Permalink
Browse files

More Finnish translation from Teemu Sumi.

  • Loading branch information...
paca70
paca70 committed Nov 27, 2003
1 parent 8367fab commit 8ea237e93235dc9e979a62d73591ed605a9de896
Showing with 593 additions and 147 deletions.
  1. +13 −1 lang/fi/assignment.php
  2. +13 −11 lang/fi/chat.php
  3. +28 −3 lang/fi/forum.php
  4. +13 −1 lang/fi/journal.php
  5. +277 −98 lang/fi/moodle.php
  6. +24 −3 lang/fi/quiz.php
  7. +14 −1 lang/fi/resource.php
  8. +28 −29 lang/fi/survey.php
  9. +183 −0 lang/fi/workshop.php
View
@@ -1,9 +1,20 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003021600)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.1 (2003082800)
$string['allowresubmit'] = "Salli uudelleenlähetys";
$string['assignmentdetails'] = "Tehtävän tiedot";
+$string['assignmentmail'] = "\$a->teacher on lähettänyt sinulle palautetta tehtävästä '\$a->assignment'
+
+Voit nähdä sen osoitteessa:
+
+\$a->url
+";
+$string['assignmentmailhtml'] = "\$a->teacher on lähettänyt sinulle palautetta tehtävästä '<i>\$a->assignment</i>'<br /><br />
+
+Voit nähdä sen osoitteessa:
+
+<a href=\\\"\$a->url\\\">Tehtävän palautus</a>.";
$string['assignmentname'] = "Tehtävän nimi";
$string['assignmenttype'] = "Tehtävän tyyppi";
$string['description'] = "Kuvaus";
@@ -18,6 +29,7 @@
$string['modulename'] = "Tehtävä";
$string['modulenameplural'] = "Tehtävät";
$string['newsubmissions'] = "Palautetut tehtävät";
+$string['notgradedyet'] = "Ei vielä arvioitu";
$string['notsubmittedyet'] = "Ei vielä palautettu";
$string['overwritewarning'] = "Varoitus: uudelleen lähettäminen korvaa aiemman vastauksesi";
$string['saveallfeedback'] = "Tallenna palaute";
View
@@ -1,39 +1,41 @@
-<?PHP // $Id$
+<?PHP // $Id$
+ // chat.php - created with Moodle 1.1 (2003082800)
-#------------------------------------------------------------
-$string['modulename'] = "Chat";
-$string['modulenameplural'] = "Chats";
-#------------------------------------------------------------
-$string['beep'] = "piip";
+$string['beep'] = "kutsu";
$string['chatintro'] = "Esittely teksti";
$string['chatname'] = "Chat-huoneen nimi";
$string['chatreport'] = "Chat-sessiot";
$string['chattime'] = "Seuraava chattäily-aika";
+$string['configoldping'] = "Kuinka pitkän ajan päästä käyttäjä katsotaan poistuneeksi siitä kun hänestä ei ole kuulunut mitään?";
+$string['configrefreshroom'] = "Kuinka usein chat-huone päivitetään? (sekunteina). Mitä lyhyempi aika, sen nopeampi huone on mutta serverin kuormitus on silloin suurempi kun monta käyttäjää on huoneessa samaan aikaan.";
+$string['configrefreshuserlist'] = "Kuinka nopeasti käyttäjälista päivitetään (sekunteina)";
$string['currentchats'] = "Aktiiviset chat-sessiot";
$string['currentusers'] = "Tämän hetkiset käyttäjät";
$string['donotusechattime'] = "Älä julkaise mitään chattäily-aikoja";
$string['enterchat'] = "Klikkaa tästä päästäksesi mukaan chattiin";
$string['errornousers'] = "Muita käyttäjiä ei löydy!";
$string['helpchatting'] = "Apua chattäilyyn";
$string['idle'] = "Tyhjä";
-$string['messagebeepseveryone'] = "\$a piippaa kaikkia!";
-$string['messagebeepsyou'] = "\$a on juuri piipannut sinua!";
+$string['messagebeepseveryone'] = "\$a kutsuu kaikkia!";
+$string['messagebeepsyou'] = "\$a on juuri kutsunut sinua!";
$string['messageenter'] = "\$a on juuri tullut mukaan chattiin";
$string['messageexit'] = "\$a on lopettanut chatin";
$string['messages'] = "Viestit";
+$string['modulename'] = "Chat";
+$string['modulenameplural'] = "Chatit";
$string['neverdeletemessages'] = "Älä koskaan poista viestejä";
