Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Merged from MOODLE_15_STABLE

 • Loading branch information...
commit 8eb142ed864a06b7ad9dc057bb8b8d6ddceccfb8 1 parent 328d3cf
authored August 29, 2005

Showing 52 changed files with 1,002 additions and 186 deletions. Show diff stats Hide diff stats

 1. 116  lang/fi/admin.php
 2. 34  lang/fi/assignment.php
 3. 55  lang/fi/auth.php
 4. 4  lang/fi/block_course_summary.php
 5. 8  lang/fi/block_search_forums.php
 6. 26  lang/fi/calendar.php
 7. 10  lang/fi/chat.php
 8. 13  lang/fi/choice.php
 9. 3  lang/fi/countries.php
 10. 4  lang/fi/docs/teacher.html
 11. 24  lang/fi/editor.php
 12. 28  lang/fi/enrol_authorize.php
 13. 35  lang/fi/enrol_ldap.php
 14. 3  lang/fi/enrol_paypal.php
 15. 6  lang/fi/error.php
 16. 14  lang/fi/exercise.php
 17. 53  lang/fi/forum.php
 18. 3  lang/fi/glossary.php
 19. 122  lang/fi/grades.php
 20. 2  lang/fi/help/emoticons.html
 21. 2  lang/fi/help/exercise/administration.html
 22. 2  lang/fi/help/exercise/comparisonofassessments.html
 23. 4  lang/fi/help/exercise/managing.html
 24. 4  lang/fi/help/exercise/moreinfo.html
 25. 4  lang/fi/help/exercise/regrading.html
 26. 4  lang/fi/help/lesson/questionoption.html
 27. 6  lang/fi/help/lesson/useeditor.html
 28. 4  lang/fi/help/pgassignment/finalgrades.html
 29. 2  lang/fi/help/pgassignment/graded.html
 30. 4  lang/fi/help/pgassignment/grading.html
 31. 2  lang/fi/help/pgassignment/gradingcomments.html
 32. 6  lang/fi/help/picture.html
 33. 2  lang/fi/help/resource/resourcetype.html
 34. 4  lang/fi/help/richtext.html
 35. 2  lang/fi/help/text.html
 36. 6  lang/fi/help/wiki/howtowiki.html
 37. 2  lang/fi/help/wiki/wikiusage.html
 38. 59  lang/fi/hotpot.php
 39. 10  lang/fi/install.php
 40. 4  lang/fi/journal.php
 41. 13  lang/fi/lesson.php
 42. 6  lang/fi/message.php
 43. 93  lang/fi/moodle.php
 44. 2  lang/fi/pgassignment.php
 45. 184  lang/fi/quiz.php
 46. 0  lang/fi/quiz_analysis.php
 47. 18  lang/fi/resource.php
 48. 32  lang/fi/scorm.php
 49. 6  lang/fi/survey.php
 50. 49  lang/fi/timezones.php
 51. 5  lang/fi/wiki.php
 52. 84  lang/fi/workshop.php
116  lang/fi/admin.php
... ...
@@ -1,20 +1,127 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // admin.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005030501)
  2
+   // admin.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
3 3
 
