Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Full translation of Moodle 1.0.9

 • Loading branch information...
commit 8b95c7040a889db40269e5362365caec3413df16 1 parent dd19fed
authored August 17, 2003
115  lang/pl/assignment.php
... ...
@@ -1,42 +1,83 @@
1  
-<?PHP // $Id$ 
2  
-   // assignment.php - created with Moodle 1.0.8.1 (2003011200)
  1
+<?
  2
+//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
  3
+//Modul assignment.php
3 4
 
  5
+$string['allowresubmit'] = "Zezwól na wielokrotne przesyłanie";
  6
+
  7
+$string['assignmentdetails'] = " Szczegóły zadania";
  8
+
  9
+$string['assignmentmail'] = " \$a->teacher umieścił informację zwrotną na temat twojego rozwiązania zadania '\$a->assignment' Możesz zobaczyć ją załączoną do swojego rozwiązania pod adresem \$a->url";
  10
+
  11
+$string['assignmentmailhtml'] = " \$a-> umieścił informację zwrotną na temat twojego rozwiązania zadania '<i>\$a->assignment</i>'<br /><br /> Możesz zobaczyć ją załączoną do <a href=\\\"\$a->url\\\"> swojego rozwiązania </a>.";
4 12
 
5  
-$string['allowresubmit'] = "Powtórne przesłanie zadania jest dozwolone";
6  
-$string['assignmentdetails'] = "Szczegóły zadania";
7 13
 $string['assignmentname'] = "Nazwa zadania";
  14
+
8 15
 $string['assignmenttype'] = "Rodzaj zadania";
  16
+
9 17
 $string['description'] = "Opis";
10  
-$string['duedate'] = "Termin oddania";
11  
-$string['early'] = "za wcześnie";
12  
-$string['failedupdatefeedback'] = "Błąd aktualizacji informacji zwrotnej dla użytkownika \$a";
13  
-$string['feedback'] = "Informacja zwrotna";
14  
-$string['feedbackupdated'] = "Informacje zwrotne dla użytkowników \$a zostały zaktualizowane";
15  
-$string['late'] = "\$a spóźniony";
16  
-$string['maximumgrade'] = "Maksymalna ocena";
17  
-$string['maximumsize'] = "Maksymalny rozmiar";
18  
-$string['modulename'] = "Zadanie";
19  
-$string['modulenameplural'] = "Zadania";
20  
-$string['newsubmissions'] = "Zadania zostały przesłane";
21  
-$string['notsubmittedyet'] = "Jeszcze nie przesłano";
22  
-$string['overwritewarning'] = "Ostrzeżenie: ponowne przesłanie ZASTĄPI zadanie przesłane wcześniej";
23  
-$string['saveallfeedback'] = "zapisz wszystkie moje informacja zwrotne";
24  
-$string['submissionfeedback'] = "Informacja zwrotna";
25  
-$string['submissions'] = "Przesłano";
26  
-$string['submitassignment'] = "Wyślij zadanie używając tego formularza";
27  
-$string['submitted'] = "Wysłany";
28  
-$string['typeoffline'] = "Praca off-line";
29  
-$string['typeuploadsingle'] = "Prześlij jeden plik";
30  
-$string['uploadbadname'] = "Ta nazwa pliku zawiera dziwne znaki i plik nie mógł być zapisany.";
31  
-$string['uploadedfiles'] = "Przesłane pliki";
32  
-$string['uploaderror'] = "Podczas zapisywania pliku na dysk wystąpił błąd.";
33  
-$string['uploadfailnoupdate'] = "Plik został przesłany poprawnie, ale nie można zaktualizować informacji o nim";
34  
-$string['uploadfiletoobig'] = "Niestety, plik jest zbyt duzy(limit wynosi \$a bajtów)";
35  
-$string['uploadnofilefound'] = "Pliku nie znaleziono - czy masz pewność, że wskazano plik do przesłania?";
36  
-$string['uploadnotregistered'] = "'\$a' został przesłany poprawnie ale nie został zarejstrowany!";
37  
-$string['uploadsuccess'] = "Plik '\$a' został przesłany poprawnie";
38  
-$string['viewfeedback'] = "Zobacz oceny i informacje zwrotne o zadaniu";
39  
-$string['viewsubmissions'] = "Zobacz \$a przekazanych zadań";
40  
-$string['yoursubmission'] = "Twoje przesłane zadania";
41  
-
42  
-?>
  18
+
  19
+$string['duedate'] = " Termin oddawania zadania";
  20
+
  21
+$string['early'] = " \$a przed terminem";
  22
+
  23
+$string['failedupdatefeedback'] = " Nie udało się uaktualnić informacji zwrotnej dla użytkownika \$a";
  24
+
  25
+$string['feedback'] = " Informacja zwrotna";
  26
+
  27
+$string['feedbackupdated'] = " Informacja zwrotna została uaktualniona dla \$a osób";
  28
+
  29
+$string['late'] = " \$a zbyt późno";
  30
+
  31
+$string['maximumgrade'] = " Maksymalna ocena";
  32
+
  33
+$string['maximumsize'] = " Maksymalny rozmiar";
  34
+
  35
+$string['modulename'] = " Zadanie";
  36
+
  37
+$string['modulenameplural'] = " Zadania";
  38
+
  39
+$string['newsubmissions'] = " Przesłane rozwiązania";
  40
+
  41
+$string['notsubmittedyet'] = " Nic jeszcze nie przesłano";
  42
+
  43
+$string['overwritewarning'] = " UWAGA: Ponowne przesłanie zastąpi twoje aktualne rozwiązanie";
  44
+
  45
+$string['saveallfeedback'] = " Zapisz moje wszystkie informacje zwrotne";
  46
+
  47
+$string['submissionfeedback'] = " Informacje zwrotne na temat rozwiązania";
  48
+
  49
+$string['submissions'] = " Rozwiązania";
  50
+
  51
+$string['submitassignment'] = " Prześlij swoje rozwiązanie korzystając z poniższego formularza";
  52
+
  53
+$string['submitted'] = " Przesłano";
  54
+
  55
+$string['typeoffline'] = "Działania wykonywane w trybie off-line";
  56
+
  57
+$string['typeuploadsingle'] = " Prześlij jeden plik";
  58
+
  59
+$string['uploadbadname'] = " Nazwa pliku zawierała nieprawidłowe znaki i nie mogła zostać przesłana";
  60
+
  61
+$string['uploadedfiles'] = " Przesłane pliki";
  62
+
  63
+$string['uploaderror'] = " Wystąpił błąd podczas próby zapisu na serwer";
  64
+
  65
+$string['uploadfailnoupdate'] = " Plik został przesłany prawidłowo, ale nie można było uaktualnić twojego rozwiązania";
  66
+
  67
+$string['uploadfiletoobig'] = " Niestety rozmiar pliku jest zbyt duży (limit : \$a bajtów)";
  68
+
  69
+$string['uploadnofilefound'] = " Nie znaleziono pliku - upewnij się, że wybrałeś plik do przesłania";
  70
+
  71
+$string['uploadnotregistered'] = " '\$a' został przesłany prawidłowo, ale rozwiązanie nie zostało zarejestrowane";
  72
+
  73
+$string['uploadsuccess'] = " Prawidłowo przesłano '\$a'";
  74
+
  75
+$string['viewfeedback'] = " Obejrzyj wyniki i informacje zwrotne za zadanie";
  76
+
  77
+$string['viewsubmissions'] = " Przejrzyj \$a przesłanych rozwiązań";
  78
+
  79
+$string['yoursubmission'] = " Twoje rozwiązanie";
  80
+
  81
+$string[''] = "";
  82
+
  83
+?>
127  lang/pl/auth.php
... ...
@@ -1,12 +1,123 @@
1  
-<?PHP // $Id$ 
2  
-   // auth.php - created with Moodle 1.0.8.1 (2003011200)
  1
+<?
