Permalink
Browse files

Updates

  • Loading branch information...
1 parent e4ecb47 commit 8f579f1857f2b7baaa962b0309a55767c3ee8782 paca70 committed Oct 4, 2004
Showing with 28 additions and 1 deletion.
  1. +28 −1 lang/fi/moodle.php
View
29 lang/fi/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004090402)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
$string['action'] = 'Tapahtuma';
@@ -71,6 +71,7 @@
$string['alllogs'] = 'Kaikki tapahtumat';
$string['allow'] = 'Salli';
$string['allowguests'] = 'Tämä kurssi päästää vierailijatunnuksella sisään.';
+$string['allowinternal'] = 'Salli myös sisäiset metodit';
$string['allownot'] = 'Älä salli';
$string['allparticipants'] = 'Kaikki osallistujat';
$string['allteachers'] = 'Kaikki opettajat';
@@ -98,6 +99,7 @@
$string['backupcoursefileshelp'] = 'Jos asetus on päällä, tulevat kurssien tiedostot mukaan automaattisiin varmuuskopiohin.';
$string['backupdate'] = 'Varmuuskopion päivämäärä';
$string['backupdetails'] = 'Varmuuskopion yksityiskohdat';
+$string['backupfailed'] = 'Joitain kursseitasi ei tallennettu!';
$string['backupfilename'] = 'varmuuskopio';
$string['backupfinished'] = 'Varmuuskopio tehty menestyksekkäästi';
$string['backupincludemoduleshelp'] = 'Valitse, halutko sisällyttää kurssimodulit - tiedostojen kanssa tai ilman - automaattiseen varmuuskopiointiin';
@@ -109,6 +111,7 @@
$string['backupnoneusersinfo'] = 'Huomaa: Et ole valinnut käyttäjiä varmuuskopioitavaksi, täten kaikki modulivarmuuskopiot on muutettu \"Ilman käyttäjien tiedostoja\" muotoon. Huomaa että oppimistehtävä ja työryhmä modulit eivät ole yhteensopivia tämän tämän tyypisen varmuuskopioinnin kanssa ja kyseisiä moduleita ei varmuuskopioida.';
$string['backuporiginalname'] = 'Varmuuskopion nimi';
$string['backupsavetohelp'] = 'Koko polku hakemistoon, johon haluat tallentaa varmuuskopiotiedostot.<br /> (Jätä tämä tyjäksi jos haluat tallentaa kurssin oletushakemistoon.)';
+$string['backuptakealook'] = 'Ole hyvä ja katso varmuuskopioinnin lokitiedostot paikasta: $a';
$string['backupuserfileshelp'] = 'Valitse, haluatko sisällyttää käyttäjätiedostot (omat kuvat) automaattiseen varmuuskopiointiin';
$string['backupusershelp'] = 'Haluatko varmuuskopioida kaikki käyttäjät vai vain tarvittavat käyttäjät kurssia kohden';
$string['backupversion'] = 'Varmuuskopion versio';
@@ -135,22 +138,39 @@
$string['checklanguage'] = 'Tarkista kieli';
$string['choose'] = 'Valitse';
$string['choosecourse'] = 'Valitse kurssi';
+$string['chooseenrolmethod'] = 'Ensisijainen rekisteröinti tapa';
$string['chooselivelogs'] = 'Tai tarkastele nykyistä aktiivisuutta';
$string['chooselogs'] = 'Valitse tapahtumat joita haluat tarkastella';
$string['choosereportfilter'] = 'Valitse suodin raporttia varten';
$string['choosetheme'] = 'Valitse teema';
$string['chooseuser'] = 'Valitse käyttäjä';
$string['city'] = 'Kaupunki/paikkakunta';
+$string['clambroken'] = 'Ylläpitäjä on määritellyt virustunnistuksen, mutta jotain virustunnistuksen asetuksista on väärin.<br /> Tiedoston tallentaminen ei onnistunut. Ylläpitäjälle on lähetetty sähköposti virheestä, jotta hän voi korjata asian. <br /> Yritä lähettää tiedosto myöhemmin uudelleen.';
+$string['clamdeletedfile'] = 'Tiedosto on poistettu';
+$string['clamdeletedfilefailed'] = 'Tiedostoa ei voitu poistaa';
+$string['clamemailsubject'] = '$a :: Clam AV ilmoitus';
+$string['clamfailed'] = 'Clam Antivirus ohjelmaa ei voitu suorittaa. Virhe oli $a . Tässä on ohjelman tuloste:';
+$string['clamlost'] = 'Moodle on konfiguroitu tarkistamaan lähetetyt tiedostot Clam Antivirusohjelmistolla, mutta ohjelman sijainti, $a , on virheellinen.';
+$string['clamlostandactinglikevirus'] = 'Lisäksi, moodle on määrietelty hylkäämään tarkistamatta jääneet tiedostot. Tämä tarkoitaa sitä ettei tiedostoja voida lähettää ennenkuin ongelma on korjattu.';
+$string['clammovedfile'] = 'Tiedosto on siirretty karanteenihakemistoon. Tiedoston uusi sijainti on $a';