4 4
 
5  
-$string['adminseesallevents'] = 'Ylläpitäjä näkee kaikki tapahtumat';
6  
-$string['adminseesownevents'] = 'Ylläpitäjä on kuten tavallinen käyttäjä';
  5
+$string['adminseesallevents'] = 'Ylläpitäjät näkevät kaikki tapahtumat';
  6
+$string['adminseesownevents'] = 'Ylläpitäjät ovat tavallisia käyttäjiä';
7 7
 $string['blockinstances'] = 'Ilmentymät';
8 8
 $string['blockmultiple'] = 'Monenkertainen';
9 9
 $string['cachetext'] = 'Tekstivälimuistin kesto';
10 10
 $string['calendarsettings'] = 'Kalenteri';
11 11
 $string['change'] = 'muutos';
12 12
 $string['configallowcoursethemes'] = 'Tämä asetus sallii kurssien käyttää omia teemojaan.';
13  
-$string['configallowemailaddresses'] = 'Jos haluat sallie käyttäjät vain tietyistä ositteista kirjoita toimialueet tähän pilkuilla eroteltuina.';
  13
+$string['configallowemailaddresses'] = 'Jos haluat rajoittaa uudet sallitut sähköpostiosoitteet tiettyihin verkoalueisiin, niin kirjoita niisät tähän lista välilyönnein erotettuna. Kaikki muut verkkoalueet hylätään. Esim: <strong>meidan.koulu.fi joku.muu.com .fi .org</strong>';
  14
+$string['configallowobjectembed'] = 'Turvallisuuden tähden eivät tavalliset käyttäjät oletusarvoisesti saa sisällyttää HTML-teksteihinsä multimediaa (kuten Flash-animaatioita) käyttämällä EMBED- ja OBJECT-merkintöjä (vaikka näin voidaan tehdä turvallisesti, jos käytetään medialaajennus-suodatinta). Laita tämä asetus päälle , jos haluat sallia näiden merkintöjen käytön.';
14 15
 $string['configallowunenroll'] = 'Tämä sallii opiskelijoiden poistua kursseilta koska tahansa. Jos asetus ei ole päällä opettajien tai ylläpitäjien pitää poistaa opiskelijat kursseilta.';
15 16
 $string['configallowuserblockhiding'] = 'Voivatko käyttäjät piiloittaa lohkoja?';
16 17
 $string['configallowuserthemes'] = 'Voivatko käyttäjät valita omia teemojaan?';
  18
+$string['configallusersaresitestudents'] = 'Pitäisikö KAIKKIA käyttäjiä käsitellä etusivun toiminnoissa opiskelijoina? Jos vastaat \"Kyllä\" kaikki hyväksytyn käyttäjätilin luoneet käyttäjät voivat osallistua näihin toimintoihin oppilaina. Jos vastaat \"Ei\", niin tällöin vain käyttäjät jotka ovat jo osanottajana vähintään yhdellä kurssilla voivat osallistua etusivun toimintoihin. Vain ylläpitäjät ja erityisesti määrätyt opettajat voivat toimia opettajina etusivun toiminnoissa.';
  19
+$string['configautologinguests'] = 'Pitäisikö vierailijat kirjata automaattisesti sisään vierailija-tunnuksilla, kun he menevät kurssille, joka sallii vieraiden osallistua?';
  20
+$string['configcachetext'] = 'Tämän asetuksen käyttö voi nopeuttaa toimintaa huomattavasti laajemmilla sivustoilla sekä sivustoilla, jotka käyttävät tekstisuodattimia. Teksteistä säilytetään kopio käsitellyssä muodossa tässä määritellyn ajan. Tämän asetuksen asettaminen liian pieneksi voi itseasiassa hidastaa sivuston toimintaa hieman, mutta liian suuri arvo voi tehdä tekstien päivittämisen hitaaksi (esimerkiksi uusien linkkien kanssa).';
  21
+$string['configclamactlikevirus'] = 'Käsittele tiedostoja viruksina';
  22
+$string['configclamdonothing'] = 'Käsittele tiedostoja viruksettomina';
  23
+$string['configclamfailureonupload'] = 'Mitä clamin pitäisi tehdä, jos olet asettanut sen tarkastamaan palvelimelle kopioidut tiedostot, mutta jos clamin asetukset ovat virheelliset tai se ei jostain syystä käynnistykään? Jos valitset ´Käsittele tiedostoja viruksina´, tiedostot siirretään karanteenialueelle tai tuhotaan. Jos valitset ´Käsittele tiedostoja viruksettomina´, tiedostot siirretään normaalisti kohdehakemistoonsa. Kummassakin tapauksessa ylläpitäjille ilmoitetaan, jos clam ei ole toiminnassa. Jos valitset ´Käsittele tiedostoja viruksina´ ja jostain syystä clam ei käynnistykään (johtuen yleensä väärin määritellystä polusta clam-ohjelmaan) KAIKKI tiedostot, jotka kopioidaan palvelimelle, siirretään karanteenialueelle tai tuhotaan. Ole varovainen käyttäessäsi tätä asetusta.';
  24
+$string['configcountry'] = 'Jos asetat oletusmaan tähän, niin tämä asetus tulee voimaan kaikille luoduille uusille käyttäjätileille. Jos haluat käyttäjien valitsevan itse maan, jätä vain tämä kohta tyhjäksi.';
  25
+$string['configdbsessions'] = 'Jos tämä asetus on päällä, niin auki olevista istunnoista tallennetaan tietoja tietokantaan. Tästä on hyötyä erityisesti laajoilla, runsaasti käytetyillä tai palvelinklustereille asennetuilla sivustoilla. Useimmilla sivustoilla tämä asetus pitäisi jättää pois päältä, jolloin tallennetukseen palvelimen kovalevyä. Huomio, että tämän asetuksen muuttaminen kirjaa ulos kaikki sen hetkiset käyttäjät (mukaan lukien sinut).';
  26
+$string['configdebug'] = 'Jos tämä asetus on päällä, niin PHPn virheiden ilmoittaminen asetetaan tasolle, jolla enemmän virheitä näytetään. Tämä asetus on käytännöllinen vain kehittäjille.';
  27
+$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Jos käytät sähköpostivahvistusta, tässä määritellään ajanjakso, jonka aikana vastaukset käyttäjiltä hyväksytään. Tämän ajanjakson jälkeen vanhat vahvistamattomat käyttäjätilit poistetaan.';
  28
+$string['configdenyemailaddresses'] = 'Jos haluat estää sähköpostit tietyiltä verkkotunnuksilta, kirjoita ne tähän. Kaikista muista verkkotunnuksista tulevat sähköpostit hyväksytään. Esim. <strong>hotmail.com yahoo.co.uk</strong>';
  29
+$string['configdigestmailtime'] = 'Käyttäjät, jotka valitsevat sähköpostin vastaanottamisen lyhennelmämuodossa saavat lyhennelmän päivittäin. Tämä asetus säätää mihin aikaan päivästä sähköposti lähetetään (ensimmäinen cron, joka ajetaan tämän tunnin jälkeen lähettää sähköpostit).';
  30
+$string['configdisplayloginfailures'] = 'Tämä näyttää valituille käyttäjille tietoja tapahtuneista epäonnistuneista sisäänkirjautumisyrityksistä.';
  31
+$string['configenablerssfeeds'] = 'Tämä asetus antaa mahdollisuuden RSS-syötteisiin kaikkialla sivustolla. Jotta asetus tulisi voimaan on yksittäisissä moduuleissa myös aktivoitava RSS-syötteet - tämä tapahtuu Moduulit-asetuksista Ylläpidon asetusten alla.';
  32
+$string['configenablerssfeedsdisabled'] = 'Ei ole mahdollista, koska RSS-syötteet on otettu pois käytöstä koko sivustolla. Ottaaksesi ne käyttöön, mene Asetukset-kohtaan Ylläpidon asetusten alla.';
  33
+$string['configerrorlevel'] = 'Valitse kuinka paljon PHP-varoituksia haluat näytettävän. Normaali on yleensä paras vaihtoehto.';
  34
+$string['configextendedusernamechars'] = 'Tätä asetusta käyttämällä voit antaa oppilaille oikeuden käyttää käyttäjänimissään mitä tahansa merkkejä (tämä ei kuitenkaan koske heidän oikeita nimiään). Oletusarvo asetukselle on \"false\", joka rajoittaa käytettävissä olevat merkit aakkosnumeerisiin merkkeihin.';
  35
+$string['configfilterall'] = 'Suodata kaikki merkkijonot, mukaan lukien otsikot, navikaatiopalkki, jne. Tämä on hyödyllistä lähinnä käytettäessä monikielistä suodatinta, muuten tämä vain kuormittaa palvelinta turhaan, tuottamatta merkittävää hyötyä.';
  36
+$string['configfilteruploadedfiles'] = 'Tämän asetuksen valinta käskee Moodlen käsitellä kaikki palvelimelle kopioidut HTML- ja tekstitiedostot suodattimilla ennen kuin ne näytetään .';
  37
+$string['configforcelogin'] = 'Yleensä sivuston etusivu ja kurssilista (muttei kurssien sisältö) on kaikkien sivustolle saapuneiden nähtävillä ilman sisäänkirjautumista. Jos haluat, että käyttäjien on kirjauduttava sisään ennen kuin he voivat tehdä MITÄÄN sivustolla, laita tämä asetus päälle. ';
  38
+$string['configforceloginforprofiles'] = 'Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat että käyttäjät kirjautuvat sisään (eivät siis ole vieraita) ennen kuin he voivat nähdä käyttäjäprofiilisivuja. Oletusarvoisesti tämä ei ole päällä (asetus \"Ei\"), jotta mahdolliset tulevat oppilaat voivat lukea jokaisen kurssin opettajista, mutta tämä tarkoittaa myös sitä että hakukoneet näkevät sivut.';
  39
+$string['configframename'] = 'Jos sijoitat Moodlen kehykseen verkkosivulla, kirjoita kyseisen kehyksen nimi tähän. Muuten tämän kohdan voi jättää ennalleen (\'_top\').';
  40
+$string['configfullnamedisplay'] = 'Tämä määrittää kuinka nimet näytetään silloin, kun nimet näytetään kokonaisuudessaan. Useimmille vain yhtä kieltä käyttäville sivuilla toimii asetus \"Etunimet + Sukunimet\", mutta voit myös kätkeä sukunimet kokonaan, tai antaa valitun kielipaketin päättää muodosta (eri kielissä on eri tapoja).';
  41
+$string['configgdversion'] = 'Määritä mikä GD:n versio on asennettuna. Oletusarvona on havaittu versio. Älä muuta, ellet tiedä mitä olet tekemässä.';
  42
+$string['confightmleditor'] = 'Määritä haluatko sallia upotetun HTML-tekstieditorin. Jos päätät sallia sen, editori tulee käyttöön vain, jos käyttäjällä on yhteensopiva selain. Käyttäjät voivat myös valita olla käyttämättä editoria.';
  43
+$string['configidnumber'] = 'Tämä asetus määrittää (a) kysytäänkö käyttäjiltä ollenkaan ID:tä, (b) käyttäjiltä kysytään ID-numeroa, mutta he voivat jättää kentän tyhjäksi, (c) käyttäjiltä kysytään ID-numeroa, eivätkä he voi jättää kohtaa tyhjäksi. Jos ID-numero annetaan, se näytetään käyttäjän profiilissä.';
  44
+$string['configintro'] = 'Tällä sivulla voit määritellä useita asetuksia, jotta Moodle toimisi oikein palvelimellasi. Älä turhaan kanna huolta näistä - oletusarvot toimivat yleensä hyvin ja voit aina myöhemmin palata tälle sivulle ja muuttaa näitä asetuksia.';
  45
+$string['configintroadmin'] = 'Tällä sivulla sinun pitää määritellä pääasiallinen ylläpitäjä sivustollesi, jolla on täydet valtuudet koko sivustolla. Huolehdi siitä että käyttäjänimi ja salasana ovat turvallisia ja että sähköpostiosoite on toimiva. Voit luoda lisää ylläpitäjäkäyttäjiä myöhemmin.';
  46
+$string['configintrosite'] = 'Tällä sivulla määritellään etusivu ja uuden sivuston nimi. Voit palata tälle sivulle myöhemmin käyttämällä ´Sivuston asetukset´-linkkiä kotisivulla.';
  47
+$string['configintrotimezones'] = 'Tämä sivu etsii uutta tietoa aikavyöhykkeistä (mukaan lukien mahdolliset kesäaikaa koskevat säännöt) ja päivittävät paikallisen tietokantasi näillä tiedoilla. Nämä sijainnit tarkistetaan, järjestyksessä: $a Tämä toimenpide on yleensä hyvin turvallinen, eikä se riko tavallisia asennuksia. Haluatko päivittää aikavyöhykkeet nyt?';
  48
+$string['configlang'] = 'Valitse oletuskieli koko sivustolle. Käyttäjät voivat muuttaa myöhemmin omaa kieliasetustaan.';
  49
+$string['configlangcache'] = 'Talleta kielivalikko välimuistiin. Säästää runsaasti muistia ja prosessointitehoa. Jos otat asetuksen käyttöön, kielien lisäämisen tai poistamisen jälkeen kielivalikon päivittyminen kestää muutaman minuutin.';
  50
+$string['configlangdir'] = 'Useimmat kielet kirjoitetaan vasemmalta oikelle, mutta jotkin, kuten arabia ja hebrea, kirjoitetaan oikealta vasemmalle.';
  51
+$string['configlanglist'] = 'Jätä tämä tyhjäksi antaaksesi käyttäjien kaikista Moodleen asentamistasi kielistä. Voit lyhentää kielivalikkoa kirjoittamalla halutut kielet tähän pilkulla erottuina. Esimerkki: fi,en,es_es,fr,it';
  52
+$string['configlangmenu'] = 'Valitse näytetäänkö kielivalikko kotisivulla, kirjautumissivulla, jne. Tämä ei vaikuta käyttäjien kykyyn valita haluamansa kielen profiileissaan.';
  53
+$string['configlocale'] = 'Valitse koko sivustoa koskeva maa-asetus, joka vaikuttaa päivämäärien moutoon ja kieleen. Maa-asetuksen vaatimien tietojen täytyy olla asennettuna (esim. fi_FI tai en_US). Jos et osaa valita, jätä tyhjäksi.';
  54
+$string['configloginhttps'] = 'Kun tämä asetus on asetettu päälle, Moodle käyttää suojattua https-yhteyttä vain kirjautumissivulle (mahdollistaen turvallisen kirjautumisen) ja tämän jälkeen palaa käyttämään tavallista http:tä lisänopeuden saavuttamiseksi. HUOMIOI: tätä asetusta käytettäessä https:n TÄYTYY olla valittuna palvelimen asetuksissa - jos näin ei ole, SAATAT LUKITA ITSESI SIVUSTOLTASI. ';
  55
+$string['configloglifetime'] = 'Tässä määritellään kuinka kauan haluat säilyttää lokitiedostoja käyttäjien toimista. Tätä asetusta vanhemmat lokitiedostot poistetaan automaattisesti. On parasta säilyttää lokitiedostot mahdollisimman kauan, koska saatat tarvita niitä. Mutta jos palvelimesi liikenne on erittäin vilkasta ja sillä esiintyy suorituskykyyn liittyviä ongelmia, kannatta ehkä laskea lokien säilytysaikaa. ';
  56
+$string['configlongtimenosee'] = 'Jos oppilaat eivät ole kirjautuneet sisään pitkään aikaan, heidät poistetaan automaattisesti kursseilta. Tämä asetus määrittelee tuon ajan.';
  57
+$string['configmaxbytes'] = 'Tämä asetus määrittelee palvelimelle kopioitavien tiedostojen suurimman koon koko sivustolle. Tämän asetuksen yläraja riippuu PHP:n upload_max_filesize-asetuksesta ja Apachen LimitRequestBody-aetuksesta. Tämä asetus taas määrittelee kokoluokat, jotka voidaan valita kurssi- tai moduulitasolla.';
  58
+$string['configmaxeditingtime'] = 'Tässä määritellään kuinka kauan käyttäjät voivat muokata kirjoittamiaan keskustelualueen viestejä, sanakirjan huomautuksia, jne. Yleensä 30 minuutia on hyvä arvo asetukselle.';
  59
+$string['configmessaging'] = 'Käytetäänkö sivuston käyttäjien välistä viestintäjärjestelmää?';
  60
+$string['confignoreplyaddress'] = 'Joskus sähköposteja lähetetään käyttäjän puolesta (esim. keskustelualueen viestit). Tässä määrittelemääsi sähköpostiosoitetta käytetään \"Lähettäjä\"-osoitteena niissä tapauksissa, joissa halutaan etteivät vastaanottajat voi vastata suoraan käyttäjälle (esim. kun käyttäjä haluaa pitää sähköpostiosoitteensa salaisena).';
  61
+$string['confignotifyloginfailures'] = 'Jos havaitaan epäonnistuneita kirjautumisyrityksiä, voidaan lähettää ilmoitus sähköpostitse. Kenelle ilmoitukset lähetetään?';
  62
+$string['confignotifyloginthreshold'] = 'Jos lähetetään ilmoitukset epäonnistuneista kirjautumisyrityksistä, kuinka monesta yrityksestä yhden käyttäjän tai IP:n osalta lähetetään ilmoitus?';
  63
+$string['configopentogoogle'] = 'Jos tämä asetus asetetaan päälle, Googlelle sallitaan vierasoikeudet sivustolla. Lisäksi ihmiset, jotka saapuvat sivustolle Googlen kautta, kirjataan automaattisesti vieraiksi. Tämä tarjoaa kuitenkin avoimen pääsyn vain kursseille, joille jo sallitaan vieraiden liittyminen.';
  64
+$string['configpathtoclam'] = 'Polku clam AV-ohjelmaan. Todennäköisesti /usr/bin/clamscan tai /usr/bin/clamdscan. Tämä polku täytyy olla asetettu, että voit käyttää clam AV-virustutkaa.';
  65
+$string['configproxyhost'] = 'Jos tämän <b>palvelimen</b> tarvitsee käyttää välityspalvelinta (esim. palomuuria) Internet-yhteyksiin, määritä välityspalvelimen palvelinnimi ja portti tähän. Muuten jätä tyhjäksi.';
  66
+$string['configquarantinedir'] = 'Jos haluat clam AV:n siirtävän viruksen saastuttamat tiedostot karanteenihakemistoon, kirjoita hakemiston nimi tähän. Verkkopalvelimen täytyy voida kirjoittaa hakemistoon. Jos jätät tämän kohdan tyhjäksi, tai jos määrität hakemiston, jota ei ole tai johon ei voida kirjoittaa, tiedostot tuhotaan. Älä kirjoita hakemistopolun perään viimeiseksi merkiksi vinoviivaa ´/´.';
  67
+$string['configrunclamonupload'] = 'Käynnistetäänkö clam AV kun tiedostoja kopioidaan palvelimelle? Sinun tarvitsee olla määrittänyt oikea polku clam AV-ohjelmaan, jotta tämä toimisi. (Clam AV on ilmainen ja GPL-lisensoitu virustutka, jonka voit ladata osoitteesta http://www.clamav.net/)';
  68
+$string['configsectioninterface'] = 'Käyttöliittymä';
  69
+$string['configsectionmail'] = 'Sähköposti';
  70
+$string['configsectionmaintenance'] = 'Ylläpito';
  71
+$string['configsectionmisc'] = 'Muut asetukset';
  72
+$string['configsectionoperatingsystem'] = 'Käyttöjärjestelmä';
  73
+$string['configsectionpermissions'] = 'Oikeudet';
  74
+$string['configsectionsecurity'] = 'Turvallisuus';
  75
+$string['configsectionuser'] = 'Käyttäjä';
  76
+$string['configsecureforms'] = 'Moodle voi käyttää korkeampaa turvallisuustasoa ottaessaan vastaan tietoa verkkolomakkeista. Jos asetus asetetaan päälle selaimen HTTP_REFERER-muuttujaa verrataan lomakkeen osoitteeseen. Harvoissa tapauksissa tämä aiheuttaa ongelmia, kun käyttäjän palomuuri (esim. ZoneAlarm) on asetettu poistamaan HTTP_REFERER-muuttuja lähtevästä verkkoliikenteestä. Oireena on ´juuttuminen´ lomakkeeseen. Jos käyttäjilläsi on ongelmia esimerkiksi kirjautumissivun kanssa, kannattaa mahdollisesti ottaa tämä asetus pois käytöstä, vaikkakin tämä saattaa altistaa raakaan laskentatehoon perustuville salasanahyökkäyksille. Jos olet epävarma, jätä asetukseksi ´Yes´.';
  77
+$string['configsessioncookie'] = 'Tämä asetus muokkaa Moodle-istunnoissa käytettävän cookien nimeä. Tämä on valinnanvaraista ja hyödyllistä vain, kun halutaan välttää cookieiden sekaantuminen kun käytössä enemmän kuin yksi Moodle-istunto samalla sivustolla.';
  78
+$string['configsessiontimeout'] = 'Jos sivustolle kirjautuvat ihmiset eivät tee mitään toimintoa pitkään aikaan (eivät lataa sivuja), silloin heidät kirjataan ulos automaattisesti (heidän istuntonsa lopetetaan). Tämä asetus määrää kuinka pitkä toimettomana olon on oltava ennen kuin käyttäjä kirjataan ulos.';
  79
+$string['configshowblocksonmodpages'] = 'Jotkin toiminnat tukevat lohkoja sivuillaan. Jos tämä asetus on päällä opettajat voivat lisätä sivulohkoja näille sivuille, muutoin ei tätä mahdollisuutta näytetä käyttöliittymässä.';
  80
+$string['configshowsiteparticipantslist'] = 'Kaikki nämä sivuston oppilaat ja sivuston opettajat listataan sivuston osanottajalistaan. Kenelle osallistumislista näytetään?';
  81
+$string['configsitepolicy'] = 'Jos sivustollasi on käyttösopimus, joka käyttäjien pitää lukea ja hyväksyä, määritä tuon sopimuksen URL tähän, muutoin voit jättää kohdan tyhjäksi. URL voi viitata mihin vain - yksi käytännöllinen ratkaisu olisi tiedosto sivuston tiedostoissa, esim. ´http://sivustosi.php/1/policy.html´';
  82
+$string['configslasharguments'] = 'Tiedostoihin (kuviin ja muihin palvelimelle kopioituihin) viitataan scriptillä, joka käyttää ´kauttaviiva-argumentteja´ (pudotusvalikon alempi vaihtoehto). Tällä menetelmällä tiedostojen säilyttäminen verkkopalvelinten, välityspalvelinten tms. välimuistissa helpottuu. Valitettavasti jotkin PHP-palvelimet eivät salli tätä menetelmää, joten jos palvelimelle kopioitujen tiedostojen käytössä on ongelmia (esim. käyttäjäkuvat eivät näy), aseta asetus ensimmäiseen arvoon.';
  83
+$string['configsmtphosts'] = 'Anna yhden tai useamman, Moodlen sähköpostin lähettämiseen käyttämän, paikallisen SMTP-palvelimen koko nimi (esim. \'mail.a.com\' tai \'mail.a.com;mail.b.com\'). Jos jätät tämän tyhjäksi, Moodle käyttää PHP:n oletustapaa lähettää sähköpostit. ';
  84
+$string['configsmtpuser'] = 'Jos olet määritellyt ylhäällä SMTP-palvelimen ja tuo palvelin vaatii kirjautumista, niin kirjoita käyttäjänimi (ylle) ja salasana (alle) tähän.';
  85
+$string['configteacherassignteachers'] = 'Pitäisikö tavallisten opettajien olla mahdollista lisätä muita opettajia kursseilleen? Jos tähän asetetaan ´Ei´ vain kurssit luoneet ja ylläpitäjät voivat lisätä opettajia.';
  86
+$string['configthemelist'] = 'Jätä tyhjäksi salliaksesi minkä tahansa käyvän teeman käyttö. Jos haluat lyhentää teema-valikkoa, voit määrittää tähän pilkulla erotellun listan sallituista teemoista (älä käytä välilyöntiä!). Esim: standard,orangewhite.';
  87
+$string['configtimezone'] = 'Voit määrittää oletusaikavyöhykkeen tähän. Tämä on vain OLETUSaikavyöhyke ajan näyttämiseksi, jokainen käyttäjä voi määrittää oman aikavyöhykkeensä omassa profiilissaan. Jos kirjoitat tähän \"Server time\", käyttää Moodle palvelimen käyttöjärjestelmän ilmoittamaa aikaa, kun taas käyttäjäprofiilissa asetus \"Server time\" hakee aikavyöhykkeen nyt määriteltävästä asetuksesta.';
  88
+$string['configunzip'] = 'Määritä tähän unzip-ohjelmasi polku (vain Unix, vapaaehtoinen). Jos polku määritellään, unzip-ohjelmalla puretaan tarvittaessa palvelimella olevat zip-pakatut tiedostot. Jos jätät tyhjäksi, Moodle käyttää sisäisiä aliohjelmiaan.';
  89
+$string['configvariables'] = 'Asetukset';
  90
+$string['configwarning'] = 'Ole varovainen muuttaessasi näitä asetuksia, väärät arvot voivat aiheuttaa ongelmia.';
  91
+$string['configzip'] = 'Määritä polku zip-ohjelmaasi (vain Unixille, valinnanvarainen). Jos polku määritellään, zip-ohjelmaa käytetään luotaessa pakattuja arkistoja palvelimelle. Jos jätät tämän tyhjäksi Moodle käyttää sisäisiä ohjelmiaan.';
  92
+$string['confirmation'] = 'Vahvistus';
  93
+$string['cronwarning'] = '<a href=\"cron.php\">cron.php-ylläpitoscriptiä</a> ei ole ajettu viimeisen 24. tunnin sisällä.<br /> <a href=\"../doc/?frame=install.html&#8834;=cron\">Asennusdokumentaatiossa</a>
  94
+selvitetään, kuinka voit automatisoida scriptin suorittamisen.';
  95
+$string['edithelpdocs'] = 'Muokkaa aputiedostoja';
  96
+$string['editstrings'] = 'Muokkaa merkkijonoja';
  97
+$string['filterall'] = 'Suodata kaikki merkkijonot';
17 98
 $string['filteruploadedfiles'] = 'Suodata lähetettyjä tiedostoja';
  99
+$string['helpadminseesall'] = 'Näkevätkö ylläpitäjät kaikki kalenterimerkinnät, vaiko vain heitä itseään koskevat?';
  100
+$string['helpcalendarsettings'] = 'Aseta erinäisiä Moodlen kalenteriin ja päivämääriin/kellonaikoihin liittyviä asetuksia';
  101
+$string['helpforcetimezone'] = 'Voit antaa käyttäjien valita aikavyöhykkeensä otse, tai voit valita aikavyöhykkeen, joka koskee kaikkia.';
  102
+$string['helpsitemaintenance'] = 'Päivityksille ja muulle työlle';
  103
+$string['helpstartofweek'] = 'Mikä on viikon ensimmäinen päivä?';
  104
+$string['helpupcominglookahead'] = 'Kuinka monen päivän päähän tulevaisuuteen kalenteri etsii tapahtumia?';
  105
+$string['helpupcomingmaxevents'] = 'Mikä on oletuksena suurin määrä tapahtumia, joka näytetään käyttäjille?';
  106
+$string['helpweekenddays'] = 'Mitä päiviä pidetään \"viikonloppuna\" ja näytetään eri värillä?';
  107
+$string['importtimezones'] = 'Päivitä lista kaikista aikavyöhykkeistä';
  108
+$string['importtimezonescount'] = '$a->count merkintää tuotu $a->source';
  109
+$string['importtimezonesfailed'] = 'Lähteitä ei löytynyt! (Huono juttu)';
  110
+$string['incompatibleblocks'] = 'Yhteensopimattomia lohkoja';
  111
+$string['optionalmaintenancemessage'] = 'Valinnainen ylläpitoviesti';
  112
+$string['pleaseregister'] = 'Ole hyvä ja rekisteröi sivustosi ja tämä painike poistuu';
  113
+$string['sitemaintenance'] = 'Sivusto on ylläpitotilassa eikä se ole nyt saatavilla';
  114
+$string['sitemaintenancemode'] = 'Ylläpitotila';
  115
+$string['sitemaintenanceoff'] = 'Ylläpitotila on kytketty pois ja sivusto toimii taas normaalisti';
  116
+$string['sitemaintenanceon'] = 'Sivustosi on parhaimmillaan ylläpitotilassa (vain ylläpitäjät voivat kirjautua sisään tai käyttää sivustoa).';
  117
+$string['sitemaintenancewarning'] = 'Sivustosi on parhaimmillaan ylläpitotilassa (vain ylläpitäjät voivat kirjautua sisään). Palauttaaksesi sivuston takaisin normaaliin tilaan <a href=\"maintenance.php\">kytke ylläpitotila pois päältä</a>. ';
  118
+$string['tabselectedtofront'] = 'Taulukoissa, joissa on välilehtiä, pitäisikö se rivi, jolla on sen hetkinen valittu merkintä tuoda eteen?';
  119
+$string['therewereerrors'] = 'Tiedoissasi oli virheitä';
  120
+$string['timezoneforced'] = 'Tämän on valinnut sivuston ylläpitäjä';
  121
+$string['timezoneisforcedto'] = 'Pakota kaikki käyttäjät käyttämään';
  122
+$string['timezonenotforced'] = 'Käyttäjät voivat oman aikavyöhykkeensä';
  123
+$string['upgradeforumread'] = 'Moodle 1.5een on lisätty uusi ominaisuus, jolla voidaan seurata luettuja ja lukemattomia viestejä keskustelupalstoilla. .<br />Käyttääksesi tätä ominaisuutta sinun pitää <a href=\"$a\">päivittää taulukkosi</a>.';
  124
+$string['upgradeforumreadinfo'] = 'Moodle 1.5een on lisätty uusi ominaisuus, jolla voidaan seurata luettuja ja lukemattomia viestejä keskustelupalstoilla. Käyttääksesi tätä ominaisuutta sinun pitää päivittää taulukkosi kaikella seurantatiedolla, joka liittyy olemassaoleviin viesteihin. Riippuen sivustosi koosta tähän voi mennä kauan (tunteja) ja olla varsin vaativaa tietokannallesi, joten päivittäminen on parasta tehdä hiljaisena aikana. Päivitys ei kuitenkaan vaikuta sivustosi toimintaan, eikä sillä ole vaikutuksia käyttäjiisi. Kun aloitat päivityksen, anna sen tulla valmiiksi, äläkä siis sulje sel<br /><br />Do you want to start the upgrading process now?aimen ikkunaa. Jos kuitenkin pysäytät päivityksen sulkemalla selainikkunan, älä huolehdi, päivityksen voi aloittaa uudelleen. <br /><br />Haluatko aloittaa päivityksen nyt?';
18 125
 $string['upgradelogs'] = 'Tapahtumalokien sisällöt pitää päivittää uuteen muotoon. <a href=\"$a\">Lisätietoja</a>';
19 126
 $string['upgradelogsinfo'] = 'Tapahtumalokien tallennuksessa on tapahtunut muutoksia. Jotta voisit tarkastella lokeja uudella tavalla, vanhat lokimerkinnät pitää päivittää uuteen muotoon. Tämä tapahtuu automaattisesti eikä häiritse sivustosi muuta käyttöä. Riippuen sivustosi koosta tähän saattaa kuitenkin mennä aikaa jopa useita tunteja. Kun aloitat päivityksen, pitää se antaan mennä loppuun asti keskeyttämättä.
20 127
 <br /><br />
@@ -23,6 +130,7 @@
23 130
 <p><b>$a</b></p>
24 131
 <p>Kun aloitat päivittämisen et voi enää palata takaisin aiempaan versioon.</p>
25 132
 <p>Oletko varma että haluat päivittää palvelimen?</p>';
  133
+$string['upgradingdata'] = 'Päivitetään tietoja';
26 134
 $string['upgradinglogs'] = 'Päivitetään tapahtumalokeja';
27 135
 