  2
+//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
  3
+//Modul auth.php
3 4
 
  5
+$string['auth_dbdescription'] = "Metoda ta wykorzystuje tabelę zewnętrznej bazy danych dla sprawdzenia czy podana nazwa użytkownika i hasło są poprawne. W przypadku nowego konta, informacje z innych pól również mogą zostać skopiowane do Moodle.";
  6
+
  7
+$string['auth_dbextrafields'] = "Te pola są opcjonalne. Możesz wstępnie wypełnić niektóre pola dotyczące użytkownika informacją z <B>pól zewnętrznej bazy danych</B>, które tutaj określasz. <P>Jeżeli nic w tym miejscu nie wpiszesz, użyte zostaną wartości domyślne. <P> W obu przypadkach, użytkownik będzie mógł dokonać edycji tych pól po zalogowaniu";
  8
+
  9
+$string['auth_dbfieldpass'] = "Nazwa pola zawierającego hasła";
  10
+
  11
+$string['auth_dbfielduser'] = "Nazwa pola zawierającego nazwy użytkowników";
  12
+
  13
+$string['auth_dbhost'] = "Komputer będący hostem serwera bazy danych.";
  14
+
  15
+$string['auth_dbname'] = "Nazwa bazy danych";
  16
+
  17
+$string['auth_dbpass'] = "Hasło dla powyższej nazwy użytkownika";
  18
+
  19
+$string['auth_dbpasstype'] = "Określ format stosowany przez pole hasła. Kodowanie MD5 przydatne jest przy łączeniu się z innymi popularnymi aplikacjami sieci WWW, takimi jak PostNuke";
  20
+
  21
+$string['auth_dbtable'] = "Nazwa tabeli w bazie danych";
  22
+
  23
+$string['auth_dbtitle'] = "Korzystaj z zewnętrznej bazy danych";
  24
+
  25
+$string['auth_dbtype'] = "Rodzaj bazy danych (szczegółowe informacje: <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb documentation</A>";
  26
+
  27
+$string['auth_dbuser'] = "Nazwa użytkownika mającego prawo dostępu do odczytu z bazy";
  28
+
  29
+$string['auth_emaildescription'] = "Potwierdzenie e-mailem jest domyślną metodą uwierzytelniania. Użytkownik rejestruje się wybierając własną, nową nazwę użytkownika oraz hasło, a następnie wysyłane jest potwierdzenie na adres jego konta pocztowego. E-mail ten zawiera bezpieczny odnośnik do strony, na której użytkownik może potwierdzić zarejestrowanie swojego konta. Przy kolejnych logowaniach dokonywane jest tylko porównanie nazwy użytkownika i hasła z wartościami zapisanymi w bazie danych Moodle.";
  30
+
  31
+$string['auth_emailtitle'] = "Uwierzytelnienie z wykorzystaniem poczty elektronicznej";
  32
+
  33
+$string['auth_imapdescription'] = "Metoda ta korzysta z serwera IMAP w celu sprawdzenia czy podana nazwa użytkownika i hasło są poprawne.";
  34
+
  35
+$string['auth_imaphost'] = "Adres serwera IMAP. Należy stosować adres IP, a nie nazwę DNS.";
  36
+
  37
+$string['auth_imapport'] = "Numer portu serwera IMAP, zwykle 142 lub 993.";
  38
+
  39
+$string['auth_imaptitle'] = "Użyj serwera IMAP";
  40
+
  41
+$string['auth_imaptype'] = "Typ serwera IMAP. Serwery IMAP mogą stosować różne rodzaje uwierzytelniania i negocjacji.";
  42
+
  43
+$string['auth_ldap_bind_dn'] = "Określ tutaj czy chcesz skorzystać z funkcji bind-user do szukania użytkowników, np. 'cn=ldapuser,ou=public,o=org'";
  44
+
  45
+$string['auth_ldap_bind_pw'] = "Hasło dla funkcji bind-user";
  46
+
  47
+$string['auth_ldap_contexts'] = "Lista kontekstów, w których znajdują się użytkownicy. Oddzielaj różne konteksty symbolem ';', np. 'ou=users,o=org; ou=others,o=org'";
  48
+
  49
+$string['auth_ldap_create_context'] = "Jeżeli włączysz opcję tworzenia użytkowników z potwierdzeniem pocztą elektroniczną, zdefiniuj kontekst, w którym tworzeni są tacy użytkownicy. Powinien być różnić się od kontekstu innych użytkowników w celu uniknięcia problemów związanych z bezpieczeństwem. Nie musisz dodawać tego kontekstu do zmiennej ldap_context-variable - Moodle automatycznie wyszuka użytkowników w tym kontekście.";
  50
+
  51
+$string['auth_ldap_creators'] = "Lista grup, których członkowie mogą tworzyć nowe kursy. Oddziel kolejne grupy symbolem ';'. Przykładowa lista: 'cn=teachers,ou=staff,o=myorg'";
  52
+
  53
+$string['auth_ldap_host_url'] = "Określ hosta LDAP za pomocą adresu, np. URL'ldap://ldap.myorg.com/' lub 'ldaps://ldap.myorg.com/'";
  54
+
  55
+$string['auth_ldap_memberattribute'] = "Określ atrybut członkostwa użytkownika jeżeli użytkownik należy do grupy. Zazwyczaj jest to 'member'";
  56
+
  57
+$string['auth_ldap_search_sub'] = "Wpisz wartość &lt;&gt; 0 jeżeli chcesz szukać użytkowników z podkontekstów";
  58
+
  59
+$string['auth_ldap_update_userinfo'] = "Uaktualnij informacje o użytkowniku (imię, nazwisko, adres...) z LDAP do Moodle. Informacje na temat mapowania: /auth/ldap/attr_mappings.php";
  60
+
  61
+$string['auth_ldap_user_attribute'] = "Atrybut używany do nazywania/szukania użytkowników, zwykle 'cn'.";
  62
+
  63
+$string['auth_ldapdescription'] = "Metoda ta zapewnia uwierzytelnienie względem zewnętrznego serwera LDAP.<br> Jeżeli podana nazwa użytkownika i hasło są poprawne, Moodle dokonuje wpisu nowego użytkownika do swojej bazy danych. Moduł ten może odczytywać atrybuty użytkownika z LDAP i wstępnie wypełnić odpowiednie pola w Moodle. Przy kolejnych logowaniach sprawdzane są tylko nazwa użytkownika i hasło.";
  64
+
  65
+$string['auth_ldapextrafields'] = "Te pola są opcjonalne. Możesz wstępnie wypełnić niektóre pola dotyczące użytkowników Moodle informacjami z określonych tutaj <B>pól LDAP.<B> <P> Jeżeli pola te pozostawisz puste, żadne informacje nie zostaną przeniesione z LDAP i wykorzystane zostaną wartości domyślne Moodle. <P> W obu przypadkach, użytkownik będzie mógł dokonać edycji tych pól po zalogowaniu.";
  66
+
  67
+$string['auth_ldaptitle'] = "Użyj serwera LDAP";
  68
+
  69
+$string['auth_manualdescription'] = "Metoda ta uniemożliwia użytkownikom tworzenie własnych kont. Wszystkie konta muszą być ręcznie utworzone przez administratora (Admin User).";
  70
+
  71
+$string['auth_manualtitle'] = "Tylko konta utworzone ręcznie";
  72
+
  73
+$string['auth_nntpdescription'] = "Metoda ta wykorzystuje serwer NNTP w celu sprawdzenia czy podana nazwa użytkownika i hasło są poprawne.";
  74
+
  75
+$string['auth_nntphost'] = "Adres serwera NNTP. Należy stosować adres IP, a nie nazwę DNS.";
  76
+
  77
+$string['auth_nntpport'] = "Port serwera (najczęściej 119)";
  78
+
  79
+$string['auth_nntptitle'] = "Użyj serwera NNTP";
  80
+
  81
+$string['auth_nonedescription'] = "Użytkownicy mogą się zarejestrować i niezwłocznie utworzyć działające konta, bez uwierzytelniania względem zewnętrznego serwera i potwierdzenia e-mailem. Korzystaj z tej opcji ostrożnie pamiętając o możliwych problemach z bezpieczeństwem i administracją.";
  82
+
  83
+$string['auth_nonetitle'] = "Brak uwierzytelniania";
  84
+
  85
+$string['auth_pop3description'] = "Metoda ta wykorzystuje serwer POP3 w celu sprawdzenia czy podana nazwa użytkownika i hasło są poprawne.";
  86
+
  87
+$string['auth_pop3host'] = "Adres serwera POP3. Należy stosować adres IP, a nie nazwę DNS.";
  88
+
  89
+$string['auth_pop3port'] = "Port serwera (najczęściej 110)";
  90
+
  91
+$string['auth_pop3title'] = "Użyj serwera POP3";
  92
+
  93
+$string['auth_pop3type'] = "Typ serwera. Jeżeli Twój serwer wykorzystuje certyfikaty bezpieczeństwa, wybierz pop3cert.";
  94
+
  95
+$string['auth_user_create'] = "Włącz opcję tworzenia użytkowników";
  96
+
  97
+$string['auth_user_creation'] = "Nowi (anonimowi) użytkownicy mogą tworzyć konta użytkownika używając zewnętrznego źródła uwierzytelniania z potwierdzeniem pocztą elektroniczną. Jeżeli włączysz tę opcję, pamiętaj również o skonfigurowaniu związanych z modułami opcji tworzenia użytkowników.";
  98
+
  99
+$string['auth_usernameexists'] = "Wybrana nazwa użytkownika już istnieje - proszę wybrać inną.";
  100
+
  101
+$string['authenticationoptions'] = "Opcje uwierzytelniania";
  102
+
  103
+$string['authinstructions'] = "Możesz tutaj wprowadzić instrukcje dla Twoich użytkowników dotyczące nazwy użytkownika i hasła, których powinni używać. Tekst wpisany w tym miejscu pojawi się na stronie logowania. Jeżeli nic nie wpiszesz, nie zostaną wyświetlone żadne instrukcje.";
  104
+
  105
+$string['changepassword'] = "Zmień adres URL hasła";
  106
+
  107
+$string['changepasswordhelp'] = "Możesz tutaj określić miejsce, w którym Twoi użytkownicy mogą odzyskać lub zmienić swoja nazwę użytkownika/hasło, jeżeli ich zapomną. Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie przycisku na stronie logowania i stronach użytkownika. Jeżeli nic nie wpiszesz, przycisk nie zostanie wyświetlony.";
  108
+
  109
+$string['chooseauthmethod'] = "Wybierz sposób uwierzytelniania";
  110
+
  111
+$string['guestloginbutton'] = "Przycisk logowania jako gość";
4 112
 
5  
-$string['auth_ldaptitle'] = "Użyj serwera LDAP ";
6  
-$string['guestloginbutton'] = "Zaloguj się jako gość";
7 113
 $string['instructions'] = "Instrukcje";
8  
-$string['md5'] = "kodowanie MD5";
9  
-$string['plaintext'] = "Zwykły text";
10  
-$string['showguestlogin'] = "Możesz ukryć bądź pokazać przycisk logowania gościa";
11 114
 
12  
-?>
  115
+$string['md5'] = "Kodowanie MD5";
  116
+
  117
+$string['plaintext'] = "Zwykły tekst";
  118
+
  119
+$string['showguestlogin'] = "Możesz ukryć bądź pokazać przycisk logowania jako gość";
  120
+
  121
+$string[''] = "";
  122
+
  123
+?>
52  lang/pl/choice.php
... ...
@@ -1,21 +1,37 @@
1  
-<?PHP // $Id$ 
2  
-   // choice.php - created with Moodle 1.0.8.1 (2003011200)
  1
+<?
  2
+//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
  3
+//Modul choice.php
3 4
 
  5
+$string['modulename'] = " Wybór";
  6
+
  7
+$string['modulenameplural'] = " Wybory";
  8
+
  9
+$string['answered'] = " z udzieloną odpowiedzią";
4 10
 
5  
-$string['answered'] = "Udzielono odpowiedzi";
6 11
 $string['choice'] = "Wybór \$a";
7  
-$string['choicename'] = "Nazwa";
8  
-$string['choicetext'] = "Treść";
9  
-$string['modulename'] = "Głosowanie";
10  
-$string['modulenameplural'] = "Głosowania";
11  
-$string['notanswered'] = "Jeszcze nie udzielno odpowiedzi";
12  
-$string['publish'] = "Publikuj rezultaty";
13  
-$string['publishanonymous'] = "Publikuj rezultaty anonimowo, nie pokazuj nazw studentów.";
14  
-$string['publishnames'] = "Publikuj pełne wyniki, pokazując nazwy studentów i ich odpowiedzi";
15  
-$string['publishnot'] = "Nie publikuj studentom rezultatów ";
16  
-$string['responses'] = "Odpowiedzi";
17  
-$string['responsesto'] = "Odpowiedzi do \$a";
18  
-$string['savemychoice'] = "Zapisz mój głos";
19  
-$string['viewallresponses'] = "Zobacz \$a odpowiedzi";
20  
-
21  
-?>
  12
+
  13
+$string['choicename'] = " Nazwa wyboru";
  14
+
  15
+$string['choicetext'] = " Treść pytania";
  16
+
  17
+$string['notanswered'] = " Jeszcze nie udzielono odpowiedzi";
  18
+
  19
+$string['publish'] = " Opublikuj wyniki";
  20
+
  21
+$string['publishanonymous'] = " Opublikuj wyniki anonimowo, bez pokazywania imion studentów";
  22
+
  23
+$string['publishnames'] = " Opublikuj wyniki w pełni, pokazując imiona studentów i ich wybory";
  24
+
  25
+$string['publishnot'] = " Nie publikuj wyników studentom";
  26
+
  27
+$string['responses'] = " Odpowiedzi";
  28
+
  29
+$string['responsesto'] = " Odpowiedzi na \$a";
  30
+
  31
+$string['savemychoice'] = " Zapisz mój wybór";
  32
+
  33
+$string['viewallresponses'] = " Przejrzyj \$a odpowiedzi";
  34
+
  35
+$string[''] = "";
  36
+
  37
+?>
190  lang/pl/forum.php
... ...
