op die \$a webblad.
Om terugvoer te lewer via die webblad klik op die skakel:";
$string['postrating1'] = "Wys meestal AFSONDERLIKE kennis";
$string['postrating2'] = "Ewe veel AFSONDERLIKE en VERBONDE kennis";
$string['postrating3'] = "Wys meestal VERBONDE kennis";
$string['posts'] = "Pos";
$string['postupdated'] = "Jou veranderinge is gedoen";
$string['processingpost'] = "\$a word verwerk";
$string['rate'] = "Evalueer";
$string['ratings'] = "Evaluasie";
$string['ratingssaved'] = "Evaluasie gestoor";
$string['re'] = "Re:"; // Put in front of subjects that are replies to another post
$string['readtherest'] = "Lees die res van die onderwerp";
$string['replies'] = "Terugvoer";
$string['repliesmany'] = "\$a terugvoer ontvang";
$string['repliesone'] = "\$a terugvoer ontvang";
$string['reply'] = "Antwoord";
$string['search'] = "Soek";
$string['searchresults'] = "Soektog resultate";
$string['searchforums'] = "Deursoek forums";
$string['sendinratings'] = "Stuur my nuutste evaluerings in";
$string['showsubscribers'] = "Wys inskrywers";
$string['singleforum'] = "'n Enkele bespreking";
$string['startedby'] = "Begin deur";
$string['subject'] = "Onderwerp";
$string['subscribe'] = "Skryf in by die forum";
$string['subscribed'] = "Ingeskryf";
$string['subscribers'] = "Inskrywers";
$string['subscribersto'] = "Inskrywers tot '\$a'";
$string['subscribestart'] = "Stuur vir my email kopieë van hierdie bespreking";
$string['subscribestop'] = "Moenie vir my email kopieë stuur van die bespreking nie";
$string['subscription'] = "Inskrywing";
$string['subscriptions'] = "Inskrywings";
$string['unsubscribe'] = "Kanselleer inskrywing tot hierdie forum";
$string['unsubscribed'] = "Kanselleer inskrywing";
$string['youratedthis'] = "Jy het dit geevalueer as";
$string['yournewtopic'] = "Jou nuwe besprekings onderwerp";
$string['yourreply'] = "Jou terugvoer";
?>
@@ -0,0 +1,13 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Opdrag Tipe</B></P>
<P>Daar is 'n paar verskillende opdrag tipes</P>
<P><B>Ongekoppelde aktiwiteit</B> - word gebruik vir opdragte wat nie in Moodle
gedoen word nie. Studente sien 'n beskrywing van die opdrag, maar hoef nie enige
lêers elektronies in te handig nie. Onderwysers kan wel punte toeken aan
opdragte, en dan vir studente kennisgewing gee van hulle punte.
<P><B>Handig 'n lêer elektronies in</B> - met die tipe opdrag moet die studente
'n lêer(van enige tipe) elektronies inhandig. Dit kan Word dokumente wees, 'n
prent, 'n web blad, of enige iets wat jy vra. Onderwysers kan die opdrag merk in
'n gekoppelde omgewing.
@@ -0,0 +1,10 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Herinlewering van opdragte</B></P>
<P>Studente kan nie opdragte weer inlewer as die Onderwyser dit eers gemerk het
nie. Maar die stelling kan verander word.</P>
<P>Gebruik die opsie om studente toe te laat om opdragte weer in te lewer na dat
hulle opdragte klaar gemerk is. Dan kan hulle opdrag weer gemerk word. Die
onderwyser kan so studente aanmoedig om te verbeter op hulle vorige poging.</P>
<P>Die opsie is nie beskikbaar vir ongekoppelde opdragte nie.</P>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 8b3c82a

Please sign in to comment.