Skip to content
Browse files

New file

  • Loading branch information...
1 parent de76295 commit 8eb50d764d768c79131e110d067f85735072f8c3 stigbjarne committed Dec 4, 2003
View
6 lang/no/help/exercise/grade.html
@@ -0,0 +1,6 @@
+<p align="center"><b>Karakteren på øvelsen</b></p>
+
+<p>Denne verdien bestemmer maksimum karakter som kan gis på øvelsen. Skalaen er
+fra 0 til 100%. Denne verdien kan endres når som helst i øvelsen. Alle endringer
+her får en umiddelbar effekt på karaktersiden og på karakterene gitt til
+vurderinger og innleveringer. </p>
View
11 lang/no/help/exercise/mods.html
@@ -0,0 +1,11 @@
+<IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/exercise/icon.gif">&nbsp;<b>Øvelse</b>
+
+<UL>
+<P>En øvelse er en enkel men kraftig oppgave. I en øvelse ber læreren studenten
+om å gjennomføre et arbeide. Det kan være å skrive et essay, en rapport, å
+forberede en presentasjon etc. Når studentene er ferdige må de først selv
+vurdere sitt eget arbeide før de leverer det til læreren. Når de så har levert
+kan læreren bedømme både studentenes vurderinger og selve arbeidet.&nbsp;
+Læreren kan gi studentene tilbakemelding og be dem forbedre arbeidet og levere
+det inn på nytt igjen, eller ikke, alt etter som. </p>
+</UL>
View
12 lang/no/help/exercise/submissionofdescriptions.html
@@ -0,0 +1,12 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Innlevering av beskrivelse av øvelse</B></P>
+
+<P>Læreren må levere minst en beskrivelse av øvelsen. Beskrivelsen kan være i et
+Word-dokument eller en HTML-fil (eller hvilken som helst annen fil som vil vises
+bra i en nettleser). Denne filen vil bli vist til studentene og burde inneholde
+instruksjoner for hvordan de fullfører øvelsen. </p>
+
+<P>Det er mulig for læreren å levere inn mer enn en beskrivelse av øvelsen.
+Disse vil da bli brukt i tilfeldig rekkefølge og forskjellige studenter får se
+forskjellige varianter av øvelsen. Disse variantene burde være nokså like, ettersom
+samme skjema for vurdering blir brukt til å vurdere arbeidet gjort ut fra disse
+instruksjonene. </p>
View
5 lang/no/help/glossary/allowcomments.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p align="center"><b>Tillat kommentarer til oppføringer</b></p>
+
+<p>Det er mulig å la andre legge til kommentarer til ordbokoppføringer. </p>
+
+<p>Du velger om dette tillates eller ikke. </p>
View
3 lang/no/help/glossary/allowduplicatedentries.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align=center><b>Tillat kopier av oppføringer</b></p>
+
+<p>Hvis du slår dette valget på kan flere oppføringer ha samme begrepsnavn. </p>
View
7 lang/no/help/glossary/casesensitive.html
@@ -0,0 +1,7 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Case sensitive matching</B></P>
+
+<P>Dette angir om store og små bokstaver må stemme når det lenkes automatisk til
+disse oppføringene. </p>
+
+<p>Eksempel: Hvis dette er slått på vil ordet "html" i et foruminnlegg IKKE bli
+lenket til oppføringen i ordboken kalt "HTML".</p>
View
4 lang/no/help/glossary/defaultapproval.html
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p align="center"><b>Standardvalg for godkjenning av oppføringer</b></p>
+<p>Du kan bestemme om nye oppføringer fra studenter automatisk skal være
+tilgjengelige for alle eller om de først må godkjennes av læreren. </p>
+<p>&nbsp;</p>
View
3 lang/no/help/glossary/description.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Beskrivelse</b></p>
+<p>Beskrivelsen bør inneholde meningen med denne ordboken, hvem som kan legge
+til nye oppføringer, bakgrunnsinformasjon osv. </p>
View
6 lang/no/help/glossary/fullmatch.html
@@ -0,0 +1,6 @@
+<p align="center"><b>Bare hele ord lages lenker til</b></p>
+<p>Hvis du angir at en oppføring kan lenkes automatisk fra andre ressurser, vil
+(dersom du slår på dette valget) bare ord som passer denne oppføringen nøyaktig
+bli lenket. </p>
+<p>Eksempel: En ordbokoppføring kalt &quot;lekeskole&quot; vil ikke lage en lenke inne i
+ordet &quot;lekeskolen&quot;. </p>
View
8 lang/no/help/glossary/globalglossary.html
@@ -0,0 +1,8 @@
+<p align="center"><b>Å definere en global ordbok</b></p>
+<p>Systemet med ordbøker lar deg definere begreper som kan være tilgjengelig på
+hele nettstedet. De beskrives som globale. </p>
+<p>For å gjøre dette må du definere hvilken ordbok som er global. </p>
+<p>Du kan ha så mange globale ordbøker du vil, og de kan høre til hvilken klasse
+som helst. Alle regler som gjelder for vanlige ordbøker gjelder også for de
+globale.&nbsp; </p>
+<p><b>Merk: </b>Kun administrator kan lage globale ordbøker. </p>
View
6 lang/no/help/glossary/mainglossary.html
@@ -0,0 +1,6 @@
+<p align="center"><b>Å definere hovedordboken for kurset</b></p>
+<p>Systemet tillater å eksportere oppføringer til hovedordboken i kurset fra
+hvilken som helst sekundære ordbok.&nbsp; </p>
+<p>For å gjøre dette må du angi hvilken ordbok som er hovedordboken. </p>
+<p>Merk: Du kan bare ha en hovedordbok for hver klasseside, og bare lærere får
+redigere den. . </p>
View
10 lang/no/help/glossary/mods.html
@@ -0,0 +1,10 @@
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/glossary/icon.gif">&nbsp;<B>Ordbok</B></P>
+<UL>
+<P>Denne modulen lar deltakere lage og vedlikeholde en liste over begreper, som
+en ordbok.&nbsp;
+<P>Oppføringene kan søkes blant og vises i mange ulike formater.
+<P>Ordboken lar også lærere eksportere oppføringer fra en ordbok til en annen
+(hovedordboken) i det samme kurset.&nbsp;
+<P>Det er også mulig å lage lenker automatisk til disse oppføringene fra resten
+av klassesiden. </p>
+</UL>
View
7 lang/no/help/glossary/studentcanpost.html
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p align="center"><b>Studenter kan legge til oppføringer</b></p>
+<p>Du kan angi om studentene kan eller ikke kan legge til, redigere eller slette
+sine egne oppføringer. Oppføringer som eksporteres til en hovedordbok kan
+oppdateres og slettes kun av lærere, så dette valget virker bare på sekundære
+ordbøker. </p>
+<p><b>Merk: </b>En lærer kan redigere eller slette alle oppføringer når som
+helst. </p>
View
5 lang/no/help/quiz/repeatattempts.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p align="center"><b>Hvert forsøk bygger på det siste</b></p>
+<p>Hvis det tillates flere forsøk og dette valget settes til 'Ja' vil hvert
+forsøk inneholde resultatene fra det tidligere forsøket. Dette gjør det mulig å
+fullføre testen med et visst antall forsøk. </p>
+<p>For å vise en ny (blank) prøve for hvert forsøk velger du 'Nei' her. </p>

0 comments on commit 8eb50d7

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.