@@ -1,101 +1,223 @@
1  
-<?PHP // $Id$ 
2  
-   // forum.php - created with Moodle 1.0.8.1 (2003011200)
  1
+<?
  2
+//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
  3
+//Modul forum.php
3 4
 
  5
+$string['modulename'] = "Forum";
  6
+
  7
+$string['modulenameplural'] = "Fora dyskusyjne";
  8
+
  9
+$string['addanewdiscussion'] = "Dodaj nowy temat dyskusji";
  10
+
  11
+$string['allowchoice'] = "Zezwól ka¿demu u¿ytkownikowi na wybór";
4 12
 
5  
-$string['addanewdiscussion'] = "Nowy temat dyskusji";
6  
-$string['allowchoice'] = "Ka¿dy mo¿e wybraæ";
7 13
 $string['allowdiscussions'] = "Czy \$a mo¿e wysy³aæ wiadomo¶ci na to forum?";
  14
+
8 15
 $string['allowratings'] = "Czy posty mog± byæ oceniane?";
9  
-$string['allowsdiscussions'] = "W tym forum ka¿dy mo¿e utworzyæ jeden temat dyskusji.";
  16
+
  17
+$string['allowsdiscussions'] = "W tym forum ka¿dy mo¿e utworzyæ tylko jeden temat dyskusji.";
  18
+
10 19
 $string['anyfile'] = "Jakikolwiek plik";
  20
+
11 21
 $string['attachment'] = "Za³±cznik";
  22
+
12 23
 $string['bynameondate'] = " \$a->name w dniu \$a->date napisa³(a)";
  24
+
13 25
 $string['couldnotadd'] = "Nie mo¿na dodaæ twojego postu z powodu nieznanego b³êdu";
14  
-$string['couldnotdeleteratings'] = "Niestety, to nie mo¿e by usuniête je¿eli by³o juz ocenione przez innych.";
15  
-$string['couldnotdeletereplies'] = "Niestety, post nie mo¿e byæ usuniêty, poniewa¿ inni odpowiedzili ju¿ niego";
  26
+
  27
+$string['couldnotdeleteratings'] = "Niestety, nie mo¿na by³o usun±æ tego postu, gdy¿ zosta³ on ju¿ oceniony przez innych";
  28
+
  29
+$string['couldnotdeletereplies'] = "Niestety, nie mo¿na by³o usun±æ tego postu, gdy¿ inni u¿ytkownicy ju¿ na niego odpowiedzieli.";
  30
+
16 31
 $string['couldnotupdate'] = "Nie mo¿na zaktualizowaæ twojego postu z powodu nieznanego b³êdu";
  32
+
17 33
 $string['delete'] = "Usuñ";
18  
-$string['deleteddiscussion'] = "Ten temat dyskusji zosta³ usuniêty";
19  
-$string['deletedpost'] = "Post zosta³ usuniety";
  34
+
  35
+$string['deleteddiscussion'] = "Usuniêto temat dyskusji";
  36
+
  37
+$string['deletedpost'] = "Post zosta³ usuniêty";
  38
+
20 39
 $string['deletesure'] = "Czy masz pewno¶æ, ¿e chcesz usun±æ te post?";
  40
+
21 41
 $string['discussion'] = "Dyskusja";
  42
+
  43
+$string['discussionmoved'] = "Dyskusja ta zosta³a przeniesiona do '\$a '.";
  44
+
22 45
 $string['discussions'] = "Dyskusje";
  46
+
23 47
 $string['discussionsstartedby'] = "Dyskusje rozpoczête przez \$a";
  48
+
24 49
 $string['discussthistopic'] = "Podyskutuj na ten temat";
  50
+
25 51
 $string['eachuserforum'] = "Ka¿dy wysy³a jeden temat dyskusji";
  52
+
26 53
 $string['edit'] = "Edycja";
  54
+
27 55
 $string['editing'] = "Edycja";
  56
+
28 57
 $string['emptymessage'] = "Co¶ nie tak z twoim postem. Byæ mo¿e by³ pusty lub za³±cznik by³ zbyt du¿y. Twoje zmiany nie zosta³y zapisane";
29  
-$string['everyonecanchoose'] = "Ka¿dy mo¿e subskrybowaæ";
30  
-$string['everyoneissubscribed'] = "Ka¿dy jest subskrybentem tego forum";
31  
-$string['forcesubscribe'] = "Ka¿dy automatycznie jest subskrybentem";
32  
-$string['forcesubscribeq'] = "Wymusiæ automatyczn± subskrybcjê dla wszystkich?";
  58
+
  59
+$string['everyonecanchoose'] = "Ka¿dy mo¿e siê zapisaæ na forum";
  60
+
  61
+$string['everyoneissubscribed'] = "Ka¿dy jest zapisany na to forum";
  62
+
  63
+$string['forcesubscribe'] = "Ka¿dy jest automatycznie zapisywany na to forum";
  64
+
  65
+$string['forcesubscribeq'] = "Wymusiæ u ka¿dego zapis na to forum?";
  66
+
33 67
 $string['forum'] = "Forum";
  68
+
34 69
 $string['forumintro'] = "Wstêp";
  70
+
35 71
 $string['forumname'] = "Nazwa Forum";
  72
+
36 73
 $string['forums'] = "Fora dyskusyjne";
  74
+
37 75
 $string['forumtype'] = "Rodzaj forum";
  76
+
38 77
 $string['generalforum'] = "Standardowy rodzaj forum dla ogólnego u¿ytku";
  78
+
39 79
 $string['generalforums'] = "Fora ogólne";
  80
+
40 81
 $string['inforum'] = "w \$a";
  82
+
41 83
 $string['intronews'] = "Wiadomo¶ci i og³oszenia";
42  
-$string['introsocial'] = "Forum otwarte dla dyskusji na jakikolwiek temat";
  84
+
  85
+$string['introsocial'] = "Forum otwarte do dyskusji na dowolny temat";
  86
+
43 87
 $string['introteacher'] = "Forum wy³±cznie dla prowadz±cych";
  88
+
  89
+$string['lastpost'] = "Ostatni post";
  90
+
44 91
 $string['learningforums'] = "Forum dydaktyczne";
  92
+
45 93
 $string['maxtimehaspassed'] = "Niestety, maksymalny czas dozwolony na edycjê tego postu (\$a) min±³!";
  94
+
46 95
 $string['message'] = "Wiadomo¶æ";
47  
-$string['modeflatnewestfirst'] = "Wy¶wietl odpowidzi p³asko, z najnowszymi na pocz±tku";
48  
-$string['modeflatoldestfirst'] = "Wy¶wietl odpowiedzi p³asko, z najnowszymi na koñcu";
  96
+
  97
+$string['modeflatoldestfirst'] = "Wy¶wietl odpowiedzi p³asko, z najdawniejszymi na pocz±tku";
  98
+
  99
+$string['modeflatnewestfirst'] = "Wy¶wietl odpowiedzi p³asko, z najnowszymi na pocz±tku";
  100
+
49 101
 $string['modenested'] = "Wy¶wietl odpowiedzi tematycznie";
  102
+
50 103
 $string['modethreaded'] = "Wy¶wietl odpowiedzi w±tkami";
51  
-$string['modulename'] = "Forum";
52  
-$string['modulenameplural'] = "Fora dyskusyjne";
  104
+
53 105
 $string['more'] = "Wiêcej";
  106
+
  107
+$string['movethisdiscussionto'] = "Przenie¶ tê dyskusjê do ...";
  108
+
54 109
 $string['namenews'] = "Forum aktualno¶ci";
  110
+
55 111
 $string['namesocial'] = "Forum towarzyskie";
  112
+
56 113
 $string['nameteacher'] = "Forum nauczycielskie";
  114
+
57 115
 $string['newforumposts'] = "Nowe wiadomo¶ci na forum";
  116
+
58 117
 $string['nodiscussions'] = "Nie ma ¿adnych tematów na tym forum";
  118
+
59 119
 $string['noguestpost'] = "Niestety go¶cie nie mog± zabieraæ g³osu na tym forum";
  120
+
60 121
 $string['noposts'] = "Brak wiadomo¶ci";
61  
-$string['nopostscontaining'] = "Nie znaleziono wiadomo¶ci zawieraj±cych '\$a'";
62  
-$string['nosubscribers'] = "Nikt jeszcze nie subskrytbuje tego forum";
63  
-$string['nownotsubscribed'] = "\$a->name NIE bêdzie otrzymywaæ kopii '\$a->forum' poczt± elektroniczn±.";
  122
+
  123
+$string['nopostscontaining'] = "Nie znaleziono wiadomo¶ci zawieraj±cych '\$a '";
  124
+
  125
+$string['nosubscribers'] = "Nikt jeszcze nie zapisa³ siê na to forum";
  126
+
  127
+$string['nownotsubscribed'] = "\$a ->name NIE bêdzie otrzymywaæ kopii '\$a->forum' poczt± elektroniczn±.";
  128
+
64 129
 $string['nowsubscribed'] = "\$a->name bêdzie otrzymywaæ kopie '\$a->forum' poczt± elektroniczn±.";
  130
+
65 131
 $string['numposts'] = "\$a wiadomo¶ci";
  132
+
66 133
 $string['olderdiscussions'] = "Starsze dyskusje";
  134
+
67 135
 $string['openmode0'] = "¯adnych dyskusji, ¿adnych odpowiedzi";
68  
-$string['openmode1'] = "¯adnych dyskusji, odpowiedzi s± dozwolone";
  136
+
  137
+$string['openmode1'] = "¯adnych dyskusji, ale odpowiedzi s± dozwolone";
  138
+
69 139
 $string['openmode2'] = "Dyskusje i odpowiedzi s± dozwolone";
  140
+
70 141
 $string['parentofthispost'] = "Wiadomo¶æ nadrzêdna";
71  
-$string['postadded'] = "Twój post zosta³ dodany.<P>Je¿eli chcesz co¶ jeszcze mieniæ masz \$a na edycjê.";
  142
+
  143
+$string['postadded'] = "Twój post zosta³ dodany. <P>Je¿eli chcesz co¶ jeszcze zmieniæ masz \$a na edycjê.";
  144
+
72 145
 $string['postincontext'] = "Zobacz ten post w kontek¶cie";
73  
-$string['postmailinfo'] = "To jest kopia wadomo¶ci wys³anej przez serwis \$a.