$string['nextsession'] = "Seuraava sessio";
$string['nomessages'] = "Ei viestejä";
-$string['repeatnone'] = "Ei toistoja - Julkaise vain määritellyt ajat";
$string['repeatdaily'] = "Joka päivä samaan aikaan";
+$string['repeatnone'] = "Ei toistoja - Julkaise vain määritellyt ajat";
$string['repeattimes'] = "Toista sessiot";
$string['repeatweekly'] = "Joka viikko samaan aikaan";
$string['savemessages'] = "Säästä vanhat sessiot";
-$string['sessions'] = "Chat sessiot";
$string['seesession'] = "Vilkaise tätä sessiota";
+$string['sessions'] = "Chat sessiot";
$string['strftimemessage'] = "%%H:%%M";
$string['studentseereports'] = "Vanhat sessiot näytetään kaikille";
$string['viewreport'] = "Näytä vanhat chat-sessiot";
-?>
+?>
View
@@ -1,15 +1,21 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003050400)
+ // forum.php - created with Moodle 1.1 (2003082800)
$string['addanewdiscussion'] = "Lisää uusi keskustelu";
+$string['addanewmessage'] = "Lisää uusi viesti";
+$string['addanewtopic'] = "Lisää uusi aihe";
$string['allowchoice'] = "Anna kaikkien valita";
$string['allowdiscussions'] = "Voiko \$a avata uusia keskusteluja?";
$string['allowratings'] = "Voidaanko viestejä arvioida?";
$string['allowsdiscussions'] = "Tämä foorumi antaa jokaisen aloittaa yhden uuden keskustelun.";
$string['anyfile'] = "Mikä tahansa tiedosto";
$string['attachment'] = "Liite";
$string['bynameondate'] = "\$a->name - \$a->date";
+$string['configdisplaymode'] = "Oletus näyttötapa keskusteluille, jos ei ole valittu mitään.";
+$string['configlongpost'] = "Tätä pitemmät keskustelut ovat pitkiä (HTML koodia ei lasketa mukaan).";
+$string['configmanydiscussions'] = "Mksimimäärä keskusteluja samalla sivulla";
+$string['configshortpost'] = "Tätä lyhyemmät keskustelut ovat lyhyitä (HTML koodia ei lasketa mukaan).";
$string['couldnotadd'] = "Viestiäsi ei voida lisätä tuntemattoman virheen takia.";
$string['couldnotdeleteratings'] = "Pahus, viestiä ei voida poistaa koska se on jo arvioitu";
$string['couldnotdeletereplies'] = "Pahus, viestiä ei voida poistaa koska siihen on jo vastattu";
@@ -20,8 +26,10 @@
$string['deletesure'] = "Oletko varma että haluat poistaa tämän viestin?";
$string['discussion'] = "Keskustelu";
$string['discussionmoved'] = "Tämä keskustelu on siirretty '\$a'";
+$string['discussionreader'] = "Kenelle näytetään";
$string['discussions'] = "Keskustelut";
$string['discussionsstartedby'] = "Keskustelun on aloittanut \$a";
+$string['discussionsstartedbyrecent'] = "Viimeisimmän keskustelun aloittaja \$a";
$string['discussthistopic'] = "Keskustele aiheesta";
$string['eachuserforum'] = "Jokainen avaa uuden keskustelun";
$string['edit'] = "Muokkaa";
@@ -60,6 +68,8 @@
$string['newforumposts'] = "Foorumin uudet viestit";
$string['nodiscussions'] = "Tässä foorumissa ei ole vielä keskusteluja";
$string['noguestpost'] = "Pahus, vieraat eivät saa kirjoittaa foorumiin";
+$string['nomorepostscontaining'] = "Viestejä, jotka sisältävät '\$a' ei löytynyt.";
+$string['nonews'] = "Ei vielä uutisia";
$string['noposts'] = "Ei viestejä";
$string['nopostscontaining'] = "Viestejä jotka sisältävät '\$a' ei löytynyt";
$string['nosubscribers'] = "Tällä foorumilla ei ole tilaajia";
@@ -73,27 +83,36 @@
$string['parentofthispost'] = "Tämän viestin alku";
$string['postadded'] = "Viestisi on lisätty.<P>Sinulla \$a aikaa muokata viestiä jos haluat muuttaa sitä.";
$string['postincontext'] = "Katso tätä viestiä kontektissaan";
-$string['postmailinfo'] = "Tämä on kopio viestistä \$a sivustolla.