+$string['clammovedfilebasic'] = 'Tiedosto on siirretty karanteenihakemistoon';
+$string['clamquarantinedirfailed'] = 'Tiedostoa ei voitu siirtää karanteenihakemistoon $a. Ongelma pitää korjata koska tässä tapauksessa kaikki saatuneet tiedostot poistetaan.';
+$string['clamunknownerror'] = 'Tuntematon virhe Clam AV-ohjelmiston käytössä.';
$string['cleaningtempdata'] = 'Puhdistetaan väliaikaiset tiedot';
$string['clicktochange'] = 'klikkaa muokataksesi';
$string['closewindow'] = 'Sulje tämä ikkuna';
$string['comparelanguage'] = 'Vertaa ja muokkaa käännöstä';
$string['complete'] = 'Suoritettu loppuun';
$string['configallowunenroll'] = 'Jos tässä on \'Kyllä\', oppilaat voivat poistua kurssilta milloin he haluavat. Muussa tapauksessa opettajat ja ylläpitäjät poistavat opiskelijat kursseilta tarvittaessa.';
+$string['configallusersaresitestudents'] = 'Pidetäänkö kaikkia käyttäjiä opiskelijoina sivuston etusivulla? Jos valitset \"Kyllä\", kaikki vahvistetut käyttäjät voivat ottaa osaa etusivun aktiviteeteihin. Jos valitset \"Ei\" vain käyttäjät jotka ovat opiskelijoina jollan muulla kurssilla voivat otaa osaa etusivun aktiviteetteihin. Vain ylläpitäjät ja valitut opettajat voivat toimia etusivun opettajina ja muokata aktiviteetteja.';
$string['configautologinguests'] = 'Kirjataanko vieraijat automaattisesti \'vieras\'-tunnuksella kun kurssi sallii vieras-käyttäjät';
$string['configcachetext'] = 'Laajoille sivustoille tai sivustoille, jotka käyttävät tekstisuotimia, tämä asetus saattaa todella nopeuttaa toimintaa. Tekstien kopiot säilytetään prosessoidussa muodossaan tässä asetetun ajan verran.
Mikäli asetat tähän liian pienen arvon, palvelimen toiminta saattaa hieman hidastua, mutta liian suuri arvo saattaa aiheuttaa liian pitkän päivitysviiveen (esimerkiksi uusille linkeille).';
+$string['configclamactlikevirus'] = 'Käsittele tiedostoja saastuneina';
+$string['configclamdonothing'] = 'Käsittele tiedostoja puhtaina';
+$string['configclamfailureonupload'] = 'Miten Clam AV tarkistamia tiedostoja käsitellään jos antivirus ohjelman käytössä tapahtuu virhetilanne? Valitse \"Käsittele tiedostoja saastuneina\" niin tiedostot poistetaan tai siirretää karanteeniin. Valitse \"Käsittele tiedostoja puhtaina\" niin niiden normaali tallentaminen sallitaan. Ylläpitäjät saavat aina ilmoituksen virhetilanteesta.';
$string['configcountry'] = 'Jos asetat maan tässä, valinnasta tulee oletusasetus kaikille käyttäjille. Pakottaaksesi käyttäjät valitsemaan maansa itse, jätä tämä kohta tyhjäksi.';
+$string['configdbsessions'] = 'Käytetäänkö istuntodatan tallentamiseen tietokantaa? Tästä on hyötyä vin suurille sivustoille ja ryvästetyille palvelimille. Astuksen muuttaminen kirjaa kaikki nykyiset käyttäjät ulos, myös sinut.';
$string['configdebug'] = 'Jos valitset virheenkorjaustilan päälle, PHP:n error_reporting arvo nousee ja useampia virheilmoituksia tulostuu näytölle. Tästä asetuksesta on hyötyä vain Moodlen kehittäjille.';
$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Jos käytät autentikointia sähköpostin kautta, tämän ajan kuluessa käyttäjän vahvistusviesti hyväksytään. Tämän ajan jälkeen vahvistamattomat tunnukset poistetaan.';
$string['configdigestmailtime'] = 'Käyttäjät jotka haluavat postinsa kerättynä saavat viestit alueilta kerran päivässä. Tämä asetus säätää ajan joolloin kerätyt postit lähetetään.';
@@ -175,12 +195,19 @@
$string['configlanglist'] = 'Jos tämä valinta on tyhjä, voi käyttäjä valita minkä tahansa asennuksessa saatavilla olevan kielen. Voit halutessasi vähentää kielivalintoja luottelemalla pilkulla erotettuna tässä haluamiesi kielten kielekoodit. Esimerkiksi fi, en';
$string['configlangmenu'] = 'Valitse, haluatko kielivalikon näkymään etu- ja kirjautumissivuille. Tämä ei poista käyttäjältä mahdollisuutta asettaa haluamaansa kieltä muokkaamalla omaa käyttäjäprofiiliaan.';