28 136
 ?>
34  lang/fi/assignment.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // assignment.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
  2
+   // assignment.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['allowresubmit'] = 'Salli uudelleenpalautus';
@@ -16,30 +16,58 @@
16 16
 <a href=\"$a->url\">Tehtävän palautus</a>.';
17 17
 $string['assignmentname'] = 'Tehtävän nimi';
18 18
 $string['assignmenttype'] = 'Tehtävän tyyppi';
19  
-$string['configmaxbytes'] = 'Oletusasetus sivuston tehtävien maksimikoolle.';
  19
+$string['availabledate'] = 'Tarjoaa';
  20
+$string['comment'] = 'Kommentoi';
  21
+$string['commentinline'] = 'Kommentoi ja muokkaa vastausta';
  22
+$string['configmaxbytes'] = 'Oletusasetus sivuston tehtävien maksimikoolle (alisteinen kurssien omille rajoituksille ja muille paikallisille asetuksille)';
20 23
 $string['description'] = 'Kuvaus';
21 24
 $string['duedate'] = 'Palautettava viimeistään';
22 25
 $string['duedateno'] = 'Ei palautuspäivämäärää';
23 26
 $string['early'] = '$a ajoissa';
  27
+$string['editmysubmission'] = 'Muokkaa palautustani';
  28
+$string['emailteachermail'] = '$a->username on päivittänyt palautustaan tehtävään \'$a->assignment\'.
  29
+
  30
+Se on saatavilla täällä:
  31
+
  32
+$a->url';
  33
+$string['emailteachermailhtml'] = '$a->username on päivittänyt palautustaan tehtävään \'$a->assignment\'.</i><br /><br />
  34
+Se on <a href=\"$a->url\">saatavilla verkkosivulla</a>.';
  35
+$string['emailteachers'] = 'Lähetä ilmoitukset opettajille sähköpostilla';
  36
+$string['emptysubmission'] = 'Et ole palauttanut vielä mitään.';
24 37
 $string['existingfiledeleted'] = 'Tiedosto on poistettu: $a';
25 38
 $string['failedupdatefeedback'] = 'Palautteen tallentaminen käyttäjälle $a epäonnistui';
26 39
 $string['feedback'] = 'Palaute';
  40
+$string['feedbackfromteacher'] = 'Palautetta {$a}lta';
27 41
 $string['feedbackupdated'] = 'Vastausten palautteet päivitetty $a oppilaalle';
  42
+$string['guestnoupload'] = 'Valitan, vieraat eivät saa lähettää tiedostoja palvelimelle';
  43
+$string['helpoffline'] = '<p>Tämä on hyödyllistä kun tehtävä suoritetaan Moodlen ulkopuolella. Kyseessä saattaa olla tehtävä jossain muualla verkossa tai tapaaminen.</p>
  44
+
  45
+<p>Oppilaat voivat nähdä tehtävän kuvailun, mutta eivät voi palauttaa tiedostoja tai muutakaan. Arvostelu tapahtuu normaalisti ja oppilaat saavat ilmoituksen arvosanoistaan.</p>';
  46
+$string['helponline'] = '<p>Tässä tehtävätyypissä käyttäjät muokkaavat valittua tekstiä käyttäen normaaleja tekstinkäsittelytyökaluja. Opettajat voivat arvostella heidät verkossa, ja jopa lisätä kommenttejaan tai muuttaa töitä.</p>
  47
+<p>(Jos olet perehtynyt Moodlen aikaisempiin versioihin, tämä tehtävätyyppi on samanlainen kuin aikaisempi Muistio-moduuli.';
  48
+$string['helpuploadsingle'] = '<p>Tämän tyyppisessä tehtävässä kaikki osanottajat voivat palauttaa yhden tiedoston, joka voi olla mitä tahansa tyyppiä.</p>
  49
+<p>Se saattaa olla tekstidokumentti, kuva, zip-pakattu verkkosivu tai mitä tahansa pyydätkin heiltä.</p>';
28 50
 $string['late'] = '$a myöhässä';
29 51
 $string['maximumgrade'] = 'Arvosanan yläraja';
30 52
 $string['maximumsize'] = 'Maksimikoko';
31 53
 $string['modulename'] = 'Tehtävä';
32 54
 $string['modulenameplural'] = 'Tehtävät';
33 55
 $string['newsubmissions'] = 'Palautetut tehtävät';
  56
+$string['noassignments'] = 'Ei vielä tehtäviä';
  57
+$string['noattempts'] = 'Tätä tehtävää ei ole vielä koitettu ratkoa';
34 58
 $string['notgradedyet'] = 'Ei vielä arvioitu';
35 59
 $string['notsubmittedyet'] = 'Ei vielä palautettu';
36 60
 $string['overwritewarning'] = 'Varoitus: uudelleen lähettäminen KORVAA aiemman vastauksesi.';
  61
+$string['preventlate'] = 'Estä myöhästyneet palautukset';
37 62
 $string['saveallfeedback'] = 'Tallenna palaute';
  63
+$string['submission'] = 'Palautus';
38 64
 $string['submissionfeedback'] = 'Palaute tehtävästä';
39 65
 $string['submissions'] = 'Palautukset';
  66
+$string['submissionsaved'] = 'Muutokset tallennettu';
40 67
 $string['submitassignment'] = 'Palauta tehtäväsi käyttäen tätä lomaketta';
41 68
 $string['submitted'] = 'Palautettu';
42 69
 $string['typeoffline'] = 'Offline-tehtävä';
  70
+$string['typeonline'] = 'Verkkoteksti';
43 71
 $string['typeuploadsingle'] = 'Lähetä yksi tiedosto';
44 72
 $string['uploadbadname'] = 'Tiedostonimessä on tuntemattomia merkkejä. Tiedostoa ei voida lähettää.';
45 73
 $string['uploadedfiles'] = 'lähetetyt tiedostot';
@@ -51,6 +79,6 @@
51 79
 $string['uploadsuccess'] = '\'$a\' on vastaanotettu palvelimelle.';
52 80
 $string['viewfeedback'] = 'Katso tehtävien arviointeja ja palautteita.';
53 81
 $string['viewsubmissions'] = 'Katso palautettuja tehtäviä, joiden lukumäärä on $a';
54  
-$string['yoursubmission'] = 'Vastauksesi';
  82
+$string['yoursubmission'] = 'Palautuksesi';
55 83
 
56 84
 ?>
55  lang/fi/auth.php
... ...
@@ -1,7 +1,28 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // auth.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005032600)
  2
+   // auth.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
3 3
 