74  
-Aby dodaæ odpowied¼ poprzez stronê WWW kliknij poni¿szy link:";
  146
+
  147
+$string['postmailinfo'] = "To jest kopia wiadomo¶ci wys³anej przez serwis \$a. Aby dodaæ odpowied¼ poprzez stronê WWW kliknij poni¿szy link:";
  148
+
  149
+$string['postrating1'] = "Demonstruje g³ównie poznawanie odrêbne";
  150
+
  151
+$string['postrating2'] = "Demonstruje w równym stopniu poznawanie odrêbne i powi±zane";
  152
+
  153
+$string['postrating3'] = "Demonstruje g³ównie poznawanie powi±zane";
  154
+
  155
+$string['posts'] = "Posty";
  156
+
75 157
 $string['postupdated'] = "Twój post zosta³ zaktualizowany";
  158
+
76 159
 $string['processingpost'] = "Post \$a jest w trakcie przetwarzania";
  160
+
77 161
 $string['rate'] = "Oceñ";
  162
+
78 163
 $string['ratings'] = "Oceny";
  164
+
79 165
 $string['ratingssaved'] = "Oceny zosta³y zapisane";
80  
-$string['re'] = "Odp:";
  166
+
81 167
 $string['readtherest'] = "Przeczytaj resztê tematu";
  168
+
  169
+$string['re'] = "Odp:";
  170
+
  171
+$string['replies'] = "Odpowiedzi";
  172
+
82 173
 $string['repliesmany'] = "\$a odpowiedzi (jak dot±d)";
  174
+
83 175
 $string['repliesone'] = "\$a odpowied¼ (jak dot±d)";
  176
+
84 177
 $string['reply'] = "Odpowiedz";
  178
+
85 179
 $string['search'] = "Szukaj";
86  
-$string['searchforums'] = "Szukaj w forach";
  180
+
87 181
 $string['searchresults'] = "Szukaj w rezultatach";
  182
+
  183
+$string['searchforums'] = "Szukaj w forach";
  184
+
88 185
 $string['sendinratings'] = "Wy¶lij moje ostatnie oceny";
89  
-$string['showsubscribers'] = "Wy¶wetl subskrybentów";
  186
+
  187
+$string['showsubscribers'] = "Wy¶wietl u¿ytkowników zapisanych na forum";
  188
+
90 189
 $string['singleforum'] = "Pojedyncza prosta dyskusja";
  190
+
  191
+$string['startedby'] = "Rozpoczêta przez";
  192
+
91 193
 $string['subject'] = "Temat";
92  
-$string['subscribe'] = "Subskrybuj to forum";
93  
-$string['subscribed'] = "Subskrybowany";
94  
-$string['subscribers'] = "Subskrybenci";
95  
-$string['subscribersto'] = "Subskrybenci do '\$a'";
96  
-$string['unsubscribe'] = "Zakoñcz subskrybcjê tego forum";
  194
+
  195
+$string['subscribe'] = "Zapisz siê na to forum";
  196
+
  197
+$string['subscribed'] = "Zapisany na forum";
  198
+
  199
+$string['subscribers'] = "Zapisani na forum";
  200
+
  201
+$string['subscribersto'] = "Zapisani na '\$a '";
  202
+
  203
+$string['subscribestart'] = "Przesy³aj mi koie postów z tego forum poczt± elektroniczn±";
  204
+
  205
+$string['subscribestop'] = "Nie chcê otrzymywaæ kopi postów z tego forum";
  206
+
  207
+$string['subscription'] = "Zapisanie siê na forum";
  208
+
  209
+$string['subscriptions'] = "Zapisy na fora";
  210
+
  211
+$string['unsubscribe'] = "Wypisz siê z tego forum";
  212
+
  213
+$string['unsubscribed'] = "Wypisany z forum";
  214
+
97 215
 $string['youratedthis'] = "Oceni³e¶(a¶) to";
  216
+
98 217
 $string['yournewtopic'] = "Twoja nowa dyskusja";
  218
+
99 219
 $string['yourreply'] = "Twoja odpowied¼";
100 220
 
101  
-?>
  221
+$string[''] = "";
  222
+
  223
+?>
57  lang/pl/journal.php
... ...
@@ -1,10 +1,59 @@
1  
-<?PHP // $Id$ 
2  
-   // journal.php - created with Moodle 1.0.8.1 (2003011200)
  1
+<?
  2
+//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
  3
+//Modul journal.php
3 4
 
  5
+$string['modulename'] = "Dziennik";
  6
+
  7
+$string['modulenameplural'] = "Dzienniki";
  8
+
  9
+$string['alwaysopen'] = "Zawsze dostêpny";
  10
+
  11
+$string['blankentry'] = "Wpis pusty";
  12
+
  13
+$string['daysavailable'] = "Okres dostêpno¶ci";
  14
+
  15
+$string['editingends'] = "Okres edycji koñczy siê";
  16
+
  17
+$string['editingended'] = "Okres edycji skoñczy³ siê";
  18
+
  19
+$string['entries'] = "Wpisy";
  20
+
  21
+$string['feedbackupdated'] = "Informacje zwrotne zaktualizowane dla \$a wpisów";
  22
+
  23
+$string['journalmail'] = "\$a->teacher umie¶ci³ komentarz na temat twojego wpisu do dziennika '\$a->journal' Mo¿esz go zobaczyæ dodanego do twojego wpisu pod adresem : \$a->url";
  24
+
  25
+$string['journalmailhtml'] = "\$a->teacher umie¶ci³ komentarz na temat twojego wpisu do dziennika '<i>\$a->journal</i>'<br /><br /> Mo¿esz go zobaczyæ dodanego do twojego <a href=\\\"\$a->url\\\">wpisu do dziennika</a>.";
  26
+
  27
+$string['journalname'] = "Nazwa dziennika";
  28
+
  29
+$string['journalquestion'] = "Temat dziennika";
4 30
 
5  
-$string['alwaysopen'] = "Zawsze dostêp";
6 31
 $string['journalrating1'] = "Niezadowalaj±cy";
  32
+
7 33
 $string['journalrating2'] = "Zadowalaj±cy";
  34
+
8 35
 $string['journalrating3'] = "Celuj±cy";
9 36
 
10  
-?>
  37
+$string['newjournalentries'] = "Nowe wpisy do dziennika";
  38
+
  39
+$string['noentry'] = "Brak wpisu";
  40
+
  41
+$string['notopenuntil'] = "Dziennik bêdzie zamkniêty do";
  42
+
  43
+$string['notstarted'] = "Jeszcze nie zacz±³e¶ dokonywaæ wpisów do tego dziennika";
  44
+
  45
+$string['noratinggiven'] = "Ocena nie zosta³a wystawiona";
  46
+
  47
+$string['overallrating'] = "Ocena ogólna";
  48
+
  49
+$string['rate'] = "Oceñ";
  50
+
  51
+$string['saveallfeedback'] = "Zapisz moje wszystkie informacje zwrotne";
  52
+
  53
+$string['startoredit'] = "Rozpocznij lub edytuj mój wpis do dziennika";
  54
+
  55
+$string['viewallentries'] = "Poka¿ \$a wpisów do dziennika";
  56
+
  57
+$string[''] = "";
  58
+
  59
+?>
370  lang/pl/moodle.php
... ...
@@ -1,83 +1,124 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // moodle.php - created with Moodle 1.0.8.1 (2003011200)
  2
+   // moodle.php - created with Moodle 1.0.9 (2003052900)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['action'] = "Akcja";
6  
-$string['activities'] = "Elementy kursu";
  6
+$string['activities'] = "Składowe kursu";
7 7
 $string['activity'] = "Aktywność";
  8
+$string['activityiscurrentlyhidden'] = "Niestety ta składowa jest obecnie ukryta";
  9
+$string['activitymodule'] = "Moduł składowej";
8 10
 $string['activityreport'] = "Raport aktywności";
9 11
 $string['add'] = "Dodaj";
10  
-$string['addadmin'] = "dodaj Admina";
11  
-$string['added'] = "dodano \$a";
12  
-$string['addinganew'] = "Dodano nowego \$a";
13  
-$string['addinganewto'] = "Dodawanie nowego \$a->what do \$a->to";
  12
+$string['addadmin'] = "Dodaj administratora";
  13
+$string['addcreator'] = "Dodaj autora kursu";
  14
+$string['added'] = "Dodano \$a";
  15
+$string['addinganew'] = "Dodawanie nowego \$a";
  16
+$string['addinganewto'] = "\$a->what dodawany do \$a->to";
14 17
 $string['addnewcourse'] = "Dodaj nowy kurs";
15  
-$string['addnewuser'] = "Nowy użytkownik";
  18
+$string['addnewuser'] = "Dodaj nowego użytkownika";
16 19
 $string['address'] = "Adres";
17 20
 $string['addteacher'] = "Dodaj prowadzącego";
18 21
 $string['admin'] = "Admin";
19 22
 $string['administration'] = "Administracja";
  23
+$string['administrator'] = "Administrator";
20 24
 $string['again'] = "ponownie";
21 25
 $string['all'] = "Wszystko";
22 26
 $string['alldays'] = "Wszystkie dni";
23  
-$string['allfieldsrequired'] = "Wszystkie pola są wymagane";
  27
+$string['allfieldsrequired'] = "Należy wypełnić wszystkie pola";
24 28
 $string['alllogs'] = "Wszystkie logi";
25  
-$string['allow'] = "zezwala";
  29
+$string['allow'] = "Zezwól";
26 30
 $string['allowguests'] = "W tym kursie mogą uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako goście";
27  
-$string['allownot'] = "Nie zezwala";
  31
+$string['allownot'] = "Nie zezwalaj";
28 32
 $string['allparticipants'] = "Wszyscy uczestnicy";
29 33
 $string['alphanumerical'] = "Może zawierać wyłącznie litery alfabetu i cyfry.";
30 34
 $string['alreadyconfirmed'] = "Rejestracja została już potwierdzona";
31  
-$string['answer'] = "Odpowiedź";
  35
+$string['answer'] = "Odpowiedz";
  36
+$string['areyousuretorestorethis'] = "Czy jesteś pewny, że chcesz to odtworzyć?";
32 37
 $string['assessment'] = "Ocena";
33 38
 $string['assignadmins'] = "Przypisz administratorów";
  39
+$string['assigncreators'] = "Przypisz autorów kursów";
34 40
 $string['assignteachers'] = "Przypisz prowadzących";
35  
