Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
AMOS bot
AMOS bot committed Aug 16, 2013
1 parent 838d78a commit 8c909f7441a720d695b7803d5e85682afeabaa3e
Showing with 6 additions and 4 deletions.
  1. +6 −4 install/lang/cy/error.php
View
@@ -30,6 +30,7 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+$string['cannotcreatedboninstall'] = '<p>Methu creu y gronfa ddata.</p> <p>Dydy’r gronfa ddata benodedig ddim yn bodoli a does gan y defnyddiwr dan sylw ddim hawl i greu cronfa ddata.</p> <p>Dylai gweinyddwr y safle wirio ffurfweddu cronfeydd data.</p>';
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Does dim modd creu cyfeiriadur iaith';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Does dim modd creu cyfeiriadur dros dro';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Does dim modd llwytho cydrannau i lawr';
@@ -39,10 +40,11 @@
$string['cannotsavezipfile'] = 'Does dim modd cadw ffeil ZIP';
$string['cannotunzipfile'] = 'Does dim modd dadzipio\'r ffeil';
$string['componentisuptodate'] = 'Mae\'r gydran wedi\'i diweddaru';
+$string['dmlexceptiononinstall'] = '<p>Roed gwall cronfa ddata [{$a->errorcode}].<br />{$a->debuginfo}</p>';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Heb lwyddo i wirio\'r ffeil a lwythwyd i lawr';
-$string['invalidmd5'] = 'md5 annilys';
+$string['invalidmd5'] = 'Roedd y newidyn gwirio yn anghywir - rhowch gynnig arall arni';
$string['missingrequiredfield'] = 'Mae maes gofynnol ar goll';
$string['remotedownloaderror'] = 'Wedi methu llwytho cydran ar eich gweinydd, gwiriwch osodiadau\'r dirprwy, argymhellir yr estyniad PHP cURL yn gryf.<br /><br />Mae\'n rhaid i chi lwytho\'r ffeil <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> eich hun, ei chopïo i "{$a->dest}" ar eich gweinydd, a\'i dad-zipio yno.';
-$string['wrongdestpath'] = 'Llwybr cyrchfan anghywir.';
-$string['wrongsourcebase'] = 'Bôn URL ffynhonnell anghywir.';
-$string['wrongzipfilename'] = 'Enw ffeil ZIP anghywir.';
+$string['wrongdestpath'] = 'Llwybr cyrchfan anghywir';
+$string['wrongsourcebase'] = 'Bôn URL ffynhonnell anghywir';
+$string['wrongzipfilename'] = 'Enw ffeil ZIP anghywir';

0 comments on commit 8c909f7

Please sign in to comment.