4 4
 
  5
+$string['alternatelogin'] = 'Jos kirjoitat tähän URL:n, sitä käytetään kirjautumissivuna tälle sivustolle. Sivun pitäisi sisältää lomake, jonak ominaisuudet on asetettu <strong>\'$a\'</strong> ja joko antaa paluukentät <strong>käyttäjänimi</strong> and <strong>salasana</strong>.<br />
  6
+
  7
+Ole varovainen, ettet syötä virheellistä URL:ää, koska siten voit lukita itsesi ulos sivustoltasi.<br />
  8
+
  9
+Jätä tämä kohta tyhjäksi käyttääksesi oletuskirjautumissivua.';
  10
+$string['alternateloginurl'] = 'Vaihtoehtoinen kirjautumis-URL';
  11
+$string['auth_cas_baseuri'] = 'Palvelimen URI (tyhjä, jos ei baseURIa)<br /> Esimerkiksi, jos CAS-palvelin on ´host.domaine.fr/CAS/´, niin tällöin<br />
  12
+cas_baseuri = CAS/';
  13
+$string['auth_cas_create_user'] = 'Laita tämä asetus päälle, jos haluat lisätä CAsvarmistetut käyttäjät Moodlen tietokantaan. Jos näin ei tehdä, vain jo ennestään Moodlen tietokannassa olevat käyttäjät voivat kirjautua sisään.';
  14
+$string['auth_cas_enabled'] = 'Laita tämä asetus päälle, jos haluat käyttää CAS-varmennusta';
  15
+$string['auth_cas_hostname'] = 'CAS-palvelimen palvelinnimi 
  16
+<br />Esim. host.domain.fr';
  17
+$string['auth_cas_invalidcaslogin'] = 'Kirjautumisesi ei onnistunut - sinua ei voitu varmentaa';
  18
+$string['auth_cas_language'] = 'Valitse kieli';
  19
+$string['auth_cas_logincas'] = 'Suojatun yhteyden muodostus';
  20
+$string['auth_cas_port'] = 'CAS-palvelimen käyttämä portti';
  21
+$string['auth_cas_server_settings'] = 'CAS-palvelimen asetukset';
  22
+$string['auth_cas_text'] = 'Suojattu yhteys';
  23
+$string['auth_cas_version'] = 'CAS:in versio';
  24
+$string['auth_casdescription'] = 'Tässä menetelmässä käytetään CAS-palvelinta (Central Authentication Service) käyttäjien varmennukseen käyttämällä yhden kirjautumisen ympäristöä, Single Sign On environment (SSO). Voit myös käyttää yksinkertaista LDAP-varmistusta. Jos annettu käyttäjänimi ja salasana ovat kelvollisia CAS:n mukaan Moodle luo uuden käyttäjätiedon tietokantaan ottaen käyttäjätiedot LDAP:stä, jos se on tarpeen. Seuraavilla kirjautumiskerroilla vain käyttäjänimi ja salasana tarkistetaan.';
  25
+$string['auth_castitle'] = 'Käytä CAS-palvelinta (SSO)';
5 26
 $string['auth_common_settings'] = 'Yleiset asetukset';
6 27
 $string['auth_data_mapping'] = 'Tietojen yhdistäminen';
7 28
 $string['auth_dbdescription'] = 'Tämä moduli tarkistaa ulkoisen tietokannan taulusta käyttäjätunnuksen ja salasanan. Jos käyttäjätunnus on uusi, myös muita tietoja voidaan kopioda Moodleen.';
@@ -16,8 +37,6 @@
16 37
 $string['auth_dbtitle'] = 'Käytä ulkoista tietokantaa';
17 38
 $string['auth_dbtype'] = 'Tietokannan tyyppi (Katso <a href=\"../lib/adodb/readme.htm#drivers\">ADOdb dokumentoinnista</a> yksityiskohdat)';
18 39
 $string['auth_dbuser'] = 'Käyttäjätunnus tietokantaan lukuoikeuksin';
19  
-$string['auth_editlock'] = 'Lukitse arvo';
20  
-$string['auth_editlock_expl'] = '<p><b>Lukitse arvo:</b> Estää tiedon muokaamisen Moodlen sisältä. </p>';
21 40
 $string['auth_emaildescription'] = 'Sähköpostivarmistus on oletusarvoinen tunnistusmetodi käyttäjälle.
22 41
 Kun käyttäjä luo itselleen tunnuksen, lähetetään varmistusviesti
23 42
 käyttäjälle. Viesti sisältää linkin, minkä avulla käyttäjä voi aktivoida tunnuksensa.';
@@ -29,6 +48,11 @@
29 48
 $string['auth_fcpasswd'] = 'Salasana yllä olevalle tilille';
30 49
 $string['auth_fctitle'] = 'Käytä FirstClass palvelinta';
31 50
 $string['auth_fcuserid'] = 'Käyttäjätunnus FirstClass tilille etuoikeutetulla \"alaylläpitäjä\" asetuksella.';
  51
+$string['auth_fieldlock'] = 'Lukitse arvo';
  52
+$string['auth_fieldlock_expl'] = '<p><b>Lukitse arvo:</b>Päällä ollessaan tämä asetus estää Moodlen käyttäjiä ja ylläpitäjiä muokkaamasta kenttää suoraan. Käytä täta asetusta, jos hallinnoit tätä tietoa ulkoisesta järjestelmästä.</p>';
  53
+$string['auth_fieldlocks'] = 'Lukitse käyttäjien kentät';
  54
+$string['auth_fieldlocks_help'] = '<p>Voit lukita käyttäjien tietokentät. Tämä on hyödyllistä sivustoilla, joilla ylläpitäjät hallinnoivat käyttäjätietoja käsin muokkaamalla käyttäjärekistereitä tai kopioimalla palvelimelle käyttäen ´Upload Users´-toimintoa. Jos lukitset kenttiä, joita Moodle tarvitsee, varmista että annat kenttien tiedot luodessasi käyttäjiä tai muuten käyttäjätilit ovat käyttökelvottomia.</p>
  55
+<p>Harkitse ´Lukitsematon, jos tyhjä´-asetuksen käyttöä välttääksesi tämän ongelman.</p>';
32 56
 $string['auth_imapdescription'] = 'Tämä tapa käyttää IMAP-palvelinta käyttäjätunnuksen ja salasanan tarkistamiseen.';
33 57
 $string['auth_imaphost'] = 'IMAP-palvelimen osoite. Käytä IP-numeroa, älä domainnimeä.';
34 58
 $string['auth_imapport'] = 'IMAP-palvelimen portti, yleensä 143 tai 993.';
@@ -51,6 +75,7 @@
51 75
 $string['auth_ldap_objectclass'] = 'Valinnainen: ylimääritä objectClass jota käytetää käyttäjien hakuun.';
52 76
 $string['auth_ldap_opt_deref'] = 'määrittä kuinka aliakset käsitellään haun aikana. Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista: \"Ei\" (LDAP_DEREF_NEVER) tai \"Kyllä\" (LDAP_DEREF_ALWAYS)';
53 77
 $string['auth_ldap_passwdexpire_settings'] = 'LDAP salasanojen vanheneminen';
  78
+$string['auth_ldap_preventpassindb'] = 'Valitse kyllä, jos haluat estää salasanojen tallentamisen Moodlen tietokantaa.';
54 79
 $string['auth_ldap_search_sub'] = 'Aseta arvo <> 0, jos haluat hakea käyttäjiä myös alikonteksteista.';
55 80
 $string['auth_ldap_server_settings'] = 'LDAP palvelimen asetukset';
56 81
 $string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Päivitä käyttäjätiedot LDAP:ista Moodleen (etunimi, sukunimi, osoite..). Katso <a href=\"/auth/ldap/attr_mappings.php\">/auth/ldap/attr_mappings.php</a> tarkempia määrittelytietoja.';
@@ -84,6 +109,19 @@
84 109
 $string['auth_pop3port'] = 'POP3-palvelimen portti (yleensä 110 )';
85 110
 $string['auth_pop3title'] = 'Käytä POP3-palvelinta';
86 111
 $string['auth_pop3type'] = 'Palvelimen tyyppi. Jos käytätte salattua yhteyttä, valitse pop3cert.';
  112
+$string['auth_shib_convert_data'] = 'Tiedon muokaamisen API';
  113
+$string['auth_shib_convert_data_description'] = 'Voit käyttää tätä APIa muokataksesi edelleen tietoja, joita Shibboleth tarjoaa. Lue <a href=\"../auth/shibboleth/README.txt\" target=\"_blank\">README (englanniksi)</a> saadakseis lisää tietoa.';
  114
+$string['auth_shib_convert_data_warning'] = 'Tiedosto ei ole olemassa tai se ei ole verkkopalvelinprosessin luettavissa!';
  115
+$string['auth_shib_instructions'] = 'Käytä <a href=\"$a\">Shibboleth-kirjautumista</a> käyttääksesi yhteyden muodostamiseen Shibbolethia, jos se on tarjolla. <br />
  116
+Muuten voit käyttää tätä tavallista kirjautumislomaketta.';
  117
+$string['auth_shib_instructions_help'] = 'Tähän voit kirjoittaa lisäohjeita käyttäjillesi selittääksesi Shibboleth-varmennusta. Nämä ohjeet näytetään kirjautumissivun ohjeosiossa. Siinä pitäisi olla linkki, joka ohjaa käyttäjät \"<b>$a</b>\", niin että Shibbolethin käyttäjät voivat kirjautua sisään Moodleen. Jos jätät tämän tyhjäksi, näytetää käyttäjille tavallset ohjeet (eivät käsittele erityisesti Shibbolethia)';
  118
+$string['auth_shib_only'] = 'Vain Shibboleth';
  119
+$string['auth_shib_only_description'] = 'Käytä tätä valintaa, jos haluat pakottaa Shibboleth-varmennuksen';
  120
+$string['auth_shib_username_description'] = 'Sen verkkopalvelimen Shibboleth-ympäristön muuttujan nimi, jota käytetään Moodlen käyttäjänimenä.';
  121
+$string['auth_shibboleth_login'] = 'Shibboleth-kirjautuminen';
  122
+$string['auth_shibboleth_manual_login'] = 'Sisäänkirjaantuminen käsin';
  123
+$string['auth_shibbolethdescription'] = 'Tätä menetelmää käyttäessä käyttäjät luodaan ja varmennetaan käyttäen href=\"http://shibboleth.internet2.edu/\" target=\"_blank\">Shibboleth-käyttäjänvarmennusta</a>. Lue <a href=\"../auth/shibboleth/README.txt\" target=\"_blank\">README (englanniksi)</a>, jossa kerrotaan kuinka Moodle asetaan käyttämään Shibbolethin-varmennusta.';
  124
+$string['auth_shibbolethtitle'] = 'Shibboleth';
87 125
 $string['auth_updatelocal'] = 'Päivitä sisäinen arvo';
88 126
 $string['auth_updatelocal_expl'] = '<p><b>Päivitä sisäinen arvo:</b> Jos ei onnistu, kenttä päivittyy joka kerta käyttäjän kirjautuessa tai käyttäjäsynkronoinnin yhteydessä. Kentät jotka on asetettu päivittymään paikallisesti tulisi lukita.</p> ';
89 127
 $string['auth_updateremote'] = 'Päivitä ulkoinen arvo';
@@ -98,16 +136,27 @@
98 136
 $string['changepassword'] = 'Salasananvaihto-URL';
99 137
 $string['changepasswordhelp'] = 'Tässä osoitteessa käyttäjät voivat vaihtaa unohtamansa salasanan. Käyttäjille tämä näkyy painikkeena kirjautumissivulla ja heidän käyttäjätietosivullaan.';
100 138
 $string['chooseauthmethod'] = 'Valitse käyttäjäntunnistusmetodi: ';
  139
+$string['createchangepassword'] = 'Luo, jos ei olemassa - pakota muutos';
  140
+$string['createpassword'] = 'Luo, jos ei olemassa';
101 141
 $string['forcechangepassword'] = 'Pakoita salasanan vaihto';
102 142
 $string['forcechangepassword_help'] = 'Pakota käyttäjät vaihtamaan salasanaa heidän seuraavalla Moodleen kirjautumiskerrallaan.';
103 143
 $string['forcechangepasswordfirst_help'] = 'Pakota käyttäjät vaihtamaan salasanaa heidän ensimmäisellä Moodleen kirjautumiskerrallaan.';
104 144
 $string['guestloginbutton'] = 'Kirjaudu vieraana-painike';
  145
+$string['infilefield'] = 'Kenttään tarvitaan tiedostossa';
105 146
 $string['instructions'] = 'Ohjeet';
  147
+$string['locked'] = 'Lukittu';
106 148
 $string['md5'] = 'MD5-salaus';
  149
+$string['passwordhandling'] = 'Salasanakentän käsittely';
107 150
 $string['plaintext'] = 'Selväkielinen teksti';
108 151
 $string['showguestlogin'] = 'Voit näyttää tai piilottaa Kirjaudu vieraana-painikkeen kirjautumissivulla.';
109 152
 $string['stdchangepassword'] = 'Käytä norminmukaista Vaihda salasana Sivua';
110 153
 $string['stdchangepassword_expl'] = 'Jos ulkoinen oikeuksien tarkistaminen sallii salasanojen vaihdot Moodlen kautta, vaihda tämä muotoon kyllä. Tämä asetus syrjäyttää \"Vaihda salasana URL\".';
111 154
 $string['stdchangepassword_explldap'] = 'HUOMAUTUS: On suositeltavaa, että käytetään ennemmin LDAP kuin SSL salakirjoitettua tunnelia (ldaps://)jos LDAP palvelin on etäkäytössä.';
  155
+$string['unlocked'] = 'Lukitsematon';
  156
+$string['unlockedifempty'] = 'Lukitsematon, jos tyhjä';
  157
+$string['update_never'] = 'Ei koskaan';
  158
+$string['update_oncreate'] = 'Luotaessa';
  159
+$string['update_onlogin'] = 'Jokaisella kirjautumisella';
  160
+$string['update_onupdate'] = 'Päivitettäessä';
112 161
 
113 162
 ?>
4  lang/fi/block_course_summary.php
... ...
@@ -1,8 +1,8 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
  2
+   // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
3 3
 
4 4
 
5  
-$string['blockname'] = 'Kurssin yhteenveto';
  5
+$string['coursesummary'] = 'Kurssin kuvaus';
6 6
 $string['pagedescription'] = 'Kurssin/Sivuston kuvaus';
7 7
 
8 8
 ?>
8  lang/fi/block_search_forums.php
... ...
@@ -0,0 +1,8 @@
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+   // block_search_forums.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
  3
+
  4
+
  5
+$string['advancedsearch'] = 'Tarkennettu haku';
  6
+$string['blocktitle'] = 'Hae keskusteluista';
  7
+
  8
+?>
26  lang/fi/calendar.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // calendar.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005022400)
  2
+   // calendar.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['calendar'] = 'Kalenteri';
@@ -8,23 +8,11 @@
8 8
 $string['clickshow'] = 'näytä';
9 9
 $string['confirmeventdelete'] = 'Haluatko varmasti poistaa tämän tapahtuman';
10 10
 $string['courseevents'] = 'Kurssin tapahtumat';
11  
-$string['day'] = 'päivä';
12 11
 $string['dayview'] = 'Päivänäkymä';
13 12
 $string['daywithnoevents'] = 'Ei tapahtumia tälle päivälle';
14 13
 $string['default'] = 'Oletus';
15 14
 $string['deleteevent'] = 'Poista tapahtuma';
16 15
 $string['detailedmonthview'] = 'Tarkennettu kuukausinäkymä';
17  
-$string['dstadjusttime'] = 'Siirrä kelloa';
18  
-$string['dstat'] = 'kello';
19  
-$string['dstby'] = 'tämän verran:';
20  
-$string['dstdefaultpresetname'] = 'Uusi kesäajan asetus';
21  
-$string['dsthumanreadable'] = 'Kuukauden $a->activate_index $a->activate_weekday aina {$a->activate_month}ssa, siirrä kelloa $a->offset minuuttia $a->direction. Tämä kellonajan muutos on voimassa aina {$a->deactivate_month}n $a->deactivate_index {$a->deactivate_weekday}hin.';
22  
-$string['dstof'] = 'tässä kuussa:';
23  
-$string['dstonthe'] = 'Kuukauden';
24  
-$string['dstpresetactivated'] = 'Kesäaika alkaa';
25  
-$string['dstpresetadjusttime'] = 'Kellon siirto';
26  
-$string['dstpresetdeactivated'] = 'Kesäaika loppuu';
27  
-$string['dstpresetname'] = 'Asetuksen nimi';
28 16
 $string['durationminutes'] = 'Kesto minuutteina';
29 17
 $string['durationnone'] = 'Ilman kestoa';
30 18
 $string['durationuntil'] = 'Päättymisaika';
@@ -48,31 +36,24 @@
48 36
 $string['eventtime'] = 'kello';
49 37
 $string['eventview'] = 'Tapahtumanäkymä';
50 38
 $string['expired'] = 'Tapahtuma on jo mennyt';
51  
-$string['explain_dstpreset'] = 'Alasvetovalikosta voit halutessasi valita alueen, jolla kesäajan asetukset ovat käytössä.';
52  
-$string['explain_dstpresetforced'] = 'Tämän asetuksen muuttaminen ei ole sallittua.';
53 39
 $string['explain_lookahead'] = 'Tämä oletusasetus määrittää, kuinka monen päivän päässä tulevaisuudessa tapahtuman pitää olla, jotta se näytettäisiin \"tulevana tapahtumana\". Tapahtumia, jotka alkavat myöhemmin, ei näytetä koskaan tulevien tapahtumien listassa. Huomaa, että <strong>ei ole mitään takeita</strong> siitä, että kaikki tämän ajan sisällä olevat tapahtumat näytettäisiin tulevien listassa; mikäli niitä on paljon (enemmän kuin asetus \"Tulevien tapahtumien listan maksimikoko\", kaukaisimmat tulevista tapahtumista eivät näy listassa.';
54 40
 $string['explain_maxevents'] = 'Tämä asetus määrittää tulevien tapahtumien listan maksimikoon. Mikäli valitset tähän suuren luvun, saattaa tulevien tapahtumien lista viedä huomattavan paljon tilaa ruudultasi.';
55 41
 $string['explain_persistflt'] = 'Jos tämä asetus on päällä, Moodle muistaa kalenterista valitsemiesi tapahtumien piilotuksen ja näyttämisen asetukset myös kirjautumiskertojen välillä.';
56 42
 $string['explain_startwday'] = 'Tämä asetus määrittää tavan, jolla kuukausittainen kalenteri näytetään. Käytä tätä asettaaksesi näkymälle tavan, johon olet tottunut.';
57 43
 $string['explain_timeformat'] = 'Voit näyttää ajat joko 12 tai 24 tunnin muodossa. Jos valitset \"oletus\", valinta suoritetaan sivuston asetusten mukaisesti.';
58  
-$string['first'] = 'ensimmäinen';
59 44
 $string['fri'] = 'pe';
60 45
 $string['friday'] = 'perjantai';
61 46
 $string['globalevents'] = 'Yhteiset tapahtumat';
62 47
 $string['gotocalendar'] = 'Siirry kalenteriin';
63 48
 $string['groupevents'] = 'Ryhmän tapahtumat';
64 49
 $string['hidden'] = 'Piilotettu';
65  
-$string['last'] = 'viimeinen';
66 50
 $string['manyevents'] = '$a tapahtumaa';
67 51
 $string['mon'] = 'ma';
68 52
 $string['monday'] = 'maanantai';
69 53
 $string['monthlyview'] = 'Kuukausinäkymä';
70 54
 $string['newevent'] = 'Uusi tapahtuma';
71  
-$string['notusingdst'] = 'Kesäaika ei ole käytössä';
72 55
 $string['noupcomingevents'] = 'Ei tulevia tapahtumia';
73  
-$string['nth'] = '{$a}.';
74 56
 $string['oneevent'] = '1 tapahtuma';
75  
-$string['pref_dstpreset'] = 'Kesäaika';
76 57
 $string['pref_lookahead'] = 'Tulevien tapahtumien tarkastelu';
77 58
 $string['pref_maxevents'] = 'Tulevien tapahtumien listan maksimikoko';
78 59
 $string['pref_persistflt'] = 'Tallenna tapahtumien piilotusvalinnat';
@@ -80,6 +61,8 @@
80 61
 $string['pref_timeformat'] = 'Kellonajan muoto';
81 62
 $string['preferences'] = 'Asetukset';
82 63
 $string['preferences_available'] = 'Henkilökohtaiset asetuksesi';
  64
+$string['repeateditall'] = 'Tee muutokset kaikkiin $a tapahtumiin tässä toistuvassa sarjassa';
  65
+$string['repeateditthis'] = 'Tee muutokset vain tähän tapahtumaan';
83 66
 $string['repeatnone'] = 'Ei toistoja';
84 67
 $string['repeatweeksl'] = 'Toista viikoittain';
85 68
 $string['repeatweeksr'] = 'tapahtumaa';
@@ -93,8 +76,6 @@
93 76
 $string['thursday'] = 'torstai';
94 77
 $string['timeformat_12'] = '12-tuntinen (AP/IP)';
95 78
 $string['timeformat_24'] = '24-tuntinen';
96  
-$string['timeforward'] = 'eteenpäin';
97  
-$string['timerewind'] = 'taaksepäin';
98 79
 $string['today'] = 'tänään';
99 80
 $string['tomorrow'] = 'huomenna';
100 81
 $string['tt_deleteevent'] = 'Poista tapahtuma';
@@ -118,5 +99,6 @@
118 99
 $string['wed'] = 'ke';
119 100
 $string['wednesday'] = 'keskiviikko';
120 101
 $string['yesterday'] = 'eilen';
  102
+$string['youcandeleteallrepeats'] = 'Tämä tapahtuma on osa tapahtumasarjaa. Voit poistaa vain tämän tapahtuman tai tapahtumasarjan kaikki $a tapahtumaa kerralla.';
121 103
 