-$string['authentication'] = "Autentyfikacja";
  41
+$string['authentication'] = "Uwierzytelnianie";
  42
+$string['autosubscribe'] = "Automatyczny zapis na forum";
  43
+$string['autosubscribeno'] = "Nie, nie zapisuj mnie automatycznie na fora";
  44
+$string['autosubscribeyes'] = "Tak, zapisuj mnie automatycznie na fora";
36 45
 $string['availablecourses'] = "Dostępne kursy";
  46
+$string['backup'] = "Kopia zapasowa";
  47
+$string['backupdate'] = "Data kopii zapasowej";
  48
+$string['backupdetails'] = "Szczegółowe informacje o kopii zapasowej";
  49
+$string['backupdir'] = "Dane kopii zapasowej";
  50
+$string['backupnameformat'] = "%%Y%%m%%d-%%H%%M";
  51
+$string['backuporiginalname'] = "Nazw kopii zapasowej";
  52
+$string['backupversion'] = "Wersja kopii zapasowej";
37 53
 $string['cancel'] = "Porzuć";
38 54
 $string['categories'] = "Kategorie kursów";
39 55
 $string['category'] = "Kategoria";
40 56
 $string['categoryadded'] = "Kategoria '\$a' została dodana";
41 57
 $string['categorydeleted'] = "Kategoria '\$a' została usunięta";
  58
+$string['categoryduplicate'] = "Kategoria o nazwie '\$a' już istnieje!";
42 59
 $string['changedpassword'] = "Hasło został zmienione";
43 60
 $string['changepassword'] = "Zmień hasło";
44 61
 $string['changessaved'] = "Zmiany zostały zapisane";
45  
-$string['checklanguage'] = "Sprawdź język";
  62
+$string['checklanguage'] = "Zarządzanie lokalizacją";
46 63
 $string['choose'] = "Wybierz";
47 64
 $string['choosecourse'] = "Wybierz kurs";
48  
-$string['chooselivelogs'] = "lub przejrzyj bieżącą aktywność";
  65
+$string['chooselivelogs'] = "lub przejrzyj ostatnie zmiany";
49 66
 $string['chooselogs'] = "Wybierz logi, które chcesz obejrzeć";
50 67
 $string['choosetheme'] = "Wybierz temat";
51 68
 $string['chooseuser'] = "Wybierz użytkownika";
52 69
 $string['city'] = "Miasto";
53 70
 $string['closewindow'] = "Zamknij to okno";
54  
-$string['comparelanguage'] = "Porównaj i popraw bieżący język";
  71
+$string['comparelanguage'] = "Przejrzyj i edytuj bieżący język";
55 72
 $string['complete'] = "Zakończ";
56  
-$string['configcountry'] = "Jeżeli ustawisz tutaj kraj, wówczas ten kraj będzie domyślny dla nowych użytkowników. Jeżeli chcesz wymusić, aby użytkownicy wyberali kraj samodzielnie zostaw to pole niewypełnione.";
57  
-$string['configdebug'] = "Jeśli włączysz tą funkcję to podniesiony zostanie poziom raportowania błędów PHP, dzięki czemu będzie więcej drukowanych ostrzeżeń . Ta opcja przydatna jest tylko dla progamistów.";
  73
+$string['configcountry'] = "Jeżeli ustawisz tutaj kraj, wówczas ten kraj będzie domyślny dla nowych użytkowników. Jeżeli chcesz wymusić, aby użytkownicy wybierali kraj samodzielnie zostaw to pole niewypełnione.";
  74
+$string['configdebug'] = "Jeśli włączysz tą funkcję to podniesiony zostanie poziom raportowania błędów PHP, dzięki czemu więcej ostrzeżeń będzie drukowanych. Ta opcja przydatna jest tylko dla programistów.";
58 75
 $string['configerrorlevel'] = "Wybierz ilość ostrzeżeń z PHP, która a być wyświetlana. Zwykle najlepszym wyborem jest Normalna";
59  
-$string['configgdversion'] = "Wskaż wersję zainstalowanej biblioteki GD. Wersja wyswitlana domyślnie jest tą, która została wykryta automatycznie. Nie zmieniej tego ustawienia, chyba, że dobrze wiesz co robisz.";
60  
-$string['confightmleditor'] = "Ustal czy użytkownicy mają prawo wykorzystywania edytora tekstu w HTML'u. Nawet jeżeli zezwolisz na to, ten edytor będzie dostęny tylko jeżeli uzytkownicy będą używać kompatybilnej przeglądrki (Internet Explorer 5.5 lub późniejszej). Użytkownik może samodzielnie zrezygnować z jego wykorzystywania. ";
  76
+$string['configframename'] = "Jeżeli osadzasz platformę Moodle wewnątrz ramki WWW, wpisz tutaj nazwę ramki. W przeciwnym przypadku pozostaw wartość '_top'";
  77
+$string['configgdversion'] = "Wskaż wersję zainstalowanej biblioteki GD. Wersja wyświetlana domyślnie jest tą, która została wykryta automatycznie. Nie zmieniaj tego ustawienia, chyba, że dobrze wiesz co robisz.";
  78
+$string['confightmleditor'] = "Ustal czy użytkownicy mają prawo wykorzystywania edytora tekstu w HTML'u. Nawet jeżeli zezwolisz na to, ten edytor będzie dostępny tylko jeżeli użytkownicy będą używać kompatybilnej przeglądarki (Internet Explorer 5.5 lub późniejszej). Użytkownik może samodzielnie zrezygnować z jego wykorzystywania.";
  79
+$string['configintro'] = "Na tej stronie możesz zdefiniować pewną liczbę zmiennych konfiguracyjnych, które usprawnią funkcjonowanie platformy Moodle na Twoim serwerze. Nie musisz się jednak tym zbytnio przejmować - ustawienia domyślne zazwyczaj działają poprawnie, a jakichkolwiek zmiany na tej stronie możesz wprowadzić w dowolnym momencie.";
  80
+$string['configintroadmin'] = "Na tej stronie powinieneś skonfigurować Twoje główne konto administratora, które pomoże ci sprawować kontrolę nad serwisem. Miej na uwadze to, by nadać mu bezpieczną i trudną do odgadnięcia nazwę użytkownika oraz hasło, a także twój aktualny adres e-mail. Możesz później utworzyć więcej kont administratora.";
  81
+$string['configintrosite'] = "Ta strona pozwala Ci na skonfigurowanie strony tytułowej i nazwy tego nowego serwisu. Możesz później wrócić tu w dowolnym momencie, korzystając z linku 'Ustawienia Serwisu' na stronie głównej.";
61 82
 $string['configlang'] = "Wybierz domyślny język dla tego serwisu. Użytkownicy mogą później wybrać dla siebie inne ustawienie.";
62 83
 $string['configlangdir'] = "Większość języków drukuje się od lewej do prawej, ale niektóre, jak arabski i hebrajski są drukowane od prawej do lewej.";
63  
-$string['configlocale'] = "Wybierz ustawienia lokalne dla serwisu. Będą one wpływały na format i język wyswietlanych dat. Wymagane jest posiadanie tych lokalnych danych w systemie opracyjnym. Jeżeli nie wiesz co wybrać - zostaw to pole puste.";
  84
+$string['configlanglist'] = "Pozostaw to pole pustym, jeśli chcesz aby użytkownicy mogli wybrać dowolny z języków zawartych w Twojej wersji Moodle. Możesz jednak skrócić listę dostępnych języków wpisując tu oddzielone przecinkami kody języków, które chcesz udostępnić. Na przykład : pl,en,fr,it";
  85
+$string['configlangmenu'] = "Wybierz, czy chcesz, aby menu wyboru języka było wyświetlane na stronie głównej, stronie logowania itp. Wybór ten nie ma wpływu na możliwość wybrania języka przez użytkownika w jego własnym profilu.";
  86
+$string['configlocale'] = "Wybierz ustawienia lokalne dla serwisu. Będą one wpływały na format i język wyświetlanych dat. Wymagane jest posiadanie tych lokalnych danych w systemie operacyjnym. Jeżeli nie wiesz co wybrać - zostaw to pole puste.";
  87
+$string['configloglifetime'] = "Tutaj możesz zdefiniować okres przez jaki chcesz prowadzić logi aktywności użytkowników. Logi, których wiek przekroczy określony tutaj limit zostaną automatycznie usunięte. Zalecane jest prowadzenie logów przez jak najdłuższy czas, ponieważ mogą okazać się potrzebne. Jeżeli jednak Twój serwer jest bardzo obciążony i występuje obniżenie wydajności, możesz zechcieć zmniejszyć limit wieku logów.";
  88
+$string['configlongtimenosee'] = "Jeżeli student nie loguje się przez bardzo długi okres czasu, jest automatycznie usuwany z wszystkich kursów. Parametr ten określa właśnie ów limit czasu.";
  89
+$string['configmaxeditingtime'] = "Określ tutaj limit czasu, w którym użytkownicy mogą dokonywać zmian w postach do forum, informacjach zwrotnych w dzienniku itp. Zazwyczaj odpowiednim ograniczeniem jest 30 minut.";
  90
+$string['configproxyhost'] = "Jeżeli ten <B>server</B> wymaga komputera pośredniczącego (np. zabezpieczenie firewall) w celu uzyskania dostępu do internetu, wpisz tutaj nazwę hosta i port serwera proxy, w przeciwnym przypadku pozostaw to miejsce puste.";
  91