$string['configlocale'] = 'Päivämäärien muotoilu tehdään tämän tiedon mukaan. Annetun locale-koodin pitää olla palvelimen tuntema (Esim. fi_FI). Jos et ole varma, jätä tämä tyhjäksi.';
+$string['configloginhttps'] = 'Tämä asetus ottaa käyttöön salatun https-yhteyden kirjaantumisivua varten, muut sivut ladataan suojaamattoman yhteyden kautta. VARO: palvelimen https asetukset PITÄÄ olla määritetty valmiiksi tai lukitset itsesi ulos sivustolta. ';
$string['configloglifetime'] = 'Tässä määritetään, kuinka pitkältä aikaväliltä haluat tallentaa käyttäjien toimet. Määritettyä aikaa vanhemmat tapahtumat poistetaan automaattisesti. Yleensä on hyvä säilyttää kaikki tapahtumat, mutta jos palvelimesi alkaa hyytyä isojen tapahtuma-lokien kanssa, saatat haluta alentaa säilytysaikaa.';
$string['configlongtimenosee'] = 'Opiskelijat, jotka eivät ole kirjaantuneet pitkään aikaan, poistetaan kursseilta automaattisesti. Määrittele tässä haluamasi aika.';
$string['configmaxbytes'] = 'Tämä määrittelee suurimman mahdollisen koon, jonka lähetetyt tiedostot voivat viedä sivustoon. Tätä asetusta rajoittaa PHP asetus upload_max_filesize ja Apache asetus LimitRequestBody. Toisin sanoen: järjestelmätaso rajoittaa alueen, jota voit käyttää kurssi-tai moduulitasolla.';
$string['configmaxeditingtime'] = 'Määrittää, kauanko keskustelualueelle lähetettyä viestiä voidaan muokata.';
+$string['confignoreplyaddress'] = 'Kun käyttäjille lähetetään postia (esim keskustelualueen viestejä) ja lähettäjä on määritellyt osoitteensa salaiseksi, tätä osoitetta käytetään sähköpostin From: kentässä.';
+$string['confignotifyloginfailures'] = 'Kun kirjaantumisvirheitä havaitaan voidaan niistä lähettää email ilmoitus. Kenelle ilmoitukset tulee lähettää?';
+$string['confignotifyloginthreshold'] = 'Jos kirjaantumisvirheistä lähetetään ilmoitus , monenko kirjaantumis yrityksen jälkeen ilmoitukset lähetetään?';
$string['configopentogoogle'] = 'Tämä asetus sallii Googlen kirjautumisen sisään vieraskäyttäjätilillä. Lisäksi Googlen hakutoiminnon kautta sivustollesi tulevat käyttäjät kirjataan automaattisesti vierastilille. Huomaa, että tämä vain mahdollistaa läpinäkyvän kirjautumisen kursseille, joilla vierastili on jo käytössä.';
+$string['configpathtoclam'] = 'Polku Clam AntiVirus ohjelmistoon. Varmaankin jotakin \"/usr/bin/clamscan\" tai \"/usr/bin/clamdscan\". Tämä pitää olla märiteltynä antivirus tarkastuksia varten.';
$string['configproxyhost'] = 'Jos <b>palvelimen</b> pitää käyttää välityspalvelinta internetyhteyksiin, määritä palvelin ja portti tässä.';
+$string['configquarantinedir'] = 'Jos haluat tallentaa saastuneet tiedosto \"karanteenihakemistoon\" anna tähän polku hakemistoon. Wwww-palvelimella pitää olla kirjoitusoikeudet hakemistoon.';
+$string['configrunclamonupload'] = 'Tarkista lähetetyt tiedostot Clam AntiVirus ohjelmistolla? (Clam AV on ilmainen ohjelmisto jonka voit hankkia osoittesta http://www.clamav.net/)';
$string['configsecureforms'] = 'Moodle voi käyttää korkeampaa tietoturvatasoa lomakkeita lähetettäessä. Jos tämä on otettu käyttöön, selaimen HTTP_REFERER muuttuja tarkistetaan. Silloin tällöin palomuuri on asetettu hylkäämään HTTP_REFERER muuttuja. Jos käyttäjät valittavat, että he eivät pysty kirjautumaan Moodleen, voi tämän ottaa pois käytöstä. Tämä tosin jättää Moodlen alttiiksi hyökkäyksille. Jos et ole varma, valitse \'kyllä\'.';
$string['configsessioncookie'] = 'Tämä asetus määrää Moodle istunnoilla käytettävän evästeen (cookie) nimen. Asetus on valinnainen. Se hyödyllinen ainoastaan välttämään evästeiden (cookies) sekoittumista, kun käytössä on useampia Moodleja samalla internetsivustolla.';
$string['configsessiontimeout'] = 'Jos sivuston käyttäjät ovat pitkän aikaa tekemättä mitään, heidät voidaan kirjata pois järjestelmästä. Määrittele tässä sallittu joutoaika, jonka jälkeen yhteys katkaistaan.';

0 comments on commit 8f579f1

Please sign in to comment.