122 104
 ?>
10  lang/fi/chat.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // chat.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
  2
+   // chat.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['beep'] = 'kutsu';
@@ -13,17 +13,17 @@
13 13
 $string['configrefreshuserlist'] = 'Kuinka nopeasti käyttäjälista päivitetään (sekunteina)';
14 14
 $string['configserverhost'] = 'Palvelimen nimi jolla chat-palvelu sijaitsee';
15 15
 $string['configserverip'] = 'Chat-palvelun ip-osoite joka vastaa palvelimen nimeä';
16  
-$string['configservermax'] = 'Maksimi asiakkaden määrä';
  16
+$string['configservermax'] = 'Suurin asiakkaiden määrä';
17 17
 $string['configserverport'] = 'Chat-palvelun portti';
18 18
 $string['currentchats'] = 'Aktiiviset chat-istunnot';
19 19
 $string['currentusers'] = 'Tämänhetkiset käyttäjät';
20 20
 $string['deletesession'] = 'Poista tämä istunto';
21 21
 $string['deletesessionsure'] = 'Oletko varma, että haluat poistaa tämän istunnon?';
22 22
 $string['donotusechattime'] = 'Älä julkaise mitään chat-istuntoaikoja';
23  
-$string['enterchat'] = 'Klikkaa tästä päästäksesi mukaan chat-istuntoon';
  23
+$string['enterchat'] = 'Napsauta tästä päästäksesi mukaan chat-istuntoon';
24 24
 $string['errornousers'] = 'Muita käyttäjiä ei löydy!';
25  
-$string['explaingeneralconfig'] = 'Nämä asetukset ovat <strong>aina</strong>voimassa';
26  
-$string['explainmethoddaemon'] = 'Näillä asetuksilla on vaikutusta vain jos käytät \"Chat-palvelu\"-asetusta.';
  25
+$string['explaingeneralconfig'] = 'Nämä asetukset ovat <strong>aina</strong> voimassa';
  26
+$string['explainmethoddaemon'] = 'Näillä asetuksilla on vaikutusta <strong>vain</strong> jos käytät \"Chat-palvelu\"-asetusta.';
27 27
 $string['explainmethodnormal'] = 'Näillä asetuksilla on vaikutusta <strong>vain</strong> jos käytät \"Normaali toiminta\"-asetusta.';
28 28
 $string['generalconfig'] = 'Yleiset asetukset';
29 29
 $string['helpchatting'] = 'Apua chat-toiminnon käyttöön';
13  lang/fi/choice.php
... ...
@@ -1,7 +1,8 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // choice.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
  2
+   // choice.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
3 3
 
4 4
 
  5
+$string['addmorechoices'] = 'Lisää lisää vaihtoehtoja';
5 6
 $string['allowupdate'] = 'Salli monivalinnan päivitys';
6 7
 $string['answered'] = 'Vastattu';
7 8
 $string['choice'] = 'Monivalinta $a';
@@ -9,7 +10,13 @@
9 10
 $string['choicename'] = 'Valinnan nimi';
10 11
 $string['choiceopen'] = 'Avoinna';
11 12
 $string['choicetext'] = 'Valinnan teksti';
  13
+$string['displayhorizontal'] = 'Näytä leveyssuunnassa';
  14
+$string['displaymode'] = 'Näyttötila';
  15
+$string['displayvertical'] = 'Näytä pystysuunnassa';
  16
+$string['full'] = '(Täysi)';
12 17
 $string['havetologin'] = 'Sinun pitää kirjautua ennen kun voit ottaa osaa monivalintaan ';
  18
+$string['limit'] = 'Raja';
  19
+$string['limitanswers'] = 'Rajoita sallittujen vastausten määrää';
13 20
 $string['modulename'] = 'Monivalinta';
14 21
 $string['modulenameplural'] = 'Monivalinnat';
15 22
 $string['mustchooseone'] = 'Sinun pitää valita vastaus ennen tallennusta. Tallennusta ei tehty.';
@@ -27,7 +34,11 @@
27 34
 $string['responsesto'] = 'Vastaukset $a';
28 35
 $string['savemychoice'] = 'Tallenna valintani';
29 36
 $string['showunanswered'] = 'Näytä sarake vastaamattomille';
  37
+$string['spaceleft'] = 'paikka vapaana';
  38
+$string['spacesleft'] = 'paikkaa vapaana';
  39
+$string['taken'] = 'Varattu';
30 40
 $string['timerestrict'] = 'Rajoita vastaaminen ajanjaksolle';
31 41
 $string['viewallresponses'] = 'Katsele $a vastausta';
  42
+$string['yourselection'] = 'Valintasi';
32 43
 
33 44
 ?>
3  lang/fi/countries.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // countries.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
  2
+   // countries.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['AD'] = 'Andorra';
@@ -122,6 +122,7 @@
122 122
 $string['KW'] = 'Kuwait';
123 123
 $string['KY'] = 'Caymansaaret';
124 124
 $string['KZ'] = 'Kazakstan';
  125
+$string['LA'] = 'Laos';
125 126
 $string['LB'] = 'Libanon';
126 127
 $string['LC'] = 'Saint Lucia';
127 128
 $string['LI'] = 'Liechtenstein';
4  lang/fi/docs/teacher.html
@@ -167,7 +167,7 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="upload"></a>Tiedostojen
167 167
 näet&nbsp; "unzip" linkin pakatun tiedoston nimen vieressä ).<br />
168 168
  </p>
169 169
  <p>Esikatsellaksesi mitä tahansa siirtämääsi
170  
-tiedostoa klikkaa sen nimeä. Selaimesi pitää huolen sen
  170
+tiedostoa napsauta sen nimeä. Selaimesi pitää huolen sen
171 171
 esittämisestä tai lataa sen koneellesi tutkittavaksi.<br />
172 172
  </p>
173 173
  <p>HTML ja tekstitiedostoja voidaan muokata palvelimella. Muut
@@ -274,7 +274,7 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="activities"></a>Teht
274 274
  <br />
275 275
  <p>Lisättyäsi tehtäviä/toimintoja kurssillesi
276 276
 voit siirrellä niitä ylös tai alas kurssisivulla
277  
-klikkaamalla pieniä nuoli-kuvakkeita&nbsp; (<img height="10" width="9" src="../pix/t/up.gif"> <img height="10" width="9" src="../pix/t/down.gif">) . Voit myös
  277
+napsauttamalla pieniä nuoli-kuvakkeita&nbsp; (<img height="10" width="9" src="../pix/t/up.gif"> <img height="10" width="9" src="../pix/t/down.gif">) . Voit myös
278 278
 poistaa niitä
279 279
 risti-kuvakkeella <img height="10" width="10" src="../pix/t/delete.gif">,
280 280
 ja uudelleen muokata niitä muokkaa-kuvakkeella <img height="11" width="10" src="../pix/t/edit.gif">.</p>
24  lang/fi/editor.php
... ...
@@ -1,10 +1,11 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // editor.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
  2
+   // editor.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['about'] = 'Tietoja editorista';
6 6
 $string['absbottom'] = 'Absbottom';
7 7
 $string['address'] = 'Osoite';
  8
+$string['alertnoselectedtext'] = 'Sinun on valittava tekstiä ensin!';
8 9
 $string['alignment'] = 'Tasaus';
9 10
 $string['alternatetext'] = 'Oletusteksti';
10 11
 $string['anchorhelp'] = 'Tämä luo vain ankkurin. Sinun pitää luoda akkuriin viittaava linkki itse.';
@@ -21,15 +22,27 @@
21 22
 $string['choosechar'] = 'Valitse merkki';
22 23
 $string['chooseicon'] = 'Valitse liitettävä hymiö';
23 24
 $string['close'] = 'Sulje';
  25
+$string['closeafterreplace'] = 'Sulje korvaamisen jälkeen';
24 26
 $string['cols'] = 'Solut';
25 27
 $string['copy'] = 'Kopioi';
26 28
 $string['createanchor'] = 'Luo ankkuri';
27 29
 $string['createfolder'] = 'Luo kansio';
28 30
 $string['createlink'] = 'Lisää linkki';
29 31
 $string['cut'] = 'Leikkaa';
  32
+$string['cutpastemozilla'] = 'Valitettavasti et voi käyttää tavallisia pikanäppäinyhdistelmiä (tai edes Liitä-painiketta) liittääksesi tekstiä editoriin. Tämä johtuu joihinkin Mozilla- ja Firefox-selaimiin tehdyistä turvallisuusominaisuudesta.
  33
+<br /><br />
  34
+Tämä ominaisuus voidaan haluttaessa kiertää (muuta muista, kyse on turvallisuudesta!):<br />
  35
+(1) Kokeile yhdistelmää Shift+v Ctrl+v:n sijaan<br />
  36
+(2) Käytä selaimesi Muokkaa -> Liitä-valikkoa <br />
  37
+(3) Vaihda selaimesi asetuksia muokkaamalla user.js -tiedostoa.<br />
  38
+Napsauta alla olevaa OK-painiketta saadaksesi lisää apua tai Cancel-painiketta palataksesi editoriin.';
30 39
 $string['delete'] = 'Poista';
31 40
 $string['filebrowser'] = 'Tiedostoselain';
  41
+$string['findwhat'] = 'Etsi';
  42
+$string['fontname'] = 'Fontin nimi';
  43
+$string['fontsize'] = 'Fontin koko';
32 44
 $string['forecolor'] = 'Tekstin väri';
  45
+$string['formatblock'] = 'Muoto';
33 46
 $string['fullscreen'] = 'Täydenruudun editori';
34 47
 $string['heading'] = 'Otsikko';
35 48
 $string['height'] = 'Korkeus';
@@ -45,6 +58,7 @@
45 58
 $string['insertsmile'] = 'Lisää hymiö';
46 59
 $string['inserttable'] = 'Lisää taulukko';
47 60
 $string['italic'] = 'Kursivoitu';
  61
+$string['itemsreplaced'] = 'Kohteet korvattu!';
48 62
 $string['justifycenter'] = 'Keskitä';
49 63
 $string['justifyfull'] = 'Tasaa molemmat reunat';
50 64
 $string['justifyleft'] = 'Tasaa vasen reuna';
@@ -61,13 +75,16 @@
61 75
 $string['linktargettop'] = 'Samaan ikkunaan';
62 76
 $string['linktitle'] = 'Otsikko';
63 77
 $string['linkurl'] = 'URL';
  78
+$string['matchcase'] = 'Vastaava kirjainkoko';
64 79
 $string['middle'] = 'Keskitä';
65 80
 $string['minimize'] = 'Pienennä editori';
66 81
 $string['move'] = 'Siirrä';
  82
+$string['nolink'] = 'Estä automaattinen linkitys';
67 83
 $string['normal'] = 'Normaali';
68 84
 $string['notimage'] = 'Valittu tiedosto ei ollut kuva. Valitse kuvatiedosto!';
69 85
 $string['notset'] = 'Ei valittua';
70 86
 $string['ok'] = 'OK';
  87
+$string['options'] = 'Asetukset';
71 88
 $string['orderedlist'] = 'Numerointi';
72 89
 $string['outdent'] = 'Vähennä sisennystä';
73 90
 $string['paste'] = 'Liitä';
@@ -79,11 +96,16 @@
79 96
 $string['preview'] = 'Esikatsele';
80 97
 $string['properties'] = 'Ominaisuudet';
81 98
 $string['redo'] = 'Palauta viimeinen toiminto';
  99
+$string['regularexpressions'] = 'Käytä säännöllisiä ilmauksia';
82 100
 $string['removelink'] = 'Poista linkki';
83 101
 $string['rename'] = 'Nimeä uudelleen';
  102
+$string['replaceall'] = 'Korvaa kaikki';
  103
+$string['replacewith'] = 'Korvaa';
84 104
 $string['right'] = 'Oikea';
85 105
 $string['righttoleft'] = 'Suunta oikealta vasemmalle';
86 106
 $string['rows'] = 'Rivit';
  107
+$string['searchandreplace'] = 'Etsi ja korvaa';
  108
+$string['searchnotfound'] = 'Etsittyjä sanoja ei löydetty!';
87 109
 $string['selectcolor'] = 'Valitse väri';
88 110
 $string['selection'] = 'Valinta';
89 111
 $string['showhelp'] = 'Ohje';
28  lang/fi/enrol_authorize.php
... ...
@@ -0,0 +1,28 @@
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+   // enrol_authorize.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
  3
+
  4
+
  5
+$string['anlogin'] = 'Authorize.net: Käyttäjänimi';
  6
+$string['anpassword'] = 'Authorize.net: Salasana';
  7
+$string['anreferer'] = 'Määrittele URL-referenssi tässä, jos olet määritellyt sen authorize.net-tilillesi. Tämä jälkeen verkkopalvelupyyntöön lisätään rivi \"Referer: URL\". ';
  8
+$string['antestmode'] = 'Tee rahansiirrot testitilassa (rahaa ei nosteta).';
  9
+$string['antrankey'] = 'Authorize.net: Rahansiitoavain';
  10
+$string['ccexpire'] = 'Vanhenemispäivämäärä';
  11
+$string['ccexpired'] = 'Luottokortti on vanhentunut';
  12
+$string['ccinvalid'] = 'Virheellinen luottokortin numero';
  13
+$string['ccno'] = 'Luottokortin numero';
  14
+$string['cctype'] = 'Luottokortin tyyppi';
  15
+$string['ccvv'] = 'Kortin vahvistus';
  16
+$string['ccvvhelp'] = 'Katso kortin takaa (3 viimeistä numeroa)';
  17
+$string['choosemethod'] = 'Jos tiedät ilmoittautumisavaimen kurssille, kirjoita se tähän; muuten sinun täytyy olla maksanut kurssi.';
  18
+$string['chooseone'] = 'Täytä toinen tai molemmat seuraavista kahdesta kentästä';
  19
+$string['description'] = 'Authorize.net-moduuli antaa sinun tarjota maksullisia kursseja CC-tarjoajien välityksellä. Jos kurssin hinnaksi on merkitty nolla, ei oppilaita pyydetä maksamaan kurssista. On olemassa sekä koko sivustoa koskeva hinta-asetus, joka on kurssien hinnan oletusarvo, sekä haluttaessa joka kurssille erikseen määrittävä hinta-asetus. Kurssin oma hinta-asetus korvaa koko sivustoa koskeva hinta-asetuksen kurssin osalta.';
  20
+$string['enrolname'] = 'Authorize.netin luottokorttiyhdyskäytävä';
  21
+$string['logindesc'] = 'Voit asettaa <a href=\"$a->url\">loginhttps</a> asetuksen Ylläpidon Asetukset/Turvallisuus-osiossa.
  22
+<br /><br />
  23
+Tämän valinnan käyttö käskee Moodlea käyttämään turvattua https-yhteyttä vain kirjautumis- ja maksusivuille.';
  24
+$string['nameoncard'] = 'Kortin nimi';
  25
+$string['sendpaymentbutton'] = 'Lähetä maksu';
  26
+$string['zipcode'] = 'Postinumero';
  27
+
  28
+?>
35  lang/fi/enrol_ldap.php
... ...
@@ -1,8 +1,41 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // enrol_ldap.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
  2
+   // enrol_ldap.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
3 3
 