+$string['configsecureforms'] = "Moodle może korzystać z dodatkowego poziomu zabezpieczeń, podczas przyjmowania ramek danych z sieci. Jeśli opcja ta jest aktywna, to zmienna HTTP_REFERER w przeglądarce internetowej jest porównywana z aktualnym adresem ramki danych. W bardzo niewielu przypadkach może to powodować problemy, jeśli użytkownik korzysta z programu typu firewall (np. Zonealarm) skonfigurowanego tak, by usuwać HTTP_REFERER ze swojej komunikacji sieciowej. Objawiać się to może zawiśnięciem na ramce. Jeśli użytkownicy mają problemy z stroną logowania(przykładowo) możesz zdecydować się wyłączyć tą opcję, chociaż spowoduje to większą wrażliwość twojej strony na bezpośrednie ataki na hasło (brute-force password attack). Jeśli masz wątpliwości pozostaw w tym miejscu 'Tak'.";
  92
+$string['configsessiontimeout'] = "Jeżeli użytkownicy, którzy zalogowali się do tego serwera pozostają przez dłuższy czas nieaktywni (nie otwierają stron) ich sesja zostanie zakończona i będą automatycznie wylogowani. Ten parametr określa czasowe ograniczenie braku aktywności.";
  93
+$string['configslasharguments'] = "Pliki (graficzne i inne przesyłane na serwer) udostępniane są przy użyciu skryptu wykorzystującego argumenty z ukośnikiem (tutaj jest to druga opcja). Metoda ta umożliwia łatwiejsze buforowanie plików przez przeglądarki WWW, serwery proxy itp. Niestety niektóre serwery PHP nie pozwalają na stosowanie tej metody więc jeżeli występują problemy z oglądaniem przesłanych plików i grafiki (np. zdjęć użytkowników), wybierz opcję pierwszą.";
  94
+$string['configsmtphosts'] = "Podaj pełną nazwę jednego lub więcej lokalnych serwerów SMTP, które platforma Moodle powinna wykorzystywać do wysyłania poczty elektronicznej (np. 'mail.a.com' lub 'mail.a.com;mail.b.com'). Jeżeli nic tu nie wpiszesz, Moodle będzie wysyłać pocztę przy użyciu domyślnej metody PHP.";
  95
+$string['configsmtpuser'] = "Jeżeli wskazałeś powyżej serwer SMTP, który wymaga uwierzytelnienia, wpisz tutaj nazwę użytkownika i hasło.";
  96
+$string['configunzip'] = "Wskaż miejsce gdzie znajduje się Twój program unzip (jest to polecenie opcjonalne i dotyczy tylko systemu Unix). Jeżeli lokalizacja zostanie podana, program ten będzie stosowany do rozpakowywania na serwerze archiwów zip. Jeżeli nic tutaj nie wpiszesz, Moodle zastosuje do tego celu procedury wewnętrzne.";
64 97
 $string['configvariables'] = "Konfiguruj zmienne";
  98
+$string['configzip'] = "Wskaż miejsce gdzie znajduje się Twój program zip (jest to polecenie opcjonalne i dotyczy tylko systemu Unix). Jeżeli lokalizacja zostanie podana, program ten będzie stosowany do tworzenia na serwerze archiwów zip. Jeżeli nic tutaj nie wpiszesz, Moodle zastosuje do tego celu procedury wewnętrzne.";
65 99
 $string['confirmed'] = "Twoja rejestracja została potwierdzona";
  100
+$string['confirmednot'] = "Twoja rejestracja nie została jeszcze potwierdzona!";
66 101
 $string['continue'] = "Kontynuuj";
67 102
 $string['cookiesenabled'] = "Mechanizm Cookies musi być włączony na Twojej przeglądarce";
68 103
 $string['copyrightnotice'] = "Prawa autorskie";
69 104
 $string['country'] = "Kraj";
70 105
 $string['course'] = "Kurs";
  106
+$string['coursebackup'] = "Kopia zapasowa kursu";
  107
+$string['coursefiles'] = "Pliki kursu";
71 108
 $string['courseformats'] = "Format kursu";
  109
+$string['courserestore'] = "Odtworzenie kursu";
72 110
 $string['courses'] = "Kursy";
73 111
 $string['courseupdates'] = "Aktualizacje kursów";
74 112
 $string['createaccount'] = "Utwórz moje nowe konto";
75  
-$string['createuserandpass'] = "Utwórz nową nazwę użytkownika oraz hasło aby zalogować się z";
76  
-$string['createziparchive'] = "Utwórz archwum zip";
  113
+$string['createuserandpass'] = "Utwórz nową nazwę użytkownika oraz hasło które będzie używane do logowania";
  114
+$string['createziparchive'] = "Utwórz archiwum zip";
77 115
 $string['currentlanguage'] = "Aktualny język";
78 116
 $string['currentlocaltime'] = "twój aktualny czas lokalny";
  117
+$string['currentrelease'] = "Informacje o aktualnej wersji";
  118
+$string['currentversion'] = "Aktualna wersja";
  119
+$string['databasechecking'] = "Aktualizacja bazy danych Moodle z wersji \$a->oldversion do \$a->newversion...";
79 120
 $string['databasesetup'] = "Tworzenie bazy danych";
80  
-$string['databasesuccess'] = "Baza danych została poprawnie zaktualizowana ";
  121
+$string['databasesuccess'] = "Baza danych została poprawnie zaktualizowana";
81 122
 $string['databaseupgrades'] = "Aktualizacja bazy danych";
82 123
 $string['day'] = "dzień";
83 124
 $string['days'] = "dni";
@@ -85,86 +126,81 @@
85 126
 $string['defaultcourseshortname'] = "NK 101";
86 127
 $string['defaultcoursestudent'] = "Student";
87 128
 $string['defaultcoursestudents'] = "Studenci";
88  
-$string['defaultcoursesummary'] = "Wpisz tutaj zwięzły i interesujący tekst, który wyjaśnia o czym jest ten kurs ";
  129
+$string['defaultcoursesummary'] = "Wpisz tutaj zwięzły i interesujący tekst, który wyjaśnia o czym jest ten kurs";
89 130
 $string['defaultcourseteacher'] = "Prowadzący";
90 131
 $string['defaultcourseteachers'] = "Prowadzący";
91 132
 $string['delete'] = "Usuń";
92 133
 $string['deletecheck'] = "Usunąć \$a ?";
93  
-$string['deletecheckfull'] = "Czy masz całkowitą pewność, że chcesz całkowicie usunąć \$a ?";
  134
+$string['deletecheckfull'] = "Czy jesteś pewny, że chcesz całkowicie usunąć \$a ?";
94 135
 $string['deletecompletely'] = "Usuń całkowicie";
95 136
 $string['deletecourse'] = "Usuń kurs";
96 137
 $string['deletecoursecheck'] = "Czy masz absolutną pewność, że chcesz całkowicie usunąć ten kurs i wszystkie zawarte w nim dane?";
97 138
 $string['deleted'] = "Usunięty";
98 139
 $string['deletedactivity'] = "Usunięto \$a";
99  
-$string['deletedcourse'] = "\$a zaostał całkowicie usunięty.";
  140
+$string['deletedcourse'] = "\$a został całkowicie usunięty.";
100 141
 $string['deletednot'] = "Nie można usunąć \$a !";
101 142
 $string['deletingcourse'] = "Usuwanie \$a";
102  
-$string['department'] = "Departament";
  143
+$string['department'] = "Wydział";
103 144
 $string['description'] = "Opis";
104  
-$string['displayingrecords'] = "Wyświetl \$a rekordów";
105  
-$string['displayingusers'] = "Wyświetlanie użytkowników od \$a->start do \$a->end";
106  
-$string['documentation'] = "Dokumentacja Moodl'a";
107  
-$string['downloadexcel'] = "Prześlij w formacie Excela";
108  
-$string['downloadtext'] = "Przślij w formacie tekstowym";
  145
+$string['displayingfirst'] = "Tylko pierwszych \$a->count elementów jest wyświetlanych";
  146
+$string['displayingrecords'] = "Wyświetlanie \$a rekordów";
  147
+$string['displayingusers'] = "Wyświetlanie użytkowników od do ";
  148
+$string['documentation'] = "Dokumentacja Moodle";
  149
+$string['downloadexcel'] = "Ściągnij w formacie Excela";
  150
+$string['downloadtext'] = "Ściągnij w formacie tekstowym";
109 151
 $string['doyouagree'] = "Czy przeczytałeś(aś) warunki i rozumiesz je?";
110  
-$string['edit'] = "Zmień \$a";
  152
+$string['edit'] = "Edytuj \$a";
111 153
 $string['editcoursesettings'] = "Zmień ustawienia kursu";
112  
-$string['editinga'] = "Poprawianie \$a";
  154
+$string['editinga'] = "Trwa edycja \$a";
113 155
 $string['editmyprofile'] = "Modyfikuj profil";
114  
-$string['editsummary'] = "Zmień podsumowanie";
115  
-$string['editthisactivity'] = "Zmień tą aktywność";
  156
+$string['editsummary'] = "Zmień streszczenie";
  157
+$string['editthisactivity'] = "Edytuj tą składową";
116 158
 $string['edituser'] = "Modyfikuj konta użytkowników";
117 159
 $string['email'] = "adres e-mail";
118 160
 $string['emailconfirm'] = "Potwierdź Twoje konto";
119  
-$string['emailconfirmation'] = "Witaj \$a->firstname,
120  
-
121  
-W serwisie '\$a->sitename' zgłoszono żądanie utworzenia nowego konta z użyciem twojego adresu e-mail.
122  
-
123  
-Aby potwierdzić zamiar utworzenia konta przejdź na stronę:
124  
-
125  
- \$a->link
126  
-
127  
-W większości programów istnieje możliwość przejścia pod powyższy adres poprzez kliknięcie go.
128  
-Jeżeli to nie działa skopiuj adres do pola adresowego przeglądarki internetowej i naciśnij klawisz enter.
129  
-
130  
-Pozdrowienia od administratora serwisu '\$a->sitename',
131  
-\$a->admin";
132  
-$string['emailconfirmsent'] = "  <P>Został do Ciebie wysłany e-mail pod adres <B>\$a</B>
133  
-  <P>Zawiera on prostą instrukację jak dokończyć rejestrację.