+$string['postmailinfo'] = "Tämä on kopio viestistä \$a sivustolla.
Lisätäksesi vastauksen viestiin suoraan sivustolle, klikkaa seuraavaa linkkiä:";
$string['postrating1'] = "Suurimmaksi osaksi eristyvää osaamista";
$string['postrating2'] = "Yhtälaisesti eristynyt ja sosiaalinen";
$string['postrating3'] = "Suurimmaksi osaksi sosiaalista osaamista";
$string['posts'] = "Viestit";
$string['postupdated'] = "Viestisi on päivitetty";
+$string['privatemessages'] = "Yksityiset viestit";
$string['processingpost'] = "Käsitellään viestiä \$a";
$string['rate'] = "Arvio";
+$string['rating'] = "Arviointi";
+$string['ratingeveryone'] = "Kaikki voivat arvioida";
+$string['ratingno'] = "Ei arviointeja";
+$string['ratingonlyteachers'] = "Vain \$a voi arvioida";
$string['ratings'] = "Arvioinnit";
$string['ratingssaved'] = "Arviointi tallennettu";
-$string['re'] = "Re:";
+$string['ratingsuse'] = "Arviointitapa";
+$string['ratingtime'] = "Rajoita arviointi ajalle";
+$string['re'] = "Vast:";
$string['readtherest'] = "Lue loput tästä aiheesta";
$string['replies'] = "Vastaukset";
$string['repliesmany'] = "\$a vastausta tähän mennessä";
$string['repliesone'] = "\$a vastaus tähän mennessä";
$string['reply'] = "Vastaa";
$string['search'] = "Etsi";
$string['searchforums'] = "Etsi Foorumeista";
+$string['searcholderposts'] = "Selaa vanhoja viestejä";
$string['searchresults'] = "Haun tulokset";
$string['sendinratings'] = "Lähetä viimeisimmät arvioinnit viesteistäni";
+$string['showmessagesofthistopic'] = "Näytä tämän aiheen viestit";
$string['showsubscribers'] = "Näytä tilaajat";
$string['singleforum'] = "Yksinkertainen keskustelu";
$string['startedby'] = "Aloittanut:";
@@ -102,8 +121,14 @@
$string['subscribed'] = "Tilaaja";
$string['subscribers'] = "Tilaajat";
$string['subscribersto'] = "Tilaa '\$a'";
+$string['subscribestart'] = "Ei toiminnassa";
+$string['subscribestop'] = "Ei toiminnassa";
+$string['subscription'] = "Tilaus";
$string['subscriptions'] = "Tilaukset";
+$string['thesemessagesareforyou'] = "Olet saanut seuraavat yksityiset viestit";
$string['unsubscribe'] = "Poista tämän foorumin tilaus";
+$string['unsubscribed'] = "Tilaamaton";
+$string['whoisreader'] = "Lukija";
$string['youratedthis'] = "Arvioit tämän";
$string['yournewtopic'] = "Uusi keskustelun aiheesi";
$string['yourreply'] = "Vastauksesi";
View
@@ -1,13 +1,25 @@
<?PHP // $Id$
- // journal.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003021600)
+ // journal.php - created with Moodle 1.1 (2003082800)
$string['alwaysopen'] = "Aina avoinna";
$string['blankentry'] = "Tyhjä osa";
$string['daysavailable'] = "Päivää avoinna";
$string['editingended'] = "Muokkausaika loppuu";
$string['editingends'] = "Muokkausaika alkaa";
+$string['entries'] = "Osat";
$string['feedbackupdated'] = "Palaute päivitetty \$a :lle";
+$string['journalmail'] = "\$a->teacher on lähettänyt sinulle palautetta tehtävästä '\$a->journal'
+
+Voit nähdä sen osoitteessa:
+
+\$a->url
+";
+$string['journalmailhtml'] = "\$a->teacher on lähettänyt sinulle palautetta tehtävästä '<i>\$a->journal</i>'<br /><br />
+
+Voit nähdä sen osoitteessa:
+
+<a href=\\\"\$a->url\\\">Lyhyttehtävän palautus</a>.";
$string['journalname'] = "Lyhyttehtävän nimi";
$string['journalquestion'] = "Lyhyttehtävän kysymys";
$string['journalrating1'] = "Välttävä";
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 8ea237e

Please sign in to comment.