4 4
 
  5
+$string['description'] = '<p>Voit käyttää LDAP-palvelinta hallinnoidaksesi ilmoittautumisia. Tällöin oletetaan että LDAP-puusi sisältää ryhmät, jotka liittyvät kursseihin ja että jokainen näistä ryhmistä/kursseista tulee sisältämään jäsenyysrekisterin, johon oppilaat liitetään.</p>
  6
+
  7
+<p>Oletetaan myös, että kurssit määritellään ryhminä LDAPssä ja että jokaisessa ryhmässä on useita jäsenyyskenttiä (<em>member</em> or <em>memberUid</em>), jotka sisältävät yksilöllisen identiteetin käyttäjillä.</p>
  8
+
  9
+<p>Käyttääksesi LDAP-ilmoittautumisia käyttäjilläsi <strong>täytyy</strong> olla kelvollinen id-numero kentässään. LDAP-ryhmillä täytyy olla tämä id-numero jäsenyyskentässään, jotta käyttäjä voi liittyä kurssille. Yleensä tämä toimii hyvin, jos käytät jo LDAP-varmennusta.</p>
  10
+
  11
+<p>Ilmoittautumiset päivitetään kun käyttäjät kirjautuvat sisään. Voit myös ajaa scriptin, joka pitää ilmoittautumiset synkronoituina. Se löytyy <em>enrol/ldap/enrol_ldap_sync.php</em> polulta.</p>
  12
+
  13
+<p>Tämä laajennus voidaan myös asettaa luomaan uusia kursseja kun LDAPhen luodaan uusia ryhmiä.</p>';
  14
+$string['enrol_ldap_autocreate'] = 'Kurssit voidaan luoda automaattisesti, jos sellaisella kurssille on ilmoittautumisia, jota ei vielä ole Moodlessa.';
  15
+$string['enrol_ldap_autocreation_settings'] = 'Automaattisen kurssin luonnin asetukset';
  16
+$string['enrol_ldap_bind_dn'] = 'Jos haluat käyttää bind-useria etsiäksesi käyttäjiä, merkitse se tähän. Esimerkki: \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
  17
+$string['enrol_ldap_bind_pw'] = 'Salasana ´bind-user´ille.';
  18
+$string['enrol_ldap_category'] = 'Kategoria automaattisesti luoduille kursseille.';
  19
+$string['enrol_ldap_course_fullname'] = 'Valinnainen: LDAP-kenttä jolta haetaan koko nimi.';
  20
+$string['enrol_ldap_course_idnumber'] = 'Linkitä yksilölliseen tunnukseen LDAPssa, yleensä <em>cn</em> tai <em>uid</em>. On suositeltavaa lukita arvo, jos käytät automaattista kurssin luontia.';
  21
+$string['enrol_ldap_course_settings'] = 'Kurssin ilmoittautumisen asetukset';
  22
+$string['enrol_ldap_course_shortname'] = 'Valinnainen: LDAP-kenttä jolta haetaan lyhyt nimi.';
  23
+$string['enrol_ldap_course_summary'] = 'Valinnainen: LDAP-kenttä jolta haetaan yhteenveto.';
  24
+$string['enrol_ldap_editlock'] = 'Lukitse arvo';
  25
+$string['enrol_ldap_general_options'] = 'Yleiset asetukset';
  26
+$string['enrol_ldap_host_url'] = 'Määritä LDAP-palvelin URL-muodossa. Malli: \'ldap://ldap.myorg.com/\'tai \'ldaps://ldap.myorg.com/\'';
  27
+$string['enrol_ldap_objectclass'] = 'objektiLuokka jolla etsittän kursseilta. Yleensä \'posixGroup\'.';
  28
+$string['enrol_ldap_search_sub'] = 'Etsi ryhmien jäsenyyksiä alakonteksteista';
5 29
 $string['enrol_ldap_server_settings'] = 'LDAP-palvelimen asetukset';
  30
+$string['enrol_ldap_student_contexts'] = 'Lista konteksteista, joissa ryhmät joille on ilmoittautunut oppilaita sijaitsevat. Eri kontekstit erotetaan puolipisteellä ´;´. Esimerkki: \'ou=courses,o=org; ou=others,o=org\'';
  31
+$string['enrol_ldap_student_memberattribute'] = 'Jäsenominaisuus, kun käyttäjä kuuluu (on ilmoittautunut) ryhmään. Yleensä ´member´ tai ´memberUid´.';
  32
+$string['enrol_ldap_student_settings'] = 'Oppilaan ilmoittautumisen asetukset';
  33
+$string['enrol_ldap_teacher_contexts'] = 'Lista konteksteista, joissa ryhmät joille on ilmoittautunut opettaja, sijaitsee. Eri kontekstit erotetaan puolipisteellä ´;´. Esimerkki: \'ou=courses,o=org; ou=others,o=org\'';
  34
+$string['enrol_ldap_teacher_memberattribute'] = 'Jäsenominaisuus, kun käyttäjä kuuluu (on ilmoittautunut) kurssille. Yleensä ´member´ tai ´memberUid´.';
  35
+$string['enrol_ldap_teacher_settings'] = 'Opettajan ilmoittautumisen asetukset';
  36
+$string['enrol_ldap_template'] = 'Valinnainen: automaattisesti luodut kurssit voivat kopioida asetuksensa käyttäen pohjana mallikurssin asetuksia.';
  37
+$string['enrol_ldap_updatelocal'] = 'Päivitä paikalliset tiedot';
  38
+$string['enrol_ldap_version'] = 'LDAP-protokollan versio, jota palvelimesi käyttää.';
6 39
 $string['enrolname'] = 'LDAP';
7 40
 
8 41
 ?>
3  lang/fi/enrol_paypal.php
... ...
@@ -1,8 +1,9 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
  2
+   // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['business'] = 'PayPal-tilisi sähköpostiosoite';
  6
+$string['costorkey'] = 'Valitse jokin seuraavista kirjautumistavoista:';
6 7
 $string['description'] = 'Paypal moduuli mahdollistaa maksettujen kurssien perustamisen. Jos jonkin kurssin kulut ovat nolla, ei opiskelijoita pyydetä maksamaan kurssille tulosta. On olemassa sivuston laajuiset kulut, jotka asetetaan tänne oletuksena koko sivustolle ja sen jälkeen asetetaan kurssiasetukset, jotka voidaan asettaa jokaiselle kurssille erikseen. Kurssimaksu sisältää sivustokulut.';
7 8
 $string['enrolname'] = 'Paypal';
8 9
 $string['sendpaymentbutton'] = 'Lähetä maksu Paypal:lin kautta';
6  lang/fi/error.php
... ...
@@ -1,7 +1,8 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // error.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112900)
  2
+   // error.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
3 3
 