134  
-  <P>Jeżeli nadal będziesz mieć kłopoty skontaktuj się z administratorem serwisu.";
  161
+$string['emailconfirmation'] = "Witaj \$a->firstname. <p> W serwisie '' zgłoszono żądanie utworzenia nowego konta z użyciem twojego adresu e-mail. Aby potwierdzić zamiar utworzenia konta przejdź na stronę: \$a->link <br>W większości programów istnieje możliwość przejścia pod powyższy adres poprzez kliknięcie go. Jeżeli to nie działa skopiuj adres do pola adresowego przeglądarki internetowej i naciśnij klawisz enter. <p>Pozdrowienia od administratora serwisu '\$a->sitename', \$a->admin .";
  162
+$string['emailconfirmationsubject'] = "Potwierdzenie dla konta \$a";
  163
+$string['emailconfirmsent'] = " <P>Został do Ciebie wysłany e-mail pod adres <B>\$a</B> <P>Zawiera on prostą instrukcję jak dokończyć rejestrację. <P>Jeżeli nadal będziesz mieć kłopoty skontaktuj się z administratorem serwisu.";
135 164
 $string['emaildisplay'] = "Wyświetlanie adresu e-mail";
136  
-$string['emaildisplaycourse'] = "Tylko inni uczestnicy kursu mogą zobaczyc mój e-mail";
137  
-$string['emaildisplayno'] = "Ukryj mój adres e-mail dla wszystkich";
  165
+$string['emaildisplaycourse'] = "Tylko inni uczestnicy kursu mogą zobaczyć mój e-mail";
  166
+$string['emaildisplayno'] = "Ukryj mój adres e-mail przed wszystkimi";
138 167
 $string['emaildisplayyes'] = "Pokaż wszystkim mój adres e-mail";
139 168
 $string['emailexists'] = "Ten adres e-mail jest już zarejestrowany";
140 169
 $string['emailformat'] = "Format e-mail";
141 170
 $string['emailmustbereal'] = "Uwaga: Twój adres e-mail musi być prawdziwy";
  171
+$string['emailpasswordconfirmation'] = "Witaj \$a->firstname. <P>Ktoś (najprawdopodobniej Ty) zażądał nowego hasła do twojego konta na '\$a->sitename'. Aby to potwierdzić i otrzymać nowe hasło za pośrednictwem poczty elektronicznej, przejdź na następującą stronę : \$a->link <br> W większości programów istnieje możliwość przejścia pod powyższy adres poprzez kliknięcie go. Jeżeli to nie działa skopiuj adres do pola adresowego przeglądarki internetowej i naciśnij klawisz enter. <p> Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z administratorem, \$a->admin .";
  172
+$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = "Potwierdzenie zmiany hasła dla : \$a";
  173
+$string['emailpasswordconfirmsent'] = "Został do Ciebie wysłany e-mail na adres <b>\$a</b>. Zawiera on proste instrukcje jak potwierdzić i zakończyć zmianę hasła. Jeśli nadal będziesz miał problemy, skontaktuj się z administratorem.";
  174
+$string['emailpasswordsent'] = "Dziękujemy za potwierdzenie zmiany hasła. <p>E-mail zawierający twoje nowe hasło został przesłany na twój adres <b>\$a->email</b>. <p> Nowe hasło zostało wygenerowane w sposób automatyczny, możesz je <a href=\$a->link> zmienić </a> na łatwiejsze do zapamiętania.";
142 175
 $string['enrolmentkey'] = "Klucz dostępu do kursu";
143  
-$string['enrolmentkeyfrom'] = "Ten kurs wymaga jednorazowego klucza, który powinieneś otrzymać od \$a";
144  
-$string['enrolmentkeyhint'] = "Ten klucz dostępu do kursu nie jest poprawny, spróbuj ponownie <BR>
145  
-(sugestia: klucz zaczyna się na '\$a')";
  176
+$string['enrolmentkeyfrom'] = "Ten kurs wymaga jednorazowego 'klucza dostępu do kursu' , który powinieneś otrzymać od \$a";
  177
+$string['enrolmentkeyhint'] = "Ten klucz dostępu do kursu nie jest poprawny, spróbuj ponownie <BR>(wskazówka: klucz zaczyna się na '\$a')";
146 178
 $string['entercourse'] = "Kliknij, aby wejść na kurs";
147  
-$string['enteremailaddress'] = "Wprowadź swój adres e-mail, aby automatycznie wygenerować nowe hasło, które zostanie Tobie przesłane pocztą elektroniczną.";
  179
+$string['enteremailaddress'] = "Wprowadź swój adres e-mail, aby wykasować twoje hasło i otrzymać pocztą elektroniczną nowe.";
148 180
 $string['error'] = "Błąd";
149  
-$string['errortoomanylogins'] = "Przekroczona dozwolona liczba prób logowania. Zrestartuj swoją przeglądarkę. ";
  181
+$string['errortoomanylogins'] = "Przekroczona dozwolona liczba prób logowania. Zrestartuj swoją przeglądarkę.";
150 182
 $string['existingadmins'] = "Istniejący administratorzy";
  183
+$string['existingcourse'] = "Istniejące kursy";
  184
+$string['existingcreators'] = "Istniejący autorzy kursów";
151 185
 $string['existingteachers'] = "Istniejący nauczyciele";
152 186
 $string['feedback'] = "Informacja zwrotna";
153  
-$string['filemissing'] = "brak \$a ";
  187
+$string['filemissing'] = "brak \$a";
154 188
 $string['files'] = "Pliki";
155 189
 $string['filloutallfields'] = "Należy wypełnić wszystkie pola formularza";
156 190
 $string['firstname'] = "Imię";
157  
-$string['firsttime'] = "Czy to jest twój pierwszy raz?";
  191
+$string['firsttime'] = "Czy jesteś na tym serwisie po raz pierwszy?";
158 192
 $string['followingoptional'] = "Następujące punkty są opcjonalne";
159 193
 $string['followingrequired'] = "Następujące punkty są wymagane";
160 194
 $string['forgotten'] = "Zapomniałeś(aś) nazwy użytkownika lub hasła?";
161 195
 $string['format'] = "Format";
162  
-$string['formathtml'] = "HTML format";
  196
+$string['formathtml'] = "Format HTML";
  197
+$string['formatplain'] = "Format tekstu zwykłego";
163 198
 $string['formatsocial'] = "Format 'towarzyski'";
164  
-$string['formattext'] = "Automatyczny format Moodl'a";
  199
+$string['formattext'] = "Automatyczny format Moodle";
165 200
 $string['formattexttype'] = "Formatowanie";
166 201
 $string['formattopics'] = "Układ tematyczny";
167 202
 $string['formatweeks'] = "Układ tygodniowy";
  203
+$string['formatwiki'] = "Format wiki";
168 204
 $string['frontpagedescription'] = "Opis strony głównej";
169 205
 $string['frontpageformat'] = "Układ strony głównej";
170 206
 $string['fulllistofcourses'] = "Wszystkie kursy";
@@ -175,6 +211,7 @@
175 211
 $string['gd2'] = "Bilbioteka GD 2.x jest zainstalowana";
176 212
 $string['gdneed'] = "Bilbioteka GD musi być zainstalowana oby można było widzieć grafiki";
177 213
 $string['gdnot'] = "Bilbioteka GD nie jest zainstalowana";
  214
+$string['gpl'] = "Niniejsze oprogramowanie jest oprogramowaniem darmowym; dozwolone jest jego dalsze rozpowszechnianie i/lub modyfikowanie zgodnie z warunkami Powszechnej Licencji Publicznej GNU opublikowanej przez Free Software Foundation, wersja 2 lub dowolna późniejsza. Oprogramowanie to jest rozpowszechniane przy założeniu, że będzie przydatne ale BEZ UDZIELANIA JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domniemanej gwarancji JAKOŚCI HANDLOWEJ lub PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Szczegółowe informacje znajdują się w Powszechnej Licencji Publicznej GNU dostępnej na stronie http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html";
178 215
 $string['grade'] = "Stopień";
179 216
 $string['grades'] = "Stopnie";
180 217
 $string['guestskey'] = "Zezwól gościom posiadającym klucz";
@@ -182,19 +219,23 @@
182 219
 $string['guestsnotallowed'] = "Niestety, kurs '\$a' nie jest dostępny dla gości.";
183 220
 $string['guestsyes'] = "Wejście dla gości bez klucza jest dozwolone";
184 221
 $string['guestuser'] = "Gość";
185  
-$string['guestuserinfo'] = "To jest specjalny użytkownik, który umożliwia dostęp do niektórych kursów wyłacznie w trybie 'do odczytu'.";
  222
+$string['guestuserinfo'] = "To jest specjalny użytkownik, który posiada prawa dostępu do niektórych kursów wyłącznie w trybie 'do odczytu'.";
186 223
 $string['help'] = "Pomoc";
  224
+$string['helpemoticons'] = "Użyj emotikon";
  225
+$string['helpformatting'] = "Na temat formatowania tekstu...";
187 226
 $string['helphtml'] = "Jak pisać w html'u";
188 227
 $string['helppicture'] = "Jaz przesłać obrazek";
189 228
 $string['helpquestions'] = "Zadawaj dobre pytania";
190 229
 $string['helpreading'] = "Przeczytaj uważnie";
191  
-$string['helprichtext'] = "O edytorze Richtext ";
  230
+$string['helprichtext'] = "O edytorze Richtext";
  231
+$string['helpsummaries'] = "Informacje na temat tych streszczeń";
192 232
 $string['helptext'] = "Jak napisać tekst";
  233
+$string['helpwiki'] = "Jak napisać tekst w formacie wiki";
193 234
 $string['helpwriting'] = "Pisz uważnie";
194 235
 $string['hide'] = "Ukryj";
195  
-$string['hits'] = "Odsłony";
196  
-$string['hitsoncourse'] = "Odsłon \$a->coursename przez \$a->username";
197  
-$string['hitsoncoursetoday'] = "Dzisiejszych odsłon na \$a->coursename przez \$a->username ";
  236
+$string['hits'] = "Trafienia";
  237
+$string['hitsoncourse'] = "Trafień przez ";
  238
+$string['hitsoncoursetoday'] = "Dzisiejszych trafień na przez ";
198 239
 $string['home'] = "Strona główna";
199 240
 $string['hour'] = "godzina";
200 241
 $string['hours'] = "godziny";
@@ -203,10 +244,18 @@
203 244
 $string['htmleditoravailable'] = "Edytor Richtext jest dostępny";
204 245
 $string['htmleditordisabled'] = "Masz wyłączony edytor Richtext w swoim profilu użytkownika";
205 246
 $string['htmleditordisabledadmin'] = "Administrator wyłączył edytor Richtext w tym serwisie";
206  
-$string['htmleditordisabledbrowser'] = "Edytor Richtext jest niedostępny ponieważ nie używasz Internet Explorera 5.5 lub lepszego.";
  247
+$string['htmleditordisabledbrowser'] = "Edytor Richtext jest niedostępny ponieważ nie używasz Internet Explorera 5.5 lub nowszego.";
207 248
 $string['htmlformat'] = "Pełny format HTML";
208 249
 $string['icqnumber'] = "Numer ICQ";
209 250
 $string['idnumber'] = "Numer ID";
  251
+$string['include'] = "Załącz";
  252
+$string['includeallusers'] = "Uwzględnij wszystkich użytkowników";
  253
+$string['includecoursefiles'] = "Uwzględnij pliki kursu";
  254
+$string['includecourseusers'] = "Uwzględnij użytkowników kursu";
  255
+$string['included'] = "Uwzględniono";
  256
+$string['includelogentries'] = "Uwzględnij logi";
  257
+$string['includeneededusers'] = "Uwzględnij potrzebnych użytkowników";
  258
+$string['includeuserfiles'] = "Uwzględnij pliki użytkowników";
210 259
 $string['invalidemail'] = "Niewłaściwy adres e-mail";
211 260
 $string['invalidlogin'] = "błąd logowania, spróbuj jeszcze raz";
212 261
 $string['jumpto'] = "Przejdź do...";
@@ -215,41 +264,39 @@
215 264
 $string['language'] = "Język";
216 265
 $string['languagegood'] = "Ten pakiet językowy jest aktualny! :-)";
217 266
 $string['lastaccess'] = "Ostatni dostęp";
218  
-$string['lastedited'] = "Ostatnia modyfikcja";
219  
-$string['lastmodified'] = "Ostatnia modyfikcja";
  267
+$string['lastedited'] = "Ostatnia modyfikacja";
  268
+$string['lastmodified'] = "Ostatnia modyfikacja";
220 269
 $string['lastname'] = "Nazwisko";
  270
+$string['latestlanguagepack'] = "Szukaj najnowszego pakietu językowego na moodle.org";
221 271
 $string['latestnews'] = "Najświeższe wiadomości";
222 272
 $string['leavetokeep'] = "Pozostaw puste aby zachować dotychczasowe hasło";
223  
-$string['license'] = "Licenicja GPL";
  273
+$string['license'] = "Licencja GPL";
  274
+$string['list'] = "Lista";
  275
+$string['listfiles'] = "Lista plików w \$a";
224 276
 $string['listofallpeople'] = "Lista wszystkich osób";
225 277
 $string['livelogs'] = "Bieżące logi z ostatniej godziny";
226 278
 $string['locale'] = "pl_PL";
227 279
 $string['location'] = "Położenie";
228  
-$string['loggedinas'] = "Jesteś zalogowany(a) jako \$a ";
  280
+$string['loggedinas'] = "Jesteś zalogowany(a) jako \$a";
229 281
 $string['loggedinnot'] = "Nie jesteś zalogowany(a)";
230 282
 $string['login'] = "Zaloguj się";
231 283
 $string['loginas'] = "Zaloguj się jako";
232 284
 $string['loginguest'] = "Zaloguj się jako gość";
233 285
 $string['loginsite'] = "Zaloguj się do serwisu";
234  
-$string['loginsteps'] = "  Witaj! W celu uzyskania pełnego dostępu do kursów musisz poświęcić kilka minut na stworzenie dla siebie konta w tym serwisie. 