4 4
 
  5
+$string['adminprimarynoedit'] = 'Muut eivät voi muokata pääasiallista ylläpitäjää';
5 6
 $string['confirmsesskeybad'] = 'Valitettavasti istuntoavaintasi ei voitu varmistaa toteuttaaksesi tämän toiminnon. Tämä turvaominaisuus ehkäisee vahingossa tapahtuvaa tai tahallista ilkivaltaista tärkeiden toimintojen suoritusta nimelläsi. Varmista, että todella haluat suorittaa tämän toiminnon.';
6 7
 $string['coursegroupunknown'] = 'Ryhmää $a vastaavaa kurssia ei ole määritetty.';
7 8
 $string['erroronline'] = 'Virhe rivillä $a';
@@ -13,7 +14,10 @@
13 14
 $string['missingfield'] = 'Kenttä \"$a\" puuttuu';
14 15
 $string['modulerequirementsnotmet'] = 'Moduulia \"$a->modulename\" ($a->moduleversion) ei voitu asentaa. Se vaatii uudemman version Moodlesta (Käytät versiota $a->currentmoodle. Tarvitset version $a->requiremoodle).';
15 16
 $string['notavailable'] = 'Ominaisuus ei ole tällä hetkellä käytettävissä.';
  17
+$string['onlyeditown'] = 'Voit muokata vain omia tietojasi.';
  18
+$string['processingstops'] = 'Käsittely loppuu tähän. Jäljelle jääneet merkinnät jätetään huomiotta.';
16 19
 $string['restricteduser'] = 'Käyttäjätiliäsi \"$a\" on rajoitettu toiminnon osalta.';
  20
+$string['sessionerroruser'] = 'Istuntosi on kirjautunut ulos aikarajan takia. Kirjaudu uudestaan sisään.';
17 21
 $string['sessionipnomatch'] = 'Valitettavasti IP numerosi näyttää muuttuneen siitä, kun aluksi kirjauduit sisään. Tämä turvatoiminto estää hakkereita varastamasta identiteettiäsi sillä välin kun olet rekisteröityneenä tällä sivulla. Normaalien käyttäjien ei pitäisi nähdä tätä viestiä- pyydä sivuston hallinnolta apua.';
18 22
 $string['unknowncourse'] = 'Tuntematon kurssi nimeltään \"$a\"';
19 23
 $string['usernotaddederror'] = 'Käyttäjää \"$a\" ei lisätty - tuntematon virhe';
14  lang/fi/exercise.php
@@ -18,7 +18,7 @@
18 18
 $string['assessmentmadebythe'] = 'Arvioinnin tehnyt $a';
19 19
 $string['assessmentofthissubmission'] = 'Tämän palautuksen arviointi';
20 20
 $string['assessments'] = 'Arvioinnit';
21  
-$string['atthisstageyou'] = 'Tässä vaiheessa olet suorittanut arvioinnin.<br />Haluat ehkä tarkistaa työsi arvioinnin jälkeen.<br />Jos teet sen, muistathan tarkistaa myös arviointisi.<br />Voit tehdä sen klikkaamalla alapuolella olevaa uudelleenarviointi-linkkiä.';
  21
+$string['atthisstageyou'] = 'Tässä vaiheessa olet suorittanut arvioinnin.<br />Haluat ehkä tarkistaa työsi arvioinnin jälkeen.<br />Jos teet sen, muistathan tarkistaa myös arviointisi.<br />Voit tehdä sen napsauttamalla alapuolella olevaa uudelleenarviointi-linkkiä.';
22 22
 $string['awaitingassessmentbythe'] = 'Odottaa arviointia $a :lta';
23 23
 $string['clearlateflag'] = 'Poista merkintä myöhästymisestä';
24 24
 $string['comment'] = 'Kommentti';
@@ -85,7 +85,7 @@
85 85
 $string['nosubmissions'] = 'Ei palautuksia';
86 86
 $string['notassessedyet'] = 'Ei vielä arvioitu';
87 87
 $string['notavailable'] = 'Ei valittavissa';
88  
-$string['noteonassessmentelements'] = 'Huomaa, että arvostelu on hajoitettu useisiin arvosteluperusteihin.<br />Tämä helpottaa arvostelua ja tekee siitä johdonmukaisemman. Opettajana sinun pitää lisätä nämä osat ennen tehtävän julkistamista opiskelijoille.<br />Tämä tehdään klikkaamalla kurssin tehtävää, ja mikäli arvosteluperusteita ei ole, sinua pyydetään lisäämään niitä.<br />Voit muuttaa arvosteluperusteiden määrää käyttäen tehtävän muokkaustilaa, itse arvosteluperusteita voi muokata \"Oppimistehtävän hallinta\"-ruudulta.';
  88
+$string['noteonassessmentelements'] = 'Huomaa, että arvostelu on hajoitettu useisiin arvosteluperusteihin.<br />Tämä helpottaa arvostelua ja tekee siitä johdonmukaisemman. Opettajana sinun pitää lisätä nämä osat ennen tehtävän julkistamista opiskelijoille.<br />Tämä tehdään napsauttamalla kurssin tehtävää, ja mikäli arvosteluperusteita ei ole, sinua pyydetään lisäämään niitä.<br />Voit muuttaa arvosteluperusteiden määrää käyttäen tehtävän muokkaustilaa, itse arvosteluperusteita voi muokata \"Oppimistehtävän hallinta\"-ruudulta.';
89 89
 $string['noteongradinggrade'] = 'Tämä kertoo kuinka hyvin arvointisi sopii yhteen työn $a arvioinnin kanssa. Korkeampi arvosana tarkoitaa parempaa yheensopivuutta.';
90 90
 $string['noteonstudentassessments'] = '(Arvosana opiskelijalta/ Arvosanan arvosana opettajalta)';
91 91
 $string['notgraded'] = 'Ei arvioitu';
@@ -107,18 +107,18 @@
107 107
 $string['phase3'] = 'Näytä kokonaisarvosanat ja palautukset vertailutaulukkona';
108 108
 $string['phase3short'] = 'Asettelu';
109 109
 $string['pleasegradetheassessment'] = 'Arvostele $a:n työn arviointi';
110  
-$string['pleasemakeyourownassessment'] = 'Tee oma arviosi teoksesta $a:sta. <br /> Huomaa, että arviokaavake on alkujaan näytetty oppilaiden arvioiden kanssa.<br /> Tee kaikki muutosehdotukset, joita oletat tarvitsevasi ja sen jälkeen klikkaa yhteen <br /> napeista, jotka ovat sivun alareunassa. ';
  110
+$string['pleasemakeyourownassessment'] = 'Tee oma arviosi teoksesta $a:sta. <br /> Huomaa, että arviokaavake on alkujaan näytetty oppilaiden arvioiden kanssa.<br /> Tee kaikki muutosehdotukset, joita oletat tarvitsevasi ja sen jälkeen napsauta yhteen <br /> napeista, jotka ovat sivun alareunassa. ';
111 111
 $string['pleasesubmityourwork'] = 'Palauta työsi käyttäen tätä lomaketta';
112 112
 $string['pleaseusethisform'] = 'Täytä tämän lomakkeen tiedot, kun olet <br />lukenut alla olevan oppimistehtävän ohjeet.';
113  
-$string['pleaseviewtheexercise'] = 'Katso oppimistehtävää klikkaamalla sen otsikkoa.
114  
-<br />Seuraa tehtävän ohjeita.<br />Kun olet suorittanut tehtävän itseäsi tyydyttävällä tasolla, klikkaa Arvioi(tai Arvioi uudelleen)-linkkiä alla.<br /> Kun olet tehnyt arvioinnin, saat lisäohjeita jatkotoimenpiteistä.';
  113
+$string['pleaseviewtheexercise'] = 'Katso oppimistehtävää napsauttamalla sen otsikkoa.
  114
+<br />Seuraa tehtävän ohjeita.<br />Kun olet suorittanut tehtävän itseäsi tyydyttävällä tasolla, napsauta Arvioi(tai Arvioi uudelleen)-linkkiä alla.<br /> Kun olet tehnyt arvioinnin, saat lisäohjeita jatkotoimenpiteistä.';
115 115
 $string['poor'] = 'Heikkotasoinen';
116 116
 $string['present'] = 'Nykyinen';
117 117
 $string['reasonforadjustment'] = 'Tarkennuksen syy';
118 118
 $string['reassess'] = 'Uudelleen arviointi';
119 119
 $string['regradestudentassessments'] = 'Arvostele oppilas arviot uudelleen';
120 120
 $string['resubmissionfor'] = '$a:n palautus uudelleen';
121  
-$string['resubmitnote'] = '* tarkoitaa, että a$:lla on lupa palauttaa tämä uudelleen.<br />Tämä asetus voidaan antaa mille tahansa palautukselle arvioimalla se uudelleen ja klikkaamalla <br /><b>Salli $a:n uudelleenpalautukset</b>-painiketta. <br /Opiskelija voi palauttaa uudelleen, mikäli tämä asetus on <b>jossakin</b> heidän palautuksistaan.';
  121
+$string['resubmitnote'] = '* tarkoitaa, että a$:lla on lupa palauttaa tämä uudelleen.<br />Tämä asetus voidaan antaa mille tahansa palautukselle arvioimalla se uudelleen ja napsauta <br /><b>Salli $a:n uudelleenpalautukset</b>-painiketta. <br /Opiskelija voi palauttaa uudelleen, mikäli tämä asetus on <b>jossakin</b> heidän palautuksistaan.';
122 122
 $string['rubric'] = 'Otsikko';
123 123
 $string['savedok'] = 'Tallennettu';
124 124
 $string['saveentries'] = 'Tallenna tietueet';
@@ -156,7 +156,7 @@
156 156
 $string['theexerciseandthesubmissionby'] = 'Oppimistehtävä ja $a:n palautus';
157 157
 $string['thegradeis'] = 'Arvosana on $a';
158 158
 $string['thereisfeedbackfromthe'] = 'Palautetta $a:lta';
159  
-$string['thisisaresubmission'] = 'Tämä on a$:n palautus uudelleen.<br />Uuden palautuksen katsomisen jälkeen päivitä tämä arviointi<br />ja klikkaa yhtä sivun alalaidan painikkeista.';
  159
+$string['thisisaresubmission'] = 'Tämä on a$:n palautus uudelleen.<br />Uuden palautuksen katsomisen jälkeen päivitä tämä arviointi<br />ja napsauta yhtä sivun alalaidan painikkeista.';
160 160
 $string['title'] = 'Otsikko';
161 161
 $string['typeofscale'] = 'Asteikon tyyppi';
162 162
 $string['unassessed'] = '$a arvioimatonta';
53  lang/fi/forum.php
... ...
@@ -1,9 +1,11 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // forum.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005032600)
  2
+   // forum.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['addanewdiscussion'] = 'Lisää uusi keskustelu';
6 6
 $string['addanewtopic'] = 'Lisää uusi aihe';
  7
+$string['advancedsearch'] = 'Kehittynyt haku';
  8
+$string['allforums'] = 'Kaikki keskustelualueet';
7 9
 $string['allowchoice'] = 'Anna kaikkien valita';
8 10
 $string['allowdiscussions'] = 'Voiko $a avata uusia keskusteluja?';
9 11
 $string['allowratings'] = 'Voidaanko viestejä arvioida?';
@@ -11,13 +13,17 @@
11 13
 $string['anyfile'] = 'Mikä tahansa tiedosto';
12 14
 $string['attachment'] = 'Liite';
13 15
 $string['bynameondate'] = '$a->name - $a->date';
  16
+$string['configcleanreadtime'] = 'Kellonaika, jolloin päivittäin poistetaan vanhat viestit ´luettu´ taulukosta.';
14 17
 $string['configdisplaymode'] = 'Oletusasetus keskustelujen näyttämiselle, jos sellaista ei ole asetettu.';
15 18
 $string['configenablerssfeeds'] = 'Tämä mahdollistaa RSS-syötteet eri keskustelualueilta. Sinun pitää vielä erikseen kytkeä RSS päälle niiden keskustelualueiden asetuksesta, joille haluat käyttää RSS-syötteitä.';
16 19
 $string['configlongpost'] = 'Tätä pitemmät keskustelut käsitellään pitkinä (HTML koodia ei lasketa mukaan).';
17 20
 $string['configmanydiscussions'] = 'Samalla sivulla näytettävien keskustelujen suurin määrä';
18 21
 $string['configmaxbytes'] = 'Oletusasetus liitetiedoston maksimikoolle koko sivustolla.';
19  
-$string['configreplytouser'] = 'Kun foorumiposti on lähetetty, pitäisikö sen sisältää käyttäjien sähköpostiosoite, jotta vastaanottajat voisivat vastata henkilökohtaisesti ennemmin kuin foorumin kautta? Vaikka asetukseksi valittaisiin kyllä, käyttäjät voivat valita profiilissaan pitävänsä sähköpostiosoitteensa salaisena.';
  22
+$string['configoldpostdays'] = 'Kuinka monta päivää vanhoja vietejä pidetään luettuina?';
  23
+$string['configreplytouser'] = 'Kun viesti keskustelualueelle lähetetään sähköpostilla, pitäisikö sen sisältää kirjoittajan sähköpostiosoite, jotta vastaanottajat voisivat vastata henkilökohtaisesti ennemmin kuin keskustelualueen kautta? Vaikka asetukseksi valittaisiin kyllä, käyttäjät voivat valita profiilissaan pitävänsä sähköpostiosoitteensa salaisena.';
20 24
 $string['configshortpost'] = 'Tätä lyhyemmät keskustelut ovat lyhyitä (HTML koodia ei lasketa mukaan).';
  25
+$string['configtrackreadposts'] = 'Aseta ´Kyllä´ jos haluat seurata jokaisen käyttäjän kohdalla viestien luettu/lukematon-tilaa.';
  26
+$string['configusermarksread'] = '´Kyllä´ vaatii käyttäjän merkitsevän viestin itse luetuksi, kun taas ´Ei´-asetuksella viestit merkitään automaatisesti luetuiksi, kun ne luetaan.';
21 27
 $string['couldnotadd'] = 'Viestiäsi ei voida lisätä tuntemattoman virheen takia.';
22 28
 $string['couldnotdeleteratings'] = 'Valitettavasti viestiä ei voida poistaa, koska se on jo arvioitu';
23 29
 $string['couldnotdeletereplies'] = 'Valitettavasti viestiä ei voida poistaa, koska siihen on jo vastattu';
@@ -25,7 +31,9 @@
25 31
 $string['delete'] = 'Poista';
26 32
 $string['deleteddiscussion'] = 'Keskustelu on poistettu';
27 33
 $string['deletedpost'] = 'Viesti on poistettu';
  34
+$string['deletedposts'] = 'Nuo viestit on poistettu';
28 35
 $string['deletesure'] = 'Oletko varma, että haluat poistaa tämän viestin?';
  36
+$string['deletesureplural'] = 'Oletko varma, että haluat poistaa tämän viestin ja kaikki vastaukset ($a viestiä)?';
29 37
 $string['digestmailheader'] = 'Tässä on tämän päivän kerätyt viestit keskustelualueilta $a->sitename. Vaihtaaksesi poistitus asetuksia, käy ositteessa $a->userprefs. ';
30 38
 $string['digestmailprefs'] = 'asetuksesi';
31 39
 $string['digestmailsubject'] = '$a: kerätyt keskustelut';
@@ -39,6 +47,7 @@
39 47
 $string['discussthistopic'] = 'Keskustele aiheesta';
40 48
 $string['eachuserforum'] = 'Jokainen avaa uuden keskustelun';
41 49
 $string['edit'] = 'Muokkaa';
  50
+$string['editedby'] = 'Muokannut $a->name - $a->date';
42 51
 $string['editing'] = 'Muokataan';
43 52
 $string['emptymessage'] = 'Jotain oli vialla viestissäsi. Ehkä jätit viestisi tyhjäksi tai liitetiedosto oli liian suuri. Muutoksiasi EI tallennettu.';
44 53
 $string['everyonecanchoose'] = 'Kaikki voivat tilata tämän keskustelualueen';
@@ -49,6 +58,7 @@
49 58
 $string['forum'] = 'Keskustelualue';
50 59
 $string['forumintro'] = 'Keskustelualueen johdanto';
51 60
 $string['forumname'] = 'Keskustelualueen nimi';
  61
+$string['forumposts'] = 'Keskustelualueen viestit';
52 62
 $string['forums'] = 'Keskustelualueet';
53 63
 $string['forumtype'] = 'Keskustelualueen tyyppi';
54 64
 $string['generalforum'] = 'Keskustelualue yleiseen käyttöön';
@@ -59,11 +69,16 @@
59 69
 $string['introteacher'] = 'Opettajien oma keskustelualue';
60 70
 $string['lastpost'] = 'Viimeisin viesti';
61 71
 $string['learningforums'] = 'Keskustelualueet opiskelulle';
  72
+$string['markalldread'] = 'Merkitse kaikki viestit tässä keskustelussa luetuiksi';
  73
+$string['markallread'] = 'Merkitse kaikki viestit tällä keskustelualueella luetuiksi';
62 74
 $string['markread'] = 'Merkitse luetuksi';
  75
+$string['markreadbutton'] = 'Merkitse<br />luetuksi';
63 76
 $string['markunread'] = 'Merkitse lukemattomaksi';
  77
+$string['markunreadbutton'] = 'Merkitse<br />lukemattomaksi';
64 78
 $string['maxattachmentsize'] = 'Liitteen maksimikoko';
65 79
 $string['maxtimehaspassed'] = 'Valitettavasti suurin sallittu muokkausaika on ylittynyt tämän ($a) viestin osalta!';