235  
-  Każdy z kursów może wymagać podania jednorazowego &quot;klucza&quot;, który będzie niezbędny tylko przy zapisywaniu się na kurs. Później nie będzie już potrzebny.
236  
-  Oto kroki, które musisz wykonać:
237  
-  <OL size=2>
238  
-  <LI>Wypełnij formularz <A HREF=\$a> Nowe konto</A> swoimi danymi.
239  
-  <LI>Niezwłocznie zostanie wysłany do Ciebie e-mail na podany przez Ciebie adres.
240  
-  <LI>Przeczytaj e-mail i kliknij zawarty w nim link.  <LI>Twoje konto zostanie potwierdzone i zostaniesz zalogowany.  <LI>Wybierz kurs, w ktorym chcesz wziąć udział.  <LI>Jeżeli zostaniesz poproszony(a) o podanie &quot;klucza&quot; - wpisz otrzymany od prowadzącego klucz. To spowoduje zapisanie Cię na kurs.
241  
-  <LI>Od tego momentu będziesz mieć dostęp do kursu. Aby zalogować się i uzyskać dostęp do kursów, na które się zapisałeś(aś), konieczne będzie tylko wpisanie Twojej nazwy użytkownika i hasła (w formularzu obok). </OL>";
242  
-$string['loginstepsnone'] = "Dla uzyskania pełnego dostępu do kursów niezbędne jest utworzenie konta.<p>Wszystko co musisz zrobić to wymyslić nazwę użytkownika i hasło oraz użyć w formularza na tej stronie!<p>
243  
-Jeżeli ktoś inny wybrał już taką nazwę użytkownika będziesz musiał(a) powtórzyć operację używając innej nazwy. ";
  286
+$string['loginsteps'] = "Witaj! Aby otrzymać pełny dostęp do kursów musisz poświęcić chwilkę aby stworzyć sobie konto w tym serwisie. <br>Każdy z kursów może wymagać podania jednorazowego &quot;klucza dostępu do kursu&quot;, który będzie niezbędny tylko przy zapisywaniu się na kurs. Później nie będzie już potrzebny.<br> Oto kroki, które musisz wykonać: <OL size=2> <LI>Wypełnij formularz <A HREF=\$a> Nowe konto</A> swoimi danymi. <LI>Niezwłocznie zostanie wysłany do Ciebie e-mail na podany przez Ciebie adres.<LI>Przeczytaj e-mail i kliknij zawarty w nim link.  <LI>Twoje konto zostanie potwierdzone i zostaniesz zalogowany.  <LI>Wybierz kurs, w którym chcesz wziąć udział.  <LI>Jeżeli zostaniesz poproszony(a) o podanie &quot;klucza dostępu do kursu&quot; - wpisz otrzymany od prowadzącego klucz. To spowoduje zapisanie Cię na kurs. <LI>Od tego momentu będziesz mieć dostęp do kursu. Aby zalogować się i uzyskać dostęp do kursów, na które się zapisałeś(aś), konieczne będzie tylko wpisanie Twojej nazwy użytkownika i hasła (w formularzu obok). </OL>";
  287
+$string['loginstepsnone'] = "Dla uzyskania pełnego dostępu do kursów niezbędne jest utworzenie konta.<p>Wszystko co musisz zrobić to wymyślić nazwę użytkownika i hasło oraz użyć w formularza na tej stronie!<p> Jeżeli ktoś inny wybrał już taką nazwę użytkownika będziesz musiał(a) powtórzyć operację używając innej nazwy.";
244 288
 $string['loginto'] = "Zaloguj do \$a";
245 289
 $string['loginusing'] = "Zaloguj się tutaj używając twojej nazwy użytkownika i hasła";
246 290
 $string['logout'] = "Wyloguj";
247 291
 $string['logs'] = "Logi";
248 292
 $string['mainmenu'] = "Menu główne";
249 293
 $string['makeafolder'] = "Utwórz folder";
  294
+$string['makeeditable'] = "Jeżeli umożliwisz edycję '\$a' przez proces serwera WWW (np. Apache), możesz dokonać edycji tego pliku bezpośrednio z tej strony.";
250 295
 $string['managedatabase'] = "Zarządzaj bazą danych";
251  
-$string['markthistopic'] = "Mark this topic as the current topic";
252  
-$string['maximumchars'] = "Maximum of \$a characters";
  296
+$string['managemodules'] = "Zarządzaj modułami";
  297
+$string['markedthistopic'] = "Ten temat jest wybrany jako temat aktualny";
  298
+$string['markthistopic'] = "Zaznacz ten temat jako aktualny";
  299
+$string['maximumchars'] = "Maksymalnie \$a znaków";
253 300
 $string['maximumgrade'] = "Maksymalna ocena";
254 301
 $string['maximumshort'] = "Max";
255 302
 $string['maxsize'] = "Maksymalny rozmiar: \$a";
@@ -270,45 +317,37 @@
270 317
 $string['missingshortsitename'] = "Pominięto skróconą nazwę serwisu";
271 318
 $string['missingsitedescription'] = "Pominięto opis serwisu";
272 319
 $string['missingsitename'] = "Pominięto nazwę serwisu";
273  
-$string['missingstrings'] = "Poszukaj brakujących napisów";
  320
+$string['missingstrings'] = "Poszukaj brakujących łańcuchów znaków";
274 321
 $string['missingstudent'] = "Należy coś wybrać";
275  
-$string['missingsummary'] = "Pominięto podsumowanie";
  322
+$string['missingsummary'] = "Pominięto streszczenie";
276 323
 $string['missingteacher'] = "Należy coś wybrać";
  324
+$string['missingurl'] = "Pominięto adres URL";
277 325
 $string['missingusername'] = "Pominięto nazwę użytkownika";
278 326
 $string['modified'] = "Zmodyfikowano";
  327
+$string['moduledeleteconfirm'] = "Moduł '\$a' zostanie zaraz usunięty. Spowoduje to całkowite wymazanie wszystkich elementów bazy danych związanych z tym modułem składowych kursu. Czy jesteś PEWNY, że chcesz kontynuować?";
  328
+$string['moduledeletefiles'] = "Wszelkie dane związane z modułem '\$a->module' zostały usunięte z bazy danych. Aby zakończyć proces kasowania (oraz zapobiec samoczynnej re-instalacji modułu), powinieneś teraz usunąć następujący katalog z Twojego serwera : \$a->directory";
279 329
 $string['modulesetup'] = "Tworzenie tablic modułów";
280  
-$string['modulesuccess'] = "\$a tablic utworzono poprawnie";
  330
+$string['modulesuccess'] = "tablice dla modułu \$a utworzono poprawnie";
  331
+$string['moodleversion'] = "Wersja Moodle";
281 332
 $string['mostrecently'] = "najświeższe";
282 333
 $string['movedown'] = "Przesuń w dół";
283  
-$string['movefilestohere'] = "Przesuń plki tutaj";
  334
+$string['movefilestohere'] = "Przesuń pliki tutaj";
284 335
 $string['movetoanotherfolder'] = "Przesuń do innego folderu";
285 336
 $string['moveup'] = "Przesuń w górę";
286 337
 $string['mustconfirm'] = "Musisz potwierdzić swój login";
287 338
 $string['mycourses'] = "Moje kursy";
288 339
 $string['name'] = "Nazwa";
289 340
 $string['namesocial'] = "sekcja";
290  
-$string['nametopics'] = "topic";
  341
+$string['nametopics'] = "temat";
291 342
 $string['nameweeks'] = "tydzień";
  343
+$string['needed'] = "Wymagane";
292 344
 $string['never'] = "Nigdy";
  345
+$string['neverdeletelogs'] = "Nigdy nie usuwaj logów";
293 346
 $string['new'] = "Nowy";
294 347
 $string['newaccount'] = "Nowe konto";
  348
+$string['newcourse'] = "Nowy kurs";
295 349
 $string['newpassword'] = "Nowe hasło";
296  
-$string['newpasswordtext'] = "Witaj \$a->firstname,
297  
-
298  
-Twoje dotychczasowe hasło w serwisie '\$a->sitename' zostało usunięte, a w jego miesce ustawione hasło podane niżej.
299  
-
300  
-Twoje obecne parametry logowania są następujące:
301  
-  nazwa użytkownika: \$a->username
302  
-        hasło: \$a->newpassword
303  
-
304  
-Wejdź na tą stronę i zmień swoje hasło:
305  
-  \$a->link
306  
-
307  
-W większości programów pocztowych powyższy adres jest linkiem, który możesz kliknąć przenosząc się automatycznie na stronę zmiany hasła. Jeżeli twój program pocztowy nie daje takiej możliwości, skopiuj podany adres do pola adresowego przeglądarki internetowej i naciśnij klawiesz enter. 
308  
-
309  
-Pozdrowienia od administratora serwisu '\$a->sitename',
310  
-\$a->signoff
311  
-";
  350
+$string['newpasswordtext'] = "Witaj \$a->firstname.<p> Twoje dotychczasowe hasło w serwisie '\$a->sitename' zostało usunięte, a w jego miejsce ustawione hasło podane niżej.<br> Twoje obecne parametry logowania są następujące: <p> nazwa użytkownika: \$a->username hasło: \$a->newpassword <p>Wejdź na tą stronę i zmień swoje hasło: \$a->link <p>W większości programów pocztowych powyższy adres jest linkiem, który możesz kliknąć przenosząc się automatycznie na stronę zmiany hasła. Jeżeli twój program pocztowy nie daje takiej możliwości, skopiuj podany adres do pola adresowego przeglądarki internetowej i naciśnij klawisz enter. <p>Pozdrowienia od administratora serwisu '\$a->sitename',\$a->signoff";
312 351
 $string['newpicture'] = "Nowy obraz";
313 352
 $string['newsitem'] = "Wiadomość";
314 353
 $string['newsitems'] = "Wiadomości";
@@ -317,30 +356,37 @@
317 356
 $string['newusers'] = "Nowi użytkownicy";
318 357
 $string['no'] = "Nie";
319 358
 $string['nocoursesyet'] = "Brak kursów w tej kategorii";
320  
-$string['noexistingadmins'] = "Brak administratorów. To jest poważny błąd, a ta informacja nigdy nie powinna się pojawić.";
321