66 80
 $string['message'] = 'Viesti';
  81
+$string['missingsearchterms'] = 'Seuraavat etsityt termit esiintyvät vain tämän viestin HTML-merkinnöissä:';
67 82
 $string['modeflatnewestfirst'] = 'Näytä vastaukset peräkkäin, uusin ensin';
68 83
 $string['modeflatoldestfirst'] = 'Näytä vastaukset peräkkäin, vanhin ensin';
69 84
 $string['modenested'] = 'Näytä vastaukset sisäkkäin';
@@ -77,17 +92,23 @@
77 92
 $string['nameteacher'] = 'Opettajien keskustelualue';
78 93
 $string['newforumposts'] = 'Keskustelualueen uudet viestit';
79 94
 $string['nodiscussions'] = 'Tällä keskustelualueella ei ole vielä keskusteluja';
80  
-$string['noguestpost'] = 'Vieraat eivät saa kirjoittaa keskustelualueelle';
  95
+$string['noguestpost'] = 'Vieraat eivät voi kirjoittaa keskustelualueelle';
  96
+$string['noguestsubscribe'] = 'Vieraat eivät voi tilata keskustelualueen viestejä luettavakseen.';
  97
+$string['noguesttracking'] = 'Vieraat eivät voi asettaa seuraamisvalintoja.';
81 98
 $string['nomorepostscontaining'] = 'Viestejä, jotka sisältävät \'$a\' , ei löytynyt.';
82 99
 $string['nonews'] = 'Ei vielä uutisia';
83 100
 $string['noposts'] = 'Ei viestejä';
84 101
 $string['nopostscontaining'] = 'Viestejä jotka sisältävät \'$a\' ei löytynyt';
85 102
 $string['nosubscribers'] = 'Tällä keskustelualueella ei ole tilaajia';
86 103
 $string['notingroup'] = 'Sinun pitää olla ryhmän jäsen nähdäksesi tämän keskustelualueen.';
  104
+$string['notrackforum'] = 'Älä seuraa lukemattomia viestejä';
87 105
 $string['nownotsubscribed'] = '$a->name EI saa kopioita viesteistä\'$a->forum\' sähköpostiinsa.';
  106
+$string['nownottracking'] = '$a->name ei enää seuraa \'$a->forum\'.';
88 107
 $string['nowsubscribed'] = '$a->name SAA kopiot viesteistä \'$a->forum\' sähköpostiinsa.';
  108
+$string['nowtracking'] = '$a->name seuraa nyt \'$a->forum\'.';
89 109
 $string['numposts'] = '$a viestiä';
90 110
 $string['olderdiscussions'] = 'Vanhat keskustelut';
  111
+$string['oldertopics'] = 'Vanhat aiheet';
91 112
 $string['openmode0'] = 'Ei keskusteja, ei vastauksia';
92 113
 $string['openmode1'] = 'Ei keskusteluja, mutta vastaaminen sallitaan';
93 114
 $string['openmode2'] = 'Keskustelut ja vastaukset sallitaan';
@@ -96,7 +117,7 @@
96 117
 $string['postadded'] = '<p>Viestisi on lisätty.</p><p>Sinulla $a aikaa muokata viestiä jos haluat muuttaa sitä.</p>';
97 118
 $string['postincontext'] = 'Katso tätä viestiä asiayhteydessään';
98 119
 $string['postmailinfo'] = 'Tämä on kopio viestistä sivustolla $a.
99  
-Lisätäksesi vastauksen viestiin suoraan sivustolle, klikkaa seuraavaa linkkiä:';
  120
+Lisätäksesi vastauksen viestiin suoraan sivustolle, napsauta seuraavaa linkkiä:';
100 121
 $string['postrating1'] = 'Suurimmaksi osaksi eristyvää osaamista';
101 122
 $string['postrating2'] = 'Yhtälaisesti eristynyt ja sosiaalinen';
102 123
 $string['postrating3'] = 'Suurimmaksi osaksi sosiaalista osaamista';
@@ -130,11 +151,23 @@
130 151
 $string['rsssubscriberssdiscussions'] = 'Näytä alueen \"$a\" keskusteluiden RSS-syöte';
131 152
 $string['rsssubscriberssposts'] = 'Näytä alueen \"$a\" viestien RSS-syöte';
132 153
 $string['search'] = 'Etsi';
  154
+$string['searchdatefrom'] = 'Viestien on oltava tätä uudempia';
  155
+$string['searchdateto'] = 'Viestien on oltava tätä vanhempia';
  156
+$string['searchforumintro'] = 'Syötä hakusanat yhteen tai useampaan seuraavista kentistä:';
133 157
 $string['searchforums'] = 'Etsi viesteistä';
  158
+$string['searchfullwords'] = 'Näiden sanojen tulee olla kokonaisina sanoina';
  159
+$string['searchnotwords'] = 'Näitä sanoja EI saa esiintyä hakutuloksissa';
134 160
 $string['searcholderposts'] = 'Selaa vanhoja viestejä';
  161
+$string['searchphrase'] = 'Tämän sanan pitää olla viesteissä tässä muodossa';
135 162
 $string['searchresults'] = 'Haun tulokset';
  163
+$string['searchsubject'] = 'Näiden sanojen pitää olla viestien aiheessa';
  164
+$string['searchuser'] = 'Viestin kirjoittajan nimen on oltava';
  165
+$string['searchuserid'] = 'Kirjoittajan Moodle ID';
  166
+$string['searchwhichforums'] = 'Valitse miltä keskustelualueilta etsitään';
  167
+$string['searchwords'] = 'Nämä sanat saavat olla viestien missä osassa tahansa';
  168
+$string['seeallposts'] = 'Katso kaikki tämän käyttäjän kirjoittamat viestit';
136 169
 $string['sendinratings'] = 'Lähetä viimeisimmät arvioinnit viesteistä';
137  
-$string['showsubscribers'] = 'Näytä/Muokaa tilaajia';
  170
+$string['showsubscribers'] = 'Näytä/Muokkaa tilaajia';
138 171
 $string['singleforum'] = 'Yksinkertainen keskustelu';
139 172
 $string['startedby'] = 'Aloittanut:';
140 173
 $string['subject'] = 'Aihe';
@@ -148,6 +181,16 @@
148 181
 $string['subscribestop'] = 'En halua kopioita viesteistä tälle keskustelualueelle';
149 182
 $string['subscription'] = 'Tilaus';
150 183
 $string['subscriptions'] = 'Tilaukset';
  184
+$string['trackforum'] = 'Seuraa lukemattomia viestejä';
  185
+$string['tracking'] = 'Seuraa';
  186
+$string['trackingoff'] = 'Pois päältä';
  187
+$string['trackingon'] = 'Päällä';
  188
+$string['trackingoptional'] = 'Valinnanvarainen';
  189
+$string['trackingtype'] = 'Lue seuranta tältä keskustelualueelta?';
  190
+$string['unread'] = 'Lukematon';
  191
+$string['unreadposts'] = 'Lukemattomia viestejä';
  192
+$string['unreadpostsnumber'] = '$a lukematonta viestiä';
  193
+$string['unreadpostsone'] = '1 lukematon viesti';
151 194
 $string['unsubscribe'] = 'Peru tämän keskustelualueen tilaus';
152 195
 $string['unsubscribed'] = 'Tilaamaton';
153 196
 $string['unsubscribeshort'] = 'Peru tilaus';
3  lang/fi/glossary.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // glossary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005030501)
  2
+   // glossary.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['addcomment'] = 'Lisää kommentti';
@@ -10,6 +10,7 @@
10 10
 $string['allentries'] = 'Kaikki';
11 11
 $string['allowcomments'] = 'Salli tietueiden kommentit ';
12 12
 $string['allowduplicatedentries'] = 'Päällekkäiset tietueet sallitaan';
  13
+$string['allowprintview'] = 'Salli tulostusnäkymä';
13 14
 $string['allowratings'] = 'Salli tietueiden arviointi';
14 15
 $string['answer'] = 'Vastaus';
15 16
 $string['approve'] = 'Vahvista';
122  lang/fi/grades.php
... ...
@@ -0,0 +1,122 @@
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+   // grades.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
  3
+
  4
+
  5
+$string['addcategory'] = 'Lisää kategoria';
  6
+$string['addcategoryerror'] = 'Kategoriaa ei voitu lisätä';
  7
+$string['addexceptionerror'] = 'Virhe yrittäessä lisätä poikkeusta userid:gradeitem';
  8
+$string['allgrades'] = 'Kaikki arvosanat kategoriassa';
  9
+$string['allstudents'] = 'Kaikki opiskelijat';
  10
+$string['average'] = 'Keskiarvo';
  11
+$string['bonuspoints'] = 'Lisäpisteet';
  12
+$string['categories'] = 'Kategoriat';
  13
+$string['category'] = 'Kategoria';
  14
+$string['choosecategory'] = 'Valitse kategoria';
  15
+$string['creatinggradebooksettings'] = 'Luodaan arvioitikirjan asetukset';
  16
+$string['deletecategory'] = 'Poista kategoria';
  17
+$string['displaylettergrade'] = 'Näytä arvosana kirjain';
  18
+$string['displaypercent'] = 'Näytä prosentit';
  19
+$string['displaypoints'] = 'Näytä pisteet';
  20
+$string['displayweighted'] = 'Naytä painotetut arvosanat';
  21
+$string['dropped'] = 'Tiputettu';
  22
+$string['dropxlowest'] = 'Tiputa X alinta';
  23
+$string['dropxlowestwarning'] = 'Huomioi: Jos käytät ´Tiputa X alinta´-asetusta, arvostelu olettaa että kaikkien pisteiden arvo on sama. Jos pisteiden arvo vaihtelee, voivat tulokset olla vääriä';
  24
+$string['errorgradevaluenonnumeric'] = 'Saatiin ei-numeerinen arvo matalalle tai korkealle arvosanalle seuravalle';
  25
+$string['errornocategorizedid'] = 'Ei saatu kategoroimatonta id:tä!';
  26
+$string['errornocourse'] = 'Ei voitu noutaa kurssitietoja';
  27
+$string['exceptions'] = 'Poikkeukset';
  28
+$string['excluded'] = 'Jätetty pois';
  29
+$string['extracredit'] = 'Ylimääräiset suoritukset';
  30
+$string['extracreditwarning'] = 'Huomioi: Kaikkien kohteitten muuttaminen ylimääräisiksi suorituksiksi jossain kategoriassa käytännössä poistaa ne arvosanan laskennasta, koska kategorian kokonaispistemääräksi tulee nolla.';
  31
+$string['forstudents'] = 'Oppilaille';
  32
+$string['gradebook'] = 'Arviointikirja';
  33
+$string['gradebookhiddenerror'] = 'Arviointikirja ei näytä mitään tietoja opiskelijoille';
  34
+$string['gradecategoryhelp'] = 'Apua arvosanakategorioihin';
  35
+$string['gradeexceptions'] = 'Arvosanojen poikkeukset';
  36
+$string['gradeexceptionshelp'] = 'Apua arvosanojen poikkeuksiin';
  37
+$string['gradehelp'] = 'Apua arvosteluun';
  38
+$string['gradeitem'] = 'Arvostelukohde';
  39
+$string['gradeitemaddusers'] = 'Jätä pois arvostelusta';
  40
+$string['gradeitemmembersselected'] = 'Jätetään pois arvostelusta';
  41
+$string['gradeitemnonmembers'] = 'Mukana arvostelussa';
  42
+$string['gradeitemremovemembers'] = 'Ota mukaan arvosteluun';
  43
+$string['gradeitems'] = 'Arvostelukohteet';
  44
+$string['gradeletter'] = 'Arvosanan merkki';
  45
+$string['gradeletterhelp'] = 'Apua arvosanojen merkintöihn';
  46
+$string['gradeletternote'] = 'Poistaaksesi arvosanakirjaimen sinun tarvitsee vain tyhjentää jokin sen arvosanakirjaimen kolmesta tekstialueesta ja napsauttaa lähetyspainiketta.';
  47
+$string['gradepreferenceshelp'] = 'Apua arvosanojen asetuksiin';
  48
+$string['grades'] = 'Arvosanat';
  49
+$string['gradeweighthelp'] = 'Apua arvosanan painotukseen';
  50
+$string['hideadvanced'] = 'Kätke kehittyneet ominaisuudet';
  51
+$string['hidecategory'] = 'Kätketty';
  52
+$string['highgradeascending'] = 'Lajittele nousevasti korkean arvosanan mukaan';
  53
+$string['highgradedescending'] = 'Lajittele laskevasti korkean arvosanan mukaan';
  54
+$string['highgradeletter'] = 'Yläraja';
  55
+$string['incorrectcourseid'] = 'Kurssin ID oli väärä';
  56
+$string['item'] = 'Kohde';
  57
+$string['items'] = 'Kohteet';
  58
+$string['lettergrade'] = 'Kirjainarvosana';
  59
+$string['lettergradenonnumber'] = 'Matala ja/tai korkea arvosana olivat ei-numeerisia seuraavalle';
  60
+$string['letters'] = 'Kirjaimet';
  61
+$string['lowest'] = 'Matalin';
  62
+$string['lowgradeletter'] = 'Alaraja';
  63
+$string['max'] = 'Korkein';
  64
+$string['maxgrade'] = 'Korkein arvosana';
  65
+$string['median'] = 'Mediaani';
  66
+$string['min'] = 'Matalin';
  67
+$string['mode'] = 'Tila';
  68
+$string['no'] = 'Ei';
  69
+$string['nocategories'] = 'Arvosanakategoroita ei voitu lisätä tai löytää tätä kurssia varten';
  70
+$string['nocategoryview'] = 'Ei kategorioita katsottavaksi';
  71
+$string['nogradeletters'] = 'Arvosanamerkintöjä ei asetettu';
  72
+$string['nogradesreturned'] = 'Ei tuotu arvosanoja';
  73
+$string['nolettergrade'] = 'Ei arvosanamerkintää seuravalle ';
  74
+$string['nonnumericweight'] = 'Saatiin ei-numeerinen arvo seuraavalle';
  75
+$string['nonweightedpct'] = 'Painottamaton %%';
  76
+$string['pctoftotalgrade'] = 'prosenttia kokonaisarvosanasta';
  77
+$string['percent'] = 'Prosentti';
  78
+$string['percentascending'] = 'Lajittele nousevasti prosentin mukaan';
  79
+$string['percentdescending'] = 'Lajittele laskevasti prosentin mukaan';
  80
+$string['percentshort'] = '%%';
  81
+$string['points'] = 'pisteet';
  82
+$string['pointsascending'] = 'Lajittele nousevasti pisteiden mukaan';
  83
+$string['pointsdescending'] = 'Lajittele laskevasti pisteiden mukaan';
  84
+$string['preferences'] = 'Asetukset';
  85
+$string['reprintheaders'] = 'Otsakkeiden päivitys';
  86
+$string['savechanges'] = 'Tallenna muutokset';
  87
+$string['savepreferences'] = 'Tallenna asetukset';
  88
+$string['scaledpct'] = 'Asteikko %%';
  89
+$string['setcategories'] = 'Aseta kategoriat';
  90
+$string['setcategorieserror'] = 'Sinun täytyy ensin asettaa kategoriat kurssillesi ennen kuin voit antaa niille painotukset';
  91
+$string['setgradeletters'] = 'Aseta arvosanamerkinnät';
  92
+$string['setpreferences'] = 'Muokkaa asetuksia';
  93
+$string['setting'] = 'Asetus';
  94
+$string['settings'] = 'Asetukset';
  95
+$string['setweights'] = 'Aseta painotukset';
  96
+$string['showallstudents'] = 'Näytä kaikki oppilaat';
  97
+$string['showhiddenitems'] = 'Näytä kätketyt kohteet';
  98
+$string['sort'] = 'lajittele';
  99
+$string['sortbyfirstname'] = 'Lajittele etunimen mukaan';
  100
+$string['sortbylastname'] = 'Lajittele sukunimen mukaan';
  101
+$string['standarddeviation'] = 'Keskihajonta';
  102
+$string['stats'] = 'Tilastot';
  103
+$string['statslink'] = 'Tilastot';
  104
+$string['student'] = 'Oppilas';
  105
+$string['total'] = 'Kokonaistulos';
  106
+$string['totalweight100'] = 'Kokonaispainotus on yhteensä 100';
  107
+$string['totalweightnot100'] = 'Kokonaispainotus ei ole yhteensä 100';
  108
+$string['uncategorised'] = 'Kategoroimaton';
  109
+$string['useadvanced'] = 'Näytä kehittyneet ominaisuudet';
  110
+$string['usepercent'] = 'Käytä prosenttia';
  111
+$string['useweighted'] = 'Käytä painotusta';
  112
+$string['viewbygroup'] = 'Ryhmä';
  113
+$string['viewgrades'] = 'Näytä arvosanat';
  114
+$string['weight'] = 'Painotus';
  115
+$string['weightedascending'] = 'Lajittele nousevasti painotetun prosenti mukaan';
  116
+$string['weighteddescending'] = 'Lajittele laskevasti painotetun prosenti mukaan';
  117
+$string['weightedpct'] = 'painotettu %%';
  118
+$string['weightedpctcontribution'] = 'painotettu %%-jakauma';
  119
+$string['writinggradebookinfo'] = 'Kirjoitetaan arviointikirjan asetuksia';
  120
+$string['yes'] = 'Kyllä';
  121
+
  122
+?>
2 